RSS

Evolutionisternas röriga utvecklingsträd: Geckons ‘fotfäste’ måste ha utvecklats elva gånger

19 Jan

I föregående inlägg berättade jag om min kompis geckoödlans fantastiska fötter, som ger så bra fotfäste att den till och med kan springa uppochnedvänt på polerat glas. När jag ser fötternas imponerande konstruktion blir det för mig fullständigt uppenbart att de är designade av någon med överlägsen intelligens – en fullt logisk slutsats med tanke på att vi har så svårt för att kopiera konstruktionen och förstå hur den fungerar. Om geckoödlan hade varit en liten robot skulle vi ha kallat den högteknologisk.

Eftersom allt biologiskt ser designat ut (Richard Dawkins) måste biologerna se till att påminna sig själva om ”att det de ser inte är designat, utan snarare utvecklat” (Francis Krick), för att undvika att komma till den förbjudna slutsatsen att en intelligent designer ligger bakom skapelsen (Scott C Todd). Eftersom utvecklingen är något som sägs ha hänt i det förflutna, och eftersom den tydligen sker för långsam för att kunna observeras här och nu, har ingen någonsin sett och lär heller aldrig få se evolution. Därför kan forskarna inte bevisa evolutionen, utan får helt enkelt nöja sig med att anta att den har ägt rum. När de väl har gjort detta antagande spelar det sedan ingen roll hur långsökta, ologiska, och omöjliga förklaringar man måste ta till för att få ihop det, eftersom det ändå inte går att motbevisa dem. Motsägelsefullt nog lyfts dessa obevisade förklaringar ofta fram som bevis på att grundantagandet stämmer. Rena fantasier används alltså som bevis för evolution.

Visst låter det virrigt och bakvänt? Du undrar kanske om det verkligen kan vara så illa som jag har beskrivit ovan. Jag kan garantera att det stämmer och att det till och med är ännu värre än så. Som exempel på det vill jag anföra denna artikel från phys.org. Rubriken börjar med frasen ”How sticky toepads evolved in geckos…” och gör alltså anspråk på att kunna förklara för oss hur geckoödlornas fantastiska fötter har utvecklats.

Med ”hur” menar de dock inte vilka mutationer som kan ha gett upphov till sådana komplexa egenskaper. Sådant har evolutionsbiologerna aldrig svar på. De kan inte ens i teorin tänka ut vilka synliga utvecklingssteg ett djurs förfäder skulle kunna gå igenom, alltså hur de skulle kunna förändras stegvis och ändå fungera. Det råder nämligen totalbrist på sådana (proximata) förklaringar, vilket i sig utgör ett argument mot evolutionslärans trovärdighet.

Med ”hur de har utvecklats” menar man helt enkelt att man har ritat sig ett utvecklingsträd. (Konstpaus.) I detta träd har de olika arterna av geckoödlor grupperats efter hur nära släkt forskarna tror att de är. Ingen har förstås sett dem utvecklas, och vi har inga bevarade släktregister över geckoödlor, så trädets form är enbart baserad på jämförelser av arternas utseende och egenskaper. Efter att ha samlat ihop information om vad de har gemensamt och vad som skiljer arterna åt, har forskarna tänkt ut vilken som är den enklast möjliga ordningen i vilken de olika egenskaperna kan ha uppstått. Resultatet kan vi se i bilderna som publicerats tillsammans med originalartikeln, eller läsa om i nyhetsartikeln på phys.org:

Vad beträffar geckoödlornas fantastiska ‘fotfäste’ kom man fram till att denna egenskap utvecklats elva gånger och förlorats nio gånger. Som om det inte var svårt nog att förklara hur de skulle kunna utvecklas en gång, föreslår man nu att de har utvecklats elva gånger. Varför? Jo, för att det var den enklaste förklaringen. Kan ni tänka er att det alltså fanns andra likheter och skillnader som var ännu svårare att förklara och som fick den här lösningen att verka rimlig i jämförelse. Detta är bara ett av många exempel på hur förvirrat det kan bli när alla arter ska passas in i evolutionisternas utvecklingsträd. Ju mer information vi har om de olika arterna desto rörigare blir träden.

Det finns en betydligt enklare förklaring till varför geckoödlan ser designad ut: Den är designad.

Denna färgglada gecko är ett exempel på både intelligent och vacker design – Foto: Jurriaan Schulman (WIki)

På samma vis finns det en betydligt enklare och rakare förklaring till skillnaderna och likheterna mellan de olika arterna: Designern skapade ett slags geckoödla, med förprogrammerad möjlighet till genetisk variation så att de skulle kunna anpassa sig till olika miljöer och omständigheter.

Det är inte konstigare än att människor har olika färg på hud, hår och ögon … eller olika storlek på näsor, öron, munnar, huvuden, muskler och kroppar. Det är inte konstigare än att två av Gregor Mendels ljuslila ärtplantor kunde ge avkomma som var både vit, ljuslila och mörklila. Skaparen gav de första geckoödlorna ett brett sortiment av gener som kunde kombineras på olika sätt.

Samtidigt lever vi i en värld som sedan syndafallet är fast i ett ”slaveri under förgängelsen” (Rom 8:21), vilket bland annat innebär att skapelsen muterar sönder. Det kan vara förklaringen till att en del geckoödlor har fått trasiga fötter. Mutationer skadar det som Gud har skapat.

 

Etiketter:

13 svar till “Evolutionisternas röriga utvecklingsträd: Geckons ‘fotfäste’ måste ha utvecklats elva gånger

 1. Nonfiction

  31 januari, 2013 at 06:47

  ”När jag ser fötternas imponerande konstruktion blir det för mig fullständigt uppenbart att de är designade av någon med överlägsen intelligens – en fullt logisk slutsats med tanke på att vi har så svårt för att kopiera konstruktionen och förstå hur den fungerar”.

  Detta resonemang är och förblir ett logiskt felslut, Johannes. Ett argument ur okunnigheten. Ingenting har förändrats på den här punkten.

   
 2. Thomas Schwartz

  31 januari, 2013 at 08:25

  Eftersom orginalartikeln är publicerad i PLoSOne vilken är fri att läsas av vem som helst finns det ingen bra ursäkt för att du inte har gjort det Johannes. Hur vet jag då att du inte har läst artikeln? Du skriver:

  ”Med ”hur de har utvecklats” menar man helt enkelt att man har ritat sig ett utvecklingsträd. (Konstpaus.) I detta träd har de olika arterna av geckoödlor grupperats efter hur nära släkt forskarna tror att de är. Ingen har förstås sett dem utvecklas, och vi har inga bevarade släktregister över geckoödlor, så trädets form är enbart baserad på jämförelser av arternas utseende och egenskaper. Efter att ha samlat ihop information om vad de har gemensamt och vad som skiljer arterna åt, har forskarna tänkt ut vilken som är den enklast möjliga ordningen i vilken de olika egenskaperna kan ha uppstått.”

  Artikelförfattarna själva beskriver sin metod såhär:

  ”We estimated phylogenies using approximately 4,100 aligned bases of nucleotide data, from 244 gekkotan taxa and 14 outgroups (Table S1). The dataset was mostly complete, with only about 3% missing data. This included exemplars from 107 of 118 recognized gekkotan genera. Several recently described or elevated genera [41], [42] were not sampled, but these new taxa are invariant in digital morphology in comparison to related taxa that are represented in our phylogenetic analyses. DNA sequence data consisted of fragments of five nuclear protein-coding genes: RAG1, RAG2, C–MOS, ACM4, and PDC; and one mitochondrial gene: ND2 and associated tRNAs. Primers, PCR conditions, and sequencing conditions are detailed elsewhere.”

  Ditt påstående att de skulle baserat sitt resultat på ”enbart baserad på jämförelser av arternas utseende och egenskaper” är inte sant. Om du skulle göra ett faderskapstest för din son och ett för din egen far, skulle du då lita på att DNAanalysen ger ett korrekt svar? Metoden forskarna använt bygger på samma princip som faderskapstest gör. När du skriver inlägg om ämnen du inte förstår dig på är det väll det minsta man kan förvänta sig att du iallafall läser grundmaterialet noggrannt, eller är det för mycket begärt?

   
 3. Sake

  31 januari, 2013 at 08:37

  Johannes,
  kan du utveckla hur du menar att detta med inbyggd möjlighet till varians fungerar? Kreationister har använt precis samma argument för hundfamiljens diversitet idag, utan att förklara genetiken bakom. Nu vet jag inte hur Geckoödlornas genom ser ut, men vad gäller hundar så räcker inte en Mendelsk förklaring med varians på allelnivå. En nyligen publicerad artikel i Nature (http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11837.html) visar på några av de genetiska skillnader som verkligen finns mellan vargar och tamhundar. Medan vargar har endast en kopia av en gen viktig för nedbrytning av stärkelse – amylas – visar tamhundar på ett mycket högre genomsnittligt antal kopior (7-8 st) av samma gen – per haplogenom. Vissa hundar hade så många som 15 kopior. Vad vi tittar på är ett exempel på genduplicering. Inte en gång, utan flera, till och med många. De genomiska förändringarna ger som resultat en biologisk nyhet (eller positiv mutation – som du kallar det), nämligen hunddjur som kan leva på en stärkelserik kost – jämför med vargens strikta köttdiet.

  Hur förklarar din modell detta?

  Evolutionsteorin säger att detta är en vanligt förekommande förändring i genom som du skall förvänta dig att finna i arter som delar samma ursprung, men har utvecklats isär. Men, som jag har förstått er kreationisters argumentation så är genduplicering en modell som ni överhuvudtaget inte accepterar, oavsett om dupliceringen följs av funktionell drift eller ej,.

  Jag vill förekomma ett eventuellt svar ifrån dig. Om du vill argumentera att vargarna har förlorat förmågan att leva på stärkelse (dvs att de en gång varit vegetarianer) Var är då spåren från de gener som muterat sönder (för att använda kreationistterminologi)? Det är ju annars favoritförklaringen till varför det finns pseudogener.

  Om du vill veta mer om hur mekanismer bakom hur egenskaper kan uppstå, försvinna och återuppstå inom besläktade grupper av arter, rekommenderar jag dig att läsa t.ex. Kingsleys (http://kingsley.stanford.edu/) arbeten på spigg. Mekanismerna har bäring på de centrala genetiska nätverk som Rolf Lampa ofta håller fram, men här får du en förklaringsmodell som beskriver ned på gennivå vilka förändringar som ger vilka resultat.

  Vänligen återkom med en modell som förklarar hur du menar med genetisk varians.

   
 4. Mange

  31 januari, 2013 at 09:44

  Du tycker det är en ”enklare” lösning?!
  Det är inte ens lösning. Du bygger ditt resonemang på väldigt många antaganden Johannes. Antaganden om hur denna designer tänker och resonerar.

  Det enda du har skapat är en massa frågor.

   
 5. Jonathan

  31 januari, 2013 at 10:04

  Tack för denna artikel!
  Helt otroligt vilken fantastiskt stark tro dessa forskare har.

   
  • Mattias "ödmjukhet" Larsson

   31 januari, 2013 at 10:15

   Jonathan, evolutionsteorin har mycket starkt empiriskt stöd, något som du och Johannes inte kan leverera för en biblisk skapelsemodell. Er världsbild bygger helt på en styvnackad tro som inte tar hänsyn till alla de evidens som utgör en förödande falsifiering av det historiska förlopp ni hävdar. Jag har presenterat en översikt över hur ett evolutionsscenario stöds av empiriska evidens som direkt motsäger en biblisk skapelse. Jag väntar fortfarande på att du ska fortsätta diskussionen där, om du är beredd att argumentera för positiva evidens som stödjer din version:

   https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/08/07/debatt-om-skapelse-och-evolution/#comment-9565

    
  • Mange

   31 januari, 2013 at 10:33

   Men du anser att Johannes backar upp sina påståenden med bevis förutom att han tycker att det uppenbarligen ser designat ut?

    
  • Sake

   31 januari, 2013 at 13:02

   En av de fina saker med att vara forskare är att man aldrig får sin tro ifrågasatt av någon församling, pastor, ”äldre” eller annan med tolkningsföreträde framför dig. Tvärt om är det så att fritt tänkande respekteras och uppmuntras. Det enda som blir ifrågasatt är dina data och slutsatser och det är endast på dessa som du blir bedömd.

    
   • Mattias "ödmjukhet" Larsson

    31 januari, 2013 at 15:20

    Själva refereebedömningsprocessen är ju inte heller alltid en dans på rosor, i och för sig…

     
 6. Janolof

  31 januari, 2013 at 12:00

  Dessa…http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SnowflakesWilsonBentley.jpg , ser designade ut, men skapelseprocessen beskrivs ändå väl med enkel fysik och kemi, och lite slump.

   
 7. Anders Åberg

  31 januari, 2013 at 14:54

  Att evolutionen, det du kallar ”förprogrammering” skulle vara begränsad till att enbart verka inom enskilda, för alltid bestämda arter, är ett påstående helt gripet ur luften.
  Det finns inga empiriska bevis och inga indicier på att det är sant.
  Enbart en vild gissning för att anpassa verkligheten till Bibeln.
  Om man skulle finna en sådan barriär vid artgränsen vore det dock en utomordentlig falsifiering av evolutionsteorin, vilket du påstår är omöjligt.
  Naiva gissningar och ogrundade påståenden som vanligt alltså.

   
 8. kris08

  1 februari, 2013 at 11:02

  Att ödlorna skulle leva i ”slaveri under förgängelsen” stämmer ju inte alls! De har ju både förlorat och återfått sina fantastiska fötter. Det är dags för kreationisterna att göra något konstruktivt: Varför inte undersöka om förlusterna beror på syndastraff?

   
 9. Sake

  1 februari, 2013 at 13:40

  Hej Johannes,
  du har ställt frågan hur Geckon kan ha utvecklat sina Van der Waals-fötter 11 gånger under Evolutionen. Du har fått några kommentarer och förslag på var du kan finna material att lära dig om detta. Men, du har inte återkommit i ärendet. Du kanske inte har haft tid eller möjlighet att läsa något av det som rekommenderats, så jag tänkte därför på ett lättfattlig sätt sammanfatta modellen för dig (och eventuellt andra intresserade) här.

  Eukaryoter reglerar genuttryck i huvudsak genom att regulatoriska faktorer binder till DNA-strängen i närheten av genens öppna läsram för att antingen attrahera RNA-polymeras-komplex till genen så att den transkriberas – eller förhindra samma process för att tillse att en gen är tyst, om faktorn som binder undertrycker RNA-polymerasets transkribering av genen. En konsekvens av detta är att en och samma gen kan uttryckas med en mycket komplex profil då det, åtminstone vad jag vet, inte finns någon teoretisk gräns för hur många olika regulatoriska sekvenser och faktorer som kan finnas runt en gen/läsram. Uttrycksprofilen för olika gener är specifik både till när genen uttrycks och var den uttrycks (även nivån kan delvis regleras med samma mekanism). Jag åskådliggör detta med en liten ASCII – figur, där genen/läsramen representeras av X, de olika regulatoriska DNA-sträckorna representeras av respektive a’n, b’n, c’n och d’n. Sammanbindande DNA är ritat som en streckad linje:

  ——–aaa——-bbb——ccc——ddd—–XXXXXXXXXX————-

  Antag nu att genen är inblandad i en eller flera livsnödvändiga processer, samt någon som inte är det – t.ex. att den slår på ett utvecklingsprogram i som resulterar i setae på fötterna.

  Om själva läsramen skulle mutera så produkten skulle bli icke-funktionell, kommer avkomman dö. Men om endast den regulator-sekvens som styr genens uttryck i fötterna och ger setaeutveckling muteras kommer endast motsvarande funktion att slås ut. Här illustrerar jag det med att ändra ett a till @. Övriga regulatoriska DNA-sträckor är intakta och motsvarande funktioner för genprodukten likaså.

  ——-aa@——-bbb——ccc——ddd—–XXXXXXXXXX————-

  Du har nu en Gecko utan setae. Så länge som genen finns kvar i Geckons genom är det relativt lätt att revertera den ”förstörande” @-mutationen tillbaka till ett a. När detta sker kommer genen återigen uttryckas under fotens utveckling och setae återigen utvecklas.

  ——–aaa——-bbb——ccc——ddd—–XXXXXXXXXX————-

  Detta är en vetenskapligt mycket etablerad modell för hur egenskaper kan komma och gå inom nära besläktade djurgrupper. Experimentella data till stöd finns det gott om, både jämförandedata mellan levande djur och experiment uppsatta i lab. Som jag redan påpekat så rekommenderar jag en titt på Kingsleys arbeten om spiggutveckling.

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: