RSS

Månadsarkiv: april 2012

Diamanten: den skapelsetroendes bästa vän

Radioaktivt kol i diamanter: fiende till miljarder år

Oslipad diamant – Bild: Wikipedia

Översatt med tillstånd från creation.com.
av Jonathan Sarfati, http://creation.com/diamonds

Kol

Vad har hårda gnistrande diamanter och matt mjukt ‘blyerts’ gemensamt? De är båda varianter (allotroper) av kol. De flesta kolatomer är tolv gånger tyngre än väte (12C), ungefär en atom på 100 är 13 gånger tyngre (13C), och en på biljonen (1012) är 14 gånger tyngre (14C). Av dessa olika typer (isotoper) av kol, så är 14C även känd som kol-14 eller radiokol, eftersom den är radioaktiv – den bryts ner med tiden.

Kol-14-metoden

En del försöker mäta ålder efter hur mycket kol-14 som har sönderfallit. Många har fått för sig att kol-14-metoden kan bevisa att det gått miljarder år1, men evolutionister vet att den inte kan det, eftersom kol-14 sönderfaller för snabbt. Dess halveringstid (t½) är bara 5730 år, vilket innebär att under varje 5730-år-period sönderfaller hälften. Efter två halveringstider återstår en fjärdedel och efter tre halveringstider bara en åttondel. Efter tio halveringstider återstår mindre än en tusendel.2 Faktum är att en klump kol-14 som är lika stor som Jorden skulle helt ha sönderfallit på mindre än en miljon år.3

Så om proverna verkligen var över en miljon år gamla skulle det inte finnas något radioaktivt kol kvar. Men är inte det vad vi finner, till och med när vi använder mycket känsliga kol-14-detektorer?4

Read the rest of this entry »

Annonser
 

Etiketter: , , ,

Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 3

Ett korthus byggt nära sand – Bild: Wikipedia

”Vad ska jag likna [evolutionsteorin] vid? Vad ska jag använda för bild?” Jo, denna: Evolutionsteorin är som ett korthus som är byggt på sand.

Del 3 – Sanden

Om vi bortser från själva korthusets instabilitet och limmets motsatta verkan, så finns det dock ännu en sak som gör evolutionsteorin väldigt ostadig. Den står och faller på denna enda punkt: Jordens ålder!

Evolutionister känner sig i regel väldigt självsäkra på denna punkt. De är helt övertygade om att Jorden har en bekräftat hög ålder på flera miljarder år, och många drar sig inte för att skratta åt och förlöjliga dem som påstår något annat. Man sätter förstås också väldigt stor tilltro till dateringar av olika fossil och sedimentlager – så pass stor tilltro att när man finner mjuk vävnad i dinosaurieben, som baserat på experiment och observationer inte kan finnas kvar efter 65 miljoner år, föredrar man att ifrågasätta dessa fakta framför att ifrågasätta fossilets datering. Varför? Jo, för att det är jobbigt att utmana ett paradigm – särskilt att utmana sitt eget paradigm. Och här säger paradigmet att det måste ha gått många miljoner år.

Identitetskris för skapelsetroende

Baserat på vad som står i Bibeln tror många skapelsetroende, mig själv inräknad, att Jorden är omkring 6000 år gammal, och förstås att dinosaurier levde samtidigt som människor för bara några tusen år sedan. En del skapelsetroende har svårt att erkänna detta, på grund av evolutionisternas förlöjligande av den uppfattningen. Det kan vara svårt att ‘komma ut’ med det, eller att stå fast vid det om man blir konfronterad med frågor som ”tror du seriöst att Jorden bara är mindre än 10 000 år gammal?” ackompanjerat av skratt och blickar som menar att man är dum i huvudet om man svarar ja på den frågan. Vi har sedan barnsben blivit matade med evolutionisternas självsäkra påstående att Jorden är flera miljarder år gammal. Därför har även skapelsetroende svårt att se världen med andra ögon än de evolutionistiska, och det är många som ger efter och börjar leta efter kompromisser. Identitetskris och splittring uppstår. Read the rest of this entry »

 

Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 2

Ett korthus byggt nära sand – Bild: Wikipedia

”Vad ska jag likna [evolutionsteorin] vid? Vad ska jag använda för bild?” Jo, denna: Evolutionsteorin är som ett korthus som är byggt på sand.

Del 2 – Limmet

Många tror att korthuset i sig är orubbligt stadigt, eftersom korten sitter ihop med ett lim som sägs vara väldigt kraftigt. Detta lim består av två komponenter: slumpmässiga mutationer och naturligt urval. Man tror att när dessa två kombineras blir effekten så kraftfull att den i stort sett kan limma ihop vad som helst. Tyvärr har man aldrig kunnat bekräfta att limmet fungerar. Det finns inga experiment som visar att komponenterna verkligen har den kombinerande effekt man hoppas på. Det sägs att det tar så lång tid för limmet att härda att det är omöjligt att studera dess effekter. Alltså måste vi blint lita på att det håller.

På senare tid har man börjat inse att detta lim inte är av den härdande sorten. Istället för att medföra positiva effekter har det visat sig att den ena komponenten (mutationer) istället är ett kraftigt lösningsmedel. Då kan man förstås tänka sig att det rör sig om ett torkande lim. Sådana lim innehåller nämligen lösningsmedel som verkar genom att avdunsta. Men då är problemet att mutationerna tydligen inte vill avdunsta. Istället byggs det på fler och fler mutationer som alla organismer får dras med och som gör limmet ännu mer verkningslöst. Limmets verkliga effekt verkar alltså motverka dess tilltänkta syfte: Det löser upp istället för att limma ihop.

AdhesivesForHouseUse004

Utan detta lim finns det inte en chans att få det redan ostadiga korthuset att stå. Utan detta lim rasar hela korthuset som … ett korthus. Jag förstår att detta kan vara svårt att smälta så här plötsligt. Skulle inte evolutionens mekanismer fungera? Skulle de rent av ha en motsatt effekt? Detta förtjänar förstås en mer utförlig förklaring. Ni kan lugnt räkna med att det kommer många fler inlägg om det framöver. Att vetenskapliga upptäckter är i färd med att motbevisa evolutionsteorin är inte något jag tänker hålla inne med länge till.

Del 1 – Korthuset
Del 3 – Sanden

 

Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 1

Ett korthus byggt nära sand – Bild: Wikipedia

”Vad ska jag likna [evolutionsteorin] vid? Vad ska jag använda för bild?” Jo, denna: Evolutionsteorin är som ett korthus som är byggt på sand.

Del 1 – Korthuset

Själva tanken att alla nu levande varelser har utvecklats ur en enda cell må vara vacker och fascinerande för många – som ett stort och imponerande korthus.

Tänk er att korten representerar fossil och nu levande organismer, dvs sådant vi kan studera och undersöka. Att placera dessa i ett tilltänkt utvecklingsträd där de ‘enklare’ kommer först (överst i korthuset) och de ‘mer komplexa’ kommer senare (längre ner i korthuset) är inte direkt någon svår konst. Att däremot sätta ihop alla dessa spelkort på ett sätt som stämmer överens med verkligheten (t ex genetiken och den ordning i vilken fossilen är begravda) är desto svårare.

Ombyggnad pågår

Nya upptäckter gör ständigt att korthuset måste justeras och byggas om. Hittar man ett fossil som ligger i ‘fel’ lager, alltså för långt ner för att det ska passa med den aktuella versionen av utvecklingsträdet, då måste man – försiktigt så att inte hela korthuset rasar – flytta upp det kortet (och andra kort som hör ihop med det) en eller flera våningar och säga att ett visst organ eller en viss egenskap måste ha utvecklats färdigt väldigt tidigt. Se t ex den ”krävande” pippin från kritagitarrfiskarna och räkorna som inte har förändrats på miljoner år. Det finns många exempel på hur korthuset har fått byggas om på grund av att nya fossil upptäckts. På samma vis bygger man om korthuset när man upptäcker genetiska likheter mellan olika organismer. Här blir det ibland en enda röra då jämförelse av olika egenskaper kan leda till olika utvecklingsträd. Read the rest of this entry »

 

Ett tips till alla som inte hinner läsa Bibeln

Jag beskriver mig själv som en kristen, bibelläsande, skapelsetroende NO-lärare. Fast det där med ”bibelläsande” borde kanske bytas ut till ”bibellyssnande”. 🙂 Sedan slutet av oktober har jag nämligen fått min dagliga dos av Bibeln i form av ljudbok. Nu, ett halvår senare, har jag lyssnat igenom hela Bibeln och har nyss börjat om.

Jag vet inte varför jag inte tänkt på detta tidigare. Fastän jag tycker om att läsa Bibeln har det länge varit svårt för mig att finna tiden och lugnet till att sitta ner och läsa några längre stycken. Det är alltid så mycket som behöver göras. Men numera lyssnar jag alltså på Bibeln, och det har gjort det mycket lättare att finna tid till det. Lyssna kan man ju göra samtidigt som man gör något annat. Jag kan lyssna medan jag kör bil på väg till och från jobbet, medan jag plockar ur diskmaskinen, medan jag städar, medan jag är ute och springer, etc.

Så upplever du att du aldrig har tid att läsa Bibeln, är mitt tips att lyssna på den som ljudbok. Själv valde jag att lyssna på min favoritöversättning NIV, uppläst av Max McLean. Här finns ett gratis smakprov där McLean läser Johannesevangeliet. Det var när han läste den boken som han lärde känna Jesus och överlämnade sig till honom:

”The event that brought me over the line to fully accept the reality of Jesus came when I read all of John’s Gospel in one sitting. I thought Jesus was going to come right out of the pages of the Bible and take me with him. When I got to the cross I was in tears. I saw the sacrificial love and I responded to Jesus, immediately.”

Det finns förstås en rad olika alternativ, på olika språk, baserat på olika översättningar och med olika uppläsare. Sök t ex på ”Bibeln ljudbok” eller ”lyssna Bibeln” så finner du några att välja mellan.

Varför vill man läsa Bibeln om och om igen, kanske någon undrar. Jo, för att detta är ett av de sätt som man som kristen kan umgås med Gud. Som med alla andra relation behöver relationen med Gud underhållas varje dag. Dessutom glömmer man lätt bort vad man har läst och behöver fräscha upp minnet med jämna mellanrum.

Blir det inte tjatigt då? Det tycker jag inte, för jag lägger märke till helt olika saker och infallsvinklar varje gång jag läser (eller hör) en text. Det beror på var man är i livet och vad man för tillfället har för aktuella frågor och funderingar. Bibelläsningen blir på så vis ett sätt för Gud att nå mig och kommunicera sådant som jag behöver få höra för stunden. Om man vill variera lite kan man välja olika översättningar, eller om det är en ljudbok så kan man förstås variera mellan olika uppläsare.

Hoppas att detta enkla tips kan vara till glädje för någon. 😀

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 26 april, 2012 i Tips vid bibelläsning

 

Intervju med en skapelsetroende läkare (2)

Jag har tidigare intervjuat en läkare och två läkarstudenter för att ta reda på hur det går att förena skapelsetro med läkaryrket, samt för att få höra om de stött på några reaktioner på grund av denna kombination. Det gläder mig att höra att skapelsetroende läkare oftast möts med nyfikenhet, intresse och respekt. Och sett ur perspektivet att Skaparen finns är det ju snarare väldigt ironiskt om det blir reaktioner på det: Det är som om man bara skulle bli accepterad som bilmekaniker om man samtidigt tog avstånd från tanken att bilarna konstruerats av intelligenta människor.

Så här svarar läkaren MR på mina frågor:

Hur länge har du varit skapelsetroende? Har du alltid trott så? Har det varit stunder då du tvivlat?

Jag har alltid varit skapelsetroende. Av och till har jag funderat över om det finns andra möjligheter, men inte sett det som sannolikt.

När du gick läkarutbildningen, visste dina kurskamrater och lärare om att du var skapelsetroende, och hur reagerade de i så fall på det?

Det är väldigt stora klasser under läkarutbildningen och man har enbart kortvarigt fasta lärare. En del av kurskompisarna och lärarna fick kännedom om att jag inte var evolutionstroende. De uttryckte inte några djupare meningar angående detta.

En del föreläsare återkom flera gånger till att idiotförklara folk som inte tror på evolutionsteorin. Jag reagerade inte direkt över detta, eftersom jag har hört det mesta förr. Däremot upprörde kritiserandet många i kursen, som själva tror på evolutionen, eftersom alla har rätt att tro på det de själva vill.

Andra föreläsare var mer balanserade och uttryckte att ”det är nästan man blir troende när man ser hur allting fungerar”. Read the rest of this entry »

 

Hastigt begravda djur

Runt om i världen finns det mängder av fossil som uppvisar tecken på mycket snabb begravning, vilket passar mycket bra in i scenariot med en världsvid översvämning. Här kommer en kort film om detta följt av en översättning av det som sägs i filmen:

 

 

När ett djur dör brukar det i vanliga fall brytas ner på kort tid. Skinnet förmultnar och benen faller isär eller skiljs från varandra. Att man finner fossiliserad ‘mjuk vävnad’ som t ex skinn betyder att det begravdes hastigt – innan det förmultnade. Så här beskrev en forskare fyndet av en anknäbbsdinosaurie som grävts fram i South Dakota: ”Man kan se enskilda fjäll … På grund av förekomsten av skinn och att alla djurets ben sitter ihop med varandra blev det uppenbarligen inte dödat och uppenbarligen inte uppätet av asätare.” En världsvid översvämning skulle begrava djuren hastigt – och hastigt begravda djur (inte långsamt begravda) är precis vad vi finner i de fossila lämningarna.