RSS

Etikettarkiv: Skolan

Konflikt inför 24 ögonvittnen

En gång för flera år sedan, innan jag ens hade börjat utbilda mig till lärare, blev jag tillfrågad om att vikariera under ett par religionslektioner i en sjua. Jag tackade ja och frågade den ordinarie läraren vad han hade tänkt att lektionerna skulle handla om. Det fanns ingen färdig lektionsplanering, men jag fick beskedet att det gärna fick handla om de fyra evangelierna.

Jag minns inte hur, men på något sätt hade jag fått nys om att det här med evangeliernas samstämmighet var en sak som några i klassen hade funderingar kring. Evangelierna tycks säga emot varandra eftersom de ibland beskriver samma händelser på olika sätt. Jag hade nyligen läst om hur en bibellärare hade gjort för att illustrera just detta. (Det var i Searching for a God to love av Chris Blake – en bok som rekommenderas varmt.) Jag bestämde mig för att låna hans idé.

Jag inledde lektionen med att dela ut papper till alla, och försäkrade mig om att alla hade fungerande pennor. De började förstås undra vad de skulle skriva för något, men jag svarade bara att de skulle få veta det tids nog. Än så länge skulle de bara lyssna – uppmärksamt. Jag började berätta om de fyra evangelierna och gav några exempel på punkter där de skiljer sig åt. Jag föreslog att dessa ”motsägelser” kan tolkas som att berättelserna är påhittade.

Plötsligt avbröts jag av att dörren öppnades och en i personalen kom in i klassrummet. Read the rest of this entry »

Annonser
 

Etiketter: , ,

Vad vinner vi på att ta in debatten om skapelse och evolution i skolan?

En person som har sina tankar låsta till att betrakta världen genom sitt eget paradigm, kommer på grund av sina skygglapparna ha svårt att förstå och känna gemenskap med många av sina medmänniskor.

En person som däremot har utvecklat förmågan att för stunden växla paradigm, att kliva in i någon annans värld och se världen med någon annans ögon, utvecklar samtidigt en djup förståelse för sina medmänniskor.

Denna förmåga är en av de allra viktigaste skolan kan förmedla eftersom den är så starkt knuten till skolans värdegrund. Den ständigt pågående debatten om evolution och skapelse anser jag är en mycket bra spelplan för elever att träna denna förmåga.

Denna existentiella fråga engagerar eleverna och väcker intresse för naturvetenskap som ingen annan fråga (och inte bara inom biologi, utan även inom kemi och fysik). Dessutom får eleverna chans att utveckla ett kritiskt tänkande och en god förståelse för vad naturvetenskap är (dess arbetssätt, dess styrkor och dess begränsningar).

Alltså: Jag anser att debatten om evolution och skapelse är mycket användbar i att uppfylla flera av skolans mål eftersom den kan leda till:

  1. djupare förståelse för oliktänkande
  2. ökat engagemang och intresse för naturvetenskap
  3. kritiskt tänkande individer
  4. bättre förståelse för vad naturvetenskap är

Listan kan säkert göras längre…

 
183 kommentarer

Publicerat av på 30 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: ,

Sverige behöver udda lärare

Alla lärare har ju sina egenheter, specialintressen och udda åsikter…

  1. Tänk dig en lärare som är förälskad i Japan, och i tid och otid använder Japan som exempel. Detta trots att det finns 193+ andra länder i världen som förtjänar lika mycket uppmärksamhet och lektionstid. Kanske är detta en hemkunskapslärare som väljer sushi på menyn en gång för mycket, men som aldrig låter eleverna baka en italiensk pizza!
  2. Eller ta en lärare som är som besatt av allt som har med andra världskriget att göra. Så länge allt övrigt centralt innehåll hinns med, är det då okej att den läraren lägger onödigt mycket krut på att prata om Hitler?
  3. Eller en lärare som verkligen brinner för jämställdhetsfrågor… Kan vi då förlåta den läraren för att ”hen” är extra bra på att lyfta just detta värde och inte lägger lika mycket tid och energi på att främja andra värden som ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde /…/ samt solidaritet med svaga och utsatta”? Read the rest of this entry »
 
78 kommentarer

Publicerat av på 19 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: ,

1+1=10? Kumbayah!

För ett halvår sedan såg jag en nätdiskussion där två personer debatterade huruvida en viss grupp borde få sprida sitt budskap i det offentliga rummet. Den ene tyckte att de inte borde få göra det. Den andre sa att de har samma rättigheter som alla andra att sprida sitt budskap och hänvisade till de mänskliga rättigheterna (artikel 18). Som alias använde han ”1+1=10”. Det dröjde inte länge förrän den förste debattören började angripa den andres dåliga matematik: ”Lär dig räkna!” Och så förklarade han varför han inte tyckte att artikel 18 gällde just den grupp de talade om. Han fick till svar:

Jag ska öva på min matte, blev det här bättre? [Bytte alias till 10+10=100]

/…/ Din tolkning av yttrandefriheten är inte samma som min. Jag kan inte i min vildaste fantasi hitta varifrån du får din tolkning. Betyder det till exempel att de som räknar på sitt eget sätt inte är välkomna i det här forat, eller i något annat? Eller vad avgör?

Den förste debattören svarade:

/…/ Exakt hur du definierar en grupptillhörighet baserad på en oförmåga att utföra den enklaste huvudräkning lämnar jag till dig, men jag tror att intresset från allmänhetens sida kommer förbli lågt för ert idéprogram. Sunt förnuft avgör.

Han fick till svar: Read the rest of this entry »

 
 

Etiketter: , , ,

Jag får lära ut att 1+1=10

Jag är inte bara NO-lärare. Jag är också matematiklärare. Och som om jag inte har skapat nog med kontrovers häver jag nu ur mig det fruktansvärda: Jag tänker lära mina elever att 1+1 är 10. And there’s nothing you can do about it! Ha! 😀

Read the rest of this entry »

 
 

Etiketter: , ,

Unison ton mot skapelsetron

Idag har jag blivit kritiserad i kör. Det är en unison kör bestående av sex sångare som sjunger exakt samma sång. Texten till denna klagovisa kan läsas här, här, här, här, här, här, här och här. Man kan också få några smakprov här:

”Svenska elever i händerna på lärarens vanföreställningar … Axelsson har fel. Det är inte tillåtet att undervisa i skapelsetro i den svenska skolan. … Det är rektors ansvar att se till att så inte sker och ytterst är det skolinspektionen som kan ingripa … Samtidigt ger Axelsson själv, i flera inlägg, prov på att inte förstå vad evolutionsteori är … Eftersom Axelsson är en ungjordskreationist accepteras inte heller grundläggande fysik, kosmologi, geologi eller paleontologi … Religion hör inte hemma på biologilektionen eller någon annan NO-lektion. Det framgår klart och tydligt av läroplanen.”

Read the rest of this entry »

 
79 kommentarer

Publicerat av på 7 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: , , ,

Undervisning godkänd av staten

Demokrati är något helt fantastiskt! Eller som Winston Churchill sa: Demokrati är det sämsta styrelse skicket i världen… om man bortser från alla de andra. 😉 Men kan man demokratiskt besluta vad som är sanning? Kan vi rösta om det och helt enkelt gå efter vad majoriteten säger? Read the rest of this entry »

 
41 kommentarer

Publicerat av på 4 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: , , , ,