RSS

Månadsarkiv: maj 2013

Samtal om Skapelse och Evolution i Umeå Adventkyrka

”Det måste ju finnas någon i Umeå som vill försvara evolutionsläran”, skrev jag inför min föreläsning i Umeå Adventkyrka till vilken jag sökte någon att debattera mot. Jag är glad att jag fick rätt! Lars Nilsson – ordförande för Humanisterna i Umeå – tackade ja. Vi kom överens om att istället kalla det för ett ”samtal”, eftersom ingen av oss egentligen gillar debatt-stuket (om jag tolkade honom rätt).

Lite om upplägget:
Vi har gett varandra två frågor var som vi ska förbereda svar på. Efter varje svar blir det en kort diskussion med följdfrågor och kommentarer. Efter att alla fyra frågor har besvarats och diskuterats öppnar vi upp för frågor från åhörarna. På sidan för Facebook-eventet är diskussionen redan igång kring.

Samtal om SkEv Affisch 130601

 

Annons
 
 

Richard Dawkins svarslös efter fråga från skapelsetroende

Under denna intervju med Richard Dawkins – inspelad hemma hos honom själv september 1997 – får han frågan: ”Kan du ge ett exempel på en genetisk mutation eller en evolutionär process som kan öka informationen i genomet?” Det borde inte vara en orimligt svår fråga för en professor som är så känd för sin tro på evolutionen. Men han verkar inte ha något svar på frågan. Efter en stunds betänketid svarar han, men är det ens ett svar på frågan? Bedöm själva.

Delar detta videoklipp från creation.com. Översättning följer nedan.

[youtube http://youtu.be/YddmGJofbL0?rel=0]

 

Läs också denna nota bene från CMI (creation.com) som publicerat filmen:

Syftet med att lägga upp denna video är inte att motbevisa evolutionen eller bevisa skapelsen, utan enbart att visa att denne man som står i spetsen för dagens evolutionistiska rörelse inte kan svara på den allra mest grundläggande frågan kring det han förkunnar. Det finns faktiskt (i skrivande stund) tre kända processer som lägger till information i genomet – men ingen av dem nämns av Dawkins i något av hans svar: webbsidor, böcker eller något annat.

 

Etiketter:

Hur många djur fanns med i Noas ark? – del 1

De som vill få det till att djuren inte skulle få plats i Noas ark, men som redan känner till att arken var väldigt stor, inser att de måste ta i riktigt ordentligt när det gäller antalet djur för att det hela ska bli orimligt. Därför utgår de gärna i sina egna beräkningar från att Noa hade representanter från alla levande organismer i arken. Man menar att det på arken måste ha funnits alla arter av insekter, bakterier, växter, ryggradslösa djur, fiskar, och valar – trots att dessa organismer skulle kunna överleva i vattnet utanför arken, och trots att Bibeln inte nämner dem bland de typer av organismer som faktiskt var med:

Av allt levande, av alla varelser, skall du föra in ett par i arken för att de skall överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön skall det vara. Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag skall ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. – 1 Mos 6:19-20 (Folkbibeln)

Notera att ”av allt levande, av alla varelser” så var det bara vissa sorters organismer som skulle representeras i arken: fåglar, fyrfotadjur, kräldjur och eventuellt groddjur. Alla dessa är djur – närmare bestämt ryggradsdjur. Ett kapitel senare får vi ytterligare information.

Hela myllret av varelser på jorden gick under: fåglar, boskap och vilda djur, allt liv som jorden vimlade av, och alla människor. Allt som levde och andades dog, alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden, människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar: allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken. – 1 Mos 7:21-23 (Bibel 2000)

Alltså skulle man kunna sammanfatta de räddade arterna med: ”landlevande ryggradsdjur som andas”. Knappt två procent av alla nu levande djurarter hamnar i denna kategori.

Där har vi förresten en annan sak som kritikerna tar till för att få det så trångt som möjligt i arken. De utgår gärna i sina egna beräkningar från att Noa hade med sig representanter från alla nutida arter. Det vore förstås omöjligt, eftersom de arter vi har idag inte är desamma som levde för ca 4300 år sedan. Efterhand som livet anpassar sig till olika miljöer uppstår ständigt nya arter. Denna anpassning – som är förprogrammerad i generna – lär ha varit mycket kraftig under tiden direkt efter floden. Då djuren spreds över planeten anpassades de till vitt skilda miljöer. Den genetiska potentialen minskade med tiden, så att variationen inom varje grupp blev mindre och mindre. Idag ser vi inte längre särskilt stora eller drastiska anpassningar.

Det räcker med släkten (åtminstone)

Hela släktet Panthera kan ha representerats av ett enda par kattdjur i arken. Genom vanlig hederlig ”mendelsk” variation fick deras avkomma olika utseende och egenskaper så att arterna lejon, tiger, leopard och jaguar uppstod. Ett lejon kan inte få en unge som är en tiger eftersom de specifika tiger-generna nu endast finns hos tigrar. Men deras förfader och förmoder, som alltså fanns med i arken, bar på alla de gener som behövdes för det mångfald som vi ser idag.

Standing jaguar

Alltså behöver det inte ha funnits ett par lejon, ett par tigrar, ett par leoparder och ett par jaguarer i arken. Alla arter inom släktet Panthera kan härstamma från ett enda par. Kanske var det till och med ett par i arken som gav upphov till hela familjen kattdjur, i vilken även lodjur, tamkatter och pumor ingår. Detsamma gäller förstås inom andra djurgrupper. Ta till exempel kolibrierna som är en stor familj med över 300 arter fördelade på över 100 släkten. Med tanke på att de alla är så lika varandra härstammar de sannolikt från ett fåtal olika ”slag”. Detta reducerar drastiskt antalet djur som behövde vara med i arken.

Förmodligen fanns det ett stort mångfald av olika arter även före Floden. Men det står inte att Noa skulle ta med ett par av varje ”art” – åtminstone inte enligt det sätt vi idag definierar art. Det står hela tiden ”fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag. Samma terminologi används i skapelseberättelsen, där Gud skapar de olika djuren ”efter deras slag”. (I Bibel 2000 har man dock använt sig av ordet ”arter”, vilket har orsakat en del missförstånd.)

Hur många var de då? Fortsättning följer i del två.

 
34 kommentarer

Publicerat av på 14 maj, 2013 i Noas ark

 

Föreläsning om vetenskapliga argument mot evolutionsteorin

De föreläsningar jag höll i fredags kan nu ses via AdventistPlay:

Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 1
Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 2

Man kan även se min vän Björn Books föreläsningar om apologetik:

Apologetik – del 1
Apologetik – del 2

Björn undervisar på Bibellinjen på Ekebyholmsskolan.

Innehållsförteckning

 

Länkar till inlägg som handlar om några av de saker som jag tar upp i föreläsningarna:

Big Bang behöver skrivas om – säger fysiker
Inga gamla supernovor i vår galax
Forskare förundras: ”Solen och planeterna är konstruerade på olika sätt”
Guld – hur kan det finnas uppe vid jordytan?
Om Månen är flera miljarder år gammal, varför är den så blöt?
Om Månen är flera miljarder år gammal, varför är den inte längre bort?
Den svåra konsten att få aminosyror att uppstå helt utan påverkan av någon intelligens
Sagan om ursoppan
Problemen som strör salt i såren på kemisk evolution
Robotar kan byggas av robotar – men vem byggde de första robotarna?
Och hela den här fabriken blev till av en slump?
Känslan när man står med ena foten i båten och andra foten på bryggan – och båten glider iväg!
Cellens evolution har om möjligt blivit ännu omöjligare
Se mig i ögonen och säg att det inte finns någon intelligens bakom den här maskinen
Biologins stora utmaning – enligt chefredaktören för Science
Den kambriska explosionen blev just ännu mer explosiv
Kan brist på evolution användas som bevis för evolution?
Gitarrfisken rockar loss till samma ackord efter miljoner år
Bläckfiskar sorterade sina skal när de dog?
Sjöliljestjälkar i mjuk ”bergvägg”
Trilobiter sopsorterade sig själva?
Sköldpaddor begravda mitt under parningen
Omkastat berg
Märkliga geologiska böjelser
”Segosaurus strex” – dinosauriefossil innehåller mjuk vävnad
En halv miljon år gamla spjutspetsar?
Diamanten: den skapelsetroendes bästa vän
Reptilens guide till att bli en fågel – 20 enkla steg
Uppfinnaren berättar: Hur man bygger en Giraff
Pelikanfossil förvånar forskare
Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand
Har man någonsin sett en stjärna födas?

 

Kött ingick inte i människans ursprungliga diet

SVT publicerade idag ett reportage med rubriken ”Vi äter alltmera kött, nu varnar forskarna”. Det man varnar för är bland annat den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och olika cancerformer, som hör ihop med konsumtionen av kött.

Detta får mig osökt att tänka på människans ursprungliga diet enligt Bibelns allra första kapitel. I den ingick det nämligen inget kött alls:

”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta.” – 1 Mos 1:29

Detta var alltså Skaparens egna direktiv. Efter Floden tillät han kött som föda, dock med vissa restriktioner (1 Mos 9:3-4). Jag har svårt att tänka mig att Gud gjorde så att kött plötsligt blev nyttigt för oss. Det känns mer logiskt att detta var en eftergift från Guds sida. ”Okej, jag ser att ni väldigt gärna vill äta kött så därför ska ni få göra det. Men i så fall vill jag att ni gör det inom vissa ramar.” Sedan gav han mer utförliga instruktioner om vilka djur i synnerhet som var olämpliga som föda (se 3 Mos 11).

Makes perfect sense att lyssna på Skaparens instruktioner, tycker jag! På samma vis som vi är måna om att använda rätt sorts motorolja i våra bilar – enligt tillverkarens skötselråd – så bör vi förstås vara måna om att använda rätt sorts föda i oss själva – enligt skötselråden från den som tillverkat oss. (Eller anser vi att våra bilar är mer värdefulla än våra egna kroppar?)

Jag tycker också att det är roligt att forskningen på senare tid äntligen har börjat komma ikapp Bibeln i den här frågan.

FoodMeat

 

Etiketter:

Evolutionens misslyckade förutsägelser

Delar detta videoklipp från creation.com. Översättning följer nedan.

 

Vad har möss och bananflugor gemensamt? Inte särskilt mycket om man ser till det yttre – det är i alla vad man skulle tro. Men genetiker har upptäckt att vissa av deras gener är praktiskt taget identiska. Upptäckter som denna basuneras ofta ut som bevis för evolutionen eftersom dessa liknande gener sägs visa att möss och bananflugor är släkt.

Men evolutionsforskare förutsåg inte detta. Sean Caroll, professor i genetik, erkände att ”Ingen biolog hade ens den blekaste aning om att det skulle kunna finnas sådana likheter mellan gener från så olika djur.”

Enligt evolutionisterna delade möss och bananflugor senast en gemensam förfader för över 600 miljoner år sedan. Därför borde alla gemensamma gener ha förvrängts till oigenkännlighet av nästan oräkneliga generationer av mutationer.

Olika djur har liknande gener – inte för att de är släkt utan för att de hade en gemensam designer som använde liknande ritningar för att bygga djurriket. Och det var inte heller särskilt länge sedan.

 

Har kvinnor ett revben mer än män?

Delar detta videoklipp från creation.com. Översättning följer nedan.

 

Eftersom Eva formades av ett revben från Adam har en del kristna vuxit upp med uppfattningen ​​att män har ett revben mindre än kvinnor. Men det har de inte. Vissa anti-kreationister har använt detta för att håna Första Mosebok.

Men om någon idag förlorar sin hand betyder inte det att deras barn kommer att födas utan händer.

Intressant nog är revben ett av de få ben i kroppen som kan växa tillbaka om man tar bort det, så länge benhinnan – vävnaden runt benet – lämnas intakt.

Så, till och med Adam skulle ha haft samma antal revben som alla andra.

Läs mer här: Adams revben kan ha vuxit tillbaka 

 
4 kommentarer

Publicerat av på 10 maj, 2013 i Människan, Skapelsen

 

Vad kom först, hönan eller ägget?

Delar detta videoklipp från creation.com. Översättning följer nedan.

 

Vad kom först, hönan eller ägget? De flesta evolutionister tror att två icke-höns parade sig och att den nya zygotens DNA innehöll de mutationer som frambringade den första egentliga hönan.

Till evolutionisternas förtret ger vetenskapliga upptäckter inom genetik inte stöd för deras påstående. Genetikern Dr Lee Spetner skrev: ”Inte en enda mutation har observerats som lägger till ens en gnutta information till genomet.”

Enligt Bibeln kom hönorna först. Gud skapade ett ”funktionellt komplett” Universum. Adam och Eva skapades som vuxna människor, färdigutrustade med förmågan att kommunicera med Gud och varandra.

 

En liten kommentar till citatet av Dr Lee Spetner:
Det beror förstås vad man godkänner som ett tillägg av information. Det finns ett slags mutationer som kan göra koden längre, men dessa tillför inte något nytt till genomet. Vad evolutionsläran behöver är inte fler kopior eller nya uttryck av redan befintlig kod. Den behöver förklara uppkomsten av helt nya sekvenser som kodar för helt nya egenskaper, t ex sådana som krävs för att en höna ska födas ur ett ägg som lagts av icke-höns.

 

Livesända föreläsningar från Gemenskapshelgen på Västeräng

Nu på fredag ska jag hålla två föreläsningar på Adventistsamfundes lägergård Västeräng. De kommer att sändas live via AdventistPlay.

Den första föreläsningen kommer att vara i stort sett identisk med den föreläsning jag höll i Umeå Adventkyrka i lördags, och kommer alltså att handla om bristerna och motstägelserna i evolutionsläran (Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand).

I min andra föreläsningen kommer jag även att prata om biblisk skapelsetro och jämföra trovärdigheten mellan dessa två perspektiv.

Imorgon (torsdag) kommer min vän Björn Book hålla två föreläsningar om apologetik, som också kommer att sändas live. Björn undervisar bland annat på BibellinjenEkebyholmsskolan.

 

Västeräng

Kommande livesändningar från Gemenskapshelgen – sänds i AdventistPlay:

Torsdag 9 maj
9:35-11:00
16:30-17:45

Fredag 10 maj
9:35-11:00
16:30-17:45

 
1 kommentar

Publicerat av på 8 maj, 2013 i Uncategorized

 

Fullskalig kopia av Noas ark i Hong Kong

Världens första fullskaliga kopia av Noas Ark finns alltså i Hong Kong, närmare bestämt vid stranden på ön Ma Wan. Vid bygget av en stor väg till Hong Kongs flygplats, som är en av världens mest trafikerade flygplatser, behövde man korsa denna ö. Befolkningen på ön var förstås inte så förtjusta i tanken att en stor genomfartsled skulle byggas tvärs över deras hem. En advokatfirma tog då initiativet och gick in för att medla mellan regeringen och landägarna. De föreslog att regeringen bekostade att nya bostäder byggdes åt dem som behövde flytta från sina hem och att man dessutom upprättade en nöjespark på ön. Både regeringen och landägarna gillade förslaget.

Först visste man inte vad det skulle vara för slags nöjespark. ”De hade en vision om att göra något anmärkningsvärt – något enastående”, säger Matthew Pine som är verksamhetschef på parken. ”Det lades fram många idéer, en del var väldigt skandalösa och några var verkligen orimliga.” Idén om att bygga en park med Noas ark kom till slut från en liten flicka på åtta år. Hon ritade en bild som hennes pappa tog med till politikerna, och de älskade idén. Man anlitade arkitekter och ingenjörer och påbörjade projektet som blev ett samarbete mellan regeringen och privata investerare. (En sattelitbild av ön och arken kan ses här i GoogleMaps. Om man zoomar in till streetview får man även se många fina fotografier av parken.)

Ma Wan Park 200604

Arken under uppbyggnad. Bron heter Tsing Ma och leder till Hong Kongs flygplats.

Arken har nu blivit till ett av Hongs Kongs landmärken. Den är byggd enligt de mått som anges i Bibeln (dock med en något kortare aln – se Hur stor var Noas ark?). Istället för originalets tre våningar har den delats upp i fem. Där ryms ett antal restauranger, ett hotel, ett vandrarhem, flera utställningar samt en stor biosalong. Där kan man få se välgjorda filmer i 3D och 180 graders widescreen. Scenerna görs extra levande av det skakande golvet och vattendroppar som regnar ner över publiken.

Det är tydligt att de flesta utställningarna och aktiviteterna sköts av en kristen organisation. De filmer som visas i biosalongen handlar nämligen om Floden, israeliternas uttåg ur Egypten och Jesus död på korset. I utställningarna (med guidade turer) kan man få information om arken, Floden, Bibeln och skapelsetro. Det finns en replika av tabernaklet med förbundsarken, och då och då kan man möta Jesus familj som jagas av romerska soldater.

Parken utanför arken beskrivs som mycket familjevänlig. Den har en hinderbana, en liten djurpark, och en vacker trädgård med verklighetstrogna djur-skulpturer i naturlig storlek. Naturligtvis finns det två av varje djur – hela 67 par finns att beskåda. (Apropå ”par” så kan man även se en del brudpar som har valt att ta sina bröllopsfoton i den vackra omgivningen.) Man valde att placera djuren på väg ut ur arken (alltså efter Floden) för att sprida ett positivt budskap till Hong Kong, till Kina och till hela världen. Direktör Matthew Pine beskriver det budskapet med dessa ord:

”I våra liv kommer vi alltid att möta ‘översvämningar’. Vi kommer att få möta prövningar, svårigheter och lidanden. I våra liv handlar det ibland om sjukdomar, ibland är det ekonomiska bekymmer, ibland är det problem med relationer. Om vi kan finna något som kan bära oss genom dessa stormar, dessa översvämningar i våra liv som kan hota själva livet, då kan vi ta oss igenom dem, få en ny början, få ett nytt hopp – ‘som det var i Noas dagar.'”

Jag tycker detta är en mycket träffsäker beskrivning av det kristna budskapet. Många fokuserar så mycket på domedag och straff att de helt missar de goda nyheterna i att Gud så gärna vill rädda oss från allt detta. Den som kan bära oss genom livets alla bekymmer är förstås ingen annan än Jesus. Inte nog med att han kom för att vi ska få liv – han vill ge oss liv i överflöd (Joh 10:10)! Han ger nytt hopp och en ny början till alla som tar emot honom.

Noah's Ark and Tshing Ma Bridge

En halv miljon besökare fick del av detta positiva budskap under det första året, och då hade man ännu inte börjat annonserat i Kina. Till skillnad från Kinas fastland råder det religionsfrihet i Hong Kong. En klar majoritet av Hong Kong-regionens sju miljoner invånare kan räknas som ateister eller agnostiker eftersom de inte bekänner sig till någon religion. Bland dem som ändå gör det är de flesta buddhister, daoister eller tillbedjare av sina avlidna släktingar (konfucianism). Cirka 12 % av befolkningen är kristna och den andelen har ökat under de senaste åren. Kanske har det att göra med ovan nämnda kristna nöjespark som öppnades i maj 2009.

Religionsfriheten var förstås en förutsättning för att detta skulle kunna ske i Hong Kong. Det vore totalt otänkbart att ett sådant bygge skulle tillåtas i Kina – framför allt om det skulle finansieras av regeringen! Faktiskt skulle jag bli mycket förvånad om det skulle kunna hända här i Sverige, och det får mig att fundera över vad för slags religionsfrihet vi egentligen har i Sverige. Jämfört med Hong Kong framstår Sverige som ett starkt religionsfientligt land. Jag föreställer mig nämligen att det skulle bli vilda protester vid minsta ekonomiska fördel som tillföll parkens ägare om den byggdes här i Sverige. Jag kan höra många hasare (humanister, anti-teister, skeptiker och allmänt religionsfientliga eldsjälar) ropa att deras skattepengar minsann inte ska användas till att stödja spridandet av ‘pseudovetenskap’. Därmed avslöjar de något om sin syn på både religionsfrihet och fri vetenskap. (Vad får vetenskapen komma fram till egentligen?).

Själv blev jag mycket glad när jag hörde om (p)arken i Hong Kong och hur Bibelns sanningar och glada budskap där kan presenteras helt ogenerat för allmänheten – synd bara att det är lite långt för oss att åka dit. 😀

 

Hur stor var Noas ark?

För att kunna avgöra om Noa kunde få plats med alla djur i arken (som ett steg i att undersöka Bibelns tillförlitlighet) måste vi ta reda på hur stor arken var. Sådana uppgifter finns faktiskt återgivna i Bibeln – precis som vi skulle kunna vänta sig av en historiebok som berättar för oss vad som verkligen hände. Gud gav Noa dessa mått i byggnadsinstruktionerna:

Och så skall du göra arken: Den skall vara trehundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög. – 1 Mos 6:15 (Folkbibeln)

Hur lång var en aln?

I översättningen Bibel 2000 anges istället arkens mått i meter: 150, 25, 15. Då har man antagit att den aln som Noa använde var exakt en halv meter lång. En aln är avståndet från armbågen till fingerspetsen, vilket i genomsnitt är 27,2 % av kroppslängden. Den person vars underarm användes som måttstock för en aln på en halv meter bör i så fall ha varit lika lång som undertecknad, nämligen 184 cm (50/0,272).

‘Halvmetersalnen’ (500 mm) är dock något kortare än de alnar som till exempel egypterna använde sig av i sina byggnadsverk (524 mm), men den är också längre än de alnar som användes senare i Bibeln – se exempelvis 2 Krön 3:3 där det står att kung Salomo byggde templet efter ”den gamla alnen” istället för den nyare (och kortare) aln som var i bruk på hans tid. ‘Halvmetersalnen’ är därför att betrakta som en kompromiss mellan dessa båda alnar. Det är tydligt att den aln som avses i berättelsen om arken var längre än den som senare blev standard (457 mm). Om man tar Bibelns historiebeskrivning på allvar, och utgår från att egypterna, babylonierna och perserna var ättlingar till Noa, bör Noas aln i alla fall inte ha varit kortare än deras – alltså minst en dryg halvmeter. De byggde nämligen alla med alnar som var i storleksordningen 520-543 mm. Det talas även om engelska, kinesiska och aztekiska alnar som var 518-531 mm. Den aln som Noa använde bör åtminstone inte ha varit kortare än den egyptiska alnen.

Cubit rule Egyptian NK from Liverpool museum

Egyptisk aln (524 mm)

Frågan om hur lång en aln var på Noas tid hör uppenbarligen ihop med hur långa människorna var. Jag tror att människorna som levde före floden var betydligt resligare. I takt med att deras livslängd med tiden förkortades efter arken (vilket framgår i 1 Mos 11:10-26), så tror jag att även deras kroppslängd förkortades – som ett resultat av genetiskt förfall. Om människorna före floden var lika långa som Goljat från Gat (som David besegrade) så var de alltså minst tre meter långa. Då skulle deras alnar ha varit minst 815 mm långa.

Hur påverkas arkens storlek av alnens längd?

Så här påverkas den: I kubik! Eftersom det i första hand är volymberäkningar som är aktuella, kommer dessa alnar att multipliceras med varandra i tre dimensioner. En ökning av alnens längd med knappt 15 % leder förstås till en 15 % längre ark, men volymen blir hela 50 % större (1,15⋅1,15⋅1,15 ≈ 1,5). Med en 25 % längre aln får vi nästan dubbla volymen (1,25⋅1,25⋅1,25 ≈ 2,0). Tabellen nedan visar hur arkens längdmått, yta (fördelat på tre våningar) och volym påverkas av alnens längd. En ark som byggts baserat på en aln från en tre meter lång person skulle vara omkring 90 meter längre och ha fyra gånger större volym.

Ark_mått

För att lättare få en uppfattning av hur mycket som ryms har jag även räknat ut hur många 20-fots ISO-containrar som skulle få plats (se bilden nedan). Containerns mått anges i kolumnen längst till höger. ”Containrar (area)” är helt enkelt arkens yta delat med ytan på en container. Om vi inte får utnyttja volymen maximalt genom att stapla burar/containrar ovanpå varandra (utan måste hålla oss till ytan på de tre däck som anges i 1 Mos 6:16), om vi dessutom antar att en del av ytan går bort på grund av stabiliserande strukturer, och om vi använder oss av den kortare ‘halvmetersalnen’, då har vi gjort arken så liten som möjligt utifrån de uppgifter vi har att tillgå. I denna minimalt tilltagna ark skulle det då rymmas över 700 containrar av den här storleken:

ISO-container

Varje container har alltså en yta på nästan 15 kvadratmetrar – som ett hyfsat stort sovrum. Minst 700 sådana skulle alltså ha fått plats i arken. Med en aln baserat på en tre meter lång person skulle det dock få plats nära 2000 containrar, eller över 6000 om volymen fick utnyttjas maximalt. Dessa area- och volymuppgifter är mycket användbara för att svara på om Noa kunde få plats med alla djur i arken. Vi tar med dem för att svara på nästa fråga: Hur många djur fanns med i Noas ark? Jag kommer alltid att utgå från minsta möjliga storlek på arken för att visa att djuren får plats med god marginal. Ibland kommer jag även hänvisa till de större måtten för att visa hur mycket utrymme som i så fall skulle bli över.

Stor som…

Vi har redan en något bättre bild av hur mycket som rymdes ombord på arken. För att få en bättre bild av dess totala storlek kan vi jämföra med Viking Lines M/S Gabriella som trafikerar sträckan Stockholm-Helsingfors. Baserat på den egyptiska alnen var arken ungefär lika lång och bred som detta fartyg. För att få en mer korrekt bild av hur hög arken var kan man kapa detta kryssningsfartyg längs den breda blå linjen.

S Gabriella

Titanic cutaway diagramFör att matcha den längre alnen från en tre-meters-person, varför inte jämföra med Titanic! Om man kapar av fören och skorstenarna (se bilden till höger och nedan) så stämmer dimensionerna – förutsatt att vi byter höjden mot bredden. Kritiker som utifrån jämförelsen med Titanic är snabba att dra paralleller om sjöduglighet och säkerhet bör undersöka hur stabiliteten påverkas av att arkens bredd var större än dess höjd. 🙂

RMS Titanic 3

Men det allra bästa sättet att bilda sig en uppfattning om arkens storlek vore kanske att besöka den fullskaliga kopian av Noas ark i Hong Kong. (Jag har inte hittat några uppgifter om vilken aln de utgick från när de byggde den, men utifrån satellitbilden på GoogleMaps uppmätte jag den till 144 meter lång. I så fall har de använt en aln som är 480 mm.)

Noah's Ark and Tshing Ma Bridge

 
151 kommentarer

Publicerat av på 6 maj, 2013 i Noas ark

 

Etiketter:

Hur fick alla djur plats i Noas ark?

Ovanstående fråga dyker alltid upp – förr eller senare – i diskussioner om Bibelns trovärdighet. Det är förstås en helt berättigad fråga. Om vi inte kan lita på berättelsen om Noas ark, hur kan vi då lita på något annat av det Bibeln säger? Här har vi faktiskt en perfekt möjlighet att pröva Bibelns tillförlitlighet. Skildringen om Noas ark är ett bra exempel på hur rimligheten i Bibelns skildringar kan prövas vetenskapligt. Vi kan förstås inte observera hur allt gick till, eftersom det har hänt i det förflutna, och det finns en hel del detaljer som vi inte kan få reda på. Men Bibeln ger oss i alla fall tillräckligt detaljerad information för att kunna beräkna och undersöka om själva scenariot är rimligt.

Det är förstås ingen överraskning att de som är kritiska till Bibeln – och bara menar att alltihop är uppdiktat av ”fåraherdar” eller ”bronsåldersbönder” – till varje pris vill skjuta Noas ark i sank, och på så vis även sänka Bibeln. Precis som dem som tror på Bibeln ser även kritikerna detta som en perfekt möjlighet att pröva Bibelns skildringar vetenskapligt, men de väntar sig förstås ett helt annat resultat.

Använd med tillstånd från AiG

Inte sällan ställs därför frågan (Hur fick alla djur plats i Noas ark?) med den bakomliggande tanken att det är totalt omöjligt och absurt: Djuren kan inte ha fått plats i Noas ark. I översta rutan i serien till höger påstår den förste mannen:

”Berättelsen om Noas flod är inte verklig. Noa skulle aldrig kunna få plats med alla de där djuren i arken!”

Den andre frågar då: ”Hur stor var arken och hur många djur behövde Noa ha med i den?”

Den förste mannen svarar: ”Det vet jag inte. Men Noa skulle aldrig kunna få plats med alla de där djuren i arken!”

Jag har själv mött folk som uttalat sig med samma tvärsäkerhet om att djuren inte skulle kunna få plats i arken. När jag sedan har frågat – precis som mannen i bilden – om de vet hur stor arken var och om de vet hur många djur som behövde få plats i den, så har jag fått samma svar: Det vet de inte. Men i så fall kan man förstås undra hur någon kan vara så säker på att ett okänt antal djur inte kan få plats i ett utrymme av okänd storlek? Det är bra att ställa dessa frågor till kritiker, eftersom de så effektivt avslöjar den bristande logiken i deras påstående.

För att kunna uttala sig om huruvida djuren skulle få plats eller ej behövs förstås mer information, och det kan faktiskt Bibeln förse oss med. Med hjälp av matematik och naturvetenskap kan vi sedan räkna ut och pröva huruvida berättelsen om Noas ark är rimlig. De två huvudfrågorna är som sagt:

Hur stor var Noas ark?
Hur många djur fanns med i Noas ark?

Men det finns förstås fler frågor som är intressanta i sammanhanget, och det finns en lång rad mer eller mindre genomtänkta invändningar:

Hur sjöduglig var Noas ark?
Hur kunde alla dinosaurier få plats i Noas ark?
Hur länge varade översvämningen?
Hur fick Noa plats med mat och vatten till alla djur?
Vad åt alla köttätande djur om det bara fanns två av varje slag på arken?
(Hur kunde rovdjur och bytesdjur samsas på arken?)
Hur hann Noa ta hand alla djur på arken?

Tog Noa med växter på arken?
Fanns insekter med i Noas ark?
(Det måste ha tagit tid för alla insekterna att spridas från Noas ark, hur kunde alla växter pollineras och föröka sig innan insekterna kom?)
Hur överlevde söt- och saltvattensfiskar i samma vatten … eller var de med på arken?
Hur överlevde alla sjukdomsbakterier på arken?
(Var alla djur och människor sjuka under hela resan för att kunna bevara alla sjukdomsbakterier?)
Hur kunde Noa samla ihop vartenda litet djur från alla delar av världen?
Hur tog sig alla djur från Noas ark till Australien och andra avlägsna platser?

Hur kunde Noa överleva utan syrgastuber om han befann sig högre än alla berg?
Hur kunde Noa och hans söner bygga en hel ark själva?
Hur klarade en 600 år gammal man av att bygga en stor ark?
Var lärde sig Noa teknologin för att bygga arken och varför levde den inte vidare efteråt?
Hur gjorde Noa för att inte de första plankorna i arken skulle ruttna bort innan de sista plankorna kom på plats?

Som sagt, mer eller mindre genomtänkta invändningar. De flesta av dem är sådana som jag själv hört eller sett ställas. Jag har formulerat om dem för att de ska kunna fungera som rubriker eller för att baka ihop flera frågor till en enda. En del påståenden har omformulerats till frågor. Jag räknar med att det kommer att dyka upp fler frågor och invändningar. Den här listan kommer därför att utvidgas med tiden. (Varje fråga här ovan kommer att få en länk till ett inlägg där det besvaras.)

 
16 kommentarer

Publicerat av på 5 maj, 2013 i Noas ark

 

Reflektioner efter min första föreläsning om motsägelserna i evolutionsläran

Det blev aldrig någon debatt i Umeå Adventkyrka idag (se Debattmotståndare sökes!). Trots alla kritiska kommentarer på sidan för Facebook-evenemanget – där diskussionen ännu är i full gång – så fick jag inte ens en enda kritisk fråga efter föreläsningen. Det var ju skönt på ett sätt, men jag hade tyckt att det var intressantare och mer spännande med en debatt. 🙂 Det tyckte åhörarna också, så jag hoppas det är någon som kan ställa upp nästa gång. Det måste ju finnas någon i Umeå som är villig att försvara evolutionsläran.

Apropå nästa gång så beslutade vi idag att nästa föreläsning i Umeå Adventkyrka (på detta tema) blir lördagen 8 juni 14:00. Det blir då en uppföljare av dagens föreläsning med en lite annan vinkel. Jag kommer att berätta varför jag anser att Bibelns skildringar stämmer bättre med det vi kan undersöka vetenskapligt.

Några reflektioner efter föreläsningen

  • Det var mycket svårt att få tiden att räcka till. Det fanns så mycket jag ville säga – så mycket jag skulle vilja förklara mer utförligt så att alla förstod. Det är nog bättre att dela upp innehållet på fler föreläsningar än att försöka täcka in allt på en enda.
  • Det var också svårt att anpassa nivån så att både de med mindre förkunskaper (alla har ju inte läst natur på gymnasiet) och de med mer förkunskaper kunde få behållning av föreläsningen. Så är det ju i alla lektions- och föreläsningssammamhang; men jag tror att det särskilt gäller detta ämne, eftersom det sträcker sig genom så många områden (kosmologi, mekanik, kemi, molekylärbiologi, cellbiologi, geologi, atomfysik, etc). Jag tror att det bästa sättet att komma förbi det är att använda många illustrationer och liknelser.
  • En sak som jag insåg medan jag stod och räknade upp ”problemen” med Big Bang-teorin: Det är bättre att använda ordet ”motsägelser” (förutsatt att det man just talar om verkligen är en motsägelse). Om man säger att det är ”problem” med teorin så kan åhörarna få bilden av att det bara är fråga om luckor som kan fyllas igen med tiden.
  • Det var väldigt roligt att få föreläsa om detta, efter att ha ägnat så mycket tid åt att studera och skriva. Men det var lite jobbigt att bara tala om evolutionsläran. Man känner sig så negativ när man i över en timme bara pratar om problem – förlåt: motsägelser! 🙂 Det lär ju kännas mycket roligare och positivare att få berätta om vad jag själv tror på, så därför är det nog bättre att i samma föreläsning varva argumenten mot evolutionstro med argumenten för skapelsetro för varje område.

Ja, detta var som sagt min första riktiga föreläsning i den här frågan. Jag ser den som en lyckad övning i skarpt läge. Redan på fredag ska jag föreläsa igen, och den gången kommer det att filmas. Jag är tacksam för den här erfarenheten. Jag är också tacksam för all erfarenhet som jag har fått av mina kritiker här på bloggen. Tack! Utan ert engagemang vore mitt liv lite tråkigare och mindre lärorikt. 😀

 

Det måste ju finnas någon i Umeå som vill försvara evolutionsläran

Det är några som har reagerat på att inbjudan till morgondagens debatt gavs med väldigt kort varsel (se föregående inlägg). Jag håller fullständigt med om det, och vill passa på att understryka att det inte finns någon baktanke med det. Beslutet att jag skulle hålla en föreläsning på utlyst datum togs spontant för knappt två veckor sedan, och idén att bjuda in till debatt är bara en vecka gammal (om jag inte minns fel). Även om det var nära inpå så tänkte jag att man alltid kan försöka få till det, och ifall ingen kan debattera den här gången så kan man ju boka in ett nytt tillfälle längre fram. Man kan säga att jag det började som ett experiment. Dels vill jag kolla hur stort intresset är i Umeå kring den här frågan, och dels vill jag träna inför ett par föreläsningar som äger rum nästa vecka.

Norra skenet-070810Det är ännu ingen som har hört av sig med ett positivt besked om debatten. Men jag tolkar inte det som att ”ingen vågar försvara evolutionsläran”. Jag är nämligen övertygad om att det måste finnas någon i universitetsstaden Umeå som vill försvara evolutionsläran, men att de helt enkelt inte kan den här gången … eller som inte ens har hört talas om arrangemanget! De enda jag har tillfrågat direkt är Humanisterna i Umeå och några av evolutionsbiologerna på Umeå Universitet. (Jag har nu bett dem föreslå en annan lördagseftermiddag.)

Dessutom vet jag att det finns evolutionstroende på annat håll i landet som gärna debatterar. Jag hoppas att jag får chans att göra det, och jag kommer definitivt höra av mig när jag reser till något ställe där jag vet att det finns intresse. Den riktigt debattsugne evolutionisten har dock fler skapelsetroende än undertecknad att välja på. Det är bara att mejla till debatt@genesis.nu så ska vi se vad vi kan göra. Sedan är det ju även möjligt att debattera över nätet, som i min debatt med Anders Hesselbom. Så länge det finns någon som kan tänka sig att vara värd för debatten så ställer jag gärna upp. (Jag tycker att podcasten Mellan svart och vitt gjorde ett utmärkt jobb!)

Även om det inte blir någon debatt imorgon så ser jag fram emot att istället få en del kniviga och intressanta frågor under frågestunden! 🙂

 
 

Debattmotståndare sökes!

Klockan 14:00 på lördag ska jag föreläsa i Umeå Adventkyrka (min hemförsamling). Tanken är att det ska bli cirka en timmes föreläsning följt av en frågestund eller debatt. Beslutet att arrangera detta togs relativt sent. I söndags blev affischen klar och det skapades ett Facebook-evenemang för att bjuda in. Vi satte upp affischer på stan. De revs ner av … någon. (Får man göra så?). Nya affischer har nu satts upp, så vi får se om de är kvar imorgon.

Informationen har fått stor spridning långt bortom Umeås gränser och det kommenteras flitigt på sidan för Facebook-evenemanget. Uppenbarligen är detta en fråga som engagerar!

Titeln på föreläsningen är hämtad från en kort serie blogginlägg med samma namn (Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand), men själva föreläsningen kommer att beröra fler problem med evolutionsläran än vad som nämns där.

Så fort allt var klart hörde jag av mig till Humanisterna i Umeå för att se om de kände någon som kunde ställa upp i en debatt mot mig. Tyvärr verkar de inte hitta någon. Jag hade väntat mig att det skulle vara relativt lätt att hitta en opponent med tanke på de många uppmaningar jag har fått här på bloggen om att jag måste ta en offentlig live-debatt där jag inte kan ”smita undan”, och med tanke på hur många det är som verkar ha otroligt mycket tvärsäkert att säga till evolutionslärans försvar i diskussioner på nätet. Jag hoppas fortfarande att någon ska anta utmaningen och försvara evolutionsläran live. Gör inte en Dawkins! 😉

Affisch Evolutionskorthuset

 

 
 
%d bloggare gillar detta: