RSS

När var Noas flod?

14 Aug

Jag har skrivit några gånger att Noas flod ägde rum för drygt 4300 år sedan, alltså runt år 2300 f Kr. Jag tänkte att det är dags att visa hur detta kan räknas ut med hjälp av de uppgifter som ges i Bibeln. I följande beräkning kommer jag för enkelhetens skull spara felmarginalerna till slutet. (För dem som inte redan har läst det rekommenderar jag först introduktionen Bibelns kronologi 101.)

I 1 Mos 11:10-14 läser vi nu följande:

”Detta är Sems släkttavla. Sem hade levt i 100 år när han blev far till Arpakshad, två år efter floden. Efter Arpakshads födelse levde Sem 500 år och fick söner och döttrar. Arpakshad var 35 år när han blev far till Shelach. Efter Shelachs födelse levde Arpakshad 403 år och fick söner och döttrar. Shelach var 30 år när han blev far till Ever. [osv]”

Arpakshad Semsson föddes alltså år 2 e F (efter Floden). Hans son föddes år 2 + 35 = 37e F. Fortsätter man att lägga ihop åldrarna på alla Sems ättlingar ända fram tills Abrahams pappa Terach föds så hamnar vi i år 222 e F. När Terach dog flyttade Abraham vidare och fick ett löfte av Gud om sina ättlingars framtid (Apg 7:4). Det hände år 222 + 205 = 427 e F. Sedan gick det exakt (på dagen! – 2 Mos 12:41) 430 år tills de drog ut ur Egypten. Det var alltså år 427 + 430 = 857 e F. Därefter gick det ytterligare 480 år (och 19 dagar) innan Salomo började bygga templet:

Under det fyrahundraåttionde året efter israeliternas uttåg ur Egypten, det fjärde året av Salomos regering i Israel, i månaden siv, som är den andra månaden, började Salomo bygga Herrens hus. (1 Kung 6:1)

Denna historiska händelse ägde alltså rum år 1337 (l33t!) efter Floden (utan hänsyn till någon felmarginal).

Så ser det hela ut sammanställt i tabellformat:

För att nu göra en lång historia kort: Genom att synkronisera vissa händelser med assyrisk kronologi kan Salomos fjärde regeringsår fastställas till år 966 f Kr. Alltså:

år 1337 efter Floden = år 966 före Kristus

Och vad blir då 1337 + 966? Det blir 2303! Felmarginalen är endast 9 år (eftersom det är nio personer vars ålder kan diffa med strax under tolv månader – se Bibelns kronologi 101). Därför törs vi konstatera att:

Bibeln säger att Noas flod ägde rum runt år 2300 f Kr.

 

20 svar till “När var Noas flod?

 1. jon

  30 augusti, 2012 at 07:34

  Visste dessa första människor verkligen hur gamla de var. Hade de en kalender att gå efter? höll de tideräkningen på samma sätt som oss? osv osv. Det finns hen hel del invändningar man kan göra mot detta sätt att räkna. Eller till att hålla bibeln som ett korrekt historiskt instrument.

  Sen finns det alltid den största invändningen… varför kan man inte hitta spår av många av de ”historiska” händelserna i bibeln i varken arkeologin eller i angränsande länders kronologier. I egypten finns inte ett spår efter israelerna, varken deras vistelse eller uttåget.
  Jeriko, till exempel var inte ens bebott då Joshua påstås ha intagit staden.
  Kung David finns det inte ett spår av. Hade hans rike varit så stort som det påstås hade detta gett avtryck i omgivande staters efterlämnade skrifter. Men det gör det inte. Israel och omgivande stater stod under Egyptiskt styre på den tiden.

  Varför beskriver moseböckerna i stora delar hur det såg ut från 1000 fk åch frammåt. Den kamelkaravan som Josef såldes till kan inte ha funnits. Människorna hade inte tämjt kameler på den tiden helt enkelt.

  Med tanke på bibelns dåliga överensstämmelse blir det svårt att ens försöka använda den för någon tideräkning. Helt enkelt.

   
  • Rolf Lampa

   30 augusti, 2012 at 15:41

   DAVIDS HUS

   …hur gamla de var. Hade de en kalender att gå efter? höll de tideräkningen på samma sätt som oss? osv osv.

   Årstider? Men antagligen hade de inte uppfunnit årstiderna heller på den tiden.

   Davids hus
   Angående David hittades 1993-1994 flera delar av en minnesten, en utombiblisk källa, med inskriptioner som befriar dig från dina tvivel om huruvida David fanns eller inte. Uppgifterna rör händelser och släktingar till David cirka 200 år efter Davids regering. Citat:

   Upptäckten ger en arkeologisk koppling till de bibliska referenser till den härskande dynastin som inrättade av Kung David ungefär två århundraden innan de händelser som omnämns i inskriptionen. Det är den första omnämnandet av kung David och det tidigaste omnämnandet utanför Bibeln av en biblisk person. Upptäckten är av särskild betydelse med tanke på de forskare som är antingen skeptiska eller förnekar den historiska existenen av kung David.

   Mer citat:

   Själva inskriptionen
   ”Det visade sig att fragmentet från minnestenen nämner kung Davids dynasti, ”Davids Hus” … ytterligare två fragment av minnestenen återställda på två skilda platser i juni 1994.”
   Den delvis rekonstruerade texten lyder som följer:

   1. [ … …] och avskar [ … ]
   2. [ … ] min far for upp [mot honom när] han stred vid [ … ]
   3. Och min fader föll, han gick till sina [fäder]. Och kungen av I [s-]
   4. rael kom dessförinnan till min faders land. [Och] Hadad gjorde mig till kung.
   5. Och Hadad for före mig, [och] jag skiljde mig från [de] sju [ …-]
   6. s av mitt kungarike, och jag slog [sju]tio kun[gar], som rustat tu[sentals va-]
   7. gnar och tusentals ryttare (eller: hästar). [Jag dödade Jeho]ram [Ahab]s son
   8. Israels kung, och [jag] dödade [Ahaz]iahu son till [Jehoram kun-]
   9. g av Davids Hus. och jag lade [deras städer i ruiner och gjorde]
   10. deras land till [ödeläggelse … ]
   11. andra [ … och Jehu re-]
   12. gerade över Is[rael … och jag satte ]
   13. under belägring [ … ]

   Slut citat. Se http://biblicalstudies.info/top10/schoville.htm

   Det är ju lätt att se att det är din ”jag-tänker-inte-tro-en-enda-historisk-uppgift-i-alla-fall”-attityd som gör att du inte känner till några arkeologiska (utombibliska) bevis. Bättre kan du.

   // Rolf Lampa

    
   • Rolf Lampa

    30 augusti, 2012 at 15:44

    Glömde säga att texten var min egen fria översättning, länk gavs dock till källan.

     
   • jon

    30 augusti, 2012 at 17:41

    Grattis Rolf till din upptäckt.

    Men vad är det egentligen du hänvisar till? Det är en inskrift som är gjord 200 år efter Davids förmodade leverne. Man nämner Davids hus. Ok. Men det finns problem med denna inskiption. Kritiker till tolkningen menar att man kan utläsa annat i texten.

    Inskriptionen lyder K BYTDWD vilket har tytts till MLK BYT DWD vilket utlästs ”kung av davids hus”. Dock finns bara ett K i MLK vilket gör det osäkert att det står kung. Det finns punktter mellan varje ord i inskriptionen men den saknas mellan BYT och DWD. Det gör att det skulle kunna utläsas som ett ord istället för två. då skulle det lika gärna kunna utläsas som Betdod vilket är en ort i närheten av Tell Dan.

    Inskriptionen är under alla omständigheter inget som kommer från Davids tid utan är av senare datum.

    Men ok, vi förutsätter att det verkligen står Davids hus. Vad säger då tavlan? Det kan mycket väl funnits en kung som hette David. Men var den historiska David densamma som den bibliska? Knappast troligt. Som jag tidigare påpekade så saknas hänvisningar utom bibeln om det rike som David ska ha härskat över. Skulle Davids rike verkligen funnits skulle detta med all sannolikhet gett avtryck som man hade funnit under utgrävningar.

    Den historiska David var förmodligen en ganska marginaliserad stamkung som härskade över ett litet rike inklämt mellan betydligt större och starkare riken.

    Så tyvärr, inte den här gången heller lyckades du överbevisa mig.

    Appropå min “jag-tänker-inte-tro-en-enda-historisk-uppgift-i-alla-fall”-attityd så förhåller det sig så att ju äldre tid som beskrivs i bibeln desto svårare har det varit att bekräfta händelserna och människorna. Men, så vitt jag förstår, ju närmare 700 talet fk vi kommer desto mer sanning finns. Åtminstonde vad gäller vilka kungar som regerade och vilka fiende som invarderade Juda och israel rike.

     
    • Rolf Lampa

     30 augusti, 2012 at 17:53

     WOW

     Jag sade ju att det var nåt fel på dig. Skulle den ”historiska David densamma som den bibliska?”

     Naturligtvis inte. Och inte någon av hans namngivna ättlingar heller, och inte deras namngivna fiender heller, alla omnämnda i Bibeln.

     Otroligt. Helt otroligt faktiskt.

     // Rolf Lampa

      
     • jon

      30 augusti, 2012 at 18:21

      Påhopp och ironiseringar. Ska vi tolka det som om du har svårt att hitta motargument?

      Dávids rike i bibeln påstås nå från Eufrat i norr till Akabaviken i söder. Var hittar du några historiska referenser till det förutom bibeln? Davids rike finns inte omnämt någon annanstans.

      Men med retorik á la rolf så blundar man för det och antar en ironisk hållning.

      Ridå

       
      • Rolf Lampa

       30 augusti, 2012 at 22:17

       DEFINITIVT INTE KNÄNA

       Men snälla nån, Davids hus, och hans väldokumenterade släktingar 200 år senare, samt namngivna fiende, väl kända både i Bibeln och utanför bibeln blev nyss omnämnda, och omnämns därför inte?

       En dispyt om gränsdragningar i vidsträckta ödemarker i civilisationens gryning säger väl ingenting om Davids existens sedan fientliga grannar pekat ut han och hans förhatliga ättlingar i huggen sten?

       Uppfattar man arkeologiska fynd så bakvänt som du, då är det ju verkligen nåt allvarligt fel, men inte på knäna. Och jag påpekar det bara för att det är sant.

       // Rolf Lampa

        
       • jon

        30 augusti, 2012 at 22:54

        Rolf

        Jag vet inte om du riktigt är med på tåget. Du slår vilt men du angriper ju inte ens kärnan i det jag säger. Du hakar fast dig vid om jag erkänner David som en historisk person. Det jag säger är att de bevisen för Davids existens stämmer inte överens med bibelns berättelser. David var inte den starka kungen som härskade över det riket som bibeln beskriver. Det beviset (tavlan) för Davids existens är knapphänt, omstritt och inte ens skrivet på den tiden David ska ha levt. Det hade varit bättre med inskiptioner från davids tid som omnämner honom som kung. Då hade det varit odiskutabelt att han funnits. Hade han varit omnänmd i grannstaterna hade vi kunnat tolka honom som en viktig person i området som härskade över ett större område.

        Men det är tyst.

        Vilka arkeologiska fynd syftar du på??

        Varken du eller jag är arkeologer. Vi hänvisar till olika källor. Dina är i allmänhet från ställen som stödjer kreationismen. Det jag visar med min kommentar är att det inte finns några entydiga bevis. Att de bevis du vaskar fram är både omtvistade och inte ens direkta utan indirekta. Mycket av min argumentation bygger jag från Hans Furuhagens bok ”Bibeln och arkeologerna” men även andra böcker som jag läst. Jag måste, som du, förlita mig på folk som fördjupat sig i området.

        Men återigen Rolf. Jag tycker du får en väldigt otrevlig ton då du blir allt för hårt emotsagd. Tyvärr är det svårt att hålla igen spydiga ord mot dig. Dom liksom slinker med. Det jag hade hoppats på från din sida var att du diskuterade kärnan i det jag skrev tidigare. Men inte det blir påhopp och försök till idiotförklaringar. JAg kan bara tolka det som att dina argument tagit slut.

         
 2. Johnny Lilja

  30 augusti, 2012 at 10:18

  Nåja, de vise på den tiden kunde addition lika bra som en mellanstadieelev i alla fall. Värre var det med geometrin.
  ”Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets”
  (1 Kung 7:23)

   
  • -A-

   30 augusti, 2012 at 13:01

   Menar du att det borde stå att det var 31,4 alnar i omkrets (O=PI x d)? Är det själva exaktheten du är ute efter? Annars hänger jag inte riktigt med.

    
 3. Johnny Lilja

  30 augusti, 2012 at 17:14

  Måtten stämmer inte. De som skrev ner det hade ingen susning om geometri. Jag kunde ha nöjt mig med 31 alnar om man avrundar till hela alnar.

   
  • Rolf Lampa

   30 augusti, 2012 at 17:28

   THE WORD

   Oroa dig inte, den som beskrev föremålet var med säkerhet inte den som gjorde formarna samt gjorde gjutningen av kopparhavet. Gjutarkillen var för övrigt inte israelit. De fick importera kunnigt folk från grannländerna. Men hans mor lär ha varit israelit, av Dans stam. Daniterna hade inget eget landområde (åtminstone inte till att börja med) och blandade sig med fenicierna vid kusten. Och gjutarkillen kom från en av dessa kuststäder. Daniter seglade tillsammans med fenicierna ända upp till nordeuropa flera hundra år före Kristus.

   Hur tjock var kanten förresten? Var kanten välv eller smal och vass? Mätte de från insida till insida, eller utsida till utsida?

   Varför ta i så väldeliga på basen av så knapphändiga uppgifter?

   Viktigare är att konstatera att Bibeln menar att du är skapad. Din biologiska kropp utgör det mest komplexa informationssystemet i universum. Du består av information. Och lever genom att processa information. Och du skapades av en person. En person som kallas Ordet. The Word – the very source of information.

   // Rolf Lampa

    
 4. Johnny Lilja

  30 augusti, 2012 at 17:55

  Väldeliga? Det tycker jag inte. Inga bombastiska ordkaskader som man kan se i vissa andra inlägg.
  Vem som gjorde formarna kan väl kvitta. Okunnigheten hos de som skrev bibeln var det jag stillsamt påpekade. Det är förstås en bagatell jämfört med de ställen där man beskriver jorden som platt (rund skiva eller med fyra hörn) och himlen som en uppspänd tältduk
  Jag skapades av två personer precis som du f.ö

   
  • Rolf Lampa

   30 augusti, 2012 at 18:00

   RÖD

   Johnny Lilja skrev: ”Okunnigheten hos de som skrev bibeln var det jag stillsamt påpekade.”

   Och? Detta verkar med som en ”surt sa räven” reaktion på nåt du bara spontant ogillar.

   Min fru kan inte uppge bilmodell på den bil jag hade när hon åkte med mig första gången. Men vilka kläder jag hade på mig, och sina egna kläder, det har hon full koll på. Men vad är problemet med att hon (eventuellt) inte kunde alla tekniska data om bilen, inte ens bilmodell?

   ”Den var röd” säger hon bara.

   // Rolf Lampa

    
  • Rolf Lampa

   30 augusti, 2012 at 18:07

   När det gäller tramsandet om bildspråket så är du riktigt löjlig. Det står i morgontidningen att solen gick upp i morse, med klockslag och allt.

   Och de fyra vädersträcken hade man tydligen koll på. Att jordytan skall omvälvas som när man skakar av en dallrande duk är ju en ganska målande beskrivning av omfattande jordbävningar, tycker jag.

   Och när det gäller den runda platta jorden så fick dom säkert den iden genom att se upp mot himlen och till sin häpnad se likadana runda skivor, fast fyrkantiga – men som hade kantrat och därför stod på högkant!

   Bättre kan du.

   // Rolf Lampa

    
   • Johnny Lilja

    30 augusti, 2012 at 19:36

    Jo visst: Allt som inte stämmer är ”bildspråk”.
    “Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn”
    “på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen”
    “gripa om jordens hörn och skaka bort de onda”
    platt cirkel: “ovan jordens rund,Han breder ut himlen som en duk, spänner upp den som ett tält att bo i
    “Trädet växte sig stort & väldigt och nådde ända upp till himlen, så att det syntes till världens ände

     
    • -A-

     30 augusti, 2012 at 20:54

     Dessa textexempel som du anger kan vara värda att kollas upp i sitt sammanhang. Skildrar de (påstådda) verkliga händelser eller (påstådda) syner/drömmar/poetiska omständigheter etc? Är det dikter/psalmer eller vanlig berättarteknik?

     Svar: endast en av texterna är från ett påstått verkligt sammanhang (Matt 4:8, dvs ditt andra exempel). Här visar Satan världens alla kungariken för Jesus. Men även i detta fall kan vi anta att det handlar om en symbolisk show från Satans sida, eftersom man mycket väl kände till att alla kungariken inte kunde ses från ett och samma berg.

     De andra exemplen är hämtade från Uppenbarelseboken (den mest symbolikfyllda boken i hela Bibeln), Jobs bok (där Gud med bildspråk berättar om sin skapelse), samt Jesajas profetiska syner.

     Jag förstår inte att man _inte_ kan förstå att det är bildspråk! Inte tolkar du dikter som författarens bokstavliga upplevelser får jag anta 😉

      
     • Johnny Lilja

      31 augusti, 2012 at 09:54

      Det är ju det som är själva poängen! Det är en blandning av dikt, verklighet, överdrifter, skrönor etc. som är i högsta grad beroende av subjektiva tolkningar eller snarare gissningar om vad som är vad. Därav följer att jag stöder jons slutsats att bibeln inte kan ses som ett pålitliigt historiskt dokument. Jag är väl medveten om att författarna inte alltid återger vad de sett. En expert på dödahavsrullarna, John Allegro har en intressant förklaring:
      http://psypressuk.com/2010/09/24/literary-review-the-sacred-mushroom-and-the-cross-by-john-m-allegro/

       

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: