RSS

Venus passerade inte helt obemärkt förbi

06 Jun

Jag var tyvärr inte en av de lyckliga som fick se den lilla skivan av Venus passera framför den väldige Solen. Det var för molnigt under soluppgången. 😦 Jag får nu nöja mig med att se andras filmer av händelsen. Denna film från NASA är antagligen den bästa som finns att tillgå, men det finns många andra.

Det finns en hel del intressant att säga om venuspassager, och jag återkommer gärna till det någon annan gång (när det inte är skolavslutningstider). Några saker vill jag passa på att säga i förbifarten om venuspassager (ordvitsarna var till en början oavsiktliga):

 • Passagerna kommer två och två. Mellan varje par är det åtta år och sedan dröjer det över hundra år tills det blir två nya passager igen. Det var en passage 2004 följt av denna 2012. Nu måste vi vänta tills 2117 (och 2125).
 • Venuspassagerna gjorde att vi kunde börja mäta avstånd i solsystemet. (Avståndet till Venus och Solen mättes med hjälp av parallaxmetoden.)
 • Genom att mäta hur flödet av solljus minskar under en passage lärde vi oss också hur man kan upptäcka planeter i andra solsystem. När ljusflödet från en stjärna minskar under en kort period kan vi anta att en planet passerade (för x antal år sedan, beroende på hur många ljusår bort stjärnan befinner sig). NASA har skickat upp ett rymdteleskop som har till uppgift att hålla koll på stjärnor i vintergatan så att nya planeter kan upptäckas på detta sätt (transitmetoden). Teleskopet har passande nog blivit uppkallat efter Johannes Kepler, som bland annat förutsåg venuspassagen 1631.
 

Etiketter: ,

19 svar till “Venus passerade inte helt obemärkt förbi

 1. Mattias Larsson

  8 juni, 2012 at 06:19

  Hej Johannes. Du skriver: ”När ljusflödet från en stjärna minskar under en kort period kan vi anta att en planet passerade (för x antal år sedan, beroende på hur många ljusår bort stjärnan befinner sig).”

  Om avståndet är > 6000 ljusår blir x > 6000 år. Vilket gäller för de flesta objekt vi observerar på himlavalvet. Men det accepterar du förmodligen inte?

   
 2. Anders Hesselbom

  8 juni, 2012 at 12:36

  Det måste betyda att Universum är över 13.000.000.000 år gammalt.

   
 3. Peter Lundin (@3ntangled)

  8 juni, 2012 at 13:52

  Vintergatan är minimum 100.000 ljusår i omkrets.
  http://www.nasa.gov/audience/foreducators/5-8/features/F_How_Big_is_Our_Universe.html

  Johannes,

  Hur ser du på saken? Skapades universum på sex dagar om 24h?

  Det går omöjligen ihop med ljusets hastighet och storleken på vintergatan samt även på andra galaxer.

   
  • l_johan_k

   8 juni, 2012 at 14:47

   Fast kreationister har ju Setterfields och/eller Humphreys crackpot-”förklaringar”.

    
  • MrArboc

   8 juni, 2012 at 15:13

   Gud har bara gjort så att allt visar på att universum är gammalt för att testa vår tro. Tror vi starkare på så kallade vetenskapliga bevis eller på en gammal boksamling av osäkert ursprung?

   😉

    
   • jon

    8 juni, 2012 at 20:29

    Det måste naturligtvis bli bibeln vi ska tro på… Inte kan väl människor för flera tusen år sedan med snäv världsbild och begränsade kunskaper och som försöker förklara världen utifrån vad dom ser ha fel?? Och inte sammanställdes väl bibeln bara för att prästeskapet skulle kunna styra människorna i det srgade israel efter återkomsten från babylonien. Självklart är bibeln skriven med största möjliga sanningshalt som är vida överlägsen modern kunskap. Det är bara i andra religioner som man har fabulerat ihop historier…..

    Kan rekommendera ”Vildåsnans törst” av Åke Lundkvist. Han har läst bibeln som ett litterärt verk och ur den judiska bibeln, Tanak:s ”sortering. Då händer det saker. Då förstår man bättre gamla testamentet i ett historiskt perpektiv, försöket att ena ett folk, ett land under en gud.

    Intressant är också se att gud utvecklas från en stamgud till krigsgud. Hur gud införlivar andra gudars egenskaper för att så småningom bli den enda guden. Hur han ömsom kommer med löften men som han infriar för att andan faller sig så. Hur han sätter sina utvalda för orimliga prov för att pröva deras lojalitet

    Sätter man bibeln i sitt historiska sammanhang berättar den en helt annan berättelse för oss. MEn att ta den som utgångspunkt för att tolka världen idag???

     
   • Filip Larsson

    9 juni, 2012 at 02:36

    Vilket skulle göra Gud till en lögnare, vilket går emot den kristna tron. Så nej, det argumentet köper iaf inte jag. Trots att många osäkra Kristna tyvärr använder sig av just den…

    Att universum är äldre ån jorden är inte emot vad bibeln lär, så det är lite mesiga argument. Det står ingenting om vart Gud skapade stjärnorna när han gjorde dem. Placera dem några ljusår bort, tja varför inte? Detta är inget problem för kreationism.

     
    • Filip Larsson

     9 juni, 2012 at 02:38

     Svar till mrArboc självklart.
     Och jag syftade på ungjordskreationism här ovan. Jag är mycket medveten om att många kreationister accepterar en gammal jord.

      
    • Janolof

     9 juni, 2012 at 06:23

     Gud gjorde stjärnorna den fjärde dagen enligt bibeln. Efter jorden. Hur ordnade ljuset från stjärnorna i tid menar du?

     ”14Gud sade: ”På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. 15De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.” Och det blev så. 16Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. 17Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, 18att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. 19Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.”

      
    • MrArboc

     9 juni, 2012 at 06:28

     Jag har ju ”råkat ut” för just det argumentet, precis som att jag har råkat ut för kreationister som hävdar att fossilen är skapade av samma anledning, och att geologin ser ut som den gör just för att testa vår tro.

     Har man inte halmstrån att gripa efter så griper man efter något ännu mindre… 😉

      
 4. Lennart Nilsson

  8 juni, 2012 at 14:40

  Tänk också på att energin behövt minst 170 000 år för att ta sig från solens kärna ut till ytan och göra det möjligt för oss att se skådespelet…

   
 5. parallella-paradigm-utvecklar-tanken

  9 juni, 2012 at 06:50

  Relativitetsteorin är intressant när man tittar på universum, rumtiden och dess tillblivelse.

  Ni som älskar att såga kreationistiska tolkningar av universums tillblivelse, kan ni inte göra mig tjänsten att belysa några tolkningar ur ett ateistiskt/naturalistiskt perspektiv.

  Vi kan börja med Schröder (det finns andra intressanta tolkningar som vi kan ta senare)

  http://www.aish.com/ci/sam/48951136.html
  (Med en beräkningsuppdatering i slutet av http://www.geraldschroeder.com/AgeUniverse.aspx)

  Om ni hinner, släng gärna med hur ni personligen ser på den för oss perfekta kalibreringen av universums naturkonstanter, är det multiverse-förklaringar (som rör sig långt utanför naturvetenskapens domäner och testbarhet) eller något annat ni föredrar?

   
  • Mattias Larsson

   9 juni, 2012 at 07:30

   PPUT, jag har ingen lust att argumentera mot försök att få bibliska redogörelser att passa ihop med vetenskapliga observationer. Det framstår som mycket rationellare än att bortförklara, förvrida eller ignorera de vetenskapliga observationerna. Så länge man inte försöker hävda ungjordskreationistiska påståenden som att vetenskapliga data tyder på att människor har samexisterat med dinosaurier så har jag inte så stora problem med det. Och det vill du väl inte hävda, eller hur? (OBS! Jag vill gärna att du svarar på den här frågan).

   Såvitt jag vet finns det ingen förklaring till värdena på universumst naturkonstanter. Bara spekulationer. Har du någon testbar hypotes så lyssnar jag gärna.

    
 6. parallella-paradigm-utvecklar-tanken

  9 juni, 2012 at 09:18

  1. Vad gäller människors samexistens med dinosaurier har jag ingen bergfast uppfattning/åsikt. Jag håller bl.a. gammeljordskreationistiska tolkningar som rimliga/sannolika och överensstämmande med en respektfull textnära bibeltolkning. Även om dinosaurier skulle haft sin storhetstid innan människan fanns så utesluter det ju inte att ett antal av dem levat kvar samtidigt med människor, det utesluts väl inte ens av naturalistiska evolutionister? Kvarlevande spillror av utdöende arter kan vi ju se än idag.

  I bibeln finns referenser till något som rimligen kan tolkas till att människor observerat varelser ur dinosauriesläktet, men det inte verkar ha varigt något särskilt vanligt förekommande. Jobs bok kapitel 40 vers 10 och framåt samt delar av kapitel 41 är spännade i detta perspektiv http://www.bibeln.se/las/2k/job#q=Job+40 Det är lite väl mycket korrekta detaljer i redogörelsen för att att jag ska finna rent mytologiska hypoteser som särskilt sannolika. Det finns andra mindre detaljerade tänkbara dino-referenser i bibeln också.

  – – –

  2. Nej naturvetenskapligt testbara hypoteser till vad som föregått eller orsakat ”naturen” lär väl ingen kunna ha eftersom naturvetenskapen är begränsad per definition. Det var snarare dina egna metafysiska icke-naturvetenskapliga antaganden om naturkonstanterna och universums tillblivelse jag var nyfiken på, multiverse är ett sådant metafysiskt antagande precis som ett antal religiösa antaganden är.

  Om bibelns story stämmer så kommer vi dock kunna fråga Gud när vi träffar honom, men det hjälper ju inte den som kräver svar på allt just här och nu.

   
  • Mattias Larsson

   9 juni, 2012 at 23:21

   Hej PPUT! Kommentarer:
   1) Helt riktigt, det var slarvigt uttryckt av mig. Jag menade just det egentligen, att de olika geologiska lagren där dinosaurier respektive människor förekommer inte är samtida utan härrör från helt olika tidsåldrar. Som du säger är det väl inte heller teoretiskt omöjligt att någon dinosaurieavkomma fortfarande finns kvar någonstans (förutom fåglarna då). Det skulle ju inte förändra det faktum att människorna har dykt upp långt senare än dinosaurierna. Vilket gör de kryptozoologiska ansträngningarna som vissa ungjordskreationister ägnar sig åt i avsikt att falsifiera evolutionsteorin desto mera fåfänga. Det vore bättre om de lärde sig att ordentligt utvärdera betydelsen av olika slags evidens snarare än att slåss med väderkvarnar. Det ironiska är ju att de ”levande fossil” som återfinns i modern tid utan att ha lämnat fossila spår under lång tid, och som kreationister drar fram som exempel på en svaghet i evolutionsteorin, ju inte på något sätt förändrar den centrala tolkningen av de fossila evidensen. Däremot visar de ju tydligt hur utvecklingslinjer kan fortgå mycket länge utan att ge fossila avtryck, vilket ju i mångt och mycket kan förklara eventuella förmenta brister på fossila mellanformer.

   2) Vad gäller naturkonstanterna så är det svårt att tycka vare sig bu eller bä om det argumentet, och det är inte något retoriskt försök att slingra sig undan. Det känns som lite långsökt att hävda att de är perfekt kalibrerade för liv, när man noterar att det enda liv vi f.n. känner till upptar typ en kvintiljarddel av det kända universum. Det är väl inte heller säkert att olika konstanter är fria att variera överhuvudtaget, vilket ikanske skulle göra frågan om ”fine tuning” överflödig. Jag tycker att man försöker att kasta om bevisföringen då man ser en skapares hand bakom ett sådant förhållande. Det är snarare så att om universum verkligen är skapat av en medveten agent, så är det en rimlig tolkning att det finns en avsikt bakom hur det är utformat. Om det å andra sidan finns en naturalistisk orsak till universum så känns det ganska rimligt att vårt universum inte är det enda, eftersom denna orsak förmodligen skulle kunna orsaka fler universa. I så fall är ett multiversum med i princip ett oändligt antal universa inte ett otroligt scenario.

   Man behöver nog inte vara alltför pessimistisk om huruvida vi någonsin kommer att finna ett svar på frågan. Det är inte omöljigt att vi på gammal hederlig vetenskaplig väg lyckas gno fram hur det ligger till så småningom. Eller att svaret helt enkelt uppenbaras för oss i detta livet. Men i väntan på det så återstår bara hårt arbete som en tänkbar framkomlig väg.

    
  • nanowire

   14 juni, 2012 at 13:51

   ”I bibeln finns referenser till något som rimligen kan tolkas till att människor observerat varelser ur dinosauriesläktet, men det inte verkar ha varigt något särskilt vanligt förekommande. Jobs bok kapitel 40 vers 10 och framåt samt delar av kapitel 41 är spännade i detta perspektiv http://www.bibeln.se/las/2k/job#q=Job+40 [b]Det är lite väl mycket korrekta detaljer i redogörelsen för att att jag ska finna rent mytologiska hypoteser som särskilt sannolika.[/b]”

   vs.

   ”Ur hans näsborrar stiger rök
   som från en kokande gryta på elden.
   Hans andedräkt tänder glöd,
   lågor slår ut från hans gap.”

    
   • jon

    14 juni, 2012 at 14:47

    Men man kan konstatera att dinosaurierna på den tiden inte var speciellt fredliga av sig. Och förresten.. vilken dinosaurie är det man har kommit fram till som kunde spruta eld?

     

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: