RSS

Kategoriarkiv: De tio budorden

Hur man bygger en bomb i skolsystemet

Illustration: Caleb Salisbury

Översatt med tillstånd från creation.com.
av David Catchpoole, http://creation.com/how-to-build-a-bomb-in-the-public-school-system

Hur kunde de skjuta och döda sina skolkamrater? Det var frågan som ställdes efter att 15 människor skjutits ihjäl vid Columbine High School i Colorado, USA, den 20 april 1999. Vad var det som fick två unga människor att döda, förgöra och bomba i en självmordsattack?

Kläderna kan ge oss ledtrådar om hur dessa tonårsmördare tänkte. I obduktionsrapporten för en av mördarna finns dokumenterat att under den dag då tragedin ägde rum bar han svarta armékängor, en svart handske på höger hand och en vit t-shirt med texten ”Natural Selection”.1

Vad menades med ”Natural Selection” [Naturligt Urval]? En tidningsreporter har kopplat ihop texten på t-shirten med ett dataspel med samma namn, som presenteras som ”en plats där ‘survival of the fittest’ [den bäst anpassades överlevnad] får en väldigt bokstavlig innebörd … det är det naturliga sättet, det är Naturligt Urval.”Efter massakern i Columbine har det blivit vida känt att mördarna var som besatta av väldigt blodiga dataspel och våldsam död. De fascinerades också av Nazitysklands tro på ”härskarrasen” – som närts av darwinistiska idéer om kamp och överlevnad.2

Trevandes efter svar om denna och andra tragedier är det fler och fler som uttrycker sin förvåning och oro över den ökande grad av förtjusning med vilken många tonåringar närmar sig våldsskildringar. Fixeringen vid död är dock föga överraskande med tanke på att de flesta offentliga skolor i västvärldens länder numera lär ut att våld och död är ”naturliga” evolutionära mekanismer, som under miljoner år har drivit på slumpmässiga processer tills människan uppkom.

Med tanke på att de sedan barnsben har fått höra att människan bara är ett djur, att död och våld är en naturlig del av evolutionen samt att ”endast de bäst anpassade överlever”, så är det inte så konstigt att den här generationens unga vältrar sig i total hopplöshet. Till och med när de får höra att ”Jesus älskar dig” så är det många som antingen inte förstår vad som menas med det i en ”värld av död och slump”, eller så gör det dem ännu mer arga och bittra över att en sådan underbar möjlighet tycks förvägras dem av vetenskapliga ”fakta”. Många av dem är ”vandrande tidsinställda bomber”, som inte fruktar någon dom efter döden, och som närsomhelst kan explodera av ilska och hat.

Hur kan vi kristna hjälpa till att desarmera dessa ”bomber”? Kristus är verkligen svaret, men för att nå alla unga människor i ett ”evolutioniserat” samhälle krävs verkligen att kyrkan förstår och använder sig sig av sanningen om vårt ursprung.

Den sanna och noggranna historieskildringen i Första mosebok hjälper både unga och gamla att förstå varför denna värld plågas av våldsamhet – att död, blod, sjukdom och lidande är konsekvenser av synden – men att Gud älskade världen så mycket att Han gav sin Son som offer för våra synder. Våra ungdomar behöver få veta att de har skapats till Guds avbild, att de är syndare som skiljts från sin Skapare, men att de kan bli räddade in i evigheten. De behöver få veta att livet har mening, genom vår Herre Jesus Kristus.

Referenser

  1. Denver Rocky Mountain News, pp. 4A, 14A, 25 June 1999.
  2. Bergman J., Darwinism and the Nazi race HolocaustJournal of Creation 13(2):101–111, 1999.
Annonser
 

Jesus svarade: ”Detta är lagen i ett nötskal”

De sex sista budorden (5-10) handlar om vår relation till våra medmänniskor, och de tio första handlar om vår relation till Laggivaren. När han – alltså Jesus! – över 1400 år efter Sinai fick frågan om vilket bud som var viktigast, svarade han:

Viktigast är detta: ”Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.” – Mark 12:29-30 (han citerade 5 Mos 6:4-5)

Detta sammanfattar alltså de fyra första buden. Att älska Gud av hela sitt hjärta, själ, förstånd och kraft – alltså att älska honom med allt man har! Vad innebär det? Hur gör man det? Gud, kan du förklara för vi förstår inte vad som menas med att älska dig? Jo, det innebär att man (1) sätter Gud först i allt, att man (2) inte tar efter någon eller något annat utan bara vill låta sig formas efter Guds karaktär (3) talar väl om honom, samt att man (4) längtar efter att umgås med honom på den inbokade dejten varje vecka. Det är alltså vad det innebär att älska Gud helhjärtat och till 100 %.

Jesus fortsatte med att säga:

Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. – Mark 12:31 (han citerade 3 Mos 19:18)

Detta sammanfattar alltså de sex sista buden. Att älska sin nästa som sig själv. Men vad innebär det då? Gud kan du förklara? Ok, här blir det nästan lite pinsamt då Gud måste ta det till en så låg nivå som att säga: Jo, eh … ni förstår att om man älskar en medmänniska så … till exempel … dödar man honom inte (6). Det borde ju vara helt uppenbart! Men Gud kände sig uppenbarligen tvungen att ”spell it out” på detta sätt. När vi väl har förstått det kan Gud jobba vidare med oss och lära oss att vi faktiskt inte ska hysa något agg alls mot våra medmänniskor (6). Gud sa också att vi ska (5) respektera och ta hand om våra föräldrar, (7) vara trogna och värna om äktenskapet, (8) inte ta något som tillhör någon annan eller sko sig på någon annans bekostnad, (9) inte sprida falska rykten som kan skada andra, och kanske svårast av allt: att inte ens vilja göra något själviskt (10).

Att älska Gud och att älska medmänniskor, det sammanfattar enligt Jesus poängen med hela lagen (faktiskt hela det gamla testamentet) – det är lagen i ett nötskal!

På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. – Matt 22:40

”Att älska Gud och medmänniskor – det är hela lagen i ett nötskal!” – Foto: Horst Frank (Wiki)

 
4 kommentarer

Publicerat av på 15 oktober, 2012 i De tio budorden

 

Utmaning: Saknas något i de tio budorden?

Jag började bloggserien om de tio budorden med att fråga om de kunde göras bättre. Jag tror att jag har demonstrerat med önskvärd tydlighet att de i alla fall inte är en samling godtyckliga regler, utan att det fanns goda anledningar till de budord som Gud gav. Min personliga slutsats är att jag helt håller med Jakob, som sa att Guds lag är perfekt (Jak 1:20). Jag skulle till och med kunna stämma in i psalmistens sång, om jag bara hade noter till den… 😀

Vad jag älskar din lag! Jag begrundar den dagen lång.
Ps 119:97 (psalm 119 är en enda lååång hyllning till lagen)

Men, jag vet ju att alla inte håller med om budordens fullkomlighet. Bland de förslag på förbättringar som lades fram när jag först förde detta på tal, handlade de flesta om vilka budord som ansågs onödiga och orimliga. Det verkade enbart gälla de fyra första buden – dem som handlar om vår relation till Laggivaren. Det kanske inte är så konstigt att den som inte tror på Gud, eller inte vill följa honom, tycker att dessa budord är onödiga och orimliga. Men om Gud finns och har skapat oss, så är det förstås rimligt att en relation till honom är precis vad vi behöver. Det är inte själviskt av Gud att säga att vi ska tillbe honom och ingen annan. Han vet vad vi mest av allt behöver och säger detta för att han älskar oss – han vill vårt bästa.

När det gäller de övriga sex buden (5-10) har jag inte hört så många invändningar, i alla fall verkar de inte anses onödiga. Det beror förstås på att dessa budord handlar om relationen till våra medmänniskor, och av det har vi alla erfarenhet.

Saknas något?

Så, istället för att fråga om det är något av de tio budorden som är onödigt eller orimligt, frågar jag istället om det är något som saknas? Finns det någon viktig punkt som Gud borde ha tagit med? Själv kan jag inte komma på något utan tycker att allt har täcks in av de tio budorden. Jag tänker alltså inte att de tio budorden är Guds tio i topp-lista över viktiga saker att tänka på, men att det finnas mer som inte står med. Jag menar att de faktiskt inkluderar allt (förutsatt att vi ”fördjupar” varje budords innebörd enligt en logisk riktning).

Om du kommer med ett nytt förslag, glöm inte att motivera varför du tycker att det borde stå med.

 
3 kommentarer

Publicerat av på 14 oktober, 2012 i De tio budorden

 

Bloggserie om de tio budorden

Detta inlägg fungerar som innehållsförteckning för min bloggserie om de tio budorden. Det finns ett huvudinlägg för varje budord och man klickar på rubrikerna i fetstil för att komma till dem (Budord 1, 2, 3…). De andra länkarna går till inlägg som är fördjupningar av specifika fraser i budorden. Sidan kommer att uppdateras efterhand som det kommer nya inlägg på temat.

Utmaning: Saknas något i de tio budorden?
De tio budorden – kunde de göras bättre?

De tio budorden – gäller de fortfarande?
Varför så hårda bud, Gud?
När Gud och israeliterna skrev kontrakt
10 budord = 10 pelare för ett bra samhälle (budorden på vers)
Jesus svarade: ”Detta är lagen i ett nötskal!”

Budord 1
”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av [eller före] mig.”

Du skall inte vänsterprassla med andra gudar.
Är Gud självisk när han säger att vi ska tillbe honom och ingen annan?

Budord 2
Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

Katolska kyrkan ignorerar det andra budet.
Sikta mot stjärnorna … eller mot lerpölen?
Är det andra budordet ett förbud mot konst?
Är det sant att Gud “låter straffet för fädernas skuld drabba barnen”?
Gud varnar: Barn blir lidande av föräldrars dåliga val

Budord 3
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Budord 4
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

Budord 5
Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Budord 6
Du skall inte dräpa.

”Du skall inte dräpa” eller ”Du skall inte mörda”?

Budord 7
Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Fly från smutsiga tankar!

Budord 8
Du skall inte stjäla.

Budord 9
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Gud grundade ett säkert rättssystem

Budord 10
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 13 oktober, 2012 i De tio budorden

 

Budord 10: ”Du skall inte ha begär till…”

Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. – 2 Mos 20:17

Tänk vilken fantastisk värld vi skulle leva i om ingen någonsin utförde en självisk handling! Tänk om alla levde enligt Guds bud och tillämpade principen ”älska din nästa som dig själv” (3 Mos 19:18, som sammanfattar budord 5-10). Men hur skulle det gå till? Är det ens möjligt? Nej, egentligen inte. Så länge vi har kvar våra själviska tankar är det oundvikligt att de någon gång leder till handling, även om det sker omedvetet eller okontrollerat. För att kunna stoppa själviska gärningar måste vi angripa själva roten till problemet: de själviska tankarna – begäret – viljan att göra fel.

Det är just detta som det tionde budordet riktar in sig på. Inte nog med att vi inte ska göra själviska handlingar, vi ska inte ens vilja göra det. Själva begäret i sig är alltså en lagöverträdelse enligt Guds standard!

Hur kan Gud beordra något sådant? Jag har tidigare sagt att Gud inte tänker styra våra tankar. Det är helt emot hans principer. Men vid första anblick kan det verka som att det är just det han är ute efter i det tionde budordet, eftersom han säger till oss att inte tänka fel tankar. Jag var inne på detta tidigare i inlägget Fly från smutsiga tankar, där jag bland annat citerade Jesus om det sjunde budordet:

Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. – Matt 5:27-28

Lägg dock märke till att detta inte innebär att Gud styr våra tankar. Det innebär bara att han sätter ribban och föreskriver vilken standard vi behöver uppnå. Det är skillnad. När en läkare skriver ut medicin, tvingas patienterna att ta den? När en lärare berättar var gränsen går för betyget godkänt, tvingas elever att lära sig? Nej, men det bör förstås motivera dem. Alla som vill bli friska/godkända lyssnar på instruktionerna och gör sitt bästa för att agera efter dem.

Har Gud satt ribban för högt genom att begära att vi inte ens ska ha begär? – Foto: The US Army (Wiki)

Har Gud satt ribban för högt? Det tycker jag inte. Om Guds långsiktiga mål är att få ett slut på all ondska och allt lidande, då räcker det inte att vi förändrar våra handlingar så att vi utåt sett verkar goda. Vi behöver bli förvandlade inifrån! Våra tankar måste förnyas! (Rom 12:2) En sådan förvandling kan vi omöjligt åstadkomma genom egen ansträngning. Det är bara Guds Ande som kan göra det. Eller som Gud sa i Jeremia 31:33”Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan.” Patienten kan inte bota sig själv, utan måste lägga sin under kniven och låta kirurgen Gud göra sitt jobb.

Guds Ande är en verklig gentleman. Han tvingar sig inte på någon. Så fort vi visar att vi vill gå vår egen väg låter han oss göra det, dock inte utan att vädja till oss och visa oss om vi är på fel väg. Om vi däremot använder vår fria vilja till att välja Gud, då kan han verka i oss. Om vi ber Gud förvandla våra tankar och ta bort de begär vi brottas med, då kan han befria oss.

 
1 kommentar

Publicerat av på 12 oktober, 2012 i De tio budorden, Evangeliet, Guds domar

 

Etiketter:

Budord 9: ”Du skall inte vittna falskt mot din nästa”

 Du skall inte vittna falskt mot din nästa. – 2 Mos 20:16

Domaren till tandläkaren: ”Do you swear to pull the tooth, the whole tooth, and nothing but the tooth.” – Foto: Leonbloom123 (Wiki)

Detta budord brukar förknippas med lögner i allmänhet, och alltså inte bara med att ljuga i rätten (se Gud grundade ett säkert rättssystem). Det tycker jag är helt i linje med Bibeln. Precis som med budord nummer 67 och 8 finns här en djupare och skarpare innebörd. Det nionde budordet innefattar allt som görs i syfte att vilseleda. Det ligger inte bara i vilka ord som talas, utan i små gester och ansiktsuttryck. Även om vartenda ord som yttras är 100 % sant kan man vilseleda med tonfall och ansiktsuttryck. Så länge syftet är att vilseleda är det en lögn.

Man kan också vilseleda genom att vara selektiv i den information man ger. Allt man säger må vara sant, men man utelämnar viktig information för att det ska missförstås. ”Sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen”, heter det ju. ”Halvsanningar” är förstås inte alls några sanningar; och det är ju en klen tröst att 99 % av det som sägs är sanningar, om syftet med dessa är att maskera en lögn som gömmer sig i den sista lilla procenten.

Det som budordet främst handlar om är lögner som riktar sig mot en viss person för att skada dennes rykte. Det är inte bara i rätten som man kan bli felaktigt anklagad (och därmed oskyldigt dömd). Vi människor är nämligen alldeles för bra på att döma varandra helt utan någon rättegång, och utan att först undersöka saken ordentligt. Har det väl spridits ett rykte kan det ta mycket lång tid för den det gäller att bli fri från allas misstankar. Själva skvallret går runt med förvånansvärd snabbhet, särskilt om medierna hjälper till, men det kan ta en livstid för den förtalade att få upprättelse. Vad är det sedan som gör att den som spridit det felaktiga ryktet blir så snabbt förlåten, medan den anklagade får dras med det hela livet? Det brott som aldrig ens fanns blir ihågkommet, medan det verkliga brottet blir bortglömt! Kan det var så att vi tar alldeles för lätt på det nionde budordet?

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 11 oktober, 2012 i De tio budorden

 

Gud grundade ett säkert rättssystem

Du skall inte vittna falskt mot din nästa. – 2 Mos 20:16

Fy vad ruttet att vittna falskt! Tänk dig in i situationen att du är misstänkt för ett mord som du är helt oskyldig till. Ett ögonvittne träder fram, men säger inte alls sanningen utan berättar med stor övertygelse och skickligt skådespeleri en helt påhittad historia där du målas upp som en brutal mördare. Det kommer fler vittnen som styrker det första vittnets historia. Det hela är mycket genomtänkt. De har satt dit dig. Du blir dömd, medan den verklige mördaren går fri.

Ju värre straff den oskyldigt dömde får, desto mer fruktansvärt är det om någon vittnar falskt. Enligt Mose lag skulle en mördare straffas med döden. Vad vore i så fall ett lämpligt straff åt den som ljuger i rätten så att en oskyldig blir dömd till döden? Jag finner flera intressanta punkter i texten nedan:

[1] Ett enda vittne är inte nog för att fälla någon för brott eller förseelser, vilken synd det än gäller. För att en sak skall avgöras måste två eller tre personer vittna. Om ett illvilligt vittne kommer med falska anklagelser mot någon, skall de båda parterna i tvisten träda fram inför Herren, inför de präster och domare som då kommer att finnas. [2] Domarna skall noga undersöka saken, och om vittnet är en lögnare som har vittnat falskt mot sin broder, skall ni [3] göra detsamma med honom som han hade tänkt ut mot sin broder. Du skall utrota det onda ur folket. [4] Alla andra skall känna fruktan när de hör om detta, och sedan skall ingen mer göra något så ont hos dig. Visa ingen förskoning: liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand och fot för fot. – 5 Mos 19:15-21

Punkt 1-2 berättar hur rättegångarna skulle gå till. Det var aldrig nog med ett vittne för att döma någon. Om den anklagade sa emot vittnesuppgifterna (”Not guilty, Your Honor”) skulle de ”noga undersöka saken”. Eftersom vi det i nya testamentet förekom att folk plockade upp stenar för att stena folk utan någon ordentlig rättegång, får man kanske det felaktiga intrycket att detta var i enlighet med Guds lagar, men det var det alltså inte.

Punkt 3 svarar på frågan om vad lögnaren skulle få för straff, och punkt 4 förklarar varför: Det skulle avskräcka från alla framtida försök att vittna falskt mot en oskyldig. ”Visa ingen förskoning.”

Tänk nu efter. Hur skulle det bli om det knappt var något straff för den som ljuger i rätten? Då skulle man inte längre kunna lita på några vittnesmål, och då kollapsar hela rättssystemet. Dessutom: Om ett land tillämpar dödsstraff utan att samtidigt tillämpa de principer som finns beskrivna i texten ovan, då kan det bli väldigt fel.

En annan sak som kan göra att det blir fruktansvärt fel – alltså i avseendet att oskyldiga blir dömda – är att många rättssystem idag dömer baserat på indicier och inte efter verkliga bevis. Enligt de principer som beskrivs i Bibeln borde många gå fria i brist på bevis (eller kanske dömas till tillsyn om det ändå fanns starka indicier). ”Hellre fria än fälla”, heter det väl?

Vi ser att Gud grundade ett mycket klokt och säkert rättssystem, som vi till och med i våra ”civiliserade” dagar har mycket kvar att lära av.

JudgesTools Icon

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 10 oktober, 2012 i De tio budorden, Guds domar