RSS

Varför inte koka en killing i sin moders mjölk?

11 Aug

Ja, varför inte? Det låter ju supertrevligt! 😉

Detta förbud, som finns med tre gånger i pentateuken (de fem moseböckerna), har förbryllat många. Varför detta skulle vara värt att förbjuda är inte självklart för de flesta. Därför lyfts det ibland fram för att förlöjliga bibeltro och för att få Bibelns Gud att framstå som nyckfull eller fånig.

Men bara för att många har svårt att förstå det så betyder inte det att det saknas en god anledning. Låt oss först ta en titt på texten och sammanhanget:

Blodet av det som offras till mig skall du inte offra tillsammans med något syrat, och fettet från mina högtidsoffer får inte lämnas kvar till morgonen. Det bästa av den första grödan på din mark skall du föra till Herrens, din Guds, hus. Du skall inte koka en killing i moderns mjölk. – 2 Mos 23:18-19 och 2 Mos 34:25-26 (exakt samma formulering)

Många av de föreskrifter som gavs till israeliterna vid sidan av de tio budorden, bar på ett symbolisk poäng. Hela offersystemet var avsett att lära oss något väldigt viktigt om syndens problem och Guds lösning för att rädda oss från den. Jäst symboliserade synd, så det fanns uppenbarligen ett symboliskt syfte med att inte offra något ”syrat”. (Av samma anledning anser jag det vanhelgande att använda alkoholhaltigt nattvardsvin – vinet ska ju vara en symbol på Jesus oskyldiga blod.)

Jag vet inte vad fettet symboliserade i texten ovan, men om vi visste det skulle det antagligen inte vara svårt att lista ut varför det inte fick lämnas kvar. Att man skulle ge det bästa av grödorna till Gud skulle lära hans folk att lita på honom och inte hålla fast vid rikedomar. Det stämmer överens med vad Jesus sedan sa i bergspredikan: ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt 6:33)

Symboliskt syfte

Kontexten i ovanstående verser pekar alltså på att förbudet mot att koka en killing i moderns mjölk hade ett symboliskt syfte. Det pekar också på att det handlade om hur de skulle tillbe Gud. ”Du skall inte tillbe eller tjäna deras gudar och inte ta efter deras seder sägs det några rader längre ner (2 Mos 23:24).

Man kan till att börja med fråga sig varför israeliterna ens skulle komma på tanken att koka en killing i sin moderns mjölk. Svaret är sannolikt att detta praktiserades bland folken kring israeliterna. Det finns faktiskt arkeologiska fynd som har lyfts fram som bevis på att detta förekom bland kanaaneerna. Även om ordalydelsen i dessa gamla kilskrifter har ifrågasatts så vet vi i alla fall att folk på den tiden tog mjölk och amning på stort symboliskt allvar. Både egypter och kanaaneer tillbad avgudar som förknippades med olika djur, och gudinnor avbildades ofta ammandes viktiga personer. Till exempel avbildades ibland den egyptiska gudinnan Hathor som en ko och i en målning vid Deir el-Bahri ammar hon farao Mentuhotep II. Fler exempel på ammande gudinnor är de kanaaneeiska gudinnorna Ashera och hennes dotter Anat (avbildad som en kviga), samt den babylonska bergsgudinnan Ninhursag.

Gud ville förstås inte att hans folk skulle ägna sig åt en sed som skulle påminna dem om avgudadyrkan – särskilt inte om man funderar över vad mjölken skulle symbolisera. Mjölk ger den nyfödde liv och näring. Idag sägs det att ”mjölk ger starka ben”. På den tiden tänkte man förmodligen att ”mjölk ger liv”. Det är inte svårt att se den makabra symboliken i att koka en död liten killing i det som var avsett för att ge den liv. Jag tycker inte alls att det är konstigt att Gud ville hålla israeliterna borta från sådana ”avskyvärda seder”.

”Killing me softly”? – Killing dricker sin moders mjölk – Foto: Скампецкий (Wiki)

 

Hälsomässigt syfte

Kontexten i 5 Mos 4:21 pekar dessutom på ett hälsomässigt syfte, eftersom detta förbud är placerat i slutet av en lista över djur som var olämpliga som föda. Med tanke på att mjölken under den första tiden efter att killingen fötts är extra fet och näringsrik, skulle detta utgöra en farligt ohälsosam måltid.

Etiskt syfte

I ljuset av 3 Mos 22:27-28 anar vi även ett etiskt syfte. Denna text säger nämligen att man inte fick offra en kalv, ett lamm eller en killing förrän det har diat sin mor minst i sju dagar; samt att man inte fick ”slakta en ko eller ett får på samma dag som dess unge”. Jag tolkar detta som omtanke om djuren. Bara för att Gud gav människorna tillåtelse att äta kött (1 Mos 9:3) och att använda djur till offer, så ger det oss inte rätt att behandla dem hursomhelst. Man kan förstås fråga sig vad det gör med oss människor när vi är grymma och hänsynslösa mot djur.

Som vi ser kan det ha funnits flera goda anledningar till att Gud gav detta förbud och till att han underströk det genom upprepningar.

Gäller detta förbud än idag?

Det finns en uppenbar skillnad mellan de tio budorden (som var skrivna i sten, med två kopior som i ett kontrakt mellan Gud och hans folk, och som förvarades i förbundsarken) och dessa regler och föreskrifter (som var skrivna på papyrus eller liknande och förvarandes bredvid förbundsarken). Ingenstans i Bibeln finner vi något om att de tio budorden har slutat gälla, men däremot att dessa föreskrifter inte längre är aktuella. Till exempel behövdes inte offersystemet efter att det offer som de pekade på hade fullbordats. Här syftar jag förstås på Jesus.

Men även om förbudet mot att koka en killing i sin moders mjölk inte längre behövs på samma sätt som det gjorde då – jag känner till exempel ingen som brukar koka killingar till avgudar – så skulle jag akta mig för att säga att det inte ”gäller” längre. Principerna bakom denna regel är nämligen högst relevanta och aktuella idag. Ta gärna en extra titt på det jag skrev ovan och fundera över vad det kan lära oss om hur vi bör leva idag på 2000-talet.

Annons
 

15 svar till “Varför inte koka en killing i sin moders mjölk?

 1. jon

  26 augusti, 2012 at 23:08

  Att koka en killing i dess moders mjölk…. är det inte det som ligger bajom att en rätt-trogen jude skall skilja mellan kött och mjölk och dessa två aldrig får blandas? Tror till och med att jag såg på något program om att man enligt kosher reglerna inte ens får äta kött och mjölkmat på samma porslin utan de hade separata tlrikar i skilda skåp.

  Många av de ibland absurda reglerna runt mat har i gamla tider haft med hygien och diverse sjukdomar att göra. Det har, vad jag vill minnas att jag läst nån gång också varit så att kulturer som hållit fast vid sina ibland överstrikta regler har klarat sig i allmänhet bättre i tider då sjukdomar och farsoter härjat.

  Romerna lär tillexempel ha klarat pesten bättre än vad andra människor gjorde. Detta pga att dom i sin kultur skiljer väldigt noga på vad som anses rent och orent.

  Vad gäller mat så får man idag på restauranger inte förvara kött och mjölk i samma kyl. Kanske inte samma sak som att koka en killing i dess moders mjölk, men jag tror det finns en ledtråd där. Så jag tror det finns mer än religiösa orsaker till det budet.

   
 2. Th.V

  26 augusti, 2012 at 23:23

  För den ovetande ter sig såna regler lätt väldigt konstiga, men den som fördjupar sig kan komma att konstatera att de alls inte är så dumma som de verkar va…. Verkar va nån intelligens bakom detta….

   
  • jon

   26 augusti, 2012 at 23:35

   Om vi nu inte förutsätter att det är en gud som ligger bakom det så kan det vara kunskap som fanns hos människor på den tiden. Att det sedan kom med i bibeln kanske inte är så konstigt. Mose lag innehåller en mängd förmaningsregler. Att då stoppa in regler som skulle hjälpa människor att undvika förgiftning kanske inte är helt osökt.

    
  • Mattias Larsson

   27 augusti, 2012 at 05:23

   Th.V, du var inne för ett tag sedan och hade åsikter om fossilserier och övergångsfossiler. Jag efterfrågade då en lite bredare beskrivning från din sida om var du faktiskt står i skapelsefrågan. Kan du berätta lite mer om det?

   https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/07/16/sjoliljestjalkar-i-mjuk-bergvagg/#comment-5988

    
 3. Janolof

  27 augusti, 2012 at 08:12

  Du tycker inte det är konstigt att han överhuvudtaget ville ha djuroffer? Vore det inte bättre om människorna kunde använda dessa till föda?

   
 4. kris08

  27 augusti, 2012 at 10:23

  ”Så skall du ta den ena baggen, och Aron och hans söner skall lägga sina händer på dess huvud. Slakta baggen och tag dess blod och stänk det runt om på altaret.
  Stycka baggen, tvätta inälvor och fötter och lägg detta på köttstyckena och huvudet.
  Bränn sedan hela baggen på altaret. Detta är ett brännoffer åt Herren, en lukt som gör honom nöjd, ett eldoffer åt Herren.
  Därefter skall du ta den andra baggen, och Aron och hans söner skall lägga händerna på dess huvud.
  Du skall slakta baggen och stryka lite av blodet på Arons högra örsnibb och hans söners högra örsnibb och på högra tummen och högra stortån; resten av blodet skall du stänka runt om på altaret.
  Du skall ta av blodet på altaret och av smörjelseoljan och stänka på Aron och hans kläder och på hans söner och deras kläder; då blir han och hans kläder heliga, liksom hans söner och deras kläder.”
  (2 Mosebok 29)

  Jämfört med den judiska prästvigningen verkar det kanske ändå inte så värst makabert att servera kött med gräddsås…

   
  • jon

   27 augusti, 2012 at 12:05

   ”Detta är ett brännoffer åt Herren, en lukt som gör honom nöjd, ett eldoffer åt Herren.”

   Överhuvud taget framstår bilden av gud i GT som väldigt primitiv. Adam och Evas gud som vandrar runt i edens lustgård. Abraham som får besök av gud och bjuder honom på mat osv..

    
   • kris08

    27 augusti, 2012 at 13:59

    Ja, den enda större skillnaden mot de samtida konkurrenterna är väl att Molokdyrkarnas påstådda människooffer ersatts av att man vid offrandet kan ”lösa ut” sin förstfödda son mot ett djur…

    En passage i Femte Mosebok visar att Gamla testamentets Gud definitivt är av denna världen:

    12 Du skall hava en särskild plats utanför lägret, dit du kan gå avsides.
    13 Och du skall jämte annat som du bär hava en pinne, och när du vill sätta dig därute, skall du med den gräva en grop och sedan åter täcka över din uttömning.
    14 Ty HERREN, din Gud, vandrar fram i ditt läger för att hjälpa dig och giva dina fiender i ditt våld; därför skall ditt läger vara heligt, så att han icke hos dig ser något som väcker hans leda och fördenskull vänder sig bort ifrån dig.

     
    • jon

     27 augusti, 2012 at 14:07

     ”12 Du skall hava en särskild plats utanför lägret, dit du kan gå avsides.
     13 Och du skall jämte annat som du bär hava en pinne, och när du vill sätta dig därute, skall du med den gräva en grop och sedan åter täcka över din uttömning.”

     Låter lite som lumpen

     Med sådanna regler blir det tydligt att det handlar om smittspridning. Människorna visste att sjukdommar spreds om man var oförsiktig med hygienen. Men med guds auktoritet så blev det enklare att styra dem.

     Helt enkelt underbart!! Poesi!

      
     • Johannes Axelsson

      8 september, 2012 at 21:56

      Naturligtvis handlar den regeln om att minska smittspridning! Dessa regler hade olika syften (etiskt, hälsomässigt, symboliskt) – ofta fanns det flera syften på en gång.

       
    • Nonfiction

     8 september, 2012 at 22:56

     Just den här formen av passager visar naturligtvis också hur mycket bilden av Jahve verkligen förändrats genom åren. Här är han alltså någon som kan förväntas ”vandra fram” i lägret och förfäras över olika saker han får syn på.

      
     • Johannes Axelsson

      8 september, 2012 at 22:59

      … eller så var det bara så Gud uttrycker sig för att folk ska förstå.

      Jämför med när Gud säger till Abraham att han än på väg till Sodom och Gomorra för att se efter som det verkligen är så illa ställt som han har hört.

       
      • jon

       8 september, 2012 at 23:19

       ”Jämför med när Gud säger till Abraham att han än på väg till Sodom och Gomorra för att se efter som det verkligen är så illa ställt som han har hört.”

       En allsmäktig gud som måste skicka löpare för att se vad som händer………..

        
      • Nonfiction

       8 september, 2012 at 23:32

       Vad är det som tyder på att ”gud uttrycker sig för att folk ska förstå”? Han skildras ju konsekvent på det här viset i gamla testamentet.

        

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: