RSS

”…som att tro att Jorden är platt” – en jämförelse som faller platt

10 Jan

Historiskt har uppfattningen om att Jorden skulle vara platt projicerats på kristna av kristendomens kritiker. Man har försökt måla upp en konflikt mellan biblisk tro och vetenskap – en konflikt som inte stöds av historien (se t ex Galileo vs Påven = Vetenskapen vs Bibeln?).

Samma mönster ser vi än idag. I vad som verkar vara brist på ordentliga sakargument händer det titt som tätt att evolutionstroende hånar skapelsetroende genom att jämföra deras tro på biblisk skapelse med att tro på en platt jord.

Denna jämförelse faller dock platt, med tanke på att ledaren för Flat Earth Society är evolutionist:

“The Flat Earth Society is an active organization currently led by a Virginian man named Daniel Shenton. Though Shenton believes in evolution and global warming, he and his hundreds, if not thousands, of followers worldwide also believe that the Earth is a disc that you can fall off of.” – Natalie Wolchover, LiveScience

För dig som är skapelsetroende kan detta vara värt att påpeka nästa gång någon tar till denna jämförelse. Du kan också be den evolutionstroende räkna upp sina bevis för evolutionsläran, och sedan räkna upp bevisen för att Jorden är rund. Kontrasten mellan vad vi egentligen vet om det ena jämfört med vad vi vet om det andra kan bli rätt slående. Det sistnämnda kan nämligen observeras konkret och direkt på flera olika sätt, medan det förstnämnda (evolutionen) aldrig har observerats. Man säger att det aldrig heller lär observeras medan det händer, eftersom det sker så långsamt. How convenient! 😉

 

Flat earth

Annons
 
 

15 svar till “”…som att tro att Jorden är platt” – en jämförelse som faller platt

 1. Lars Johan Erkell

  18 januari, 2013 at 09:58

  Visst har evolution observerats! Många kreationister accepterar dessutom en evolution baserad på genetisk variation och naturligt urval. Läs exempelvis vad Anders Gärdeborn skriver i sin bok ”Intelligent Skapelsetro”, sid. 250-251. Anser du förresten inte själv att en ursprunglig urhund på Noaks ark givit upphov till hundar, vargar, rävar och schakaler?

  Emellertid kallar kreationister processen för mikroevolution och menar att den skulle vara helt skild från makroevolution, evolution av större grupper. Detta har aldrig iakttagits, säger man, vilket inte är så konstigt eftersom processen normalt antas ta många miljoner år.

  Eftersom vi knappast kan förvänta oss att direkt kunna se denna makroevolution får vi tolka de spår av utvecklingen som finns. Och de visar entydigt på att en storskalig evolution ägt rum.

   
 2. Nonfiction

  18 januari, 2013 at 10:49

  Johannes,

  Om du nu menar att det aldrig skett någon storskalig evolution, kan du då förklara hur jag bäst bör förhålla mig till följande fakta:

  * Människan har fortfarande trasiga rester av de gener som andra djur använder för att bilda äggula.

  * Både människan och schimpansens gen för C-vitaminsyntes är förstöd på exakt samma sätt, trots att gener kan gå sönder på tusentals olika sätt.

  * Både människan och schimpansen har inte mindre än fyra olika varianter av retroviruset HERV-K gemensamt i sitt genom.

  * Fossillagret vittnar om tydliga mellanformer mellan apa och människa, som inte ens kreatonisterna kan enas om huruvida dessa verkligen är apor eller människor.

  Evolutionsläran förklarar naturligtvis allt detta på ett alldeles lysande sätt; allt liv på jorden har ett gemensamt ursprung. Men hur förklarar du dessa fakta, Johannes?

   
 3. Anders Åberg

  18 januari, 2013 at 11:11

  Tjohoo nu tar vi om hela rackarns bloggen från början igen, det skall bli kul!

   
 4. Mange

  18 januari, 2013 at 11:16

  Oj. Snacka om att börja om.

   
 5. Spito

  18 januari, 2013 at 13:09

  Det fanns de under antiken som förstod att jorden var rund. Frågan är bara: Var på detta klot finns jordens fyra hörn?

  ”Han skall höja ett fälttecken för folken,
  förena de skingrade av Israel
  och samla de kringspridda av Juda
  från jordens fyra hörn.”
  Jesaja 11:12

   
  • Dan

   18 januari, 2013 at 17:13

   Men nu har du ju helt missförstått De grundläggande premisserna! I de fall bibeln stämmer överens med observerbara fakta, då ska man tolka den bokstavligt. I de fall bibeln inte stämmer med observerbara fakta, då ska man läsa den bildligt.

   Hur enkelt som helst.

    
   • Johannes Axelsson

    20 januari, 2013 at 13:57

    Dan, tycker du det är svårt att veta hur Bibeln ska läsas? Då kan det vara bra att veta (ifall du inte visste det) att Bibeln inte är en enda typ av skrift utan flera.

    Tänk efter hur du läser olika typer av texter. Antagligen läser du på lite olika sätt om det är en tidningsnotis (med syfte att kortfattat skildra en verklig händelse), en ekonomirapport (med syfte att noggrant redovisa inkomster och utgifter för att kunna ha som referens), ett kåseri eller en allegori (med syfte att framföra en viss poäng men där detaljer kan vara överdrivna eller helt fiktiva men poängen är verklig), eller en låttext (med syfte att uttrycka känslor).

    Bibeln ska alltså läsas precis som andra texter – i sitt sammanhang och med textens genre i åtanke.

    Nu får du gärna förklara vad du menar med att läsa en text ”bokstavligt” eller inte. Hur gör man då? Kom gärna med exempel från olika genrer. Hur läses de bokstavligt?

     
  • Anders

   20 januari, 2013 at 14:33

   Spito
   Vill du med din raljerande fråga påstå att den bibeltext du citerar skulle antyda något om att jorden är platt? Jag har alltid förstått texten som att det handlar om fyra väderstreck.
   Enligt Strong’s har det hebreiska ordet som översatts till ”hörn” – kânâph, en grundbetydelse som kant eller extremitet och andra betydelser beroende i vilket samanhang det används. Om en fågel eller armé – en vinge. I samband med textilier – en flik, om jorden – en fjärdedel, om en byggnad – en spetsig topp.
   Vidare skriver de om Jes. 11:12 ”The extremity of a land on the world was also known by the word kanaph and is translated “corner” in English. Andra texter där ordet används på samma sätt är Job 37:3, 38:13 och Hes. 7:2
   Texten säger m.a.o. ingenting om jordens form.

    
 6. Sake

  20 januari, 2013 at 10:57

  Pinsamt försök till guilt by association, Johannes!

  International Flat Earth Society, som bildades ur föregångaren Flat Earth Society, baserar sin platt-jords-tro på bokstavstolkningar av bibeln. Allt enligt vad föreningen skriver om sig själv på sin hemsida.

  Att deras nuvarande ledare accepterat Evolutionen som förklaringsmodell för livets utveckling, eller ej – förändrar inte detta faktum och gör inte heller IFES till en förening med Evolutionen på sin dagordning.

  Du försöker bara blanda bort korten.

   
  • Johannes Axelsson

   20 januari, 2013 at 12:51

   Sake. På något vis undgick det dig att jag inte tar upp detta som ett argument mot evolutionstro utan som ett försvar mot ett dåligt argument som vi skapelsetroende ofta får höra av er evolutionstroende.

   Om mitt försvar av evolutionisters projiceringar på skapelsetroende är guilt-by-association, då är ju även det ursprungliga argumentet guilt-by-association. Och detsamma gäller förstås det du just skrev.

   Att några tycker att evolutiontro och platt jord går ihop betyder inte att det finns någon koppling. Lika fel blir det när man försöker argumentera för en koppling mellan att tro på Bibeln och att tro på en platt jord baserat på att det finns några som tycker så.

   Hela argumentet faller alltså platt … på mer än ett sätt.

    
 7. Sake

  20 januari, 2013 at 13:47

  Det är väl ingen guilt by association att säga att organisationen IFES grundar sin övertygelse om en platt jord i ett bokstavstolkande av bibeln? Enligt dem själva är detta sant. Att du sedan tycker att de är tossiga i sin övertygelse – det är en helt annan sak. Uppenbarligen kan man finna stöd i bibeln för uppfattningen att jorden är platt. Om du stör dig på deras sätt att läsa bibeln så står det ju dig fritt att ta en debatt med dem om var någonstans de läser den fel.

   
  • Johannes Axelsson

   20 januari, 2013 at 14:08

   Kalla det vad du vill, men du begår definitivt ett argumentationsfel när du skriver ”Uppenbarligen kan man finna stöd i bibeln för uppfattningen att jorden är platt”, baserar det på att några tycker sig kunna det, och sedan lyfter det som ett argument mot Bibeln. (Eller vad var din poäng med det?)

   Var finns isf dessa bibeltexter som säger att jorden är platt?

   Jag hittar förresten inte stället där Daniel Shelton skriver att hans tro på en platt jord är grundad på Bibeln. Kan du länka och/eller citera?

    
 8. Sake

  20 januari, 2013 at 15:13

  Nu projicerar du. Det du kallar mina argumentationsfel är ju exakt vad du själv gör – nämligen anser dig finna stöd i bibeln för din uppfattningar om en skapelse. Väldigt många kristna delar inte din tolkning, på liknande sätt som du inte verkar dela IFES tolkning av samma bok.
  Jag har ingen som helst aning om var i bibeln det står att jorden är platt. Kanske står det inte direkt så, IFES kanske tolkar bibliska passager som att dessa förutsätter att jorden är platt, lite grand som ditt argument kring skapade slag av bakterier (som enligt dig inte står omnämnda i bibeln).
  Men förväxla inte mina inlägg om IFES – som jag skrev för att jag ansåg din argumentation vara ohederlig – med att jag skulle hävda att det står i bibeln att jorden är platt. Det uttalandet får IFES svara för helt på egen hand (men se Spitos kommentar ovan). Personligen anser jag att teorin om att jorden är formad som en något tillplattad sfär har väsentligen större vetenskaplig uppbackning än IFES teorier, som de hävdar är tagna ur bibeln.

  IFES beskriver sin egen historiska bakgrund så här: ”The modern age of the Flat Earth Society dates back to the early 1800s, when it was founded by Samuel Birley Rowbotham, an English inventor. Samuel Rowbotham’s Flat Earth views were based largely on literal interpretation of Bible passages. His system, called Zetetic Astronomy, held that the earth is a flat disk centered at the North Pole and bounded along its southern edge by a wall of ice, with the sun, moon, planets, and stars only a few hundred miles above the surface of the earth.” http://theflatearthsociety.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=65

  Wikipedia skriver också att IFES är en (bibel)bokstavstroende organisation då de citerar E. Scott:
  ”The organization faced overwhelming scientific evidence and public opinion that maintained that the Earth is a sphere. The term ”flat-earther” became commonly used to refer to an individual who stubbornly adheres to discredited or outmoded ideas. The society fell to around 200 members by 1980. These members still held the belief that the Earth is flat. Eugenie Scott called the society an example of ”extreme Biblical-literalist theology: The earth is flat because the Bible says it is flat, regardless of what science tells us”.” http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society

  Jag kan förstå att du som anser att du läser bibeln på rätt sätt tycker att IFES har fel (jag har tolkad dina inlägg som att du anser att jorden är en sfär). Å andra sidan har de ju inte tagit till sig vetenskapliga argument heller, trots att man nog rent objektivt måste säga att argumenten för en sfärisk jord är överväldigande.

  IFES president, Charles K. Johnson (1971-2001) uttalade sig om Rundjordtroende och vetenskap på följande sätt: ”Aim: To carefully observe, think freely, rediscover forgotten fact and oppose theoretical dogmatic assumptions. To help establish the United States…of the world on this flat earth. Replace the science religion…with SANITY. The International Flat Earth Society is the oldest continuous Society existing in the world today. It began with the Creation of the Creation. First the water…the face of the deep…without form or limits…just Water. Then the Land sitting in and on the Water, the Water then as now being flat and level, as is the very Nature of Water. There are, of course, mountains and valleys on the Land but since most of the World is Water, we say, ”The World is Flat”. Historical accounts and spoken history tell us the Land part may have been square, all in one mass at one time, then as now, the magnetic north being the Center. Vast cataclysmic events and shaking no doubt broke the land apart, divided the Land to be our present continents or islands as they exist today. One thing we know for sure about this world…the known inhabited world is Flat, Level, a Plain World. We maintain that what is called ‘Science’ today and ‘scientists’ consist of the same old gang of witch doctors, sorcerers, tellers of tales, the ‘Priest-Entertainers’ for the common people. ‘Science’ consists of a weird, way-out occult concoction of gibberish theory-theology…unrelated to the real world of facts, technology and inventions, tall buildings and fast cars, airplanes and other Real and Good things in life; technology is not in any way related to the web of idiotic scientific theory. ALL inventors have been anti-science. The Wright brothers said: ”Science theory held us up for years. When we threw out all science, started from experiment and experience, then we invented the airplane.” By the way, airplanes all fly level on this Plane earth.” http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society

  Som tränad vetenskapsman tror jag att IFES helt enkelt varken förstår vad vetenskaplighet är, eller i vilken otrolig mängd och tyngd som vetenskapens observationsstödda argument visar på att jorden verkligen är en sfär.

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: