RSS

Människan blir dummare och dummare

05 Jan

Professor Gerald Crabtree från Stanford University har insett det vi alla egentligen vet: Mutationer skadar! Baserat på beräkningar av hur ofta människans arvsmassa drabbas av skadliga mutationer, samt antaganden om hur många gener som styr vårt intellekt, beräknar han att på 3000 år (omkring 120 generationer) samlar vi alla på oss minst två mutationer som skadar vår intellektuella eller emotionella stabilitet. Med andra ord: Vi blir dummare och dummare.

”Vår intelligens är förvånansvärt skör, och människoartens intellektuella topp kan ha nåtts redan för 2 000 – 6 000 år sedan.”

”Jag slår vad om att om en genomsnittlig medborgare från Aten 1 000 år före Kristus skulle dyka upp häribland oss, så skulle han eller hon vara bland de smartaste av oss – med ett gott minne och med många idéer.”

(Ovanstående är citerat från SVT. Här finner man en public release om artiklarna av professor Crabtree, som publicerats i Trends in GeneticsResearch suggests that humans are slowly but surely losing intellectual and emotional abilities.)

Professor Crabtree förklarar detta med att människans liv blev enklare sedan man började bruka jorden och bo i städer. Det gjorde det lättare att överleva och därmed minskades selektionstrycket, som en gång antas ha gjort människan så smart. Sådant som inte är avgörande för överlevnaden (och fortplantningen) upphör att gynnas genom det naturliga utvalet. Det verkar logiskt, eller hur? Detta förutsätter dock att det en gång i tiden funnits en massa positiva mutationer som kunnat gynnas genom naturligt urval och skapa de intelligenta människor vi nu är … eller var för några tusen år sedan. Någon sådan uppåtgående evolutionsprocess har vi dock aldrig sett och lär heller aldrig få se. Den enda vi ser är hur det naturliga urvalet bevarar det som är minst skadat – räddas det som räddas kan.

En annan förklaring till denna ”utveckling” – som gör att vi inte är lika intelligenta och emotionellt stabila som man var för några tusen år sedan – är det som Paulus skrev för nära 2000 år sedan: att hela skapelsen ända sedan syndafallet är fast i ett ”slaveri under förgängelsen” (Rom 8:21). Ett konkret och tydligt exempel på denna degenerering och förgängelse finner vi i 1 Mos 11:10-26. Där kan vi ser hur människornas levnadsålder blev kortare och kortare efter Floden, vilket förresten stämmer bra med hur genetiska sjukdomar borde påverka livslängden i ett sådant scenario.

Bibeln lär för övrigt att Gud skapade en perfekt värld med människor som var hans avbild. Det fanns ingen död och inga skadade gener. Från och med att människan gick med i upproret mot Gud har det dock gått utför med mänskligheten och hela den planet vi fick att ta hand om. Denna ”förgängelse” är just vad vi ser när vi studerar naturen. Men evolutionsläran lär raka motsatsen till det vi ser och leder alltså än en gång till sämre vetenskapliga förutsägelser än dessa skrifter som är flera tusen år gamla. Bibeln stämmer bättre med verkligheten!

Kanske är det av ren stolthet som vi människor idag helst betraktar oss själva som smartare och mer utvecklade än forntidens folk. Kanske är det då på tiden att vi kliver ner från våra piedestaler och erkänner att vi är fallna människor i stort behov av räddning från alla de problem vi har försatt oss själva i. Jesus erbjuder räddning till var och en. Han har lovat att ge oss en ny start, med nya kroppar och en helt ny jord. Det nya livet kan börja redan här och nu!

 

14 svar till “Människan blir dummare och dummare

 1. Lars Johan Erkell

  11 januari, 2013 at 09:08

  Johannes, du blandar ihop två saker. Den gode professor Crabtree anser att vi (kanske) tappar i intelligens därför att selektionstrycket för intelligens har relaxerats på grund av vi numera lever i organiserade samhällen med olika former av vård och omsorg. Allt enligt evolutionsteorin.

  Du vill koppla ihop detta med den religiösa tanken att i en fallen skapelse samlar vi ofrånkomligen på oss mutationer. Vad jag vet finns ingen empirisk evidens för att det skulle vara på det sättet. Hur som helst stödjer professor Crabtrees resonemang inte din religiösa tolkning. Det är som att jämföra äpplen med päron.

  Observera att Crabtrees tankar rubriceras som ”provokativ hypotes” i pressmeddelandet. Jag återkommer när jag läst själva arbetet.

   
 2. Johannes Axelsson

  11 januari, 2013 at 09:29

  Var startar han och var slutar han? Det är frågan som du isf bör ha med dig när du läser arbetet. Jag tycker det verkar som han startar med beräkningar som är baserade på tidigare forskning om mutationer och hjärnans sjudomar, för att sedan försöka förklara (utifrån evolutionsteorin) hur det kunde bli så. Men du menar alltså att det var tvärtom – att professorn började med en idé och sedan tog fram en massa siffror och beräkningar för att ge stöd åt den idén?

  Based on calculations of the frequency with which deleterious mutations appear in the human genome and the assumption that 2000 to 5000 genes are required for intellectual ability, Dr. Crabtree estimates that within 3000 years (about 120 generations) we have all sustained two or more mutations harmful to our intellectual or emotional stability. Moreover, recent findings from neuroscience suggest that genes involved in brain function are uniquely susceptible to mutations. Dr. Crabtree argues that the combination of less selective pressure and the large number of easily affected genes is eroding our intellectual and emotional capabilities.

   
  • Lars Johan Erkell

   11 januari, 2013 at 13:29

   Nu har jag läst igenom Crabtrees artikel, och det är verkligen en spekulativ hypotes. Han utgår från nya rön om somatiska mutationer (mutationer i kroppens vävnader som inte förs vidare till nästa generation) som tydligen lätt inträffar i hjärnan. Han kombinerar detta med uppskattningar om att våra mentala funktioner beror av 3000-5000 gener, och kommer fram till att våra mentala funktioner måste vara extremt känsliga för mutationer.

   Vad han inte tar upp är det faktum att hjärnan är oerhört dynamisk och har en förbluffande förmåga att kompensera för skador av olika slag. Kanske har den förmåga att klara alla dessa mutationer?

   Sedan menar han (utan egentlig evidens) att selektionstrycket på intelligens har minskat i takt med att teknologin utvecklats. Men även om det skulle vara så, är det rimligt att tro att sexuell selektion skulle vara viktig i sammanhanget. Dock avfärdar han avfärdar sexuell selektion väldigt lättvindigt, utan goda argument.

   Nej, det här var allt en bra tunn soppa. Men lite kul att läsa. Precis en sådan sak journalister och kreationister gillar att dra stora växlar på. Och, Johannes, artikeln ger inget som helst stöd åt din bibelläsning.

    
   • Anders Åberg

    11 januari, 2013 at 13:57

    Dessutom är väl detta, om det nu stämmer, en rent mänsklig komplikation, en följd av välfärdssamhället och absolut inget som går att iaktta någon annanstans och definitivt inget som bekräftar en ständigt pågående degenerering i hela naturen.
    Soppa på en spik som vanligt skulle man kunna säga.

     
   • Johannes Axelsson

    11 januari, 2013 at 14:20

    Lars Johan Erkell, du skrev: ”Sedan menar han (utan egentlig evidens) att selektionstrycket…”

    Håller med om att det resonemanget är tunt, för det ju just den här typen av fantasifullt story-telling (som inte kan bevisas) som är så kännetecknande för hela evolutionsläran!

    Men det var förstås inte på det resonemanget jag byggde mitt inlägg. Jag säger ju bara att jag håller med om att människan blir dummare och dummare, samt att mutationer skadar. Mitt resonemang bygger på Bibeln och inte på vad Crabtree säger. Jag noterar dock att det finns likheter.

     
    • Janolof

     11 januari, 2013 at 16:27

     ” Men det var förstås inte på det resonemanget jag byggde mitt inlägg”

     Jaså, men i inlägget efter (med den sligrande evolutionen) skriver du att det ”visar sig att människan blir dummare och dummare” . Vad bygger du detta påstående på då?

      
     • Johannes Axelsson

      11 januari, 2013 at 16:32

      Kan du vara vänlig och citera ett lite längre stycke av det jag säger? En hel mening räcker den här gången. 😉

       
      • Janolof

       12 januari, 2013 at 08:28

       Jag kan ta hela stycket:

       ”Om det skulle visa sig att människan blir smartare och smartare… Ja, då är det precis vad man skulle kunna vänta sig om evolutionen är sann. Där skulle vi i så fall ha ett exempel på en utveckling som går framåt. En upptäckt som pekade lite försiktigt i den riktningen skulle genast basuneras ut över världen som ett bevis för evolutionsteorin. Men … när det istället visar sig att människan blir dummare och dummare, innebär det att evolutionsteorin har bevisats felaktig? Knappast, säger evolutionisterna. Även om det inte direkt var vad man hade väntat sig så är det inga problem. Evolutionsläran är nämligen väldigt flexibel och anpassningsbar. Om förväntningarna inte slår in så lyckas lärans försvarare alltid komma på en förklaring till varför detta ändå var ”precis vad man skulle kunna vänta sig”. Man säger då att människorna blev dummare för att de inte längre utsattes för det selektionstryck som en gång gjorde dem smarta..”

       Du använder i detta logginläggg Crabtrees inlägg – en ”provokativ hypotes” dom det kallas, som stöd för för din åsikt att människan degereras och i nästa inlägg beskrivs Crabtrees hypotes som ett faktum – ”det..visar sig att människan blir dummare och dummare”.
       Nu tvingas du medge du att Crabtrees resonemang var tunt , men tar du då konsekvensen att medge att var förhastat att använda det som stöd för din åsikt? Nej!
       Så, vem är det egentligen som slingrar sig?

       ”Om det skulle visa sig att människan blir smartare och smartare…..En upptäckt som pekade lite försiktigt i den riktningen skulle genast basuneras ut över världen som ett bevis för evolutionsteorin.”

       Det finns faktiskt studier som tyder på att IQ, som mätt med IQ-tester, ökar. Men ingen har ”basunerat ut” att det skulle bevisa evolutionen

       ”Attempted explanations have included improved nutrition, a trend toward smaller families, better education, greater environmental complexity, and heterosis (the occurrence of genetically superior offspring from mixing the genes of its parents).[18] Another proposition is the gradual spread of test-taking skills.[9] The Flynn effect has been too rapid for genetic selection to be the cause.[19]”

       http://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect

        
 3. jon

  11 januari, 2013 at 10:49

  Johannes

  ”Från och med att människan gick med i upproret mot Gud ….”

  Har du nån gång funderat över vad detta uppror har sitt ursprung nånstans??

  Anser du också att människan verkligen gick med i det upproret? Vad jag kan se så blev vi inlurade i det. 1 Mos 3 1-7 visar ju rätt tydligt att Eva inte var speciellt medveten och dessutom väldigt lättledd vilket gjorde att ormen Enkelt kunde lura henne att äta av frukten. Dom var inte ens medvetna om att sin nakenhet!

   
  • Johannes Axelsson

   11 januari, 2013 at 11:11

   Upproret började i himlen. Ängeln Lucifer ville upphöja sig själv och väckte tvivel kring Guds godhet.

   Ja, vi blev lurade. Vi gick på lögnen om att Gud ville undanhålla något gott från oss. Vi gick på lögnen om att Gud var oärlig. Men vi hade blivit tydligt varnade och förbjudna att äta av frukten. Det fanns inga som helst tvivel om den saken, vilket Eva själv vittnade om. Tvivlet gällde enbart Guds karaktär. Det var på den punkten vi blev lurade och det är det hela den stora striden handlar om.

   Adam och Evas plötsliga känsla av nakenhet orsakades av skam och skuld inför vad de hade gjort. Det hade inte att göra med intelligens. De var snarare de mest intelligenta människorna som någonsin vandrat på denna jord. Läs texten igen utifrån det perspektivet så ser du att det inte finns något i texten i sig som tyder på motsatsen. Den uppfattningen kommer alltså inte från texten utan från en förutfattad mening om den.

    
 4. kris08

  11 januari, 2013 at 15:50

  Och finns det något som helst som säger att Adam och Eva var intelligenta? Deras lama repliker (3-4 vardera) säger sannerligen inte mycket. De lyckades ju bara binda ihop löv för att skyla sig, medan Gud fick ge dem färdiga skinnkläder… Stackars Eva har ju tydligen som enda uppgift att föda fram söner. Varken hur gammal hon blev eller om hon fick döttrar var tydligen värt att notera.

  I övrigt är det intressant men mycket svårt att jämföra människor från historien med moderna människor. Deras världsbild var så otroligt begränsad så jag antar att de kunde vara otroligt skickliga inom begränsade områden.

  Teorin om dumhet tycks vara en blandning av övertolkade data, rena felaktigheter och gamla knarriga fördomar av typen ”det var bättre förr”. Rolig och intressant kritik här:
  http://www.guardian.co.uk/science/grrlscientist/2012/nov/14/1

   
 5. Martin J Sallberg

  12 juli, 2013 at 09:36

  Det kommer en bok som heter ”How to exterminate stupidity Or the art of not justifying anything at all” som handlar om bevis för att det går att sluta vara dum- genom att sluta hitta på ursäkter! Den ger även tips för hur det ska gå till och beskriver viktiga användningsområden. Den förväntas komma ut 2 Augusti men kan redan förhandsbeställas genom Recito förlag på länken http://litenupplaga.se/1198

   
 6. Sake

  13 juli, 2013 at 12:42

  Hmmmmm,
  dom författare av boken kunde du ju ge lite mer info om innehållet tillsammans med reklamen……

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: