RSS

Etikettarkiv: Kreationism

Är det dags för prov om evolution – och du är skapelsetroende?

Så, du är alltså skapelsetroende och det har blivit dags för prov eller tenta om evolution. Du måste göra provet eller uppgiften för att bli godkänd på kursen. Du måste svara på frågorna, men du vill inte gå emot din övertygelse. Du vill inte ljuga på provet och skriva sådant som du vet är felaktigt och som du inte tror på.

Inga problem! Eftersom du inte betygsätts efter vad du anser om utan vad du har för kunskaper om evolutionsteorin, så går det alldeles utmärkt att helt sanningsenligt inleda dina svar så här: ”Enligt evolutionteorin…” eller: ”De flesta forskarna tror att…” Om du vill (och hinner) kanske du lägger till en liten disclaimer efter några frågor: ”Men det tror inte jag. Jag tror istället att… eftersom…” Läraren får inte ge dig något poängavdrag eller lägre betyg för att du skriver på det sättet.

Men akta dig för att använda argument eller påståenden som läraren eller examinatorn kan ha invändningar mot. Till exempel bör du inte skriva att ”Det finns inga fossila mellanformer.” Även om lärarens invändningarna skulle vara helt felaktiga – och du vet att du kan backa upp dina påståenden – så kan det hända att din lärare uppfattar din kommentar som att du har missat något viktigt som ingick i kursen. Du kan därför bespara dig själv (och läraren) mycket bekymmer genom att helt enkelt vara noggrann i hur du formulerar dig. Till exempel bör du hellre skriva ”Fastän Darwin förutsåg att vi skulle finna mängder av fossila mellanformer så har vi nu – drygt 150 år senare – bara funnit några enstaka, som det råder delade meningar om.” Men detta gäller alltså bara om du överhuvudtaget vill (och hinner) skriva mer detaljerat om vad du själv tror på. Annars räcker det gott och väl med inledningarna ”Enligt evolutionsteorin…” och liknande.

Vad du absolut inte ska göra är att enbart svara med vad du själv tror på. Du betygsätts ju efter vilka kunskaper du uppvisar, så då blir det inte så bra om du inte visar upp de kunskaper som du skulle prövas i, utan skriver något helt annat. Skriver du bara ”Jag tror inte på det här…” kan du knappast klaga på diskriminering ifall du får poängavdrag eller blir underkänd på provet. Det går som sagt alldeles utmärkt att lära sig om evolutionsteorin – och skriva om den – utan att själv tro på den. Faktiskt rekommenderar jag att alla skapelsetroende här i landet riktigt går in för att lära sig mycket om evolutionsteorin. Ju mer du kan om den desto tydligare kommer du att förstå dess brister, och då blir det också mycket lättare att berätta för andra om vad du själv tror på ifall du skulle hamna i en spännande diskussion. 😀

Ett sista bonustips: Du kan alltid be Gud om hjälp när du skriver prov, oavsett vad det är för slags prov du ska göra. Det står ingenstans i kursplanerna att det skulle vara fusk att ta hjälp av Gud i sina studier. 😉 Men kom ihåg att Gud har gett dig en hjärna för att han vill att du ska använda den, så vänta dig inte att han ska servera allt åt dig (se även Lita på Gud men använd säkerhetsbälte!). Jämför bönen ”Gud, jag vet att jag borde ha pluggat på det här men…” med den här bönen: ”Gud, hjälp mig att tänka klart och komma ihåg allt jag har lärt mig.”

Fear of the Lord is the foundation of wisdom.
Knowledge of the Holy One results in good judgment.
Ords 9:10

Annons
 
10 kommentarer

Publicerat av på 15 november, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: ,

Vad vinner vi på att ta in debatten om skapelse och evolution i skolan?

En person som har sina tankar låsta till att betrakta världen genom sitt eget paradigm, kommer på grund av sina skygglapparna ha svårt att förstå och känna gemenskap med många av sina medmänniskor.

En person som däremot har utvecklat förmågan att för stunden växla paradigm, att kliva in i någon annans värld och se världen med någon annans ögon, utvecklar samtidigt en djup förståelse för sina medmänniskor.

Denna förmåga är en av de allra viktigaste skolan kan förmedla eftersom den är så starkt knuten till skolans värdegrund. Den ständigt pågående debatten om evolution och skapelse anser jag är en mycket bra spelplan för elever att träna denna förmåga.

Denna existentiella fråga engagerar eleverna och väcker intresse för naturvetenskap som ingen annan fråga (och inte bara inom biologi, utan även inom kemi och fysik). Dessutom får eleverna chans att utveckla ett kritiskt tänkande och en god förståelse för vad naturvetenskap är (dess arbetssätt, dess styrkor och dess begränsningar).

Alltså: Jag anser att debatten om evolution och skapelse är mycket användbar i att uppfylla flera av skolans mål eftersom den kan leda till:

  1. djupare förståelse för oliktänkande
  2. ökat engagemang och intresse för naturvetenskap
  3. kritiskt tänkande individer
  4. bättre förståelse för vad naturvetenskap är

Listan kan säkert göras längre…

 
183 kommentarer

Publicerat av på 30 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: ,

1+1=10? Kumbayah!

För ett halvår sedan såg jag en nätdiskussion där två personer debatterade huruvida en viss grupp borde få sprida sitt budskap i det offentliga rummet. Den ene tyckte att de inte borde få göra det. Den andre sa att de har samma rättigheter som alla andra att sprida sitt budskap och hänvisade till de mänskliga rättigheterna (artikel 18). Som alias använde han ”1+1=10”. Det dröjde inte länge förrän den förste debattören började angripa den andres dåliga matematik: ”Lär dig räkna!” Och så förklarade han varför han inte tyckte att artikel 18 gällde just den grupp de talade om. Han fick till svar:

Jag ska öva på min matte, blev det här bättre? [Bytte alias till 10+10=100]

/…/ Din tolkning av yttrandefriheten är inte samma som min. Jag kan inte i min vildaste fantasi hitta varifrån du får din tolkning. Betyder det till exempel att de som räknar på sitt eget sätt inte är välkomna i det här forat, eller i något annat? Eller vad avgör?

Den förste debattören svarade:

/…/ Exakt hur du definierar en grupptillhörighet baserad på en oförmåga att utföra den enklaste huvudräkning lämnar jag till dig, men jag tror att intresset från allmänhetens sida kommer förbli lågt för ert idéprogram. Sunt förnuft avgör.

Han fick till svar: Read the rest of this entry »

 
 

Etiketter: , , ,

Unison ton mot skapelsetron

Idag har jag blivit kritiserad i kör. Det är en unison kör bestående av sex sångare som sjunger exakt samma sång. Texten till denna klagovisa kan läsas här, här, här, här, här, här, här och här. Man kan också få några smakprov här:

”Svenska elever i händerna på lärarens vanföreställningar … Axelsson har fel. Det är inte tillåtet att undervisa i skapelsetro i den svenska skolan. … Det är rektors ansvar att se till att så inte sker och ytterst är det skolinspektionen som kan ingripa … Samtidigt ger Axelsson själv, i flera inlägg, prov på att inte förstå vad evolutionsteori är … Eftersom Axelsson är en ungjordskreationist accepteras inte heller grundläggande fysik, kosmologi, geologi eller paleontologi … Religion hör inte hemma på biologilektionen eller någon annan NO-lektion. Det framgår klart och tydligt av läroplanen.”

Read the rest of this entry »

 
79 kommentarer

Publicerat av på 7 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: , , ,

Undervisning godkänd av staten

Demokrati är något helt fantastiskt! Eller som Winston Churchill sa: Demokrati är det sämsta styrelse skicket i världen… om man bortser från alla de andra. 😉 Men kan man demokratiskt besluta vad som är sanning? Kan vi rösta om det och helt enkelt gå efter vad majoriteten säger? Read the rest of this entry »

 
41 kommentarer

Publicerat av på 4 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: , , , ,

Hur bör en lärare bemöta avvikande uppfattningar?

Till skillnad från många andra frågor som jag tar upp på min blogg, handlar denna (och gårdagens) egentligen inte om vetenskap och vad Bibeln säger. De här frågorna handlar faktiskt om demokrati och vad svenska skolans styrdokument säger! Read the rest of this entry »

 
7 kommentarer

Publicerat av på 2 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: , , ,

Får jag som skapelsetroende påverka mina elever?

Får jag som kristen, bibelläsande, skapelsetroende NO-lärare påverka mina elever?
Får jag undervisa om skapelse i den svenska skolan?

När jag gick lärarutbildningen var det en av mina kurskamrater som inför hela gruppen på ca 30 pers ifrågasatte om jag som skapelsetroende överhuvudtaget borde få vara NO-lärare. För att förtydliga vad han menade frågade han mig om jag tyckte att en nazist borde få vara SO-lärare. Många i gruppen reagerade kraftigt mot det han sa redan innan han hunnit jämföra mig med nazister. Kurskamraternas stöd betydde mycket – de respekterade min rätt till en tro fastän de inte höll med om den.

Det var ju inte precis den enda gången man stött på denna tanke. Det är sällan jag hör det uttryckas lika klumpigt, men innebörden är alltid densamma: Kan en som förnekar evolutionsteorin verkligen vara NO-lärare? Jag brukar då kontra med att fråga om en ateist kan vara religionslärare. Självklart måste det gå att undervisa om alla olika religioner även om man tror att de har grovt fel allihop. Då måste väl jag kunna undervisa om evolutionsteorin? Read the rest of this entry »

 
155 kommentarer

Publicerat av på 1 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: , , ,

 
%d bloggare gillar detta: