RSS

Noas 16 sonsöner

18 Jul

Noas söner, de som gick ut ur arken, var Sem, Ham och Jafet … och från dem härstammar alla människor på hela jorden.  – 1 Mos 9:18-19

Detta är släkttavlan för Noas söner, Sem, Ham och Jafet. De fick söner efter floden. – 1 Mos 10:1

Bibeln nämner 16 sonsöner till Noa. Gud har gett oss tydliga bevis för att bekräfta att dessa var riktiga personer som verkligen har levt. Många av deras namn lever nämligen kvar än idag, omkring 4000 år efter att de gick här på Jorden. De finns inskrivna i historien i form av namn på platser, folkslag och språk. Denna sida kommer att fungera som innehållsförteckning för kommande inlägg i serien om Noas 16 sonsöner.

Jafets sju söner

Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras. – 1 Mos 10:2

 1. Gomer
 2. Magog
 3. Madaj
 4. Javan
 5. Tuval
 6. Meshek
 7. Tiras

Hams fyra söner

Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. – 1 Mos 10:6

 1. Kush
 2. Misrajim
 3. Put
 4. Kanaan

Sems fem söner

Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram – 1 Mos 10:6

 1. Elam
 2. Assur
 3. Arpakshad
 4. Lud
 5. Aram

Första Mosebok kapitel 10

Jag rekommenderar att man även läser själva släkttavlan i sin helhet, som den är beskriven i 1 Mos 10.

Detta är släkttavlan för Noas söner, Sem, Ham och Jafet. De fick söner efter floden. Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras. Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisha och Tarshish, kitteerna och rodaneerna. Från dem kom folken som spred sig till öarna och kustlandet, vart och ett i sitt land och med sitt språk, i olika stammar och folk.

Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka. Ragmas söner var Saba och Dedan.

Kush blev far till Nimrod, som var den förste härskaren på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren; det är därför man säger ”som Nimrod, en väldig jägare inför Herren”. Hans rike omfattade från början Babel, Erek, Ackad och Kalne i Shinar. Från detta land kom han till Assyrien och byggde Nineve, Rechovot Ir, Kelach och Resen mellan Nineve och Kelach; det är den stora staden.

Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehaveerna, naftucheerna, patruseerna, kaslucheerna, från vilka filisteerna härstammar, och kaftoreerna.

Kanaan blev far till Sidon, den förstfödde, och till Het, till jevuseerna, amoreerna, girgasheerna,hiveerna, arkeerna, sineerna, arvadeerna, semareerna och hamateerna. Sedan utbredde sig de kanaaneiska stammarna, så att deras område sträckte sig från Sidon fram till Gerar och ända bort till Gaza, vidare fram till Sodom och Gomorra, Adma och Sevojim, ända bort till Lasha. Detta var Hams söner, stam för stam och språk för språk, land efter land och folk efter folk.

Också Sem, Jafets äldste bror, fick söner. Han blev stamfar till alla Evers ättlingar. Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. Arpakshad blev far till Shelach och Shelach till Ever. Ever fick två söner. Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan. Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Oval, Avimael, Saba, Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner. De hade sina boplatser från Mesha fram till Sefar, bergsområdet i öster. Detta var Sems söner, stam för stam och språk för språk, land efter land och folk efter folk.

Detta var Noas söners stammar efter deras härkomst, folk för folk. Från dem har folken spritts ut över jorden, efter floden.

Bibeln är verkligen inte en samling myter och legender, tvärtom är den unik i sitt slag som nyckeln till världens tidiga historia.

Annons
 
24 kommentarer

Publicerat av på 18 juli, 2012 i Noas 16 sonsöner

 

24 svar till “Noas 16 sonsöner

 1. Nisse

  23 juli, 2012 at 08:17

  Det ska bli spännande styrt följa finns beskrivningar om hur de olika folkslagen spreds efter floden. Denna berättelse tradition finns ju sedan gammalt, t.ex. våra gamla svenska kungar hade en klar uppfattning om härstammning.
  Det du nu gör är att du följer en berättartradition, givetvis med Bibeln som grund, men med en stor grad av tolkningar. Jag vill därför be dig att vara tydlig med vilka källor du använder. Bibelkommentarer, böcker, dina egna slutsatser etc. Enkelt uttryckt, vilka böcker ligger framför dig på skrivbordet?

   
  • Nisse

   23 juli, 2012 at 08:21

   Det ska bli spännande att följa dina beskrivningar….(dessa mobiltelefoner som själva tolkar det man skriver 🙂 )

    
 2. Janolof

  23 juli, 2012 at 08:27

  Och vilka gifte dom sig med? Systrar eller kusiner? Och deras barn? Hur förklara du dagens genetiska variation utifrån den lilla skaran? För att tala om alla djur som det bara fanns ett par av enligt sägnen.

  Visste du att den största genetiska variationen bland människor idag finns i Afrika och att den är större än den övriga världen tillsammans. Vad tyder det på?

   
  • Lex

   23 juli, 2012 at 15:12

   Det att den största genetiska variationen finns i afrika ligger naturligtvis till grund för ut-ur-afrika-teorin. Passar bra in i bibelns redogörelse. Hade man funnit största variationen i södra kina eller nordamerika t.ex. så hade det varit svårare att förstå.

    
   • Janolof

    24 juli, 2012 at 00:02

    Hur passar det in i bibelns redogörelse? Ararat ligger ju inte i Afrika.

     
 3. kris08

  23 juli, 2012 at 11:16

  Ursäkta, men är det inte värt att nämna att Magog grundade Sveariket? Han grundade som bekant staden Uppsala (Ubsala) åt sin son Ubbo!

   
 4. kris08

  24 juli, 2012 at 12:45

  ”nyckeln till världens tidiga historia.”

  Jovisst, men för en ”värld” som sträcker sig mellan kusten i väster och bergen i öster!

   
 5. Lennart Nilsson

  24 juli, 2012 at 16:46

  Vilka av Noas söner (döttrarna var tydligen inte värda att bli omnämna) gav upphov till Neandertalare, Denisovamänniskor, Homo floresiensis och Homo erectus (alla levde ju en bra bit in på den senaste nedisningen, d.v.s. helt klart EFTER syndafloden)?

   
  • Lex

   25 juli, 2012 at 00:06

   Jag vet inte hur d e med d, men de verkar ha varit människor. Somliga sjuka osv men fortfarande människor. Kan du säga när släktlinjen från jesus bakåt till adam slutar vara historisk och istället är påhittad? Att döttrar inte/sällan nämndes var naturligt eftersom det inte behövdes för den historiska redogörelsen.

    
  • Lex

   25 juli, 2012 at 00:07

   ÅJag vet inte hur d e med d, men de verkar ha varit människor. Somliga sjuka osv men fortfarande människor. Kan du säga när släktlinjen från jesus bakåt till adam slutar vara historisk och istället är påhittad? Att döttrar inte/sällan nämndes var naturligt eftersom det inte behövdes för den historiska redogörelsen.

    
   • Ludvig

    25 juli, 2012 at 10:53

    Lex, Jesus släkttavla är naturligtvis inte ”historisk”. Vad finns det för belägg utöver bibeln som stödjer den?

     
    • Rolf Lampa

     26 juli, 2012 at 19:16

     BARA EN VERSION – I NATIONENS INTRESSE

     Det är ett historiskt faktum att släkttavlorna förvarades i templet i Jerusalem. Det är ett likaledes historiskt faktum att romarna förstörde detta tempel och sedan dess finns inga släkttavlor kvar, vilket naturligtvis var en enorm katastrof för det judiska folket. Men under ca -30-40 år (före templet förstördes) hade Jesu släkttavla kunnat öppet ifrågasättas, men det gick ju inte – tavlorna fanns ju i templet och saken var därför enkel att kontrollera.

     Idag kan man förstås tramsa om denna sak hur mycket man vill om man är på det humöret men Jesus och hans efterföljare blev tillräckligt uppmärksammade för att en bluff i just detta avseende enkelt hade avslöjats och kunnat anföras emot dem. Många trodde verkligen (även bland präster och skriftlärda) att den utlovade Messias, av Davids släkt, hade kommit, och med det enorma motstånd han mötte från de judiska ledarna hade dessa enklast avfärdat honom via de på den tiden ännu tillgängliga stamtavlorna. Men den vägen kom man alltså inte åt honom eftersom stamtavlorna låg fullt tillgängliga i templet och både Jesu mor och far var av Davids släkt.

     Rent historiskt kommer man inte därför längre utan att kunna visa upp dokumentation på att Jesus var av annan släkt eller att genealogin var på något sätt annorlunda än de uppgifter vi har tillgång till via bibeltexterna.

     Min släkttavla finns bara i kyrkböckerna som bara finns i en version. Så är det bara. Det finns undantag som t.ex. att Karl den 12:e hade en adjutant med mitt efternamn vid slaget i Poltava, men en obruten släktlinje kan bara rekonstrueras från en enda källa utan kopior – kyrkböckerna.

     Bibeln innehöll den tidens kyrkböcker. En del fattar inte att Israel var en nation med nationell historia och där minst två släktlinjer var av allra största vikt – den kundliga ätten juda stam med Davids ättling förutsagd, samt prästlinjen efter stamfadern Levi. Man hade därför full koll särskilt på dessa två stammar eftersom saken var av nationellt intresse, hela ”konstitutionen” i Israel, och i profetiorna även nationens framtid, byggde ju på dessa stamtavlor!

     // Rolf Lampa

      
   • Janolof

    25 juli, 2012 at 12:45

    Människor visst, men genetisk skiljde de sig från moderna människor. Så pass att de betraktas som egna arter. Fast för Neandertalare och Denisova har man kunnat konstatera att de verkat ha parat sig med moderna människor och bidragit med dna till europeer och vissa sydostasiatiska folk.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Denisova_hominin#Interbreeding_with_modern_humans

    Jesus släktlinje verkar vara konstruerad så att den nödtorftigt ska stämma med profetian att messias ska födas i Davids hus.

     
    • Rolf Lampa

     26 juli, 2012 at 14:44

     Janolof: ”Jesus släktlinje verkar vara konstruerad så att den nödtorftigt ska stämma med profetian att messias ska födas i Davids hus.

     De urgamla släkttavlorna förvarades i templet. Vem som helst hade kunnat kolla upp det och därmed också ifrågasätta genealogierna. Det fick konsekvenser att inte kunna påvisa sitt släktskap med stamfäderna:

     Och av prästerna: Habajas barn, Hackos’ barn, Barsillais barn, … 64 Dessa sökte efter sina släktregister, men man kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet. (Nehemja 7:63)

     Om man hade för avsikt att förfalska släktregister i Israel var det inte det smartaste man kunde göra att försöka göra det några hundra meter från de tillgängliga motbevisen.

     Templet förstördes av Romarna kring år 70. Det var helt avgörande att Jesus framträdde FÖRE detta tavlorna försvann, dvs medan det var fullt möjligt att referera till släktregister och förstås även att motbevisa anspråk på släktskap. Men det kunde man alltså inte.

     Jesus var släkt med David både på fädernet och mödernet.

     // Rolf Lampa

      
     • Janolof

      27 juli, 2012 at 00:09

      Men evangelierna där Jesu släktskap med David redovisades, skrevs sannolikt efter år 70. Och innan dessa evangelier fick sådan betydelse att någon hade skäl att kolla upp saken kan ju ytterligare några decennier ha gått.

      Och …”The apparent contradiction of the two gospel genealogies has aroused controversy since ancient times, although some modern scholars tend to view the genealogies as theological craftsmanship rather than historical fact.”

      http://en.wikipedia.org/wiki/Geneology_of_Jesus

       
      • Rolf Lampa

       27 juli, 2012 at 03:14

       Janolof: ”…skrevs sannolikt efter år 70. Och innan dessa evangelier fick sådan betydelse att någon hade skäl att kolla upp saken…”

       Snälla nån, behovet av att kolla upp var omedelbart, vilket dessutom framgår av klartexten. Det blev ju både politisk och religiös kris med både Herodes och den romerske landshövdingen Pilatus inblandade som utmanade de judiska ledarna med texten ”judarnas konung” varvid släktskapet med David kunde avgjort saken direkt, dvs översteprästen och hela det judiska rådet hade att ta ställning till ett fall med en person som gjorde anspråk på att vara både Guds son och Davids son och man hade folkmassor att förhålla sig till som ställde till med oroligheter med risk för att stöta sig med Romarna då de under buller och höga tillrop gjorde gällande att Jesus var den av profeterna utlovade Messias (som skulle befria dem från de Romerska ockupanterna) och… idel religiöst och politiskt sprängstoff således!

       Och, inte att förglömma, de skriftlärda som av Herodes blev tillfrågade angående var denne ”smorde” (Hebr. Messias, grek: Kristus) skulle födas. Deras svar på frågan återges i klartext (Matteus 2):

       3 När konung Herodes hörde detta, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. 4 Och han församlade alla överstepräster och skriftlärde bland folket och frågade dem var Messias skulle födas. 5 De svarade honom: ”I Betlehem i Judeen; ty så är skrivet genom profeten: 6. Du Betlehem i Juda land…” osv.

       Ingen seriös teolog skulle påstå att evangelierna skrevs efter att templet och Jerusalem förstördes (70) utan att ett ord nämndes om den största katastrofen någonsin i judarnas religiösa och nationella historia.

       // Rolf Lampa

        
       • jon

        27 juli, 2012 at 08:44

        ”Ingen seriös teolog…………..”
        Och där kom ”ingen seriös” argumentet igen. Detta är och förblir inget annat än något man tar till då man har svårt med andra, bättre argument. En auktoritet kanske kan funka….. Markus evangeliet anses vara äldst. Det har jag inte sett någon bibelforskare säga emot. Markus har flera antydningar till år 70 då templat förstördes. Det gör det rätt osannolikt att det är skrivet före år 70. Alla dessa hänvisningar till gamla profetsior är inte heller något som betyder något annat än att författarna var påläst om gamla tesetamentet. Hänvisningarna förstärker känslan av trovärdighet i texten vilket författarna naturligtvis var angelägna om.

        Frågan är om teologer, som oftast har accepterat innehållet i texterna eller historiker är mest lämpade att bedömma åldern på bibeln. Resultaten brukar skilja sig rätt dramatiskt åt.

         
       • Janolof

        28 juli, 2012 at 23:38

        ”Snälla nån, behovet av att kolla upp var omedelbart, vilket dessutom framgår av klartexten…”

        ”Klartexten” finns ju i samma evangelier som mycket väl kan ha skrivits just i syfte att legitimera dyrkan av Jesus som messias. Och det finns inga oberoende källor som kan styrka händelserna.

         
 6. Torbjörn Lindquist (@thelinkan)

  10 augusti, 2012 at 20:09

  Jag har några frågor angående Noa och hans släkt. Vi börjar med ett par grundläggande.

  1. Som jag förstår det fanns Noa, hans fru samt hans tre söner och deras fruar med på arken. Inga andra människor överlevde syndafloden, eller hur? Vilka är då sonsönernas fruar?
  2. Hur länge sedan är det syndafloden var?

   
  • Johannes Axelsson

   10 augusti, 2012 at 20:44

   Hej och välkommen till Newtonbloggen, Torbjörn!

   1. Enligt Bibeln var det mycket riktigt åtta personer som gick ombord på arken (fastän det fanns plats för många fler):

   ”Då gick Noa in i arken tillsammans med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur för att rädda sig undan flodens vatten.” – 1 Mos 7:7

   Alltså måste Noas barnbarn ha gift sig med varandra. Sonsönerna gifte sig antingen med sina syskon eller kusiner. Det sägs t ex att Madaj Jafetsson gifte sig med sin kusin.

   2. Om man räknar baserat på de tidsangivelser som ges i Bibeln får man fram att Floden var ca 2300 år f Kr.

    
   • Torbjörn Lindquist (@thelinkan)

    10 augusti, 2012 at 21:17

    Tack för svaren Johannes. Har varit in här några gånger tidigare, men efter att idag ha lyssnat på mellan svart och vitt kände jag mig tvungen att ställa lite frågor.

    Så vi fortsätter väl:
    3. I mellan svart och vitt är du lite svävande angående neandertalare. Du spekulerar kring att neandertalare var med på arken. Neandertalare och Homo sapiens är två separata arter, även om viss korsbefruktning verkar ha funnits. Var det isåfall någon av Noas svärdöttrar som var neandertalare, för annars borde noa eller hans fru ha varit det och då skulle ju alla avkommor vara minst 25% neandertalare, och det är väl inte riktigt rimligt?

    4. Enligt historiska dokument ska Babylon vara grundat ungefär i samband med syndafloden. Ett enat egyptiskt rike är rätt många hundra år äldre än syndafloden. Mayaindianerna har varit bosatta i centralamerika iaf sedan 500 år efter syndafloden. 500 år är en väldigt kort tid för att vandra från Arrarat till sydamerika och grunda en civilisation. Hur kommer det sig att bibeln skiljer sig så mycket från de historiska dokument som finns från ”samma tid”?

     
    • Johannes Axelsson

     10 augusti, 2012 at 21:42

     3. Jag sa aldrig att neandertalare fanns med på arken. Jag uttryckte en osäkerhet kring huruvida de fossil som räknas till neandertalare begravdes under Floden eller under senare katastrofer. Nu vid närmare eftertanke lutar jag starkt åt det senare alternativet. Neandertalarna är i så fall ättlingar till Noas söner. Vad har du förresten för grund för påståendet att de är två separata arter – dvs att neandertalarna inte var människor?

     4. 500 år räcker gott och väl för att vandra Jorden runt många gånger om – om nu den dateringen stämmer. Visste du att det bland egyptologer talas om att senarelägga alltihop? Tidigare utgick man från väldigt långa tidsrymder men man får inte ihop det riktigt med dessa. En sådan förskjutning och komprimering av egyptologin skulle lösa väldigt många av problemen. Det skulle samtidigt göra att det stämmer överens med Bibeln, så det är väl därför många ateistiskt lagda egyptologer tvekar.

      
     • Torbjörn Lindquist (@thelinkan)

      10 augusti, 2012 at 22:30

      3. Det var därför jag skrev att du svarade svävande. Jag sa inte att du påstod att neandertalare fanns med på arken. De biologer som jag läst om beskriver neandertalare som samma släkte som homo sapiens, men en annan art. Har du någon grund för att påstå att de är samma art? Hur ser du på andra Homo-arter såsom Homo Habilis och Homo Erectus?

      4. 500 år räcker kanske för att vandra jorden runt, när du har god tillgång till mat under hela vägen, men knappast att samtidigt grunda en av de mest framstående civilisationer som världen skådat. Men hur är det med babylonien? De dokument som beskriver babyloniens bildande är såvitt jag förstår samtida med bibeln, men beskriver en världsbild som inte alls stämmer överrens med den bibliska. (Visst, det finns en översvämning med i dessa beskrivningar också, men endast en av floderna Eufrat eller Tigris översvämmar, inte direkt något syndafall).

      5. En inte helt relaterad fråga. Enligt det jag läst om nutida bibelstuderande så har böckerna i gamla testamentet skrivits om någon eller några gånger. I en tidigare version ska gud ha haft en fru (Ashera). Vilken version är den ”sanna”?

       
 7. sven jansson

  31 december, 2013 at 23:47

  hej!
  vore tacksam om du kunde ta fram historiska belägg för det du säger om julen, jag diskuterar just detta ämne med mina vänner, dom säger att allt är bara påhittat, men jag försäkrar att det finns historiska bevis för att julens uppkomst härrör från Nimrods dagar.
  Mvh
  Sven Jansson

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: