RSS

Kan man kombinera kristen tro med ett akademiskt tankesätt?

11 Feb

En elev på en bibelskola kontaktade mig för ett tag sedan och bad mig svara på en del frågor kring detta tema. Här kommer frågorna, med mina svar.

Vad har du för utbildning och eller specialområden?

Jag har min lärarexamen från Umeå Universitet. Eftersom jag visste att jag ville bli högstadielärare, riktade jag in mig på ”grundskolans senare år”. En positiv bieffekt av det valet var att jag inte behövde välja bort två av de naturvetenskapliga ämnena (biologi, kemi, fysik och teknik), vilket jag hade behövt göra som gymnasielärare. Istället kunde jag välja att bli NO-lärare och är därför behörig i samtliga ämnen på högstadiet. Jag kunde dessutom välja ytterligare ett ämne, och då låg matematik närmast till hands. Jag är inte lika förtjust i matematik som naturvetenskap, men jag älskar att försöka göra det svårbegripliga begripligt – och matematik är något som många elever kämpar med.

Anser du att man kan kombinera en kristen tro med ett akademiskt tänkande? Motivera gärna.

Absolut! Frågan verkar antyda att det skulle vara svåra att kombinera, att skulle finnas något slags motsatsförhållande mellan kristen tro och akademiskt tänkande, att det kanske går att tänka akademiskt trots att man är kristen. Men jag tycker att det är precis tvärtom. Vår förmåga att tänka och resonera vetenskapligt kan aldrig att nå sin fulla potential utan Gud. Vårt intellekt är mindre fruktbart utan dess Skapare.

Dessutom är det väldigt ironiskt, för det akademiska tänkandet och den moderna vetenskapen har till och med sitt ursprung i den kristna tron – och då syftar jag främst på de metodiska och systematiska bibelstudier som inleddes under reformationen, då alla fick frihet och tillgång till att själva läsa Bibeln. Denna Ordets revolution lade därmed grunden för västvärldens snabba vetenskapliga framsteg.

Vad finns det för positiva och negativa sidor med att kombinera dessa?

Helt ärligt kan jag inte se någon svaghet i denna fantastiska kombo. Jag vet att det finns de som menar att kristen tro leder till minde nyfikenhet, som om man skulle sluta forska om hur något i naturen fungerar bara för att man tror att det var Gud som skapade det. Historien visar oss att det var precis tvärtom. Det var tanken på att Gud hade skapat ett ordnat och förutsägbart Universum som ledde till tanken att man i så fall skulle kunna räkna ut hur denna ordnade verklighet är beskaffad. Detta gjorde de kristna, skapelsetroende, bibelläsande vetenskapsmännen desto mer ivriga och nyfikna. De fascinerades av att få ”tänka Guds tankar efter Honom” (Johannes Kepler).

Kan du ge något exempel på vad det har fått för reaktioner att du är kristen och jobbar som NO-lärare?

Nu är det ju så att jag inte bara är kristen utan att jag dessutom hör till den skara av kristna som föredrar Bibelns ögonvittnesbaserade historieskildringar framför evolutionslärans fantasifulla sagoberättande. (Om du tycker att jag överdriver nu får du gärna läsa det här inlägget.) Att jag är av denna uppfattningar har ju fått en del av evolutionslärans mest fanatiska försvarare att gå i taket. Jag får ofta kommentarer och frågor gällande min undervisning, och huruvida mina elever får del av det jag skriver om här på bloggen.

Kan du ge något exempel på reaktioner du fått från andra kristna? Finns det både positiva och negativa?

Det finns som sagt kristna som inte riktigt tror att Bibeln menar vad den säger – att den innehåller fel eller att det bara är metaforer. Tyvärr ställer de sig ofta på ateisternas sida och försvarar evolutionsläran. Eftersom denna lära i mångt och mycket utgör en direkt motsats till Bibelns budskap tycker jag förstås att det är tråkigt att det finns kristna som tror så. Jag hoppas att de en dag får upp ögonen för vilket fuskbygge evolutionsläran är, och att det inte finns någon anledning att kompromissa.

Har dina studier/forskning stärkt din personliga tro på Gud?

Ja! Sedan jag började blogga har min tro stärkts dagligen. Ju mer jag lär mig om naturen och hur fantastiskt allt är konstruerat, desto mer främmande känns tanken att det skulle ha blivit till utan en väldigt intelligent Skapare.

Dessutom har jag fått möta evolutionisternas alla bästa argument, och erfara att de verkligen inte har mycket att komma med. En del argument kan verka skrämmande till en början. Men jag har av märkt att de alltid faller sönder så fort man rör vid dem och börjar undersöka dem närmare. De är bara rökridåer, som blåser bort vid minsta lilla vindpust. Men då måste man förstås våga gå några steg närmare och blåsa på dem. Och det är nog på den punkten min tro har stärkts allra mest under det gångna året (sedan jag började blogga). Jag är inte längre rädd för evolutionisternas argument. Jag önskar bara att jag hade mer tid – och större lungor. 😀

 
40 kommentarer

Publicerat av på 11 februari, 2013 i Vetenskap och paradigm

 

40 svar till “Kan man kombinera kristen tro med ett akademiskt tankesätt?

 1. jon

  11 februari, 2013 at 22:55

  Hmmm…. svårt att lämna okommenterat…

  ”Dessutom har jag fått möta evolutionisternas alla bästa argument, och erfara att de verkligen inte har mycket att komma med. En del argument kan verka skrämmande till en början. Men jag har av märkt att de alltid faller sönder så fort man rör vid dem och börjar undersöka dem närmare.”

  Det är väl inte riktigt så vi som läser bloggen uppfattar dig. Snarare verkar du dra dig undan diskussionen då det hettar till lite. Om det beror på att du springer vilse i röken eller något annat vet jag inte. Men jag kan ialla fall inte se att du har kommit ett steg närmare att påvisa skapelsen.

  Tvärtom.

  Lite ironiskst att du hänvisar till inlägget https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/11/30/har-man-nagonsin-sett-en-stjarna-fodas/

  Det inlägget får nämligen hela din blogg att falla väldigt, väldigt platt. Där blir det så klart och tydligt vad allt handlar om för dig.

  Tro, tro och åter tro!

  Du tror på bibelns skapelse för att du har VALT att tro på den. Och inga argument i världen ska nånsin få dig att släppa ändra världsbild.

   
  • Johannes Axelsson

   12 februari, 2013 at 07:39

   Nej, jag har inte sprungit vilse i röken. Har bara för små lungor för att orka blåsa bort allt ni producerar.

   Och läs gärna om inlägget som du länkade till. Det avslöjar ju faktiskt att den evolutionistika världsbilden kräver mycket mer tro eftersom det gäller saker som ingen har sett, medan min bygger på ögonvittnen.

    
   • jon

    12 februari, 2013 at 08:01

    ”….medan min bygger på ögonvittnen.”

    ”Men jag tror så klart att det fanns folk som såg dessa händelser när de hände, och att de valde att skriva ner det för att till exempel vi som lever här idag skulle kunna läsa om det och få reda på att det har hänt och hur det hände.”

    Här springer du bort dig totalt. Här väljer du att inte blåsa bort röken då du vill att bibeln ska presentera en sanning som är total. Lika genomkritisk som du är till allt som stavas evolution, lika okritisk är du till bibeln.

    det du gör i ”stjärna-föds inlägget” är bara ett retoriskt försök att få evolutionen att låta orimlig. Vet inte vilken icke skapelsetroende som skulle nappa på den.

    Men som jag efterlyst tidigare, vart är bevisen som entydigt pekar mot skapelsen? Bevis som INTE kräver att dom sätts i relation till evolutionen utan som själva pekar mot en skapare?

     
 2. Sake

  12 februari, 2013 at 06:47

  Hej Johannes,
  ett leva under ett akademiskt tankesätt innebär att man tar sig an de frågor som ligger framför en. Kan man inte besvara dem så erkänner man det. En ytterligare konsekvens är att man accepterar att det är den som ställer ut utsagan/förklaringsmodellen som har bevisbördan. Med detta sagt vill jag påminna dig om följande fråga som jag bumpar.

  ” Sake

  3 februari, 2013 at 09:55

  Johannes,
  bakterier tar opportunistiskt upp DNA från omgivningen och därmed även helt nya egenskaper genom s.k. horisontell genöverföring. Du har tidigare skrivit att bakterier utgör flera olika skapade slag. Men naturen verkar inte bry sig om detta. T.ex. så utbyter så skilda organismer som eubakterier och archaea egenskaper mellan sig (Lateral gene transfer and the nature of bacterial innovation. Ochman H, Lawrence JG, Groisman EA. Nature. 2000 May 18;405(6784):299-304).
  Att som du nu skriver i ditt inlägg ”bakterier som anpassar sig……Inte en enda av dem lägger till nya instruktioner för någon komplex funktion” – stämmer helt enkelt inte. I bakterievärlden pågår ett konstant nyskapande – som exempel.

  Jag hoppas att du väljer att stanna kvar och diskutera detta nu, och inte fara iväg och öppna flera nya diskussioner i andra ämnen, som du sedan inte heller diskuterar i botten.

  Så, vetenskapen har visat att bakterier, om de är ett och samma skapade slag, efter detta har utvecklats till att vara helt olika organismer med helt unika egenskaper – dvs evolution. Å andra sidan om de vore flera olika skapade slag, som du föreslagit, så visar det faktum att de aktivt utbyter egenskaper med varandra att det inte finns några genetiska barriärer mellan olika skapade slag.

  Köper du min sammanfattning av problemet?

  Jag önskar att du presenterar en modell för hur detta förklaras inom kreationismen.”

  Med förhoppning om svar

  Sake

   
 3. Vesa Annala

  12 februari, 2013 at 07:51

  Hej Johannes!

  Roligt att ta del av dina tankar. De dimridåer du skriver om är väldigt stjocka – speciellt i den akademiska världen. Jag själv trodde tidigare på evolution. Tyckta att de som trodde på Gud och gick i kyrkan var helt enkelt efter sin tid. Den enda orsaken till denna tro på evolution fanns i det enkla faktumet att jag aldrig fick veta att det fanns ett bättre alternativ, nämligen den bibliska skapelsetron.

  Att folk tror på evolution är ett resultat av en storskalig indoktrinering. Man behöver bara läsa litteratur (t.ex. skolböcker i biologi etc.) att finna att så är det. Den berättande stilen i skolböcker är slående. Man låtsas veta vad som hände för miljoner och miljarder år sedan. Inga kritiska frågor ställs om evolutionens vara eller icke-vara. Sett ur experimentella vetenskapens ögon är sådarna berättelse ingenting annat än just berättelse. På fackspråket brukar man tala om ”just-so-stories”.

  Först efter att jag blev kristen uppväcktes min sanna nyfikenhet kring frågor om ursprunget. Det är intressant att tron på Jesus skakade om min slumrande nyfikenhet. Sedan dess (över 40 år sedan) har min tro på Bibelns skapelseberättelse blivit bara starkara och starkare. Jag läser mycket evolutionistisk litteratur och jag måste säga att jag ”beundrar” evolutionisternas starka tro och övertygelse. Förklaringen till denna tro är att facklitteratur lider av samma sak som det mer populärvetenskapliga, frånvaron av kritisk diskussion. Evolution tas som en given sanning utan ifrågasättandet. Evolutionstron kan närmast beskrivas som fideism, att tro utan bevis.

  Ordets som ofta figurerar i modern evolutionistisk litteratur är ordet ”emergence”. Ordet dyker alltid upp när man inte ha en minsta hum om hur det egentligen gick till. Saker och till ”emergerar”. När jag läser litteratur så brukar jag notera ordets förekomst i egen index. Det är fascinerande att se hur ofta ordet används! Ordet har blivit ett ”mantra” i evolutionistisk litteratur. Det låter så vetenskapligt när saker (t.ex. livet) emergerade i det förflutna. Detta är ett sätt att lägga ut dimridåer. Men den bryska sanningen är att sett ur vetenskaplig synsätt har man inta en blekaste aning om hur t.ex. livet kunde över huvud taget ha (och genom vilka mekanismer) uppstått i död materia!

  Jag är dock säker på att man inte medvetet vill föra folk vilse. Man förmedlar bara vidare det man själv har anammat under studiernas gång. Det är få som ifrågasätter det man läser i skolan/universitet. Dessa institutioner har ju syftet att förmedla kunskaper och inte vilseleda folk. Men frånvaron av den kritiska diskussionen och alternativa förklaringsmodeller gör att studierna blir subjektiva och har karaktären av indoktrinering.

  Jag har också erfarit samma sak som du när det gäller universitetsstudier. När jag läste teologi i Uppsala och senare i Lund, blev min tro förstärkt. De s.k. akademiska studier sägs vara ”vetenskapliga” och ”objektiva”. Sanningen är dock ofta det motsatta. Den s.k. objektiviteten lyste ofta (för så gott som alltid) med sin frånvaro. Denna erfarenhet blev för mig en ytterligare ögonöppnare. Varför tillåts inga konkurerande synsätt komma fram?

   
  • Mattias "ödmjukhet" Larsson

   12 februari, 2013 at 08:30

   Hej Vesa, får jag bara påminna dig om att du lovade att återkomma i vår diskussion här:

   https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/10/29/vad-ar-det-evolutionsbiologer-standigt-maste-paminna-sig-om/#comment-9866

   Jag antar att du nu har tillräckligt mycket fritid för att kunna engagera dig i en ordentlig diskussion.

    
   • Mattias "ödmjukhet" Larsson

    12 februari, 2013 at 08:53

    Förresten, Vesa, om du är intresserad av en publik eller privat diskussion om de här frågorna så kan man nog marschera betydligt raskare i vissa avseenden. Jag räknar med att mitt arbete kommer att föra mig förbi Kalmartrakten i vår och/eller i sommar och tittar gärna in på ett besök.
    Hälsningar Mattias

     
 4. Sake

  12 februari, 2013 at 08:01

  Framväxt, uppkomst, utveckling….(istf emergerar)

  Kreationism är väl ett konkurrerande synsätt. Har du fler du vill föreslå? Vad menar du med att de inte får komma fram? Den akademiska traditionen påbjuder att det är presentatören som har bevisbördan – det står dig fritt att presentera valfri modell med vidhängande bevis och stödjande argument.

   
 5. Mattias "ödmjukhet" Larsson

  12 februari, 2013 at 08:22

  Johannes: ” Dessutom har jag fått möta evolutionisternas alla bästa argument, och erfara att de verkligen inte har mycket att komma med. En del argument kan verka skrämmande till en början. Men jag har av märkt att de alltid faller sönder så fort man rör vid dem och börjar undersöka dem närmare. De är bara rökridåer, som blåser bort vid minsta lilla vindpust. Men då måste man förstås våga gå några steg närmare och blåsa på dem.”

  Johannes, detta påstående framstår som direkt ohederligt eller verklighetsfrämmande, då det rimmar så fruktansvärt illa med verkligheten. I själva verket undviker du ju konsekvent att diskutera ämnen som ser ut att vara problematiska för din verklighetsuppfattning. Du möter ju inte alls argumenten, om inte att lägga benen på ryggen kan kallas ett bemötande. Jag är snart färdig med en sammanställning av din bloggverksamhet och ämnar återkomma med några av de olika typer av argument som du hittills har undvikit att ta i. Jag kommer att bjuda in dig att försöka blåsa på dem så får vi se vad som händer.

  I väntan på det så vill jag återigen uppmana dig att återkomma till diskussionen om jordens tidiga atmosfär, där du har slängt ur dig en serie demonstrativt felaktiga påståenden om det rådande forskningsläget och forskarnas sätt att närma sig frågan. Du har ju själv hävdat att du alltid försöker korrigera felaktigheter på din blogg, så vad väntar du på? Är dessa påståenden bara rökridåer? Om du inte förstår hur felaktigt dina inlägg träffar så finns det desto större anledning att diskutera igenom saken ordentligt.

  Mina grundläggande invändningar mot dina påståenden finns här:
  https://newtonbloggen.wordpress.com/2013/01/13/biologins-stora-utmaning-enligt-chefredaktoren-for-science/#comment-10207

  En annan länk som vi borde kolla närmare:
  https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/02/28/sagan-om-ursoppan/

  Slutligen vill jag fråga dig igen hur vi skulle kunna stråla samman för någon form av offentlig diskussion i ett publikt forum. Har du ärenden nedåt södra Sverige under något skollov? Under påsken, till exempel?

  Hälsningar Mattias

   
 6. Thomas Schwartz

  12 februari, 2013 at 10:41

  Johannes skrev:
  Kan du ge något exempel på reaktioner du fått från andra kristna? Finns det både positiva och negativa?

  Det finns som sagt kristna som inte riktigt tror att Bibeln menar vad den säger – att den innehåller fel eller att det bara är metaforer. Tyvärr ställer de sig ofta på ateisternas sida och försvarar evolutionsläran. Eftersom denna lära i mångt och mycket utgör en direkt motsats till Bibelns budskap tycker jag förstås att det är tråkigt att det finns kristna som tror så. Jag hoppas att de en dag får upp ögonen för vilket fuskbygge evolutionsläran är, och att det inte finns någon anledning att kompromissa.”

  Jag är en av de kristna Johannes skriver om, och jag skulle skriva om den första meningen i Johannes svar som: Det finns som sagt kristna som inte riktigt tror att Bibeln menar vad jag anser att den säger.. Men hela tanken att det kanske finns alternativa, och bättre, tolkningar till den texten är väll bortkastat på dig. Uppenbarligen ser du på det som ytterligare ett dimmlager att blåsa på. Som bevisläget ser ut, och som ditt bloggande så tydligt visar; vi har den vetenskapliga sidan med sina fel och brister, men den andra sidan gapar tom. Om vågskålen är balanserad så räcker det med en tillrufsad fjäder på vetenskapssidan när du jobbar på så flitigt med att visa att kreationistsidan inte ens innehåller luft utan bara vakum. Du behöver inte ens fjädern, luftpelaren skulle helt på egen hand räcka för att visa vilken sida som har tyngden på sin sida. Vad du hoppas på i sista meningen är att jag ska kompromissa med verkligheten, att jag också ska börja insistera på att kartan är allt och terrängen enbart ett falskt fuskbygge. Med näsan så hårt intryckt i kartan får man passa sig för verkligheten, det kan ju finnas rötter eller gropar på stigen som man kan snubbla på.

  Johannes skrev:
  Har dina studier/forskning stärkt din personliga tro på Gud?

  Ja! Sedan jag började blogga har min tro stärkts dagligen. Ju mer jag lär mig om naturen och hur fantastiskt allt är konstruerat, desto mer främmande känns tanken att det skulle ha blivit till utan en väldigt intelligent Skapare.

  Dessutom har jag fått möta evolutionisternas alla bästa argument, och erfara att de verkligen inte har mycket att komma med. En del argument kan verka skrämmande till en början. Men jag har av märkt att de alltid faller sönder så fort man rör vid dem och börjar undersöka dem närmare. De är bara rökridåer, som blåser bort vid minsta lilla vindpust. Men då måste man förstås våga gå några steg närmare och blåsa på dem. Och det är nog på den punkten min tro har stärkts allra mest under det gångna året (sedan jag började blogga). Jag är inte längre rädd för evolutionisternas argument. Jag önskar bara att jag hade mer tid – och större lungor. ”

  Om du nu har skaffat erfarenheter som visar att evolutionisternas alla bästa argument faller i bitar så fort man rör vid dom så skulle jag väldigt gärna vilja veta var du har fått dom erfarenheterna någonstanns. Finns de diskussionerna i ditt twitter eller är det privata samtal i RL som du hänvisar till? Och varför har du inte delat med dig av dessa erfarenheter här på bloggen? Man skulle ju kunna tro att det hade varit helt i ditt intresse att presentera sådanna ovedersägeliga argument här och därigenom visa att du har haft rätt hela tiden. Om det verkligen är din bloggverksamhet som du talar om så betyder det bara att vi har så olika uppfattning av de argument du framfört att det antagligen är meningslöst att fortsätta. Det du säger här är som att se någon man känner delta i Dolda kameran, visa upp en film där de trampar på en kratta och får skaftet i nyllet och därtill en fläskläpp, blir utskrattad av publiken och avslutar det hela med ett tacktal som om hen i själva verket just vunnit en Oscar och fått stående ovationer för sin filmprestation. Personen skämmer ut sig men är så övertygad att skrattsalvorna i själva verket är applåder att det inte går att hindra hen från att göra en ny film med två krattor och en bitsk hund och återupprepa allt igen. 😦

   
  • Rolf Lampa

   12 februari, 2013 at 16:47

   Ännu ett smaklöst påhopp på Johannes.

   Men detta är ändå smått intressant. Du påstår dig vara kristen. Jag har ingen aning om vilken ”tolkningstradtion” som står dig närmast. Men tolkar fritt det gör du. Men innan jag går in på Hur duvtolkar vill jag göra ett påpekande angående min och Johannes tolkningstradition.
   Jag och Johannes kommer från (delvis) olika håll ifråga om tolkningstradition. Många gånger överglänser Johannes utläggningar om bibeltexter de jag från mitt håll är van vid. Med hästlängder till och med.

   Men det är inte huvudsaken. Huvudsaken är om vi, jag och Johannes, försöker uppfatta vad också Bibelförfattarna säger i olika frågor. Du fattar: om en bibelförfattare säger A, och en annan bibelförfattare ochså säger A, och Johannes också säger A, då vet jag en sak (inte tror) – nämligen att bibeln och Johannes säger samma sak.

   Och om du kommer längst vänsterkanten och hojtar B, då vet jag ocksåen sak med säkerhet – att du inte håller om de påståenden som Jesus och apostlarna bekände sig till. Och de betraktade INTE vare sig direkt skapelse eller Noa flod som metaforer utan historiska händelser.

   Så du har inte bara fått detta med den sekulära magiska naturvetenskapen om bakfoten (dvs att naturen har de skapande egenskaper som formar den varelse som Gud ger i uppdrag att dominera skapelsen. Du har dessutom helt missuppfattat vad kristendomen handlar om – nämligen att återställa den relation och de anspråk på människan som bara en (explicit) skapare kan ha.

   Den Gud som skapade dig, och språket, och därmed möjliggjorde kommunikation mellan Gud och människa som också berör vår begreppsapparat, är alltså den enda du inte riktigt tror på när han genom flera unisona återberättare (inklusive Johannes som framhåller bibelförfattarnas synsätt på berörda frågor) låter meddela åt dig vad han vill att du skall veta.

   Men kristen tro har inte sin grund i människors begreppsförvirring. Den har sin grund i den som skapat begreppsapparaten med syftet att vi skulle uppfatta vad han säger, och om vi vill det, efterkomma hans vilja och dela hans synsätt i allt. Det är att vara en ”avbild” i det avseende som den antika hebreiskan avser.

   Men dina avvikelser ifrån bibelns synsätt kan sorgfälligt döljas endast genom att upplösa förmågan till meningsfull komunikation, nämligen genom begreppsförvirring. Eller med andra ord, godtyckliga omtolkningar av vad bibelförfattarna uttryckligen säger. Genom att i efterhand ta bort innebörd, eller gecdem rakt motsatt inbebörd, så söndrar man begreppen. Så söndrar man kommunikationen. Så söndrar man samförstånd, och följaktligen – så söndrar man relationer.

   Och första gången vi ser Satan dyka upp i bibelberättelserna försökte han göra just detta – söndra och omöjliggöra en tillitsfull kommunikation mellan Gud och människa. Han undergrävde och ifrågasatte vad Gud hade sagt.

   Lögnens väsen. Och sanningen avslöjar lögnen och dess förespråkare. Det är sanningen som drar fram hatet. Och lögnen försvarar sig ned bara ännu mer lögn. Röken som förblindar och dödar. Rökridåerna. Fejket.Röken från avgrunden.

   Den som upptäcker fejket flyr för sitt liv.

   // Rolf Lampa

    
   • Rolf Lampa

    12 februari, 2013 at 16:52

    Ursäkta den konstiga stavningen, skriver från mobilen.

     
   • Thomas Schwartz

    12 februari, 2013 at 17:53

    Johannes gör ett pastaende i sin blogg.
    Jag undrar, nagot frustrerat eftersom tidigare fragor pa samma omrade gatt obesvarade, om vilka beläggen för pastaendet är.
    Mina papekanden att pastaenden man gör även bör kunna beläggas beskrivs som smaklösa pahopp.

    Vem som helst kan ju givetvis skriva vad man vill (innom vissa av lagen satta gränser), men om man kan styrka sina pastaenden far man en viss trovärdighet hos sina läsare. Men mina försök att genom fragor fa Johannes att skaffa sig en sadan trovärdighet är smaklösa pahopp. Som jag avslutade mitt förra inlägg sa vill man ju göra nagot at saken om man ser en vän göra bort sig utan att han ens fattar att han utsätter sig för atlöje. Smaklöst vore däremot att sta vid sidan av och titta pa och lata det hela fortga.

    Angaende Johannes och tolkningstraditioner sa har jag vad jag kan minnas inte haft invändningar mot hans bibeltolkningar. Det är när han tolkar, eller aterger andras tolkningar av vetenskapen utan att själv vara insatt i eller sätta sig in i ämnet som det blir fel.

    Rolf skrev:
    Men det är inte huvudsaken. Huvudsaken är om vi, jag och Johannes, försöker uppfatta vad också Bibelförfattarna säger i olika frågor. Du fattar: om en bibelförfattare säger A, och en annan bibelförfattare ochså säger A, och Johannes också säger A, då vet jag en sak (inte tror) – nämligen att bibeln och Johannes säger samma sak.

    Vi kan ta ditt exempel för genre istället. Vi läser en text, till exempel Jesaja 11:12 där det star:

    Han skall höja ett fälttecken för folken,
    förena de skingrade av Israel
    och samla de kringspridda av Juda
    från jordens fyra hörn.

    Bibelförfattaren säger klart och tydligt att jorden har fyra hörn. Skriver Jesaja om dessa hörn som ett faktum över hur jorden ser ut (A), eller skriver Jesaja om dessa hörn i egenskap av ett poetiskt bildsprak (B) för att förmedla att alla judar pa hela jorden menas? Läser vi stycket som en kreationist läser första mosebok sa rader inga som helst tvivel om att Jesaja menar att jorden har fyra hörn, inte heller om att eftersom Jesaja skrivit att jorden har fyra hörn sa har den det trotts att människor rest kors och tvärs över hela dess yta och dessutom rest ut i rymden och tittat pa jorden utan att nagon nagonsinn sett nagot av dessa hörn.

    Jag menar alltsa att vi först läser Jesaja 11:12, sen lägger vi till vad vi vet om hur världen ser ut (den har inga fyra hörn). Därefter tar vi ställning till A och B. Eftersom vi vet utifran fakta om värdlen att A inte kan vara sann väljer vi att läsa B, dvs Jesaja talar om hela jorden trotts att han skriver om jordens fyra hörn.

    Nu kan det ju hända att det kommer en kritiker som hävdar att eftersom bibelförfattaren (Jesaja) skrivit A, och en annan bibelförfattare ocksa skrivit A (Hesekiel 7:2), och en kristen bloggare skriver A, sa är det sa uppenbart att A gäller (jorden har fyra hörn) att det bevisar att alla astronauter, satellitbilder, världsresenärer och annat löst folk som hävdar att de minnsan sett jorden fran alla hall utan att ha sett nagra hörn nagonstanns helt enkelt är, hur var det nu du sa där uppe..

    inte håller om de påståenden som Jesus och apostlarna bekände sig till… …missuppfattat vad kristendomen handlar om… …dina avvikelser ifrån bibelns synsätt kan sorgfälligt döljas endast genom att upplösa förmågan till meningsfull komunikation, nämligen genom begreppsförvirring… …godtyckliga omtolkningar av vad bibelförfattarna uttryckligen säger… … i efterhand ta bort innebörd, eller gecdem rakt motsatt inbebörd… …Satan dyka upp i bibelberättelserna försökte han göra just detta… …Lögnens väsen. Och sanningen avslöjar lögnen och dess förespråkare. Det är sanningen som drar fram hatet. Och lögnen försvarar sig ned bara ännu mer lögn. Röken som förblindar och dödar. Rökridåerna. Fejket.Röken från avgrunden.

    Ord och inga visor. Men, trotts ditt omdömme om mig sa väljer jag att ta hänsyn till att jorden inga hörn har och väljer att läsa B i bade Jesaja och Hesekiel, och om du insisterar pa att Jorden maste ha hörn eftersom de beskrivs i bibeln av inte mindre än tva olika författare sa tycker jag att det är upp till dig att belägga din uppfattning med mer än citat av de tva texterna och fördömmanden av mig som person eller mitt val att läsa B. Och om Johannes nu skriver A, och dessutom skriver att A är sa uppenbart att alla som säger B försvinner som dimma i vind bara han uppenbarar sig och lägger fram sin sak, sa tycker jag faktiskt att det är sakligt att be honom belägga detta pastaende genom att han lägger fram sin sak. Och att du ogillar detta och kallar det för ett smaklöst pahopp, Rolf, när du istället kunde tagit tillfället i akt och lagt fram Johannes sak at honom när han nu inte tycks klara av att göra det själv…

     
    • Thomas Schwartz

     12 februari, 2013 at 18:03

     Ett förtydligande utifall du skulle ha problem med konceptet liknelser (det lär finnas människor som är konceptuellt oförmögna att ta till sig att man kan säga nagot om A (exempelvis himelriket) genom att tala om Ab (gömda skatter i akrar eller borttappade far)) snarare än bara förneka att sadanna kan ha använts i första mosebok, sa menar jag naturligtvis inte att Johannes skrivit nagonting i den här bloggen om vare sig Jesaja 11:12 eller hesekiel 7:2 utan använder dessa som jämförande exempel pa hur kreationister behandlar första mosebok.

      
     • Sake

      12 februari, 2013 at 19:19

      Massor av Kudos till dig, Thomas. Hade jag varit den som Rolf försökt misstänkliggöra bl.a. genom att implicit likna dig vid Djävulen – hade jag gått i taket. Men inte du – du svarar med ett sammanhållet och behärskat, sakligt svar. All respekt till dig.

      Rolf – baserat på detta och dina andra inlägg undrar jag inte om du har förläst dig något på GT till men för innehållsförståelsen av NT. Kärleksbuden och vända andra kinden till är det ont om.

       
      • Rolf Lampa

       12 februari, 2013 at 21:21

       Det finns ingen skillnad mellan budskapet i GT och NT. Förutom att Gud i NT fullbordade vad han i GT hade sagt att han skulle göra.

       // Rolf Lampa

        
      • Thomas Schwartz

       13 februari, 2013 at 15:43

       Sake, det är som att tömma havet med en tesked, och sedan hälla vattnet pa en gas, om nu denna ordspraksförbistring tillats mig.

        
    • Rolf Lampa

     12 februari, 2013 at 20:50

     Många tokstollar

     ”Läser vi stycket [Jesaja] som en kreationist läser första mosebok”

     Men det kan vi inte göra. Vet du varför? För att jorden inte har fyra hörn i geometriskt avseende. Och det visste även Jesaja själv, enligt texten. Och det visste alla som sett runda himlakoppar på himlavalvet (alla var runda).

     Du kanske inte tror att det går att lista ut att de uppfattade himlakropparna som runda genom att läsa texten? Men det kan man. Dock inte om man har valt att spela idiot bara för att få andra (skapelsetroende) att framstå som idioter. Låt mig förklara:

     På Jesaja tid så de inte bara runda och platta skivor på himlen. och alla dessa runda platta skivor stod naturligtvis på högkant! Och vad mer? Jo, de runda platta cirklarna måste ju med nödvändighet dessutom ha varit fyrkantiga? Vi ser exakt samma saker på himlavalvet som de gjorde på den tiden, och det fattar ju alla att detta med fyrkanter är den mest intuitiva uppfattning man kan ha av himlakroppar?

     Obs: Detta är en parodi på den nivå av läsförståelse du tillskriver skapelsetroende. Men vi uppfattar, och Jesus uppfattade, att Jesaja talade i metaforer. Med bildspråk. Men Jesus uppfattade INTE skapelseberättelsen på samma sätt som denna text ur Jesaja, eller hur?

     Men OM Jesus uppfattade de två texterna på samma sätt så är han en självmotsägande skojare, eller hur? (se t.ex. Mark 10:6).

     Men OM Jesus uppfattade skapelseberättelsen och Noa flod som historiska händelser (vilket är exakt vad v´bibeltexterna uppger), då är Jesus visserligen konsistent i sin undervisning, men en naturvetenskaplig idiot?

     Vad väljer du?

     Du borde nu fatta vad dina ogiltiga resonemang leder till: Nämligen att då bevisligen gör en ogiltig jämförelse av två helt olika texter för att idiotförklara folk. Och Därför måste man fråga sig om du har ärliga avsikter med jämförelsen. Och jag frågar:

     – Vad är det du håller på med Schwartz?

     Jämförande textanalys
     Innan jag släpper det så vill jag nämna att naturligtvis har jämförande satsanalyser gjorts av bibelns olika texter (förutom helt vanlig läsförståelse). Detta särskilt för att se hur skapelseberättelsens textgenre överensstämmer med, eller skiljer sig ifrån, bibelns övriga texter och passager. Och jämförelser visar att de poetiska passagerna i Jesaja bok och skapelseberättelsen tillhör helt olika genrer (surprise?). De jämförande satsanalyserna visar på en extremt hög korrelation mellan skapelseberättelsens berättande prosa och ALLA andra förekomster av historiska berättelser i Bibeln (dvs, de indikerar att skapelseberättelsens text-genre ÄR historisk prosa). Och jämförelserna visar vidare på extrem låg korrelation mellan skapelseberättelsen och bibelns poetiska och metaforiska framställningar i andra texter (dvs, det indikerar att skapelseberättelsens text-genre INTE har likhet med annan poetisk framställning och INTE andra metaforiska kiasmer som är riktigt förekommande på andra ställen i Bibeln).

     Och detta betyder i korthet att du gör en helt ogiltig och ogiltig jämförelse. Och som jag redan antydde, bristen sitter i begreppsapparaten. Eller i ”urskiljningsförmågan” som det heter på vardagiska.

     Många tokstollar
     Förstår du inte att du med dina ogiltiga jämförelser av texter även tillskriver Jesus samma förmenta korkade uppfattning som du tillskriver skapelsetroende? Detta är bara ett exempel på att många finns som menar sig ha en ”kristen” tro men de tror bara på allt som de själva hittat på, men INTE på det Gud säger.

     Skapelseberättelsen må vara sann eller falsk – men Jesus uppfattade både skapelseberättelsen och berättelsen om Noa flod som bokstavlig historia (vilket också var poängen i t.ex. Mark 10:6).

     Och det är detta förhållande du behöver förhålla dig till innan du idiotförklarar Johannes och Jesus ifråga om läsförståelse av berörda texter.

     Med ditt godtyckliga synsätt blir Gud och Jesus och Johannes och jag, och alla andra som uppfattar texterna på samma sätt som Jesus, till tokstollar. Sammantaget blir det ganska många tokstollar på det sättet. Och bara få blir kvar som uppfattar allt Guds ord på ”rätt sätt” – dvs tvärtemot vad Gud själv uppger att han uppfattar det.

     Med sådana som (direkt eller indirekt) idiotförklarar vad Jesus och apostlarna säger behöver kristendomen inga fiender. Hela NT är för övrigt (bland annat) en lång uppgörelse med sådana som läste Bibeln som det behagade dem själva.

     Till sist; Bibeln lägger fram sin sak mycket tydligt. Och så länge Johannes håller sig till vad Guds ord säger behöver han inte nöta ut sig med att svamla runt på din planhalva. Ogiltiga problemuppställningar finns det ju oändligt många av. Johannes gör därför rätt som prioriterar att lägga fram grundsanningarna på ständigt nya sätt. Och det är på lögnares lott att nöta ut sig med att överbevisa sanningen. Om de kan.

     Johannes gör ett enormt stort och viktigt arbete, och jag har bett till Gud att han skall välsigna honom och det han gör när han lyfter fram vad Gud säger och inte svamlar runt som så många andra gör. Johannes är ett föredöme i frimodighet och flit. Ja, må Gud rikligen välsigna honom och hans familj och alla dem han når ut till. Inklusive dig.

     // Rolf Lampa

      
     • Thomas Schwartz

      12 februari, 2013 at 22:10

      Rolf skrev:
      ”Obs: Detta är en parodi på den nivå av läsförståelse du tillskriver skapelsetroende.”

      Om min syn på kreationismen inte ger den dess rätta intelektuella djup så skulle du bidra mycket mer för att förändra min bild om den om du spenderade lite tid på att förklara hur kreationism och bevis hänger ihop istället för att håna mig. Nu blir jag ju bara ännu mer övertygad om att ditt inlägg ovan är det bästa kreationismen har att erbjuda.

      Rolf skrev:
      ”Men OM Jesus uppfattade skapelseberättelsen och Noa flod som historiska händelser (vilket är exakt vad v´bibeltexterna uppger), då är Jesus visserligen konsistent i sin undervisning, men en naturvetenskaplig idiot?”

      Jesus uttalar sig inte om naturvetenskap i någon av evangelierna. Han predikar istället Guds rikes ankomst. Även detta ämne skulle det vara bättre för dig att hålla dig till jämfört med att håna andra.

      Rolf skrev:
      ”Du borde nu fatta vad dina ogiltiga resonemang leder till: Nämligen att då bevisligen gör en ogiltig jämförelse av två helt olika texter för att idiotförklara folk. ”

      Om man hävdar att något bevisligen är på ett visst sätt så vore det klädsamt om man också försökte föra sitt påstående i bevis. Kan du det?

      Rolf skrev:
      ”- Vad är det du håller på med Schwartz?”

      Jag försöker få dig, Johannes, Vesa, Anders eller vem som känner sig så manad att sluta dansa runt gröten, ta stadigt tag i träsleven och börja föra en seriös diskussion över hur naturvetenskapliga fakta överensstämmer med kreationismen. Jag erkänner att det är svårt. Johannes nöjer sig mestadels med att översätta kreationistsajter, du pratar mest om dina motståndares påstådda karaktärsproblem, Anders tycks helst prata statestik…

      Rolf skrev:
      ”Innan jag släpper det så vill jag nämna att naturligtvis har jämförande satsanalyser gjorts av bibelns olika texter (förutom helt vanlig läsförståelse). ”

      Dels så vore det klädsamt med en källhänvisning till studien du skriver om, dels så vore mitt mål i diskussionen nådd om du presenterade motsvarande studier över hur den kreationistiska modellen förklarar den observerade världen och vilka nya observationer modellen förutsäger.

      Rolf skrev:
      ”Förstår du inte att du med dina ogiltiga jämförelser av texter även tillskriver Jesus samma förmenta korkade uppfattning som du tillskriver skapelsetroende?”

      Nej, av den anledningen att Jesus så långt som någon av evangelisterna valt att dokumentera aldrig deltog i den sorts argument som kreationister torgför.

      Rolf skrev:
      ”Med ditt godtyckliga synsätt blir Gud och Jesus och Johannes och jag, och alla andra som uppfattar texterna på samma sätt som Jesus, till tokstollar.”

      Exakt vad är det som är godtyckligt med att också ta hänsyn till den fysiska verkligheten när man läser bibeln? Tvärtom är det godtyckligt att ibland välja att ta hänsyn till den fysiska verkligheten och ibland välja att ignorera den beroende på när det passar in ens förutfattade mening om vad texten måste säga.

      Rolf skrev:
      ” Sammantaget blir det ganska många tokstollar på det sättet. Och bara få blir kvar som uppfattar allt Guds ord på ”rätt sätt” – dvs tvärtemot vad Gud själv uppger att han uppfattar det.”

      Ja, då är det väll tur att Jesus förklarar att frälsningen inte beror på hur mycket teori man har lärt sig, eller hur? Ur en frälsningssynpunkt är det mycket viktigare hur du behandlar din meningsmotståndare än om du har rätt i sak.

      Rolf skrev:
      ”Hela NT är för övrigt (bland annat) en lång uppgörelse med sådana som läste Bibeln som det behagade dem själva.”

      Ja, och det är min uppfattning att om dagens stridsfrågor hade varit aktuella när Paulus eller Petrus skrev så hade kreationismen inte kommit lindrigt undan.

      Rolf skrev:
      ”Till sist; Bibeln lägger fram sin sak mycket tydligt. Och så länge Johannes håller sig till vad Guds ord säger behöver han inte nöta ut sig med att svamla runt på din planhalva. Ogiltiga problemuppställningar finns det ju oändligt många av. Johannes gör därför rätt som prioriterar att lägga fram grundsanningarna på ständigt nya sätt. Och det är på lögnares lott att nöta ut sig med att överbevisa sanningen. Om de kan.”

      Det är riktigt att bibeln är tydlig med sitt huvudbudskap, och det budskapet är inte att en troende ska lämna huvudet brevid hatten i garderoben när han går in i kyrkan för att tillbe.
      Och att Johannes ska lägga fram grundsanningarna är ju precis vad jag efterfrågar. Problemet är ju precis att han inte presenterar den kreationistiska ståndpunkten han står för, varken på nya eller gamla sätt. Allt han gör är att svamla runt om imaginära brister hos allehanda olika vetenskapsgrenar. Och jag skriver imaginära därför att oavsett om han eller du eller någon annan besitter overdersägeliga bevis för alla dessa vetenskapers lögnaktighet så har ju ingen av er lyckats, eller ens seriöst försökt, föra saken i bevis.

       
    • Rolf Lampa

     12 februari, 2013 at 21:56

     Smaklöst

     Thomas säger ”Mina papekanden att pastaenden man gör även bör kunna beläggas beskrivs som smaklösa pahopp”

     Högsta domstolen har gett sig själv sitt förbehållslösa frikännande. Låt mig visa vad jag menar med smaklöst påhopp:

     Det du [=Johannes] säger här är som att se någon man känner delta i Dolda kameran, visa upp en film där de trampar på en kratta och får skaftet i nyllet och därtill en fläskläpp, blir utskrattad av publiken [Thomas skrattar?] och avslutar det hela med ett tacktal som om hen i själva verket just vunnit en Oscar och fått stående ovationer för sin filmprestation. Personen skämmer ut sig men är så övertygad att skrattsalvorna i själva verket är applåder att det inte går att hindra hen från att göra en ny film med två krattor och en bitsk hund och återupprepa allt igen.

     Detta är inte en hedrande beskrivning av Johannes insatser här på bloggen.

     Missuppfatta mig inte – jag tillhör visserlunda den sorten som försöker hinna stampa på musens svans innan de försvinner in i sina råtthål – om giltiga argument finns för att avslöja kryperier. Och om du har giltiga argument för dina idiotförklaringar då kan jag inte se varför du inte skulle ”avslöja sanningen.”. Ingen får ju springa omkring och lura folk. Det går ju inte.

     Men nu hade du inte någon annan än din egen godtyckliga åsikt som grund för det avgrundsdjupa förakt som bara alltför tydligt lyser igenom i denna parodi.

     Smaklöst.

     // Rolf Lampa

      
     • Thomas Schwartz

      12 februari, 2013 at 22:19

      Nej, det är helt korrekt att beskrivningen inte är hedrande för Johannes insatser i bloggen. Stycket är en korrekt beskrivning av hur jag uppfattar insatsen (nej, det är inte jag som skrattar, det är jag som står brevid helt röd i nyllet och önskar att golvet skulle öppna sig innan något mer hinner sägas eller göras). Det är också korrekt att min personliga uppfattning även skulle kunna beskrivas som ”godtyckliga åsikt”, men jag lägger in en bestämd protest mot att jag skulle uttrycka ett avgrundsdjupt förakt. Skillnaden är att förakt förutsätter likgiltighet mot Johannes som person, något som inte är sant.

       
 7. Mange

  12 februari, 2013 at 11:03

  Oj vilket läskigt inlägg av dig Johannes.
  Det är en helt annan bild än vad du förmedlar till oss läsare.
  Det är nästan man misstänker att bloggen är något socialt experiment. Otroligt konstigt och bissart.

   
 8. Nonfiction

  12 februari, 2013 at 11:09

  Johannes,

  ”Dessutom har jag fått möta evolutionisternas alla bästa argument, och erfara att de verkligen inte har mycket att komma med. En del argument kan verka skrämmande till en början. Men jag har av märkt att de alltid faller sönder så fort man rör vid dem och börjar undersöka dem närmare. De är bara rökridåer, som blåser bort vid minsta lilla vindpust”.

  Kan du visa var någonstans på denna blogg ”evolutionisternas” bästa argument fallit sönder i samma sekund som du börjat undersöka dem närmare? Jag hittar inte något enda exempel på detta. Vad jag däremot hittar är gott om tillfällen där du helt enkelt rymmer undan i samma sekund som diskussionen blir för svår för dig.

   
 9. kris08

  12 februari, 2013 at 12:13

  ”den moderna vetenskapen har till och med sitt ursprung i den kristna tron”

  Ungefär lika begåvat som att säga att USA:s moderna demokrati har sitt ursprung i slaveriet!

   
  • kris08

   12 februari, 2013 at 15:56

   Någon som undrat vad den kristna vetenskapen sysslade med fram till och med medeltiden?

   ”Under nästan tusen år förde matematiken i västerlandet en tynande tillvaro. Det fanns egentligen bara ett enda matematiskt problem som behandlades och det var frågan om när påsken skulle infalla. Det latinska ordet computus, som egentligen betydde att göra beräkningar i största allmänhet fick under denna tid den betydligt snävare innebörden ”att göra upp tabeller för påsken”.”

   http://www.svd.se/kultur/understrecket/varfor-kan-inte-pasken-sta-still_48120.svd

    
 10. Erik O. (@ephron9)

  12 februari, 2013 at 15:06

  Inga medicinska framsteg har evolutionsteorin att tacka även om vissa vill ge den äran för ökad förståelse om genetik. Genetiken är dock inte beroende av utvecklingsidén. Utvecklingsidén blev populär som bortförklaring till allt välordnat i universum som pekar på skaparen. Problemet är att ingenting är självorganiserande, det finns alltid en organisatör. Mönster som inte kan härledas till tingens egenskaper är antingen kaotiska eller skapade. Om man tittar på södra afrika från rymden ser man tydliga spår efter en gigantisk översvämning precis som Bibeln berättar!
  http://erikolof.blogspot.com
  Allt Gott!

   
 11. Rolf Lampa

  12 februari, 2013 at 15:23

  Härligt inlägg Johannes! Enkelt och tydligt förklarar du också varför det verkligen är som du säger.

  Tänk dig en evolutionstroende som kan det. Enkelt och tydligt. Och inte bara tom retorik.

  Man behöver inte ens blåsa på dem, rökpuffarna alltså. De upplöses av sig själv. Och sedan kommer nästa puff. Och nästa.

  Synd bara att röken sticker så i ögonen att folk blir blinda av den. Och att lungorna fräts sönder. En intellektuell såväl som andlig metafor i båda fallen.

  // Rolf Lampa

   
 12. Thomas Schwartz

  12 februari, 2013 at 15:29

  Erik, i din blog skriver du om det torrlagda Okavangodeltat, menar du da samma Okavangodelta som varje ar tar emot 11 kubikkilometer vatten under regnperioden? http://en.wikipedia.org/wiki/Okavango_Delta

   
  • Erik O. (@ephron9)

   12 februari, 2013 at 22:41

   Ja precis, under regnperioden är det inte torrlagt. Tycker du att klimatförändringar är en bra förklaring till att det numera slutar torrt i kalahariöknen? Hur förklarar du det enorma torrlagda flodsystemet i Angola?

    
   • Thomas Schwartz

    12 februari, 2013 at 23:43

    Jag har inte satt mig in i södra afrikas geologiska eller klimat-historia och erkänner därför att jag inte har några förklaringar att dela med mig av. Det finns för många tänkbara variabler som jag vet för lite om för att ens kunna gissa.

     
   • Mattias "ödmjukhet" Larsson

    13 februari, 2013 at 06:48

    Erik O, du sitter och vältrar dig i spekulativa fantasiscenarier på din kammare, med en metod som ju omöjligen kan ge svaret på vad som har orsakat den erosion som du observerar. Varför drar du inte upp huvudet ur sanden och fördjupar dig i lite riktiga forskningsresultat som faktiskt kan ge vettiga svar? Som isborrkärnor från Grönland och Antarktis eller studier av de geologiska lagren, vilka inte visar några spår efter en global syndaflod.

     
 13. Thomas Schwartz

  12 februari, 2013 at 20:09

  I den här bloggen: http://thenaturalhistorian.com/2013/02/12/nh-notes-identifying-pseudoscience-velikovsky-and-catastrophism/ läste jag följande citat:

  Gordin sides with those – like Einstein and a number of modern sociologists and philosophers – who doubt that universal and context-independent criteria can be found reliably to distinguish the scientific from the pseudoscientific. But here is a suggestion about how one might do something, however imperfectly, however vulnerable to counter-instances and however apparently paradoxical, to get a practical grip on the difference between the genuine article and the fake. Whenever the accusation of pseudoscience is made, or wherever it is anticipated, its targets commonly respond by making elaborate displays of how scientific they really are. Pushing the weird and the implausible, they bang on about scientific method, about intellectual openness and egalitarianism, about the vital importance of seriously inspecting all counter-instances and anomalies, about the value of continual scepticism, about the necessity of replicating absolutely every claim, about the lurking subjectivity of everybody else. Call this hyperscience, a claim to scientific status that conflates the PR of science with its rather more messy, complicated and less than ideal everyday realities and that takes the PR far more seriously than do its stuck-in-the-mud orthodox opponents. Beware of hyperscience. It can be a sign that something isn’t kosher. A rule of thumb for sound inference has always been that if it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck. But there’s a corollary: if it struts around the barnyard loudly protesting that it’s a duck, that it possesses the very essence of duckness, that it’s more authentically a duck than all those other orange-billed, web-footed, swimming fowl, then you’ve got a right to be suspicious: this duck may be a quack.

   
  • Rolf Lampa

   12 februari, 2013 at 21:16

   Gift och motgift

   Tröttsamt Thomas, tröttsamt.

   Förakt är för övrigt ett andligt gift som dödar. Föraktet dödar dig. Om du inte redan är död.

   En hel berättelse om exakt bara denna aspekt, hur andligt gift dödar en människa som föraktar vad Gud säger, finns att läsa i sin helhet i 4 Mos 21:5. Symboliken är enkel: Ormgift dödar. Kanske inte direkt, men det är bara en tidsfråga innan giftet ”når hjärtat” eller slår ut centrala livsupphållande system så att man dör. Man har en chans om man får motgift.

   Jag citerar:

   4 Mos 21:5 Och folket talade emot Gud och emot Mose och sade: ”Varför haven I fört oss upp ur Egypten, så att vi måste dö i öknen? Här finnes ju varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den usla föda vi få.” 6 Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog.
   7 Då kom folket till Mose och sade: ”Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss.” Och Mose bad för folket.

   Men ormarna blev kvar. De drogs inte tillbaka. Man kunde fortfarande bli biten. Men det gavs en lösning åt dem som hade blivit bitna men som ändå ville leva:

   8 HERREN sade till Mose: ”Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” 9 Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

   Du fattar. Förebilden till försoningen genom vad Jesus gjort för oss. Dvs lösningen för människans omåttliga självuppfattning, synd och förakt för vad Gud säger.

   En gång till: Förakt är ett andligt gift som dödar. Och vem bryr sig? Jo den som hjälper till att se situationen och pekar ut den enda lösning som finns. Gud är denne som säger åt dig hur det ligger till. Genom sitt ord. Så att du uppfattar situationen. Och lösningen. Svamla bort detta ord och… då är du rökt.

   Gud har koll på vad han själv säger. Han är i sitt ord. Och med hjälp av detta Ord avslöjas vad som rör sig i en människas hjärta (Heb 4:12).

   Så är det bara.

   // Rolf Lampa

    
   • Thomas Schwartz

    12 februari, 2013 at 22:27

    Själv tyckte jag den sista delen av citatet var rätt fyndigt skrivet. Men det handlar väll om en ren smakfråga, om man uppskattar en text för dess litterära kvaliteter eller inte…
    Om du protesterar mot försök att identifiera skojare (förutom de vetenskapsmän som du själv utser till skojare förståss) och bondfångare i allmänhet så vore det lite beklämmande, men så illa är det säkert inte.

     
   • kris08

    13 februari, 2013 at 15:38

    ”Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

    Du fattar. Förebilden till försoningen genom vad Jesus gjort för oss. Dvs lösningen för människans omåttliga självuppfattning, synd och förakt för vad Gud säger. ”

    Jaha, om vi är oroliga för huggormar så ska vi inte tillverka kopparormar och sätta på pålar, utan du VET att det ska tolkas symboliskt?
    Du tror inte man skulle ägnat några fler kapitel åt skapelsen om den skulle tolkas som en naturvetenskapligt korrekt och inte symbolisk beskrivning?

     
 14. Sake

  12 februari, 2013 at 22:08

  Rolf Lampa – varför är du alltid så arg?

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: