RSS

Katolska kyrkan ignorerar det andra budet

11 Sep

Det finns tyvärr en del kristna organisationer som ignorerar det andra budet. Den romersk katolska kyrkan har dolt det för sina medlemmar genom att i katekesen (katolsk handbok) baka ihop det med det första budordet, som kort sammanfattats utan något spår av de rader som förbjuder tillbedjan av bildstoder och avbilder. På så vis kan man fortsätta be till alla kyrkans bildstoder, föreställande Maria och helgon i mängd.

Om dessa avbilder enbart representerade Gud – som på krucifixen – så hade det kanske inte varit så farligt. Men det värsta är att den romersk katolska kyrkan har avbilder av vanliga människor, och uppmuntrar att man ber till dem! Det spelar ingen roll hur fina dessa människor var, dessa helgon förtjänar inte vår tillbedjan. (Enligt Bibeln är de inte ens vid medvetande, utan sover i väntan på uppståndelsen.) Vi ska inte ens tillbe änglar, vilket de själva vittnar om:

När jag hade hört och sett det föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig. Men han sade till mig: ”Nej, inte så. Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på orden i denna bok. Gud skall du tillbe.” – Upp 22:8-9

Jesus citerade: “Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka” (Matt 4:8-10).” Det var hans svar på Satans uppmaning om att Jesus skulle tillbe honom. Satan vill alltså gärna bli dyrkad – han ville ju göra sig själv till gud (se Jes 14:12-14). Naturligtvis ligger det även i hans intresse att leda människors tankar bort från Gud, och se till att vi inte vänder oss direkt till Jesus eller Fadern i våra böner. Om vi nu vill be till något så vill han förstås hellre att vi ber till ett helgon (istället för att vända oss direkt till Gud), och om vi nu vill få våra synder förlåtna vill han förstås att vi ska vända oss till en präst som medlare (istället för att vända oss direkt till Gud). Som ni ser är helgondyrkan helt i linje med motståndarens avsikter, och helt i motsats till Guds bud. 😦

Tre kvinnor ber till Maria i en romersk katolsk kyrka i Litauen – Foto: Fczarnowski (Wiki)

Annons
 

Etiketter: ,

32 svar till “Katolska kyrkan ignorerar det andra budet

 1. Christoffer Lampa

  20 september, 2012 at 17:50

  Guds frid!
  Håller med dig. Jag skulle dock inte benämna den katolska RELIGIONEN som kristendom dock.

   
 2. jon

  20 september, 2012 at 19:08

  Har du någon idé om varför katolska kyrkan har kommit till slutsatsen att det är ok?

   
  • Johannes Axelsson

   20 september, 2012 at 19:14

   Enligt vad katolska kyrkan själv säger: För att påven i egenskap av Kristi ställföreträdare har makt att ändra Guds lagar.

    
 3. myrklafsaren

  20 september, 2012 at 20:14

  Det blir lätt pinsamt när dom renläriga bråkar, alla är tvärsäkra, men ingen vet nåt.
  Hoppas ni inte tänker dra igång något religionskrig nu bara, dom har ju lika stor rätt som ni att tro på sagofigurer.

   
 4. kris08

  20 september, 2012 at 23:24

  Det kan ju låta oskyldigt att inte dyrka avgudar, men den svartsjuke guden gav den ödesdigra befallningen:

  ”Ni skall riva ner deras altaren, krossa deras stenstoder och hugga ner deras asherapålar.”

  Det ödet drabbade ju inte bara ”hedniska” konstverk i erövrade och koloniserade länder utan också kristna konkurrenters eller t o m de egna. Idag är det väl dock mest talibaner och liknande som håller den stolta traditionen vid liv…

   
 5. Rolf Lampa

  21 september, 2012 at 01:35

  DÖDLIGT, INTE PINSAMT

  myrklafsaren skrev: ”Det blir lätt pinsamt när dom renläriga bråkar, alla är tvärsäkra, men ingen vet nåt.”

  Nej det är inte pinsamt, romersk katolska kyrkans (RKKs) vanvettiga påhitt kostade uppemot 50 miljoner människor livet. De bibeltrogna kallades kättare och brändes på bål .RKK är inte ””renlärig” de hittar på nya läror as we speak, den så kallade ”Traditionen”

  Exempel: Påvens ofelbarhet fastställdes ca 1870 (i första vatikankonciliet). Till och med kardinalerna som skulle rösta tyckte det var vansinne. Men påven tvingade igenom beslutet med våld, hot och manipulation. De som inte gav sig blev utkastade ur kyrkan.

  Det är de bibeltrogna som är på Guds, människornas och sanningens sida (annars är de inte bibeltrogna).

  // Rolf Lampa

   
  • janolof

   21 september, 2012 at 09:32

   KK följde väl bara den gamla gudagivna traditionen att mörda de som har fel tro.
   Som ex. 5 mos 13:6-10 och 5 mos 17:2-6

    
   • Rolf Lampa

    21 september, 2012 at 14:29

    MISSAR KRISTENDOMENS KÄRNA

    Du missar poängen. Var det inte så att Jesus kom för att själv ta på sig straffet som lagen kräver, dvs han dog för människornas skull. Att detta skulle ske var för övrigt ett löfte som gavs redan i skapelseberättelsen.

    Men du har alltså inte uppfattat själva grundpoängen i kristendomen (Jesu ställföreträdande död)?

    Du missar poängen lika grovt som den blodbesudlade katolska kyrkan som i sin maktfullkomlighet perverterade kristendomen, något de fortsätter med än i denna dag. Skrev tidigare om katolska kyrkans samröre med nazisterna: https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/07/16/sjoliljestjalkar-i-mjuk-bergvagg/#comment-5856

    Jesus undervisade ur GT, och inskärpte lagens krav, även det du refererade till. Men han tog själv på sig straffet. Det hör till allmänbildningen att känna till den bibliska kristendomens kärna som du alltså missar.

    // Rolf Lampa

     
    • janolof

     21 september, 2012 at 14:56

     Ska jag uppfattade det som att du inte ser något principiellt felaktigt i att mörda de man anser har fel tro, utan det är historiska omständigheterna som avgör?

      
     • Johnny Lilja

      21 september, 2012 at 20:04

      Alltså janolof. Lampa skriver ”Men du har alltså inte uppfattat själva grundpoängen i kristendomen (Jesu ställföreträdande död)?”
      Alltså att gud tog mänsklig gestalt och offrade sig själv till sig själv så han skulle kunna förlåta alla andra och inte straffa oss som inte har gjort något, i stället för att bara förlåta rakt av. Logiskt, eller ? Nåväl, efter Lampas historiska återblick kan vi i dag konstatera att nutidens nazister (liksom i hitlertyskland) speciellt i USA bekänner sig till sk positiv kristendom.Den tar fasta på mysigheter i bibeln som t.ex
      ”Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten” 1 Thess 2:15

       
      • Rolf Lampa

       21 september, 2012 at 22:58

       DÖDEN EN LOGISK PÅFÖLJD

       Johnny ”…i stället för att bara förlåta rakt av. Logiskt, eller”

       Du skapar ju egna premisser enligt vilka bibelns Gud framstår som ”ologisk”. Som att häckla påstående i big bang modellen mot bakgrund av en Steady-state modell.

       Om din granne begår ett brott som medför ett enormt stort bötesförelägganmde kan inte du gå in och ”förlåta.” Däremot kan du erbjuda att betala för din granne.

       Och premissen i Bibeln, den mot vilken andra saker är ”logiska” eller ologiska, är att ingen förlåtelse kan ske utan blodsutgjutelse. Heb 9:22:

       Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. (Heb 9:22 — 24)

       Dödsynd har alltså bara en (1) logisk påföljd – döden. Jesus dog denna död i ditt ställe (om du vill ta emot den gåvan genom tro).

       // Rolf Lampa

        
    • kris08

     21 september, 2012 at 15:41

     Fast vad är den där Bibeln som man ska vara trogen? Och är det självklart att Gud alltid varit en och densamma?
     Länkar till en intressant artikel om en forskare som inte nöjt sig med att okritiskt studera den redigerade och (fel)översatta versionen.

     ”Judarna som nu befolkade området runt Jerusalem var en obetydlig del av det persiska imperiet, vilket fyllde dem med tvivel och undran. ”

     ”Det är under dessa omständigheter monoteismen uppstår.”

     ”Judarnas gud och persernas gud var samme gud, den ende Guden, som i enlighet med syften som endast var kända för honom gynnade än det ena än det andra folket”

     http://www.svd.se/kultur/understrecket/gud-kan-vara-yngre-an-man-trott_7497130.svd

      
   • -A-

    21 september, 2012 at 19:46

    janolof: Jag vill börja med att säga att jag verkligen förstår att sådana texter som de du tar upp är svåra att greppa. Jag har full förståelse för att man tycker att det låter brutalt, för det gör det. I synnerhet om man inte sätter sig in ordentligt i historien.

    Till saken. Katolska kyrkans förföljelser gjordes långt efter att Jesus hade dött för allas synder. KK hade absolut ingen rätt att ta till metoder som Gud föreskrivit för en viss tid och en viss plats. De som KK brände på bål var inte kättare (även om KK hävdade det), utan människor som upptäckt den enkla sanningen i Guds ord.

    För att förklara texterna du tar upp passar detta citat kanske bäst angående de verserna ”the surgeons knife may be painful, yet it may be the only way to save other lives”. Med andra ord: De människor som blev dödade efter föreskrifter likt de här ovan, hade förmodligen gjort långt brutalare saker om de hade fått fortsätta sina handlingar. Lägg även märke till hur noga det var att undersöka saken grundligt, innan en dom sattes till verket.

    Något man bör komma ihåg i sammanhanget är, att om Gud nu verkligen existerar och har all den makt som Bibeln påstår, innebär ju det också att han känner alla människors innersta tankar och handlingar. Med handen på hjärtat så vet varken du eller jag vad som rörde sig i de människors huvuden som Gud förintade eller lät förinta. Antagligen skulle de sätta sig i sinnet att handla långt värre än man kan föreställa sig.

    En generell tanke kring allt detta: Idag frågar människor tex ”om Gud finns, varför tillåter han att onda människor får göra onda handlingar?” De texter du nämner är exempel på hur Gud tog itu med ondska innan den fick växa och leda till långt värre saker. Alltså: När Gud handgripligen tar itu med ondskan blir han ifrågasatt, och när han inte gör det blir han också ifrågasatt.

    Slutligen vill jag säga att alla kristna jag känner ser ett oerhört högt värde i medmänniskor (såg att du tidigare uttryckte oro över hur du trodde vi kristna värderar andra människor). Grundpelaren i vår tro är att sätta andra människor före oss själva. Vi skall vara varandras tjänare och hjälpa varandra (se tex Matt 18:1-5 och Mark 10:43-45). Det är sant att det under ett tidigare skede i mänsklighetens historia fanns tillfällen som de du tar upp ovan, där hårda metoder användes för att rädda vad som räddas kunde, men det innebär inte att kristna idag är förespråkare för folkmord och dödsstraff. Tvärtom. Det innebär bara att Gud hade en anledning på en viss tid, en viss plats och en viss kultur att kuva sin egen skapelse för att rädda dem som ville bli räddade.

     
    • Johnny Lilja

     21 september, 2012 at 20:06

     ”Med handen på hjärtat så vet varken du eller jag vad som rörde sig i de människors huvuden som Gud förintade eller lät förinta. Antagligen skulle de sätta sig i sinnet att handla långt värre än man kan föreställa sig.”
     Uppenbarligen lyckades gud inte ta sig in i Hitlers huvud i alla fall!

      
     • -A-

      21 september, 2012 at 20:33

      Nej. Men jag är övertygad om att han talade till Adolfs förnuft. Tyvärr valde han sin egen väg.

      Som sagt, när Gud tar itu med ondskan omedelbart blir han ifrågasatt, och när han inte gör det (direkt) blir han också ifrågasatt. Men vi kan vara säkra på att alla som handlat i ondska kommer att få stå till svars för det vid uppståndelsens dag.

       
     • Rolf Lampa

      21 september, 2012 at 20:56

      Johnny Lilja skrev: ”Uppenbarligen lyckades gud inte ta sig in i Hitlers huvud i alla fall!”

      Gud använder ord (Bbelns) för att kommunicera med dig. Han kan ta sig in i både ditt och sådana som Hitlers huvud, men, du (och Hitler) avgör själv om ni vill ta in orden och budskapet och förlika er med det. Alla vill inte acceptera Guds vilja.

      Uppskattar du friheten att få tacka nej till Bibelns Gud?

      // Rolf Lampa

       
      • Johnny Lilja

       21 september, 2012 at 21:15

       Lampa, det var en replik på
       “Med handen på hjärtat så vet varken du eller jag vad som rörde sig i de människors huvuden som Gud förintade eller lät förinta. Antagligen skulle de sätta sig i sinnet att handla långt värre än man kan föreställa sig.”
       Jag menar att bibelns gud är synnerligen inkonsekvent!
       ”Uppskattar du friheten att få tacka nej till Bibelns Gud?” Ja, precis lika mycket som du uppskattar att Godzilla inte river ditt hus! God kväll!

        
       • Rolf Lampa

        21 september, 2012 at 22:32

        Prova inte på fel ställe

        Johnny Lilja skrev “Uppskattar du friheten att få tacka nej till Bibelns Gud?” Ja, precis lika mycket som du uppskattar att Godzilla inte river ditt hus!”

        Är det inte snarare Godzillas anhängare som är problemet? Om du är riktigt finurlig så ser du min poäng – de som tolkar Bibelns Gud enligt hans ord vill dig väl, de som tolkar Allah, ursäkta jag menar Godzilla, enligt Koranen (ursäkta igen jag menar naturligtvis Godzillas ord) de väntar bara av taktiska skäl på att döda de otrogna som vägrar underkasta sig.

        Det är lätt att göra sig lustig över saken med oss bibeltrogna. Varför inte prova på torget i Kairo eller på någon bakgata i Tripoli?

        – Nej förresten, prova inte! =)

        // Rolf Lampa

         
        • Johnny Lilja

         27 september, 2012 at 11:28

         Så sant, herr Lampa. Kristendomen har kommit över det stadiet. Med ateisternas hjälp. Annat var det på medeltiden, men jag tror inte att det är de kristna jag ska tacka för att de inte har ihjäl mig utan snarare de pionjärer som utmanat kyrkan och skapat upplysningen, arbetarrörelsen och en sekulariserad demokrati. Jag var f.ö. i Kairo 2010.

          
    • Rolf Lampa

     21 september, 2012 at 21:05

     -A-,
     Låt mig få visa min uppskattning för ett mycket bra inlägg.

     Vi får hoppas att Johnny Lilja vill acceptera det faktum att Jesus genom sin korsdöd erbjöd sig att ta på sig alla rättmätiga dödsstraff. Just detta var också det löfte Gud gav redan i begynnelsen, och det som Jesus fullbordade genom sin död och uppståndelse. Ingen allmänbildad i västerlandet kan insistera på att bortse ifrån denna huvudpoäng i den kristna Bibeln efter att de påminns om saken.

     Tack än en gång för ett mycket klargörande och välskrivet inlägg!

     // Rolf Lampa

      
 6. jon

  21 september, 2012 at 08:58

  Är det viktigaste att tro på Jesus eller att vara bibeltrogen?

   
  • filipthe1

   21 september, 2012 at 10:08

   Bibeln lär att man är frälst (räddad) då man erkänner Jesus son Guds son, död och uppstånden, för vårt eviga liv, och är beredd att följa honom. Tron på Jesus är alltid viktigare än övriga bibeln. Dock blir det i längden svårt att ha en relation med Jesus då man förnekar övriga bibeln. Jesus själv trodde att bibeln var Guds ord, och predikade utifrån lagen. Tror man på Jesus utan att ta till vara på resten av skriften så säger man emot sin egen tro rätt rejält tyvärr.

    
  • Carl

   21 september, 2012 at 10:28

   Bibeln ger ju liksom en beskrivning av vem Jesus är.
   Bibeln = Guds Ord
   Jesus = Ordet
   Man ska nog inte skilja på de två.
   Det är förstås Jesus som är Frälsaren. Men om man lägger undan bibeln är det oerhört lätt att falla för diverse villfarelser om vem Jesus verkligen är.
   Jesu egna ord: ”Om ni trodde på Mose, skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur skall ni då kunna tro på vad jag har sagt? (Joh. 5:46-47)”

   På engelska säger man ibland att skapelsen är en ”General revelation” – den ger kunskap om att det FINNS en Gud. Och att bibeln är ”Special revelation” – den ger kunskap om VEM Gud är.

    
  • Rolf Lampa

   21 september, 2012 at 14:48

   Frågan är fel ställd då den implicerar att det skulle finnas en motsats mellan att tro på Jesus och det han säger (och göra). Bibeln berättar vad Jesus säger och gör, det är det vi skall tro på, allt annat är ju inbillning.

   Bibelns många funktioner
   Men inte allt som står i bibeln utgör det centrala föremålet för tron. Men aposteln Paulus uppger att ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2Ti 3:16,17)

   Förebilden och Bilden
   Det betyder kort sagt att man aldrig skall ta lätt på någonting i Bibeln, även om inte varje textrad säger just mig något viktigt. GT är både historia och förebilder för ett allvar (liv och död) som gäller på det andliga planet än idag.

   Förutom historiska upplysningar och profetior måste man alltså skilja på FÖRE-bilden och själva BILDEN som kom senare, nämligen Jesus som med sitt liv och sin undervisning visade oss vad FÖRE-bilderna i GT syftade fram till samt deras fulla innebörd.

   // Rolf Lampa

    
 7. Thomas Olsson

  21 september, 2012 at 14:17

  Här finns en bra artikel om romersk-katolska kyrkans inställning:

  http://solascriptura.se/wordpress/?page_id=588

   
  • Johnny Lilja

   21 september, 2012 at 16:58

   Intressant, nu snackar ju kristna av alla slag om att ”tolka” så varför inte ”tolka” det budet också.
   En annan sak är ju att vissa delar av GT inte gäller längre enligt många kristna. Man behöver således inte slå ihjäl den som jobbar på sabbaten t.ex. Tänk om Gud nu sagt till påven att budet om avbildning etc inte heller gäller längre?

    
   • Rolf Lampa

    21 september, 2012 at 18:55

    SJUKDOMSINSIKT FÖRUTSÄTTS

    Johnny, notera att man enligt Jesus aldrig kan ändra på något som är skrivet. När däremot Gud själv, i sonens gestalt, kommer och fullbordar det som förebildats samt förutsagts är det en annan sak. Och anledning att tro på Jesus, som förklarade skrifterna åt sina apostlar, mer än att tro poå andra var just detta att han själv dog och uppstod, enligt skrifterna. ”Det är fullbordat” sade Jesus strax innan han dog.

    Det finns sedan inget mer att tillägga rörande de undervisning människan behöver för sin frälsning. En del profetior om ändens tid väntar dock fortfarande på sin uppfyllelse, och det som är viktigt för tron i de avsnitten är de varningar som finns för att inte trassla in sig i förutsagda förvillelser.

    Tolkningen av skrifterna är ingen godtycklig sak, och kan med fördel ske helt öppet. Men ingen rätt uppfattning öht är möjlig om man inte utgår ifrån Bibelns egna premisser om Gud som skaparen och hans avsikt med människan (sammanfattat i den ”avbild” av Guds natur vi skulle vara). Det är denna utgångspunkt som även avgör slutsatserna.

    Och det är definitivt INTE så att varje detalj i bibeln är frälsningsavgörande. En del kommer till exempel aldrig att ha en aning om betydelsen av texter som berör lidande på ett mycket djupt plan, eftersom de inte själva har lidit. Lite liknande princip som menas med indianen som säger att du inte skall bedöma en person innan du vandrat i hans mockasiner. Jesus har vandrat i ”Människans mockasiner” och har därför många viktiga saker att säga oss. Men på grund av människors olika livsöden förblir vissa ord därför helt fördolda för vissa människor medan de ger livsavgörande tröst och ny förhoppning åt andra som behöver dem. principen gäller generellt.

    Utan den sanna trons utgångspunkt (i NT ”den tron”, bestämd form, singularis, som alltså INTE har med ”sannolikhet” att göra) kan man inte heller förstå (omfatta, acceptera, ta till sig) det glada budskapets huvudinnehåll. Bland annat eftersom man inte anser sig ha behov av frälsning. Och så vidare.

    Utöver dessa saker finns texterna även olika litterära format som poesi, liknelser, idiom (dvs typiska uttryckssätt som man måste känna till eftersom ingen koppling alls finns till de konkreta orden, typ ”slå klackarna i taket”), osv.

    Men huvudsumma är att Gud finns till hands för oss människor genom sitt ord och ande, och han undervisar oss om våra verkliga behov, oavsett om vi själva ännu inser våra behov. Bibelns huvudbudskap är att vi är sjuka på grund av synden, och att Gud har en lösning för våra djupaste problem ifråga om skuld, syfte mål med våra liv. Men alla sjuka har ju inte sjukdomsinsikt, och kan därför inte förstå vad Gud, ”farbror doktorn” pratar om med sina ord. Du måste alltså känna Gud för att uppfatta hans budskap. Och Herren Jesus är den som gör Gud känd för oss.

    En typisk ”tolkningsmiss” för den som inte känner Herren Jesus, och därmed inte heller Gud, är att börja slakta dem som inte håller med i en diskussion. Inte heller bränner Jesu efterföljare ambassader om någon säger något förklenande om Gud. Och så vidare.

    // Rolf Lampa

     
    • jon

     21 september, 2012 at 19:09

     Rolf

     Jag ser ingenstans i din kommentar att du svarar på Jonny L:s fundering om 2:a budet fortfarande gäller. Och den frågan är högst relevant. Vilka av guds bud i GT gäller och vilka har upphört att gälla? Hur vet man det och vem har bestämt det?

     Kan det till och med vara så att påvens tolkning är riktig och den tolkning Johannes (och du) är felaktig?

     Och du kanske kan svara på vilka gudasönerna är som avses i 1:e moseboken kapitel 6?

      
     • Rolf Lampa

      21 september, 2012 at 20:44

      I ANDE OCH SANNING – TYP

      Jag svarade snarare på frågan om att tolka. Svaret är nog att budet fortfarande gäller, och mer precist som redan sagts, bilder som föremål för tillbedjan, och, det är ju uppenbart, även religiös ”vördnad”.

      Tänk er själv om man som vetenskapsintresserad skulle börja knäböja eller göra konstiga handrörelser och nigningar när man går förbi ett provrör eller svepelektronmikroskop… Jesus påpekade att ”sanna tillbedjare skulle tillbe i ande och sanning”.

      Som en svag liknelse skulle detta hos en vetenskapstroende motsvara att mer ägna sig åt att förstå vad forskare håller på med samt forskningsresultatens nytta i ens eget liv, än att inget förstå för att istället söka upp och nicka och bock och buga framför provrör och svepelektronmikroskop för att ge intryck av att ha förstått. Typ.

      =)

      // Rolf Lampa

       
    • jon

     21 september, 2012 at 19:23

     Jag kan även slänga med frågan om det är viktigast att tro på jesus eller vara bibeltrogen.

      
     • Rolf Lampa

      21 september, 2012 at 20:50

      Bibeln – grunden för kristen tro

      Denna fråga är uttömmande besvarad i flera inlägg ovan, däribland mitt svar: https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/09/11/katolska-kyrkan-ignorerar-det-andra-budet/#comment-7246

      Det korta svaret är att de båda är viktiga eftersom tron på Jesus handlar om att tro på vad han säger, på liknande sätt som att ”tro på jon” skulle handla om att tro på vad du säger. Bibeln innehåller Guds budskap till oss, och Jesus har ingen avvikande mening, han skulle istället visa genom sitt exempel, på vem Gud Fadern är. Bibeln vittnar om alla dessa saker, vilket är grunden för kristen tro.

      // Rolf Lampa

       
 8. Johnny Lilja

  18 oktober, 2012 at 11:05

  ”Johnny, notera att man enligt Jesus aldrig kan ändra på något som är skrivet.” Att man inte får käka vissa gräshoppor och att trollkvinnor ska dödas gäller alltså fortfarande?

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: