RSS

Månadsarkiv: oktober 2012

Vad är det ”änglarna längtar efter att få blicka in i”?

I ett tidigare inlägg försökte jag svara på frågan ”Hur blir jag räddad genom att Jesus dog?”, men nådde inte ända fram. Som sagt tror jag dock att jag har en mycket god ursäkt till varför jag – och ingen annan heller verkar det som – har det ”tekniska” eller ”juridiska” svaret på den frågan. Vilken är denna ursäkt? Jo, nu ska jag berätta.

Ju mer jag läser och funderar kring detta, desto säkrare blir jag på en sak: Vi kommer inte att få veta det fullständiga svaret här och nu. Och jag tror anledningen är någon av följande två, eller båda på en gång.

Anledning 1: Det är TOP SECRET!

Planen för hur vi blir räddade är hemlighetsstämplad! Jag tror att detta är vad som åsyftas med ”hemligheten i evangeliet” (Ef 6:19) – ”detta som änglarna längtar efter att få blicka in i” (1 Pet 1:10-12).

Har Gud hemligheter för änglarna? Ja, i Matt 24:36 står det ”Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” Det fanns till och med saker som Jesus inte visste medan han var här (se Vad Jesus inte visste).

Kanske fattas det en pusselbit som varken vi eller änglarna har tillgång till. Detta gör mig extremt nyfiken! Jag längtar också efter att få blicka in i denna hemlighet. Det finns mycket jag längtar efter att få svar på, men jag tror att denna fråga i synnerhet kommer att vara på allas läppar – Universums stora snackis i evigheten.

Anledning 2: Det är obegripligt!

Vi kan inte förstå svaret. Våra intellekt räcker inte till. Som Paulus sa i Romarbrevet:

O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!
Huru outgrundliga är inte hans domar, och hur outrannsakliga hans vägar!
– Rom 11:33, se även ”Herrens vägar äro outgrundliga”

Det kommer inte alltid att vara så. En dag ska vi förstå! Det är bara nu som Gud måste tala till oss i gåtor och bilder.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. – 1 Kor 13:12

Men bara för att vi inte kan förstå det på det intellektuella planet, så betyder inte det att vi inte kan förstå det alls. Gud är väldigt pedagogisk och kan hjälpa oss att förstå dessa hemligheter på ett mer emotionellt plan. Det finns fler saker som enbart kan förstås på det planet. Som Forest Gump sa: ”I’m not a smart man, but I know what love is”. Man behöver inte vara smart för att känna och visa kärlek. Gud kan nå oss genom kärlekens kanaler. Bibeln ger oss åtskilliga symboler och liknelser om sin kärlek till oss och hur han räddar oss från synden: i Jesus undervisning, i profetiorna och i själva offersystemet. Allt detta kan hjälpa oss att förstå fastän vi inte kan förstå. Det fina med alla dessa liknelser och illustrationer är att evangeliet inte begränsas till dem som är ”intellektuella”. Gud har använt pedagogiska metoder som gör att alla har möjlighet att förstå hur vi blir räddade. Visst är det fantastiskt!

I samma stund fylldes [Jesus] med jublande glädje genom den heliga anden och sade: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt.” – Luk 10:21

 

Fortsätt söka svar!

Vi bör vara beredda på att vi kanske inte får fullständiga svar här och nu. Jesus hade som sagt inga problem med att Fadern hade hemligheter för honom, så varför skulle vi ha problem med det?

Men jag tycker absolut inte vi ska ge upp sökandet! Jag tror att Gud vill att vi ska fortsätta leta, för i vår jakt efter svar kommer vi närmare honom och får lära oss mycket annat på vägen. Än om vi fortfarade bara får se  en gåtfull spegelbild jämfört med hur det blir sen, så är det förstås bara bra om vår bild av Gud kan bli klarare redan nu. Sanningen om Guds karaktär är trots allt den viktigaste av alla kristna läror.

Annons
 
2 kommentarer

Publicerat av på 31 oktober, 2012 i Bilden av Gud, Evangeliet

 

Den kambriska explosionen blev just ännu mer explosiv

”Den kambriska explosionen” eller ”djurrikets big bang” – det är den evolutionistiska förklaringen till att representanter från samtliga av djurrikets 35 stammar dyker upp så plötsligt och färdigutvecklat redan i det lager som kallas kambrium. Dessa organismer saknar helt evolutionära föregångare, och de är till och med mycket lika de djur som finns idag. Därför antar man att utvecklingen då, för omkring 520 miljoner år sedan, måste ha gått väldigt snabbt (explosionsartat) för att sedan ha stått still för dessa djurgrupper under de 520 miljoner år som gått sedan dess.

En del av dessa varelser är utdöda, men det finns gott om nu levande djur som har samma grunduppbyggnad. Ibland finner man några av dem vid liv, så det är förstås aldrig helt säkert att någon av dessa är helt utdöda. De kanske lever i någon ännu outforskad djuphavsgrotta.

Fuxianhuia protensa från nedre kambrium i Chengjiang, Kina

Ett djur som antas vara utdött är Fuxianhuia protensa. Den hittades i Kina och beskrevs först som väldigt enkel. Enligt evolutionsteorin måste det nämligen ha funnits enklare föregångare till alla de olika 35 djurstammarna, så när man finner ett okänt fossil hoppas man förstås att den ska visa sig vara en sådan föregångare. Men det visar sig alltid att de är fullt utvecklade djur. Så även i fallet med det räkliknande leddjuret Fuxianhuia protensa.

Efter att ha studerat ett fossil med synnerligen välbevarad nervvävnad har forskarna kommit fram till att den hade en ”mycket modern hjärna” med tre lober med syncentrum kopplade till fullt utvecklade ögon. De säger att detta utan tvekan är det tidigaste fossila leddjuret man hittat med hjärna – och så visar den sig till och med matcha formen hos en modern storkräfta (malacostraca) av motsvarande storlek. Nevrobiologen Nicholas Strausfeld, som är en av forskarna, säger att: ”Det är anmärkningsvärt hur oförändrad nervsystemets grundstruktur har varit i kanske över 550 miljoner år.” Jag instämmer fullständigt!

Strausfeld uttryckte även sin förvåning över denna upptäckt: ”Ingen väntade sig att en så avancerad hjärna skulle ha utvecklats så tidigt under de flercelliga djurens historia.” Men där har han helt klart fel. Det finns nämligen forskare som alltid förväntar sig att finna fullt utvecklade djur i kambrium, och de har hittills aldrig haft fel: De skapelsetroende forskarna! Kan det vara så att skapelsetro leder till bättre förutsägelser än evolutionstro?

Källor: Originalartikel från Nature återberättas mer utförligt på phys.org med fina bilder på fossilen (tryck på ”enlarge”).

 
 

Etiketter:

Vad är det evolutionsbiologer ständigt måste påminna sig om?

Detta inlägg är ett svar på signaturen Spitos kommentar till mitt inlägg Dawkins bortförklaring av den uppenbara sanningen. Spitos kommentarer återges här med blå text.

Johannes skrev: “Borde inte evolutionen – om den var sann – vara fullt synlig och märkbar för oss?” Nej det borde den inte av det skälet att den, till skillnad från gökurstillverkning, är en process som sträcker sig över mycket lång tid. Våra vardagliga referensramar räcker inte för att rent intuitivt upptäcka och ta in den evolutionära processen.

Aha! Nu förstår jag. Detta är alltså ännu en anledning till att evolutionsteorin står och faller (med betoning på faller) med idén att Jorden är miljarder år gammal. Inte nog med att man behöver ta till obegripligt lång tid för att evolutionen ska kännas rimlig – alltså för att man ska kunna föreställa sig att även det osannolika (läs omöjliga) kanske hinner ske – dessa årmiljoner behövs också som bortförklaring till varför vi aldrig kan se evolutionen.

Utan som all annan vetenskap …

Du menar sådan vetenskap som faktiskt kan observeras, testas och upprepas genom experiment?

… så krävs det att vi lägger den spontana känslan att det är uppenbart att något borde vara på ett visst sätt på hatthyllan …

Det är inte bara den spontana känslan som måste läggas på hatthyllan för att kunna tro på evolutionen. Vi måste även lägga ifrån oss kravet på att vetenskap ska kunna observeras, testas och upprepas. Vi kan inte observera och mäta vad som har hänt historiskt. Vad vi däremot kan göra är att, likt en detektiv på en brottsplats, tolka de spår som finns och pröva olika förklaringsmodeller till vad som har hänt. Men då måste vi vara observanta på att vi faktiskt har lämnat den observerbara vetenskap! Ofta likställs studier om vårt ursprung med annan riktig naturvetenskap av dem hävdar att evolutionen är absolut sann, fastän sådan forskning fungerar på ett helt annat sätt.

… och lugnt och metodiskt studerar data mer grundligt än de vardagliga observationerna kan erbjuda oss.

Visst finns det många exempel på att vår första tanke inte håller när man mer noggrant undersöker sakens natur. Eller rättare sagt: Man upptäcker en ny modell som är bättre på att förklara det vi ser. Ett exempel är heliocentrismen. Det är inte uppbart vid första anblick att Jorden kretsar kring Solen, men när vi väl kommit på den förklaringsmodellen faller många bitar på plats. Då överger vi den första modellen för att den nya är bättre – den kan förklara mer! När man väl har förstått idén med att det är Jorden och alla planeterna som kretsar kring Solen, då tycker man istället att denna förklaring känns mer naturlig, självklar och uppenbar. Då måste man inte påminna sig om det hela tiden. 

Men så är inte fallet med evolutionen. För att citera Francis Krick, en av dem som upptäckte DNA-molekylen:

”Biologists must constantly keep in mind that what they see is not designed, but rather evolved.”

[Översättning] ”Biologer måste ständigt komma ihåg att det de ser inte är designat, utan snarare utvecklat.”

En mycket träffsäker beskrivning av läget! Evolutionen är en modell som inte ens känns självklar för dem som har förstått den. Man måste ständigt påminna sig själv om att det inte är som det ser ut. Däri ligger skillnaden mellan den evolutionistiska modellens övertagande av biologin jämfört med andra modellers övertagande inom andra områden.

Trollkarlen som trollar fram en kanin ur hatten har inte en verkliga magisk förmåga bara för att vi inte kan förstå hur det gick till. Lika lite kan vår brist för förståelse för evolutionära processer tas som intäkt för att vår omedelbara vardagssyn har rätt när den tror sig se design i något biologiskt.

Och naturliga processer har inte förmågan att skapa liv bara för att vi inte kan förstå hur det gick till när Gud skapade livet. Och mutationer kombinerat med naturligt urval har inte förmågan att skapa information bara för att vi inte kan förstå hur det gick till när Gud skapade den mest intelligenta kod som någonsin skådats.

Du har förstås rätt i att brist på kunskap om alternativ x inte automatiskt leder till att alternativ y är sant. Därför måste vi jämföra de båda alternativen och fundera över vilket som är bäst.

Men kom då ihåg att man inte brukar överge en förklaringsmodell till förmån för en modell som är sämre. Ett sätt att känna igen den bättre förklaringsmodellen är att när man väl känner till den faller alla bitarna på plats och det hela verkar uppenbart. När även evolutionsbiologer ständigt måste intala sig själva att deras modell ändå stämmer, då har de verkligen bytt ner sig.

 

Hur blir jag räddad genom att Jesus dog?

Filip Alven ställde en mycket intressant och relevant fråga:

Hur blir jag räddad genom att [Jesus] dog?
[Jag har] alltid undrat över det tekniska svaret på den frågan.

Det är du verkligen inte ensam om att undra över! Jag har själv undrat över det länge och jag vet att det är många som frågar samma sak. På ett sätt kan man säga att varje kristen vet svaret på frågan om hur vi blir räddade: Jesus har friköpt oss med sitt blod. Han är offret för våra synder som gör att vi kan få förlåtelse. (Rom 3:24-25Upp 5:9) Jag har hört många bra och inspirerande predikningar om detta, men ärligt talat har jag aldrig känt att det helt har svarat på frågan. Jag menar inte att det är fel, bara att det fattas något i svaret. Jag vill precis som du förstå det går till rent ”tekniskt”.

Efter att ha lyssnat på Graham Maxwells serie God in all 66 och läst en fantastiskt bra bok med titeln The Desire of Ages, känner jag att bilden har klarnat avsevärt. Jag förstår bättre hur Jesus genom sin död på korset vann striden mot Satan. Alla anklagarens anklagelser mot Gud bevisades då vara felaktiga. Samtidigt visade anklagaren sin egen sanna karaktär. (Det var där och då Satan blev schack matt på x antal drag.) Om det inte vore för att Jesus vann den segern skulle det aldrig kunna bli ett slut på ondska, lidande och död; för då skulle frågan om Guds karaktär förbli obesvarad för all framtid. Då hade han inte kunnat garantera ett tryggt och säkert Universum, för upproret skulle aldrig riktigt ta slut. Vi skulle inte fullt ut kunna lita på Guds godhet.

Med rätt att döma

För att få slut på ondskan och upproret måste Gud göra slut på alla som har valt den vägen och inte vill ändra sig. Det hela måste ske på ett sätt som gör att alla – även dem som blir dömda till evig död – kan hålla med om att Gud har varit en rättvis domare. Om det är någon som är tveksam till om Gud har gjort rätt, så skulle det innebära att upproret aldrig helt kan ta slut. Det är därför frågan om Guds karaktär är så central. Alla måste kunna lita på Guds domar. Annars kan han inte fortsätta styra Universum.

Med rätt att rädda

På motsvarande sätt behöver Gud kunna motivera varför han kan låta alla oss andra leva för evigt, trots att vi också har deltagit i upproret, trots att vi också har brutit mot morallagen, och trots att vi också har förpestat den här världen med våra själviska handlingar. Vad ger Gud rätt att rädda oss? Även om vi uttrycker en stark önskan att ändra oss så kan vi aldrig få något ogjort. Vi kan inte radera allt ont vi gjort.

Gud förvandlar våra tankar

För att få slut på ondskan måste vi bli förändrade. Det räcker inte att vi genom egen ansträngning förändrar våra handlingar så att vi utåt sett verkar goda. Vi behöver bli förvandlade inifrån! (Rom 12:2) Det är bara Guds Ande som kan åstadkomma det. Eller som Gud sa i Jeremia 31:33“Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan.” Patienten kan inte bota sig själv, utan måste lägga sig under kniven och låta kirurgen Gud göra sitt jobb. Bara dem som använder sin fria vilja till att gå med på den operationen kan bli räddade. Förvandlingen kan och bör påbörjas redan i det här livet. Det är tack vare denna förvandling som himlen kan vara en säker plats trots att den innehåller en massa före detta syndare.

Gud dömde sig själv till döden

Nu till den svåraste frågan: Hur går det till rent ”juridiskt”? Vad ger Gud rätt att fria oss från våra tidigare brott? Vi förtjänar ju att dö precis som alla andra, så vad ger Gud rätten att vara ‘beyond’ rättvis och ändå rädda oss? Gud ger oss förlåtelse för våra synder – men hur?

Att Gud förlåter innebär inte att han ser mellan fingrarna med saker eller säger “okej, låt gå för det”. Förlåtelsen innebär att Gud låter domen falla på någon annan istället för oss, nämligen sin egen Son. Alltså: Gud dömde sig själv till döden! Han räddar oss inte genom att upphäva lagen och säga att den inte gäller längre (se De tio budorden – gäller de fortfarande?). Istället uppfyller han det som lagen kräver, genom att ta dödsdomen på sig själv. ”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.” (Rom 8:1) Denna tanke har hjälpt många att förstå det hela. Men ännu är jag inte helt nöjd med svaret. Hur kan Gud göra så? Vad hjälper det att Gud dömer sig själv istället för oss?

Gud raderar våra brott

På sistone har jag börjat fundera över om det till och med kan vara så att Gud ”raderar” våra synder. Det finns flera texter som tyder på det:

Jag, jag är den som utplånar dina brott, för min egen skull, jag minns inte mer dina synder. – Jes 43:25

Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. – Ps 51:3-4

Men hur skulle det gå till? Om vi fortsätter läsa ett par verser efter det jag nyss citerade från Romarbrevet finner vi detta:

Då [Gud] lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.Rom 8:3

På något vis fördes alltså vår synd över till Jesus, som dog med synderna i sig. Våra synder ”dog” och begravdes med honom! Där har vi det!

Var det ens ett svar på frågan?

Nej, kanske inte. Nu blev det en sån där predikan som jag talade om i början, en som innehåller många poänger men som inte nådde riktigt ända fram. Det gick väl ganska bra tills jag sa det där med ”på något vis”. Frågan var ju hur? Då kan man inte svara med ”på något vis”. Jag tvingas faktiskt erkänna att jag inte har det tekniska och juridiska svaret på frågan. Förlåt att jag lurade dig att läsa ända hit. 😉 Var detta felaktig marknadsföring?

Men jag tror i alla fall att jag har en mycket bra ursäkt till varför jag – och ingen annan heller verkar det som – har svaret på den frågan. Vilken är denna ursäkt? Det kan du läsa om i detta inlägg.

 

Den viktigaste av alla kristna läror: Sanningen om Guds karaktär

Jag hörde nyligen detta svar på frågan om vilken som är den viktigaste av alla kristna läror (kan även läsas på engelska här).

 

Jag tror att den viktigaste av alla kristna lärosatser är den som överallt ger glädje och förvissning till Guds vänner: Sanningen om vår himmelske Fader, som bekräftades med ett så högt pris genom hans Sons liv och död.

Gud är inte alls som hans fiender utger honom för att vara: nyckfull, obarmhärtig och sträng. Jesus sade: ”Om ni har sett mig, har ni sett Fadern.” Gud är lika kärleksfull och tillförlitlig som sin Son – lika villig att förlåta och hela. Än om han är oändlig i majestät och makt, så är vår Skapare också en Person. Han är full av nåd och han värderar inget annat högre än frihet, värdighet och individualitet åt sina intelligenta skapelser; så att deras kärlek, deras tro, deras villighet att lyssna och lyda ska ges av fri vilja. Han föredrar till och med att inte betrakta oss som tjänare, utan som vänner.

Detta är den sanning som visar sig i alla Bibelns skrifter. Detta är den eviga goda nyheten som väcker beundran och vinner förtroendet från Guds trogna barn i hela Universum.

Precis som Abraham och Mose – dem som Gud kallade sina trogna vänner – vill Guds vänner idag tala sant och väl om vår himmelske Fader. Vi eftertraktar, som den allra högsta av utmärkelser, Guds ord om Job: ”Du har talat sanning om mig.” – Graham Maxwell

 

Läs gärna mer här:
Bilden av Gud i hela Bibeln
Samma Gud i hela Bibeln
Kan vi lita på Gud?
Från trotsiga snorungar till hängivna vänner

 
5 kommentarer

Publicerat av på 27 oktober, 2012 i Bilden av Gud

 

Hitlers plan att utrota kristendomen

Hitler Jugend, 1933 – Omskolning av barn var en del i Hitlers plan

Somliga har påstått att Hitler var kristen, även om de flesta själva inser att han i så fall bara var det till namnet. I sin bok Mein Kampf och i många av sina tal till folket uttryckte han sig ofta på ett sätt som uppenbarligen tilltalade åhörarna, varav en majoritet bekände sig till kristendomen. Därför kan man lätt få intrycket av att Hitler själv var kristen. Men om vi vill veta vad Hitler egentligen trodde på bör vi (som jag skrev i ett tidigare inlägg) inte förlita oss på vad han sa i det offentliga rummet. Då riskerar vi att bli lika bedragna som det tyska folket. Istället måste vi se efter vad han sa i det slutna rummet – till sina allra närmaste.

Hur ska vi kunna ta reda på det? Jo, dessa konversationer finns faktiskt mycket väl dokumenterade från och med sommaren 1941. Hitlers sekreterare Martin Bormann övertalade Hitler att låta en grupp särskilt utvalda officerare få nedteckna det han sa i middagar och andra privata samtal, så att det kunde sparas till kommande generationer. Och här är vi nu. Vi har chans att vara en fluga på väggen och höra vad Hitler sa till sina närmaste. Här följer några exempel på vad Hitler sa om kristendom, religion, vetenskap och naturligt urval (översatt från engelskan, med sidhänvisning till denna källa):

”I längden kommer nationalsocialismen och religionen inte längre kunna samexistera … Den allra bästa lösningen vore att låta religionerna göra slut på sig själva, utan någon förföljelse. /…/ Det tyngsta slaget som någonsin drabbat mänskligheten var när kristendomen kom. Bolshevismen är kristendomens oäkta barn. Båda är judens påhitt.” – s 6-7, natten till den 12 juli 1941

”[Krigandet] är i överensstämmelse med naturens lagar. Genom kämpandet förnyas ständigt eliten. Lagen om urvalet rättfärdigar denna oupphörliga kamp, genom att se till att den bäst anpassade överlever. Kristendomen är ett uppror mot naturens lag, en protest mot naturen. I förlängningen skulle kristendomen innebära ett systematiskt odlande av människans misslyckande.” – s 51, natten till den 10 oktober 1941

”Det är inte läge att nu ge oss in i en strid mot kyrkorna. Det bästa är att låta kristendomen dö en naturlig död. En långsam död för något trösterikt med sig. Den kristna läran får ge vika för vetenskapens framsteg. Religionen kommer tvingas att göra fler och fler eftergifter. Gradvis smular myterna sönder. Det enda som återstår är att bevisa att det inte finns någon gräns mellan det organiska och det oorganiska. När vår förståelse för universum har vuxit sig större, när majoriteten vet att stjärnorna inte är ljuskällor utan världar, kanske bebodda världar som vår egen, då kommer den kristna läran dömas ut som absurd.” – s 59-60, 14 oktober 1941

”Det enda sättet att bli av med kristendomen är att låta den dö lite i taget. En rörelse som vår får inte låta sig dras in i metafysiska utsvävningar. Den måste hålla sig till den precisa vetenskapens anda. Partiet ska inte fungera som en efterapning av religion. Om vetenskapen, inom tusen eller två tusen år, skulle komma till ett läge där synen på saker behöver förnyas, så betyder inte det att vetenskapen är en lögnare. Vetenskapen kan inte ljuga, för den eftersträvar alltid – i enlighet med den aktuella kunskapsläget – att ta reda på vad som är sant. När den begår ett misstag så gör den det i god tro. Det är kristendomen som är lögnaren. Den är i en ständigt pågående konflikt med sig själv. Man kan fråga sig om kristendomens försvinnande skulle medföra försvinnandet av gudstro. Det är inte önskvärt. Idén om gudomlighet ger de flesta människor chansen att konkretisera känslan de har av övernaturliga verkligheter. Varför skulle vi förstöra denna underbara kraft som de har till att förkroppsliga känslan av det gudomliga som finns inom dem? Den som lever i gemenskap med naturen kommer av nödvändighet att hamna i opposition till kyrkorna. Och det är därför de på väg att gå under, för vetenskapen kommer att segra. Jag skulle verkligen inte vilja att vår rörelse fick en religiös prägel och instiftade någon form av gudstjänst. Det skulle vara förskräckligt…” – s 61, 14 oktober 1941

”…vi har ingen anledning att önska att italienarna och spanjorerna skulle göra sig fria från drogen kristendom. Vi kan vara det enda folket som blivit immunt mot denna sjukdom.” – s 145, 13 december 1941

Det finns mycket mer av detta slag. En del hävdar (förstås) att Hitler inte alls har sagt detta (alltså att det är något slags konspiration som ligger bakom dessa dokument). Bland alla anda, som säger att det är autentiskt, är det några som menar att de åsikter som Hitler ger uttryck för här innebär att han måste ha ändrat uppfattning om kristendomen under de senare åren. Men om man vill tro vad Hermann Rauschning skrev hade Hitler detta tänk redan 1934 – ett år efter nazisternas maktövertagande. Rauschning var först med i nazistpartiet men hoppade och flydde landet. 1939 gav han ut en bok där han bland annat återgav detta samtal med Hitler:

”Religionerna är alla lika, det spelar ingen roll vad dom kallar sig. De har ingen framtid – speciellt inte för tyskarna. Fascismen kan om den vill samarbeta med kyrkorna. Det skall jag också. Varför inte? Det kommer inte att hindra mig från att rycka upp kristendomen med rötterna och utplåna den i Tyskland … Men för vårt folk är det avgörande om det skall omfatta den judekristna tron med dess förvekligade tycka-synd-om-etik eller en stark heroisk tro på gud i naturen, gud i vårt eget folk, i vår kallelse, i vårt eget blod. Lämna hårklyverierna till andra. Vare sig det är gamla testamentet eller nya, eller bara Jesu ord, det är alltsammans samma gamla judiska svindlerier. Det gör oss inte fria. En tysk kyrka, en tysk kristenhet, är ett missfoster. Antingen är man tysk eller kristen. Du kan inte vara båda. Du kan kasta ut den epileptiske Paulus – andra har gjort det före oss. Du kan göra Kristus till en nobel människa, och förneka honom som frälsare. Det har man gjort i århundraden. Jag tror det finns sådana kristna idag i England och Amerika… vi behöver fria människor som känner och vet att gud finns inom dem själva.”

”‘Vad ska vi göra?’, säger du. Det ska jag tala om. Vi måste hindra kyrkorna att göra något annat än vad de redan gör, nämligen att förlora mark dag för dag. Tror du verkligen att massorna någonsin vill bli kristna igen? Nonsens! Aldrig. Den sagan är avslutad. Ingen kommer att lyssna till den igen. Men vi kan påskynda förloppet. Kyrkoherdarna kan fås att gräva sina egna gravar. De kommer att förråda sin Gud till oss. De kommer att förråda allt för sina eländiga små anställningar och löner. ‘Vad kan vi göra?’ Precis vad katolikerna gjorde när de tvingade på sin tro på hedningarna. Bevara vad som kan bevaras, och ändra dess mening. Vi ska återta marken. Påsken är inte längre uppståndelse utan den eviga förnyelsen av vårt folk. Julen är födelsen av vår frälsare: Andan av hjältemod och frihet för vårt folk. Tror du att dessa präster som inte längre tror, utan bara har en expedition, kommer att vägra att predika vår gud i sina kyrkor? Jag kan garantera att, precis som de ar gjort Haeckel och Darwin, Göthe och Stefan George till profeter i sin så kallade kristendom, så kommer de att ersätta korset med vårt hakkors. Istället för att dyrka sin tidigare frälsares blod, kommer de att dyrka vårt folks rena blod. De kommer att ta emot frukterna från den tyska jorden som en gudomlig gåva, och äta den som en symbol för det eviga folkets gemenskap, som de har hittills ätit kroppen av sin Gud. Och när vi har nått det stadiet … kommer kyrkorna att bli fulla igen. Om vi vill det kommer det att bli så. Då är det vår religion som predikas där. Vi behöver inte jäkta på processen.”

Jag hoppas alla förstår att jag i detta inlägg inte har markerat (med fetstil) sådant jag håller med om utan istället sådant som jag inte håller med om – sådant som är anmärkningsvärt eller intressant för den aktuella frågan.

Visst känner man ingen många av tankarna… 😦

 

Etiketter: ,

Viktigt att påvisa likheter med Hitler

En del menar att om man jämför någon med Hitler eller nazisterna så har man gjort bort sig rejält. Men som jag sa i ett tidigare inläggIbland kan en sådan jämförelse vara helt befogad och högst relevant. Jag ska nu förklara närmare vad jag menar med det.

För exakt ett år sedan (plus två dagar) slutade äntligen inbördeskriget i Libyen. Många hade väntat sig att det skulle ta slut långt tidigare, eftersom det var så uppenbart att Gadaffi hade förlorat. Men kriget bara fortsatte och fortsatte, eftersom diktatorn vägrade erkänna förlust. På grund av sin stolthet, envishet och ondska drog han hellre med sig hela sitt land i fördärvet. Det fick mig osökt att tänka på Hitler – särskilt hur han gestaltades i filmen der Untergang. Jag var säkerligen inte den ende som tänkte att det fanns fler paralleller mellan dessa två diktatorer. Lär det inte ha suttit ett antal experter som arbetade fram en psykologisk profil för diktatorn i fråga, för att lära sig så mycket som möjligt om hur han kunde tänkas agera i olika situationer? Skulle det vara okej om dessa experter tog lärdom av andra maktgalningar, som till exempel Hitler?

Hitler skulle kunna jämföras med åtskilliga andra härskna härskare genom tiderna, och de kan förstås också jämföras med varandra. Så då är frågan, har jag gjort bort mig och förlorat någon diskussion om jag jämför med Hitler? Har jag inte snarare tillfört något potentiellt viktigt med denna koppling? Om vi ser likheter mellan vad Hitler gjorde och vad en nu levande härskare gör, då kan vi upptäcka faran i tid och försöka förhindra att vi får en ny Hitler på halsen. Det är mycket viktigt att vi lär oss av historien!

Detsamma gäller nazisternas agendor, metoder och idéer. Om vi börjar införa lagar eller idéer här i Sverige och någon säger: ”Vänta lite nu! Nu håller vi ju på att göra precis som nazisterna gjorde.” Skulle inte det mana till viktig eftertanke? Läs och begrunda dessa varningsord från en av Hitlers värsta fiender:

“Those who fail to learn from history are doomed to repeat it.”
Sir Winston Churchill, premiärminister i Storbritannien under andra världskriget

Hur ska vi kunna lära av historien om vi inte får jämföra nutida skeenden med historiska? Även om ett påstående om en koppling till Hitler och nazisterna visar sig vara helt felaktigt så borde vi alltid välkomna att sådana frågor väcks. Det är farligt att försöka tysta ner sådana röster.

 

Etiketter: ,

Ni har ett viktigt moraliskt ansvar!

Diskussionen med Ludvig Grahn fortsätter (hans svar i blått):

Johannes, du skriver i en tidigare svarskommentar: “Jag har valt att dela filmen för att informera om och varna för effekterna av att tillämpa evolutionsteorin. Det verkar vara många som inte ser kopplingen och i så fall är det viktigt att vi varnar för detta så att historien inte upprepar sig.”

Du har verkligen inte fattat nånting. Evolutionsteorin kan inte ’tillämpas’ på något sätt av oss människor. Vi kan lika lite ’tillämpa’ gravitationsteorin för att uppnå något syfte i sig självt. Evolutionsteorin, såväl som gravitationsteorin, är vetenskapliga teorier som beskriver hur världen är beskaffad. Gilla det eller inte, men om du går ut över ett stup så kommer du att falla ner och slå dig. Det är vad gravitiationsteorin säger oss. Vi kan motverka detta genom att sätta upp ett räcke vid stupet. Gilla det eller inte, men en individ som har sämre förutsättningar i sin miljö klarar sig sämre än en som har bättre förutsättningar. Det är vad evolutionsteorin säger oss (grovt förenklat). Vi motverkar detta bland människor genom att ta hand om våra svaga och utsatta.

Både gravitationsteorin och evolutionsteorin kan i princip ‘ta död på oss’, men ingen av dom har med moral att göra – de beskriver bara den värld vi kan se, mäta och väga. Du gör gång på gång felslutet att likställa evolutionsteorin med någon form av moral som vi ‘evolutionister’ vill framhålla. Detta är helt förvirrat och absurt. Du kan attackera evolutionsteorin hur mycket du vill (och gärna då på vetenskapliga grunder för en gångs skull) – men sluta för guds skull (ja faktiskt!) att hävda att någon vill INFÖRA evolutionsteorin som en modell i uppförande!

Det blir sååå tröttsamt.

Strax innan han sköt ihjäl nio personer (inklusive sig själv) publicerade Pekka-Eric Auvinen en film på Youtube där han beskrev sig själv som “a cynical existentialist, antihuman humanist, antisocial social darwinist, realistic idealist and godlike atheist”. Han berättade också hur han såg på mänskligheten: ”Humanity is overrated! It’s time to put natural selection and survival of the fittest back on tracks!” (källa) Hans tidigare användarnamn (innan det blev avstängt) var NaturalSelector89.

Ludvig, jag vet att du som jag känner väldigt stark avsky inför det han gjorde. Jag förstår också att det måste kännas jobbigt att han presenterade sig som humanist, darwinist och ateist fastän han uppenbarligen inte delar din människosyn och dina värderingar! Jag förstår hur det känns, för jag tycker själv att det är jobbigt när någon som bekänner sig till mitt läger gör något sådant avskyvärt.

Du säger att jag gång på gång gör felslutet att likställa evolutionsteorin med någon form av moral som ”ni evolutionister” vill framhålla. Men det är precis det felslutet jag varnar för. Jag har aldrig beskyllt dig eller någon annan humanist för att vilja framhålla dålig moral. Vad jag däremot skulle vilja beskylla er för är att ni har en för slapp inställning till problemet, genom att ni inte själva aktivt går ut och varnar för detta felslut eller erbjuder ett tillfredsställande svar på hur man kan avgöra vad som är moraliskt rätt och fel. Jag önskar att vi tillsammans kunde varna för detta och berätta för alla att evolutionsteorin är totalt olämplig som moraliskt rättesnöre. Jag önskar att alla ”ni evolutionister” var flitigare i att gå ut med detta, så att vi kunde förhindra fler massakrer.

För vare sig du tycker det är logiskt eller ej så finns det människor som i likhet med Hitler, Auvinen och Breivik ändå har fått för sig att man kan bygga sin moral på evolutionsteorin. Vad hjälper det om vi står och säger ”nämen det kan man förstås inte”? Så länge de tycker sig se en glasklar logik i det hela så kommer de inte låta sig övertygas i en handvändning. För att få bukt med problemet måste vi antingen (1) bemöta deras tänk eller (2) hänvisa till en annan moralisk grund.

1. Men hur kan man bemöta deras tänk om man inte ens förstår hur de tänker?
Hur kan man argumentera med dem om man själv inte ser hur de kopplar det till evolutionsteorin?

2. Och vilken alternativ moralisk grund kan man istället hänvisa till?

Kära hasare (humanister, anti-teister, skeptiker och allmänt religionsfientliga eldsjälar). Ni har ett viktigt moraliskt ansvar. Ni måste bli bättre på att tala om för människor vad vi istället ska bygga vår moral på. Ni har i deras ögon framgångsrikt sopat undan Bibeln. Ni har lett dem till att förkasta den som moraliskt rättesnöre. Ni lägger mycket möda och stort besvär på att berätta för folk varför man inte behöver någon Bibel som berättar vad som är moraliskt rätt eller fel. Folk köper era resonemang och slutar bry sig om vad den säger.

Nu vänder de sig till er och undrar: Vad nu? Hur ska vi avgöra vad som är rätt och fel? Är det rätt om det känns rätt? Som ni förstår måste ni erbjuda dem ett trovärdigt alternativ. Det behöver vara en stabil grund som folk köper. The world is listening… Dröj inte för länge med att svara, för medan de väntar passar några på att skjuta ihjäl sina medmänniskor.

 

Svar till en humanist som INTE är nazist

(…och med den rubriken menar jag inte att humanister annars brukar vara nazister)

Här svarar jag på en kommentar från Ludvig Grahn angående gårdagens inlägg: Filmbevis på att nazisterna var evolutionister. Ludvigs kommentar återges med blå text.

Johannes! Johannes, Johannes, Johannes, Johannes, Johannes… Johannes.

Hej, Ludvig! Gött att se ditt namn bland kommentarerna igen! (Det är helt uppriktigt menat.) Jag har saknat dig. Vadan detta sjufaldiga uppepande av mitt namn? 😉

Gick vi inte igenom det här grundligt i vår lilla mail-debatt i vintras? Hur kan du dra upp detta igen[?]

Vi gick igenom det förvånansvärt grundligt med tanke på att du inte alls ville prata om det. 😀 Anledningen till att jag tar upp det igen är att detta ämne angår fler än bara dig och mig. Jag tycker inte att vi ska hålla det för oss själva.

– och när du dessutom vid det här laget väl känner till problematiken kring Godwins lag?

Åh! Godwins lag! Jag har gillat den ända sedan jag först hörde talas om den, inte minst på grund av det predikande namnet. Att det är Gud som vinner striden mot Satan är verkligen något vi alla kan glädjas åt. Nu antar jag att det inte alls var Guds seger du hade i åtanke, utan den ”lag” som formulerades av Mike Godwin; och som säger att ju längre en nätbaserad diskussion eller debatt pågår, desto större blir sannolikheten att någon drar en jämförelse med Hitler och nazismen. Fast då undrar jag ändå vad det är för ”problematik” du syftar på. Godwins lag är ju bara ett torrt konstaterande, som säkert kan stämma. Det innebär inte att man automatiskt förlorar en diskussion så fort man jämför med Hitler. Ibland kan ju en sådan jämförelse vara helt befogad och högst relevant. (Jag kommer att utveckla den tanken i ett senare inlägg.)

Kanske tänker du egentligen på reductio ad Hitlerum, som är ett exempel på ett ogiltigt argument – ett så kallat argumentationsfel. Jag skulle ha gjort en reductio ad Hitlerum om jag hade sagt så här:

  • Hitler trodde på evolutionsteorin.
  • Hitler var ond.
  • Alltså är alla som tror på evolutionsteorin onda.

Det är väldigt enkelt att motbevisa ett sådant argument. Det är bara att byta ut objektet till något mindre laddat så blir det helt uppenbart. T ex:

  • Hitler tyckte om att måla.
  • Hitler var ond.
  • Alltså är alla som tycker om att måla onda.

Men du finner inte ett spår av detta argumentsfel i mitt inlägg, eller hur? Till alla som ändå uppfattade det så kan jag ju bara säga: Det är inte alls min poäng.

Nazisterna var INTE evolutionister eller darwinister.

Ett ytterst märkligt påstående med tanke på hur mycket av nazisternas tankar som kan härledas direkt till evolutionsteorin. Tanken att vi inte får ”synda” mot det naturliga urvalets ”lag” genom att hjälpa de sjuka och svaga, är självaste definitionen av socialdarwinism. I filmen som jag delade framgår det tydligt att det var så nazisterna ville få hela folket att tänka. De var starkt influerade av sin alldeles egen Haeckel, vars förfalskade bilder på embryon förekommer i många läroböcker än idag (!). Nazisternas tanke om tävlan mellan raser och behovet av lebensraum (livutrymme) för den högre stående rasen, har en uppenbar koppling till darwinismen. Det var med dessa tankar de rättfärdigade både krig och judeutrotning.

För mig låter det snarare som det är du själv har drabbats av feltänket reductio ad Hitlerum – alltså att om de var evolutionister så är alla evolutionister onda. Är det därför du inte vill att nazisterna ska vara evolutionister? Så behöver du verkligen inte tänka.

Darwins böcker brändes i bokbålen.

Du nämnde detta i din korrespondens och jag är fortfarande intresserad av en källa på det. Om det är sant att Darwins böcker brändes i bokbål – vilket det mycket väl kan vara – så har jag några följdfrågor: Kan det i så fall ha berott på att endast den tyska litteraturen var god nog? Kan det ha berott på att Darwins böcker uttryckte tvivel och samvetskval gällande vilka följder hans teori skulle kunna få? Förresten, brändes Haeckels böcker på bål?

Hitler och hans nazisitska ideologer skulle INTE ha gått med på att
den ariska rasen och den judiska hade en gemensam släkting bland APORNA!

Jag kan tänka mig att det var en avskyvärd tanke för större delen av den tyska befolkningen. Därför var det viktigt för Hitler att kompromissa på den punkten i sin propaganda, för att få med sig folket. Själv trodde han inte så.

Hitler och nazisterna var KREATIONISTER om något. Ungefär som du.

De trodde på miljoner år. De trodde på en utveckling. De trodde på mycket annat som är direkt kopplat till evolutionsteorin. Var finner du en ”kreationist” som tror något av detta? Vad kallar man annars uppfattningen att Gud har använt sig av evolutionen?

Dom trodde att den ariska rasen var skapad fix och färdig – perfekt. Den kunde bara försämras – genom beblandning med andra raser. Detta var kärnan i den nazistiska världsuppfattningen.

Om deras avsikt enbart var att bevara den ariska rasen, varför hade man då ett projekt med målet att avla fram en Ûbermensch?

Den enda grupp i samhället som Hitler avskydde minst lika mycket som judarna var – ateisterna!

Jaså? Återspeglas denna hatfördelning i förhållandet mellan antalet judar och antalet ateister som gasades ihjäl?

Läs Mein Kampf.

Nej tack! 😉

Hitler och alla hans hantlangare var antingen katoliker eller protestantiskt kristna.
Man kan debattera betydelsen av den tyska folkkyrkan, men även den var kristen.

Ok, jag har tidigare sökt igenom Hitlers propaganda-skrift (Mein Kampf) och sett att han faktiskt refererar till Skaparen ett antal gånger (även om han inte verkar ge mycket för Skaparens värderingar). Betänk möjligheten att allt Hitlers tal om Gud och kristen tro enbart är ett spel för gallerierna. Om man vill lura med sig ett helt folk – varav många var kristna – då är det listigt (och antagligen nödvändigt) att uttrycka sig på ett sätt som tilltalar dem. Skulle du betrakta Hitler som en listig person? Tror du att han var kapabel och villig att använda sig av lögner för att nå sina mål?

Om vi vill veta vad Hitler egentligen trodde på bör vi inte förlita oss på vad han sa i det offentliga rummet. Då riskerar vi att bli lika bedragna som det tyska folket. Istället måste vi se efter vad han sa i det slutna rummet – till sina allra närmaste. Därifrån har vi faktiskt en del material som bland annat avslöjar Hitlers långsiktiga mål: att utrota kristendomen. Ett annat sätt att ta reda på vad Hitler i själva verket trodde på och vad han hade som mål, är att se på vad han gjorde. Det är ett mycket bättre sätt än att lita på vad en lögnare och bedragare säger om sig själv.

Jesus varnade för den typen av människor i Matt 7:15-16, och gav oss ett värdefullt råd i hur vi ska känna igen dem: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem.”

Och avslutningsvis: Bara för att man förespråkar att evolutionsteorin är SANN
betyder det inte att man tycker att den är BRA [sic!] och att den ska vara ett rättesnöre!

Det håller jag fullständigt med om! Jag har aldrig någonsin sagt att det ena är lika med det andra. Min förhoppning och mitt syfte med att skriva om detta ämne är just denna: Att alla som förespråkar att evolutionsteorin är sann åtminstone ska inse att den inte är lämplig som ”moraliskt rättesnöre”! Detta måste både skola och samhälle bli mycket bättre på att förtydliga så att vi förhindrar att folk upprepar Pekka-Erik Auvinens och Anders Behring Breiviks fruktansvärda våldsdåd (med flera).

Tvärt om – som Richard Dawkins säger – vi gör ju numera allt vi kan för att MOTVERKA
effekterna av evolutionsteorin, genom att ta hand om de svaga, etc.

Jag utgår från att Dawkins tycker att detta motverkande är bra. Jag har i alla fall hört att han tar starkt avstånd från socialdarwinismen, och det tycker jag som sagt att många fler borde göra. Det är emellertid svårt att ta starkt avstånd från ett tankesätt om man inte har lärt sig känna igen det. Det är precis därför jag lyfter fram filmbevis på hur nazisterna tänkte. Det förvånar och bekymrar mig att det är så många som inte tycks se att nazisterna gjorde evolutionen till sitt ”moraliska rättesnöre”. Om man inte ser det, hur kan man då akta sig för det?

Du måste skilja på vetenskapliga teorier och moraliska rättesnören.

My point exactly!!!

Jag har sagt allt detta till dig en gång tidigare – men det gick uppenbarligen inte in då. Gick det in nu?

Jag tror inte heller att något av det jag skrivit här är någon nyhet för dig, eftersom jag sagt allt detta till dig tidigare. Om du med ”Gick det in?” menar att jag bör hålla med dig i allt du säger så är svaret definitivt nej. Jag anser fortfarande att du har fel, förutom när du säger om att vi inte bör använda evolutionsteorin som ett moraliskt rättesnöre! På den punkten håller jag helt med dig, och det är ju just det som är min poäng. Nu, liksom då.

 

Etiketter: ,

Filmbevis på att nazisterna var evolutionister

Denna propagandafilm gjordes 1937 och visades i varje tysk biograf. Den är producerad av Ministeriet för allmänhetens upplysning och propaganda, som grundades av Adolf Hitler i syfte att ”likrikta” samhället – alltså för att träna alla att tänka enligt nazisternas ideologi. Följande sägs i filmen, som heter Opfer der Vergangenheit (”Det förflutnas offer”):

Allt i naturen som är livssvagt går osvikligt under.
Vi människor har under de senaste årtiondena begått fruktansvärda synder mot lagen om naturligt urval. Vi har inte bara hållit ovärdiga livsformer vid liv, vi har även gjort så att de förökat sig. Avkomman av dessa sjuka … såg ut så här.

Friska människor bodde i mörka och trånga gator och fallfärdiga ruckel.
Åt idioter och imbeciller byggde man däremot palats, och dessa sjuka människor var inte alls mottagliga för den skönhet med vilken man omgav dem.

Det tyska folket anar knappt vidden av detta elände. De känner inte till den tryckande atmosfär som råder i de hus där tusentals jollrande imbeciller på konstgjord väg måste utfordras och vårdas, dessa som är lägre stående än varje djur.

Under de senaste 70 åren har vårt folk förökat sig med 50 %, medan antalet som bär på ärftliga sjukdomar under samma tidsperiod har ökat med 450 %! Om denna utveckling skulle fortlöpa på detta sätt, skulle det redan om 50 år finnas fyra friska människor för varje som är sjuk. Ett ändlöst tåg av skräck skulle marschera in i vårt land, gränslöst elände skulle komma över ett värdefullt folk, så att de går med jättekliv mot sin undergång.

 

Etiketter:

Hur man bygger en bomb i skolsystemet

Illustration: Caleb Salisbury

Översatt med tillstånd från creation.com.
av David Catchpoole, http://creation.com/how-to-build-a-bomb-in-the-public-school-system

Hur kunde de skjuta och döda sina skolkamrater? Det var frågan som ställdes efter att 15 människor skjutits ihjäl vid Columbine High School i Colorado, USA, den 20 april 1999. Vad var det som fick två unga människor att döda, förgöra och bomba i en självmordsattack?

Kläderna kan ge oss ledtrådar om hur dessa tonårsmördare tänkte. I obduktionsrapporten för en av mördarna finns dokumenterat att under den dag då tragedin ägde rum bar han svarta armékängor, en svart handske på höger hand och en vit t-shirt med texten ”Natural Selection”.1

Vad menades med ”Natural Selection” [Naturligt Urval]? En tidningsreporter har kopplat ihop texten på t-shirten med ett dataspel med samma namn, som presenteras som ”en plats där ‘survival of the fittest’ [den bäst anpassades överlevnad] får en väldigt bokstavlig innebörd … det är det naturliga sättet, det är Naturligt Urval.”Efter massakern i Columbine har det blivit vida känt att mördarna var som besatta av väldigt blodiga dataspel och våldsam död. De fascinerades också av Nazitysklands tro på ”härskarrasen” – som närts av darwinistiska idéer om kamp och överlevnad.2

Trevandes efter svar om denna och andra tragedier är det fler och fler som uttrycker sin förvåning och oro över den ökande grad av förtjusning med vilken många tonåringar närmar sig våldsskildringar. Fixeringen vid död är dock föga överraskande med tanke på att de flesta offentliga skolor i västvärldens länder numera lär ut att våld och död är ”naturliga” evolutionära mekanismer, som under miljoner år har drivit på slumpmässiga processer tills människan uppkom.

Med tanke på att de sedan barnsben har fått höra att människan bara är ett djur, att död och våld är en naturlig del av evolutionen samt att ”endast de bäst anpassade överlever”, så är det inte så konstigt att den här generationens unga vältrar sig i total hopplöshet. Till och med när de får höra att ”Jesus älskar dig” så är det många som antingen inte förstår vad som menas med det i en ”värld av död och slump”, eller så gör det dem ännu mer arga och bittra över att en sådan underbar möjlighet tycks förvägras dem av vetenskapliga ”fakta”. Många av dem är ”vandrande tidsinställda bomber”, som inte fruktar någon dom efter döden, och som närsomhelst kan explodera av ilska och hat.

Hur kan vi kristna hjälpa till att desarmera dessa ”bomber”? Kristus är verkligen svaret, men för att nå alla unga människor i ett ”evolutioniserat” samhälle krävs verkligen att kyrkan förstår och använder sig sig av sanningen om vårt ursprung.

Den sanna och noggranna historieskildringen i Första mosebok hjälper både unga och gamla att förstå varför denna värld plågas av våldsamhet – att död, blod, sjukdom och lidande är konsekvenser av synden – men att Gud älskade världen så mycket att Han gav sin Son som offer för våra synder. Våra ungdomar behöver få veta att de har skapats till Guds avbild, att de är syndare som skiljts från sin Skapare, men att de kan bli räddade in i evigheten. De behöver få veta att livet har mening, genom vår Herre Jesus Kristus.

Referenser

  1. Denver Rocky Mountain News, pp. 4A, 14A, 25 June 1999.
  2. Bergman J., Darwinism and the Nazi race HolocaustJournal of Creation 13(2):101–111, 1999.
 

Dawkins bortförklaring av den uppenbara sanningen

På första sidan i det första kapitlet av sin bok Den blinde urmakaren från 1987, skrev den världsberömde ateisten Richard Dawkins följande:

”Biology is the study of complicated things that give the appearance of
having been designed for a purpose.”

[Översättning] ”Biologi är läran om komplicerade saker som ger intryck av
att ha blivit designade för ett syfte.”

Jag tycker att detta är ett mycket intressant citat. Inte nog med att Dawkins erkänner att han själv ser design i naturen. Han förväntar sig även att läsaren ser det. Han utgår från att detta intryck är uppenbart för alla – att naturen ser designad ut.

Visst är det så! Det är uppenbart! Det är fullt synligt! Flera läkarstudenter som jag känner har berättat att deras föreläsare titt som tätt råkar försäga sig på den punkten. De säger att det och det i människokroppen är smart konstruerat, för att i nästa andetag påminna om att det har utvecklats genom många år av evolution. Varför behöver de ens säga det? Borde inte evolutionen – om den var sann – vara fullt synlig och märkbar för oss? Borde det inte vara självklart? Allt ser ut att vara designat för ett syfte, men vi måste tränas mot vårt bättre vetande – vi måste lära oss att inte lita på våra sinnen i denna fråga. Istället ska vi blint lita på att biologerna verkligen vet vad de talar om. Har biologerna verkligen gett oss en tillräckligt bra förklaring till varför det inte skulle vara som det ser ut att vara?

Dawkins ägnar resten av sin bok åt att förklara varför det som ser designat ut ändå inte är designat. Det behövs tydligen en bra bortförklaring till varför något som är uppenbart för gemene man ändå inte stämmer – en ateistisk bortförklaring – en ateists försvar för sin motsägelsefulla tro.

Dessa fruktlösa ansträngningar visar bara att Paulus hade helt rätt i det han skrev:
Det finns inget försvar. Guds verk är fullt synligt – även för ateister! Vi kan alla se det.
Skillnaden ligger i hur vi väljer att förhålla oss till det vi ser. En del ärar Skaparen, andra gör det inte.

Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. – Rom 1:20-22

 

Etiketter:

Hur gammal är jag?

Rätt svar är att jag nu är 100000 år gammal. Jag kommer att vara dubbelt så gammal nästa gång jag ”nollar”, och sist det hände hade jag nyligen börjat gymnasiet. Bara 1 av 10 sorters människor förstår hur jag räknar. Om du tillhör den andra sorten så är det inget att bekymra sig för. 😉 (Psst… i det här inlägget finner du några ledtrådar.)

Men nu är det som så att jag har några vänner som immigrerat från helt andra regioner i galaxen. Att döma av vad de skrev på gratulationskorten var de inte alls överens om hur min ålder skulle skrivas.
Min fråga är: Hur många fingrar har de?

A: ”Grattis på 200-års-dagen!” – önskar Alf från Alfa Centauri”

B: ”Grattis på 40-års-dagen!” – önskar Bettan från Betelgeuse”

C: ”Grattis på 20-års-dagen!” – önskar Carl från Capella”

D: ”Grattis på 28-års-dagen! – önskar Dennis från Deneb”

E: ”Grattis på 52-års-dagen! – önskar Ellen från Elnath”

F: ”Grattis på 1N-års-dagen! – önskar Sir Fumble-a-lot från Fomalhaut” 😀

Svara så här: ”Alf har x fingrar.”
OBS! Varje person som kommenterar får bara svara på en av dem.

 
2 kommentarer

Publicerat av på 19 oktober, 2012 i Klurigt, Matematik

 

Giraffens evolution omöjlig: Hur bildades kylsystemet i fläckarna?

Giraffen har en nerv som tar en omväg. Ironiskt nog har det fått många att betrakta giraffen som ett exempel på dålig design – alltså som ett argument mot att den är designad. Det som är så ironiskt med det är att detta endast är en enda liten olöst gåta för de skapelsetroende, jämfört med oräkneligt många gåtor för de evolutionstroende. Giraffen fullständigt skriker ut att den är intelligent designad. Den hade omöjligt kunnat bli till genom evolution. Jag tycker att det finns goda förslag till varför nerven behöver ta en omväg, men jag har inte hört en enda förklaring till hur giraffen skulle ha utvecklats. Jag tänker mjukstarta med att berätta om en liten detalj i giraffens fantastiska design, som i sig demonstrerar omöjligheten i giraffens evolution:

Kylsystem i fläckarna

Giraffens fläckar är inte där som kamouflage, utan fungerar som ett avancerat kylsystem (precis som i inlägget Uppfinnaren berättar: Hur man bygger en Giraff). Bakom fläckarna finns speciella blodkärl som för dit värmen så att den kan transporteras ut ur kroppen. Längs fläckarnas konturer går större blodkärl som förgrenar sig till mindre kärl in mot mitten av fläckarna. Fråga: Hur bildades dessa strukturer? Vilka mutationer ledde fram till det? Evolutionsbiologerna har inget svar på det. De nöjer sig med att trosvisst ”veta” att det har skett på något vis, eftersom girafferna finns här idag och har dessa strukturer. Kom ihåg att mutationer är helt slumpmässiga, och att det naturliga urvalet inte kan planera vilka egenskaper som ska vara användbara i framtiden.

Men låt oss för sakens skull anta att det en gång föddes ett djur (en giraff-prototyp) som hade fått denna struktur. Den var den sista i en lång serie lyckosamma mutationer som turligt nog hade bevarats från generation till generation, trots att några selekterbara fördelar inte kunde göra sig gällande förrän hela strukturen var på plats och fungerade (… alltså ett högst osannolikt scenario, men låt gå för det). När allt väl är på plats och fungerar är det inte svårt att se hur det kunde leda till en fördel för individen. Tack vare sitt kylsystem skulle den klara sig bättre på savannen under dagens hetta, och samla mat när de andra behövde söka skydd – en klar och selekterbar fördel! Tills det blir natt… Då utgör denna struktur istället en nackdel! Värmen skulle fortsätta läcka ut genom fläckarna. Om det inte leder till att djuret direkt fryser ihjäl så gör det i alla fall att den extra energi som samlades under dagen går åt till att bevara kroppstemperaturen under natten. Det är som om vi skulle förbättra våra hus genom att göra stora hål i väggarna. Det skulle vara jätteskönt i sommarhettan, men helt förödande på vintern.

Denna serie av lyckosamma mutationer, vilka de nu skulle vara, som hjälpte giraffen att stay cool skulle omedelbart leda till lägre fitness, om inte en helt annan serie av lyckosamma mutationer samtidigt skapar en funktion som kan stänga av och slå på kylsystemet efter behov, genom att reglera blodflödet till nätverket av blodkärl under de mörka fläckarna. Att slå hål i väggarna får förödande konsekvenser på vintern, om vi inte samtidigt bygger in fönster som kan stängas när det börjar bli kallt.

Finns det någon gräns där osannolikt övergår till omöjligt? Om den gränsen inte är nådd redan när vi betraktar sannolikheten för att en serie lyckosamma mutationer uppstår, så borde vi väl nå den när vi måste sammanföra minst två sådana lyckosamma och samverkande mutationsserier i en och samma individ för att det ska fungera? Ju mer vi lär oss om de genetiska och biologiska förutsättningarna för att en viss struktur ska fungera, desto mer omöjlig och absurd blir tanken att dessa skulle ha skapats genom mutationer och naturligt urval.

Detta var som sagt bara en mjukstart. Snart ska jag närmare beskriva några av de andra strukturer som gör giraffens evolution omöjlig.

 

Etiketter:

Ny bloggserie om Bibelns kvinnosyn

Under de kommande tre månaderna – november, december och januari – tänker jag läsa igenom hela Bibeln från pärm till pärm (se planeringen i föregående inlägg). Medan jag läser kommer jag vara särskilt uppmärksam på texter som handlar om det slags människor som utgör halva världens befolkning: kvinnor! Så fort jag ser en text som är relevant i sammanhanget kommer jag stryka under den för att sedan dela med mig av den här på bloggen. Oavsett om jag gillar texten eller ej kommer den med, med någon form av kommentar. Jag tänker alltså inte sortera bort texter som verkar tala för en negativ syn på kvinnor.

Jag garanterar inte att jag kommer att ha svar på allt. Mitt mål är att samla texterna för att ge en helhetsbild av vad Bibeln har att säga om detta. Jag tycker det är ett mycket viktigt ämne som många har frågor om. Det behöver definitivt diskuteras mer! … Och inte minst bland oss svenskar. Vi ligger ju i framkant när det gäller kvinnors rättigheter. När vi med vår kvinnosyn läser flera tusen år gamla skrifter, blir det helt naturligt en kulturkrock. Till och med när vi möter andra nutida länders kvinnosyn blir det ofta en kulturkrock på det området. Det gör kanske att vi svenskar upplever ännu större problem med en del bibeltexter än vad man gör på annat håll i världen.

Jag har en hypotes som jag vill pröva: Jag tror inte att Bibeln uppmuntrar till förtryck eller diskriminering mot kvinnor. Jag tror nämligen det är stor skillnad på vad Bibeln beskriver och vad den föreskriver. Bibeln beskriver många dåliga exempel (där människor har begår grova fel), och vi får se hur Gud ofta verkar möta människorna där de är för att sedan leda dem till något bättre – steg för steg. Jag vill undersöka om denna hypotes håller när vi granskar hela materialet … eller lär Bibeln att kvinnor ska förtryckas?

Jag hoppas att detta ämne ska engagera, och att en del också är intresserade av att följa med i läsningen av Bibeln från pärm till pärm. Då får någon gärna kontrollera om jag missar någon viktig text. 🙂

 
4 kommentarer

Publicerat av på 17 oktober, 2012 i Bibelns kvinnosyn

 

Från pärm till pärm på tre månader

Det var längesen jag läste igenom hela Bibeln från pärm till pärm. Nu är det dags!

Innan månadens slut har jag lyssnat igenom Bibeln för andra gången på ett år (se Ett tips till alla som inte hinner läsa Bibeln). Denna andra gång var det parallellt med att jag lyssnat diskussionerna med Graham Maxwell i serien “The Picture of God in all 66” (mp3), som jag berättat mer om här – kan varmt rekommenderas!

Lyssna – LÄSA – Studera

Jag brukar göra djupdykningar i texten, då jag studerar olika texter och teman. Jag skulle inte vilka vara utan den biten, för det är där jag verkligen lär mig nya saker. Men om jag enbart läste Bibeln på detta sätt skulle jag tappa kontakten med helheten, och glömma bort alla andra texter som jag vill hålla fräscha i minnet.

Där kommer lyssnandet in i bilden. När jag lyssnar igenom hela Bibeln blir jag påmind om helheten. Enda problemet är dock att jag inte är lika uppmärksam när jag lyssnar som när jag läser. Jag skulle egentligen behöva trycka på paus hela tiden för att stanna upp och tänka på sådant jag just hört. Jag tänker visuellt och skulle behöva se var på sidan jag läser en viss sak för att komma ihåg var den texten står. Jag tänker inte sluta med lyssnandet, för det känns värdefullt att kunna utnyttja tiden när jag städar, springer eller kör bil. Jag gillar som sagt också den helhetsbild man får när man lyssnar.

Studerandet och lyssnandet är två ytterligheter som kompletterar varandra. Den ena ger djup men saknar helhet, den andra ger helhet men saknar djup. Läsandet kommer nu in som ett positivt tillskott till detta. Jag får se helheten men får också tid att stanna upp och tänka efter.

Varför från pärm till pärm?

Jag vill läsa igenom hela Bibeln, och då kan jag ju lika gärna läsa från pärm till pärm. Min förhoppning är också att några vill haka på och läsa med mig, och då är det enklast om det följer en given ordning.

Medan jag läser tänker jag även passa på att leta efter något. Dem som läste med Graham Maxwell (se ovan) letade efter Bilden av Gud. På samma sätt tänker jag läsa igenom hela Bibeln på jakt efter en helhetsbild. Jag berättar i nästa inlägg vad det är jag tänker leta efter.

Varför tre månader?

Man kan förstås läsa i olika takt. Om man läser 3-4 kapitel per dag tar det ett år att läsa igenom alla Bibelns 1189 kapitel. Men det tycker jag känns för långsamt. Jag är nog lite otålig och vill snabbare komma fram till en slutsats om det jag tänker leta efter. Man kan läsa:

6-7 kapitel om dagen – klar på ett halvår.
10 kapitel om dagen – klar på 4 månader.
13 kapitel om dagen – klar på 3 månader.
19-20 kaptiel om dagen – klar på 2 månader.
38-39 kapitel om dagen – klar på 1 månad!

Det hade varit coolt att läsa igenom hela Bibeln på en månad. Det ska jag definitivt göra någon gång. Men för att vara realistisk, och för att jag ska hinna blogga om vad jag läser, och för att andra ska känna sig motiverade för andra att haka på … men för att det ändå inte ska ta så lång tid … så har jag valt att läsa hela Bibeln från pärm till pärm på tre månader: november, december, januari.

Planen

Ni ser planeringen i tabellen till höger. Jag har delat in böckerna så att det blir ungefär lika långt varje dag (inte efter antal kapitel utan efter antal sidor). Ibland blir det lite länge och ibland blir det lite kortare. Jag har gjort så att dagens läsning så ofta som möjligt innebär att en bok kan avslutas. Den bästa förståelsen och helhetsbilden kommer nämligen av att man läser varje enskild bok i en sittning.

Som ni ser tänker jag börja läsa den 1 november.
Jag räknar med att det går åt ungefär en timme per dag. Vilka är med? 😀

 
1 kommentar

Publicerat av på 16 oktober, 2012 i Tips vid bibelläsning

 

Jesus svarade: ”Detta är lagen i ett nötskal”

De sex sista budorden (5-10) handlar om vår relation till våra medmänniskor, och de tio första handlar om vår relation till Laggivaren. När han – alltså Jesus! – över 1400 år efter Sinai fick frågan om vilket bud som var viktigast, svarade han:

Viktigast är detta: ”Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.” – Mark 12:29-30 (han citerade 5 Mos 6:4-5)

Detta sammanfattar alltså de fyra första buden. Att älska Gud av hela sitt hjärta, själ, förstånd och kraft – alltså att älska honom med allt man har! Vad innebär det? Hur gör man det? Gud, kan du förklara för vi förstår inte vad som menas med att älska dig? Jo, det innebär att man (1) sätter Gud först i allt, att man (2) inte tar efter någon eller något annat utan bara vill låta sig formas efter Guds karaktär (3) talar väl om honom, samt att man (4) längtar efter att umgås med honom på den inbokade dejten varje vecka. Det är alltså vad det innebär att älska Gud helhjärtat och till 100 %.

Jesus fortsatte med att säga:

Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. – Mark 12:31 (han citerade 3 Mos 19:18)

Detta sammanfattar alltså de sex sista buden. Att älska sin nästa som sig själv. Men vad innebär det då? Gud kan du förklara? Ok, här blir det nästan lite pinsamt då Gud måste ta det till en så låg nivå som att säga: Jo, eh … ni förstår att om man älskar en medmänniska så … till exempel … dödar man honom inte (6). Det borde ju vara helt uppenbart! Men Gud kände sig uppenbarligen tvungen att ”spell it out” på detta sätt. När vi väl har förstått det kan Gud jobba vidare med oss och lära oss att vi faktiskt inte ska hysa något agg alls mot våra medmänniskor (6). Gud sa också att vi ska (5) respektera och ta hand om våra föräldrar, (7) vara trogna och värna om äktenskapet, (8) inte ta något som tillhör någon annan eller sko sig på någon annans bekostnad, (9) inte sprida falska rykten som kan skada andra, och kanske svårast av allt: att inte ens vilja göra något själviskt (10).

Att älska Gud och att älska medmänniskor, det sammanfattar enligt Jesus poängen med hela lagen (faktiskt hela det gamla testamentet) – det är lagen i ett nötskal!

På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. – Matt 22:40

”Att älska Gud och medmänniskor – det är hela lagen i ett nötskal!” – Foto: Horst Frank (Wiki)

 
4 kommentarer

Publicerat av på 15 oktober, 2012 i De tio budorden

 

Utmaning: Saknas något i de tio budorden?

Jag började bloggserien om de tio budorden med att fråga om de kunde göras bättre. Jag tror att jag har demonstrerat med önskvärd tydlighet att de i alla fall inte är en samling godtyckliga regler, utan att det fanns goda anledningar till de budord som Gud gav. Min personliga slutsats är att jag helt håller med Jakob, som sa att Guds lag är perfekt (Jak 1:20). Jag skulle till och med kunna stämma in i psalmistens sång, om jag bara hade noter till den… 😀

Vad jag älskar din lag! Jag begrundar den dagen lång.
Ps 119:97 (psalm 119 är en enda lååång hyllning till lagen)

Men, jag vet ju att alla inte håller med om budordens fullkomlighet. Bland de förslag på förbättringar som lades fram när jag först förde detta på tal, handlade de flesta om vilka budord som ansågs onödiga och orimliga. Det verkade enbart gälla de fyra första buden – dem som handlar om vår relation till Laggivaren. Det kanske inte är så konstigt att den som inte tror på Gud, eller inte vill följa honom, tycker att dessa budord är onödiga och orimliga. Men om Gud finns och har skapat oss, så är det förstås rimligt att en relation till honom är precis vad vi behöver. Det är inte själviskt av Gud att säga att vi ska tillbe honom och ingen annan. Han vet vad vi mest av allt behöver och säger detta för att han älskar oss – han vill vårt bästa.

När det gäller de övriga sex buden (5-10) har jag inte hört så många invändningar, i alla fall verkar de inte anses onödiga. Det beror förstås på att dessa budord handlar om relationen till våra medmänniskor, och av det har vi alla erfarenhet.

Saknas något?

Så, istället för att fråga om det är något av de tio budorden som är onödigt eller orimligt, frågar jag istället om det är något som saknas? Finns det någon viktig punkt som Gud borde ha tagit med? Själv kan jag inte komma på något utan tycker att allt har täcks in av de tio budorden. Jag tänker alltså inte att de tio budorden är Guds tio i topp-lista över viktiga saker att tänka på, men att det finnas mer som inte står med. Jag menar att de faktiskt inkluderar allt (förutsatt att vi ”fördjupar” varje budords innebörd enligt en logisk riktning).

Om du kommer med ett nytt förslag, glöm inte att motivera varför du tycker att det borde stå med.

 
3 kommentarer

Publicerat av på 14 oktober, 2012 i De tio budorden

 

Bloggserie om de tio budorden

Detta inlägg fungerar som innehållsförteckning för min bloggserie om de tio budorden. Det finns ett huvudinlägg för varje budord och man klickar på rubrikerna i fetstil för att komma till dem (Budord 1, 2, 3…). De andra länkarna går till inlägg som är fördjupningar av specifika fraser i budorden. Sidan kommer att uppdateras efterhand som det kommer nya inlägg på temat.

Utmaning: Saknas något i de tio budorden?
De tio budorden – kunde de göras bättre?

De tio budorden – gäller de fortfarande?
Varför så hårda bud, Gud?
När Gud och israeliterna skrev kontrakt
10 budord = 10 pelare för ett bra samhälle (budorden på vers)
Jesus svarade: ”Detta är lagen i ett nötskal!”

Budord 1
”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av [eller före] mig.”

Du skall inte vänsterprassla med andra gudar.
Är Gud självisk när han säger att vi ska tillbe honom och ingen annan?

Budord 2
Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

Katolska kyrkan ignorerar det andra budet.
Sikta mot stjärnorna … eller mot lerpölen?
Är det andra budordet ett förbud mot konst?
Är det sant att Gud “låter straffet för fädernas skuld drabba barnen”?
Gud varnar: Barn blir lidande av föräldrars dåliga val

Budord 3
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Budord 4
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

Budord 5
Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Budord 6
Du skall inte dräpa.

”Du skall inte dräpa” eller ”Du skall inte mörda”?

Budord 7
Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Fly från smutsiga tankar!

Budord 8
Du skall inte stjäla.

Budord 9
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Gud grundade ett säkert rättssystem

Budord 10
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 13 oktober, 2012 i De tio budorden

 

Budord 10: ”Du skall inte ha begär till…”

Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. – 2 Mos 20:17

Tänk vilken fantastisk värld vi skulle leva i om ingen någonsin utförde en självisk handling! Tänk om alla levde enligt Guds bud och tillämpade principen ”älska din nästa som dig själv” (3 Mos 19:18, som sammanfattar budord 5-10). Men hur skulle det gå till? Är det ens möjligt? Nej, egentligen inte. Så länge vi har kvar våra själviska tankar är det oundvikligt att de någon gång leder till handling, även om det sker omedvetet eller okontrollerat. För att kunna stoppa själviska gärningar måste vi angripa själva roten till problemet: de själviska tankarna – begäret – viljan att göra fel.

Det är just detta som det tionde budordet riktar in sig på. Inte nog med att vi inte ska göra själviska handlingar, vi ska inte ens vilja göra det. Själva begäret i sig är alltså en lagöverträdelse enligt Guds standard!

Hur kan Gud beordra något sådant? Jag har tidigare sagt att Gud inte tänker styra våra tankar. Det är helt emot hans principer. Men vid första anblick kan det verka som att det är just det han är ute efter i det tionde budordet, eftersom han säger till oss att inte tänka fel tankar. Jag var inne på detta tidigare i inlägget Fly från smutsiga tankar, där jag bland annat citerade Jesus om det sjunde budordet:

Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. – Matt 5:27-28

Lägg dock märke till att detta inte innebär att Gud styr våra tankar. Det innebär bara att han sätter ribban och föreskriver vilken standard vi behöver uppnå. Det är skillnad. När en läkare skriver ut medicin, tvingas patienterna att ta den? När en lärare berättar var gränsen går för betyget godkänt, tvingas elever att lära sig? Nej, men det bör förstås motivera dem. Alla som vill bli friska/godkända lyssnar på instruktionerna och gör sitt bästa för att agera efter dem.

Har Gud satt ribban för högt genom att begära att vi inte ens ska ha begär? – Foto: The US Army (Wiki)

Har Gud satt ribban för högt? Det tycker jag inte. Om Guds långsiktiga mål är att få ett slut på all ondska och allt lidande, då räcker det inte att vi förändrar våra handlingar så att vi utåt sett verkar goda. Vi behöver bli förvandlade inifrån! Våra tankar måste förnyas! (Rom 12:2) En sådan förvandling kan vi omöjligt åstadkomma genom egen ansträngning. Det är bara Guds Ande som kan göra det. Eller som Gud sa i Jeremia 31:33”Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan.” Patienten kan inte bota sig själv, utan måste lägga sin under kniven och låta kirurgen Gud göra sitt jobb.

Guds Ande är en verklig gentleman. Han tvingar sig inte på någon. Så fort vi visar att vi vill gå vår egen väg låter han oss göra det, dock inte utan att vädja till oss och visa oss om vi är på fel väg. Om vi däremot använder vår fria vilja till att välja Gud, då kan han verka i oss. Om vi ber Gud förvandla våra tankar och ta bort de begär vi brottas med, då kan han befria oss.

 
1 kommentar

Publicerat av på 12 oktober, 2012 i De tio budorden, Evangeliet, Guds domar

 

Etiketter:

 
%d bloggare gillar detta: