RSS

Att utmana ett paradigm

25 Feb

Än om det publiceras hundratals vetenskapliga upptäckter som stämmer överens med skapelsetro eller utgör problem för evolutionsteorin (som den jag skrev om igår – mjuk vävnad i dinosauriefossil), så är det inte säkert (än om jag försöker vara hoppfull) att det skulle leda till någon större förändring i forskarvärlden. Det beror på att det är väldigt svårt att ändra på ett paradigm – särskilt ett som är så starkt knutet till hur vi ser på vår existens.

De som villl utmana ett paradigm möter svårigheter på två olika plan:

Det personliga planet: Det krävs mod, uthållighet och ödmjukhet hos dem som ser saker ur ett annat perspektiv och vill åstadkomma en förändring. Det är svårt att behärska alla dessa tre kvaliteter på en gång. (Den sista länken ger exempel på hur brist på ödmjukhet kan leda till stora och onödiga konflikter.) När man utmanar en etablerad ”sanning” leder det oundvikligen till att dess företrädare känner sig anklagade. Man påstår ju direkt eller indirekt att någon annan har fel, vilket lätt uppfattas som brist på ödmjukhet. Men ödmjukhet är inte synonymt med feghet, underkastelse för auktoritetstro eller att man ser ner på sig själv. (Se Jesus exempel: Han utmanade de skriftlärdas auktoritet, men var ödmjuk i att han satte andra före sig själv.) Om man jämt är orolig för att trampa folk på tårna kanske man försummar sin plikt mot mänskligheten genom att inte dela med sig av vad man fått kännedom om. Det behövs alltså mod för att göra det, och uthållighet eftersom det kan ta mycket lång för budskapet att nå fram.

Det intellektuella planet: Det är svårt att utmana ett paradigm just för att man inte blir förstådd. Det är som att man talar ett helt annat språk som är obegripligt för åhöraren. De tankar man presenterar är helt främmande för den som är van vid ett annat tankesätt – paradigmets.

För att illustrera hur kraftigt rotat evolutions-paradigmet är i mångas tankar vill jag använda mig av just exemplet med upptäckten av mjuk vävnad i dinosauriben. När man presenterar något som hotar paradigmet börjar de som håller fast vid det först kraftigt ifrågasätta om det är äkta – vilket förstås en en bra och rationell reaktion. Vi måste ifrågasätta resultaten och källorna och kontrollera om de är tillförlitliga. (Detta är förresten en biblisk princip.) Om resultatet visar sig vara tillförlitligt borde man förstås följa bevisen varthän de pekar. I det här fallet pekar de åt att dinosaurien inte är så gammal som man trott. Men man kan inte förmå sig att följa bevisen dithän de pekar, för enligt paradigmet pekar de åt helt fel håll. För att rädda sitt paradigm måste man då konstruera en annan förklaring.

Ungefär så här går resonemanget:

 1. Vi vet att fossilet är 65 miljoner år gammalt.
 2. Enligt beräkningar baserade på faktiska experiment och observationer borde inte
  proteiner finnas kvar ens efter en en bråkdel av den tiden.
 3. Vi har funnit proteiner i fossilet.
 4. Aha! Då måste alltså punkt 2 vara felaktig. Vi vet inte hur, men kollagen
  måste ha klarat sig i 65 miljoner år. Hur vet vi det? Jo för att:
 5. Vi vet att fossilet är 65 miljoner år gammalt.

Märk väl att punkt 5 är identisk med punkt 1. ”The circle is now complete.” 😉
Personligen tycker jag att följande resonemang är mer vetenskapligt:

 1. Fossilet påstås vara 65 miljoner år gammalt.
 2. Enligt beräkningar baserade på experiment och observationer borde inte
  proteiner finnas kvar ens efter en en bråkdel av den tiden.
 3. Vi har funnit proteiner i fossilet.
 4. Aha! Då måste punkt 1 vara felaktig. Fossilet kan inte alls vara så gammalt – inte ens i närhet.
  Men hoppsan! Det stämmer ju med de historiska tidsramar som Bibeln beskriver.
  Kanske värt att titta närmare på det. 😀
Annons
 
17 kommentarer

Publicerat av på 25 februari, 2012 i Vetenskap och paradigm

 

Etiketter: ,

17 svar till “Att utmana ett paradigm

 1. LarsN

  25 februari, 2012 at 20:28

  Man skall vara noggrann och försiktig när man väljer sina auktoriteter.
  En sagobok från bronsåldern, eller seriöst arbetande vetenskapliga experter? Det är frågan det.

  Att utmana en paradigm? LOL
  Jag kallar det: -Att fundamentalistiskt, och bakåtsträvande, vägra ta till sig mänsklig kunskap.

   
  • Anders

   25 februari, 2012 at 23:56

   Lars, Jag håller med om att vi bör akta oss för att förlita oss på sagoböcker från bronsåldern. Bibeln är däremot en väl beprövad historiebok. Den har många gånger ifrågasatts på just historiska punkter men så småningom blivit bekräftad på punkt efter punkt när arkeologin har gjort nya upptäckter. Det bibeln är full av är ju faktisk en stor portion mänsklig kunskap. Det i bibeln som verkligen övertygade mig om att det är en högre makt som ligger bakom den var Daniels bok i GT, förutsägelser av det som då var i framtiden och som har gått i uppfyllelse i detalj efter detalj.
   Vad är det som säger att det som står berättat i bibeln inte är ögonvittnesskildringar och verkliga händelser?

    
   • Ludvig Grahn

    26 februari, 2012 at 01:01

    Anders, nej Bibeln är INTE bekräftad historiskt. Källäget är synnerligen tunt. Att de övernaturliga inslagen i Bibeln kan förkastas är ju en sak, men det finns heller inte mycket som generellt stödjer det övriga innehållet. Vissa delar av de naturliga händelserna kan visst ha ägt rum, men historievetenskapligt kan du inte säga att de med någon säkerhet har ägt rum. Det ligger helt enkelt för långt bak i tiden och det saknas oberoende källor som bekräftar. Inte heller arkeologin bekräftar Bibeln. Till och med Israeliska arkeolger har ju medgett, efter decennier av seriöst sökande, att det inte finns något som styrker berättelserna om tex Moses vandringar, etc. Såvitt vi vet idag är Bibeln en sagobok, en sagobok med mycket tvivelaktig moral.

     
    • Anders

     26 februari, 2012 at 21:42

     Ludvig, jag märker att din ståndpunkt i frågan är nära de bibliska minimalisterna.
     Men vi bör tänka på att det är sparsamt med arkeologiska fynd om enskilda familjer.
     Vi finner att Israeliterna var närvarande i Egypten, Palestina, att Davids hus har bekräftats och att de var närvarande i Babylon. Det har varit en lång rad platser och även kungar som tidigare bara varit omnämnda i bibeln och som arkeologer senare har återfunnit. När bibeln beskriver verkliga personer, platser och händelser kan den knappast betecknas som en sagobok, det upplever jag vara mycket trångsynt. Det är ju helt klart att den innehåller otroligt mycket uppgifter och jag kan inte i min vildaste fantasi tänka mig att alla uppgifter kommer att bekräftas av arkeologiska fynd, men det som har blivit bekräftat bekräftar även bibelns tillförlitlighet.
     Jag tycker att det är märkligt att du beskriver bibelns moral som mycket tvivelaktig. De tio buden ligger som grund för hela västvärldens lagstiftning och med det synsättet bör även våra lagar ha en dålig moral. Jesu egen undervisning att älska andra människor som sig själv är en mycket god grund för en god etik.

      
     • Ludvig Grahn

      26 februari, 2012 at 23:38

      Anders, ja, de ”bibliska minimalisterna” regerar! 🙂 låt oss bara konstatera att även om en del platser och namn stämmer med historia och geografi, så framstår de gammaltestamentliga författarna som synnerligen oinformerade om sin egen samtid. Mycket tyder på att texterna skrevs betydligt senare än vad man trott tidigare, dvs inga ögonvittnesskildringar, utan – snarare – sagor.

      Moralen i Bibeln när naturligtvis tvivelaktig – i bästa fall! Att GT avlöser sig självt med den ena absurda vidrigheten efter den andra är ju en sak, men det är ju inte förrän Jesus kommer som vi blir hotade med evig eld i helvetet. Jesus vill att vi ska lämna allt – vänner och familj – för att följa honom. Vi ska inte ta hänsyn till morgondagen. Och vår västerländska etik bygger ju INTE på Jesus devis om att vända andra kinden till – det förstår ju var och en att det inte håller. Detta är inte moralisk agerande!

      Och de tio budorden är ju mycket suspekta. De tre första är ju rent löjliga och vittnar bara om en maktfullkomlig, diktatorisk, självförhärligande Gud. De övriga utgör i huvudsak sunt förnuft som mänskligheten vetat om tusentals år innan kristendomen. Den gyllene regeln är ju tex inte Jesus uppfinning, utan betydligt äldre. I budorden missar man också sånt som man verkligen skulle ha förväntat sig där, som tex: du skall inte våldta, du skall inte begå massmord, du skall inte tortera, etc. Varför finns inte dessa med om det nu ska vara en så perfekt samling levnadsregler?

      Nej, vår västerländska demokrati och upplysning har vi fått TROTS kristendomen, inte tack vare!

      Moralen har vi oberoende av gudar och religioner.

       
      • Anders

       27 februari, 2012 at 01:17

       Ludvig, finns det så mycket att gå efter så att det finns grund för påståendet att de gammaltestamentliga författarna som ”synnerligen oinformerade om sin egen samtid”?
       Annat tyder på att de verkligen är skrivna vid den tid som bibeln anger. Jag tar som exempel Daniels bok som enligt bibeltexten är samtida med honom från Nebudkadnessars tid fram till medio-persisk tid. Jag vet om att somliga menar att boken är skriven långt senare, under hellenistisk tid. En grunden för det argumentet är att den nämner vissa benämningar på musikinstrument med grekiska namn. Detta var en gåta fram till dess att man fann skrifttavlor där det omnämns att Nebudkadnessar hade anställt grekiska musiker. Så det finns verklig grund till att Daniel nämner om de grekiska musikinstrumenten.
       Jag vet om att de flesta kristna tror på en evig pina för ogudaktiga människor men läser vi alla texter i ämnet ser vi att den ger en helt annan bild. Den talar om att det är bara Gud som i sig själv är odödlig. För den som inte tror eller vill tro handlar det om att upphöra att existera och ingen evig pina. Bibeln handlar om en Gud som ”… vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.” 1 Tim. 2:4
       Det är tråkigt att vår västerländska etik inte riktigt har tagit det till sig att vända andra kinden till i en konflikt. Jag har prövat det och det fungerar. Jag bjöd hem den man som slog ner mig på gatan och vi blev riktigt goda vänner. Jag har också set vid flera tillfällen hur ett mjukt svar stillar vrede.
       Vad gäller de tio buden så har ingen ateist problem med de första buden. I det synsättet existerar inga gudar så det finns ingen anledning att tillbe något annat och har heller ingen anledning att använda Guds namn i en svordom. I det bud som jag förstår att du räknar som det tredje finner vi vad som verkar vara den första arbetstidslagen. Bud om en regelbunden vila för alla anställda även slavar och till och med djuren. Mycket framsynt!
       Jag märker att du läst i GT. Den gyllene regeln är omnämnd redan i 3 mos 19:18.
       Budet ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” syftar även på det du menar saknas, förbud mot våldtäkt. Det står även ”Du skall inte mörda.” En eller flera, vad är problemet?

        
       • Ludvig Grahn

        27 februari, 2012 at 09:05

        Med all respekt för grekiska musikintrument, så tror jag inte att de är så centrala för kristendomen. Jag är ingen bibelexpert, men jag har ändå för mig att berättelserna om Moses är av större betydelse – och dessa visar inga tecken på att ha författats vid den tid de avhandlar, tvärt om finns det gott om tecken på att de skrevs långt senare, under århundradena före vår tideräkning.

        Jesus är likväl den som på flera ställen i NT förklarar att den som inte tror ska hamna i elden – det är inte moral, det är hot och utpressning av värsta sort. Att vända andra sidan till, dvs i klartext, att bemöta en orätt med passivitet, är tyvärr inget som fungerar i mänskliga samhällen, oavsett vilka personliga anekdoter du har.

        Självklart har en ateist problem med det första budet – det bör man ha oavsett om man tror eller inte. Bara tanken på en order att man inte ska ha andra gudar är DJUPT diktatorisk och odemokratiskt och INTE moralisk. För en ateist är det budet symboliskt väldigt avslöjande om kristendomen (och alla monoteistiska religioner) och ett väldigt tydligt tecken på att vi inte har religionen att tacka för vår demokrati idag.

        Problemet med alla desa uråldriga texter är ju att man måste tolka dom hela tiden. Ser inte du själv att det är skillnad på att vara otrogen mot sin hustru och att begå våldtäkt? Om jag inte missminner mig handlar egentligen ‘du skall inte dräpa’-budet om troende, de otrogna är det fritt fram att döda (vilket det också uppmanas till i GT). Om gud verkligen är så smart hade han definitivt kunna prestera en bättre lista på lagar än dessa. Alla tecken och formuleringar tyder dock på att de är skrivna och påhittade av bronsåldersmänniskor, och därför inte särskilt användbara för moderna människor på 2000-talet.

         
        • Anders

         27 februari, 2012 at 11:13

         Ludvig, I staden Ur som Abraham utvandrade från fanns det ett skriftspråk. Vid Mose tid fanns det flera dokumenterade skriftspråk. Att det hebreiska folket skulle vara utan ansatser att göra några skriftliga nerteckningar av viktiga händelser förrän långt efter att de skett finner jag mycket främmande. Det finns flera hänvisningar i moseböckerna att Mose skrev en bok (ex. 2 Mos. 24:4).

         Du skriver om de tio buden ”Alla tecken och formuleringar tyder dock på att de är skrivna och påhittade av bronsåldersmänniskor, och därför inte särskilt användbara för moderna människor på 2000-talet”. Har du någon forskning att hänvisa till?

          
         • Ludvig Grahn

          27 februari, 2012 at 15:08

          Faktumet att det fanns ett skriftspråk är ju inte direkt kopplat till tidpunkten när berättelserna om Moses skrevs ner. Folk kan ju ha skrivit vad som helst i alla tider. Däremot, om man tittar på de detaljer som Mosesförafattaren väljer att nämna, om platser, om personer, om företeelser, mm, så tyder mycket på att dessa historier skrevs ner betydligt senare än de uppges ska ha ägt rum. Författaren var sannolikt inte samtida med de händelser han skildrar, vilket dramatiskt minskar trovärdigheten i innehållet.

          Att konstatera att de tio budorden inte är anpassade för ett modernt samhälle behöver knappast någon forskning som stöd. Det är ju väldigt lätt för var och en att läsa dom och att se hur vi har det. Är tveksam om någon institution skulle vilja sponsra forskning på det området. Vi kan ju dock lätt konstatera, som jag nämnt ovan, att dessa regler till stor del saknar förankring idag och i övrigt bara utgör sunt förnuft, vilket den mänskliga arten haft som egenskap i hundratusentals år. Men det ser man kanske bara om man har kastat de religiösa skygglapparna.

           
          • Filip Larsson

           10 mars, 2012 at 03:04

           Här är en text om Mose-böckerna och vem/vilka som skrev den.. (tror den behandlar när de skrevs också men det minns jag inte..
           http://www.gluefox.com/krist/moses.shtm
           Här är även en liten (inte jätte liten faktiskt) text som behandlar bibelns trovärdighet.
           http://www.gluefox.com/krist/bib1.shtm
           Läs gärna texterna ovan, så får ni lite grundläggande kunskap om Bibeln och dess författare. Det kan ju vara skönt att veta vad man snackar om menar jag..

           Ludvig, sen skulledet vara intressant att få tag på bibelordet som säger att förbudet av mord bara gäller troende (du blandar inte ihop det mer koranen, som på ett flertal ställen fördömer kristna och judar?).. Jag har aldrig hittat något liknande. Visst krigade det Judiska folket mycket när de skulle tbx till sitt land efter fångenskapen i egypten,.. Men så vitt jag har förstått det så har de alltid varit väldigt barmhärtiga mot till exempel stridsfångar jämfört med kringliggande kulturer..
           Till exempel gällde ju vilodagen även deras slavar. Det fanns lagar om att man inte fick behandla slavar hur som helst (vilket inte är det vanligaste vad gäller slaveri, iaf inte då).Så kärlek till även de hedniska folken verkade vara stor även då.. De tidigaste kristna var ju inte främmande till att köpa slavar fria, och sälja sig själva som slavar för att kunna köpa loss hedningar.. Detta känns rätt ologiskt handlat av dem om de inte brydde sig om andra folk alls. (kung Salomo hade ju för övrigt mängder med fruar från olika länder, bland annat för att knyta vänskapsband med deras kulturer och kungar).
           Jag är inte ute efter någon vidare debatt i ämnet.. Bara undrar om du har belägg för vad du nämnde om mord, eller om du ”bara har för dig det”. typ..

           Sen vad gäller att de två (räknar bort det tredje budet efter som jag anser att det inte passar in på din beskivning) är diktatoriska? Jag tycker det verkar rimligt att ett folk som bara tror på en enda Gud har en lag om att de inte ska tro på grannländernas gudar, efter som de är falska…
           en Gud som älskar borde ju rimligtvis också säga så. Tro inte på någon annan gud, efter som de inte finns.. Det är bara slöseri med tid.. Dessutom ville de ju inte beblandas med grannländernas kulturer och seder. judarna var unika som tex inte offrade människor till sin gudom, Det är ju inte så konstisgt att de (och Gud) ville ha spärrar mot kringliggande folk..
           Så även fast just de två första buden kanske inte stämmer med dagens samhälle så bra så är det ju inget konstigt att de lagarna fanns/finns. Man behöver ju inte vara troende för att förstå vad jag menar,,

           Men som sagt, jag är inte ute efter en debatt, slänger bara som hastigast in mina tankar och funderingar.. Läs gärna texterna ovan, maila honom om ni har frågor eller synpunkter.

           Peace out!

            
    • Rolf Lampa

     2 maj, 2012 at 09:39

     .
     LÄSVÄRT OM TROVÄRDIG HÖG MORAL

     Ludvig Grahn sade { ”historievetenskapligt kan du inte säga att de med någon säkerhet har ägt rum. Det ligger helt enkelt för långt bak i tiden och det saknas oberoende källor som bekräftar. ” }

     Låter som evolutionstanken tycker jag. Är det den du pratar om?

     Ludvig Grahn sade { ”Till och med Israeliska arkeolger har ju medgett, … att det inte finns något som styrker berättelserna om tex Moses vandringar, }

     Du läser selektivt. Jag skrev nyligen om två välkända Israeliska historiker som hade rakt motsatt åsikt, särskilt om Mose och Josua vandringar. Dessa var bl.a. förre presidenten och historikern Chaim Herzog samt medförfattaren Gichon Mordikai.

     Och nej, de är inte troende, varken kristna eller judar. Se inlägg om dem här: https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/04/18/biiiologiska-superdatorer/#comment-1963
     Och boken hette The Battles of the Bible och finns här: http://www.amazon.com/Battles-Bible-Chaim-Herzog/dp/1853672661

     Trovärdiga och tappra försvarare av sitt folk, både nutid och dåtid. Läsvärt för alla.

     // Rolf Lampa

      
 2. Anders H

  26 februari, 2012 at 16:41

  Johannes, det du skriver får mig att fundera på om det verkligen är evolutionsteorin som du inte accepterar. Frågorna om jordens ålder hanteras av geologer, atomfysiker och kosmologer, och frågan om fossil hanteras av paleontologer.

   
 3. Thomas Schwartz

  26 februari, 2012 at 18:34

  Johannes, ska vi titta närmare pa detta mha artikeln du länkar till i ditt föregaende bloginlägg:

  Klicka för att komma åt 024030012.pdf

  Du skriver:
  ”Ungefär så här går resonemanget:

  Vi vet att fossilet är 65 miljoner år gammalt.
  Enligt beräkningar baserade på faktiska experiment och observationer borde inte proteiner finnas kvar ens efter en en bråkdel av den tiden.
  Vi har funnit proteiner i fossilet.
  Aha! Då måste alltså punkt 2 vara felaktig. Vi vet inte hur, men kollagen måste ha klarat sig i 65 miljoner år. Hur vet vi det? Jo för att:
  Vi vet att fossilet är 65 miljoner år gammalt.
  Märk väl att punkt 5 är identisk med punkt 1. “The circle is now complete.”
  Personligen tycker jag att följande resonemang är mer vetenskapligt:

  Fossilet påstås vara 65 miljoner år gammalt.
  Enligt beräkningar baserade på experiment och observationer borde inte proteiner finnas kvar ens efter en en bråkdel av den tiden.
  Vi har funnit proteiner i fossilet.
  Aha! Då måste punkt 1 vara felaktig. Fossilet kan inte alls vara så gammalt – inte ens i närhet.
  Men hoppsan! Det stämmer ju med de historiska tidsramar som Bibeln beskriver.
  Kanske värt att titta närmare på det. ”

  Enligt tabellen om collagenets halveringstid ligger den pa 2,7 miljoner ar för ben som bevaras i 0 C och 15 tusen ar för ben som bevaras i 20 C. Vidare läser vi att ben bestar till 22% av collagen i vikt. Om vi nu antar att vi hittar ett dinosaurieben som väger 5 kilo, sa bör 1.1 kg av detta vara collagen. Efter en halveringsperiod pa antingen ~3 miljoner ar eller 15k ar sa har vi kvar 550 gram collagen eller 50%. Enligt Schweitzers artikel var de proteinsekvenser man fick fram 2,5 till 7,8 % av den förväntade fulla längden. Om vi antar att proteinet sönderfaller fran sidorna och in mot mitten bör detta ha tagit 4 till 6 halveringsperioder, alltsa ~11-~16 miljoner ar vid 0 C och 60-90 tusen ar vid 20 C. Bada alternativen är för korta jämfört med 65 miljoner ar, men bada alternativen är ocksa för gamla för de ~6-7 tusen aren du antar ur bibeln.

  Fragor som kvarstar är tex. vilken temperatur som gäller djupt nere i sandsten. Har den under en tid varit mycket högre än 20 C förkortas den förväntade aldern, medan lägre temperaturer förlänger den. Bryts collagen ner i jämn hastighet, eller är vissa delar av den mer motstandskraftigt mot sönderfall än andra delar? osv..

   
  • Johannes Axelsson

   26 februari, 2012 at 19:58

   Är du säker på att 2,7 milj år är halveringstiden? Det står visserligen t1/2 till vänster (förmodligen för att indikera att det handlar om just sönderfall). Men till höger ovanför 2 700 ser du att det står ”detection limit”, och i texten beskrivs samma sak som ”survival limit”. Det verkar mer handla om en maximigräns för när det inte borde finnas något kvar alls.

   Sedan förstår jag inte riktigt ditt argument om att gränserna är ”för gamla” för bibelns tidsperspektiv. Artikeln handlar ju om den övre gränsen, under ”optimala” förhållanden (med några olika temperatur-alternativ). Det handlar inte om att hitta den lägre gränsen, för det är ointressant. Det är ju bara att lägga proteinerna i vatten så kommer de att brytas ner mycket snabbare än så. Jag tror inte forskarna väntar sig något annat än att proteinerna borde brytas ner betydligt snabbare än de maximigränser de satt upp.

    
 4. Tomas

  28 februari, 2012 at 09:31

  Johannes, har du testat att utmana ditt eget paradigm som du lever i?
  Har du någon gång försökt att strunta helt i idén om att ”herren” har skapat jorden och se dig själv som blankt papper och bara utgått helt ifrån vad den större delen av vetenskaplig forskning säger?

  Jag undrar även över är varför du har den trosuppfattning du har? Är det socialt arv eller är det genom vetenskapliga studier du har fått denna uppfattning?
  Anledningen till att jag undrar är för att jag är nyfiken på vad människor med din trosuppfattning man grundar sin tro på. Blev du frälst innan du blev vetenskapligt intresserad eller eller tvärtom?

  Tror du på alla berättelser i bibeln, eller ser du den som tolkningsbar?

   
 5. nanowire

  29 februari, 2012 at 14:47

  Tomas ställer intressanta frågor. Det vore väldigt intressant att höra hur du tänker kring det han frågar om du är bekväm med att berätta det.

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: