RSS

Vad säger Jesus om världens ålder?

04 Maj

En del kristna vill läsa in miljoner eller miljarder år före, mellan eller inom skapelsedagarna, men detta stämmer inte med vad Jesus själv säger. Jesus borde veta eftersom han själv är Skaparen – Ordet som blev människa (Joh 1:1-3).

Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” (Matt 19:4)

”Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna.” (Mark 10:6, Folkbibeln)

”Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.” (Luk 11:50-51, Folkbibeln)

Om Gud började skapa världen miljarder år innan han till slut skapade de första människorna, så var ”världens begynnelse” (ordagrant från grundtexten: ”grundandet av världen”) inte alls samtida med de första människorna. Enligt den tidsskalan kom människorna in i bilden vid slutet av världens historia.

Men om de första människorna skapades inom en vecka efter att skapelsen inleddes är det ur judarnas perspektiv (ca 4000 år senare) att betrakta som samtida. Även Abels död är ur det perspektivet samtida med världens begynnelse. En annan text som vittnar om detta bibliska tidsperspektiv:

”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.” (Rom 1:20)

Hur kunde människor uppfatta Skaparens verk alltsedan världen skapades om det inte fanns några människor förrän miljarder eller miljoner år senare?

Annons
 

Etiketter: ,

22 svar till “Vad säger Jesus om världens ålder?

 1. parallella-paradigm-utvecklar-tanken

  5 maj, 2012 at 17:37

  Jag tror det är nyttigt att tassa lite försiktigt när man tolkar texter så att man inte binder sig själv eller andra för hårt till vissa tolkningar. Som en tidsbunden liten människa kanske man inte ska vara för säker på att man har grepp om en övernaturlig Guds tidsbegrepp, en Gud som kan tänkas ha skapat självaste rumtiden och som fanns innan den. För oss är det inte lätt att veta vad han tycker är ”nära” början eller slutet. Människor blir lätt otåliga 🙂

  Bibeln är riktad till människor, vad som har hänt på jorden och i universum innan vi fanns använder bibeln inte så många procent av sina ord till. De verser du citerar kan alla tala om den tid som människor funnits och kanske men inte nödvändigtvis om tiden innan dess.

   
  • Mattias Larsson

   5 maj, 2012 at 18:08

   Väl talat!

    
  • Christian K.

   5 maj, 2012 at 19:45

   jag antar att Johannes kontrar Teistisk evolution med det här inlägget ? Genom att se hur Jesus observerade jordens skapelse. Sen håller jag med PPUT att universums historia inte täcks av Bibeln.

    
   • Mattias Larsson

    5 maj, 2012 at 20:12

    Dessutom finns det ju klara indikationer på att Jesus åtminstone i sin jordiska inkarnation inte hade full kännedom om samma saker som Gud:

    ”Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Matt. 24:36, och typ samma sak i Mark. 13:32).

     
    • Johannes Axelsson

     5 maj, 2012 at 23:16

     Jag svarar på denna mycket intressanta kommentar i mitt nästa inlägg: Vad Jesus inte visste

     (Jag försöker bli bättre på att berätta när jag svarar med nya inlägg ;))

      
  • Johannes Axelsson

   5 maj, 2012 at 23:48

   ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”

   Parallella, jag tycker inte att Bibeln ger utrymme för långa tidsperioder här på Jorden varken före eller under skapelsedagarna. Jag tror att det grekiska ordet arche då det används i texterna ovan syftar direkt på samma ”begynnelse” som i 1 Mos 1:1.

   Christian, ”himmel och jord” tolkar jag som ”allt”. Jorden och Rymden. Universum. Kosmos. Världsalltet. Jag tycker att den rakaste läsningen av Bibeln leder till att hela Universum skapades dag 1.

   Jag är beredd att ändra mig, och det är en del (teologiska) aspekter som jag inte förstår, t ex ”var är himlen?”. Jag har länge tänkt att Universum är gammalt (det ser ju gammalt ut), men att Jorden är ung; alternativt att även Jorden är gammal men att livet på den skapades för ca 6000 år sedan – alltså med ett gap någonstans i de första verserna. Så har jag tänkt i motsats till vad jag ändå har tyckt att Bibeln säger (och i motsats till en del vetenskapliga observationer).

   Men! Det finns en del mycket intressanta idéer (av Dr Russel Humphreys) som kan förklara både det vi läser i Bibeln och det vi ser ute i rymden (och dessutom förklarar mycket att det bigbangare har problem med). Det bygger på Einsteins generella relativitetsteori och leder i princip till att tiden nästan har stått stilla här på Jorden medan det har gått miljarder år ute i rymden. Ni kan läsa om det här. Det kommer nog ta ett tag innan jag hinner sätta mig in i det så pass att jag gör ett eget inlägg om det.

    
   • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

    6 maj, 2012 at 07:46

    Det där kapitlet http://creation.com/images/pdfs/cabook/chapter5.pdf du refererade till var intressant. Känslomässigt kan jag i och för sig reagera en aning på att det tar geocentrism (eller om det nu är vintergatan-centrism) till nya nivåer trots att det inte är filosofiskt/teologiskt nödvändigt att jorden är i detta universums centrum.

    Om det nu däremot är så att det matchar observationerna av universum bättre och dessutom tillåter att man hand i hand med Ockham inomvetenskapligt kan raka bort en del saker (t.ex. reducera mörk materia) inom kosmologin så bör man ju inte ha så mycket emot placeringen av detta universums centrum i närheten av oss.

    Är det någon som känner till sajter/texter som totalsågar denna variant av geocentrism baserat på kosmologiska (inte geologiska) observationer? Länka gärna!

    P.s. Ibland har folk frågat efter exempel på hur bibeltro skulle kunna bidra till nya användbara naturvetenskapliga hypoteser, måhända skulle ovanstående modell kunna vara ett exempel på hur man kan finna intressanta hypoteser genom att leta på ställen som andra inte finner som lika sannolika. Däremot skulle man i detta fall givetvis kunna hitta denna modell även utan bibeltro, vilket även verkar antydas i texten att icke-kreationister har gjort.

     
   • Jonathan

    6 maj, 2012 at 10:58

    ”det är en del (teologiska) aspekter som jag inte förstår, t ex ”var är himlen?””
    Enligt Bibeln finns det tre ”himlar” (2 Kor 12:2).
    Den första himlen är jordens atmosfär (1 Mos 1:6-8).
    Den andra himlen är rymden (1 Thess 4:17, 5 Mos 4:19)
    Den tredje himlen är den plats där Gud bor (1 Kung 8:30) Där finns en stad, rum, ett tempel, livets träd, livets flod, änglar m.m. (Upp 11:19, Joh 14:1-3, Heb 11:16, Upp 21:1-22:5). Även om Gud kan vara överallt samtidigt så har han ändå valt att ha ett högkvarter, en fysisk tron någonstans i universum. Det var till den trejde himlen Jesus steg upp efter sin uppståndelse (Mark 16:19, Luk 24:51). Jesus togs fysiskt upp till den platsen så det var knappast någon annan obskyr dimension han gick in i. Den himmelska staden ska enligt Bibeln komma ned på jorden (Upp 21:2) vilket innebär att det är en fysisk stad. Himlen, där Gud bor, är en verklig, fysisk plats. Den lär i så fall ha funnits innan jordens skapelse (Job 38:4-7). Var kan jag inte helt säga, även om jag har min egna uppfattning om det.
    MVH

    För mer info: http://www.roparna.se/sites/default/files/predikningar/FiPP3.4_%C3%84r_himlen_en_verklighet_JK_120314.mp3

     
 2. nanowire

  5 maj, 2012 at 20:10

  Då förstår man också hur t.ex. nedanstående ska tolkas:

  Josua lät ingen komma undan. Han vigde allt levande åt förintelse, som Herren Gud, hade befallt för alla dessa kungar & länder.
  Jos 10:40-42

  46Så säger Herren Gud: Båda upp en skara mot dem och utlämna dem åt skräck och plundring. 47Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus. 48Jag skall göra slut på otukten i landet. Alla kvinnor skall ta varning, så att de inte lever lika otuktigt som ni. 49Ni skall få plikta för er otukt och bära följderna av att ni har syndat med era avgudar. Då skall ni inse att jag är Herren Gud.
  Hes 23:46-49

   
  • Christian K.

   6 maj, 2012 at 00:53

   Ps 103:
   1 Av David.
   Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!
   2 Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar,
   3 han som förlåter dig alla dina synder
   och botar alla dina sjukdomar,
   4 han som återlöser ditt liv från förgängelsen
   och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
   5 han som mättar ditt begär med sitt goda,
   så att du blir ung på nytt som en örn.

   6 HERREN handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta.
   7 Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar.
   8 Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd.
   9 Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt.
   10 Han handlar inte med oss efter våra synder
   och lönar oss inte efter våra missgärningar.
   11 Ty så hög som himlen är över jorden,
   så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
   12 Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
   13 Som en far förbarmar sig över barnen,
   så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom.
   14 Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.

   15 En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor.
   16 Vinden drar fram över dem och de är borta,
   deras plats känner dem inte längre.
   17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet
   över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,
   18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.
   19 HERREN har ställt sin tron i himlen,
   hans konungavälde omfattar allt.

   20 Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning,
   så snart ni hör ljudet av hans befallning.
   21 Lova HERREN, ni alla hans härskaror,
   ni hans tjänare som uträttar hans vilja.
   22 Lova HERREN, ni alla hans verk, överallt där hans välde är.
   Min själ, lova HERREN!

    
  • Jonathan

   6 maj, 2012 at 11:05

   nanowire: Förstådda i sitt kulturella och skriftliga sammanhang skulle inte du heller ha problem med de verserna.

    
   • Thomas Schwartz

    6 maj, 2012 at 19:15

    Jonathan,

    vad händer om vi gör samma sak med de verser Johannes citerar i själva bloggen? Läser dom i sitt kulturella och skriftliga sammanhang..

     
    • Jonathan

     6 maj, 2012 at 20:38

     Då kommer vi att förstå dem korrekt.

      
     • Thomas Schwartz

      6 maj, 2012 at 20:57

      Da kanske vi skulle försöka göra det, eller hur? 🙂

       
      • Jonathan

       21 maj, 2012 at 09:02

       Det gör vi ju… vad menar du?

        
 3. Sven

  5 maj, 2012 at 22:04

  Det går inge bra för newtonbloggaren nu när tom meningsfränderna säger emot 😆

   
  • Johannes Axelsson

   5 maj, 2012 at 23:14

   Alla är välkomna att säga emot mig hur mycket de vill. Det är jättebra att folk tänker själva! Men allra bäst blir det när vi tänker med Gud, och det menar jag inte att jag har ensamrätt på.

    
  • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

   6 maj, 2012 at 07:08

   Att bredda möjligheterna från en först omtalad modell till att tillåta den plus fler modeller – är det att säga emot?

    
   • Sven

    6 maj, 2012 at 14:19

    Ni är ju inte eniga, så Ja.

     
 4. Tord Svanberg

  6 maj, 2012 at 19:32

  Universum dateras till 13 700 000 000 år gammalt. Det betyder att universum har existerat under denna tid, år ut och år in, utan att någon under hela denna tid har vetat om att universum överhuvudtaget har funnits till. Mycket märklig tanke….

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: