RSS

Sikta mot stjärnorna … eller mot lerpölen?

12 Sep

I mitt inlägg Budord 2: “inte göra någon bildstod” motiverade jag det andra budet bland annat med att det har stor betydelse vem vi ser upp till. Jag tänker nu utveckla den poängen lite mer.

Som sagt, om den person vi ser upp till har en massa svagheter så kommer vi oreflekterat reflektera dessa brister. Det håller oss tillbaka och hindrar oss från att bli de individer som Gud i själva verket har skapat oss till. Ironiskt nog anklagas Gud ibland för att vilja hålla oss tillbaka, fastän det är precis tvärtom. En av de första och största lögnerna om Gud var just att han ville undanhålla information :

Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.”
– 1 Mos 3:4-5 – se även Newsflash: Gud grundade naturvetenskapen!

Om vi ser upp till en perfekt och kärleksfull Gud och är villiga att ”förvandlas genom förnyelsen av våra tankar” (Rom 12:2), då kommer vi att formas efter honom. Bara om våra tankar är riktade uppåt mot Gud kan våra karaktärer lyftas (här analogt med att sikta mot stjärnorna så att vi åtminstone når trädtopparna).

Med siktet inställt på lerpölen

Frågan är då vad som händer när vi istället riktar tankarna horisontellt (identifierar oss med andra människor), eller rent av neråt (identifierar oss med djur). Risken är förstås att våra karaktärer då degraderas och anpassas till en standard som är långt ifrån perfekt (eller ”fullkomlig” som det heter på bibelspråk). Jag tror det är precis det problemet Paulus beskriver i Romarbrevets första kapitel:

De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen. – Rom 1:22-25

Med tanke på det sammanhang som Paulus levde i – och det ännu äldre historiska sammanhang som han refererade till – så var det förstås tillbedjan av dessa skapade ting som han syftade på. Dessa bilder ledde alltså till allvarliga problem för människosläktet, vilket tyder på att det andra budet är otroligt viktigt. Även för en som inte ens tror på Skaparen så är det skadligt att tillbe något som är skapat, eftersom det ”sänker” våra tankar.

Dagens populäraste lerpöl

Ja, det finns som sagt fortfarande många människor inom olika grupper och religioner som knäböjer inför statyer och bilder av helgon eller gudar (se t ex Katolska kyrkan ignorerar det andra budet). Så vitt jag vet är det allra vanligaste att dessa avbilder föreställer människor, men det finns förstås undantag.

Det finns en religion som vuxit sig väldigt stor här i väst under de senaste 150 åren. Inom denna religion har man också – liksom på Paulus tid – ”bytt ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur”. Visst, man ber inte till bilderna, men man identifierar sig med dem på annat sätt. Man pekar på dem och säger med stort eftertryck, iver och en brinnande övertygelse: ”Detta är vår förfader” eller ”Dessa är vår kusiner”.

Frågan är förstås vad det gör med själva mänskligheten, när vi börjar identifiera oss med djur! 😦

Annons
 

17 svar till “Sikta mot stjärnorna … eller mot lerpölen?

 1. Dan

  20 september, 2012 at 22:21

  Ja vad gör det med själva mänskligheten? Vad är ditt eget svar?

   
 2. wllstnt!

  20 september, 2012 at 22:21

  Vi vet väl alla hur det brukar gå när man blint dyrkar det perfekta idealet (Gud, Ledaren, Läran, -ismen etc.) och ser ner på vanliga försumbara människor.
  Med blicken mot stjärnorna kliver man ner i (den moraliska) lerpölen!

   
 3. Johnny Lilja

  21 september, 2012 at 13:24

  Vad gör det med mänskligheten? Måhända ett slut på självmordsbombningar….

   
 4. janolof

  21 september, 2012 at 14:22

  Så du identifierar dig inte med dina medmänniskor? Är det kanske en förklaring till den bristande känsla för människovärde som du och andra tycks uppvisa som försvarar bibelns folkmord? Ni ser er som hupphöjda och människor av ”fel” tro är utbytbara, eller?

   
  • Rolf Lampa

   21 september, 2012 at 22:42

   OKUNNIG HALMGUBBE

   janolof,
   din fråga är besvarad flera gånger om i tråden om katolska kyrkan. Se bland annat följande inlägg, med flera på samma sida, de visar att Jesus – Guds son – tog på sig dödsstraffet i människornas ställe. Därför står GT’s lagar kvar (och de dömer dig) men genom försoningen med Gud slipper du undan syndens lön, som är döden.
   https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/09/11/katolska-kyrkan-ignorerar-det-andra-budet/#comment-7245

   Det är alltså detta som är den kristna bibelns budskap. Det du däremot pratar om är alltså INTE vad bibeln lär.

   Notera att Gud planerade för ovannämnda lösning (Jesus ställföreträdande död) redan när syndafallet skedde då han sade ”kvinnans säd” (singularis, syftande på Jesus/Messias) skall söndertrampa ormens huvud” (dvs övervinna den onde).

   Efter alla upprepningar av detta så debatterar du nu din egen självvalda okunnighet i bästa fall eller din egen avsiktliga förvrängning (strawman) i sämsta fall.

   // Rolf Lampa

    
   • Janolof

    22 september, 2012 at 08:06

    Nej, det är ingen halmgubbe. Jag påstår inget om vad dagens kyrkor lär ut om hur dagens människor ska bete sig mot varandra. Men det är ett faktum att många ställen i bibeln berättar om hur guden uppmanar sina anhängare att dräpa de som misshagar honom, ibland bara för att de har fel tro. Och jag har inte sett dig eller Johannes ta avstånd från dessa av handlingar, tvärtom har ni försvarat dessa handlingar som jag tycker visar på en bristande respekt för människoliv, en bristande känsla för människors lidande och som jag finner svårförenligt med tanken på ”kärleken till nästan”.

    Tycker du det är kärleksfullt att agera så som dessa människo som bibeln berättar om, de som alltså dräper sina nästor?

     
   • Rolf Lampa

    22 september, 2012 at 15:49

    EVANGELIUM ÄR POÄNGEN

    Janolof skrev ”…dagens kyrkor lär ut…

    Det har inget med saken att göra, jag talar om vad Bibeln lär ut.

    Janolof skrev ”…faktum att många ställen i bibeln berättar om hur guden uppmanar sina anhängare att dräpa de som misshagar honom

    Som sagt, det är ju detta den kristna Bibeln INTE hävdar. Anledningen är den jag nämnde, nämligen att Gud genom Jesus tar dödsstraffet på sig själv istället för människorna. Om man låter honom göra det. Det är det klassiska kristna ”glada budskapet”, dvs evangelium.

    // Rolf Lampa

     
    • Janolof

     23 september, 2012 at 07:55

     ”detta den kristna Bibeln INTE hävdar”
     Den gud kristna dyrkar ger i den skrift som kristna kallar guds ord, åtskilliga uppmaningar till dråp av människor som har en annan tro, det kan du inte komma ifrån.

      
 5. Nonfiction

  21 september, 2012 at 22:18

  ”Frågan är förstås vad det gör med själva mänskligheten, när vi börjar identifiera oss med djur!”

  Ja, vad gör det med själva mänskligheten? 😉 Hur var det nu egentligen med det här ”naturalistiska misstaget”, Johannes? Kan man överhuvudtaget dra några etiska slutsatser ur empirisk fakta om verkligheten?

   
 6. Janolof

  22 september, 2012 at 08:07

  Ja, varför ska vi inte identifiera oss med djur? Vi är ju djur?

   
 7. Johnny Lilja

  27 september, 2012 at 13:23

  Den naturvetenskapliga bilden är ju att atomerna i vår kropp faktiskt, åtminstone till större delen kommer från stjärnorna. Den religiösa bilden är att vi skapades av ingenting.
  Så sikta mot stjärnorna eller sikta mot ingenting skulle man också kunna säga. Det blir stjärnorna för min del.

   
 8. Headphonics (@headphonics)

  3 oktober, 2012 at 06:40

  Jag hoppas verkligen för våra ungdomar skull att upphovsmakaren av den blogg är arbetslös och inte får lära ut sånt här i skolorna. Det säger jag inte för att vara elak utan för att ungdomar i religiösa friskolor har enormt svårt att klara sig på naturvetenskapliga/tekniska utbildningar i våra universitet pga av personer som ger dem en falsk världsbild.

   
  • kris08

   3 oktober, 2012 at 09:52

   Amen!

    
 9. Rolf Lampa

  3 oktober, 2012 at 20:52

  Jämförbara tankesystem en förutsättning

  Headphonics skrev: ”ungdomar i religiösa friskolor har enormt svårt att klara sig på naturvetenskapliga/tekniska utbildningar i våra universitet pga av personer som ger dem en falsk världsbild.

  Källa på det?

  I själva verket är det så att de som kan se på verkligheten utifrån flera olika världsbilder är mer kapabla att undvika Inkommensurabilitetsproblemet ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkommensurabilitet ). Skapelsetroende kan detta.

  Evolutionstroende mindre kapabla
  Och skapelsetroende kan detta eftersom de tvingas göra sig mycket väl införstådda med hur man tänker inom den metodologiska naturalism som är rådande inom vetenskapsamhället. Men därför kan de också göra de jämförelser mellan olika paradigm med helt olika utgångspunkter som de flesta evolutionstroende inte klarar.

  Historisk, inte filosofisk utgångspunkt
  Värt att notera är dessutom att skapelsetroende i vetenskapsfrågor inte utgår ifrån någon ”filosofi” utan från dokumenterad historia som hypotes, och sedan prövar observationer mot den hypotesen. Den vetenskapliga metodologin blir identisk med naturlisten men den skapelsetroende har fördelen att kunna åberopa dokumenterad historia för sina utgångspunkter.

  Klarar du en jämförelse?
  Du saknar belägg för påståendet att andra har en falsk världsbild. Frågan är istället vilken världsbild som bäst stöds av gjorda observationer. Men för att ens ha yttranderätt får man inte sakna förmågan att överbrygga kommensurabilitetsproblemet, dvs man får inte sakna förmågan att utvärdera argument som har helt andra utgångspunkter än de man själv gillar mest.

  // Rolf Lampa

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkommensurabilitet

   
  • kris08

   3 oktober, 2012 at 22:04

   Ursäkta, men det är viss skillnad mellan ”dokumenterad historia” och ”historier från dokument”. Prövning av observationer mot en hypotes innebär inte heller att man kan bortse från 999 misslyckade prövningar om 1 tycks passa in…

    
  • jon

   4 oktober, 2012 at 21:02

   ”Värt att notera är dessutom att skapelsetroende i vetenskapsfrågor inte utgår ifrån någon “filosofi” utan från dokumenterad historia som hypotes, och sedan prövar observationer mot den hypotesen. Den vetenskapliga metodologin blir identisk med naturlisten men den skapelsetroende har fördelen att kunna åberopa dokumenterad historia för sina utgångspunkter.”

   Precis detta har varit förödande för arkeologin i Israel/Palestina. Då arkeologin har fått spela rollen som ”bekräftelse” av bibelns berättelser och kronologi så har man inte brytt sig om att göra vetenskapliga utgeävningar utan man har sökt tills man hittar det man vill hitta för att sedan basunera ut att man minnsan funnit bevis bör bibeln. Vid närmare granskning har det sock visat sig att de påstådda fynden inte alls visar det man först trodde att det visade och vid datering har man också sett att tidsåldern för fynden inte stämt överens med vad man har önskat sig. Med andra ord, man har inte kunnat bekräfta bibelns berättelser på ett sådant sätt som man önskat.

   Som exempel kan nämnas Jeriko. Här ville man naturligtvis hitta raserade murar som en bekräftelse på Joshua. Och det fann man. Detta basunerades ut till omvärlden och ”arkeologerna” var naturligtvis nöjda. Men nya undersökningar tog vid. Nu började man se att murarna inte hade raserats en gång utan vid ett flertal tillfällen. Men muren bar inte spår av någon strid utan….. jordbävning. När man sedan gav sig på att datera jordlagren (jo Lampa, det var efter floden) så såg man att platsen saknade spår av människor från den tiden Joshua anses ha anfallit stan. Jeriko var helt enkelt obebott under den tiden. Detta gör även att man kan ifrågasätta hela Joshua. Några spår efter hans erövringskrig har inte funnits.

   Efter 6-dagarskriget 1967 begav man sig ut i sinai-öknen för att finna spåren efter närmare 3 miljoner människor som utvandrade från egypten. Besvikelsen måste varit stor då man inte funnit något som kan bekräfta uttåget ur Egypten. Men inte ens egypterna verkar ha kännt till ett folk som hölls förslavade och som lämnade landet under, för egyptierna, förnedrade former. Men det kanske inte spelade så stor roll. Landet som flydde till (Kanaan) stod under Egyptisk förvaltning. Ur askan i elden så att säga. Så då kan vi ifrågasätta moseböckerna också.

   Att använda bibeln som mall då man gör arkeologiska utgrävningar har i de allra flesta fallen visat sig vara en återvändsgränd. Fynden man har gjort har försökts passa in i en förväntad mall men dom passar inte där. De arkeologiska undersökningarna som gjort på senare tid har visat en helt annan bild av Palestina än den bibeln vill berätta.

   Detta innebär att Lampa:s anspråk på att bibeln är en historisk dokumentation blir lite svår att försvara. Allt användande av bibelns äldsta delar leder ofelbart till årevändsgränder.

   Men nu ni som anser att bibeln är väldokumenterad historia. Kan nån förklara för mig. VILKA ÄR GUDASÖNERNA SOM BESKRIVS I 1 mos 6????’

   ”Jättarna

   6 1När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, 2såg gudaväsendena att människornas döttrar var vackra, och dem de tyckte bäst om tog de till hustrur. 3Då sade Herren: ”Min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid – hon är dock av kött. Hennes livstid skall vara 120 år.”

   4På den tiden – och även senare – när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort.”

    
   • Anders Åberg

    4 oktober, 2012 at 21:08

    He he, kolla med Dr. Dino, han vet allt om jättar.

     

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: