RSS

Bibelns ljus i ateismens mörker

27 Okt

Från medeltidens mörker – till reformation och vetenskaplig metod – och in i ett nytt mörker

Den moderna vetenskapen tog fart tack vare reformationen, då människor efter många år av medeltida mörker äntligen fick se Bibelns ljus med egna ögon.

De studerade Bibeln flitigt och återupptäckte sanningar om Gud som hållits fångna av den romersk katolska kyrkan i flera hundra år.

Samtidigt väcktes också intresset för att studera naturen, och på så vis lära känna Skaparen genom hans skapelse. Men det var inte bara intresset och upptäckarglädjen som smittade av sig från Bibelstudierna till Naturstudierna. Man tog även med sig metodiken och systematiken, och tillämpade samma principer på studier av naturen.

I detta tankeklimat föddes den vetenskapliga metoden. Eftersom man läste i Bibeln att Gud var en ordningens Gud förstod man att Gud hade skapat ett ordnat och förutsägbart Universum. Verkligheten gick att studera! Det gick att göra förutsägelser. Man kunde göra experiment och dra slutsatser av dem. Detta innebar en kunskapsrevolution! Det var djupt bibeltroende kristna som la grunden för den kunskap och det samhälle vi har idag. Historiens främsta vetenskapsmän var bibelläsande kristna. Hos dem fanns verkligen inget kunskapsförakt, utan istället en mycket stor kunskapstörst och upptäckarglädje.

Ett nytt mörker

Därefter kom ett nytt mörker. Bibelns ljus togs ifrån oss än en gång. Det borde inte ha kunnat ske. Alla hade ju tillgång till Bibeln. De historiska skrifter som tidigare bara kunde kopieras långsamt för hand hade nu översatts till ett stort antal språk och kunde tryckas i stora upplagor. Inget kunde hindra en kunskapstörstande människa från att få läsa Guds ord på sitt eget språk. Ljuset var omöjligt att dölja. Vad som istället hände var att folk slutade lita på det.

Det uppstod en rad filosofier och tankebyggnader som fick folk att sluta tro på det de läste i Bibeln. Man hittade på att den var uppdiktad långt efter de händelser den beskrev, av människor som drevs av diffusa bakomliggande motiv. Man hittade på att det inte fanns någon Skapare och att allt istället hade utvecklats av sig självt genom stegvis förändringar. Många övergav därmed synen på Bibeln som Guds ord. Idéerna välkomnades särskilt av alla som avskydde tanken på en Gud – en högre makt som hade synpunkter på hur de levde sina liv.

Ovetenskapligt nonsens

Trots att dessa idéer helt saknade stöd i konkreta experiment, och trots att de stämde dåligt med det sådant som kunde observeras, kom idéerna ändå att kallas vetenskap. Dess förespråkare gav intrycket av att vara lärda och kloka, och deras budskap var precis vad en del människor önskade att få höra. Därför välkomnades idéerna och lyftes upp som vetenskapliga sanningar, fastän det redan då fanns mycket som talade mot dess riktighet och trots att de inte hade avlats genom den vetenskapliga metoden. På så vis förgiftades den en gång rena naturvetenskapen av ovetenskapligt nonsens. Än idag är det många som har svårt skilja den äkta och sanna naturvetenskapen från de falska och förvridna idéer som ofta associeras till den.

Därför lever vi nu i en ny tid av mörker som kanske är ännu mörkare än på medeltiden. Ironiskt betraktar vi oss som ”upplysta”. Men har världen någonsin skådat så mycket våld och död som under dessa århundraden sedan den så kallade ”upplysningen” tog fart? Människor har förföljts, förtryckts, förslavats och förintats för att de – med stöd i de ovetenskapliga idéerna – har betraktats som lägre stående varelser utan egentligt värde. På motsvarande vis mördas ofödda barn idag under förevändningen att de bara är omänskliga cellklumpar som genomgår evolutionära stadier. Detta är en mörk och grym tidsålder.

Ljuset lyser i mörkret

Men Bibelns ljus lyser ännu i mörkret. Den finns där för alla som längtar efter att se klart. I Bibelns ljus får även vetenskapliga upptäcker en helt ny lyster. De vittnar om en fantastisk verklighet som länge legat dold för oss. De vittnar om en kärleksfull Skapare som verkligen är att lita på.

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” – Joh 1:5

Annons
 

64 svar till “Bibelns ljus i ateismens mörker

 1. Sake

  28 oktober, 2013 at 05:49

  Perfekt timing Johannes!
  kan du berätta för mig varför du tillmäter alla delar av bibeln samma heliga status? Stora delar av den är ju skriven av människor i ett annat syfte än att ingå i en bibel. Vad bibeln skall innehålla är sedan beslutat av människor – på möten dessutom (dvs med kompromissade resultat). Slutligen finns det ett antal olika biblar för olika varianter av kristna kyrkor (ex.vis den katolska, den ortodoxa, etc). Hur vet man som kristen vilken som på rätt sätt sprider guds ord, ljus och allt det där du talar om?

  Jag är mycket nyfiken på detta?

   
  • jon

   28 oktober, 2013 at 07:14

   Du kan även gärna lägga till varför det är så svårt att tyda och förstå bibelns budskap. Inom kristenheten är ni ju inte ens överens om hur bibeln ska tolkas.

   Har du tid så kan du även ge en förklaring på hur gud väljer att kommunicera med människor genom en bok, med tanke på att människor genom tiderna varit både analfabeter och inte haft möjlighet att komma över ett eget exemplar av bibeln. Dvs Guds kommunikationsväg till människorna har till största delen varit stängd för mänskligheten

   Och när vi ändå är inne på bibelns tolkning kan du slänga med ett snabbt svar angående vedmannen. Skulle du stått i främsta ledet och stenat honom, såsom bibeln nu föreskriver. Det svaret har du lovat sedan mer än ett år.

    
  • Jonathan

   29 oktober, 2013 at 06:17

   Helt sedan Moses tid har det funnits ett säkert sätt att testa om en profet (eller dennes skrifter) kommer från Gud. Se 4 Mos 12:6, 5 Mos 13:1-3 & 5 Mos 18:21-22. Dessa test bekräftas om och om igen i Biblen (Jes 8:20, Jer 28:9, Apg 17:11, 1 Joh 4:1-2, 6 & 1 Thess 5:20, 21). Om dessa omtalade möten inte hade kommit fram till en slutsats som grundar sig på dessa test så skulle de ha noll auktoritet och värde.

    
   • Gamle Egon (@gamleegon)

    29 oktober, 2013 at 10:27

    Brö 3:3-15
    Och Herren visade sig i gestalt för Sten-Åke Cederhök och sade att det skall anläggas en förbindelse mellan det nodra och det södra och denna förbindelse skall få namnet Älvsborgsbron och Sten-Åke Cederhök gick och underrättade sina lärjungar som hette Thomas och Glenn och sade vad Herren hade förtäljt. Många år senare kunde de stå på toppen av Masthuggskyrkan och beskåda invigningen av Herrens ord som hade blivit betong och lärjungarna sade i kör. ”Sannerligen är du en äkta profet, Sten-Åke Cederhök”

    Ja, Jonathan. Det är verkligen vattentätt.Omöjligt att smyga in en luring under de stenhårda premisserna. Gack nu och köp Sten-Åke Cederhök-boxen och lär dig rubbet utantill!

     
 2. Sake

  28 oktober, 2013 at 07:09

  Vilken dyster läsning Johannes. Du låter på gränsen till deprimerad.

  Dock, så är det inte livet så nattsvart som du skriver. Jag påstår att samtliga processer som resulterar i människors förtida död har minskat i betydelse.
  Barn- och mödradödlighet vid förlossning – väsentligen mindre;
  dödliga bakteriella sjukdomar – väsentligen mindre;
  smittkoppor – utrotade!!
  krig – vi har aldrig haft så mycket fred som idag, dessutom verkar aptiten på blodspillan vara som lägst mellan länder med litet inslag av religiositet i sina styren: antal mord och dråp är färre;
  och – då krig tyvärr sker – är vi mer och mer villiga att hjälpa de stackare som drabbas;
  antal dödsolyckor i arbetslivet och i fritiden är lägre.

  Dessutom är det så många andra faktorer i samhället som är förbättrade – utbildning t.ex. och religionsfrihet.

  Du behöver gaska upp dig. Det finns ingen objektivt giltig orsak till att hänga läpp över samhällets elände. Leta upp ett valfritt Hans Rosling-föredrag på Youtube och lyssna på vad som håller på att hända på vår jord. Våra samhällen utvecklas verkligen. Vi får det allt bättre. Hoppas att du kan må lite bättre efter Rosling.

   
 3. David Eskilsson

  28 oktober, 2013 at 07:12

  J.A skrev:
  ”Men har världen någonsin skådat så mycket våld och död som under dessa århundraden sedan den så kallade ”upplysningen” tog fart?”

  Ja, t.ex under trettioåriga kriget då rivaliserande kristna gruppers krigande gjorde att Tyskland förlorade större del av sin civilbefolkning än vad man gjorde under andra världskriget.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Trettio%C3%A5riga_kriget#Kriget_och_civilbefolkningen

   
 4. Thomas Schwartz

  28 oktober, 2013 at 07:23

  -In the clip below from “Creation Today,” Dr. Jason Lisle of the Institute for Creation Research decries the “cultural shift” away from Bible-based Judeo-Christian thinking to reason and science.
  -“In the past, people for the most part had a Christian world view,” said Lisle. “Even if they weren’t Christians, because of our culture, we had that Christian outlook on things. As a result of that, people tended to interpret evidence properly. When we all have the same world view, you tend to interpret evidence the same way.”
  -“We’ve got to challenge people’s world view. That’s what presuppositional apologetics is all about,” he said.
  Presuppositional apologetics is a school of theological thought that says all rational thought flows forth from the word of God and that no science or scholarly investigation is possible without first accepting that the Bible is the word of God and absolutely true. Outside of that belief system, it says, there is no possible basis for argument with a non-Christian because everything they believe is false.

  http://www.rawstory.com/rs/2013/09/03/creationist-christians-must-challenge-the-culture-shift-to-rational-humanist-thought/

  Känns alldeles för bekant..

   
  • ljohank

   28 oktober, 2013 at 16:59

   ”-Presuppositional apologetics is a school of theological thought that says all rational thought flows forth from the word of God and that no science or scholarly investigation is possible without first accepting that the Bible is the word of God and absolutely true. Outside of that belief system, it says, there is no possible basis for argument with a non-Christian because everything they believe is false.”

   Tvärtom. Endast en världsbild med existensens primat kan berättiga deduktion och induktion.
   Det är alltså den kristna filosofin (byggd på medvetandets [Guds] primat) som parasiterar på icke-kristen filosofi.

    
 5. jon

  28 oktober, 2013 at 08:36

  Johannes

  Du skriver
  ”De studerade Bibeln flitigt och återupptäckte sanningar om Gud som hållits fångna av den romersk katolska kyrkan i flera hundra år.”

  Ska vi tolka det som att katolska kyrkan undanhållit viktiga saker om bibeln eller att den till och med spridit irrläror??

  Jag har lite svårt att förstå denna negativa syn på katolska kyrkan som florerar inom framförallt de nyevangelikanska röelserna. Ingen som reflekterat över katolska kyrkans roll för spridningen av kristendomen??

  HUr är det med dig Johannes. Vilken är din syn på det?

   
  • Jonathan

   28 oktober, 2013 at 09:43

   Om det finns en institution som gjort allt för att dölja Bibeln från människorna och sprida irrläror så är det tyvärr den katolska kyrkan.

   ”Det var då allmänt accepterat att läsning av Bibeln var skadligt för lekmän. Därför förbjöd prästerna den…” (J.H. Merle D’Aubigne, History of the Reformation in the 16th century, bok 17, kap. 8)

   ”Vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av Gamla och Nya testamentet… Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet.” (Concil. Tolosanum, påven Gregorius IX, 1229 e.Kr., Canons 14)

   Motiveringen var helt enkelt samma som evolutionister använder idag: ”Lekmän kan inte tänka själv och kommer fram till fel slutsatser om de försöker. Därför måste vi undanhålla Bibeln från dem och endast låta de lärda männen i kyrkan tolka Bibeln åt oss.”

   Inte nog med det. Men den romerska kyrkan skickade korståg efter korståg mot de kristna grupper som hade Bibeln på sitt eget språk. “Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten, kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien.” (W.H.E. Lecky, History and Influence of Rationalism in Europe, s.16)

   “Det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens.” (John Dowling, The History of Romanism, bok 8, kap. 1 (1845))

   Det är inte för intet som människor kallar sig protestanter. Tyvärr har många av dem glömt sin historia och tror att den kyrka som enligt sin egen lära aldrig kan ändra sig, har ändrat sig.

   Med det sagt vill jag påpeka att jag INTE har något emot katoliker. Men systemet – i högsta grad.

    
   • kris08

    28 oktober, 2013 at 10:57

    Så enkelt är det inte alls! Protestantismens insats var väl snarast att kyrkan förlorade en stor del av sin makt. Det var ju också därför den fick stöd av många härskare.
    Däremot förföljde även protestanterna oliktänkande, särskilt andra reformerta, liksom judar, var ansvariga för häxprocesserna och hade inga större betänkligheter mot folkmorden i Afrika och Australien eller den transatlantiska slavhandeln.

     
   • jon

    28 oktober, 2013 at 11:29

    Jonathan

    Du pratar historiska händelser. Att kyrkan har blod på sina händer är väl inte något nytt. Frågan är om protestanterna är helt fria?? När människor får makt så händer det lätt obehagliga saker. Det intressanta är väl inte vad katolska kyrkan gjort utan vad den gör idag??

    ”Motiveringen var helt enkelt samma som evolutionister använder idag: ”Lekmän kan inte tänka själv och kommer fram till fel slutsatser om de försöker. Därför måste vi undanhålla Bibeln från dem och endast låta de lärda männen i kyrkan tolka Bibeln åt oss.””

    Det var väl en märklig jämförelse…. Det finns väl ingen som motarbetar eller hindrar någon från att tolka materialet angående evolutionen?? Det finns hur mycket material som helst publikt för vem som helst att sätta sig in i. Att däremot göra vettiga tolkningar av det kanske inte är så lätt då det är ett omfattande material som man kan behöva en hel del kunskaper för att fullt ut förstå. Men det spelar ingen som helst roll hur människor tolkar materialet runt evolutionen. Antingen är den en realitet eller så är den det inte. Och det har ingen som helst koppling till hur folk tilkar materialet.

    Vad gäller bibeln så har den under långa tider varit helt blokerad för den större delen av mänskligheten. Inte på grund av prästerna utan på grund av att gemene man inte hade råd att skaffa sig en egen bibel eller att dom helt enkelt inte var läskunninga.

    NÄr sedan proppen gick ur och människorna fick tillgång till bibeln och tolkade den själv, vad hände då?? Jo, tolkningarna gick i alla möjliga riktningar och en uppsjö med samfund bildades där man har gjort sina egna tolkningar. Läser man runt lite på bloggar och i texter så ser man rätt klart att inom kristendomen så är man inte överens om hur man ska tolka bibeln.

    Men appropå tolkningsföreträde, varför har man idag bibelskolor?? Om det vore så solklart hur man tolkar texterna borde det väl räcka med att man läser bibeln?

    Min poäng är att bibeln nog inte var det listigaste sättet att kommunicera till människorna om man vill vinna själar och att mna med gott fog kan ifrågasätta denna blinda och bokstavstrogna tolkning som görs både här på bloggen och bland bibeltrogna.

     
    • Jonathan

     28 oktober, 2013 at 15:31

     Visst har de protestantiska statskyrkorna blod på sina händer. De lärde sig ju av Rom hur man skulle hantera oliktänkande. Men Luther tyckte så här: “evangeliets lära kan bara försvaras av Gud… Ju mindre människorna blandar sig i denna uppgift, dess mer iögonfallande kommer Guds ingripande till dess försvar att bli.” (J.H. D’Aubigne, History of the Reformation (London), b. 10, kap. 14). Så döm inte en religion på dess hycklare. Genom hela kyrkohistorien har det funnits många grupper som stått upp för religionsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet (grupper som valdenserna, albigenserna, hussiterna, hugenotterna, de keltiska kristna, anabaptisterna och puritanerna). Dessa grundade sin tro på Bibeln (även om de inte förstod allt helt lika så hade de samma grundinställning), vilket de fick sota för. Många flydde också över till Amerika på 1600-talet för att söka religionsfrihet. Det känns lite komiskt att ni humanister så nitiskt försvarar katolska kyrkan. =)

     Angående bibeltolkning så vill jag citera den skotske reformatorn John Knoxs svar till drottning Maria när hon frågade vem hon skulle tro av protestanterna och katolikerna: ”Ni skall tro på Gud som talar tydligt i sitt Ord, och längre än Bibeln lär bör ni varken tro den ene eller den andre. Guds ord är tydligt i sig självt. Förefaller något oklart på en plats, så förklarar den helige Ande, som aldrig står i strid med sig själv, samma sak tydligare på något annat ställe, så att inget tvivel kan finnas kvar, annat än hos dem som hårdnackat fortsätter att vara okunniga.” (David Laing, The Collected Works of John Knox, band 2, sid. 281, 284)

      
     • Anders Åberg

      28 oktober, 2013 at 15:42

      Är det då inte uppenbart att eftersom det faktiskt finns olika religioner så är dom allihop konstruerade av människor och det som alla olika grupper beskriver som sin guds ord är människors ord, nedskrivna för att det fanns ett behov av olika religioner hos olika maktgrupper.
      Religion är ju och har alltid varit ett av maktens viktigaste redskap för att kontrollera massorna.
      Det är dom rika och mäktigas ord för att hålla dom små och fattiga på mattan, även om det finns exempel på hur dom som utmanar makten också kan använda sin variant på religion för att kontrollera sina efterföljare.
      Det behöver ju nödvändigtvis inte säga oss något om det eventuellt kan finnas någon gud, men att bara plocka en av alla böcker och benhårt tro att det är guds ord känns inte så smart.

       
     • Sake

      28 oktober, 2013 at 15:59

      Hej Jonathan,
      om jag hade varit intresserad främst av John Knoxs svar på frågan så hade det varit det som jag formulerade i min önskan om hjälp för att veta vad som är guds ord.

      Jag undrar över hur Du och/eller Johannes avgör vad som är guds ord och vad som inte är det? Bibeln är ju trots allt ett lapptäcke vad gäller de ingående böckernas ursprung.

       
      • Jonathan

       28 oktober, 2013 at 16:34

       Hej Sake,
       Mitt svar var inte ett svar på din fråga, men den fråga du ställer är mycket bra också. Personligen instämmer jag till 100 % med vad Knox skriver. Skrift skall med skrift tolkas, som Luther lär ha sagt. Bibeln måste studeras i sitt skriftliga och kulturella sammanhang med en förståelse för att det är tanken bakom som är från Gud.
       Men om du undrar varför jag är övertygad om att Bibeln verkligen är Guds ord så blir mitt främsta svar utan tvekan Bibelns profetior: http://www.roparna.se/video/pp-en-s%C3%B6kares-v%C3%A4g-till-tro

        
       • Sake

        28 oktober, 2013 at 16:52

        Hej Jonathan,
        tack för ditt svar. Men det var inte vad jag sökte. Vänligen läs det första inlägget – högst upp på sidan. Där utvecklar jag min fråga om hjälp med tolkning.

         
     • ljohank

      28 oktober, 2013 at 16:56

      ”Men Luther tyckte så här: “evangeliets lära kan bara försvaras av Gud… Ju mindre människorna blandar sig i denna uppgift, dess mer iögonfallande kommer Guds ingripande till dess försvar att bli.” (J.H. D’Aubigne, History of the Reformation (London), b. 10, kap. 14). Så döm inte en religion på dess hycklare. Genom hela kyrkohistorien har det funnits många grupper som stått upp för religionsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet (grupper som valdenserna, albigenserna, hussiterna, hugenotterna, de keltiska kristna, anabaptisterna och puritanerna). ”

      Luther var i alla fall inte en av dem som stod upp för någon yttrandefrihet. Och ser man hans ord som vägledande kan man lika bra begrunda följande:

      ”Reason is the greatest enemy that faith has; it never comes to the aid of spiritual things, but more frequently than not struggles against the divine Word, treating with contempt all that emanates from God. (…) Whoever wants to be a Christian should tear the eyes out of his reason. (…) Reason should be destroyed in all Christians.”

      ”If the peasant is in open rebellion, then he is outside the law of God (…) Rebellion brings with it a land full of murders and bloodshed, makes widows and orphans, and turns everything upside down like a great disaster. Therefore, let everyone who can, smite, slay, and stab, secretly or openly, remembering that nothing can be more poisonous, hurtful, or devilish than a rebel. It is just as when one must kill a mad dog; if you dont strike him, he will strike you, and the whole land with you.” /Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern (1525)

      “Det första rådet är, att man tänder eld på deras synagogor och skolor och det som inte kan förbrännas, grävs ned och överhöljs med jord, så att ingen människa i all framtid upptäcker vare sig en sten eller några rester. Det andra rådet är, att man likaså slår sönder och förstör judarnas hus, ty de utövar just detsamma där, som de bedriver i sina skolor. Därför ska man kanske hålla judarna under ett tak eller i uthus såsom zigenare, så att de må veta, att de inte är herrar i vårt land, vilket de berömmer sig av, utan i landsflykt och fångna, att de ständigt må gallskrika och klaga inför Gud över oss. Det tredje rådet är, att man ska ta alla böneböcker och talmund­skrifter från dem, där sådant avguderi, sådan lögn, förbannelse och hädelse lärs ut. Det fjärde rådet är, att man förbjuder deras rabbiner med hot om livets förlust att framdeles undervisa. Det femte rådet är, att man helt och hållet upphäver judarnas gatu- och vägeskort. Ty judarna har ingenting att göra i detta land, då de icke är härskare eller fogdar eller köpmän eller liknande. De ska stanna hemma. Det sjätte rådet är, att man förbjuder judarnas ocker och tar ifrån dem alla kontanta tillgångar och klenoder i silver och guld och lägger dessa i beslag. Det sjunde rådet är, att man ger de unga starka judarna och judinnorna slaga, yxa, jordhacka, spade, spinnrock, slända och låter dem förtjäna sitt bröd i anletes svett.” /Von den Jüden und ihren Lügen (1543)

      ”Om jag stöter på en from jude som vill bli döpt ska jag ta med honom ut på bron över Elbe, binda en sten runt hans hals och kasta i honom. För de skurkarna hånar oss och vår religion.”

      ”Judarna är inget annat än tjuvar och rövare som inte äter något eller har en tråd på kroppen som de inte stulit eller rövat från oss med sitt förbannade ockrande. Så lever de dag för dag, med fru och barn, av tjuveri och rån, som ärketjuvar och rånare i sin mest förhärdande självsäkerhet. För en ockrare är en ärketjuv och folkutsugare, som borde hänga i galjen sju gånger högre än andra tjuvar.”

      ”Man borde hålla gossar och flickor (inte tyska) såsom livegna, så att man kunde sälja dem som man ville.”

      ”What harm would it do, if a man told a good strong lie for the sake of the good and for the Christian church […] a lie out of necessity, a useful lie, a helpful lie, such lies would not be against God, he would accept them.”

      ”One should show no mercy to these [women accused of being witches]; I would burn them myself, for we read in the Law that the priests were the ones to begin the stoning of criminals.”

      Där har ni råd från en av reformationens största hjältar!

       
      • Jonathan

       28 oktober, 2013 at 22:24

       Johan, du är duktig på att hitta Luther citat plötsligt. Märker jag ett visst Lutherhat hos dig? Ditt första citat är verkligen taget ur sitt sammanhang. En sak som också oftast görs med Bibeln. Luther talade väl om förnuftet när det var helgat av Guds Ande. Men Luther var en människa, inte Gud. Han hade fel och brister som vi alla. Därför kan vi aldrig blint följa en människa. Endast de ord som stämmer överens med Bibeln anser jag som vägledande.

        
       • ljohank

        28 oktober, 2013 at 22:28

        ”Johan, du är duktig på att hitta Luther citat plötsligt. Märker jag ett visst Lutherhat hos dig?”

        Ja, man kan nog säga att jag hatar Luther.

         
        • ljohank

         28 oktober, 2013 at 22:32

         Här kan man läsa ett av han mest hatfyllda verk: http://jdstone.org/cr/pages/sss_mluther.html

          
         • ljohank

          28 oktober, 2013 at 22:36

          Sedan är det ju kul att ni bortförklarar Luthers hat och intolerans med….

          ”Men Luther var en människa, inte Gud. Han hade fel och brister som vi alla”

          Samtidigt som ni är duktiga på att spotta på Darwin för han (påstådda) rasism.

          LOL

           
        • Jonathan

         31 oktober, 2013 at 09:09

         Om du hatar honom liksom han hatade judar, vad skiljer dig från honom då?

          
         • MrArboc

          31 oktober, 2013 at 11:25

          Ja du Jonathan, vad är skillnaden mellan att hata en människa som man anser har gjort mänskligheten mycket ont, och att hata en hel folkgrupp för att dom är… Ja vad? Födda av fel mammor?

          Jag är övertygad om att du själv kan svara på din fråga.

           
     • jon

      28 oktober, 2013 at 22:27

      ”Ni skall tro på Gud som talar tydligt i sitt Ord, och längre än Bibeln lär bör ni varken tro den ene eller den andre. Guds ord är tydligt i sig självt. Förefaller något oklart på en plats, så förklarar den helige Ande, som aldrig står i strid med sig själv, samma sak tydligare på något annat ställe, så att inget tvivel kan finnas kvar, annat än hos dem som hårdnackat fortsätter att vara okunniga.”

      Man kan tro att det ska vara så enkelt men ändå kommer man till så helt skilda slutsatser.

      tolkar det som att du inte har något vettigt svar

       
      • Jonathan

       29 oktober, 2013 at 05:56

       Jon, har du provat? Det är tyvärr inte många kristna som ens läser Bibeln, än färre som verkligen låter den vara sin egen uttolkare. De som verkligen strävar efter att följa denna princip kommer till förvånansvärt enhetliga slutsatser.

        
       • Sake

        29 oktober, 2013 at 07:09

        Hamnar man inte hamnat i ett dilemma nu?

        Du menar att bibeln talar guds ord på egen hand, dvs utan krav på tolkning. För mig låter det som tillbedjande av ett beläte, något som redan Moses varnade för.

        Dessutom, precis som Kris08 höll fram tidigare så skriver Paulus om att det förkastliga i att tro att om man lever efter en skrift så lever man rättfärdigt.

        Ge mig vägledning mellan dessa blindskär. Jag vet varken ut eller in.

         
        • Jonathan

         29 oktober, 2013 at 08:53

         Fråga: Om du tar en konkordans och med uppriktigt hjärta läser alla texter i Bibeln som handlar om t.ex. döden, tror du att du har ett bra hum om vad Bibeln lär om döden? Eller ta vilket ämne som helst. Du behöver inte vara teologiprofessor för att kunna lägga ihop ett och ett.
         ”När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.” (Ps 119:130)

          
         • Sake

          29 oktober, 2013 at 10:50

          Jonathan,
          jag verkar få acceptera att inte få ett svar på min fråga.

          Jag frågar dig på grund av detta om det är för att du inte vill ge mig ett svar eller om du är oförmögen att göra så?

           
          • Jonathan

           29 oktober, 2013 at 22:06

           Missförstår jag din fråga eller varför anser du att du inte får svar?

            
          • Sake

           29 oktober, 2013 at 22:19

           kan du berätta för mig varför du tillmäter alla delar av bibeln samma heliga status? Stora delar av den är ju skriven av människor i ett annat syfte än att ingå i en bibel. Vad bibeln skall innehålla är sedan beslutat av människor – på möten dessutom (dvs med kompromissade resultat). Slutligen finns det ett antal olika biblar för olika varianter av kristna kyrkor (ex.vis den katolska, den ortodoxa, etc).

           Hur vet man som kristen vilken som på rätt sätt sprider guds ord, ljus och allt det där du talar om?

           Dina svar har hittills undvikit att sprida något som helst ljus i frågan.

            
          • Jonathan

           31 oktober, 2013 at 08:36

           Jag gav ju ett svar på din fråga där uppe. Du har inte kommenterat den än.

            
         • kris08

          29 oktober, 2013 at 13:19

          Vore det möjligt att få ett bra hum skulle det naturligtvis inte funnits en sådan mängd olika inriktningar, samfund, läror och sekter som ofta är bittra fiender.
          För övrigt bör man kanske komma ihåg att Bibeln trots allt bara är en samling skrifter med olika ursprung som valdes ut bland många andra av felbara och obildade människor för 1700 år sedan…

           
          • Jonathan

           31 oktober, 2013 at 09:05

           ”Vore det möjligt att få ett bra hum skulle det naturligtvis inte funnits en sådan mängd olika inriktningar, samfund, läror och sekter som ofta är bittra fiender”

           Det håller jag inte med om, kris08. Det är tyvärr mycket få kristna som läser sin Bibel, än mindre som studerar den. För många (t.ex. katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan) så är dessutom kyrkans tradition överlägsen Bibeln. Så då blir det vad prästen och kyrkomöten säger som gäller snarare än Bibeln. Om kristna verkligen ödmjukt studerade Bibeln och lät den forma deras åsikter så skulle vi så småningom se en fullständig enhet.

            
          • Thomas Schwartz

           31 oktober, 2013 at 09:33

           DVS, den enda anledningen till att alla andra inte håller med mig är att endast jag är ödmjuk nog i mina studier och låter mig formas av det jag lär mig.

            
          • jon

           31 oktober, 2013 at 11:02

           Jonathan

           ”Det är tyvärr mycket få kristna som läser sin Bibel, än mindre som studerar den.”

           Skulle nästan vara intressant att veta vilket belägg du har för det men… Jag har ju tidigare redogjort för dig vilket uselt medium bibeln är/har varit för att sprida guds ord. Svaret jag fick av dig var tyvärr bara ett nonsens svar. Brukar oftast bli det då jag har försökt ta upp frågan.

           ”För många (t.ex. katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan) så är dessutom kyrkans tradition överlägsen Bibeln.”

           Dom kanske har en poäng där. Hur spreds ordet bland det första kristna?? Knappast genom bibeln som inte ens var skriven klart. Vad var det Paulus gjorde?? Startade församlingar som han sedan styrde med sina brev och genom resor. Katolska och Ortodoxa kyrkan har kanske genom sin historia kunskaper som tappats bort. Lite mer ödmjukhet och respekt kanske vore klädsamt. För tänk om, hemska tanke, bibeln inte är den auktoritet som du/ni förutsätter??

           ”Så då blir det vad prästen och kyrkomöten säger som gäller snarare än Bibeln.”

           Vem ska annars sprida kunskap till fattiga och analfabeta människor? Inte något som bibeln klarar av ialla fall. Och gud är lite väl tyst.

           ”Om kristna verkligen ödmjukt studerade Bibeln och lät den forma deras åsikter så skulle vi så småningom se en fullständig enhet.”

           Jo tjena…. Vilken planet är du från?? Jag har läst runt på mängder av bloggar och forum. Har under åren pratat med många olika kristna människor. Samstämmighet saknas. Alla har sin egen tolkning i olika grader.
           Om det nu är så enkelt att läsa och tolka bibeln som jag uppfattar att du menar, varför finns det i så fall bibelskolor? Varför har olika bibeltrogna samfund sin egen tolkning av dopet? Varför finns det isåfall olika samfund? Vilket samfund skulle alla enas i om det var som du påstår?

           Vore intressant att få din syn på det med dina egna ord och inte via något citat från någon annan.

            
          • Jonathan

           1 november, 2013 at 06:31

           Thomas, har jag påstått att jag en fulländad förståelse? Du blandar ihop Bibelns budskap med min personliga förståelse. Jag måste ständigt lära mig nya saker, men det beror inte på att Bibeln ändrats. Men jag står fortfarande för att orsaken till oenighet i kristenheten beror på brist på ödmjukt bibelstudium.

            
          • Jonathan

           1 november, 2013 at 06:50

           Jon,
           Paulus och de andra apostlarna som skrev NT var enligt Bibeln profeter. Se mitt svar till Sake i början ang. hur Bibeln kom till och hur man kan bekräfta dess auktoritet.
           Prästernas uppgift för analfabeter och fattiga är förstås att först lära dem läsa och tänka själva, därefter undervisa Ordet. De kan dessutom höra Ordet läsas upp för dem och bilda sina egna uppfattningar. Inget problem här.
           Dopsfrågan är ett tydligt exempel där mänsklig tradition ersatt Bibelns undervisning. Det finns inte ens en enda hint om barndop i Bibeln. Alla döpta där var omvända individer som själva valt det (Luk 3:7-14, Apg 8:35-38 etc). De döptes genom fullständig nedsänkning i vattnet (som ordet baptizo betyder). Detta fortsatte fram till 1300 talet när kyrkan tyckte det var jobbigt att bli blöt och ändrade ritualen.

            
          • jon

           1 november, 2013 at 08:37

           Jonathan

           Har full förståelse att du inte vill se på detta från andra vinklar. Men faktum kvarstår. Bibeln som språkrör innebär att stora delar av m änskligheten stägns ute. Som ni dessutom gör, hoppar mellan olika delar och verser i bibeln för att bekräfta den första….. Det om något är att stänga ute. Om den guden du förespråkar finns så har han gjort ett gediget arbete för att hålla bort människor från sig. Hur tänker han med alla analfabeter, dyslektiker, svagbegåbade, blinda, människor med tvångstankar, psykiskt sjukdom ………. listan kan göra lång med människor som på grund av orsaker dom inte styr över inte har någon möjlighet att ta till sig bibelns texter. Än mindre läsa och förstå den på det sättet du förespråkar. Jag träffar dessa varje dag. Kan garantera att massor av människor i din omgivning inte har kapacitet att läsa bibeln på det sättet som du förespråkar. Eller ens har kapacitet att läsa eller lyssna på bibeln med behållning.

           ”De kan dessutom höra Ordet läsas upp för dem och bilda sina egna uppfattningar. Inget problem här.”

           Visst. Men om dom får andra uppfattningar än vad som är tanken? Skickas dom vider för förbränning då? Och det är just sin egen uppfattning som verkar vara det stora problemet. DOpet har jag varken någon större kunskap om eller uppfattning. Men den är ett lysande exempel på hur människor kommer till olika slutsatser utifrån samma skrift.

           Ser du inte problematiken?

           Sen var det de där med att bekräfta bibeln. Ser inte hur dina bibelord på något sätt kan bekräfta riktigheten i bibeln.

           Sen en stilla undran. Vad händer med alla dessa miljarder människor som valt kotolska kyrkan, ortodoxa kyrkan eller någon annan kyrka som enligt dig inte tolkar bblen rätt?

            
          • Thomas Schwartz

           1 november, 2013 at 09:19

           Jonathan, erkänner du att det är möjligt att det är kreationisten som brister mest i sin bibel-förståelse?
           Erkänner du att det är möjligt att det är protestanten som brister mest i sin bibel-förståelse?
           Skulle det kunna vara så att de katolska och orthodoxa kyrkorna har en bättre bibel-förståelse?

           Eller är det ändå så att ”trotts att min uppfattning inte är fulländat perfekt så är det ändå så att ju mer alla andra ödmjukt studerar sina biblar och låter sig formas av det som dom lär sig, desto mer kommer dom att vara överens med vad jag tror är sant”?

            
          • jon

           1 november, 2013 at 16:47

           Jonathan

           Apropå barndop så hittade jag denna text.

           http://teologiforum.wordpress.com/2010/06/24/en-argumentation-for-barndopet/

           Barndopet var tydligen något som förekom tidigt i den kristna historien. Din idé att det är ett sentida påfund för att ”kyrkan tyckte det var jobbigt att bli blöt och ändrade ritualen” stämmer tydligen inte.

           Nu är detta inget argument för eller emot barndop. Jag har personligen ingen åsikt om detta. Men läs igenom texten. Fortsätt med kommentarerna så ser du min poäng. Ni kristna är inte ens överens om vad bibeln lär. Och det beror knappast på att vissa läser bibeln dåligt. artikelförfattaren upplever jag som väldigt påläst.

           Min poäng är att om man kommer till så totalt olika slutsatser av att läsa bibeln så måste man våga ifrågasätta bibelns auktoritet som guds oförfalskade ord. Man måste också ifrågasätta om detta var guds sätt att kommunicera med människorna eller om det faktiskt är lika viktigt med kyrkotraditionerna. Eller kanske så att vi människor är ganska fria att välja vårt sätt att förhålla oss till en eventuell gud??

           Vågar du tänka tanken att en så totalt bokstavstrogen tro som jag upplever att du har är en villolära??

            
          • Jonathan

           8 november, 2013 at 05:39

           Jon, Gud dömer människor utifrån deras förutsättningar och hur de levt upp till det ljus de har. Du behöver inte oroa dig över Guds rättvisa när det kommer till dessa grupper du nämner. Jag riktar mig här till alla som har möjlighet att lära sig läsa och förstå.
           Ang barndopet så är det bestänkning och övergjutning som härstammar från 1300-talet, inte barndopet. Författaren till bloggen erkänner att det inte finns bibliska exempel på barndop. De texter jag hänvisade till visar att tro föregår dopet. Om du försöker bilda dig en egen uppfattning så kommer du att få klara svar.

            
          • jon

           8 november, 2013 at 10:36

           Jonathan

           ”Gud dömer människor utifrån deras förutsättningar och hur de levt upp till det ljus de har. Du behöver inte oroa dig över Guds rättvisa när det kommer till dessa grupper du nämner.”

           Jag hoppas att din tolkning är den rätta. Men ”ni” är inte speciellt överens om det. DEt ser jag som ett stort bekymmer för kristendomen då man från ett håll får höra det ena och från ett håll det andra….

           ”Jag riktar mig här till alla som har möjlighet att lära sig läsa och förstå.”

           Ok, men vem riktar sig gud till?? Blir lätt att ”ni” tar över guds roll. Ytterligare ett bekymmer för kristenheten.

           Angående barndopet så tog jag upp det som ett exempel på hur olika ni tolkar det. Att det inte finns exempel på det i bibeln innebär väl inte per automatik att det inte förekom på bibelns tid?? Då bibeln tolkas läses det lätt in en massa saker för att man ska komma fram till sin egen ståndpunkt. Läs bara alla inlägg av johannes. Eller andra betraktelser över bibeln.

           Sen var ditt påstående att barndopet var ett sentida påfund vilket jag inte kan se att det stämmer.

           Vad jag är ute efter är att belysa problematiken med denskillnad i tolkningar man har av bibeln och vilka problem detta ställer till med då man åberopar bibeln som auktoritet.

            
       • jon

        29 oktober, 2013 at 11:03

        ”Det är tyvärr inte många kristna som ens läser Bibeln, än färre som verkligen låter den vara sin egen uttolkare. De som verkligen strävar efter att följa denna princip kommer till förvånansvärt enhetliga slutsatser.”

        Eller så är det din tolkning att det är så. De som kommer till andra slutsatser läser bibeln helt fel?? Tyvärr så skiljer sig slutsatserna en hel del åt. Det har man kunnat utläsa inte minst här på bloggen. Så din tes håller inte hela vägen.

        Sen ja, jag har läst bibeln. Läser jag den utan att få några instruktioner hur jag ska tolka så kommer jag till slutsatsen att det är ett hopkok av olika gudar. Som beskrivning av hur gudsbilden har utvecklats och hur människornas (judarnas) förhållande till gud har sett ut genom tiderna fungerar bibeln perfekt. Som historisk bok fungerar den till stora delar inte alls. Arkeologin säger något helt annat. Men det finns delar som har mer eller mindre historisk kärna och som man även kan belägga.

        Kort sagt. Bibel består av olika böcker med olika ursprung och olika syften.

         
        • Gamle Egon (@gamleegon)

         29 oktober, 2013 at 12:31

         Jon!
         Jon tror att jag har identifierat problemet.
         ”När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.”
         Egon – homo neocortexiensis (tramselitramsinidae)

         Sorry. Det är en sådan dag.

          
   • Gamle Egon (@gamleegon)

    28 oktober, 2013 at 11:30

    ”Motiveringen var helt enkelt samma som evolutionister använder idag: ”Lekmän kan inte tänka själv och kommer fram till fel slutsatser om de försöker. Därför måste vi undanhålla Bibeln från dem och endast låta de lärda männen i kyrkan tolka Bibeln åt oss.”

    Sätt igång och läs!
    http://www.talkorigins.org

     
   • Janolof

    29 oktober, 2013 at 15:38

    Jonathan, vad menar du med detta? ”Motiveringen var helt enkelt samma som evolutionister använder idag: ”Lekmän kan inte tänka själv och kommer fram till fel slutsatser om de försöker. Därför måste vi undanhålla Bibeln från dem och endast låta de lärda männen i kyrkan tolka Bibeln åt oss.””

    Menar du att man undanhåller vetenskaplig information om evolution? Det är upp till bevis i så fall! Tvärtom är ju transparens en viktig princip inom vetenskap. Alla fakta som ligger bakom slutsatser ska var tillgängliga så att andra kan dra sina slutsatser ifrån dem. Däremot är ju vetenskapliga fakta och teoribyggen inte alltid så lättillgängliga intellektuelllt.

    Det krävs ofta kunskap för att tillgodogöra sig kunskap. För stt kunna läsa en text måste man ha lärt sig alfabetet och hur man använder det. För att förstå avancerad matematik måste man ha lärt sig matematikens grunder, osv. För att förstå hur man kommit fram till vissa vetenskapliga slutsatser krävs ofta en betydligt djupare förståelse för ämnet än de flesta kreationister har bemödat sig om att skaffa sig. Kreationsitisk kritik blir därför oftast väldigt ytlig. Dessutom präglad om religiöst grundade ideer om hur värden ska se ut.

     
 6. Lars Johan Erkell

  28 oktober, 2013 at 09:47

  Intressant, Johannes! Jag hade inte riktigt klart för mig att du och säkert många andra kreationister har en lika avvikande syn på vetenskapshistoria som ni har på naturvetenskap.

  Vill du förneka att västerlandets vetenskap har sina rötter i den hedniska grekiska antiken? Och vill du förneka att den grekiska vetenskapen utvecklades starkt i den muslimska världen under en period när vetenskapen var i princip död i den kristna världen?

  Du skriver att den vetenskapliga metoden utvecklades i en kristen protestantisk miljö, men hur kommer det sig då att en av den vetenskapliga revolutionens portalgestalter, Galileo Galilei, var en katolik som hade nära kontakter med Vatikanen?

  Du skriver: ”Eftersom man läste i Bibeln att Gud var en ordningens Gud förstod man att Gud hade skapat ett ordnat och förutsägbart Universum. Verkligheten gick att studera! Det gick att göra förutsägelser. Man kunde göra experiment och dra slutsatser av dem”. Ungefär så sade Tomas av Aquino, en av den katolska kyrkan största gestalter, på 1200-talet.

  Om nu framgångsrik vetenskap förutsätter bibelstudier, varför skedde så mycket av utvecklingen från 1600-talet inte vid de kyrkligt kontrollerade universiteten, utan vid vetenskapsakademier som stod under kungligt beskydd?

  Hur kommer det sig förresten att det – såvitt jag vet – inte finns ett enda exempel på en naturvetenvetenskaplig upptäckt som direkt stödjer sig på Bibeln. Att många betydande forskare varit (och är) troende är inte väsentligt här. Exempelvis var Newton varmt religiös, men i hans banbrytande arbeten finns inte minsta spår av religiösa argument.

  Och om nu nyckeln till framgångsrik vetenskap skulle vara bibelstudier, varför finns det då ingen framgångsrik religiös naturvetenskap? Den borde ju ha ett fantastiskt utgångsläge – ett verkligt framgångsrecept. Var är den?

  Den närmaste religiös vetenskap man kan komma idag skulle väl vara ”Intelligent design”. Den är fullständigt steril, och har inte genererat några resultat över huvud taget.

  Nej du, Johannes, sanningen är snarare att den typ av fundamentalistisk och dogmatisk religiositet du företräder har legat som en våt filt över vetenskapens utveckling när den har haft något inflytande.

   
  • ljohank

   28 oktober, 2013 at 17:03

   Det Johannes håller på med är ren historierevisionism (vilket dock inte förvånar).

   Läs vilken grundkurs som helst inom filosofi/vetenskapshistoria. ALLa kommer att ta sin början med de joniska filosoferna.

   ”Den västerländska vetenskapens historia börjar med försokratikerna, som var de första som ställde frågor om världen utan att ge svar som bottnade i religion och annan vidskepelse. Genom att ta fram teorier om världen och dess samband, som inte blandade in övernaturliga förklaringar och sedan utsätta dem för kritik, granskning och diskussion utvecklades det vetenskapliga arbetssättet. Man kan på god grund säga att det var då vetenskapen, som vi känner den, startade, även om man tidigare sysslat med problem i fysik och matematik.”
   Ref: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskapshistoria#Vetenskapens_grekiska_gryning

    
 7. Sake

  28 oktober, 2013 at 09:52

  Hej Jonathan,
  jag känner att du har satt fingret på en springande punkt – kyrkor är maktstrukturer som har negativa konsekvenser! Makt korrumperar, så varför skulle det vara annorlunda i kyrkor?

  Om inte Johannes kan – får du gärna lämna svar på min undran i den första kommentaren. Du får gärna lämna svar även om Johannes också gör så. Jag är väldigt intresserad av att få veta hur man vet vad som är guds ord.

   
 8. Anders Åberg

  28 oktober, 2013 at 10:17

  Oj vilken fanatisk och dyster skröna och du menar alltså på fullt allvar att det skulle vara förenligt med den vetenskapliga metoden att enbart godkänna sådant som stämmer med en gammal förlegad bok och förkasta allt annat? Häpnadsväckande!(Lampa style).

   
 9. Gamle Egon (@gamleegon)

  28 oktober, 2013 at 11:43

  Johannes!
  Du får säkert många svar och orkar kanske bara skumma dem, men tag en stund till att fundera över följande. Det är kort.

  ”Idéerna välkomnades särskilt av alla som avskydde tanken på en Gud – en högre makt som hade synpunkter på hur de levde sina liv.”

  Var det Gud som hade synpunkter?

  Eller var det människor som lade sig i andras liv, med ett UMO som förevändning?

  Människor kan man ge fingret om de snackar goja….

  Vad skulle det hjälpa mot Guds synpunkter vad man än hävdade?

  Om han hade funnits….

  Think about that och svara endast med hur många minuter du ägnade dessa tankar.

   
 10. Janolof

  28 oktober, 2013 at 12:01

  Det här var verkligen historieförfalskning. Så mycket förvrängingar, halvsanningar och egna påhitt så man vet inte var man ska börja nysta.

  Du tycks mena att det var bibelstudierna som gjorde att man fick upp ögonen för att det fanns en ordning i universum? Men det är väl ändå något som man ansett överallt och i alla tider? De flesta skapelsemytologier talar om gudar som skapar ordning från kaos, och de gamla grekernas naturfilosoferande grundade sig ju också på att det finns en begripbar ordning i tillvaron.
  Och menar du att katolska kyrkan skulle ha hävdat något annat än att rådde en ordning, skapad av gud?

  Men sant är att den vetenskapliga metoden kom att underminera religionens sanningsanspråk. Vissa försöker rädda dena världsbild genom att, just som du, förvränga vetenskapen för att passa deras syften och ge ett budskap som är, som du skriver, ”precis vad en del människor önskade att få höra”

   
 11. Johan Jakob Inkagud

  28 oktober, 2013 at 14:28

  Lustigt nog är föreställningen att abort är att ”mörda ofödda barn” helt oförenlig med lagarna i gamla testamentet.

  Läs gärna följande bloggserie:.http://defeatingthedragons.wordpress.com/2013/10/19/ordeal-of-the-bitter-waters/

  Eller jämför bara 2 Mos 21:12 med 2 Mos 21:22.

  Utifrån sola scriptura så är det alltså oförsvarligt att likställa abort med mord. Enbart för katoliker, som ger kyrkans tradition slutordet i lärofrågor, är den typen av trubbigt abortmotstånd logiskt.

   
  • Jonathan

   29 oktober, 2013 at 09:00

   ”Om män kommer i gräl med varandra och någon av dem stöter till en havande kvinna så att hon föder fram sitt foster, men ingen annan olycka sker, då skall han böta vad kvinnans man ålägger honom och betala efter skiljedomares prövning. Men om det sker en olycka skall liv ges för liv,” (2 Mos 21:22-23) Var står det att fostret dör? Jag tycker det snarare verkar som att liv ska ges för liv om det dör. Det stämmer då med andra delar av Bibeln (Ps 136:16, Jer 1:5).

    
   • Johan Jakob Inkagud

    29 oktober, 2013 at 09:46

    Uttrycket som folkbibeln valt att översätta med ”föda fram sitt foster” betyder missfall och är samma uttryck som används om missfall på andra ställen i bibeln exempelvis 4 mos 12:12. Det är också så den judiska traditionen läser bibelstället. Det står inte heller i motsats till resten av Bibeln som verkar räkna livets början från det första andetaget.

     
    • David Elvinsson

     29 oktober, 2013 at 09:57

     Nej livets början är inte vid första andetaget enligt bibeln.
     Jes: 49:1
     Herren kallade mig
     redan i moderlivet,
     han nämnde mig vid namn
     redan i min mors sköte.

      
    • Jonathan

     31 oktober, 2013 at 08:50

     Hm, nu får du nog förklara lite tydligare. Vilken fras tänker du på då? Enligt e-sword är ordet ”foster” yeled som är samma ord som används på många andra ställen för ett fullt fött barn (T.ex. 1 Mos 21:8 och 2 Mos 2:2-3). Men ordet används inte i 4 Mos 12:12. Där används ordet Muth som betyder en död. Kunde du förklara lite utförligare vad du menar?

      
 12. ljohank

  28 oktober, 2013 at 16:53

  Från vår fb-konversation.

  ”I detta tankeklimat föddes den vetenskapliga metoden.”

  Det här är en vanlig kristen lögn.
  Den moderna vetenskapen grundades i det antika Grekland av filosofer som INTE trodde på någon/några gud/gudar. Detta pga. att det inte fanns några skäl att förlita sig på induktiva slutledningar om en gud/gudars nycker styr verkligheten. (Se t.ex. Eriksen et al. Filosofi och vetenskap;).

  ” Eftersom man läste i Bibeln att Gud var en ordningens Gud förstod man att Gud hade skapat ett ordnat och förutsägbart Universum. Verkligheten gick att studera! Det gick att göra förutsägelser. Man kunde göra experiment och dra slutsatser av dem. Detta innebar en kunskapsrevolution! ”

  Problemet är att argumentet ”det står i Bibeln” aldrig kan berättiga ett ”ordnat och förusägbart Universum” eftersom det är (abiträrt) cirkulärt (du måste förutsätta tillförlig induktion för att berättiga att bibeltexten vid tiden t är densamma vid tiden t + dt.)

   
 13. Jung

  28 oktober, 2013 at 22:00

  Ju mer ni försöker trycka ned Johannes argument, desto mindre troliga blir era egna. Det finns betydligt många fler som läser denna blogg än de som kommenterar.

   
 14. Patrik

  29 oktober, 2013 at 18:53

  ”Än idag är det många som har svårt skilja den äkta och sanna naturvetenskapen från de falska och förvridna idéer som ofta associeras till den.”

  Johannes, jag är en av dessa många som har svårt att skilja den äkta och sanna naturvetenskapen från de falska och förvridna idéerna.

  Kan du berätta hur man ser skillnad?
  Vad inom geovetenskap, fysik, kemi, biologi är det som är sant och vad är falskt?

   
 15. LarsN

  18 november, 2013 at 08:52

  Johannes verkar ha tappat farten med bloggandet eller så har han, och dom andra kreationisterna, ändrat strategi.
  Tydligt är i alla fall att bloggandet på genisis.nu tog fart en smula efter deras årsmöte.

  Är ni fortsättningsvis sugna på att debattera med kreationister tycker jag därför att det skulle vara bra om många av er kloka kommentatorer i denna blogg även börjar kommentera där.

  -Gå till: http://genesis.nu/bloggar

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: