RSS

Ny teknik: Från alger till olja inom en timme

13 Apr

olja

Den olja vi pumpar upp ur marken och använder som bränsle sägs ha bildats för många miljoner år sedan genom långsamma processer som i sig har pågått i miljoner år. Så långsamma processer går givetvis inte att studera. Det har inte bevisats att olja överhuvudtaget kan framställas så långsamt. Det är bara ett antagande, på samma vis som det är ett antagande att den bildades för så länge sedan.

Vad som däremot har bevisats är att olja kan bildas mycket snabbt. Forskare vid Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) i staten Washington har nämligen utvecklat en teknik som kan göra alger till olja inom loppet av en timme! Receptet är överraskande enkelt: Hetta upp ett ärtsoppeliknande algslam till en temperatur av 350 grader Celsius samt håll det under ett tryck på 200 bar i lite mindre än 60 minuter. Et voilá! Algsoppan har då förvandlats till råolja, som i sin tur kan användas till att framställa vanlig bensin, diesel eller flygplansbränsle.

”Det är lite som att använda en tryckkokare, förutom att de tryck och temperaturer vi använder är mycket högre,” säger Douglas Elliott som är ledare för forskningsteamet.

Även restprodukterna är mycket användbara. Man får bland annat gas som kan brännas för att skapa el eller renas till naturgas för användning i bilmotorer. Det blir också över vatten och näringsämnen som fosfor, kalium och kväve. Dessa kan återvinnas för att odla fler alger, så att hela processen kan upprepas. Det fanns redan innan metoder för att framställa biobränse ur alger, men dessa var mycket kostsamma. Den dyraste och mest tidskrävande delen av processen bestod i att först torka algerna. Men med den här nya metoden behöver man inte det längre, eftersom det fungerar alldeles utmärkt med en algsoppa som består av upp till 80-90 procent vatten. Det gör att vi kan få fram dessa energirika kolväten mycket snabbare, enklare och billigare.

Bekräftar Bibeln

Forskarna har verkligen all anledning att glädja sig över sina framsteg. Det kommer säkerligen att bli till nytta för många. Men det finns ytterligare en anledning att glädja sig över den här nyheten. Den bekräftar nämligen ännu en gång det som bibeltroende geologer har framhållit i årtionden: En stor del av den olja och naturgas som vi finner begravd och instängd i marken har bildats genom den världsvida översvämning som beskrivs i Bibeln (Noas flod). Det behövs ingen långsam process. Det behövs inga miljoner år. Det enda som behövs är organiskt material (döda växter eller djur), vatten, hög temperatur och högt tryck. Alla dessa faktorer ingår redan i översvämningsscenariot. Några årmiljoner behövs inte.

Referenser:
Algal Research (originalartikel)
PNNL
Gizmag
ICR

Tidigare publicerat på genesis.nu
Annons
 
15 kommentarer

Publicerat av på 13 april, 2014 i Uncategorized

 

15 svar till “Ny teknik: Från alger till olja inom en timme

 1. Nisse

  14 april, 2014 at 11:51

  Intressant forskning, men förutsättningen är obegränsad tillgång till energi för att klara upphettning, förångning av vätska och tryck. Tveksam om den ekvationen går att få kostnadseffektiv med dagens kostnader för energi. Betyder att det inte skulle fungera som ersättning för dagens fossila energi. Vind- och solenergisystem har betydligt större effektivitet.. Vad man än anser om hur oljan kom till är det fortfarande oemotsägbart att fossila bränslen bidrar till höjda utsläpp av växthusgaser och därmed global uppvärmning.
  Grundfrågan, däremot, hur fossila bränslen kom till är ju spännande. Finns det rätt förutsättningar, är det ju tydligt att processen kan gå snabbare än traditionella hypoteser. Men, även om processen kan gå snabbare så måste det ha funnits tillgång till koncentrerat organiskt material. Antar att svaret på det är självklart för den som tror på bibeln 🙂

   
 2. Tobias

  14 april, 2014 at 12:05

  Det måste snarare ses som en oundviklig konsekvens av forskning att reaktioner som är möjliga, i detta fall organiskt material till råolja, kan optimeras och snabbas upp.

  Diamanter tar också mycket lång tid på sig att bildas naturligt, men kan även framställas industriellt. Detsamma kan sägas om många andra processer/ämnen. Med hjälp av katalysatorer och gynnsamma omständigheter kan reaktioner ske flera miljarder gånger snabbare i lab-miljö än vad som observeras i naturen.

  En kemisk process skänker inte legitimitet till en skapelsemyt bara för att slutprodukten genereras snabbare under kontrollerade förhållanden.

   
  • Sake

   14 april, 2014 at 21:01

   Johannes,
   att utsätta biomassa för värme, vatten och högt tryck ger endast en häxblandning av olika raka organiska syror och amider, samt diverse aromatiska föreningar. För att konvertera denna blandning till något användbart krävs en andra behandling i en reaktor med vätgas av högt tryck, hög värme och en komplex katalysator. Del ett av processen skulle kunna uppstå under Noas flod, men inte del två.
   Din beskrivning av Elliot et al.s arbete är så tokig på så många plan att du inte kan ha läst arbetet och att du istället drar dina slutsatser utifrån ett önsketänkande om att verkligheten direkt eller indirekt skall konfirmera din guds existens.

    
   • David Elvinsson

    15 april, 2014 at 10:20

    Hej, Sake, länge sedan sist! Jag håller med om att denna artikel bevisar ju naturligtvis inte Noas flod, eller Guds existens eller något sådant, det är ju inte det det handlar om, utan det visar på att det inte nödvändigtvis behövs årmiljoner för att bilda olja. Personligen är jag inte helt övertygad om att all olja har bildats under floden, utan jag tror att det kan ligga andra processer bakom också. Men jag tycker att det är lite väl starkt att säga att ”del två” av processen inte KAN uppstå under Noas flod. Vi var ju inte där och såg vad som hände och som sagt, detta är inte ett bevis på att det har varit en världsvid syndaflod, utan ett bevis på att det inte behövs årmiljoner för att bilda olja, något man verkade tro förut.

     
    • Tobias

     15 april, 2014 at 12:20

     Förutsätter inte mängden olja, kol och gas en biomassa som vida överstiger den tillgängliga vid en given tidpunkt, motsvarande ett orimligt antal träd per kvadratmeter (t.ex.).

     Vidare, alger kan ju bara växa i den del av havet som nås av solljus (vilket torde varit en bristvara under den påstådda regnperioden), så de kan inte hävdas stå för den nödvändiga biomassan oavsett mängden vatten.

     Nedbrytningen av allt påstått organiskt material som ”blev över” efter floden skulle snabbt konsumerat allt syre löst i vattnet. Detta skulle leda till anaerob nedbrytning med bl.a. svavelväte som resultat. Noak med familj och djur skulle dött av förgiftning.

     Hypotesen beskriven i bloggen är lika orimlig som Noaks båt.

      
    • sake

     29 april, 2014 at 09:35

     Hej David,
     du skriver – Vi var ju inte där och såg vad som hände och som sagt, detta är inte ett bevis på att det har varit en världsvid syndaflod, utan ett bevis på att det inte behövs årmiljoner för att bilda olja, något man verkade tro förut.

     Ditt första argument är ett simpelt ”Oil of the gaps”-argument. Det räcker inte att säga – ingen var där och observerade, därför var det möjligt.

     Ditt andra argument om att studien utgör bevis för att olja kan bildas snabbt – är meningslöst, om du inte skriver ut den outtalade fortsättningen – ”genom naturliga processer.” Och – då blir argumentet felaktigt, för det visar inte studien på. Inte alls! Som jag skrev så visar studien att det du får genom de naturliga processer som en eventuell global katastrof av Noasflod-typ skulle kunna ge – är häxblandning av olika raka organiska syror och amider, samt diverse aromatiska föreningar. En kemikalieblandning som oljeprospekterare definitivt inte gör high-fives över om de får upp den i sina provborrningshål.

     Även om jag inte förstår varför och hur, så kan jag åtminstone respektera att man väljer att ha en religion, en gudstro, men när denna guds existens skall ”bevisas” med hjälp av vetenskap, då blir det snabbt väldigt tokigt. Ni har ju superargumentet i verktygslådan (gud ordnade till det med magi!), så varför försöka tvinga runda objekt (verkligheten) genom fyrkantiga hål (bibeln)? det blir ju bara fel.

      
 3. David Elvinsson

  15 april, 2014 at 13:05

  Du har alldeles rätt! Det är för mycket biomassa som skulle krävas för så mycket olja. Därför tror jag inte att all olja bildats under floden, utan att det kan ligga andra processer bakom. Som jag sa, detta är inget bevis på att det har skett en världsvid översvämning, utan helt enkelt att det krävs inte årmiljoner för att skapa olja.

   
  • Tobias

   15 april, 2014 at 14:36

   Ingenting av det som beskrivs i de länkade artiklarna bestrider att den olja som finns naturligt inte bildats under miljontals år.

    
 4. Gamle Egon (@gamleegon)

  25 april, 2014 at 15:19

  ”beyond 2,000 metres (6,600 ft) where water temperatures may be as cold as 4°C”

   
 5. Sake

  21 juli, 2014 at 15:13

  Jag har en fråga till de som anser sig veta något om Bibeln, gud och Jesus.
  Joh 14:6 säger att ingen når gud utom genom Jesus. Innebär det här att det är helt kört för alla de fromma människor som levde före Jesu födelse? ingen av dem har ens ett litet hopp om att få komma till paradiset och finnas i guds närhet efter den yttersta dagen? är inte detta lite grymt? givet att man varken kan bestämma till vilken era man blir född och det faktum att det var gud som bestämde tidpunkten för Jesu födelse och död.
  Eller är det något som jag inte uppfattat korrekt?

  med fromma förhoppningar om snabbt svar

  Sake

   
  • john

   30 juli, 2014 at 13:01

   Sake,

   En snabb sökning på nätet hade gett dig svar men jag tror att du är nyfiken och vill diskutera för att någonting i dig vet vad som är sant, även om du kämpar emot med näbbar och klor.
   Detta är i så fall glädjande….

   Svar enligt nedan,

   1 Petr 3:18-19
   18. Ty också Kristus led en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss* till Gud, dödad till köttet, men levandegjord i Anden, Rom. 1:4, 5:6. 2 Kor. 13:4. Hebr. 9:15f. *UN: er.

   19. i vilken han också gick bort och proklamerade för andarna i fängelset. 1 Petr. 4:6. 20. De som en gång i tiden var olydiga* den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, det vill säga åtta personer, frälsta genom vatten.

   1 Petr 4:5-6
   5. De skall avlägga räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda. Joh. 5:25. Apg. 10:42.
   6. Ty därför blev också evangelium predikat för de döda, för att de visserligen skulle bli dömda enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden. 1 Petr. 3:19

   Här laddar man ner reformationsbibeln som är en översättning från KJB och den grekiska grundtexten Textus Receptus,

   Klicka för att komma åt SRBHelaNTandrau_30554608.pdf

   vill man kolla grundtexten så använd Esword

   http://www.e-sword.net/

   vill du lyssna till någon som förklarar bra rekommenderar jag Sven Reichman

   http://www.kristenmp3.se/index.php?mode=SvenReichmann2

   http://www.uttrycket.se/
   ———————————————————–
   En tidigare dialog som jag inte tänkt att kommentera men gör så ändå!

   Din kommentar ”God krigskonst att endast utkämpa strider där man har en chans att vinna”

   Min kommentar ”Detta kan vara sant men inte alltid, ibland kan förluster leda till seger utan att de slagna får reda på det”

   Med detta syftar jag på att förlusten kan ge en seger som inte kommer den slagne till del, man kan alltså utkämpa striden utan fokus på möjligheten till egen vinst.
   Detta är då god krigskonst utan egen vinning.

   Din respons ”god ide att utkämpa den striden” ligger utanför mitt resonemang, men några frågor du kan ta med dig

   Hur vet de slagna eller den slagne att deras eller hans förlust(död) ledde till en seger? Hur vet han om det var en ”god ide att utkämpa den striden”? de/han är ju döda
   Det kan inte vara en ”god ide” att utkämpa striden om den som formar tanken inte kan verifiera utgången och i någon mening ta del av segern.
   Detta gäller givetvis bara om man som du gör resonerar på ett världsligt sätt.

   ”Pärlor för svin”

   Detta betyder att oändliga diskussioner är meningslösa och följden av dem bara slitsamma.

   2 Kor 4:3-4

   3. Och om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.
   4. Denna världens gud har förblindat sinnena hos dem som inte tror, så att inte ljuset kan lysa för dem från Kristi härlighets evangelium, han som är Guds avbild.

    
   • Sake

    21 september, 2014 at 09:02

    Hej John,
    jag antar då att det är den här kommentaren du menar att jag har missat att besvara (fast den var i från juli, inte april…)

    Du skrev; Min kommentar ”Detta kan vara sant men inte alltid, ibland kan förluster leda till seger utan att de slagna får reda på det”

    Med detta syftar jag på att förlusten kan ge en seger som inte kommer den slagne till del, man kan alltså utkämpa striden utan fokus på möjligheten till egen vinst. Detta är då god krigskonst utan egen vinning.

    Din respons ”god ide att utkämpa den striden” ligger utanför mitt resonemang, men några frågor du kan ta med dig

    Hur vet de slagna eller den slagne att deras eller hans förlust(död) ledde till en seger? Hur vet han om det var en ”god ide att utkämpa den striden”? de/han är ju döda Det kan inte vara en ”god ide” att utkämpa striden om den som formar tanken inte kan verifiera utgången och i någon mening ta del av segern. Detta gäller givetvis bara om man som du gör resonerar på ett världsligt sätt.

    Vi verkar tala förbi varandra. Jag säger att en strid där oddsen är starkt emot dig/de dina – är dålig att ta. Om du kan undvika den så har du möjlighet att strida en annan dag, till förhoppningsvis bättre odds. Du verkar inte emotsäga detta resonemang, snarare tvärtom. Om resonemanget skall räknas till profan eller sakral visdom spelar ingen roll.

    Vad gäller den första frågan så tolkar jag ditt svar som att du menar att bibeln säger att de som dött före kristus, eller som fysiskt inte kunnat ta del av hans meddelande till mänskligheten så kommer de få del av detta som döda så att kan göra sitt val inför domens dag.

    I så fall en logisk förklaring. Jag är nöjd med svaret.

    Vänligen

    Sake

     
    • Sake

     21 september, 2014 at 09:04

     Ett tack hade inte gjort ont heller,

     Så – tack för svaret John

     Sake

      
     • john

      21 september, 2014 at 10:20

      Sake, mitt misstag, räknade den som April för den låg i aprilarkivet.

      ”I så fall en logisk förklaring. Jag är nöjd med svaret.”

      Jag förklarade inte något, detta var en logisk slutsats av dig genom att läsa dessa verser, om du sedan läser den sista versen, så förstår du att den versen kanske inte gäller dig, vilket ju vore glädjande 🙂

      tack för responsen

      /john

       
  • DC

   8 augusti, 2014 at 12:03

   Joh 14:6 ”Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

   Snabbt svar: Den som kommer till Fadern gör det genom Jesus. Mao är det genom Jesus som det är möjligt att komma till Gud oavsett när man levde.

   Lite längre svar: I verserna innan talar Jesus om att han går för att bereda plats. Bibeln talar om att uppståndelsen sker då Jesus kommer tillbaks igen för att hämta de sina till sig. Det blir alltså en universell uppståndelse för, som du säger, ”alla de fromma människorna som levde” under alla tider. Sen kan man så klart understryka att ”vägen dit” (v.4) nog handlar om detta livet, inte minst då Jesus talar om att han är vägen, sanningen och livet. Men den sanning och livets väg som Jesus undervisar om var knappast ny. Jesus förklarar och förtydligar det Gud visat folket från Abraham och framåt.

    

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: