RSS

Robotar kan byggas av robotar – men vem byggde de första robotarna?

22 Mar

Detta är mitt femte inlägg på temat livets uppkomst, som berör den första av de 15 frågorna till evolutionister.

Polymerer

En polymer är en molekyl som är en enda lång kedja av mindre molekyler. Proteiner är polymerer, eftersom de består av långa kedjor av aminosyror. (Se gärna min låt om aminosyror med tillhörande text som förklarar vad en aminosyra är.)

Proteiner byggs av proteiner

I kroppens celler byggs aminosyror ständigt ihop till proteiner som ska användas till olika funktioner i kroppen (t ex hormoner, enzymer eller som byggstenar i celler). När en cell bygger proteiner av aminosyror hämtas först ritningar från cellens DNA. Ritningarna skickas till små maskiner som kallas ribosomer. Där sätts aminosyrorna ihop med varandra och bildar proteiner enligt ritningarna. Sedan skickas de vidare till en annan liten maskin som kallas chaperon där proteinet veckas till rätt form. (Det finns en kort och bra animering som visar hur allt det går till.) Dessa maskiner består själva av flera proteiner som alltså samverkar för att bygga ihop nya proteiner. (Ribosomer består även av rRNA.)

Kan proteiner byggas även utan hjälp av proteiner?

Vi har alltså rätt bra koll på hur proteiner byggs ihop när alla dessa maskiner redan finns på plats. Men hur skulle ett protein kunna byggs ihop utan att alla dessa maskiner finns på plats?

En del av problemet är förstås detta att maskinerna själva består av samverkande proteiner, vilket betyder att alla de olika maskin-proteinerna var för sig måste ha byggts ihop på något helt annat sätt, för att sedan kombineras på ett sätt som gör att de samverkar till att bygga nya proteiner, med hjälp av en kod som också är en lång molekyl som måste ha satts ihop på något helt annat sätt. (Det sker i vanliga fall med hjälp av andra proteiner som alltså också måste ha funnits på plats för att de ska fungera.)

Foto: ABB

Man skulle kunna jämföra det med robotar som är specialbyggda för att tillsammans (vid ett transportband) bygga nya robotar med hjälp av olika ritningar, som i sin tur hanteras av andra robotar. Om en robot inte finns på plats eller inte fungerar i denna kedja av samverkan, eller om ritningen inte finns på plats, så kan inga nya robotar byggas. För en ingenjör som ska bygga en sådan fabrik räcker det alltså inte att bygga en första robot. Ingenjören måste konstruera hundratals ”första” robotar, och göra ritningarna, innan transportbandet kan startas.

Cellernas proteinsyntes (med alla fungerande bitar redan på plats) är det enda sätt på vilket vi ”sett” proteiner bildas. Många väljer att tro att de har bildats genom naturliga processer, trots att något sådant aldrig har observerats.

OBS! Detta problem – att hundratals proteiner (och DNA-koden) behöver vara på plats från början för att kunna tillverka fler proteiner – kvarstår oavsett om man menar att livet uppstod på jorden eller om det uppstod i rymden och fördes hit.

Det var den ena delen av problemet. Den andra delen handlar om svårigheterna för proteiner och andra långa molekyler att just bildas på något helt annat sätt (dvs genom naturliga processer). Det problemet kallar jag polymerisationsproblemet. (Fortsättning följer.)

Annons
 
28 kommentarer

Publicerat av på 22 mars, 2012 i Livets uppkomst

 

Etiketter: , , , , , , ,

28 svar till “Robotar kan byggas av robotar – men vem byggde de första robotarna?

 1. Mattias

  23 mars, 2012 at 01:42

  Strawman much?
  Det är du Johannes som hävdar ”att hundratals proteiner (och DNA-koden) behöver vara på plats från början för att kunna tillverka fler proteiner”. Måste allt ha startat enligt den modell du nu målat upp?

  Millers experiment och uppföljningar på det har visat att aminosyror kunde enkelt ha skapats.
  Sidney Fox lyckades experimentellt skapa proteinoider.
  Scripps RNA-experiment öppnar väl också upp möjligheter.
  http://www.scripps.edu/newsandviews/e_20090112/joyce.html
  https://www.sciencemag.org/content/323/5918/1229.abstract

  Säkert finns det någon kunnig bland de som kommenterar som har djupare förståelse för detta, och kan komma med bättre information.

  Oavsett huruvida det är oklart exakt kring mekanismerna för de första proteinerna så är de eventuella oklarheterna inga positiva bevis för en bokstavligt tolkad kristen skapelseberättelse. Dina påståenden om en ung jord, Noaks ark osv måste stå på egna ben och klara en kritisk granskning.

   
  • Sture

   23 mars, 2012 at 09:38

   Mattias,
   Angående Millers experiment
   Det verkar som länkar inte accepteras på denna blogg (Johannes?) Gå på ”creation (punkt) com” och sök på ‘Miller’. Klicka på första länken ”Why the Miller-Urey research argues against abiogenesis”. Intressant läsning om ett experiment som skjuter sig själv i foten 🙂
   Angående Teistisk evolution så funkar det inte med kristendom helt enkelt. Kärnan i evolution – ‘starkast/mest utvecklad överlever’ krockar fatalt med Bibeln lära att ‘den som vill vara främst bland er ska vara den andres tjänare (slav på Grekiska).’ (Mark 10:44).
   Johannes har också skrivit ett inlägg om just detta 🙂

    
   • Sture

    23 mars, 2012 at 09:39

    jag menade ‘starkast /mest anpassad överlever’

     
    • Lars Johan ErkellL

     23 mars, 2012 at 11:37

     Sture, du skriver att kärnan i evolutionen skulle vara att ‘starkast/mest anpassad överlever’, och det är en vanlig missuppfattning. Ingen överlever, alla dör till slut. Vad det handlar om är differentiell reproduktion, alltså att vissa individer får större avkomma än andra. Detta kan bero på många saker, som intelligens, social förmåga och förmåga till empati. Det är alltså inte så att ”survival of the fittest” betyder att den starkaste och brutalaste lyckas bäst.

     Sedan skall man akta sig för att dra etiska slutsatser ur naturvetenskapliga teorier – det kallas för det nauralistiska misstaget. Evolutionsteorin beskriver hur naturen är, den säger ingenting om vad vi bör göra.

      
   • Mattias

    23 mars, 2012 at 11:37

    ”Surveys of textbooks find that the Miller-Urey study is the major (or only) research cited to prove abiogenesis.”

    Några rader in i artikeln som är identisk med vad som postats på AIG mflr så finner man ovanstående påstående. Fritt översatt så betyder det alltså att de undersökt böcker som endast innehåller Miller-Ureys forskning inom området och vill sedan få det till att det är den enda forskning som finns inom området. Det är beklämmande att kreationister upplever att de måste vara intellektuellt oärliga i sin argumentation.
    Efter det påståendet följer ytterligare vaga påståenden och lite anekdoter som skall ge läsaren intrycket att här ger vetenskapen upp och då måste i och med det den kristna bokstavliga skapelsetron vara sann. Även om så skulle vara, hur kan avsaknad av bevis i ett fall vara bevis för något annat? Då kan jag lika gärna lägga till alternativ 3,4,5 osv. och hävda att det lika gärna kan vara något av dem, men det vore oärligt.
    Jag finner det också anmärkningsvärt att de försöker lägga krut på att framställa den vetenskapliga teorin ang. evolution som någon slags tro genom att hänvisa till vetenskapsmän som evolutionists eller Darwinists. Man kan lätt få intrycket att det verkar vara väldigt viktigt för artikelförfattaren att jämställa blind tro med vetenskap.
    I sina försök att förringa Miller kommer de med ytterligare belt felaktiga påståenden ”scientists were able to produce only small amounts of less than half of the 20 amino acids required for life.”.
    Åter igen är artikelförfattaren intellektuellt oärlig då Miller’s experiment producerade 13/20 amino syror såvitt jag känner till. Uppföljningar av hans experiment i mer modern tid har producerat ännu fler. Strawmanvarning också för att det måste vara just 20, enklare liv kan krävt färre.
    Efter detta kommer ytterligare ett felaktigt påstående. ”The researchers used an oxygen-free environment mainly because the earth’s putative primitive atmosphere was then ‘widely believed not to have contained in its early stage significant amounts of oxygen’. They believed this because ‘laboratory experiments show that chemical evolution, as accounted for by present models, would be largely inhibited by oxygen”
    Det finns exempelvis geologiska och kemiska iaktagelser som talar för att det var låg syrenivå, samt att det inte fanns någon källa för syre vilket torde gett en låg nivå. Resten av artikeln forsätter i samma stil med strawmen eller rent felaktiga påståenden och det blir tröttsamt gå igenom dem alla.

     
  • nanowire

   23 mars, 2012 at 14:51

   ”Dina påståenden om en ung jord, Noaks ark osv måste stå på egna ben och klara en kritisk granskning.”

   Jag tycker också att det är på tiden att vi får lite förklaringar kring Noaks ark. Vilka var det t.ex. som fick äran att bära på de mänskliga parasiterna?

    
 2. parallella-paradigm-utvecklar-tanken

  23 mars, 2012 at 07:04

  Om jag får gissa utfallet i en eventuell debatt så kommer respektive sida återigen vara fullt nöjda med sina egna förklaringar respektive avfärdanden avseende biologin, så därför gör jag ett försök till breddning/kidnappning av diskussionen. När jag läste en artikel om etik för robotar nyligen…

  ”Moral Decision Making in Autonomous Systems: Enforcement, Moral Emotions, Dignity, Trust, and Deception” Arkin, R.C.; Ulam, P.; Wagner, A.R.;

  Populärvetenskaplig redaktionell text: http://www.physorg.com/news/2012-03-ethical-robots.html

  Länkar till varianter av forskningsartikeln: http://scholar.google.se/scholar?cluster=10019173877289854833 (Den hos IEEE är snyggt layoutad, men förmodligen inte tillgänglig om du inte är på ett universitet eller liknande.)

  …så dök lite ursprungs/framtids-relaterade frågor upp som jag då skickade till en etikforskare. Det vore intressant att få feedback även i ett forum som detta där det finns tänkande folk med olika bakgrunder, så här kommer delar av mailet med några personliga frågor och funderingar:

  Tycker du att en skapare av ett tekniskt system någonsin helt kan överlåta det etiska/moraliska ansvaret till systemet självt? Man kan givetvis sätta upp begränsade friheter för ett system och säga att det måste hålla sig inom gränserna annars stängs det av, men det etiska/moraliska ansvaret för ett tekniskt system som helhet ligger väl kvar hos dess skapare som det ser ut idag?

  Är det skillnad med ett biologiskt system? När det kommer så långt som till människobarn så brukar vi ju inte hålla föräldrar etiskt/moraliskt ansvariga för vad deras vuxna barn gör, men där är ju det vuxna barnet och föräldern på samma nivå ur ”skapelsesynpunkt” det är inte de som har skapat systemet som ger upphov till livet.

  I religiöst tänkande som innefattar någon form av skapande gud så brukar väl ofta ansvaret för hela systemet ligga på guden, medan människorna har ett begränsat ansvara att handla så gott de kan utefter sin förmåga och kunskap. Jag är mest bekant med biblens variant på detta och där verkar gud gripa in då och då för att justera eller kommunicera med det skapade systemet, samt tar ansvar för det ur ett långtids/evighets-perspektiv.

  I strikt ateistiskt/evolutionistiskt tänkande så finns det ju ingen ”högre” ansvarig skapare och då borde väl den mest etiskt/moraliskt mest utvecklade organismen, gissningsvis människan för närvarande, vara den som är mest ansvarig? Helt OK så långt. Vad jag klurar på är dock om man med samma resonemang kan säga att om datorers intelligens och förmåga till etiskt/moraliskt resonemang vid en punkt i framtiden bedöms överstiga människans, så kan människorna som skapade det systemet frånsäga sig det etiska/moraliska ansvaret för sin skapelse?

  – – – Slut på brevklippet – – –

  Detta är inte tänkt som någon trick-question och jag antar att den biologiska evolutionsteorin som sådan inte gör etiska uttalanden, så frågan är mer till för att få en inblick i hur olika folk tänker om detta (inte vad evolutionsteorin eller bibeln eventuellt skulle säga) eftersom robotetik lär vara viktigt i framtiden oavsett livsåskådning och paradigm.

   
  • Mattias

   23 mars, 2012 at 08:41

   Jag ser sällan att ung-jord kreationister kommer med förklaringar till hur deras Gud skulle skapat allting, på något sätt verkar de anse att det räcker med att tillstå att Gud gjorde det, och då behövs inga förklaringar till hur osv. All energi läggs på att försöka hitta något område där det inte finns säkra vetenskapliga förklaringar, och om man tror sig identifierat ett sådant område anser man sig i och med det kunna kullkasta all annan forskning även om den bygger på sina egna vetenskapliga bevis. Avsaknad av bevis för något enligt det tänkandet verkar vara positiva bevis för vad än för åsikt de verkar ha. Det är ett väldigt haltande logiskt ställningstagande. Jag anser att Johannes kan räknas till den skaran. De få argument jag sett från honom verkar bygga på att han tycker naturen är fantastisk och vacker vilket jag absolut kan hålla med om, samt att många saker i naturen till synes är väldigt komplexa och att den kristna bibeln får honom att må bra. Inget av det torde kunna anklagas för att vara starka positiva bevis för den kristna skapelseberättelsen.
   Du grupperar ovan ihop ateister med evolution, vilket kanske inte nödvändigtvis måste stämma? Det finns många religiösa personer som inte tror på en ung jord exempelvis utan anser att det som innefattas av evolutionsteorin och ibland även big bang också troligtvis stämmer. Så för många troende utesluter inte deras Gudstro evolutionsteorin eller big bang.
   Säkert kommer utvecklingen inom A.I. ge oss många bra inblickar och funderingar kring hur vår egen moral och etik formas.

    
   • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

    23 mars, 2012 at 12:35

    Angående koppling mellan evolution och ateism håller jag med dig att man kan vara religiös och tro på hela evolutionspaketet (men man har då t.ex. en annan bibelsyn än vad jag gisar att Johannes har).

    För min fråga… ”kan människorna som skapade det systemet frånsäga sig det etiska/moraliska ansvaret för sin skapelse” så är det dock just det _ateistiska_ evolutionära perspektivet jag är extra nyfiken på, det vill säga ett perspektiv där ingen sorts skapare finns som kan bestämma/delegera ansvar för delar av sin skapelse.

    En kristen evolutionist har inte nödvändigtvis samma perspektiv på basen för etiskt/moralsikt ansvar som en ateistisk evolutionist. (Dock kan folk med olika livssyn komma fram till samma etiska ställningstaganden i praktiken. Jag menar inte att någon viss åskådningsvinkel med nödvändighet eller per automatik ger bättre praktiskt handlande hos enskilda människor.)

     
    • Mattias

     23 mars, 2012 at 13:25

     Så vad du undrar är, utan en Gud hur formas vår moral?
     Sam Harris har väl en del intressanta tankar, men jag håller med Nanowire om att längre filosofiska diskussioner förmodligen gör sig bättre i ett diskussionsforum än i kommentarsfält.

      
     • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

      23 mars, 2012 at 17:09

      Nej, nej, det undrar jag inte. Det finns givetvis massor av andra baser än gudstro för moraliska resonemang, så det har jag inga svårigheter med. Ateister har förutsättningar att i praktiken handla och tänka lika bra etiskt/moraliskt som gudstroende – och tvärtom: det går givetvis att handla oetiskt oavsett livssyn. (Framgick inte det av sista parentesen ovan i kommentaren 12:35?)

      Det är inte allt i kommentarsfälten här som är försåtsminerat, så i detta fall kan du nöja dig med att läsa på raderna istället för att tolka in saker mellan raderna. 🙂

      Jag är nyfiken på precis det jag skriver. Kan/bör vi lämna över moraliskt/etiskt ansvar till autonoma resonerande saker eller varelser vi skapar? Finns det begränsningar på hur mycket av sitt ansvar för skapelsen man kan lämna bort? Har vi det yttersta ansvaret för vår skapelse om något går riktigt fel? Det är vad ni som läser detta tycker om detta och det jag skrev från början som jag är nyfiken på eftersom det är en härlig blandning av livsåskådningar i detta forum.

       
      • Mattias

       24 mars, 2012 at 01:23

       Hmm vi får väl se vad som följer 🙂
       Mina naiva tankar är följande.
       Om antagandet är att vi skapat en maskin med en intelligens (vad vi nu menar med det) som överstiger vår egen så tycker jag det vore ett fullt rimligt antagande att den intelligensen skulle kunna vara bättre kapabel att formulera etiska tankar än vi själva. Om det är en tänkande kännande intelligens så bör den rimligen också tillskrivas rättigheter och skyldigheter. Detta är förstås helt beroende på en rad omständigheter som inte är kända, vilket gör frågan svår att svara på.
       Det här låter som en after-work diskussion jag gärna skulle lyssna på, men jag har nog väldigt lite att tillföra 🙂

        
   • Sture

    24 mars, 2012 at 19:15

    ”All energi läggs på att försöka hitta något område där det inte finns säkra vetenskapliga förklaringar, och om man tror sig identifierat ett sådant område anser man sig i och med det kunna kullkasta all annan forskning även om den bygger på sina egna vetenskapliga bevis.”

    Det är ett allvarligt feltolkande av kreationisters ‘agenda’. Läs gärna Johannes inlägg ‘kan vi inget annat än anklaga evolutionen’ eller något liknande.
    Ett typiskt missförstånd är att kreationister bara försöker hitta ‘loopholes’ och brister i evolutionsteorin och sen förkasta hela kakan för man hittat dåliga bitar. Det är inte agendan!

    Det är nämligen så att när en förklaring från ett evolutionistiskt paradigm kritiseras och studeras så drar många kreationister slutsatsen att det inte bara motbevisar evolutionens grundstenar men ‘bevisar intelligent design’. Kritiken är alltså inte bara en ‘negativ’ attack mot evolutionsteorin men konklusionen talar ‘positivt’ för design och en Designare. Detta måste förstås och jag tror Johannes kommer lyfta fram det mer i sina inlägg.

    Summan av kardemumman är att naturen själv bevisar och lyfter upp sin Skapare. ”Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat.” (Rom 1:20)

     
    • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

     25 mars, 2012 at 18:07

     Hej Sture!

     Jag funderar på om du inte övertolkar Rom 1:20. Bör det inte snarare läsas så att den som _vill_ se Gud genom det han har skapat alltid har _kunnat_ göra det? Både före och efter evolutionsteorins tillkomst.

     Om inte Gud hjälpte/tvingade de skriftlärda (som diskuterade med Jesus personligen) så att de kunde se att han var den Messias som de studerat om och faktiskt väntade på, varför skulle då Gud genom otvetydiga naturvetenskapliga bevis här och nu tvinga sig på dem som inte _vill_ tro på honom eller de som ännu inte ser någon orsak att leta efter honom?

     Jag vet inte vad du lägger i begreppet kreationister, men jag vet att det i alla fall finns många skapelsetroende som inte tror att det kommer gå att hitta otvetydiga naturventenskapliga ”bevis” som övertygar alla om att det måste finnas en skapare. Hade en Gud velat ha det så så hade han inte behövt vänta. Han verkar istället oftast respektera folks rätt att välja själva.

     Däremot verkar ju bibelns Gud inte tveka om att visa sin existens för de han vill när han tycker att det verkligen behövs – men ser man på t.ex. Farao i Exodus betyder det ju dock ändå inte att ens de som han visar sin mäktighet inför nödvändigtvis erkänner Guds makt eller existens. Gud har genom att respektera vår vilja frivilligt bakbundit sig själv avseende delar av sin makt.

     P.s. Angående tydliga tecken se även:
     https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/03/08/jag-far-lara-ut-att-1-plus-1-ar-1/#comment-558 om ”God was here” samt lite längre ner i andra kommentarer i den tråden om Gideons ull-test.

      
 3. nanowire

  23 mars, 2012 at 08:00

  p-p-u-t,

  Det är en intressant frågeställning, mycket intressantare än detta blogginlägg egentligen, men då detta inte är ett diskussionsforum i den bemärkelsen och dessutom har rent tekniska begränsningar så föreslår jag att du skapar en tråd i ämnet Här istället. Övertygad om att du kommer att få igång en diskussion där.

   
 4. sikay91

  23 mars, 2012 at 08:02

  Här har du en artikel där forskarna har lyckats skapa en 41 aminosyror lång polypeptid genom spontan kondensation av alanyladenylat, med hjälp av miceller (”fettdroppar”): http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja00482a053. I deras experiment konverterades 95 % av substratet (alanyladenylat) till att bilda polypeptidkedjor (allt från två till 41 aminosyror långa).

  Det verkar också som att begreppet ”enzym” bör kollas över, forskare har funnit att aminosyran prolin kan katalysera aldolasreaktioner! (http://www.scripps.edu/mb/barbas/pdf/List00JACS.pdf) Även om detta inte är direkt kopplat till proteinsyntes så visar det att man inte behöver långa komplicerade proteiner för att katalysera en specifik reaktion, det räcker med en molekyl som kan binda två reaktanter så att de hamnar närmare varandra och därmed öka sannolikheten för en reaktion mellan dem. ”Enzymet” måste självklart kunna släppa de nybildade produkterna sedan, något som prolin alltså verkar kunna göra.

  Sen har Mattias helt rätt när han skriver att du sätter upp en halmgubbe, vem sa att tidiga protoceller behöver 100 proteiner för att fungera? Den här länken, och fortsättningen på sagan, berättar teorin bakom hur liv kan ha uppstått från bara en nukleotidkedja och ett protein: (http://www.evolutionofdna.com/Protein-Transcription.html)! Allt annat kan lösas med mutationer, tid och naturligt urval på molekylär nivå.

   
 5. nanowire

  23 mars, 2012 at 08:53

  Bara för att enzym är de ultimata katalysatorerna behöver det inte ha varit enzymer, eller ens organiska molekyler, som katalyserade det första reaktionerna utan det kan ha varit aktiva mineraliska ytor.
  Ur ett katalytiskt perspektiv så är det ”enda” ett enzym gör att i sin 3d-struktur presentera lämpliga orbitaler för reaktanten/reaktanterna i exakt rätt position i dess ”active site” och däregenom möjliggöra en alternativ reaktionsmekanism med lägre aktiveringsenergi.

  Samma sak kan i princip uppnås på ytan av t.ex. en sten.

   
 6. LarsN

  23 mars, 2012 at 09:32

  Läs även om all intressant forskning som gjorts angående evolutionen av ribosomen.
  T.ex denna artikel: ”The origin and evolution of the ribosome” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2386862/

  Slutsatsen som dessa forskare gör är:
  ”The main implications are that a single self-folding RNA, in conjunction with a few short stabilizing peptides, formed the precursor of the modern ribosomal large subunit in association with a membrane.”

  Det finns alltså forskning som stöder att den avancerade ribosomen som vi har idag har utvecklats från en mycket enklare version. Denna ribosom bestod troligtvis av en enda RNA molekyl samt några få korta stabiliserande peptider.

  Men denna forskning, och all annan som presenteras i detta kommentarsfält, väljer väl Johannes att avfärda eftersom det inte passar in i hans livsåskådning.

   
  • nanowire

   23 mars, 2012 at 14:24

   ”Men denna forskning, och all annan som presenteras i detta kommentarsfält, väljer väl Johannes att avfärda eftersom det inte passar in i hans livsåskådning.”

   Det är inte utan att man känner empati för Johannes och andra nyfikna och intelligenta människor som tvingar sig själva att släpa runt på det tunga ”God did it”-axiomet.

    
  • sikay91

   26 mars, 2012 at 13:27

   Vi fick inte ens ett avfärdande, mer av en tystnad…

    
   • nanowire

    26 mars, 2012 at 13:49

    Jag tror Johannes har fullt upp och förhoppningsvis kommer han, när han får tid, tillbaka på intressanta obesvarade frågeställningar som denna, primatsvansar, Noaks ark m.fl..

     
 7. Andreas

  23 mars, 2012 at 14:33

  Om inte barn uppfostrades i religösa familjer tror jag religion hade försvunnit på 1-2 generationer.

   
  • Mattias

   23 mars, 2012 at 16:43

   Jag tror det är orealistiskt att tro att vi en dag kommer att leva i en värld utan religion. Däremot är det viktigt att inte religionen får mandat att styra inom områden där utvecklingen på positiva sätt sprungit ifrån religionen. Man kan på goda grunder anta att det inom exempelvis naturvetenskapen finns få framsteg att hämta från exempelvis den kristna bibelns Genesis, då vi idag har betydligt bättre kunskap och förståelse för ämnesområdet än för 2000 år sedan. Detsamma gäller flera etiska områden som exempelvis slaveri, könsstympning, jämställdhet mflr. där vårt samhälle i stora drag sprungit ifrån den kristna bibelns etik. Problem uppstår inom religion precis som inom andra områden när fundamentalistiska förhållningsätt hindrar personlig och samhällelig utveckling.
   Nu kan man såklart välja och vraka och hävda att bara de bra delarna i bibeln är bra, dvs de som någorlunda stämmer överrens med vad det samtida samhället i stort anser vara etiskt riktigt, men den som vill kan precis som pastorer i bland annat vissa afrikanska länder hitta stöd i exempelvis Moseboken för att bränna häxor på bål, vilket också än idag praktiseras, precis som könsstympning av pojkar vilket praktiseras även i Sverige idag om än i liten omfattning. Ett tydligt exempel på hur religion kan förvrida etiska förhållningsätt hos annars fullt rationella människor är Ulla Gudmundsons inlägg i omskärelsedebatten på Newsmill, där hon anser att kristen och muslimsk (men ingen annan av någon anledning?) könsstympning är okej utan att egentligen veta varför, men det känns rätt och riktigt för henne.

    
   • Sture

    24 mars, 2012 at 19:21

    Mattias, Vilken bibel läser du?
    Slaveri, könsstympning, jämställdhet. Om du läser Bibeln i sin kulturella kontext var den miltal före sin tid. Nya testamentet skriver t.ex. om slavar (tusentals innan någon ens tänkte på att avskaffa slaveri) ‘Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:27-28)

    När man studerar ett ämne i Bibeln måste man ta det i sin helhet och förstå sammanhanget det skrevs i. Principerna som bibeln lyfter fram gäller dock i alla tider.

     
    • Mattias

     27 mars, 2012 at 18:28

     Jag är inte riktigt säker på att jag förstår vad du tror på? Tror du på en tidslös oändlig Gud som skapat allting i universum inklusive mig och dig, samt gjorde det för ungefär 6000 år sedan samt via utvalda människor förde fram sitt budskap i bibeln? Är det inte Guds ord som apostlarna för fram eller tror du bitar av bibeln är helt påhittad, finns det fler påhittade delar? Är det inte Gud som i Mosebok beordrar etnisk utrensning, mord av kvinnor och barn och ”Men de flickor som inte har legat med någon man skall ni låta leva och behålla för egen del.” vad nu för öde som man kan tänka väntade dessa flickor.

      
 8. Mattias

  27 mars, 2012 at 10:26

  Vilken princip tycker du att 4:e Mosebok 31:18 visar på?

   
 9. Johnny Lilja

  15 maj, 2012 at 10:25

  Ha,ha! Kreationisterna liknar levande organismer vid robotar och säger sedan att vetenskapen har en mekanistisk syn. De flesta av oss förstår skillnaden på en maskin och en varelse som utvecklas ur en cell. Deras största problem är Vem byggde DERAS första robot Gud?
  Många väljer att tro att varelser kan trollas fram trots att det aldrig observerats.

  Hur som helst. Det första livet var enklare än det nuvarande. För oss som inte måste ha elefanter framtrollade färdiga och fixa är det inget problem att tänka sig det.
  Irreducerbarhetsargumentet har bemötts flera gånger i olka sammanhang och det håller inte.
  För den som är obekant med begreppet:
  http://swedish-wikipedia.wiki-site.com/i/r/r/Irreducibel_komplexitet.html
  Betydligt mer kött på benen ger den engelska versionen:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Irreducible_complexity
  OK, till proteinproblemet då:
  http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB200_3.html

  Den här är ganska kul. Levande strukturer har liknats vid en råttfälla. Om man tar bort en del av råttfällan funkar den inte Här bemöts hans argument.http://udel.edu/~mcdonald/mousetrap.html

  Ännu ett ”Argument from incredulity” som det heter på engelska:
  Argument from Incredulity
  ”The argument from incredulity is a type of argument from ignorance, as it argues that the absence of evidence (or a convincing explanation) of some premise is evidence that the premise is false (or unexplainable). There are two forms of this fallacy, depending on whether it’s the arguer’s own incredulity or the incredulity of science (or the populace as a whole):
  ”This is unexplainable” (meaning, of course, ”I can’t explain this”). This is the argument from personal incredulity, and it contains the (usually unwritten) assumption that the speaker is a superhuman genius who should be able to understand everything -unless he or she is missing an assumption. So the superhuman genius concludes that some assumption (‘God did it’, ‘aliens did it’, ‘psi was involved’ or whichever) is true, because it makes things easier to understand. For example: ”There is no way I can explain how the human mind really works using conventional physics. (Unwritten assumption: If the brain really was governed by simple physics, I should be able to understand it). Therefore, it must be tapping into the computational power of the quantum universe.”
  ”Scientists cannot explain this” (meaning, of course, ”as far as I know, science can’t explain this”). This variation contains the unwritten assumption that scientists are superhuman geniuses and should be able to understand everything unless they are missing an assumption. This undue veneration of scientists is a form of scientism, or using science as an ersatz religion. On top of that, it is simply not true in many cases – scientists do have an explanation, and the speaker just doesn’t know it. For example: ”Scientists are at a loss to explain the evolution of the platypus by Darwinian evolution. (Unwritten assumption: If it was of a Darwinian origin, scientists should know how it happened). Therefore, it didn’t evolve.”

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: