RSS

Sökandet efter en omoralisk gud

14 Apr

Flera har säkert lagt märke till att jag på senare tid har bloggat mycket om Bibeln. Några har till och med frågat om det är en medveten strategi från min sida, för att ”predika” för ateister. Man kan väl säga att det i så fall är en omedveten strategi. 😀

Ända sedan jag startade bloggen har jag haft som ambition att följa Sir Isaac Newtons exempel och skriva om både naturvetenskap och Bibeln. Ett tag handlade det nästan uteslutande om skapelse och evolution (och om skapelsetro i skolan), så när det blev påsk tänkte jag passa på att skriva om Bibeln.

Jag tycker det är trevligt att så många av mina kritiska läsare har fortsatt diskutera trots att det för tillfället inte handlar om evolution. Och det väcker förstås tanken: Kan man tolka detta som att vissa har religiösa skäl till att förkasta skapelsetron? Alltså, många anser som bekant att man bör förskasta skapelsetron på vetenskapliga grunder, men de senaste veckornas diskussion tyder på att skapelsetron även förkastas på grund av en ovilja att tro på den omoraliske gud som man tycker att Bibeln beskriver. Som jag skrev i inlägget Om Gud finns kan jag definitivt relatera till det, för jag kan absolut förstå varför man inte vill tro på en omoralisk gud.

Det finns dock två saker som jag har svårt att förstå, och som jag gärna vill ha hjälp med att reda ut:

1. Sökandet efter en omoralisk gud

Det verkar som att en del vill se Bibelns Gud som omoralisk, och plockar därför fram citat ryckta ur dess historiska kontext som stöd för det. Varför? Det är ju en helt annan sak om man är nyfiken och kommer till bibelläsande kristna med frågan ”Ni verkar ju tycka att Gud är god, hur förklarar ni då den här texten i gamla testamentet” och väntar sig att de har ett svar på det.

Sådana frågor är nämligen högst relevanta. Som bibelläsande kristen stöter man ofta på texter som på ett eller annat sätt är besvärliga. Varför de upplevs som besvärliga är förstås för att de inte tycks gå ihop med den gode Gud som man vill tro på. När man då läser en besvärlig text uppstår förstås en inre konflikt. Och om man läser många sådana texter utan att få någon förklaring till dem frågar man sig helt naturligt om Gud kanske inte är god trots allt, och då vill man förstås inte längre tro på honom.

Kanske är det på grund av att jag så gärna vill att en god Gud ska finnas, som jag inte ger upp så lätt utan söker svar på dessa besvärliga texter. Jag har då gång på gång funnit att det finns vettiga svar på dessa texter, vilket förstås har stärkt min tro. Det är förstås därför jag har kvar min syn på Bibeln som Guds ord, skriven av människor som varit inspirerade. Som lärare i naturvetenskapliga ämnen är jag förresten i gott sällskap:

”I have a fundamental belief in the Bible as the Word of God, written by men who were inspired. I study the Bible daily.” – Sir Isaac Newton

Antagligen är det av motsatt anledning som många överger sin syn på Bibeln som inspirerad, alltså för att man har gett upp sökandet efter svar. Men varför ger man upp så lätt? Och varför letar många istället efter stöd för en omoralisk gud? (Och varför är man samtidigt så inhärdig i sökandet efter en naturlig förklaring som gör en god Gud överflödig?) Är det för att man inte vill man inte att det ska finna en god Gud. I så fall, varför vill man inte att det ska finnas en god Gud? Det är det ena som jag inte kan förstå.

2. Hellre en gud som skapade med hjälp av evolution?

Det andra som jag har svårt att begripa är varför någon hellre vill tro på en gud som skapat med hjälp av evolution. Som jag ser det är en sådan Gud verkligen inte god, utan långt mycket mer ”blodtörstig” än den gud som många anser att gamla testamentet beskriver. En gud som har valt att skapa genom åtskilliga miljoner år av lidande och död, trots att han hade makt att skapa allt på en sekund, kan ju knappast vara kärleksfull. Dessutom är han oärlig eftersom han låtit Bibelns författare ge en felaktig bild av honom. Bibeln säger ju på flera ställen att Gud skapade himmel och jord på sju dagar, och att allt var mycket gott innan synd och död kom i i världen, men att Gud har för avsikt att rädda oss från ondskan och skapa en ny jord där allt är gott.

En gud som har använt sig av evolution har själv infört död och lidande. Bild: CMI

Bibelns Gud skapade en värld utan död och lidande och tänker själv återställa det. Bild: CMI

Om det skulle bevisas (vilket det verkligen inte har) att en mångmiljonårig evolution har ägt rum, och om det samtidigt skulle visa sig att det finns en gud, skulle jag av etiska och känslomässiga skäl välja att inte tillbe honom. Jag anser alltså att ett uppror mot en sådan gud vore helt befogat. Därför förstår jag inte hur någon kan föredra en gud som skapat med hjälp av evolution.

Mina förnuftsmässiga, etiska och känslomässiga skäl till att istället tro på och tillbe en god Gud kan man som sagt läsa mer om i inlägget Om Gud finns.

Annons
 

Etiketter: , , , , , ,

22 svar till “Sökandet efter en omoralisk gud

 1. nanowire

  14 april, 2012 at 18:56

  Nu handlar det inte om att inte vilja tro på en gud, helt oavsett dess ”godhet”. Det handlar om att gudsbegreppet inte är en trovärdig förklaring för någon ting.

  Vissa religiösa skakar selektivt fram en god gud ur sina heliga texter medan andra hittar en ond i samma. Vissa religiösa bryr sig inte så mycket om att deras världsbild inte stämmer med hur världen ser ut medan andra försöker förvrida bilden av verkligheten så att den passar med sin favoritbok.

  När de som har som jobb att, med de bästa metoderna vi känner, undersöka hur världen fungerar inte uppmärksammar de religiösas verklighetsanspråk blir dessa kränkta och skriker mobbing.
  När man då åkt på knock-out i den tuffa vetenskapliga ringen där endast de livskraftigaste teorierna med förklaringsvärde kan överleva letar man upp andra arenor.
  Om man går bet på vuxna forskare kanske barn kan vara en bättre målgrupp? Ja barn, de vet man sedan gammalt att det är lättare att imponera på…

   
  • Klas Z.

   14 april, 2012 at 20:51

   haha nanowire. Du har intressanta inlägg men varför är du fortfarande kvar här om jag får fråga?

    
   • nanowire

    16 april, 2012 at 00:18

    Klas Z,

    Av samma anledning som när jag skrev första inlägget; jag vill inte att våra barn ska få sota för vuxnas tillkortakommanden.

    Själv då, vad gör du här? Äter popcorn?

     
 2. Tord Svanberg

  14 april, 2012 at 19:31

  Den världsbild jag ser och betraktar stämmer bra med den bild som växer fram i Bibelns skapelseberättelse. Däremot stämmer Bibeln inte alltid så bra med den bild populärvetenskapen ger. Samtidigt kan jag titta på National Geographic’s kanal på TV om program om universum och dess ursprung och bli stärkt i min gudstro som världens skapare, trots att det är starkt ateistiska i sin framtoning. Man anstränger sig till det yttersta för att plocka bort Gud i dessa program…

   
 3. Ludvig Grahn

  14 april, 2012 at 21:52

  För att försöka svara på dina frågor:

  1. Jag tror inte någon SÖKER en omoralisk gud. Man försöker bara hjälpa och visa för dom som läser Bibeln och bara verkar se de positiva sidorna. Det finns minst lika många negativa sidor. De som bara lyfter fram det positiva med Bibeln och Gudsbilden där verkar i många fall vara blinda för det andra.

  2. Att tro på en Gud som skapar med hjälp av evolution är väl bra för den som är kristen och samtidigt accepterar vetenskapen. Detta verkar ju också vara den ursprungliga formen av kristendom, den som förhärskat i nästan 2000 år (dvs inte att man tror på evolutionen, men att man läser Bibeln och tex Genesis som mer symboliska berättelser). Det är ju först in på 1900-talet som vi hittar din bokstavstroende version av kristendomen, Johannes. Frågan är väl varför du INTE vill se en gud som skapar med evolution?

   
  • Filip

   15 april, 2012 at 23:56

   1. Det handlar mycket oftare om att rycka bibelord ur sitt sammanhang, och ignorera originaltexterna och vad den faktiska betydelsen av ordet är, för att komma med dåliga argument mot den kristna tron, än vad det handlar om att faktiskt med ett öppet hjärta söka vad som faktiskt står och kritisera det i stället.
   Som Johannes skriver är det viktigt att ifrågasätta vad som står om vi inte förstår. Men grundläggande då är ju att vi också försöker att förstå. Annars är det inte en vidare rättvis bedömning.

   2. Johannes är även tydlig med varför han inte vill tro på en Gud som skapar genom evolution. En Gud som skapar genom död och lidande, den starkare överlevnad och den svages utrotning, och som grädde på moset ljuger om att det är på det viset, är inte en god Gud.

   Jag skulle gärna se källor på att de första kristna inte tog Ordet seriöst. Jesus själv var väldigt tydlig med att de heliga texterna var från Gud, och de första kristna såg även dem sin bibel som något heligt. De hänvisar på många ställen till gamla testamentet, och det skulle vara helt absurt för dem att det inte skulle ha varit Guds direkta ord. Om gamla testamentet inte stämmer kan inte Jesus ha gjort det..

    
   • Olav

    26 augusti, 2012 at 00:25

    Det har mindre betydning akkurat når lidelse og død inntraff, enten det var før eller etter det s.k. syndefallet. Et faktum er at Gud i den historiske prosess tillater (ser på) at lidelse og død skjer gjennom store deler av historien. Gud er jo ytterst sett hovedansvarlig. Å skylde på Adam, Eva og djevelen er bare en utsettelse av problemet. For Gud er jo øverst ansvarlige for det hele. Teistisk evolusjon mener at Gud står bak som en drivende kraft under evolusjonsprosessen. Kreasjonister mener død og lidelse skjedde før og/eller etter syndefallet. Felles for dem alle er at de innser at Gud ser på lidelsen og døden, at han lar det onde skjer, skjønt han av og til forhindrer det. Selv tror jeg vi må innse at det ikke er alle sider ved Gud vi forstår. Gud er god og alt det gode kommer for ham. Samtidig tillater han at negative ting skjer, uten at vi med vår finitte forstand forstår hvorfor. Vi forstår ikke alle sider ved Guds karakter. La oss være ydmyke innfor det fakrtum.Jeg mener det er best at kreasjonister og teistiske evolusjonister slutter å krige mot hverandre og enes om å forkynne evangeliet og leve kjærelig overfor verden og menneskene. Verden trenger kjærlighet, men korrigering. La oss stå sammen her.

     
 4. kris08

  14 april, 2012 at 23:31

  Bah, varför inte besvara kommentarerna istället för att komma med mer meningslöst snömos?

   
 5. Thomas Schwartz

  15 april, 2012 at 10:36

  Johannes,

  1 Plocka ut texter ur sitt sammanhang görs av ALLA som vill göra poäng av bibeln, vilket klart och tydligt illustrerades allra senast i gårdagens gudstjänst. Och då pratar vi inte ens om ett historiskt eller geografiskt sammanhang utan om det omedelbara litterära sammanhanget. Uppenbart är det inte lätt att skriva predikan om sitt favoritämne om man måste ta hänsyn till vad bibeln som helhet faktiskt säger.

  2 Ponera att det finns människor som inte närmar sig det här ämnet för att man antingen ”vill att gud ska finnas” eller ”vill att gud inte ska finnas”, utan som söker sanningen som den mest sannolikt är baserat på vad vi faktiskt kan se och lära oss genom studier av vår värld.

  Angående bilderna; du känner ju till talesättet, som man ropar får man svar.. Tänk nu om du skulle leta upp motsvarande bilder från en källa som tar både Gud och modern vetenskap på allvar. Vi vill väll ha en allsidig information så att ingen förleds att ta den enda presenterade bilden som given sanning, eller hur var det nu? 😉

   
  • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

   15 april, 2012 at 21:12

   Hej Thomas!

   ”en källa som tar både Gud och modern vetenskap på allvar” låter intressant. Det är lätt att överförenkla åt olika extremhåll (både vad gäller existensiell naturalism och enskilda varianter av bokstavstro) – har du tips på källor som ger en bredare bild?

   Hur tänker du själv angående en eventuell guds möjligheter att ingripa i den observerbara världen med mirakel etc. Lars Johan Erkell verkar i http://biologg.wordpress.com/2012/03/27/gud-och-evolutionsteorin/ vara mest bekväm med en eventuell gud som som skulle kunna påverka mycket, ”men ändå kunna gå under radarn” för vad man vetenskapen kan undersöka. Tänker du på ett bredare sätt?

    
   • Thomas Schwartz

    16 april, 2012 at 16:01

    PPUT,
    För nagot ar sedan blev jag rekomenderad att läsa följande nummer av en tidsskrift som tar bade Gud och modern vetenskap pa allvar. http://www.asa3.org/ASA/PSCF/2010/PSCF9-10Complete.pdf De flesta artiklarna handlar om historia och/eller teologi, men en handlar om biologi. ”Genesis and the Genome: Genomics Evidence for Human-Ape Common Ancestry and Ancestral Hominid Population Sizes”. Författaren gar där populärvetenskapligt, men savitt jag kan se korrekt, igenom de molekulärbiologiska bevisen för varför hominiderna har ett gemensamt ursprung samt lite om vad man kan säga om deras historia populationsbiologiskt. Lars Johan skulle kunna berätta om jag uppfattat artikeln korrekt.

    Om Guds möjligheter att ingripa i den observerbara världen tror jag att det kan Gud göra om och när Han sa önskar, men att sadanna ingripanden lämnar spar efter sig som vittnar om att de har inträffat. Oftast är dessa ingripanden alltför lokala och sporadiska för att sparen ska ga att analysera vetenskapligt, men i de fall som miraklen inte är lokala ingripanden i enskillda människors liv sa är sparen konsekventa med vad som inträffat. (Kan ju tillägga att även bibelns författare tycks utga ifran att konkreta bevis (fysiska eller vittnesmal) behövs för pastaenden av historisk karraktär.) De bör alltsa ga att beskriva med samma metoder som man använder sig av för att beskriva männsklig aktivitet, till exempel arkeologiskt. Därav följer att pastatt världsvidda händelser som inte lämnar förväntade spar efter sig antingen blivit missförstadda eller är överdrivet beskrivna. Om missförstandet ligger hos författaren eller läsaren (eller bade och), tja, …

     
 6. Emil Karlsson

  16 april, 2012 at 01:20

  Den katolska cellbiologen Kenneth Miller brukar resonera att evolutionen är den bibliska gudens sätt att försäkra sig om att bevara människans fria vilja: ”It is often said that a Darwinian universe is one whose randomness cannot be reconciled with meaning. I disagree. A world truly without meaning would be one in which a deity pulled the string of every human puppet, indeed of every material particle. In such a world, physical and biological events would be carefully controlled, evil and suffering could be minimized, and the outcome of historical processes strictly regulated. All things would move toward the Creator’s clear, distinct, established goals. Such control and predictability, however, comes at the price of independence. Always in control, such a Creator would deny his creatures any real opportunity to know and worship him – authentic love requires freedom, not manipulation. Such freedom is best supplied by the open contingency of evolution.”

  Om troende kan skapa en teodicé för existensen av lidande borde det inte vara särskilt svårt att skapa en motsvarande teodicé för evolutionen som den bibliska gudens metod för att skapa den biologiska diversitet vi ser idag?

   
 7. Thomas Schwartz

  16 april, 2012 at 17:11

  En kristen beskriver i en Adventist-blogg om resultatet av att ha läst igenom bibeln igen. Egentligen skulle hela stycket tala att citeras, men Johannes har bett mig att halla nere längden pa citat. Därför, tva aptitretare samt länken:

  ”Last spring, for the first time since I was a teenager, I decided to read through the whole Bible – partly because I had a new smartphone and, like everything else, “there’s an app for that.” I’m nearing the end of my Bible-in-a-year reading program, and I can honestly say it’s troubled my faith more than any other book I’ve ever read. I’ve read the works of atheists like Christopher Hitchens and Richard Dawkins, the works of liberal Biblical scholars like John Dominic Crossan and Marcus Borg. Nothing has ever posed as much of a challenge to my faith as simply sitting down and reading the whole Bible.”

  ”I get that the ancient world was a bloody and violent place, and that none of the violence recorded in the Bible was out of place for the world in which these stories took place. Such violent power struggles were common for many centuries afterwards, and still are in much of the world today. I actually like stories of violence and bloodshed, of kings battling it out for thrones in ancient or imagined worlds. I read George R. R. Martin for fun.

  It’s a big leap, though, from reading about and accepting human foibles in human fables, to believing that those same acts were approved, ordered, and in some cases carried out by a God whom I’m supposed to believe loves and values all His creatures. God is brutal, this I know, for the Bible tells me so.”

  http://www.atoday.org/article/1129/columns/morgan-cole-trudy/whats-says-the-bible

   
  • Johannes Axelsson

   16 april, 2012 at 17:31

   Fråga: Tror du att läsandet av Hitchens, Dawkins et al kan ha färgat personens bibelsyn inför läsandet?

    
   • Thomas Schwartz

    16 april, 2012 at 17:44

    Det är möjligt. Men spelar det i sa fall nagon roll? En Popperskt färgad vetenskapsfilosofisk sanningsdefinition skulle kunna vara ”ju fler och ju hardare utmaningar ett pastaende har utsatts för och bemästrat, desto trovärdigare är det”. Är motsattsen sann för bibelläsning, ”ju färre och svagare utmaningar den har utsatts för, desto trovärdigare är det”?

     
    • Johannes Axelsson

     16 april, 2012 at 18:02

     Jag håller med Popper på den punkten och har själv varit inne på liknande resonemang. Men det finns förstås inget som säger att det senaste valet är rätt. Hur trovärdigt det är beror förstås på i hur stor grad man bemästrat utmaningarna. Jag tänker förstås att denna bloggare som du länkar till kanske aldrig har fått så bra förklaring till dessa Bibelns besvärligheter. (Men det vet jag förstås inte.)

     Förresten. Vad drar du för slutsats om trovärdigheten i Antony Flews senaste val? Kolla listan över hans böcker: http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew#Works

      

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: