RSS

Adam skapades först – Är först bäst?

05 Nov

Detta är det andra inlägget i min bloggserie om Bibelns kvinnosyn.

I det andra kapitlet av Bibelns första bok kan vi läsa en mer utförlig beskrivning av hur det gick till när Gud skapade människorna och den trädgård som skulle bli deras hem. Det är alltså inte som vissa menar att första och andra kapitlet skulle innehålla två skilda skapelseberättelser. I första kapitlet ges en övergripande beskrivning av hela skapelseveckan. I andra kapitlet zoomar vi in på den sjätte skapelsedagen och får följa den i större detalj.

Först skapades Adam. Gud formade honom av jord från marken och blåste in liv i honom. Man kan förstås fråga sig varför Gud valde just denna metod. Det har jag svarat på i inlägget Varför skapades inte Adam och Eva ur intet? (Se även 37 folkslag kan inte ha fel: Den första människan skapades av lera! och fascineras över hur många olika folkslag som nämner samma detaljer.)

Adam fick vara ensam människa i några timmar, tills hans insåg att han var ensam. Gud förde fram alla andra skapade varelser och lät Adam namnge dem. (Därmed grundade Gud naturvetenskapen.) Jag föreställer mig hur Adam försökte prata med vart och ett av djuren, tills han tvingades inse att det inte fanns någon annan varelse i skapelsen som han kunde umgås med. Först när Adam förstod sitt behov av en livskamrat som var lik honom, var han redo för världens första kirurgiska ingrepp. Gud sövde honom, tog ut ett av hans revben och  av det byggde han den första kvinnan.

Varför valde Gud att skapa kvinnan av ett ben från mannen? Ja, varför formade han inte kvinnan på samma sätt som när han gjorde mannen – av jord från marken? Det kanske verkar som en bra lösning vid första anblick, men jag kan tänka mig flera goda anledningar till att Gud gjorde som han gjorde. Notera Adams reaktion när han fick se Eva:

Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen. – 1 Mos 2:23

(I hebreiskan är orden för man och kvinna väldigt lika: ish och ish-sha. Det är som om vi skulle säga man och ”manna”. Våra svenska ord ger nästan intrycket att vi är två vitt skilda varelser.)

Adams reaktion vittnar om hur tydligt det var för honom att de två hörde ihop. Inte nog med att de liknade varandra, Eva hade till och med skapats ur hans egen kropp. Jag tror alltså att en av anledningarna till att Gud skapade på detta sätt, var att de skulle känna en extra stark enhet och samhörighet. Kunde Gud ha gjort det tydligare för dem att de hörde ihop – att var ”ett kött”? Om det fanns ett tydligare sätt att lära dem det borde Gud verkligen ha använt det sättet. Det kanske skulle ha gjort att de höll sig närmre varandra, vilket i sin tur skulle ha gjort det svårare för Satan att lura dem. (Han passade ju när Eva var ensam och Adam inte fanns i närheten.) Om Gud däremot hade skapat dem båda av jord från marken, skulle det inte alls ha gett dem samma känsla av enhet och samhörighet. Jag tycker det var klokt av Gud att låta den ena komma från den andres kropp. Jag kan inte komma på något bättre sätt.

Varför var det just Eva som kom från Adams kropp och inte tvärtom? Eftersom Gud valde att skapa två ”sorters” människor (två kön) där bara den ena skulle få bära ett växande barn inom sig, leder det oundvikligen till att alla människor föds ur en kvinnas kropp. Alla män i den här världen har ju fötts av en kvinna. Om nu Gud hade valt att skapa kvinnan först, och därefter skapat mannen av en del från hennes kropp… Hur skulle kommande generation ha tolkat det? Historien kunde snabbt ha förvrängts till att Adam i själva verket var Evas son. Det skulle helt klart ha fått konsekvenser för hur alla såg på äktenskapet och familjen. Det skulle även ligga nära till hands att fabulera kring om det fanns någon människa före Eva, alltså någon form av utvecklingslära. Genom att låta den första människan vara av den ”sort” som inte kan föda barn, gjorde Gud en tydlig markering i att det verkligen var den första människan. Jag kan inte komma på något bättre sätt att visa det, och att samtidigt visa det jag nämnde i förra stycket.

Varför just ett revben? Vad hade Gud för val? Om han till exempel hade tagit ett tåben skulle det tolkas som att hon var en underlägsen varelse som kunde trampas på. Om han hade tagit en del av skallen skulle det ha tolkats som att hon stod över honom. Istället valde Gud ett revben från Adams sida för att indikera att hon skulle stå vid hans sida som en jämlik. Och den symboliska innebörden i att detta ben låg nära Adams hjärta …? Goes without saying! 😀

Förresten, varför Gud överhuvudtaget valde ben tror jag är för att det är så hårt och konkret – det känns verkligen som en del av kroppen. En annan intressant detalj om just revbenet: det är det enda benet i människokroppen som kan växa tillbaka om det opereras bort. Adam skulle antagligen ha saknat sitt pannben, om Gud plockat ut det istället. 🙂

Till sist: Att Adam skapades först, gjorde det honom viktigare eller mer värdefull än Eva? Knappast! Den biten tycker jag är enklast att svara på. I vilken ordning de skapades säger inget om vem som var mest värd eller mest betydelsefull. Människan skapades ju i slutet av skapelseveckan. Betyder det att allt som skapades före människan var viktigare? Nej, det som särskilde människorna från resten av skapelsen var inte när de skapades utan det faktum att de skapades till Guds avbild. Och det gällde både mannen och kvinnan. Det står ju att Gud skapade mannen OCH kvinnan till sin avbild.

Annons
 
37 kommentarer

Publicerat av på 5 november, 2012 i Bibelns kvinnosyn, Skapelsen

 

Etiketter:

37 svar till “Adam skapades först – Är först bäst?

 1. kris08

  6 november, 2012 at 10:32

  Det är ju helt uppenbart två olika berättelser:
  växter-djur-människor resp. man-växter-djur-kvinna

  ”När Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den – men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken – då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.”
  2:4-7

  Ännu ett bevis i raden på att gamla texter med olika ursprung har sammanställts och redigerats för att vinkla budskapet

   
 2. Thomas Schwartz

  6 november, 2012 at 15:36

  Johannes skrev: ”I det andra kapitlet av Bibelns första bok kan vi läsa en mer utförlig beskrivning av hur det gick till när Gud skapade människorna och den trädgård som skulle bli deras hem. Det är alltså inte som vissa menar att första och andra kapitlet skulle innehålla två skilda skapelseberättelser. I första kapitlet ges en övergripande beskrivning av hela skapelseveckan. I andra kapitlet zoomar vi in på den sjätte skapelsedagen och får följa den i större detalj.”

  För att det här pastaendet ska vara korrekt jämfört med 1Mos 1 krävs att vi utgar ifran att

  ”11Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. 12Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. 13Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.”

  endast berättar att ideen om växter, och kanske dess frön skapades den tredje dagen men att ”och det blev sa” inte beskriver nagot som inträffade förrän tre dagar senare; och

  ”20Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.” 21Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. 22Gud välsignade dem och sade: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig.” 23Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen.”

  iallafall delvis beskriver händelser som inträffade den femte dagen, dvs att alla faglar endast skapades pa konceptstadiet och inte realiserades förrän dan därpa.

  Rent generellt sa har du väldigt mycket ”jag föreställer mig”, ”det kanske verkar”, ”det kanske skulle ha”, ”jag tycker att” osv. Trots denna försiktighet ger du ett väldigt självsäkert intryck i dina gissningars riktighet. Ämnet är ju ingalunda nytt utan har studerats flitigt i 2000 ar. Vi kan därför anta att det är väldigt svart att komma med nagot nytt. Därför undrar jag, har nagon annan kommit till samma slutsats som du?

   
 3. jon

  6 november, 2012 at 20:44

  Måste hålla med Thomas Schwartz inlägg om ordningen på skapelsen. Varför skapar man först alla växter och djur för att sedan placera Adam i ett sterilt landskap?

  När Johannes sedan ska tolka kvinnosynen i berättelsen tänker jag mig att han tänder en svagt rosa lampa och låter lite rökelse med svag vaniljton brinna för att få rätta stämningen. Hur ska han annars lyckas tolka texten som han har gjort? Den torra texten som inte (enligt honom själv) ska tolkas utan läsas rakt av som den står blir plötsligt väldigt tillrättalagd.

  För det första så verkar den gud som står över tid och rum inte alls ha planerat att skapa en kvinna. Det han borde ha förutsett kommer han fram till då han inser att Adam inte på något sätt finner något djur som han kan interagera med. Adam behöver HJÄLP och gud skapar Eva. Redan här ser vi att bibeln anser att kvinnan ska finnas till för mannen. Inte som jämlik utan som hjälp.

  Intressant är också att då gud skapar människa skapar han Adam, mannen. Då gud placerar människan i edens lustgård så är det Adam, mannen. Kvinnan var inte ens påtänkt. Hon skapades för att uppfylla ett behov för mannen.

  Att Adams revben används visar också en distinktion mellan mannen och kvinnan. Mannen är skapad till guds avbild men kvinnan är skapad från mannen. Antar att man förr hade svårt att acceptera det faktum att det var kvinnan som verkade skapa liv.

  Om jag slår upp min gamla konfirmationsbibel från början av 80-talet så kan man dessutom läsa att Adam kallar Eva för MANNINA ty av man är hon tagen. Så redan i 2:a kapitlet börjar vi se en gradskillnad mellan mannen och kvinnan. Mannen skapas för att förvalta guds skapelse och kvinnan är hans hjälpreda. Mannen fick namnge djuren medan kvinnan inte ens var påtänkt.

  Backar vi till första kapitlet så blir det andra kapitlet än mer märkligt. ” 28Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.” Hur tänkte gud att Adam skulle föröka sig? Så länge dom bodde i Edens lustgård fanns ingen möjlighet att lägga jorden under sig. Sagan om edens lustgård avslutas med att gud förbannar människan och kastar ut dom. Inte mycket till välsignelse där inte.

   
 4. Anders Åberg

  7 november, 2012 at 13:47

  Den spontana reaktionen på skapelseberättelsen, är ju hur otroligt löjligt och naivt det är, samt hur uppenbart det är att någon eller några har fantiserat ihop alltsammans utifrån ren brist på kunskap om hur naturen fungerar.
  Det är närmast overkligt att vuxna människor i vår upplysta tid tror på sådant bara för att det står i en gammal bok.

   
  • Johannes Axelsson

   10 november, 2012 at 17:06

   Din spontana reaktion… hur säkerställer man att ens spontana reaktion inte är färgad av något? Kan man lita på sin spontana reaktion? Förresten tvivlar jag på att det var en spontan reaktion hos dig. Jag tror att du har tränats till att tycka så.

   Hur kan man se om något har fantiserats ihop och vad finns det för exempel på bristande kunskap om hur naturen fungerar?

   Jag kan bara tala för mig själv, och jag tror inte på det bara föra att det står i en gammal bok. Jag tror på det för att det är logiskt och för att det ger en mycket bättre förklaring än evolutionsmyten.

   Att det sedan står i en gammal bok är väl snarare till dess fördel. Om det hade stått i en ny bok hade det varit svårare att lita på att den vet vad den talar om. Tänk att människans tidiga historia finns nedtecknad och bevarad så att vi kan läsa om den! Vilken tillgång!

    
   • Nonfiction

    10 november, 2012 at 17:34

    ”Jag tror på det för att det är logiskt och för att det ger en mycket bättre förklaring än evolutionsmyten”.

    Du påstår det — om och om igen — men samtidigt undviker du alla argument i sakfrågan. Ta bara diskussionen om den kambriska explosionen som du själv startade, till exempel. Den lämnade du illa kvickt. Om nu bibeln erbjuder den bästa förklaringen till fossillagrets utformning, hur kommer det sig då att vi aldrig hittar några humrar begravda bland trilobiterna? Alla bottenlevande djur begravdes ju först menade du. På vilket sätt erbjuder bibeln den bästa förklaringen till här?

     
    • Johannes Axelsson

     10 november, 2012 at 19:18

     Om trilobiter levde idag, tror du då att vi skulle finna dem i samma habitat som humrarna?

      
     • Thomas Schwartz

      10 november, 2012 at 22:06

      Wikipedia antyder att den stora mängd olika arter av trilobiter (17000 arter identifierade i fossil) fyllde alla nischer i havet som idag fylls av kräftdjur med möjligt undantag för parasitism. Därav blir det mycket troligt att minst ett dussin arter skulle påträffas i samma habitat som humrar. 🙂

       
      • Johannes Axelsson

       10 november, 2012 at 22:59

       Thomas, men det finns ju en del trilobiter i samma lager som humrarna. Borde kanske ha påpekat det i vad Nonfiction skrev. Det är bara det att de inte hittats längst ner där det bara finns trilobiter … eller kanske har de det fast det har bortförklarats på olika sätt. Ska kolla upp det.

        
       • Mattias Larsson

        10 november, 2012 at 23:48

        Ja gör du det, Johannes… Välkommen åter! Ta inte för lång tid på dig.

         
       • Thomas Schwartz

        11 november, 2012 at 00:03

        Johannes, medan du kollar upp så kan du ju länka referenser till trilobiter och hummrar i samma lager.

         
        • Johannes Axelsson

         11 november, 2012 at 10:55

         Se figur 1 i http://creation.com/images/pdfs/tj/j10_1/j10_1_032-069.pdf

         Förresten Thomas, vilka delar av Bibeln tror du på?

          
         • Thomas Schwartz

          11 november, 2012 at 11:35

          Observera skillnaden mellan kräftdjur (crustaceans) och hummer (Nephropidae). Den senare är en yngre undergrupp av den förra.

          För fråga två väljer jag att citera Paulus: ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 17så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.”

           
          • Johannes Axelsson

           11 november, 2012 at 12:59

           Mycket intressant! Hittade detta på wikipedia när jag läste lite om humrars beteenden: http://en.wikipedia.org/wiki/Caridoid_escape_reaction
           Det skulle kunna förklara en del, eller hur? 😀

           Angående den andra frågan. Menar du då att skrifterna enbart är av symbolisk nytta?

            
          • Thomas Schwartz

           11 november, 2012 at 13:13

           Om simreflexen är relevant för en händelse som beskrivs (i kreationistvideor, du har ju själv postat en sådan tidigare) som att dumpa tonvis med grus och jord på havsbottnen är en kvarstående fråga. Dessutom vet vi ju inte om trilobiterna hade liknande simförmågor.

           Menar du alltså att Paulus undervisar att skrifterna enbart är av symbolisk nytta? Om du anser att Paulus lär ut detta, varför följer du i så fall inte det du förstår att han skrivit i bibeln om hur bibeln ska läsas?

            
          • Johannes Axelsson

           11 november, 2012 at 13:27

           Jag har inte sett någon film där tonvis med grus och jord ”dumpas”, utan snarare där det sköljs omkring mer tsunamiartat. Jag kan tänka mig att humrarnas förmåga att kämpa emot var mycket bättre än många organismers – även bättre än en del landlevande djur.

           Jag tycker det är tydligt att både Paulus och Jesus refererar till första mosebok som sanningsenliga skildringar av sådant som verkligen har hänt, och inte några symboliska händelser. Jag frågar om det är så du ser det. Jag har aldrig hört dig berätta vad du själv tror på.

            
          • Thomas Schwartz

           11 november, 2012 at 14:06

           Jag minns en film som postades här nån gång i våras där Anders Gärdeborn föreläser om floden och använder en illustration där en enorm lastbil kommer till en dam, dumpar sitt lass av grus med resultatet att de botten levande djuren begravs först, de simmande näst och landlevande djur som sköljts ner i dammen överst. Jag förstår om du inte vill kännas vid den presentationen, men den används trotts allt som Flod-illustration. Du har som bloggägare en sökfunktion för kommentarerna och bör relativt snabbt kunna hitta kommentarinlägget i fråga.

           Jag läste snabbt igenom alla pararellhänvisningar till 1 Mos kapitel 1 och 2 enl. http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos#q=1+Mos+1 och med ett par undantag handlar referenserna om människan som skapad varelse. Undantagen är livets träd som även återkommer i Uppenbarelseboken, sabbaten som återkommer i Hebreerbrevet, Gud som ljusets källa i 2a Korinterbrevet samt inledningen till Johannes evangelium. Jag anser att den sist nämnda referensen, inledningen till Johannesevangeliet, är nyckeln och den lins varigenom 1 Mosebok bör läsas. Evangeliet visar oss där vilken lärdommen i skapelseberättelsen som vi bör dra är; och vad vi ytterligare väljer att läsa in i texten är endast vår egen tolkning. Att tolka texten är något som vi alla gör och inget fel i sig. Felet uppkommer när vi upphöjer vår egen tolkning till status av Gudomligt påbjuden lära.

            
 5. Nonfiction

  10 november, 2012 at 19:52

  Jag har ingen aning om var trilobiterna skulle leva idag — de levde för för många miljoner år sedan, under förhållanden som var väldigt annorlunda mot dem som råder idag, så den frågan går inte att svara på. Men här har du en utmärkt möjlighet att visa hur bibelns skapelseberättelse erbjuder en BÄTTRE förklaringen än ”evolutionsmyten” (som du kallar den): om nu en syndaflod begravde alla bottenlevande djur FÖRST, då borde ju alltid alla bottenlevande djur finnas längst ned, eller hur? Men så är ju inte fallet.

  Sedan har jag även tidigare frågat dig om alla genetiska tilldragelser vi finner i våra genom. Både apor och människor har till exempel gener för c-vitamin som är ödelagda på exakt samma sätt, och vi människor har även pseudogener för äggula. Visa gärna hur skapelsetron erbjuder en BÄTTRE förklaring än evolutionsläran här. Jag är alltså inte bara intresserad av någon svepande bortförklaring, utan jag vill se hur skapelsetron är BÄTTRE än evolutionsläran. Du påstår väldigt ofta att skapelsetron är ett bättre förklaringsvärde än evolutionsläran, men så fort det kommer till mer detaljerade sakfrågor får du väldigt bråttom någon annanstans.

   
  • Johannes Axelsson

   10 november, 2012 at 20:07

   Hold your horses. Det är bara evolutionsteorin som förutsätter någon särskild ordning i dessa lager. En kaosartad översvämningskatastrof är mycket svår att simulera. Däremot kan den förklara både ordningen och oordningen – och förstås varför det finns så många fossil utan spår av utveckling mellan dem etc.

   Nu bytte du spår till genetiken och jag har inte tid att haka på just nu. Jag utlovar dock en kommande bloggserie om hur nutida genetiska framsteg bevisar evolutionen omöjlig.

    
   • Nonfiction

    10 november, 2012 at 20:29

    ”Det är bara evolutionsteorin som förutsätter någon särskild ordning i dessa lager. En kaosartad översvämningskatastrof är mycket svår att simulera. Däremot kan den förklara både ordningen och oordningen”.

    Här har vi det alltså svart på vitt: kreationismen är bara en kognitivt innehållslös icke-förklaring. Den säger egentligen ingenting och är fullständigt omöjlig att falsifiera. Oavsett vad vi än finner, även om det är ordning eller oordning, så kan den förklara det precis lika bra. Men då kan du ju heller aldrig påstå att den är vetenskaplig hållbar eller erbjuder än BÄTTRE förklaring än evolutionsläran. Den säger ju absolut ingenting.

    ”Nu bytte du spår till genetiken och jag har inte tid att haka på just nu”.

    Både du och jag vet att det inte handlar om någon tidsbrist, Johannes. Vi människor har rester av de gener som våra förfäder använd för att bilda äggula och apor och människor har gener för c-vitamin som är ödelagda på exakt samma sätt, trots att gener kan gå sönder på tusentals olika sätt. Kreationismen erbjuder naturligtvis INTE några bättre förklaringar än evolutionsläran här, och det faktum att du nu ”inte har tid” att diskutera genetik vittnar naturligtvis om att du är precis lika medveten om detta. Men hur kommer det sig då att du ständigt gör dessa påståenden om att skapelsetron skulle vara bättre än evolutionsläran när så uppenbarligen inte är fallet och du själv tvingas göra vad du kan för att UNDVIKA att argumentera i sakfrågan?

     
    • Johannes Axelsson

     10 november, 2012 at 21:53

     ”Här har vi det alltså svart på vitt: kreationismen är bara en kognitivt innehållslös icke-förklaring. Den säger egentligen ingenting och är fullständigt omöjlig att falsifiera. Oavsett vad vi än finner, även om det är ordning eller oordning, så kan den förklara det precis lika bra. Men då kan du ju heller aldrig påstå att den är vetenskaplig hållbar eller erbjuder än BÄTTRE förklaring än evolutionsläran. Den säger ju absolut ingenting.”

     Vet du. Man skulle kunna byta ut orden och säga exakt samma sak om evolutionsteorin.

     Som sagt, jag återkommer till genetiken. Jag hör vad du säger och jag har inget emot att låta dig glädjas över ditt bevis ett tag till. Jag har inte bråttom att ta det ifrån dig. Jag tar en sak i taget.

      
     • Nonfiction

      10 november, 2012 at 22:05

      ”Vet du. Man skulle kunna byta ut orden och säga exakt samma sak om evolutionsteorin”,

      Så du håller alltså, i princip, med om vad jag skrev om kreationismen? Den säger alltså egentligen ingenting meningsfullt om fossillagret, utan kan förklara ordning och fullständig oording precis lika bra? Men hur kommer det sig då att du gång efter annan påstår att skapelsetron skulle vara vetenskapligt hållbar någon form av meningsfullt förklaringsvärde? Den säger ju ingenting.

      ”Jag hör vad du säger och jag har inget emot att låta dig glädjas över ditt bevis ett tag till. Jag har inte bråttom att ta det ifrån dig. Jag tar en sak i taget”.

      Jag tror både du och jag vet att du skapelsetron inte kan förklara dessa saker bättre än vad evolutionsläran kan. Om så vore fallet hade du naturligtvis berättat hur vid det här laget. Här har vi det verkligt intressanta med din ”tidsbrist”: tid till den här formen av intetsägande kommentarer som den du formulerat finns ALLTID, men tid till att faktiskt presentera argument i sakfrågan för de olika saker du publicerar finns ALDRIG. Visst är det egendomligt? 😉

       
      • Johannes Axelsson

       10 november, 2012 at 22:35

       Fair enough, for now. Jag är glad om någon inser att evolutionsteorin inte låter sig falsifieras, att det är en teori om HISTORIA och därför inte kan likställas med RIKTIG naturvetenskap. Att inse det är ett första steg. Därefter är det lättare att diskutera vilken av dessa som är bäst.

       Visst finns det enstaka saker som passar bättre in i evolutionsteorin. Jag förstår att du som en evolutionens ap-ologet framhärdar i att lyfta fram just dessa.

        
       • Nonfiction

        10 november, 2012 at 22:42

        Jag håller inte med dig för en sekund om att evolutionsläran inte går att falsifera. Var får du det ifrån? Evolutionsläran är en vetenskaplig teori, och går därmed alldeles utmärkt att falsifiera. Den kan omöjligen hantera observationer som till exempel:

        * genetiska barrirärer som förhindrar evolution över artnivå
        * livsformer utan DNA
        * kaniner i de kambriska avlagringarna.

        Lars-Johan Erkell har skrivit utmärkt om detta här: http://biologg.wordpress.com/2012/01/23/illusioner-om-evolutionen-3-ar-evolutionsteorin-falsifierbar/ Däremot svarade du inte på min fråga: håller du med om att skapelsetron egentligen inte säger någonting alls om hur fossillagret bör se ut och därmed bli omöjlig att falsifiera?

         
        • Johannes Axelsson

         10 november, 2012 at 23:05

         Oj vad långt dagens evolutionsbiologer måste sträcka sig. Darwin själv hade mer realistiska kriterier. Men de stolparna har flyttats fram många gånger.

         Ang. att göra förutsägelser utifrån hur det fossila lagret bör se ut efter en världsvid översvämning: Har inget färdigt svar på det. Spontant tänker jag att man kan göra en del förutsägelser om sannolikheten att finna fossil på olika ställen, men att det i ett kaosartat förlopp inte går att utesluta att något hamnar i en annan ordning.

          
         • Nonfiction

          10 november, 2012 at 23:10

          ”vad långt dagens evolutionsbiologer måste sträcka sig”.

          Då är vi alltså eniga om att evolutionsläran är en falsifierbar teori som gör meningsfulla och falsifierbara prediktioner?

          ”Ang. att göra förutsägelser utifrån hur det fossila lagret bör se ut efter en världsvid översvämning: Har inget färdigt svar på det. Spontant tänker jag att man kan göra en del förutsägelser om sannolikheten att finna fossil på olika ställen, men att det i ett kaosartat förlopp inte går att utesluta att något hamnar i en annan ordning”.

          Nej, precis. Det är alltså bara en innehållslös icke-förklaring som egentligen inte säger någonting om hur fossillagret bör (eller inte bör) se ut. Den är alltså fullständigt oanvändbar som vetenskaplig teori. Hur kommer det sig då att du gång efter annan påstår att kreationismen är vetenskapligt hållbar och en bättre förklaringsmodell än evolutionsläran? Den säger ju ingenting!

           
         • Mattias Larsson

          10 november, 2012 at 23:59

          Johannes: ”Ang. att göra förutsägelser utifrån hur det fossila lagret bör se ut efter en världsvid översvämning: Har inget färdigt svar på det. Spontant tänker jag att man kan göra en del förutsägelser om sannolikheten att finna fossil på olika ställen, men att det i ett kaosartat förlopp inte går att utesluta att något hamnar i en annan ordning.”

          Kom igen nu, Johannes – den enda förutsägelse som ett sådant kaosartat förlopp absolut inte stämmer överens med är den fantastiska, globala, ordnade fossilserie som vi faktiskt observerar. Sannolikheten för ett sådant utfall är troligen i parietet med det (visserligen missvisande) ”boeing from a tornado in a junkyard”-scenario som Fred Hoyle skissade på som illustration till sannolikheten för uppkomsten av liv.

           
       • Mattias Larsson

        10 november, 2012 at 23:35

        Johannes: ”Visst finns det enstaka saker som passar bättre in i evolutionsteorin.”
        Men Johannes, vilken slags fantasivärld lever du i? Evolutionsteorin förutsätter inte någon särskild ordning i dessa lager. Den är en helt igenom empirisk konstruktion som har sprungit ur denna universella lagerföljd. Den är dessutom stödd av överväldigande evidens som visar att många, långa tidsåldrar har passerat i jordens historia, under vilka olika slags organismer har avlöst varandra. De data vi har idag ger oss en uppsjö av oberoende bekräftelser som alla pekar åt samma håll, och som har lett till vår detaljerade förståelse av jordens historia, summerad här:

        Klicka för att komma åt timescl.pdf

        Visa upp en motsvarande konkret beskrivning av en skapelsebaserad rekonstruktion av geologiska, paleontologiska och radiometriska data, som kan ställas bredvid den vetenskapliga och som har något som helst förklaringsvärde av samma fenomen.

        Allt det du ägnar dig åt här på den här bloggen är att försöka sticka huvudet i sanden och undvika direkta diskussioner av sakfrågor och evidens för och emot denna detaljerade rekonstruktion, kontra din bibliska skapelseberättelse. Du ägnar dig mest åt vaga påståenden om forskarbias som du aldrig försöker dokumentera. Och att syndafloden skulle kunna förklara de mönster vi ser i de geologiska lagren genom olika sorteringsprinciper, vilket är fullständigt nonsens – men kom gärna och rätta mig om jag har fel.

        Du kan ju börja med att sluta slingra dig rörande den kambriska faunan, och ge en översiktlig bild av förhållandena mellan likadana arter i kambriska fossil och dagens fauna. Hur stor andel av den kambriska faunan kan du påvisa bland levande arter, och vice versa? Visa också konkreta exempel på nu existerande, tydligt diversifierad bottenfauna som krabbor, humrar och flundror bland trilobiter. Kom igen, några exempel kan du väl ta fram?

         
   • Nonfiction

    10 november, 2012 at 20:34

    ”Jag utlovar dock en kommande bloggserie om hur nutida genetiska framsteg bevisar evolutionen omöjlig”.

    Vad roligt! Kommer den innan eller efter det blogginlägg där du berättar vilken kopplingen mellan evolutionsläran och rashygienen är? 😉 Eller kanske efter blogginlägget där du berätta vilka slags vetenskapliga hållbara resultat ”baraminologin” genererat?

     
    • Johannes Axelsson

     10 november, 2012 at 21:54

     Jag tror det är bäst att inte lova något om vad som kommer när. Vi får se. Jag följer ingen särskild tidsplan. Det finns mycket kvar att berätta.

      
     • Nonfiction

      10 november, 2012 at 22:10

      Det är väldigt egendomligt att du har alltid har MASSOR av tid till ogrundande påståenden (som att baraminologin är en vetenskap och att det finns kopplingar mellan rashygien och evolutionsteori, och att skapelsetron är vetenskapligt hållbar), men att du sedan ALDRIG har tid att presentera några argumenta som understödjer dessa påståenden. 😉 Vad tror du själv att det gör för din trovärdighet som skribent när du påstår att det finns en tydlig koppling mellan evolutionsläran och rashygien, för att sedan konsekvent vägra att tala om vilken denna skulle vara? Får det kreationismen att framstå som seriös?

       
      • Johannes Axelsson

       10 november, 2012 at 22:43

       Nonfiction, var det inte du som nyss klagade på att jag ”flydde” från diskussionen efter ett tidigare inlägg, eftersom jag inte deltog så mycket i kommentarerna. Anledningen till att jag inte deltog var att jag hellre skrev nya inlägg (hade just påbörjat bloggserien om Bibeln kvinnosyn när en ny intressant studie dök upp som jag ville nämna – anade inte att det skulle bli så många som ville diskutera Floden igen). När jag nu väl tar mig tid att kommentera, så klagar du istället på att jag inte lägger tiden på att skriva nya inlägg. Så, hur ska du ha det? 😀

       Påminner om klagomålet mot Gud. När han inte ingriper så är det fel, när han ingriper så är det fel.

        
       • Nonfiction

        10 november, 2012 at 23:03

        Jag har aldrig klagat på att du inte skriver nya inlägg. Det gör du ju varenda dag. Vad jag klagar på är att du påstår en väldig massa saker som du sedan aldrig klarar av att presentera några belägg för, som till exempel att det finns en tydlig koppling mellan evolutionsteorin och rashygienen. Och vet du vad? Jag tror faktiskt aldrig vi kommer få höra ett enda knyst från din sida om denna koppling. 😉 (Eftersom den inte finns).

         
        • Johannes Axelsson

         10 november, 2012 at 23:08

         Vet du vad. Jag låter dig tro att det inte finns någon koppling … ett tag till. Jag har ingen brådska. Det finns så mycket intressant att skriva om.

          
         • Nonfiction

          10 november, 2012 at 23:12

          Det här blir ju rent ut sagt bara fånigt, Johannes. ”Vet du vad. Jag låter dig tro att det inte finns någon koppling…ett tag till.” Nu är du ju nere på dagisnivå i din argumentation.

           
          • Johannes Axelsson

           10 november, 2012 at 23:15

           Glömde förresten säga att min pappa är starkare än din pappa, så det så! 😉

            

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: