RSS

Forskare förundras: ”Solen och planeterna är konstruerade på olika sätt”

12 Jan

Genesis in collection mode

Rymdsonden Genesis skickades upp i augusti 2001 och återvände i september 2004. Dess lagringskapsel kraschlandade på grund av att dess fallskärm inte fungerade.

Enligt evolutionsläran formades Jorden och alla andra planeter i solsystemet ur samma nebulosa som Solen. Därför väntade man sig att finna stöd för det när man skickade ut rymdsonden Genesis för att samla in partiklar som kommer från Solen (solvinden). Istället fann man att Solen har andra koncentrationer av syre- och kväveisotoper än vad dess planeter har.

”Detta innebär att vi inte formades från samma solnebulosa som skapade Solen. Precis hur och varför återstår att upptäcka.” – Kevin McKeegan, UCLA

Syre och kväve är två av de vanligaste ämnena i solsystemet. Nästan hundra procent av syreatomerna är av isotopen O-16 och nästan hundra procent av kväveisotoperna är av isotopen N-14. Solen visade sig innehålla 6 procent högre koncentration av O-16 än vad vi har på Jorden. Solen innehåller även något mer N-14 och 40 procent lägre halt av N-15.

”Dessa fynd visar att alla objekt i solsystemet – inklusive stenplaneterna, meteoriter och kometer – är anomala i förhållande till den ursprungliga sammansättningen av nebulosan ur vilken solsystemet bildades.” – Bernard Marty, Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques

Sådana anomalier (avvikelser) är förstås inget att förundras över om man inte tror på nebularhypotesen – den som säger att hela solsystemet formades ur en nebulosa för 4,6 miljarder år sedan. Hypotesen lades fram och utarbetades redan på 1700-talet och har fått råda sedan dess, trots att man inte haft några konkreta data som stöder den. När vi nu har data tyder dessa istället på att hypotesen inte stämmer.

Källor:
Sun and Planets Constructed Differently, Analysis from NASA Mission Suggests (ScienceDaily)
NASA Mission Suggests Sun and Planets Constructed Differently (NASA)
Discovery Adds Mystery to Earth’s Genesis (Space.com)
A 15N-Poor Isotopic Composition for the Solar System As Shown by Genesis Solar Wind Samples +
The Oxygen Isotopic Composition of the Sun Inferred from Captured Solar Wind (forskningsartiklar publicerade i Science)

Annons
 
 

Etiketter:

49 svar till “Forskare förundras: ”Solen och planeterna är konstruerade på olika sätt”

 1. Nonfiction

  21 januari, 2013 at 07:08

  ”Enligt evolutionsläran formades Jorden och alla andra planeter i solsystemet ur samma nebulosa som Solen”.

  Men snälle Johannes, evolutionsläran säger väl ingenting (!) om hur några planeter formats? 😦 Menar du verkligen att du, som NO-lärare, inte ens klarar att skilja biologi från astronomi?

   
  • Johannes Axelsson

   21 januari, 2013 at 07:10

   Evolutionsläran =/= Evolutionsteorin

    
  • Thomas Schwartz

   21 januari, 2013 at 07:32

   Nonfiction.

   Johannes driver ju tesen att ”evolutionsläran” är det ateistiska försöket att förneka skapelseberättelsen som den läses av kreationister. Därför måste ”evolutionsläran” behandla alla områden som omnämns i skapelseberättelsen, inklusive universums (dygn 1) och solsystemets (dygn 4) tillblivelse. Det är därför möjligt att det kan komma ett inlägg om hur ”evolutionsläran” beskriver någon avart till 7-dagarsveckan också.

    
 2. jon

  21 januari, 2013 at 08:12

  Spännande upptäkt!
  Den ”evolutionistiske” astronomen tänker: ”Vad spännande och vad märkligt. Det måste vi lära oss mer om så vi får bättre förståelse för solsystemet!”.

  Den skapelsetroende forskaren tänker: ”Jaaa! Bevis för skapelsen! Nu behöver vi inte bry oss mer om det!”

  Vilken tur att vetenskapen släppt bibeln och forskar efter fritt sinne för att söka kunskap.

   
  • Johannes Axelsson

   21 januari, 2013 at 20:06

   Både skapelsetroende forskare och evolutionstroende forskare tycker förstås att naturvetenskapliga upptäckter är spännande. Fast det är nog med en lite annan typ av spänning.

   Det är som en fotbollsmatch mellan två ojämna lag. De upplever spänning på olika sätt. Det är även andra saker som motiverar dem.

   Det ena laget har rykte om sig att vara överlägset, men trots det förlorar de varje match. Coacherna är mycket skickliga i att peppa laget och har alltid goda ursäkt till hands för att förklara varför det inte blev som de hade tänkt ”just den här gången”. De har ju vunnit så många andra matcher så det gör inget om de förlorar någon enstaka. Ibland kan de till och med förklara varför förlusterna inte alls är några egentliga förluster. Men för vissa blir trenden av ständiga förluster ändå allt för uppenbar. Att försöka vända denna trend måste förstås vara en spännande utmaning. De har ett rykte att försvara och det motiverar dem till fortsatt ansträngning.

   Det andra laget har istället rykte om sig att vara i starkt underläge. Konstigt nog vinner de ändå match efter match. Eftersom stämpeln om deras underlägsenhet är så hårt inpräntad hos vissa tar det ett tag till och med för dem själva att inse att de faktiskt är det bättre laget. De vinner ju gång på gång! Att inse detta och kunna glädjas av vinsterna är förstås oerhört spännande och motiverar ännu mer till att vilja göra sitt bästa på planen. Deras tillit till sin Coach växer sig starkare dag för dag.

    
   • Sake

    21 januari, 2013 at 20:56

    En lite för naivistisk syn på världen för min smak.

    Johannes – du lever i villfarelsen att skapelsetro är jämförbart med vetenskap. Så är det inte. Skapelsetro är axiomatisk till sin natur, i det att det där existerar absoluta sanningar och allt i universum måste tolkas i samklang med axiomen. Vetenskap är teoretiserande utifrån observationer. Teorierna testas genom att dra hypoteser ur dem som sedan testas mot verkligheten. Vid behov justeras teorierna.

    Ser du verkligen inte skillnaden?

    I ditt fall är det kartan som är absolut sann. Geografin är av underordnad betydelse. I det andra utgår man ifrån hur terrängen ser ut och ritar sin karta därefter.

    Det pågår ingen fotbollsmatch mellan dessa två. Det har det aldrig gjort. Vetenskapsmän är passionerat opassionerade vad gäller teorier. Det ligger i vetenskapens natur att då och då döda, eller åtminstone modifiera, förklaringsmodeller. Nämligen de som befunnits förklara omvärlden på ett sämre än bra sätt.

    Skulle det uppdagas att den bästa förklaringen (den enklaste, mest logiska förklaringen som stöds av experimentella data) är att det är någon gud som detaljstyr universum, då skulle detta bli till den etablerade vetenskapliga teorin kring hur universum fungerar. Detta gäller självklart också om det endast är någon mindre del av universum som direktkontrolleras genom gudars nycker. Vetenskapsmän utgör ingen hemlig orden eller sammansvärjning för att förneka gudars existens. De som ger sig ut på korståg mot religion gör så av egen övertygelse, som enskilda individer.

    Jag är orolig över hur mycket, av det du ger uttryck för i denna blogg, som du utsätter skolbarnen för. De är definitivt inte betjänta av att få bilden av att någonting överhuvudtaget i vår värld bestäms genom något slags fotbollsmatch mellan ett kristet lag mot de övriga.
    Världen, och livet, är mer komplext än så, vilket barnen förtjänar att få veta, så de kan förbereda sig för att fungera i densamma.

    Personligen får jag obehagliga känslor av lagmetaforen. Det ger mig bilder av fältpräster som välsignar ”sitt” lag innan striden börjar.

     
    • Johannes Axelsson

     21 januari, 2013 at 21:30

     Evolutionslagets fältpräster (coacher) jobbar intensivt med sina välsignelser och besvärjelser. Eftersom det inte verkar leda till vunna matcher måste de ta till andra metoder för att manipulera både laget och åskådarna.

     Det du säger om att rita kartan efter terrängen gäller (förhoppningsvis) inom de flesta forskningsområden. När det gäller evolutionsläran fungerar den precis på det sätt som du hävdar att skapelsetro gör. De djupast evolutionstroende forskarna är religiösa fanatiker som agerar under falsk vetenskaplig flagg. De vill till varje pris förneka Gud och Bibeln. Vadå? Du tror inte att det finns sådana människor bland forskare? Om det finns ateistiska fanatiker bland den vanliga populationen, vad är det då som får dig att tro att vetenskapssamhället är förskonat från det?

     Men detta gäller förstås långt ifrån alla forskare. Jag tror att de allra flesta är uppriktiga sanningssökare som inte drivs av några särskilda motiv annat än nyfikenhet. De litar helt enkelt på att alla andra är lika ärliga som de själva är.

      
     • Sake

      21 januari, 2013 at 22:10

      ”Jag tror att de allra flesta är uppriktiga sanningssökare som inte drivs av några särskilda motiv annat än nyfikenhet. De litar helt enkelt på att alla andra är lika ärliga som de själva är.”

      Så vilka tror du sätter vetenskapens dagordning – majoriteten som du beskriver som i citatet ovan eller ”De djupast evolutionstroende forskarna är religiösa fanatiker som agerar under falsk vetenskaplig flagg. De vill till varje pris förneka Gud och Bibeln” som enligt dina ord har en dagordning som står före och över vetenskapen?

      Det går inte att få sin egen bild av världen accepterad om den inte stöds av de observationer som görs. Det spelar ingen roll om man så är en fradgande, stolsbensbitande gudsförnekare och bibelskändare. Upprepade försök att sälja teorier i strid med observerade data slutar obenhörligen med att man gräver sin egen forskargrav.

      Om det finns en möjlighet för dig, föreslår jag att du ber om ett halvårs sabbatical från din tjänst så att du under denna tid kan praktisera i ett forskningslab. Du kommer då att märka att forskarna inte alls drivs av något jesushat eller något anti-religiöst, vetenskapen är för intressant för att ägna sig åt sådant. Du skulle uppskatta den öppna atmosfären, inteligensen och de förutsättningslösa diskussionerna, baserade helt och hållet på data och testbara hypoteser.

       
      • Johannes Axelsson

       21 januari, 2013 at 22:53

       Problemet är att vetenskapens dagordning sattes för länge sedan, under ett skede i historien som präglades av rent gudsförakt. Det är svårt att ändra på det. Inte minst när folk inte är medvetna om vad det är för stafettpinne de bär på och var den har sitt ursprung rent filosofiskt.

       Jag är för övrigt övertygad om att jag skulle trivas bra i ett forskningslabb och att kollegorna skulle vara mycket trevliga, även den som öppet (inför oss studenter) refererar till sitt ”kristendomsförakt” som något allmänt känt (vet en på Umeå Universitet som gör/gjort det) eller den som talar föraktfullt om intelligent design (inför oss studenter) som något absurt och idiotiskt. Trots sina åsikter är de ändå trevliga personer och jag skulle inte alls ha något emot att arbeta med dem. Jag tror att de skulle tänka på samma vis om mig.

        
       • Thomas Schwartz

        21 januari, 2013 at 23:01

        Ett blogginlägg om när vetenskapens kristendomsfientliga dagordning sattes att vänta kankse? Det vore allmänt trevligt om du skrev om sådannt som stödjer din egen tes ibland, istället för att enbart försöka hitta fel och brister i andras arbete.

         
        • Johannes Axelsson

         21 januari, 2013 at 23:04

         Hmm… Jag tolkar din kommentar som att du inte tycker att jag gör det. Vet inte om det är värt att försöka övertyga om den saken.

          
         • Thomas Schwartz

          21 januari, 2013 at 23:25

          Såvitt jag kan se finns det två kategorier av människor som deltar i kommentarerna i den här bloggen. De som utgår ifrån att allt vi behöver veta om jordens historia borttom de senaste två tusen åren står att läsa om i bibeln, och de som anser att du inte framgångsrikt stödjer kreationisttesen. Men visst, det tar mer tid och kraft att forska än det gör när man bara letar fel hos andra..

           
          • Johannes Axelsson

           21 januari, 2013 at 23:52

           Tillåt mig leka Google.

           Din sökning efter ”De som utgår ifrån att allt vi behöver veta om jordens historia borttom de senaste två tusen åren står att läsa om i bibeln” gav inget resultat.

           Menade du ”De som med tiden upptäckt att Bibelns skildringar stämmer förvånansvärt väl överens med det vi kallar verklighet”?

           Det är nästan alltid samma personer som syns i kommentarerna. Majoriteten av dem tycker inte att det jag tar upp i mina inlägg stöder skapelsetro. Som tur är når bloggen en större läsarkrets än så. Det är främst till denna större krets jag försöker rikta mig med mina inlägg.

           ”Bara letar fel hos andra” … ? Thomas, tycker du verkligen att det är vad jag gör?

            
          • Thomas Schwartz

           22 januari, 2013 at 08:28

           Inte enbart, du har ju i vissa perioder skrivit teologiska eller bibelstuderande inlägg också. Men de vetenskapskommenterande inläggen är felsökande eller kanske skadeglada, ja. När du kommenterar vetenskapliga framsteg så gör du det uteslutande med formeln ”ovanlig upptäckt Y visar att evolutionisterna har fel”. Oftast försöker du inte ens förklara varför eller hur upptäckt Y skulle vara ett problem för ”evolutionisterna” och tar heller ingen större hänsyn till andra uppfattningar om resultatet som du får i kommentererna. Jag kan inte påminna mig om att du någonsin skulle ha skrivit hur upptäckt Y konkret skulle stödja kreationismen på något annat sätt än ”min fiendes fiende är min vän”, så att säga.

            
       • Sake

        23 januari, 2013 at 21:43

        ”Problemet är att vetenskapens dagordning sattes för länge sedan, under ett skede i historien som präglades av rent gudsförakt. Det är svårt att ändra på det. Inte minst när folk inte är medvetna om vad det är för stafettpinne de bär på och var den har sitt ursprung rent filosofiskt.”

        Så, med andra ord säger du att alla vetenskapsmän, genom en vetenskaplig arvssynd är för evigt förtappade?!

         
        • Johannes Axelsson

         23 januari, 2013 at 21:54

         Vetenskaplig arvssynd? Hur menar du då att jag menar? Jag syftar på 1700-1800-talet.

          
         • Sake

          24 januari, 2013 at 06:36

          Precis. Något som några andra gjorde för länge sedan och som du anser vetenskapsmännen förtappade för. Arvssynd!

           
       • Janolof

        24 januari, 2013 at 12:01

        ”Problemet är att vetenskapens dagordning sattes för länge sedan, under ett skede i historien som präglades av rent gudsförakt.”

        Och vad menar du med detta? Får jag påpeka att din idol Newton, trots sin religiositet, i sina vetenskapliga arbete arbetade helt naturalistiskt, för att inte säga ‘gudlöst’. Han hade redan på sin tid insett att man inte kommer någon vart med att laborera med någon gud i sina ekvartioner. Detta skiljer sig inte på något sätt mot vad dagens forskare gör (på annat sätt än att metoderna förfinats).

         
   • Nonfiction

    21 januari, 2013 at 20:56

    Johannes,

    Du får gärna ta och översätta din egendomliga metafor. På vilket sätt är dessa fynd du beskrivit i ditt blogginlägg här ovan en ”match” som du (eller skapelsetron) har ”vunnit”?

     
    • Johannes Axelsson

     21 januari, 2013 at 21:35

     Jag vet inte om jag skulle betrakta just denna upptäckt som en match. Tänkte inte specifikt på den utan mer allmänt på kontroversen mellan skapelse och evolution, när jag svarade på Jons kommentar. Jag förstås att du inte vill se det som en förlorad match, men du kan hålla med om att det är ännu en poäng till de skapelsetroende i matchen om solsystemets tillblivelse, eller åtminstone som att evolutionslaget dribblat bort sig och förlorat bollinnehavet.

      
     • Nonfiction

      21 januari, 2013 at 21:39

      På vilket sätt har de skapelsetroende vunnit någon poäng här, Johannes? Föreställer du dig alltså att brister i nebulahypotesen automatiskt fungerar som belägg för just din egen fundamentalistiska kristna bokstavstro? Hur då?

      Och åter igen: evolutionsläran har ingenting med några planeters formation att göra.

       
      • Johannes Axelsson

       21 januari, 2013 at 21:49

       Nu försöker du bara dribbla bort mig igen, som du alltid gör, fastän du inte ens har kvar bollen. Med det menar jag att du redan vet att poängen räknats. Domaren har blåst och poängtavlan har uppdaterats. Du ägnar dig åt att distrahera mig och vill om möjligt övertyga åhörarna om att det var ogiltigt eller fult spel. Så, hoppas du förstår om jag inte ägnar mer uppmärksamhet åt din show. Jag riktar hellre in mig på bollen och går vidare i matchen. Det finns fler poänger som väntar på att göras.

        
       • Nonfiction

        21 januari, 2013 at 21:56

        Det börjar tyvärr kännas som att du blir mindre och mindre seriös för varje dag som går. Förr i världen fick man ju i alla fall koherenta svar av dig (även om du ofta försvann illa kvickt i samma stund som det blev svårt). Nu får man oftast bara oseriöst blaj till svar. 😦

         
     • Dan

      21 januari, 2013 at 22:54

      Hmm, det fanns en hypotes om att hela solsystemet skapats ur samma solnebulosa. Nya data visar att den hypotesen inte verkar hålla.

      Alltså skapades solsystemet för 6 000 år sedan.

       
      • Johannes Axelsson

       21 januari, 2013 at 23:01

       Jag sa aldrig att jag förväntar mig att det evolutionstroende laget ger upp. Naturligtvis kommer de fortsätta kämpa i matchen om solsystemets ursprung – de kommer att fortsätta leta efter förklaringar på de nya problem och anomalier som uppstår ju mer vi lär oss om solsystemet.

       Har du något emot att det skapelsetroende laget spelar vidare och ändå gläds över de poänger som är till deras fördel? Vi förstår att matchen inte är över förrän tiden är ute. Den fortsätter än om det står 100-0.

        
       • Thomas Schwartz

        21 januari, 2013 at 23:18

        Problemet här är väll att enbart du förstår exakt hur kreationistlaget skulle fått poäng av upptäkten du skriver om. Du skriver ju kort om vad som upptäkts och att du anser att detta är negativt för astronomin, men du skriver varken varför det är så negativt för astronomin eller varför det skulle stödja kreationisttesen. Du tycks tro att kreationistlaget får en walk-over poäng varje gång en vetenskaplig teori revideras, uppenbarligen oavsett vilket ämnesområde som berörts. Jag får påminna om att i fotboll delas inga walkover-poäng ut varje gång bollen går över kantlinjen eller någon spelare gör en tackling om bollen. I västa fall utdöms en straff eller en frispark, men även då måste laget som får bollen faktiskt ta och skjuta den mot mål själva. Du har visserligen varken försökt eller lyckats förklara varför solvindens isotopsammansättning skulle utgöra vare sig mål eller straff, frispark, inkast för kreationsimen men ändå hävdat att det blivit poäng. Försök skriva ett inlägg som inleds i stil med ”Astronomer har nyligen upptäkt att solvinden har en annan isotopsammansättning än vad som tidigare hypoteser förutsagt. Den nya informationen stödjer däremot kreationismen eftersom den förutsagt att ABC xyz….”..

         
        • Johannes Axelsson

         21 januari, 2013 at 23:33

         Vem har sagt att det är en fotbollsmatch? Tänk om det är en volleybollmatch. Då får det ena laget poäng när det andra missar.

         Ärligt talat: Om det var skapelselagets bollar (förutsägelser) som inte gick in, tror du inte att evolutionlaget skulle tycka att det räknades som poäng till dem? Jag tror åtminstone att det skulle dundra ordentligt uppe på läktaren, vilket är precis var evolutionslagets mest hängivna supportrar är. 😉

          
         • Thomas Schwartz

          22 januari, 2013 at 07:38

          Mycket svårt att säga. Man skulle kunna tro att alla sveriges aktiva kreationister har en hemlig överenskommelse som lyder: ”säg inget som ens liknar en vetenskaplig förutsägelse. Om vi är noggranna med att inte göra testbara förutsägelser kan vi ju inte heller få några misslyckade förutsägelser att behöve förklara längre fram”.

          Om vi då gör en volleyboll-jämförelse så sitter hela kreationistlaget längst med bakre linjen med anteckningsblock och penna i handen. På andra sidan servar vetenskapsmänn/kvinnor boll efter boll in i den oförsvarade rutan. emellanåt, kanske en boll på 100, går utanför linjen och antecknas noga av alla spelare i kreationistlaget. De har en överenskommelse att inte räkna de 99 bollar som hamnar på spelplanen och kan därför efter 10000 servar dunka varandra i ryggen och gratulera sig själva till en 100 mot 0 vinst.

           
     • Dan

      21 januari, 2013 at 23:04

      Det fanns en hypotes om att hela solsystemet skapats samma solnebulosa. Nya data visar att den hypotesen inte verkar hålla.

      Alltså är månen gjord av ost.

       
      • Johannes Axelsson

       21 januari, 2013 at 23:15

       Jaså minsann, evolutionslaget möter även andra lag (t ex ostlaget). Var kan man beskåda den matchen? Är det en jämn fight?

        
       • Dan

        22 januari, 2013 at 19:31

        Det är nån sorts meta-fight som pågår här. Vinnaren får en ost.

         
   • jon

    21 januari, 2013 at 21:11

    Hmmm…. du får nog förklara den liknelsen för den liknar då rakt inte evolutionsteorin contra skapelsen som jag först tänkte att du försökte förklara.

     
    • Johannes Axelsson

     21 januari, 2013 at 21:37

     Ok, jag kan förklara lite mer utförligt hur jag menar i ett kommande blogginlägg.

      
   • Thomas Schwartz

    21 januari, 2013 at 21:18

    Johannes, ska det här svaret förstås som att du gör en pudel från bloggen förra veckan där du skrev:

    ”Då är förstås frågan om inte skapelsetro också är pseudovetenskap, och mitt svar är tveklöst: Nej. Vi skapelsetroende är fullt medvetna om och helt ärliga med att vi främst sätter vår tillit till Bibeln. Även om vi älskar vetenskap och allt det kan ge oss sätter vi större tillit till Guds eviga ord än till de teorier som för tillfället råkar vara på modet bland vetenskapsmän. För att det ska bli extra tydligt att det handlar om tro föredrar vi att kalla oss själva skapelsetroende (inte ”kreationister”).”

    Där skriver du väll att vetenskapen och kreationismen inte spelar i samma fotbollsmatch, eller ens samma sport?

     
    • Johannes Axelsson

     21 januari, 2013 at 21:41

     Tack för att du gav mig möjlighet att förtydliga det. Vetenskapen är inte ett av lagen. Den är snarare att betrakta som själva spelet/spelplanen/spelreglerna.

      
     • Thomas Schwartz

      21 januari, 2013 at 22:00

      Men då gör du ju en pudel när du nu säger att kreationismen spelar på den vetenskapliga spelplanen vid sidan av biologi, geologi, astronomi osv. Då måste du ju antingen erkänna att kreationism är pseudovetenskap eller visa att kreationsimen uppfyller kriteriet du satte upp i det ovan nämnda blogginlägget där du skrev: ”En vetenskaplig teori måste nämligen kunna göra förutsägelser som slår in och som inte ständigt motsägs av observationer – den måste vara falsifierbar. ” Jag hoppas att du försöker dig på det senare vilket är ett blogginlägg jag hoppats på länge.

       
      • Johannes Axelsson

       21 januari, 2013 at 23:13

       Biologi, geologi, astronomi är inte lag som vi skapelsetroende spelar mot. Dessa områden är istället vad matcherna handlar om. De är inga egna spelare. Evolutionslaget och skapelselaget kämpar om att vinna de olika matcherna. En av matcherna handlar till exempel om solsystemets ursprung. Varken skapelsetro eller evolutionstro är vetenskaper, men de rör sig på vetenskapens spelplan.

        
       • Thomas Schwartz

        21 januari, 2013 at 23:27

        Ok, jag blir nyfiken. Exakt vem spelar egentligen i evolutionslaget?

         
        • Johannes Axelsson

         21 januari, 2013 at 23:39

         De som inte bara passivt ser på och supportar evolutionsläran utan aktivt kämpar för att den ska vinna.

         Grattis till den 9000:e kommentaren. 🙂

          
       • kris08

        22 januari, 2013 at 12:00

        Vetenskapens spelplan?
        Ursäkta, men uttryck som att någon ”sätter ljus på himmelens fäste för att råda över dag eller natt” hör nog snarare hemma på bronsåldersmytens spelplan!

         
   • Janolof

    22 januari, 2013 at 08:57

    Senaste ”segern” för det bibelfundamentalistiska skapelsetroende laget var väl när man tvingade Galilei att ta avsvära sig sin helioentriska ståndpunkt. Sen dess har det ju varit en lång framgångssvit för vetenskapen. Fast vissa skapelsetroende har svårt att inse att loppet är kört…

     
 3. Sake

  21 januari, 2013 at 13:11

  Du missar att nämna att kväveisotopernas relativa förekomst är desamma för Jupiter och Solen, medan de inre planeterna uppvisa en annan komposition. Gasformigt och fast bundet kväve verkar sortera olika under nebular sol/planetbildning. Vi kanske är en ny och spännande mekanism på spåren. Isotopsortering är för övrigt inget exotisk eller någon vit fläck på den vetenskapliga kartan. Det används regelmässigt vid upparbetning av klyvbart material.

   
  • kris08

   21 januari, 2013 at 14:45

   Precis! Istället för att slita sitt hår eller ägna sig åt övertolkning av gamla sagor så tar man sig an utmaningen. Isotopsortering är absolut inget övernaturligt utan förekommer i flera former i naturen. Jag tror knappast någon påstått att solsystemets bildning är ett avklarat kapitel…

   Jag tvivlar på att särskilt många anslutit sig till alternativet till nebularhypotesen:

   ”Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, så ock stjärnorna.
   Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden, och till att råda över dagen och över natten, och till att skilja ljuset från mörkret.”

    
 4. Johnny Lilja

  22 januari, 2013 at 11:05

  ”Enligt evolutionsläran formades Jorden” 🙂 Snälla nån. Astronomerna struntar fullkomligt i kreationisternas försök att underminera evolutionsteorin! Inse att ni kreationister är en liten marginell grupp utan någon som helst betydelse för den vetenskapliga debatten

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: