RSS

Etikettarkiv: Adam och Eva

När hjältinnan Eva kom och räddade Adam

”Herren Gud sade: Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.” … Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. – 1 Mos 2:18, 20

Betyder det att kvinnan skapades som mannens hjälpreda? Nej, att säga så är verkligen att tvinga in sin egen kulturs kvinnosyn i Bibelns kvinnosyn. Eva kom snarare och räddade Adam ur hans ensamhet? För att detta ska bli tydligare ska jag nu demonstrera hur ordet ”hjälp” används i resten av Bibeln. Är det måhända i samband med hushållsarbete och annat ”kvinnogöra”? We’ll see…

Det hebreiska ord som används här i vers 18 och 20 är eizer. Det finns med på 19 andra ställen i Bibeln. Nästa gång det används är när Mose berättar för sin svärfar Jetro om hur det gick med uttåget ur Egypten: ”min faders Gud kom mig till hjälp och räddade mig undan faraos svärd” (2 Mos 18:4). Till att börja med kan vi notera att det är ingen mindre än Gud själv som står för själva hjälpen. Eva är alltså i gott sällskap när det gäller att vara till hjälp. Vad var det då Gud hjälpte Mose med? Hushållsarbete? Nej, han räddade hans liv! Gud kom som räddaren i nöden!

Samma innebörd ser vi i 5 Mos 33:7, 26, 29. Även där handlar det om att få hjälp av Gud i form av beskydd från fiender (alltså inte hjälp med hushållsarbete). Likaså i psalmerna: Ps 20:2; 33:20; 70:5; 89:19; 115:9-11; 121:1-2; 124:8; 146:5. Där har ordet översatts med ”hjälp”, ”stöd”, ”värn” och ”sköld”. Det är verkligen ingen obetydlig hjälp. I Hos 13:9 får vi bilden av att denna typ av hjälp är något som verkligen behövs, som man inte klarar sig utan. Jes 30:5Hes 12:14Dan 11:34 skiljer sig från de andra i att de inte handlar om hjälp från Gud. Det är istället arméer eller folk som hjälper, eller är i behov av hjälp.

Hoppsan! Där tog det slut på verser där detta ord används. Förhoppningsvis var det även slutet på myten om att kvinnan skulle ha varit skapad till mannens hjälpreda. Ja, kvinnan är till mannens hjälp. Men inte till den typ av hjälp som handlar om att göra livet enklare för mannen, utan den typ av hjälp som man inte kan överleva utan!

Ännu ett råd från mig till alla singlar där ute, både män och kvinnor:
Gift dig inte med någon du kan leva med, gift dig med någon som du inte kan leva utan! 😀

Bibelns användning av ordet eizer för att beskriva kvinnans förhållande till mannen skulle göra ”hjältinna” till en betydlig bättre tolkning än ”hjälpreda”. Precis som alla hjältar och hjältinnor så kom Eva för att rädda dagen – ”Here I come to save the day!” Den sjätte skapelsedagen var Adams första dag. Han hade verkligen inte kunnat glädja sig lika mycket över den om han inte hade haft Eva vid sin sida – skapad ur sin sida – till att vara jämlik men olik.

Annons
 
91 kommentarer

Publicerat av på 8 november, 2012 i Bibelns kvinnosyn, Skapelsen

 

Etiketter:

Adam skapades först – Är först bäst?

Detta är det andra inlägget i min bloggserie om Bibelns kvinnosyn.

I det andra kapitlet av Bibelns första bok kan vi läsa en mer utförlig beskrivning av hur det gick till när Gud skapade människorna och den trädgård som skulle bli deras hem. Det är alltså inte som vissa menar att första och andra kapitlet skulle innehålla två skilda skapelseberättelser. I första kapitlet ges en övergripande beskrivning av hela skapelseveckan. I andra kapitlet zoomar vi in på den sjätte skapelsedagen och får följa den i större detalj.

Först skapades Adam. Gud formade honom av jord från marken och blåste in liv i honom. Man kan förstås fråga sig varför Gud valde just denna metod. Det har jag svarat på i inlägget Varför skapades inte Adam och Eva ur intet? (Se även 37 folkslag kan inte ha fel: Den första människan skapades av lera! och fascineras över hur många olika folkslag som nämner samma detaljer.)

Adam fick vara ensam människa i några timmar, tills hans insåg att han var ensam. Gud förde fram alla andra skapade varelser och lät Adam namnge dem. (Därmed grundade Gud naturvetenskapen.) Jag föreställer mig hur Adam försökte prata med vart och ett av djuren, tills han tvingades inse att det inte fanns någon annan varelse i skapelsen som han kunde umgås med. Först när Adam förstod sitt behov av en livskamrat som var lik honom, var han redo för världens första kirurgiska ingrepp. Gud sövde honom, tog ut ett av hans revben och  av det byggde han den första kvinnan.

Varför valde Gud att skapa kvinnan av ett ben från mannen? Ja, varför formade han inte kvinnan på samma sätt som när han gjorde mannen – av jord från marken? Det kanske verkar som en bra lösning vid första anblick, men jag kan tänka mig flera goda anledningar till att Gud gjorde som han gjorde. Notera Adams reaktion när han fick se Eva:

Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen. – 1 Mos 2:23

(I hebreiskan är orden för man och kvinna väldigt lika: ish och ish-sha. Det är som om vi skulle säga man och ”manna”. Våra svenska ord ger nästan intrycket att vi är två vitt skilda varelser.)

Adams reaktion vittnar om hur tydligt det var för honom att de två hörde ihop. Inte nog med att de liknade varandra, Eva hade till och med skapats ur hans egen kropp. Jag tror alltså att en av anledningarna till att Gud skapade på detta sätt, var att de skulle känna en extra stark enhet och samhörighet. Kunde Gud ha gjort det tydligare för dem att de hörde ihop – att var ”ett kött”? Om det fanns ett tydligare sätt att lära dem det borde Gud verkligen ha använt det sättet. Det kanske skulle ha gjort att de höll sig närmre varandra, vilket i sin tur skulle ha gjort det svårare för Satan att lura dem. (Han passade ju när Eva var ensam och Adam inte fanns i närheten.) Om Gud däremot hade skapat dem båda av jord från marken, skulle det inte alls ha gett dem samma känsla av enhet och samhörighet. Jag tycker det var klokt av Gud att låta den ena komma från den andres kropp. Jag kan inte komma på något bättre sätt.

Varför var det just Eva som kom från Adams kropp och inte tvärtom? Eftersom Gud valde att skapa två ”sorters” människor (två kön) där bara den ena skulle få bära ett växande barn inom sig, leder det oundvikligen till att alla människor föds ur en kvinnas kropp. Alla män i den här världen har ju fötts av en kvinna. Om nu Gud hade valt att skapa kvinnan först, och därefter skapat mannen av en del från hennes kropp… Hur skulle kommande generation ha tolkat det? Historien kunde snabbt ha förvrängts till att Adam i själva verket var Evas son. Det skulle helt klart ha fått konsekvenser för hur alla såg på äktenskapet och familjen. Det skulle även ligga nära till hands att fabulera kring om det fanns någon människa före Eva, alltså någon form av utvecklingslära. Genom att låta den första människan vara av den ”sort” som inte kan föda barn, gjorde Gud en tydlig markering i att det verkligen var den första människan. Jag kan inte komma på något bättre sätt att visa det, och att samtidigt visa det jag nämnde i förra stycket.

Varför just ett revben? Vad hade Gud för val? Om han till exempel hade tagit ett tåben skulle det tolkas som att hon var en underlägsen varelse som kunde trampas på. Om han hade tagit en del av skallen skulle det ha tolkats som att hon stod över honom. Istället valde Gud ett revben från Adams sida för att indikera att hon skulle stå vid hans sida som en jämlik. Och den symboliska innebörden i att detta ben låg nära Adams hjärta …? Goes without saying! 😀

Förresten, varför Gud överhuvudtaget valde ben tror jag är för att det är så hårt och konkret – det känns verkligen som en del av kroppen. En annan intressant detalj om just revbenet: det är det enda benet i människokroppen som kan växa tillbaka om det opereras bort. Adam skulle antagligen ha saknat sitt pannben, om Gud plockat ut det istället. 🙂

Till sist: Att Adam skapades först, gjorde det honom viktigare eller mer värdefull än Eva? Knappast! Den biten tycker jag är enklast att svara på. I vilken ordning de skapades säger inget om vem som var mest värd eller mest betydelsefull. Människan skapades ju i slutet av skapelseveckan. Betyder det att allt som skapades före människan var viktigare? Nej, det som särskilde människorna från resten av skapelsen var inte när de skapades utan det faktum att de skapades till Guds avbild. Och det gällde både mannen och kvinnan. Det står ju att Gud skapade mannen OCH kvinnan till sin avbild.

 
37 kommentarer

Publicerat av på 5 november, 2012 i Bibelns kvinnosyn, Skapelsen

 

Etiketter:

Schack matt på 2000 drag!

Detta är en uppföljare till inlägget Är vi bara spelpjäser i Guds schackspel? i vilket jag skriver om att Gud kommer att göra motståndaren (Satan) schack matt. Låt mig utveckla…

Vem vinner?

Gud säger att han redan har segrat. Stridens utgång är avgjord! Han vann genom att offra sin mest värdefulla spelpjäs! Han offrade sin egen Son. Så mycket älskade Gud världen (brädet) med alla oss spelpjäser! (Joh 3:16) Som sagt handlar striden huvudsakligen om Guds karaktär. Men för Gud handlar den allra mest om dig och mig! Det är för oss han kämpar. Men han kan inte vinna oss om han inte först vinner striden på ett sätt så att alla åskådare blir övertygade en gång för alla om att Gud är god. Han måste vara som en värdig vinnare. Jesus – som själv är Gud och som själv blev klev in på spelplanen och lät sig offras – han är den värdige vinnaren! (Upp 5:4-5)

Hur kan vi veta att Gud vinner fastän partiet inte är slut?

En skicklig schackspelare kan tänka i många steg: ”Om jag gör så, så kan motståndaren göra så eller så, och då gör jag så… osv” Ibland kommer man till ett läge då den ena spelaren inte har något val. Hur denne än spelar kommer han till slut att förlora. I och med det stora offret – när Jesus dog på korset – förseglades framtiden. Då kunde Gud säga till motståndaren, inför alla åskådare: ”Du har förlorat! Du är schack matt om 2000 drag!”

”Det är fullbordat!” – ”It is finished!” – Jesus vid dödsögonblicket (Joh 19:30)

Men motståndaren vägrade ge sig. Han vägrade erkänna förlust. Sedan korset har han envist fortsatt spelet med målet att åtminstone dra med sig så många spelpjäser som möjligt i fördärvet.

”Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.” – 1 Pet 5:8

”Hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.” – Upp 12:12

 

 

Gud planerade det avgörande draget redan från början

Gud, som är oberoende av tiden (som han själv har skapat) ser slutet från början. Han visste alltså redan när han skapade Lucifer att det skulle bli så här. (Lucifer betyder ”ljusbärare” och det var vad motståndaren kallades innan han blev motståndare till Gud). När Gud skapade världen visste han att den skulle bli spelplanen för den stora striden. Han hade redan planerat det avgörande draget där den mest värdefulla spelpjäsen skulle offras.

”Lammet som är slaktat från världens grundläggning” – Upp 13:8 (Folkbibeln)

Så fort Adam och Eva (genom sina egna fria val) gick med i upproret mot Gud – direkt efter att de hade fallit och misslyckats – då presenterade Gud sin plan (se 1 Mos 3:15). Denna plan avslöjas sedan bit för bit i resten av Gamla testamentets skrifter, för att till slut uppfyllas under Nya testamentets tid.

 

Etiketter: ,

Totem-evolution?

I inläggen 37 folkslag kan inte ha fel: Den första människan skapades av lera! och ”Man av lera, kvinna av revben.” Hmm… det låter bekant har jag sammanlagt gett exempel på 20 av de 37 snarlika traditionerna från olika delar av världen, som säger att människor har skapats av lera.

Frazer – en skotsk antropolog och professor vid Cambridge, som ägnade över 50 år till att studera forntida människors tro – hittade totalt 66 traditioner om hur människan blev till. Alltså finns det 29 andra traditioner som förtäljer en helt annan historia om hur de första människorna blev till. Så här skrev Frazer: ”många vildar avfärdar skapelsehypotesen till förmån för evolutionsteorin” – ett lite underligt påstående, som avslöjar Frazers egna syn på saken. Det finns dock ingen samstämmighet mellan dessa traditioner, som det finns bland de andra. Det finns inte heller något typiskt exempel. Traditionerna är vitt skilda och handlar oftast om att indianernas förfäder härstammar från respektive stams totemdjur, eller till och med totemväxt.

En del indianer från Californien tror att de är ättlingar till prärievargar. Den irokesiska Sköldpaddsklanen säger att de härstammar från sköldpaddan, och Karpklanen från Ottawa säger att de kommer från karpens ägg. Osagerna säger att människor är resultatet av en snigel (hane) och en bäver (hona). Haidaindianerna säger att det var en korp och en mussla. Dajakerna, ursprungsbefolkningen på Borneo (från en annan grupp än de jag nämnt tidigare) säger att de kommer från en fisk, medan kayanerna (en undergrupp till folkslaget karen, som jag också nämnt tidigare) säger att de kommer från ett träd. Den mest underliga historien kommer från Samoa: De två första männen utvecklades från två små larver som i sin tur hade förvandlats av resterna av en rutten vindeblomma. Sedan dog en av männen varpå guden Tangaloa ändrade kroppen till en kvinna och återupplivade henne. Från detta par kommer sedan alla människor. Greken Empedokles (från 400-talet f Kr) föreslog att klumpar av jord och vatten kastades ner i underjordisk eld och bildade monster som gradvis elimninerats tills bara de nuvarande djurarterna och människorna fanns kvar.

Det råder väldigt dålig samstämmighet bland dessa 29 traditioner som enligt Frazer förespråkar evolutionsteorin, medan det råder desto bättre samstämmighet bland de 37 traditioner som säger att Gud formade den första människan av lera. Om vi skulle betrakta dessa traditioner som vittnesmål skulle en jury förstås ha slutit sig till att de 37 samstämmiga talar sanning medan de övriga 29 har fel eller ljuger.

Men nu är inte min poäng att detta ska avgöras med en omröstning, utan bara att lyfta fram den påfallande samstämmigheten som vittnar om att dessa folkslag har burit med sig den här berättelsen då de spreds ut över hela världen från en gemensam kultur – vilket är precis vad Bibeln beskriver:

Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. (1 Mos 11:8-9)

De övriga 29 traditionerna ger för övrigt exempel på vilka idéer om vårt ursprung som vi människorna själva tänker ut när vi får spåna fritt. Att 37 av 66 skulle råka få så stora likheter framstår då som föga sannolikt.

Källa: Taylor, I. Adam – Man of clay, Journal of Creation, vol. 26(1), 2012

 
39 kommentarer

Publicerat av på 4 juni, 2012 i Folklore, Människan, Skapelsen

 

Etiketter:

”Man av lera, kvinna av revben.” Hmm… det låter bekant

Som uppföljare till mitt inlägg 37 folkslag kan inte ha fel: Den först människan skapades av lera! kommer här ett par exempel på traditioner som även nämner att den första kvinnan skapades av ett ben från mannen:

 • Tahiti: Guden Toara formade mannen av röd jord och tog senare ett ben från mannen och gjorde en kvinna vid namn Ivi, som betyder ben på deras språk.
 • Befolkningen på Fakaofo – en av atollerna bland Tokelauöarna i Stilla Havet – säger samma sak som folket på Tahiti men mer specifikt: Benet var ett revben (kvinnans namn var Eevee som betyder revben) och alla människor härstammar från detta par.
 • Karen – ett folkslag i Burma med mongoliskt ursprung: Mannen skapades ur lera, sedan blev han levande genom att liv blåstes in i hans näsborrar och kvinnan kom från mannens revben.
 • Sibiriska tatarer: Gud gjorde den första mannen av lera, men djävulen tog ut revbenet och gjorde den första kvinnan. (Undrar vad det folket har för kvinnosyn… ;))
 • Eskimåerna vid Point Barrow i Alaska: En ande vid namn A-se-lu gjorde mannen av lera och blåste in liv i honom. Närliggande stammar säger att det var korpen kom och gjorde den första kvinnan av lera som mannens följeslagare.
 • Kumeyaayfolket i Californien: Guden Tcaipakomat tog lera och gjorde en man, sedan tog han ett av mannens revben och gjorde kvinnan.

Om det som står i Bibeln är sant, så är alla människor på den här planeten ättlingar till de människor som spreds ut över hela världen efter att Gud stoppade deras högfärdiga (bokstavligen) ambitioner vid Babel för drygt 4000 år sedan. I så fall kan vi förvänta oss att finna samstämmiga berättelser över hela världen om alla dessa folkslags gemensamma historia – vilket är precis vad vi finner!

Precis som med alla traditioner som vittnar om en världsvid översvämning, finns det en skildring som verkligen överträffar alla de andra i detaljrikedom och i överensstämmelse med sådant som kan prövas och undersökas vetenskapligt!

Visst är det fantastiskt! Mänsklighetens historia sträcker sig bara några tusen år bakåt i tiden – vi är alla mycket nära släkt! Och världens bästa historiebok är Bibeln!

Källa: Taylor, I. Adam – Man of clay, Journal of Creation, vol. 26(1), 2012

 
26 kommentarer

Publicerat av på 3 juni, 2012 i Folklore, Människan, Skapelsen

 

Etiketter:

37 folkslag kan inte ha fel: Den första människan skapades av lera!

Efter att jag skrev mitt inlägg om hur och varför Bibeln säger att Adam skapades av jord från marken, så läste jag en mycket intressant uppsats av Ian Taylor i senaste numret av Journal of Creation. Uppsatsen heter Adam – man of clay och handlar om att flera traditioner från folkslag över hela världen säger samma sak som Bibeln om hur den första människan skapades.

Taylor använder Sir James George Frazer som huvudkälla. Frazer var en skotsk antropolog och professor vid Cambridge. Han ägnade över 50 år till att studera forntida människors tro. (Enligt Fazer själv var han inte kristen.)

Språkliga ledtrådar till människans ursprung

På hebreiska är ordet för mark adamá, som är femininum av adaam (Adam). Ordet för röd är förresten adom (se nedan om röd lera).

På latin är ordet för människa homo (som i Homo sapiens). Det betyder ”jord-född” och kommer från samma rot som ordet humus (jord). Franskans homme, spanskans hombre, engelskans human och italienskans umano (etc) är förstås olika ‘dialekter’ av samma ord.

Traditioner som säger att de första människorna formades av lera

 • Mota – en stam på Banks Islands i Vanatu: Guden Qat formade den första människan av röd lera
 • Korkus – en stam i centrala Indien: Guden Mahadeo tog en myrstack av röd lera för att göra den första människan
 • Maidu – indianer i Californien: Guden vars namn betyder jord-startare tog mörk lera och formade den första mannen och kvinnan
 • Babylonierna: Guden Bel formade en man av jord blandat med sitt eget blod
 • Grekerna: Prometheus formade en man av lera
 • Egypterna: Khonoumou, gudarnas fader, formade människor av lera på en drejskiva
 • Dajakerna – ursprungsbefolkningen på Borneo: Guden Salampandai formade den första människan av fuktig jord
 • Niafolket på Sumatra: Guden Luo Zaho formade den första människan av fuktig jord
 • Marierna – ett finsk-ugriskt folk som bor i Ryssland: Skaparen formade en man av lera
 • Shilluk – en stam i Sudan: Guden Juok formade en man av lera i olika färger (förklarar varför vi har olika hudfärg)
 • Ewe-talande stammar i Togoland, Nigera tror att Gud fortfarande skapar människor av lera. Han använder bra och dålig lera vilket förklarar varför det finns bra och dåliga människor.
 • Indianer som bor vid Tiwanaku i Peru: Skaparen återskapade människor av lera efter den stora Översvämningen.

Traditioner som dessutom säger att Gud blåste in liv i människan

 • Aboriginer: Skaparen, Pund-jel, tog två stora barkbitar, la lera på dem och arbetade fram två män. Pund-jel blåste sedan hårt i deras munnar, näsor och navlar så att de blev levande.
 • Maorierna – Nya Zeelands ursprungsbefolkning: Gud (Tu, Tiki, eller Tane) tog röd lera, knådade den med sitt eget blod till en avbild av honom själv och blåste sedan i munnen och näsborrarna!

Om inte det där sista låter bekant: Se 1 Mos 1:27 och 1 Mos 2:7 och förundras!

Detta var bara 14 av de 37 snarlika traditionerna från olika delar av världen, som säger att människor har skapats av lera. Frazer beskriver totalt 66 traditioner, så det finns alltså 29 andra traditioner som förtäljer en helt annan historia om hur människan skapades. (Jag kommer att skriva om dem vid ett senare tillfälle.)

OBS! Fazer förvissade sig noggrant om att dessa folkslag trodde såhär långt innan det kom dit några missionärer med Biblar.

Källa: Taylor, I. Adam – Man of clay, Journal of Creation, vol. 26(1), 2012

Läs gärna mitt inlägg om alla de traditioner som talar om en världsvid översvämning.

 
41 kommentarer

Publicerat av på 1 juni, 2012 i Folklore, Människan, Skapelsen

 

Etiketter:

Hade Adam en navel?

Bibeln uttalar sig inte uttryckligen om Adams och Evas navlar eller avsaknaden av sådana. Men Bibeln säger däremot klart och tydligt att våra första föräldrar formades av Gud och att de därmed inte föddes som alla vi andra.

Din navel är ju ett bevis på att du en gång fått liv genom en ”livlina” från din mamma – att du fick näring från din mamma när du låg i hennes livmoder. Om Adam och Eva hade haft navlar skulle det innebära att Gud medvetet satte dit dem? Men varför skulle han göra det? Vad skulle vara poängen med att få det att se ut som om de hade blivit födda på vanligt sätt? Det skulle däremot finnas en god poäng med att Adam och Eva var de enda människorna på Jorden som saknade navlar, som en bekräftelse på att de faktiskt hade blivit skapade av Gud och inte blivit födda av några tidigare förfäder.

Adam och Eva levde i flera hundra år och kunde berätta för flera generationer om deras första hem och det allvarliga misstag som ledde till att de blev tvungna att lämna det. Avsaknaden av navlar lär definitivt ha varit något som stärkte deras berättelse. Om de däremot hade haft navlar skulle de fått problem med sitt vittnesbörd: ”Men om ni aldrig blivit födda av någon kvinna, varför har ni då navlar?”

Som ni ser handlar denna fråga egentligen inte om navlar, utan om huruvida de första människorna är resultatet av en lång evolution eller formades av Gud (vilket Bibeln beskriver).

 

Etiketter: ,

Varför skapades inte Adam och Eva ur intet?

Efter gårdagens inlägg om Adams revben var det flera som ställde samma fråga:

Kunde inte Gud ha skapat kvinnan från tomma intet som med allt annat?
Varför utsatte han Adam för ett onödigt ingrepp?

Ja, en allsmäktig Skapare kunde förstås ha skapat både Adam och Eva ur intet (ex nihilo). Allt är lika ”oomöjligt” för Gud (Matt 19:26). Inget skulle kunna göra honom trött (Jes 40:28). Orden ”besvärligt” och ”jobbigt” finns liksom inte i Guds vokabulär.

Men jag tror ändå att Gud föredrar att göra saker på ett enkelt, smart och logiskt sätt. Och det gör han för att vi ska kunna följa med i hans tankar. Han vill dela med sig av sina tankar till oss. Read the rest of this entry »

 
47 kommentarer

Publicerat av på 12 maj, 2012 i Skapelsen

 

Etiketter:

Adams revben kan ha vuxit tillbaka

Bild: Gray’s Anatomy genom Wikipedia

Enligt Bibeln skapades Eva, den första kvinnan, av ett revben från Adam:

Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. (1 Mos 2:21-22 – Folkbibeln)

När Gud tog ut ett av Adams revben var det världens första operation, med sövning och allt. Men varför valde Gud just ett revben? Jag tror att det delvis var för att symbolisera  vilket slags förhållande världens första par skulle ha till varandra. Eva skapades av ett revben från Adams sida för att indikera att hon inte skulle kontrollera honom som hans överhuvud, inte heller skulle hon trampas på som om hon var underlägsen mannen – hon skulle stå vid hans sida som en jämlik.

Men det finns en sak om revbenet som inte många känner till. Det är det enda benet i kroppen som kan växa tillbaka efter att man opererat ut det (förutsatt att benhinnan lämnas kvar intakt). Read the rest of this entry »

 

Etiketter: ,

Dawkins, kan man tro på både Bibeln och evolutionen?

Många kristna anser att det går alldeles utmärkt att tro på både Bibeln och evolutionsteorin. Men man måste göra en väldigt liberal tolkning av Bibeln för kombinera dessa två – så liberal att det inte blir mycket kvar av den kristna tron.

En som har insett det är Richard Dawkins – evolutionistisk professor från Oxford University som är vida känd för sitt kampanjande mot den Gud som han inte tror existerar. I klippet nedan säger han:

”Jag tror att de evangelikala [typ bibeltrogna] kristna på ett sätt har tänkt helt rätt genom att betrakta evolutionen som sin fiende. Medan de mer … vad ska vi kalla dem … sofistikerade teologerna, som mycket gärna kan tänka sig evolution … jag tror att de är vilseledda. Jag tror att de evangelikala tänker rätt i att det faktiskt finns en djup inkompatibilitet mellan evolution och kristendom. Och jag tror att jag insåg det när jag var omkring 16 år gammal.”

 

Read the rest of this entry »

 
66 kommentarer

Publicerat av på 27 februari, 2012 i Kompromisser, Skapelsen

 

Etiketter: , ,

Om allt är intelligent designat, varför är det inte perfekt?

Ibland får jag frågor i stil med: Om livet är skapat av en intelligent designer, varför finns det då skadliga mutationer? Varför finns genetiska sjukdomar? Varför finns felveckade proteiner? Borde inte en intelligent designer ha gjort så att allt detta fungerade felfritt? Eller är han inte så intelligent som man vill hävda? Read the rest of this entry »

 

Etiketter: , , , , , , ,

”Kunskapens träd” – är Gud emot kunskap?

Man kan lätt få för sig att Bibeln är emot kunskap och vetenskap om man är van vid begreppet ”Kunskapens träd” (som jag skrev om i mitt senaste inlägg). När jag var tonåring läste jag om ”kunskapens träd på gott och ont” (i den reviderade översättningen från 1917) och jag minns att jag tänkte att Gud nog inte ville att vi människor skulle forska så mycket, för han visste att vi skulle uppfinna atombomber och annat hemskt. Och visst har människans kunskap om världen använts till att skapa många hemska vapen och till att på andra sätt sprida ondska och orsaka lidande. Men samtidigt har många använt kunskapen till att hjälpa oss och till att bota sjukdomar. Eftersom jag alltid älskat naturvetenskap visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med detta ”kunskapens träd”.

Men så kom det en ny översättning (Bibel 2000) där det istället stod: Read the rest of this entry »

 

Etiketter: , , , , , , , ,

Åt Adam och Eva ett äpple?

Svar: Nej

…inte för att det spelar någon större roll rent teologiskt, utan mest för att det är intressant att se varifrån denna tradition härstammar. Och för att fortsätta på gårdagens äppel-tema. 😉

Bibeln säger klart och tydligt att Adam och Eva åt en frukt från ”trädet som ger kunskap om gott och ont”. Den enda ledtråd Read the rest of this entry »

 
4 kommentarer

Publicerat av på 7 februari, 2012 i Skapelsen

 

Etiketter: , , , ,

 
%d bloggare gillar detta: