RSS

Hur bör en lärare bemöta avvikande uppfattningar?

02 Mar

Till skillnad från många andra frågor som jag tar upp på min blogg, handlar denna (och gårdagens) egentligen inte om vetenskap och vad Bibeln säger. De här frågorna handlar faktiskt om demokrati och vad svenska skolans styrdokument säger!

Huruvida det är Bibeln eller evolutionsteorin som bäst förklarar verkligheten är egentligen av sekundär betydelse i just det här sammanhanget. Det handlar istället om att vi vill ha en skola och ett samhälle där vi visar hänsyn för varandras olika uppfattningar. Även en totalt felaktig uppfattning måste bemötas med respekt!

Om jag har en elev som är fast övertygad om att det finns ett samband mellan stjärnornas rörelse och vad som sker i våra liv (alltså tror på astrologi), brister jag i min lärarprofession om jag med mina ord eller mitt kroppsspråk visar förakt för eller förlöjligar denna elevs uppfattning – oavsett hur felaktig jag själv tycker att den uppfattningen är! Jag bör istället se detta som en fantastisk möjlighet. Här har jag en gyllene chans att lära mina elever ett flertal viktiga saker. Förutom att redogöra för var naturvetenskapen säger om saken, kan jag demonstrera hur man argumenterar vetenskapligt, förklara hur vi med hjälp av vetenskap kan pröva olika modeller samt hur vi kan ta reda på saker och ting.

Men det bästa av allt är nog de värden jag kan förmedla genom mitt sätt att bemöta eleven. Jag kan visa mina elever vikten av att kunna förstå och sätta sig in i hur en annan människa tänker. Jag kan lära dem tolerans!

Förutom att hjälpa eleverna att utveckla kunskaper ska vi som arbetar i skolan bland annat främja, fostra och förmedla dessa värden:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla /…/ genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”

”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)

Det är alltså var lärarens plikt att påverka eleverna och lära dem tolerans och demokrati! (Apropå det där med att påverka elever. Och apropå det här med elever eller föräldrar som hyser nazistiska sympatier – som någon nämnde i en kommentar. Här har vi fått tydliga direktiv om hur vi ska förhålla oss till det.)

I ljuset av detta, hur anser mina kära läsare att vi bör bemöta elevers uppfattningar om astrologi, homeopati, scientologi eller alkemi? Vad ska man göra om en elev ifrågasätter gravitationen eller om Niel Armstrong verkligen gick på Månen? … Och vad ska man göra om en elev ifrågasätter evolutionsteorin?

Av en del kommentarer att döma, vill somliga att vi ska tolka läroplanen så här:

 • “Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar…” utom de uppfattningar som inte stämmer med etablerad vetenskap.
 • “…och uppmuntra att de förs fram.” Fast om någon elever tycker något helt konstigt måste de självklart få höra hur fel de har.
 • ”Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.” Alltså måste vi se till att de väljer att tro som de flesta forskare tror.
 • ”Undervisningen ska vara saklig och allsidig.” Alltså ska man bara presentera strikt naturvetenskap och inte förvirra eleverna med något annat. Ok, det finns saker som vi inte vet om t ex hur livet uppkommit, men det gör ju inget att de får höra om det också och börjar tro att det finns goda belägg för det också. Det är i alla fall mer vetenskapligt än att tro på en Gud.
 • ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.” Utom kreationister och alla andra som har någon avvikande fundamentalistisk åsikt.

Lyckligtvis finns det väldigt många lärare som inte alls tolkar styrdokumenten så här. Jag har mött flera av dem (både ateister och kristna) och de har inspirerat mig!

Annons
 
7 kommentarer

Publicerat av på 2 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

Etiketter: , , ,

7 svar till “Hur bör en lärare bemöta avvikande uppfattningar?

 1. Ludvig Grahn

  2 mars, 2012 at 23:20

  Johannes, oj vad du komplicerar till det! På frågan – Hur bör en lärare bemöta avvikande uppfattningar (hos elever)? – är svaret naturligtvis med respekt, hänsyn och förståelse. Du skapar verkligen en konstgjord konflikt i din bild ovan.

  Punkten där vi skiljer oss åt är var vi landar i vad vi ska lära ut. För dig verkar det vara okej att lära ut saker som inte har stöd i vetenskapen. Självklart kan inte vår skattefinansierade skola nöja sig med det.

  Som lärare blir jag ytterligt beklämd över hur olika det verkar gå att tolka läroplanen och jag blir genuint nyfiken över om det verkligen är meningen att det ska vara så. För att få hjälp att förstå detta har jag bett skolinspektionen om hjälp att reda ut detta. Det ska bli intressant att se om de anser att det är en fråga värd att ta upp, och i så fall vad de kommer fam till.

  Det är en intressant diskussion du har initierat, Johannes! 🙂

   
 2. Anders H

  2 mars, 2012 at 23:25

  Du verkar ha förväxlat kunskap med tyckande. Avvikande åsikter eller religiösa föreställningar är en sak. Att skolan ska vila på vetenskaplig grund är en annan. Kan man inte representera att arternas mångfald förklaras genom evolution, att 3 * 4 är 12 eller att geologin säger att jorden är miljarder år gammal, har man inte en alternativ åsikt, utan en alternativ kompetens.

   
 3. nanowire

  2 mars, 2012 at 23:37

  Men Johannes, inser du inte att det i grunden inte handlar om tolkningar av läroplanen, eller för den delen Bibeln, utan om moral. Vi är tyvärr inte överens om så speciellt mycket men vi kanske ändå kan enas kring den gyllene regeln? Om du anser att dina barn inte bör utsättas för någon lärare som tar sig friheter när det gäller undervisningen så bär du inte heller ta dig friheter när det gäller undervisningen. Stifta alltid lagar och utöva makt som om du inte visste om du själv kommer att befinna dig i överordnade eller underordnad position.

   
 4. sikay91

  3 mars, 2012 at 08:29

  Du sätter verkligen ifrågasättande (till den grad att man inte accepterar) av evolutionsteorin i sitt rätta sällskap: homeopati, alkemi (ett av Sir N:s stora intressen), astrologi, scientologi, ifrågasättande av gravitationsteorin och en tro att Neil Armstrong landade i en studio i Hollywood istället för på Månen.

  I alla dessa ämnen har skolan ett stort ansvar att föra vidare den kunskap mänskligheten besitter till den ”unga generationen”. Har du läst under rubriken ”Skolans uppdrag” i rapporten som du saxar från utan att ge en länk?

  ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper (vad vetenskapen har lärt oss om evolutionsteorin = kunskap, kreationism = ren och skär tro) och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. (Nyckelmening följer:) Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa (skolan ska alltså utgå från de kunskaper vi för närvarande besitter och sträva efter att överföra dessa till nästa generation). Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.” (Egna kommentarer)

  Nästa stycke säger också väldigt mycket:
  ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället (självklart ska elever, såsom alla andra människor, bemötas med respekt och andra fina ord, vilket lär dem hur vi människor beter oss mot varandra). Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper (bra exempel: evolutionsteorin) som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver (utan förståelse av evolutionsteorin förstår man inte framavling av hundraser, antibiotikaresistens hos bakterier, hur jordbrukets råvaror har förbättrats genom att man korsbefruktar och väljer ut vilka sorter som man fortsätter att plantera). Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt (bra mening. Ni lärare har alltså ett ansvar att se till att eleverna lär sig att skilja på ”bra” och ”dålig” information). Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ (”kritiskt granska fakta” innebär också att man faktiskt accepterar fakta som tål granskning. Evolutionsteorin är just en sådan samling av fakta).”

  Att du inte ska kalla eleven för en idiot och börja predika (in lack of a better word) om evolutionsteorin är självklart. Däremot är det av vikt att du följer dina egna råd och tar tillfället i akt att prata med eleven och möjligen hela klassen om vad vetenskap är, hur vetenskap fungerar och vad vetenskapen säger i frågan. Eleven måste få tro på vad hen vill, men på ett prov duger inte ”God did it” som svar på en fråga om arternas mångfald! Skolan ska bygga på kunskap och vad vi vet i frågan är att alla arter har ett gemensamt ursprung. Då kan inte du stå och säga motsatsen till dina elever.

  Jag har inga problem med att du som person tror att alla arterna skapades enligt Genesis, men jag har ett gigantiskt problem med att dina elever går miste om full förståelse för en av vetenskapens mest betydelsefulla och mest fascinerande teorier och istället lär sig om en skapelsemyt utan bra bevis…

   
  • Katja Alm

   4 mars, 2012 at 23:02

   Jag är övertygad om att Johannes tar upp båda sidorna av evolutionsteorin – och även berättar för sina elever hur man drar slutsatser på ett vetenskapligt korrekt sätt – så att de själva sedan kan dra sina egna slutsatser i frågan. Han har ju skrivit att han undervisar om evolutionsteorin, om han sedan berättar om de brister som denna teori har (nu snackar jag alltså om evolutionsteorin ”idén om livets utveckling” och inte den sk mikroevolutionen) också är det väl bara ett plus, för att han då lär sina elever att tänka kritiskt och vetenskapligt, att ifrågasätta?

   Med ditt uttalande ”(“kritiskt granska fakta” innebär också att man faktiskt accepterar fakta som tål granskning. Evolutionsteorin är just en sådan samling av fakta)” så låter det ju som att det inte borde vara några problem alls att man just kritiskt granskar denna fakta, eftersom den ska tåla det, så varför skulle inte Johannes få ta upp kritik mot evolutionsteorin på sina lektioner? Det ger undervisningen ytterligare en dimension och får eleverna att tänka själva istället för att bara bli serverade ett ”färdigt paket” så det borde väl vara extra bra att göra så istället? 🙂

    
 5. alliansbeda

  3 mars, 2012 at 09:55

  Ger man människor tillåtelse att ha en religiös tro ser jag inga konstigheter att människan tillåts att tro på astrologi. I bibeln står det en hel del tokigheter som vetenskapligt inte hänger ihop. å varför inte ha astrologo som ledstjärna i livet. Likväl muhammed, jesus, gud,

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: