RSS

Etikettarkiv: Kambriska explosionen

Den kambriska explosionen blev just ännu mer explosiv

”Den kambriska explosionen” eller ”djurrikets big bang” – det är den evolutionistiska förklaringen till att representanter från samtliga av djurrikets 35 stammar dyker upp så plötsligt och färdigutvecklat redan i det lager som kallas kambrium. Dessa organismer saknar helt evolutionära föregångare, och de är till och med mycket lika de djur som finns idag. Därför antar man att utvecklingen då, för omkring 520 miljoner år sedan, måste ha gått väldigt snabbt (explosionsartat) för att sedan ha stått still för dessa djurgrupper under de 520 miljoner år som gått sedan dess.

En del av dessa varelser är utdöda, men det finns gott om nu levande djur som har samma grunduppbyggnad. Ibland finner man några av dem vid liv, så det är förstås aldrig helt säkert att någon av dessa är helt utdöda. De kanske lever i någon ännu outforskad djuphavsgrotta.

Fuxianhuia protensa från nedre kambrium i Chengjiang, Kina

Ett djur som antas vara utdött är Fuxianhuia protensa. Den hittades i Kina och beskrevs först som väldigt enkel. Enligt evolutionsteorin måste det nämligen ha funnits enklare föregångare till alla de olika 35 djurstammarna, så när man finner ett okänt fossil hoppas man förstås att den ska visa sig vara en sådan föregångare. Men det visar sig alltid att de är fullt utvecklade djur. Så även i fallet med det räkliknande leddjuret Fuxianhuia protensa.

Efter att ha studerat ett fossil med synnerligen välbevarad nervvävnad har forskarna kommit fram till att den hade en ”mycket modern hjärna” med tre lober med syncentrum kopplade till fullt utvecklade ögon. De säger att detta utan tvekan är det tidigaste fossila leddjuret man hittat med hjärna – och så visar den sig till och med matcha formen hos en modern storkräfta (malacostraca) av motsvarande storlek. Nevrobiologen Nicholas Strausfeld, som är en av forskarna, säger att: ”Det är anmärkningsvärt hur oförändrad nervsystemets grundstruktur har varit i kanske över 550 miljoner år.” Jag instämmer fullständigt!

Strausfeld uttryckte även sin förvåning över denna upptäckt: ”Ingen väntade sig att en så avancerad hjärna skulle ha utvecklats så tidigt under de flercelliga djurens historia.” Men där har han helt klart fel. Det finns nämligen forskare som alltid förväntar sig att finna fullt utvecklade djur i kambrium, och de har hittills aldrig haft fel: De skapelsetroende forskarna! Kan det vara så att skapelsetro leder till bättre förutsägelser än evolutionstro?

Källor: Originalartikel från Nature återberättas mer utförligt på phys.org med fina bilder på fossilen (tryck på ”enlarge”).

 
 

Etiketter:

 
%d bloggare gillar detta: