RSS

Kategoriarkiv: Metadiskussion och Metablogg

Svar till biolog som stoppat huvudet i sanden

Mattias. Förlåt på förhand för att jag i detta inlägg är lite elak mot dig och anklagar dig för självbedrägeri. Men jag har exakt samma inställning till dig som jag hade när jag skrev detta inlägg: Jag hoppas fortfarande innerligt att du ska sluta kämpa mot Gud, mot bevisen, och mot dig själv.

Du frågar i din kommentar varför jag ”envisas med att upprepa samma gamla trötta argument om och om igen”. Jo, det är för att du och andra inte förstår. Polletten trillar inte ner. Därför behöver jag upprepa det. (Fast om du tar dig tid att se filmen ser du att den innehåller en del nya svar på sådant som andra har frågat här på bloggen.) En annan anledning till att det behöver sägas igen är förstås att det finns många som ännu inte har hört argumenten om varför livet omöjligt kan ha uppkommit genom naturliga processer. Varför vill du inte att de ska få höra det? Varför vill du få mig sluta skriva om det?

Vad jag ser är en biolog (!) som stoppar huvudet i sanden inför designen. Du kapitulerar. Det är så besvärande för dig att du till och med försöker avskräcka mig från att någonsin ta upp det igen. Du flyr bort från ämnet genom att styra över diskussionen på ett område där du tror att du har argumenten på din sida. Därmed gör du precis det som du och andra upprepade gånger har anklagat mig för: Du flyr. Sedan projicerar du ditt eget beteende på mig.

Jag finner det mycket intressant att argumenten för evolutionstron alltid finns någon annanstans. Uppenbarligen har du som biolog förstått att de inte finns inom biologin, eftersom du vill styra bort diskussionen från de för dig otäcka upptäckter som man dagligen gör på det området (se filmen för en rad exempel, eller studera insekten med kugghjul). Istället söker du svar inom geologin. Ironiskt nog letar du stöd för din uppfattning bland bevisen för att det har skett en världsvid översvämning. Du stoppar huvudet i sanden eftersom du tror att de andra problemen försvinner då. Men du kommer snart se att inte heller sanden är en särskilt hälsosam miljö för den evolutionstroende.

En annan intressant sak, som du kanske borde reflektera över… (Det är viktigt att stanna upp och reflektera, så att man lättare inser om man ägnar sig åt självbedrägeri.) Samtidigt som du hävdar att argumenten mot skapelsetro är så simpla att vederlägga, så har du tydligen också börjat känna behovet av en mer organiserad ansträngning för att ”kunna demonstrera varför evidensen går emot en ungjordskreationistisk modell”. Hur går det ihop? Om vi har så väldigt fel, borde det väl vara busenkelt?

Jag vill se dig ta upp huvudet ur sanden och vända om. Inte för att jag ska kunna säga ”vad var det jag sa”. Nej, nej! Det är för att jag vill kunna välkomna dig över till mitt lag så att vi tillsammans kan hjälpa ännu fler människor att ta upp huvudet ur sanden och dra djupa andetag i den friska luften. Så jag vädjar till dig ännu en gång. Mattias Larsson står fortfarande mycket högt upp på Guds önskelista!

Annonser
 
50 kommentarer

Publicerat av på 30 september, 2013 i Metadiskussion och Metablogg

 

Svar på frågor om höstserien i Umeå Adventkyrka

Det uppstod en del frågetecken kring föregående inlägg om höstens mötesserie i Umeå Adventkyrka, och varför jag överhuvudtaget berättar om detta lokala arrangemang fastän jag vet att många av mina läsare inte kommer att kunna delta.

Jo, det är bland annat för att berätta om vad som är på gång i mitt liv just nu. Det är ju rätt vanligt att man gör det i sin blogg, och dessutom brukar flera av mina läsare uttrycka intresse för det. (Då syftar jag faktiskt främst på mina kritiker. En del har till och med börjat spekulera i om jag svarar på kommentarer under pseudonym. Nej, det har jag aldrig gjort och kommer heller aldrig att göra.)

En annan anledning till att jag berättar om höstserien här på bloggen är att jag helt enkelt är så glad och stolt över att få tillhöra en församling som vågar bemöta frågor av detta slag, som av många upplevs som besvärliga. Jag hoppas förstås att detta smittar av sig till fler församlingar.

Några har också frågat om mötena kommer att spelas in. Det finns inga planer på det. Däremot tänker vi producera kortare videoklipp som sammanfattar våra svar på frågorna. Jag kommer att dela med mig av dem när de är klara.

Sake skrev en längre kommentar med många frågor:

Johannes, vilken är er tilltänkta målgrupp för detta initiativ?

Målgruppen är alla som har funderingar kring dessa invändningar och som av en eller annan anledning efterlyser stabila svar, dvs vare sig man förväntar sig bra svar eller ej så är man varmt välkommen.

Vad är den underliggande problematiken som initiativet skall adressera?

Problemet är förstås själva invändningarna, och att folk tror att det ligger något i dem. De hindrar människor från att lära känna den Gud som älskar dem och längtar efter dem. Vi vill visa att det finns bra svar på dessa invändningar.

Upplägget med en sen inbjudan och med evenemanget hållet på hemmaplan
ser för mig ut som att du/ni än en gång helst vill predika för kören.

Jag önskar att jag hade haft tid att annonsera om detta mycket tidigare, särskilt inför det första mötet vars budskap jag längtar efter att nå ut med till många fler: Bibelns Gud är verkligen inget monster. Ju mer jag läser Bibeln desto mer inser jag av att den enda som egentligen ser bra ut i Bibeln (och i hela världen) är Gud. Jag ser att Gud har ett fantastiskt tålamod. Han demonstrerar uppoffrande kärlek och häpnadsväckande uppfinningsrikedom i sina planer för att rädda oss. Jag förstår inte varför man skulle vilja hålla inne med så goda nyheter och enbart predika dem för ”kören”. Vad menar du förresten med ”än en gång”? Det har alltid varit min ambition att nå så många som möjligt.

Är det så att motståndet på t.ex. denna sida har blivit dig övermäktig?

Motståndet i sig är inget jag bekymrar mig för. Däremot önskar jag att jag hade mycket mer tid att skriva.

Jag, som har följt dina steg här mycket nära, känner att du, tvärt emot det du skriver – INTE har diskuterad dessa frågor här. Visst har ämnena som sådana varit uppe till debatt,
men du har alltid släppt dem då det kommit tyngre, sakliga motargument.

Jag vet att det har kommit fram många motargument som jag ännu inte har svarat på, och visst är det så att en del av dem kräver mer tid för att svara på. Ofta händer det att jag svarar kort på de kommentarer som går att svara kort på, men sparar de frågor som förtjänar (eller kräver) ett längre svar. När tiden sedan rinner ifrån mig och mitt svar uteblir förstår jag att det kan uppfattas som att jag gav upp. Du får tro vad du vill. Själv vet jag vad jag vill svara, och väntar på nästa chans.

Varför skall vi tro att denna, din nya satsning skulle innehålla något annat?

Det låter faktiskt som du hoppas på vettiga svar. Jag hoppas att vi kommer kunna presentera svaren för dig (och alla andra) på ett bra och tydligt sätt.

Jag menar att det du presenterar här som en öppenhjärtig satsning på att diskutera reella problem
av inbördes inkonsekventa delar i din religion…

Fast problemen är ju inte alls reella. De är helt falska problem. En del är till och med påhittade och inbillade, men i många fall rör det sig om uppriktiga missförstånd som bygger på felaktiga läror. Dessa vill vi hjälpa till att reda ut.

…och de delar av den som går stick i stäv mot vad vi idag vet om världen…

Jag utmanar dig att lägga fram en enda bibeltext som går stick i stäv med något vi vet om världen.

…samt det faktum att det finns fler religiösa som inte tror som du/ni…

Förstår inte vad det har med saken att göra. Ska t ex en politiker eller en forskare sluta kämpa för att få gehör för sina idéer bara för att det finns folk som inte håller med om dem? Skulle förekomsten av olika uppfattningar på något vis medföra att ingen uppfattning kan vara rätt? Att det existerar falska pengar, bevisar det att det inte finns äkta pengar? Ologiskt resonemang.

…egentligen är en sekteristisk slutning av leden.

Jag vet inte så mycket om sekter, men jag tror i alla fall inte att de skulle ge sina meningsmotståndare någon talan i sin egen kyrka. De skulle göra som vissa försöker göra med skapelsetro i skola och samhälle: få tyst på alla röster som försvarar den och vågar ifrågasätta den egna religionen… jag menar, evolutionen.

Kanske skall din mening ”blev en hel mötesserie där vi ger svar på vanliga invändningar mot tro
tolkas freudianskt. Det är inget snack om debatt. Du ämnar lämna svar.

Naturligtvis ämnar vi lämna svar! Det är ju det som är hela syftet med serien: att ge svar på de vanligaste  invändningarna mot kristen tro. Men varje möte avslutas också med en frågestund, då det ges möjlighet att ställa följdfrågor eller rent av opponera sig mot det som presenteras. Precis som här på Newtonbloggen. 🙂

 
7 kommentarer

Publicerat av på 13 september, 2013 i Metadiskussion och Metablogg

 

”Ska du inte sluta kämpa mot Gud?” – Uppföljning av debatt – del 1

I podcasten Mellan svart och vitt kan ni sedan en vecka tillbaka lyssna på en diskussion mellan mig och Mattias Larsson, som mycket riktigt är ”en av de flitigaste kommentatorerna på Newtonbloggen”. Mattias har bett mig följa upp debatten och han har lyft fram en del saker som jag gav dåliga svar på under den senare delen av diskussionen. Innan jag ger mig in på det vill jag först kommentera och följa upp något vi pratade om i början av vår diskussion (som börjar vid 00:13:15 i den här mp3-filen).

Efter en kort presentation av oss läste moderator/programledare Thomas Sjöberg upp en sex-gradig skala över olika sätt som man kan förhålla sig gällande hur allt har blivit till, och bad oss placera oss själva på den skalan. Föga förvånande intog jag och Mattias varsin ”extrem”. Jag tror på en (relativt) ung skapelse enligt Bibelns skildringar, medan Mattias tror att allt har blivit till utan någon Gud.

Jag upptäckte några felaktigheter i beskrivningen av skapelsetro, men hann bara med en korrigering (vid 00:21:55) gällande de arter som Gud skapade: att de inte var desamma som de arter vi har idag, utan att livet är förprogrammerat till att kunna anpassa sig till olika miljöer. Jag tycker det är viktig att poängtera den skillnaden, eftersom det är just dessa anpassningar som brukar användas som bevis på evolution … trots att anpassningarna ofta sker så snabbt att de knappast kan förklaras med mutationer och naturligt urval.

Det var intressant att höra Mattias (vid 00:24:00) vittna om hur lite de flesta människor kan om evolution. De har hört att vi har utvecklats från apor, men de har väldigt lite koll på själva mekanismerna. Mattias säger att de har köpt det hela på ett ganska passivt sätt. Jag tyckte det gav en väldigt tydlig signal om att det egentligen är auktoritetstro det hela handlar om, vilket jag också påpekade. Mattias höll inte med om det, och särskilt inte att det skulle kunna råda ett sådant auktoritetstänk bland forskare, utan avfärdade det hela som naivt.

Men det måste förstås vara tvärtom. Det säger sig självt att det är mer naivt att lita blint på något, än att inta en skeptisk och ifrågasättande hållning. Jag svarade med att citera professor Jerome Lejeune som exempel på att forskarna inte alls är överens om evolutionens sanningshalt:

”Vi har i nuläget ingen godtagbar teori om evolutionen. Det finns ingen, och jag kan inte acceptera den teori som jag lär ut till mina elever varje år. Låt mig förklara. Jag lär ut syntesen känd som den neo-darwinistiska av en enda anledning; inte för att den är bra, vi vet att den är dålig; utan för att det inte finns någon annan…”

Mattias svarade aldrig på mitt resonemang utan verkade mena att det var fel av mig att citera forskare. När jag läste ovanstående citat hände något som jag tycker låter riktigt läskigt. Enligt Mattias egna ord (citerat från en av hans kommentarer på Mellan Svart och Vitt efter att han fått beröm för sitt tålamod):

”Haha, det lustiga (eller kanske snarare oroväckande) är att jag inte alls behöll tålamodet, även om det kanske märks förvånansvärt lite. Det mesta var frid och fröjd fram till dess att Johannes började citera vad ”Professor Jerome Lejeune” hade att säga om olika saker. Då fick jag ett sådant vredeskast så att det bokstavligen svartnade för mig i flera sekunder, och resten av samtalet sker i en blodröd dimma som jag inte lugnade ner mig från förrän ett par timmar senare…”

Jag märkte aldrig någon förändring hos Mattias, utan tyckte att han ändå höll en god ton genom hela samtalet. Men om Mattias själv tycker det känns oroväckande håller jag förstås med om det. Det får mig även att instämma även i Thomas Sjöbergs fråga till Mattias mot slutet av programmet (01:32:50): ”Varför utsätter du dig för det här?”

Jag har alltid undrat varför evolutionsläran försvaras med ett sådant raseri. Handlar det verkligen bara om att frågan är intressant? Handlar det verkligen om att försvara något man uppfattar som sann vetenskap? Eller finns det något i den här frågan som faktiskt berör djupt på det känslomässiga planet?

Även om Thomas kanske bara skojade när han sa det, så vill jag faktiskt stämma in även i den här frågan: ”Ska du inte sluta kämpa mot Gud och istället söka hans ansikte?” (Med andra ord: Varför inte göra en Paulus?)

Mattias, jag skriver inte detta för att vara elak. Tvärtom skriver jag det med uppriktig omtanke. Jag hoppas att jag inte förstör något genom att skriva detta offentligt. Jag hoppas istället att det ger både dig och många andra som läser detta desto större anledning att verkligen tänka efter. Jag hoppas nämligen att jag en dag får uppleva glädjen i att välkomna dig över till Guds sida. Som du märker behöver Gud skickligare debattörer än undertecknad, och jag anar att Mattias Larsson står mycket högt upp på Guds önskelista!

 

Min rekordsommar

Nu när vardagen har återvänt – idag var nämligen min första arbetsdag efter ferien – så passar det bra att jag kommer igång igen med bloggandet. Jag antar att jag är skyldig mina bloggläsare en förklaring, eftersom både juni och juli har passerat (med råge) utan något nytt inlägg. Hursomhelst berättar jag gärna vad jag har varit med om sedan sist:

Samtalet om Skapelse och Evolution i Umeå Adventkyrka kändes väldigt positivt. Det bästa var nog att Lars Nilsson – som jag samtalade med – ändrade sig på en avgörande punkt under samtalets gång. Även om han inte verkade ändra sin inställning till skapelsetro, så ändrade han sin inställning till själva diskussionen: från att egentligen inte vilja vara där, till att börja planera för uppföljare. Jag är mycket glad att Lars ställde upp, och riktar härmed ett offentligt tack till honom: Tack, Lars! Vad beträffar samtalets innehåll har jag en hel del att berätta. Jag återkommer till det när jag får tid.

Direkt efter detta möte följde tre veckor av särskilt intensivt arbete på lärarfronten. Betyg skulle sättas, omdömen skrivas, läsåret utvärderas, med mera. Mitt i detta hade jag ännu en föreläsning i Umeå Adventkyrka. Förra gången föreläste jag om vetenskapliga argument mot evolutionteorin, men nu handlade det istället om ”Varför jag anser att biblisk skapelsetro är ett mer intelligent hederligt alternativ”. Jag ser fram emot att få tala fler gånger på det temat. Det känns alltid roligare att få berätta vad jag själv tror på än att upplysa om de sorgliga problemen med evolutionsläran.

Efter midsommar åkte vi hela familjen till ett scoutläger för barn i lågstadieåldern. Detta läger, som hålls varje år på Västerängs Lägergård, har en mycket tydlig kristen inriktning. För mig som jobbar inom den svenska skolan – där kristna inslag allt mer undantrycks – var det härligt att se att det faktiskt finns oaser i den anti-teistiska öken som breder ut över landet. Barnen fick på detta läger ett glatt möte med Gud, och de behövde inte känna sig hämmade att leva ut sin tro. En sak som slog mig när jag pratade med en del av barnen: Det är fullständigt tydligt att de har sin egen tro och att de har många djupa tankar om Gud och livet.

”Unionsmöte” – Det är för mig när representanter från alla församlingar inom Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige samlas vart fjärde år för att fatta beslut om ledning och riktning inför nästa fyra års-period. Men det betyder så mycket mer än att bara rösta om olika förslag och motioner: Det var verkligen en härligt andlig gemenskap – faktiskt som en försmak på hur det blir i himlen. Jag önskade att det aldrig skulle ta slut… men det gjorde det.

Fast då fick jag å andra sidan åka vidare till ett annat paradis, som med sin vackra natur förstås också var som ett smakprov på himlen (bortsett från att min Bibel och min övriga kristna litteratur inte var välkomna där). Jag och min fru åkte nämligen till Maldiverna! Där firade vi att hon har stått ut med att vara gift med mig i hela tio år. 🙂 Väl hemma i Sverige återförenades vi med våra barn, varpå vi hälsade på hos släkt och vänner under ett par veckor.

För bara lite mer än en vecka sedan kom jag till slut hem till Umeå. Under första dagen var jag med i ett triathlon och en podradio-debatt (mer om det imorgon). Sedan dess har jag varit på Nolia-mässan som hålls i Umeå vartannat år. Där var jag med och representerade muséet Den Förhistoriska Världen genom att berätta för hundratals besökare om dinosaurier och Noas flod. Det blev många intressanta möten som genererade en del diskussioner och debatter (mer om det i övermorgon).

Några nya personliga rekord som jag har slagit under sommaren:

  1. Mitt djupaste dyk
  2. Packning av bil (packade in varor från fyra IKEA-kundvagnar i en redan ”fullastad” Volvo V70)
  3. Flest skriftliga omdömen och betyg avklarade på en vecka
  4. Flest antal debatter på en vecka (podradio+Nolia)
  5. Min hittills längsta bloggpaus

Förhoppningsvis står sig det sistnämnda rekordet väldigt länge. 😉

 
6 kommentarer

Publicerat av på 12 augusti, 2013 i Metadiskussion och Metablogg

 

Samtal om Skapelse och Evolution i Umeå Adventkyrka

”Det måste ju finnas någon i Umeå som vill försvara evolutionsläran”, skrev jag inför min föreläsning i Umeå Adventkyrka till vilken jag sökte någon att debattera mot. Jag är glad att jag fick rätt! Lars Nilsson – ordförande för Humanisterna i Umeå – tackade ja. Vi kom överens om att istället kalla det för ett ”samtal”, eftersom ingen av oss egentligen gillar debatt-stuket (om jag tolkade honom rätt).

Lite om upplägget:
Vi har gett varandra två frågor var som vi ska förbereda svar på. Efter varje svar blir det en kort diskussion med följdfrågor och kommentarer. Efter att alla fyra frågor har besvarats och diskuterats öppnar vi upp för frågor från åhörarna. På sidan för Facebook-eventet är diskussionen redan igång kring.

Samtal om SkEv Affisch 130601

 

 
 

Reflektioner efter min första föreläsning om motsägelserna i evolutionsläran

Det blev aldrig någon debatt i Umeå Adventkyrka idag (se Debattmotståndare sökes!). Trots alla kritiska kommentarer på sidan för Facebook-evenemanget – där diskussionen ännu är i full gång – så fick jag inte ens en enda kritisk fråga efter föreläsningen. Det var ju skönt på ett sätt, men jag hade tyckt att det var intressantare och mer spännande med en debatt. 🙂 Det tyckte åhörarna också, så jag hoppas det är någon som kan ställa upp nästa gång. Det måste ju finnas någon i Umeå som är villig att försvara evolutionsläran.

Apropå nästa gång så beslutade vi idag att nästa föreläsning i Umeå Adventkyrka (på detta tema) blir lördagen 8 juni 14:00. Det blir då en uppföljare av dagens föreläsning med en lite annan vinkel. Jag kommer att berätta varför jag anser att Bibelns skildringar stämmer bättre med det vi kan undersöka vetenskapligt.

Några reflektioner efter föreläsningen

  • Det var mycket svårt att få tiden att räcka till. Det fanns så mycket jag ville säga – så mycket jag skulle vilja förklara mer utförligt så att alla förstod. Det är nog bättre att dela upp innehållet på fler föreläsningar än att försöka täcka in allt på en enda.
  • Det var också svårt att anpassa nivån så att både de med mindre förkunskaper (alla har ju inte läst natur på gymnasiet) och de med mer förkunskaper kunde få behållning av föreläsningen. Så är det ju i alla lektions- och föreläsningssammamhang; men jag tror att det särskilt gäller detta ämne, eftersom det sträcker sig genom så många områden (kosmologi, mekanik, kemi, molekylärbiologi, cellbiologi, geologi, atomfysik, etc). Jag tror att det bästa sättet att komma förbi det är att använda många illustrationer och liknelser.
  • En sak som jag insåg medan jag stod och räknade upp ”problemen” med Big Bang-teorin: Det är bättre att använda ordet ”motsägelser” (förutsatt att det man just talar om verkligen är en motsägelse). Om man säger att det är ”problem” med teorin så kan åhörarna få bilden av att det bara är fråga om luckor som kan fyllas igen med tiden.
  • Det var väldigt roligt att få föreläsa om detta, efter att ha ägnat så mycket tid åt att studera och skriva. Men det var lite jobbigt att bara tala om evolutionsläran. Man känner sig så negativ när man i över en timme bara pratar om problem – förlåt: motsägelser! 🙂 Det lär ju kännas mycket roligare och positivare att få berätta om vad jag själv tror på, så därför är det nog bättre att i samma föreläsning varva argumenten mot evolutionstro med argumenten för skapelsetro för varje område.

Ja, detta var som sagt min första riktiga föreläsning i den här frågan. Jag ser den som en lyckad övning i skarpt läge. Redan på fredag ska jag föreläsa igen, och den gången kommer det att filmas. Jag är tacksam för den här erfarenheten. Jag är också tacksam för all erfarenhet som jag har fått av mina kritiker här på bloggen. Tack! Utan ert engagemang vore mitt liv lite tråkigare och mindre lärorikt. 😀

 

Det måste ju finnas någon i Umeå som vill försvara evolutionsläran

Det är några som har reagerat på att inbjudan till morgondagens debatt gavs med väldigt kort varsel (se föregående inlägg). Jag håller fullständigt med om det, och vill passa på att understryka att det inte finns någon baktanke med det. Beslutet att jag skulle hålla en föreläsning på utlyst datum togs spontant för knappt två veckor sedan, och idén att bjuda in till debatt är bara en vecka gammal (om jag inte minns fel). Även om det var nära inpå så tänkte jag att man alltid kan försöka få till det, och ifall ingen kan debattera den här gången så kan man ju boka in ett nytt tillfälle längre fram. Man kan säga att jag det började som ett experiment. Dels vill jag kolla hur stort intresset är i Umeå kring den här frågan, och dels vill jag träna inför ett par föreläsningar som äger rum nästa vecka.

Norra skenet-070810Det är ännu ingen som har hört av sig med ett positivt besked om debatten. Men jag tolkar inte det som att ”ingen vågar försvara evolutionsläran”. Jag är nämligen övertygad om att det måste finnas någon i universitetsstaden Umeå som vill försvara evolutionsläran, men att de helt enkelt inte kan den här gången … eller som inte ens har hört talas om arrangemanget! De enda jag har tillfrågat direkt är Humanisterna i Umeå och några av evolutionsbiologerna på Umeå Universitet. (Jag har nu bett dem föreslå en annan lördagseftermiddag.)

Dessutom vet jag att det finns evolutionstroende på annat håll i landet som gärna debatterar. Jag hoppas att jag får chans att göra det, och jag kommer definitivt höra av mig när jag reser till något ställe där jag vet att det finns intresse. Den riktigt debattsugne evolutionisten har dock fler skapelsetroende än undertecknad att välja på. Det är bara att mejla till debatt@genesis.nu så ska vi se vad vi kan göra. Sedan är det ju även möjligt att debattera över nätet, som i min debatt med Anders Hesselbom. Så länge det finns någon som kan tänka sig att vara värd för debatten så ställer jag gärna upp. (Jag tycker att podcasten Mellan svart och vitt gjorde ett utmärkt jobb!)

Även om det inte blir någon debatt imorgon så ser jag fram emot att istället få en del kniviga och intressanta frågor under frågestunden! 🙂