RSS

Hur många djur fanns med i Noas ark? – del 1

14 Maj

De som vill få det till att djuren inte skulle få plats i Noas ark, men som redan känner till att arken var väldigt stor, inser att de måste ta i riktigt ordentligt när det gäller antalet djur för att det hela ska bli orimligt. Därför utgår de gärna i sina egna beräkningar från att Noa hade representanter från alla levande organismer i arken. Man menar att det på arken måste ha funnits alla arter av insekter, bakterier, växter, ryggradslösa djur, fiskar, och valar – trots att dessa organismer skulle kunna överleva i vattnet utanför arken, och trots att Bibeln inte nämner dem bland de typer av organismer som faktiskt var med:

Av allt levande, av alla varelser, skall du föra in ett par i arken för att de skall överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön skall det vara. Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag skall ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. – 1 Mos 6:19-20 (Folkbibeln)

Notera att ”av allt levande, av alla varelser” så var det bara vissa sorters organismer som skulle representeras i arken: fåglar, fyrfotadjur, kräldjur och eventuellt groddjur. Alla dessa är djur – närmare bestämt ryggradsdjur. Ett kapitel senare får vi ytterligare information.

Hela myllret av varelser på jorden gick under: fåglar, boskap och vilda djur, allt liv som jorden vimlade av, och alla människor. Allt som levde och andades dog, alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden, människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar: allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken. – 1 Mos 7:21-23 (Bibel 2000)

Alltså skulle man kunna sammanfatta de räddade arterna med: ”landlevande ryggradsdjur som andas”. Knappt två procent av alla nu levande djurarter hamnar i denna kategori.

Där har vi förresten en annan sak som kritikerna tar till för att få det så trångt som möjligt i arken. De utgår gärna i sina egna beräkningar från att Noa hade med sig representanter från alla nutida arter. Det vore förstås omöjligt, eftersom de arter vi har idag inte är desamma som levde för ca 4300 år sedan. Efterhand som livet anpassar sig till olika miljöer uppstår ständigt nya arter. Denna anpassning – som är förprogrammerad i generna – lär ha varit mycket kraftig under tiden direkt efter floden. Då djuren spreds över planeten anpassades de till vitt skilda miljöer. Den genetiska potentialen minskade med tiden, så att variationen inom varje grupp blev mindre och mindre. Idag ser vi inte längre särskilt stora eller drastiska anpassningar.

Det räcker med släkten (åtminstone)

Hela släktet Panthera kan ha representerats av ett enda par kattdjur i arken. Genom vanlig hederlig ”mendelsk” variation fick deras avkomma olika utseende och egenskaper så att arterna lejon, tiger, leopard och jaguar uppstod. Ett lejon kan inte få en unge som är en tiger eftersom de specifika tiger-generna nu endast finns hos tigrar. Men deras förfader och förmoder, som alltså fanns med i arken, bar på alla de gener som behövdes för det mångfald som vi ser idag.

Standing jaguar

Alltså behöver det inte ha funnits ett par lejon, ett par tigrar, ett par leoparder och ett par jaguarer i arken. Alla arter inom släktet Panthera kan härstamma från ett enda par. Kanske var det till och med ett par i arken som gav upphov till hela familjen kattdjur, i vilken även lodjur, tamkatter och pumor ingår. Detsamma gäller förstås inom andra djurgrupper. Ta till exempel kolibrierna som är en stor familj med över 300 arter fördelade på över 100 släkten. Med tanke på att de alla är så lika varandra härstammar de sannolikt från ett fåtal olika ”slag”. Detta reducerar drastiskt antalet djur som behövde vara med i arken.

Förmodligen fanns det ett stort mångfald av olika arter även före Floden. Men det står inte att Noa skulle ta med ett par av varje ”art” – åtminstone inte enligt det sätt vi idag definierar art. Det står hela tiden ”fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag. Samma terminologi används i skapelseberättelsen, där Gud skapar de olika djuren ”efter deras slag”. (I Bibel 2000 har man dock använt sig av ordet ”arter”, vilket har orsakat en del missförstånd.)

Hur många var de då? Fortsättning följer i del två.

Annons
 
34 kommentarer

Publicerat av på 14 maj, 2013 i Noas ark

 

34 svar till “Hur många djur fanns med i Noas ark? – del 1

 1. kris08

  14 maj, 2013 at 22:43

  ”Man menar att det på arken måste ha funnits alla arter av insekter, bakterier, växter, ryggradslösa djur, fiskar, och valar – trots att dessa organismer skulle kunna överleva i vattnet utanför arken”

  Jaså? Hur då?

  Och hur är det med alla djur som inte nämns i sagan såsom dinosaurier, sabeltandade tigrar etc. etc.?

   
  • Johannes Axelsson

   14 maj, 2013 at 22:48

   Du läste nog inte hela inlägget. De två du nämnde lär förstås ha varit ”landlevande ryggradsdjur som andas”.

    
   • MrArboc

    15 maj, 2013 at 08:09

    Du läste nog inte hela kommentaren från kris08. Jag vill också gärna ha svar på frågan ”Hur då?”.

     
   • kris08

    15 maj, 2013 at 10:15

    Det sägs ju: ”Av allt levande, av alla varelser, skall du föra in ett par i arken för att de skall överleva tillsammans med dig”. Det nämns inget om några undantag!
    Fåglarna, fyrfotadjuren och kräldjuren nämns väl bara som exempel (större djur).

    Sedan kommer den stora utrotningen:
    ”Allt som levde och andades dog, alla varelser som levde på land.”
    D v s alla individer av alla arter utom de två (eller sju) av varje som var på arken!

     
 2. Dan

  14 maj, 2013 at 22:46

  Alla arter av kattdjur har, enligt din hypotes, utvecklats från ett enda par på 4 300 år? ”Denna anpassning (…) lär ha varit mycket kraftig under tiden direkt efter floden”. Ungefär hur lång tid var anpassningen ”mycket kraftig”?

   
 3. Thomas Schwartz

  14 maj, 2013 at 23:52

  Vi diskuterade ju exemplet med katters migration i helgen, och det har faktiskt publiserats en artikel på just det temat i Science 2006.

  Klicka för att komma åt 73.full.pdf

   
 4. Patrik

  15 maj, 2013 at 07:42

  Johannes – ”Denna anpassning – som är förprogrammerad i generna – lär ha varit mycket kraftig under tiden direkt efter floden.”

  Vad har du för belägg för dessa två påståenden?
  Om man utgår från enbart två founders får man ju istället en otroligt kraftig genetisk flaskhalseffekt. Att få en stor genetisk variation från bara två individer funkar inte.
  Men du menar alltså att djuren hade en inneboende genetisk ”potential” som inte utnyttjats under de första 1500 åren, som sedan släpptes lös efter floden? Och att djuren snabbt utvecklades till alla nya former, för att sedan stabiliseras och inte utvecklas mycket alls under följande 4000 år.

  Tittar man på historiska källor så ser man ju att de beskriver våra moderna djur, inte några protodjur, så denna utveckling måste skett på ett par hundra år, för att sedan stanna upp.
  Det vore ju trevligt om du hade några källor på detta, och de hittills okända mekanismer som förklarar detta.

   
 5. Lars Johan Erkell

  15 maj, 2013 at 10:56

  Man menar att det på arken måste ha funnits alla arter av insekter, bakterier, växter, ryggradslösa djur, fiskar, och valar – trots att dessa organismer skulle kunna överleva i vattnet utanför arken”.

  Hur var det nu, bäste NO-lärare – är inte gruppen insekter känd för att den inte har några marina former? Insekterna, omfattande ungefär hälften av dagens beskrivna djurarter, hade blivit utplånade av floden. Ett stort antal ”ryggradslösa djur” hade också drunknat, låt mig bara exemplifiera med sniglar, daggmaskar, spindlar och skorpioner. Och hur tror du att världens alla skogar hade klarat ett år under havsytan? Tror du att träden hade klarat sig?

  Inser du verkligen inte själv vilka stolligheter det är du skriver???

   
  • nanowire

   15 maj, 2013 at 13:59

   De (växterna m.fl.) var naturligtvis magiskt coachade av gud. Så är det när man har gud på sin sida; när verkligheten inte går ihop så fyller man ut med magi. 1-0 till skapelsetron!

    
 6. jon

  15 maj, 2013 at 22:27

  På något sätt så fungerar skapelsetron bäst då den får kritisera evolutionen. Då kan man faktiskt ibland känna en smula tvivel (tills man har kollat upp fakta). Men så fort det ska till att förklara skapelsen och bibeln så kraschlandar allt. Då blir det bara en smörja av gissningar och spekulationer. Det finns helt enkelt för mycket luckor och orimligheter som man får lägga in eget material i.

  Tror inte vi har kommit ett steg närmare Noas ark ännu. Ser fram emot del 2 om du kan få ihop det hela.

   
 7. Patrik

  16 maj, 2013 at 00:02

  Hur får du genetisk variation när du har en populationsstorlek på två individer?

  Det sköna med din ståndpunkt är ju att du nu måste ta till en hypersnabb evolution (anpassning, variation, kalla den vad du vill) för att få ihop alla olika arter av ryggradsdjur (vi kan ignorera resterande 99% eftersom de inte räddades på arken) till de arter vi har idag.

  Denna radiation har alltså skett på några hundra år, eftersom de skriftliga källor som finns inte nämner något om att djuren höll på att bilda en massa nya arter och vandra omkring och anpassa sig kors och tvärs, utan istället beskriver dessa som de ser ut idag. Nu önskar man att Rolf Lampa vore här och kunde räkna ut hur många dödliga mutationer som dessa stackars överlevande ryggradsdjur utsatts för.

   
 8. Anders Åberg

  16 maj, 2013 at 09:45

  Och om denna häpnadsväckande snabba evolution hände efter floden på bara några hundra år, varför kunde då inte en häpnadsväckande evolution också inträffat under Kambrium, med utgångspunkt från dom olika bakterier och svampdjur som fanns då?
  Den sk. kambriska explosionen tros ha hänt under en period på 5-20 miljoner år, tänk om evolutionen efter floden hade fortsatt så länge med samma fart.
  Du tillskriver evolutionen krafter som ingen ”evolutionist” tror på, samtidigt som du med enbart din fantasi som grund sätter gränser som inte finns för dess potential.
  Det blir rent patetiskt att se hur desperat du jonglerar med vetenskap och logik för att slippa överge din barnatro, ärligt talat känns det inte helt friskt.

   
 9. nanowire

  16 maj, 2013 at 10:30

  Angående Noas och arkens rimlighet 🙂

   
  • Anders Åberg

   16 maj, 2013 at 11:21

   Ha ha ha, underbart, snacka om logistik.
   Jag som pysslar med djur och naturfotografi och dessutom samlade på fjärilar när jag var ung drabbas av akut medlidande med stackars Noa.
   Att bara gå ut och hitta en enskild art i skogen kan vara i princip omöjligt, att då hitta dom över hela jorden i en tid utan vettiga kommunikationer måste varit svettigt värre.
   Att sedan hysa dom i en båt utan att dom käkar upp varandra, kan säkert också vara lite kinkigt, speciellt med tanke på att en del av dom dör om dom inte gör det.
   Eller rättare sagt alla dör om dom inte gör det, även växter är ju levande.

   Alltså detta med arken är så makalöst idiotiskt så man blir riktigt orolig över dom som faktiskt tar det på allvar.

    
 10. Tord svanberg

  16 maj, 2013 at 11:52

  Alla isbjörnar härstammar från en och samma brunbjörnshona!… enligt ”Allt om vetenskap”…

   
 11. Sake

  16 maj, 2013 at 12:08

  Johannes,
  jag är chockerad över den okunskap som kommer i dagen här.

  Du skriver – Hela släktet Panthera kan ha representerats av ett enda par kattdjur i arken. Genom vanlig hederlig ”mendelsk” variation fick deras avkomma olika utseende och egenskaper så att arterna lejon, tiger, leopard och jaguar uppstod. Ett lejon kan inte få en unge som är en tiger eftersom de specifika tiger-generna nu endast finns hos tigrar. Men deras förfader och förmoder, som alltså fanns med i arken, bar på alla de gener som behövdes för det mångfald som vi ser idag

  Mendelsk variation handlar om meiotisk segregering av alleler. Visst finns allelinkompatibilitet i naturen, men jag har aldrig sett detta beskrivet som en i naturen funnen mekanism för att upprätthålla artbarriärer. För att det du talar om skall vara möjligt måste du acceptera skillnader på gennivå. Dvs genomiska skillnader förbi allelnivå – som t.ex. olika innehåll av gener(fler/färre kopior av samma gener – olika genfunktioner), kromosomala skillnader, olika uttrycksmönster, etc, etc. Min poäng här är att den sekund som du föreslår en post-Noak-evolutionsmekanism som ger art/genetisk-divergens inom släkten så har du de facto satt på kartan mycket av den förklaringsmodell som modern biologi anser bevisad som underlag för Darwinistisk evolution.
  Jag har inga problem med att dela syn på den modellen med dig (genetisk mekanism för att generera variationen som efter selektion givit oss alla olika kattdjur). Men du ställer med detta ett problem på banan för dig själv. Om mekanismen fungerar för att göra olika kattdjur av en urkatt, genom omformning av innehållet, inkluderande utkodade funktioner, av genomet. Hur förklarar du att mekanismen är begränsad till detta? vilket ju är den enda rimliga tolkningen till det du säger om att alla släkten är skapade, inte utvecklade.

  Det är grodor som dessa – din totala feltolkning av vad Mendels genitik handlar om, dess omfång och vad den inte adresserar – som gör att jag kritiserar dig i din lärarroll. Jag anser att din kreationisitiska övertygelse gör dig till en sämre biolog än vad du kunde varit och att detta är till men för dina elevers kunskapsutveckling.

  Bestäm dig för om du skall vara kreationist eller biologilärare. Det går inte att vara bägge delar på ett framgångsrikt sätt.

   
 12. Sake

  16 maj, 2013 at 12:12

  Och så en glimten i ögat-fråga. Hur var det då med jungfrufödande arter? eller sant hermafroditiska? Stod det inte en vardera av han- och honkön?

   
  • nanowire

   16 maj, 2013 at 13:20

   Sake,
   Det var mindre upplysta och toleranta tider och de hermafroditiska hade kanske inte tordats kommit ut ur garderoben ännu? Eller så tystades det hela ner och de fick sitta i arkens garderob under resan 😀

    
 13. Lars Johan Erkell

  16 maj, 2013 at 16:48

  Johannes,
  Du skriver att ”Denna anpassning – som är förprogrammerad i generna – lär ha varit mycket kraftig under tiden direkt efter floden. Då djuren spreds över planeten anpassades de till vitt skilda miljöer. Den genetiska potentialen minskade med tiden, så att variationen inom varje grupp blev mindre och mindre”.

  Du menar alltså att arkens djur samtigt måste haft många olika varianter (alleler) av samma gener, men att dessa varianter på något sätt skulle sorterat ut sig och med tiden bildat en mängd olika arter. För att få det här att gå ihop får du nog uppfinna en ny molekylärgenetik. Eller kan du förklara hur det skulle gå till?

  Vi kan också titta på människorna: Noa, hans hustru och deras tre söner med respektive hustru. Eftersom sönerna har ärvt hela sitt genom från sina föräldrar, har vi alltså fem personer som skulle kunna ha två varianter av samma gen vardera, alltså tillsammans maximalt 10 olika alleler.

  Hur kommer det sig då att man idag funnit 2934 alleler av genen HLA-B? Siffran ökar dessutom hela tiden, allteftersom data från genetiska kartläggningar strömmar in. Här måste alltså variationen ha ökat med tiden, tvärt emot vad du säger. Kan det vara så att (o, fasa!) genetiska mutationer har åstadkommit nya, fungerande, genvarianter, alltså ”ny information”? I så fall kan det ju inte vara sant, som du alltid säger, att mutationer alltid är nedbrytande?

  Kan du reda ut det här för oss, Johannes?

   
  • nanowire

   16 maj, 2013 at 16:59

   De hade helt enkelt mycket mer DNA, detaljerna är inte så viktiga. Människorna var ju trots allt troligen tre meter långa på den tiden så det fick säkert plats utan problem. Eller hur Johannes?

    
 14. Sake

  16 maj, 2013 at 23:13

  Johannes – nu gör du en Reinfeldt, dvs kopierar dina meningsmotståndares argument.
  Efterhand som livet anpassar sig till olika miljöer uppstår ständigt nya arter
  Evolution? är det det du försöker säga?

   
 15. Patrik

  3 juni, 2013 at 20:46

  Vad hände, hur många djur hade Noa med sig egentligen? Intressant att du kan säga att de alla rymdes i Noas ark, när du inte vet hur många de var…..

   
  • Johannes Axelsson

   3 juni, 2013 at 22:10

   Har bara inte haft tid att skriva färdigt det inlägget än. Det kommer.

    
   • Patrik

    8 juli, 2013 at 13:52

    Du kan gärna börja med att överhuvudtaget komma med några som helst belägg för dina påståenden. Du proklamerar att någonting ”är” så, som inte stämmer med dagens forskningsläge. Men inga belägg alls, trots upprepade frågor om detta.

    Ett tips i all välmening: Spänn inte bågen för hårt. Alla dina stora bloggserier är oavslutade. Tyvärr i regel innan de börjar ta upp de kontroversiella frågorna. Bibelns kvinnosyn till exempel. Och så även denna. Du skriver lite om hur stor Arken var, vilket inte är speciellt svårt att läsa sig till i facit. Nu när du försöker svara på frågor som bibeln inte skriver något om, så blir det tyst.

    Och när vi försöker lyfta dessa kontroversiella frågor så blir svaret oundvikligen ”Det kommer senare”.

     
 16. JW

  17 juni, 2013 at 22:49

  En sak har jag aldrig riktigt förstått…

  Jag köper att man tror på en gud, i detta fallet Gud med stort G.
  Men jag har aldrig förstått varför man lägger så stor vikt vid vad som står i bibeln?
  Rätta mig om jag har fel, men bibeln är väl ändå en samling skrifter som har hittats och buntats ihop till en bok. Skrifterna är ofta inte skrivna av ”första person” utan har berättats genom generationer ibland innan de skrivits ner. Varför är det då så viktigt exakt vad som står?

  Det är guds ord? Guds manual till livet? Men gud skrev inte bibeln? Händelser hände, någon var med om dem, berättade vidare och efter ett tag skrev någon skrivkunnig ner dem? Vad är poängen att tolka det som står där alls? Det finns ju hur många felkällor som helst från händelse till skrift…?

  Jag vill ärligt veta svar på detta. Alltså inte varför man tror på gud, för det kan jag förstå, men varför bibeln anses lämplig att tolka ordagrant?

   
 17. Gunnar Backlund (@backoija)

  1 juli, 2013 at 09:56

  Det kan tyckas konstigt att man som bloggare och ”debattör” presenterar en bloggpost som behandlar ngt av det mest ifrågasatta i hela bibeln men låter frågor i kommentarsfältet vara obesvarade i nu snart 3 månader.

  t.ex:

  Insekter?
  dinosaurier och sabeltandade tigrar?
  Hur kommer det sig då att man idag funnit 2934 alleler av genen HLA-B?

   
 18. Gunnar Backlund (@backoija)

  1 juli, 2013 at 13:17

  snart 2 månader eller 1,5 om vi ska vara noga… 🙂

   
  • Sake

   2 juli, 2013 at 22:24

   Ja, luften verkar helt ha gått ur magister Axelsson.

    
 19. 1chb

  23 juli, 2013 at 03:28

  Den här bloggen är bara är ett stort skämt. Tråkigt.

   
 20. 1chb

  23 juli, 2013 at 04:57

  Både lejon och tigrar har funnits i mer än en miljon år enligt fossilfynd. Det är olika arter och fanns alltså båda vid tidpunkten för floden. Du får nog räkna med både lejon och tigrar.

  Dessutom måste du få plats med mat till djuren. Ett lejon äter inte så mycket, bara ca fem kg kött per dag. Vilken version av Noas ark-berättelsen utgår du ifrån? Hur länge höll de sig flytande och fanns det något kött att äta när de väl hade strandat? Det lär väl dröja några generationer innan zebrorna och annan lejonföda hunnit reproducera sig så mycket att lejonen kan börja smaka av dem. Dessutom måste ju lejonens ungar också ha mat. Och så tigrarna. Men de kanske fiskade?

  Värre blir det med växtätarna. De kan inte äta fisk. En elefant äter över 100 kg växter per dag. Ska de klara sex månader ombord med två elefanter skulle ca 50 av de där 700 containrarna som arken rymde gå åt enbart för elefantföda. Sen får vi inte glömma mat till girafferna och flodhästarna. Flodhästar lever visserligen mestadels i vatten men de äter framförallt landväxter. Hur var det med flodhästarna? Var de med på arken?

  Sen får vi inte glömma de andra partåiga hovdjuren: okapi, hjortdjur, oxdjur, myskoxar, gaffelantiloper, mushjortar, kameler, lama, svindjur och navelsvin. Men partåiga hovdjur är bara en ordning av däggdjuren som i sin tur bara är en klass av ryggradsdjuren och så vidare. Men det känner du nog till eftersom du håller på och jobbar med del två. Hur många djur blir det? Får maten plats eller kan man ha den i en egen jolle?

  Räkna med att maten för köttätarna under båtfärden blir ca fem gånger djurens vikt och för växtätarna ca 20 gånger djurens vikt. Men maten kan naturligtvis packas tätare än djuren. Jag räknar inte med att köttätarna får levande föda. Men det som oroar mig mest är nog ändå vad köttätarna ska äta när de kommer iland? Och växtätarna? Har växterna klarat floden? Det verkar konstigt.

   
 21. jon

  29 juli, 2013 at 20:09

  I väntan på att bloggserien om noas ark tas upp igen så kan man hålla värmen med den här genomgången av alla svårigheter som skulle mött Noa och hans eftedfäljare.

  http://atheism.wikia.com/wiki/Noah%27s_flood

   
 22. jon

  31 juli, 2013 at 20:07

  Kom att tänka på att du måste räkna med alla dinosaurier ska också få plats. Då dessa verkar ha dött ut strax efter floden så måste alla kända dinosaurier och säkert några till också få plats. Dessa hade knappast tid att utvecklas så mycket efter floden då de verkar dött ut.

  Och då syremängden i atmosfären verkar ha förändrats rätt kraftigt så lär vissa av dessa dinosaurier ha utvecklat förmågan att spruta eld om man får tro en viss skapelsetroende debattör/forskare som såg nån youtube film om. För ingen människa har väl fantiserat ihop att drakarna kunde spruta eld??Detta bör ha skett rätt snabbt efter floden kom vilket måste varit ruskigt opraktiskt ombord på en stor träark…

  JA frågorna är många ju mer man tänker på det.

   
 23. Patrik

  5 september, 2013 at 20:11

  ”Av allt levande, av alla varelser, skall du föra in ett par i arken för att de skall överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön skall det vara. Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag skall ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. – 1 Mos 6:19-20 (Folkbibeln)”

  ”Hela myllret av varelser på jorden gick under: fåglar, boskap och vilda djur, allt liv som jorden vimlade av, och alla människor. Allt som levde och andades dog, alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden, människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar: allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken. – 1 Mos 7:21-23 (Bibel 2000)”

  Eftersom Johannes tolkar det första citatet (mycket märkligt) som att allt levande innebär de uppräknade exemplen, så måste ju tolkningen bli densamma i nästa citat.

  Alltså var det bara människor, fyrfota djur, kräldjur och fåglar som utrotades. Alla fiskar, groddjur, fladdermöss, valar, salamandrar, kräftdjur, insekter, maskar, trilobiter osv överlevde alltså. För att inte tala om växter.

  Hur överlevde alla uppräknade organismer ett år i ett extremt turbulent vatten, med kontinenter som flyttar sig, bergskedjor som bildas, vulkanutbrott och meteoriter?

  Normalt sett hittar man ju en mängd döda daggmaskar efter varje regnskur.

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: