RSS

Hur fungerar (inte) evolution?

29 Nov

I detta inlägg försöker jag belysa några problem kring hur evolution är tänkt att fungera. Jag svarar samtidigt på Anders Åberg kommentar (blå text) till mitt föregående inlägg (Pelikanfossil förvånar forskare), i vilket jag ger exempel på ännu ett levande fossil – dvs fossil som är slående lika nu levande arter trots att det påstås ha gått många miljoner år sedan de begravdes.

Alla dessa, enligt Johannes så lustiga ”hur ofta” tillfällen är ju i själva verket sällsyntheter och nästan alla gamla fossil vi finner ser väldigt annorlunda ut än dagens arter.

Sällsyntheter? Nåja, vi får väl se hur länge du ids klamra dig fast vid den tesen. 😉 Det finns nämligen många fler exempel. För den som inte kan vänta rekommenderar jag boken Living Fossils—Evolution: The Grand Experiment Vol-2. Jag har den inte själv (än) men jag har haft förmånen att bläddra i ett exemplar. 276 sidor med 700 fina bilder på (och om) levande fossil – kan beställas här.

Dom överlevare som finns och dom likheter som finns, bekräftar det gemensamma ursprunget och även evolutionsteorin, som säger att det måste till ett naturligt urval för att arter skall förändras.

Ja och nej. Likheterna mellan fossilen och de nu levande djuren bekräftar förstås ett gemensamt ursprung. Dagens pelikaner är definitivt släkt med de pelikaner som begravdes i Floden. Men det där med att det bekräftar evolution får du allt ta och förklara lite närmare. Hur kan brist på evolution användas som bevis för evolution?

I dom fall man kan se att liknande miljöer funnits under lång tid, är det därför sannolikt att arterna där inte förändrats lika mycket.

Hur kan du bekräfta att en organism har levt i en oförändrad miljö under flera miljoner år? Det är i stort sett omöjligt att undersöka det påståendet, så den hypotesen är och förblir faktiskt bara en bortförklaring som aldrig kan styrkas med belägg. Att hävda avsaknad av förändring som ett bevis på oförändrade miljöer är – som du säkert inser – ett cirkelresonemang.

Man kan också se i fossillagren att liknande egenskaper utvecklats flera gånger på olika ställen, när liknande förhållanden uppstått.

Det du beskriver brukar kallas konvergent evolution. Det är ännu en förklaring som evolutionister tar till när observationerna inte stämmer överens med förväntningarna. Man väntade sig till en början att kunna spåra varje organs utveckling längs en och samma väg som grenade upp sig – alltså att varje organ bara utvecklats en gång. Men utvecklingsträdet blev så spretigt att man till slut blev man tvungen att postulera detta med konvergent evolution: Att samma organ har utvecklas parallellt flera gånger i olika djurgrupper. Till exempel säger man så om ögat och flygförmågan – för att inte tala om alla de pungdjur som är ”paralleller” till moderkaksdjur, vars påfallande lika egenskaper alltså antas ha utvecklats parallellt. (”Pungspetsekorren” är ett av många exempel på det.) Men om detta verkligen är sant medför det att evolution har ännu lättare för att inträffa. Och då kan man ännu mer fråga sig varför vi aldrig ser den hända. Om vi kunde se det hända hade vi ju kunnat studera och dokumentera processen, och då hade man ju kunnat kalla det för riktig vetenskap. Men nu är ju denna utveckling alldeles för långsam för att studeras, till evolutionisternas förtret … eller kanske är det bara skönt att kunna gömma sig bakom denna avsaknad av bevis. 😉

Miljöns skulpturerande på arterna är mycket tydlig och återigen förvånas jag över hur man kan komma på den korkade iden, att det som vi så tydligt kan se formar om arterna och som även kreationisterna kan se, men kallar biologisk variation, inte godtas som den motor i evolutionen den alldeles uppenbart är.

Det beror på att vi talar om två helt olika saker som inte går att jämföra. Enligt oss skapelsetroende kan denna variation ske väldigt snabbt eftersom det genetiska materialet redan finns på plats – det är förprogrammerat och förberett på snabb anpassning till nya miljöer!

Enligt evolutionsteorin får det däremot inte finnas en massa intelligent designat material i våra gener. (Huvva så hemskt!) Därför måste det istället till en väldig massa mutationer som kan göra att nya användbara organ på sikt växer fram. Om vi för sakens skull antar att denna process vore möjlig – att inte det naturliga urvalet skulle sortera bort generna som kodar för saker innan de är fullt användbara – så antar jag att vi i alla fall kan vara överens om en sak: Det måste vara en mycket långsam process. För att skapa illusionen av att det osannolika hinner inträffa har man därför dragit till med ofattbart långa tidsåldrar.

I själva verket är denna process så långsam att den inte bara står still utan till och med kör i 300 km/h BAKLÄNGES! Det är nämligen så att mutationer till mycket kraftigt övervägande del är skadliga. Med tanke på alla dessa skadliga mutationer gör faktiskt dessa långa tidsåldrar att evolutionen ter sig om möjligt ännu mer omöjlig.

Annons
 

42 svar till “Hur fungerar (inte) evolution?

 1. Nonfiction

  29 november, 2012 at 15:09

  ”Om den verkligen skulle vara verklig, borde ha väldigt lätt för att inträffa. Så tråkigt för er evolutionister att detta händelseförlopp är för långsamt för att kunna studeras empiriskt. Annars hade ni ju kunnat kalla det vetenskap”.

  Menar du alltså att vi måste kunna observera någonting i realtid bara för att kunna undersöka det empiriskt och vetenskapligt? 😉 Geologi är alltså ingen vetenskap?

   
  • Johannes Axelsson

   29 november, 2012 at 18:47

   ”Geologi är alltså ingen vetenskap?”

   Det finns otroligt mycket som kan göras inom både biologi och geologi som i allra högsta grad är vetenskap. Det är när vi lägger stor vikt vid tolkningar och påståenden som inte går att pröva som vi har lämnat vetenskapens område. Det får man förstås göra, men det är viktigt att vara medveten om när man gör det, och att vara ärlig i att berätta det för andra.

    
   • Nonfiction

    29 november, 2012 at 18:57

    Fast vad du skrev här ovan var ju:

    ”så tråkigt för er evolutionister att detta händelseförlopp ÄR FÖR LÅNGSAMT för att kunna studeras empiriskt. ANNARS hade ni ju kunnat kalla det för vetenskap”.

    Men jag antar du att du alltså retirerar från denna position? 😉 Även otroligt långsamma händelseförlopp, som ägt rum över flera miljoner år, går alldeles utmärkt att studera empiriskt och vetenskapligt.

     
    • Johannes Axelsson

     29 november, 2012 at 19:14

     Det finns mycket inom geologin som går att undersöka och pröva. Vad som antas ha ägt rum i det förflutna går förstås inte att testa. Det vi kan göra är att simulera olika scenarion och se om det vi ser kan förklaras på olika sätt. Fast det är ju klart svårt att göra ett experiment som testar ett mycket långsamt händelseförlopp.

      
     • Nonfiction

      29 november, 2012 at 19:18

      Så ingenting som hänt i det förflutna går alltså att testa vetenskapligt? 😉

       
      • Johannes Axelsson

       29 november, 2012 at 19:27

       Det beror på hur du definierar ordet ”testa” i det sammanhanget. Ett experiment som det jag beskrev i senaste kommentaren (och som vi ser i klippet Hur bildas sedimentlager?) är ju ett sätt att undersöka naturen och se vad som är möjligt. Men man kan inte ”testa” om det verkligen var så det gick till.

       Dagens artikel på creation.com handlade om just det (har dock inte hunnit läsa den än): http://creation.com/csi-evolution

        
       • Nonfiction

        29 november, 2012 at 19:33

        Jag pratar om helt vanlig, vetenskaplig, hypotesprövning.

         
        • BeritK

         30 november, 2012 at 18:35

         Hej hej…ursäktar ni att en veteskaps sociolog blandar sig lite?
         Vad är vetenskap? Det är lite svårt att svara på denna frågan… när vi berör den så kommer vi direkt in på demarkation problematiken…det är att besvara frågan utan att utesluta vetenskapliga discipliner. Inte nog med detta det finns de som säger att konceptet veteskap användes för att rättfärdiggöra, försvara eller utesluta beroende på förmålet för användande.
         Du frågar här om vanlig vetenskaplig hypotesprovning så måste man först börja med att fråga är vad är hypotesen? Kan man besvara den? I så fall hur kan man besvara denna? Har du ett konkret bud?

          
 2. Lito

  29 november, 2012 at 16:23

  ”I själva verket är denna process så långsam att den inte bara står still utan till och med kör i 300 km/h BAKLÄNGES! Det är nämligen så att mutationer till mycket kraftigt övervägande del är skadliga. Med tanke på alla dessa skadliga mutationer gör faktiskt dessa långa tidsåldrar att evolutionen blir ter sig om möjligt ännu mer omöjlig”

  En mutation som är skadlig gör att just den individen får minskad chans att överleva i konkurrens till sina artfränder. Således sållas ogynnsamma mutationer bort och har ingen som helst koppling till hastigheten evolution har.

  Jag pluggar till lärare i samma kombination som du gjort och undrar hur du förhåller dig i klassrummet.till tankarna du uttrycker i denna blogg.
  På samma sätt som jag skulle tycka att det var läskigt att en sverigedemokrat som är lärare i samhällskunskap uttrycker sina åsikter i ett öppet forum kan jag tycka att det är läskigt att du uttrycker dina då båda kan ha negativ påverkan på våra ungdomar.

   
  • Johannes Axelsson

   29 november, 2012 at 19:11

   Hej, Lito!

   Du skrev: ”En mutation som är skadlig gör att just den individen får minskad chans att överleva i konkurrens till sina artfränder. Således sållas ogynnsamma mutationer bort och har ingen som helst koppling till hastigheten evolution har.”

   Men om alla individer får skadliga mutationer, vilka av dem ska då sorteras bort? Det naturliga urvalet gör så att de värsta skadorna sållas bort, och har därför en bevarande effekt. Urvalet ser till att bromsa upp så att det inte går i 1000 km/h baklänges utan bara 300 km/h. (Om du tycker att jag tog i för mycket kan du skala ner talen – det är principen jag vill illustrera.) Men hela naturen går sakta men säkert åt helt fel håll. De skadliga mutationerna ackumuleras. Det är verkligen inte evolution vi ser.

   ”Jag pluggar till lärare i samma kombination som du gjort och undrar hur du förhåller dig i klassrummet.till tankarna du uttrycker i denna blogg.”

   Jag har skrivit en del inlägg om hur jag menar att lärare får och bör göra (oavsett vad de själva har för syn på saker och ting). Har du sett de inläggen? De finns i kategorin: Skapelsetro i skola och samhälle (Vid nästa storstädning ska jag dela upp den kategorin i två.)

   På samma sätt som jag skulle tycka att det var läskigt att en sverigedemokrat som är lärare i samhällskunskap uttrycker sina åsikter i ett öppet forum kan jag tycka att det är läskigt att du uttrycker dina då båda kan ha negativ påverkan på våra ungdomar.

   I så fall ber jag dig peka på vad det är jag har skrivit som skulle ha en negativ påverkan på ungdomar.

    
   • Lars Johan Erkell

    30 november, 2012 at 09:08

    Johannes. vi hade ju just uppe frågan om det faktiskt är så att skadliga mutationer ackumuleras i genomet: https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/11/28/pelikanfossil-forvanar-forskare/#comment-9370

    Du skulle leta efter vetenskapliga belägg för att det faktiskt är på det viset, men det gick visst inte så bra. Jag tror du kan sluta leta – de finns inte. Hade det varit vetenskapligt belagt att skadliga mutationer konstant ackumuleras i genomet hade det varit en sensation av den storleken att det inte hade gått att missa.

     
    • BeritK

     30 november, 2012 at 18:41

     Hej hej jag undrar lite på om du Johannes kan ha läst detta med ackumulerade genetiske mutationer i Professor i Genetic John Sanfords bok: Genetic Entropy and the Mystery of the Genome..Där är det nog jag här kommit över detta. Jag läste om detta i kapittlet: How Much Mutation is Too Much… en rätt så interessant bok…

      
     • Johannes Axelsson

      30 november, 2012 at 18:44

      Ja, det är en mycket intressant bok! Jag planerar att recensera den kapitel för kapitel.

       
 3. Thomas Schwartz

  29 november, 2012 at 16:33

  Tycker du att ditt inlägg lyckades med den föresatts du inleder med?

  ”I detta inlägg försöker jag förklara för Anders Åberg hur evolution fungerar (eller rättare sagt inte fungerar).”

   
  • Johannes Axelsson

   29 november, 2012 at 17:02

   Nej, det är svårt att ge en komplett förklaring. Det var därför jag skrev ”försöker”.

    
   • Thomas Schwartz

    29 november, 2012 at 17:39

    Jag tycker inte att ditt inlägg försöker förklara hur evolution fungerar. Möjligen är paragrafen om konvergent evolution en ansatts till att förklara nagot, kanske även näst sista paragrafen. Men att hävda att inlägget som helhet försöker förklara hur evolution fungerar är väldigt langsökt.

     
    • Johannes Axelsson

     29 november, 2012 at 19:17

     Fast det jag försökt förklara är ju ”rättare sagt” hur evolution inte fungerar. Det kanske du har lättare att hålla med om att jag lyckades med. 😉

      
     • Nick B (@knickb)

      29 november, 2012 at 19:25

      Det lyckas du med i varje inlägg, Johannes:)

       
      • Johannes Axelsson

       29 november, 2012 at 19:31

       Tack, Nick B! Det var generöst av dig!
       (Du får förresten gärna gå till föregående inlägg och förklara närmare vad du menade. Det fanns även några kåserier längre bak som jag inte riktigt vet om du vill ha svar på.)

        
       • Nick B (@knickb)

        29 november, 2012 at 20:26

        fixat.

        I kåserierna ville jag presentera likheter/skillnad, samt att du skulle fundera över
        ”Nej, det jag tänker att du aldrig reflekterat över är hur det var tänkt att hon skulle kunna föda ut Kain, Abel och alla andra barn utan att känna smärta om deras gigantiska kranium skulle pressas igenom hennes omogna livmoderhals och vaginalöppning som planen var innan hon och Adam smakade på en frukt?!”

        Inget svar behövs. Bara att du funderar.

         
        • Johannes Axelsson

         29 november, 2012 at 21:11

         Jaha … Det var alltså inte en fråga du ville ha svar på. Så det var därför den var laddad med en massa antaganden (som jag inte vet var du hittade), vilket gjorde den extra svår att svara på.

          
 4. Anders Åberg

  29 november, 2012 at 18:25

  Av alla landlevande djur vi känner till sedan dom första amfibierna för nästan 400 miljoner år sedan, fram till dinosauriernas utdöende för 65 miljoner år sedan, finns knappt några, mer än krokodiler, som är särskilt lika moderna djur.
  Senare perioders fossil blir naturligtvis mer och mer lika dagens arter, vad kan det tyda på tro?
  Att krokodiler har funnits ända sedan dinosauriernas dagar säger oss att miljöer lämpliga för krokodiler har funnits ända sedan dess och att dom redan tidigt varit så väl anpassade till sin miljö, att senare mutationer inte kunnat erbjuda något bättre.
  Brist på evolution i vissa fall och evolution i andra, är ett mycket bra bevis på just hur det naturliga urvalet arbetar.
  Relativt oförändrade arter verkar mest hittas i vatten och det är sannolikt att miljöerna under vatten har klarat sig bättre genom jordens alla katastrofer än dom på land och att det då under oerhört lång tid, alltid någonstans i haven, funnits miljöer som gynnat t.ex. kvastfeningen.

  Roligt att du faktiskt inser att naturens förmåga att flera gånger utveckla liknande egenskaper talar för evolutionen, men din invändning att det går för långsamt var ju rent larvig.
  Vi lever under den kanske stabilaste perioden i jordens historia, varför skulle redan väl anpassade arter plötsligt börja ändras om inte miljön gör det? Dumheter Johannes och det vet du.

  Mutationer är sannolikt meningslösa eller skadliga, i en under lång tid relativt stabil miljö, med redan väl anpassade arter.
  Dom skadliga rensas ständigt bort och dom meningslösa förändrar inte arterna.
  Efter en katastrof/massutdöende, finns massor av nischer lediga och dom arter som finns kvar kan relativt ostört sprida sig och prova olika varianter. Mutationer kan överleva utan att omedelbart konkurreras ut och nya arter kan uppstå i en takt som tydligen kan vara ganska snabb, i ett geologiskt perspektiv.
  Allt det jag skrivit nu bekräftas av det vi kan se i fossillagren och inget alls i dom samma tyder på din variant.
  Du måste lyfta blicken ovanför bibelkanten och enbart det som råder nu Johannes.
  Ditt tänkande är statiskt, odynamiskt , onyanserat och fyllt av förutfattade meningar, inte alls nyttigt och man får verkligen hoppas att du inte smittar av dig på dina stackars elever i den religiösa skolan du jobbar i.

   
  • BeritK

   30 november, 2012 at 18:52

   Snälla Anders Åberg,
   Medan jag inte alltid tycker att det sätt man går tillväga på när man kritiserar evolution eller för den saks skull skapelsestroende så tycker jag att denna kritik skrivit av dig är unfair. Ta ett steg bakåt och titta på vad du skriver. I Bibelen står där låt den som är utan synd kasta den första stenen.

   Vad du har just framlagd är teoretiska spekulationer. Säg mig svaret på två frågor: Hur går du fram för att testa dessa påstående? Och vad kom först ateister eller evolutions teorin?

    
   • Anders Åberg

    30 november, 2012 at 19:57

    BeritK.
    Jag anser att dessa påståenden är bekräftade av vetenskapen, men om du tycker annorlunda får du nog specificera dig lite grann, annars blir det svårt för mig att ge ett vettigt svar.
    Vad är det i mitt inlägg som är rena spekulationer?

     
    • BeritK

     1 december, 2012 at 16:53

     Hej Anders, undrar lite på vilka av dina påstående du menar är bekräftade av vetenskapen samt hur dessa är bekräftade? Jag kan tyvärr inte copy and paste och ditt inlägg innehåller riktig många påstående för en stackars vetenskaps sociolog så varför inte börja var du vill och så tar vi det därifrån?

      
     • Anders Åberg

      2 december, 2012 at 12:07

      Öööh, ja, som jag skrev så anser jag nog alla mina påståenden bekräftade av vetenskapen, i första hand då genom fynden i fossillagren.
      Det som kanske är aningen mer spekulativt skulle väl då vara vad som egentligen händer efter ett massutdöenden http://sv.wikipedia.org/wiki/Massutd%C3%B6ende
      Fossilregistren är ju sannolikt väldigt fragmentariska, så exakt hur växt och djurliv såg ut efter varje massutdöende vet vi ju inte.
      Att väldigt många arter försvann snabbt vet vi och då blir det rimligtvis lediga nischer, eller iallafall färre väldigt väl anpassade arter och då något större överlevnadschans för individer med olika mutationer, som i en mer etablerad och utvecklad fauna kanske inte hade givit någon överlevnadsfördel och då snabbare skulle sorterats bort.
      Vi kan tydligt se i fossillagren hur nya arter etablerar sig efter att gamla dött ut eller att förhållandena på annat sätt tagit ett språng i utvecklingen.
      Syrets ökning till en tillräcklig nivå inför den Kambriska explosionen och däggdjurens ökning efter dinosauriernas utdöende är sådana exempel.

       
 5. Nonfiction

  29 november, 2012 at 19:14

  Johannes,

  Du skriver:

  ”Det beror på att vi talar om två helt olika saker som inte går att jämföra. Enligt oss skapelsetroende kan denna variation ske väldigt snabbt eftersom det genetiska materialet redan finns på plats – det är förprogrammerat och förberett på snabb anpassning till nya miljöer!”

  Och visst talar ni om två helt olika saker! Vad Anders talar om är en välbelagd vetenskaplig teori; vad du talar om är metafysik och pseudovetenskap. Eller menar du att du (vetenskapligt) kan belägga ditt påståenden om att det genetiska materialet är ”förprogrammerat och förberett på snabb anpassning till nya miljöer”? 😉

  Sedan skriver du också att:

  ”Enligt evolutionsteorin får det däremot inte finnas en massa intelligent designat material i våra gener. (Huvva så hemskt!)”

  …men det är ett missvisande påstående. Faktum är att designhypotesen är kognitivt meningslös. Det låter sig inte prövas empiriskt, och blir därmed obetydligt. Det är alltså ”not even wrong” (http://en.wikipedia.org/wiki/Not_even_wrong), som man brukar säga. 😉 Så att säga att det inte ”får” finnas något intelligent designat material stämmer alltså inte.

   
  • Johannes Axelsson

   29 november, 2012 at 19:21

   Du har fel om varför design inte får vara med. Det är för att evolutionister resonerar så här:

   ”Även om alla data pekar på en intelligent designer, så är en sådan hypotes utesluten från vetenskapen eftersom den inte är naturalistisk.”

   (Se När är det INTE tillåtet att följa bevisen dit de leder?)

    
   • Nonfiction

    29 november, 2012 at 19:25

    Jo, men anledningen till att man idag enbart ägnar sig enbart åt metodologisk naturalism är ju EFTERSOM metafysiska utsagor inte går att pröva. Eller menar du att du kan pröva din hypotes om ”intelligent design” i det genetiska materialet vetenskapligt? 😉

     
    • Johannes Axelsson

     29 november, 2012 at 20:01

     Jodå, det finns åtminstone två sätt att undersöka intelligent design vetenskapligt. Jag kommer dock inte att utveckla det närmare just nu, så därför låter jag det vara osagt vilka områden det är jag syftar på. (Du kanske kanske vet det ändå.)

      
     • Nonfiction

      29 november, 2012 at 20:03

      ”Jag kommer dock inte att utveckla det närmare just nu,”

      Där kom nog dagens MINST förvånande utsaga från din sida. 😉

       
    • BeritK

     30 november, 2012 at 18:53

     Vad menar du med metodologisk naturalism?

      
   • Nick B (@knickb)

    29 november, 2012 at 19:29

    Jag resonerar inte så. Är jag då inte evolutionist?
    /gravitationisten

     
    • Johannes Axelsson

     29 november, 2012 at 19:33

     Jag sa inte att alla evolutionister resonerar så. Rent logiskt innebär det att det finns minst två. 😉

      
     • Nonfiction

      29 november, 2012 at 19:50

      Du har inga som helst exempel på några vetenskapligt prövbara designhypoteser alltså?

       
     • Nick B (@knickb)

      29 november, 2012 at 23:37

      Vet du om en sak, Johannes? Semantik är värdelöst i naturen. ”Evolutionär stasis” blir inte mindre verkligt för att du hänger upp dig på en specifik tolkning av ordet ”evolution”. Det är bara ett ord. Fenomenet kvarstår. Byt ord om du vill. Du blir inte mindre primat för det.

       
      • BeritK

       30 november, 2012 at 18:55

       Vad mener Nick med ordet Evolution?

        
 6. Johannes Axelsson

  30 november, 2012 at 22:30

  Jag vill be om ursäkt för att detta inlägg (innan jag gjorde en del ändringar) var väldigt förvirrat och konstigt. Jag vill särskilt be Anders om ursäkt för den inledande formuleringen som lät som en onödig pik ”försöka förklara för Anders Åberg”. Jag vet inte vad mina läsare tyckte – om det märktes att det var ovanligt dåligt skrivet (hoppas det). 🙂 Jag har sovit väldigt dåligt sedan en operation förra veckan och jag antar att i går – när jag författade detta inlägg – tog sömnbristen ut sin rätt. Det var inte förrän jag en dag senare läste igenom hela texten som jag märkte felen. Jag har nu gjort en del ändringar och omformuleringar – särskilt i stycket om konvergent evolution – och fixat till så gott det går. Hoppas att det blir lättare att förstå vad jag menar. Jag kan dock inte garantera att ni gillar den nya texten bättre. 😉

   
  • Anders Åberg

   1 december, 2012 at 10:49

   OK Johannes, då kan jag passa på att be om ursäkt för sista meningen i mitt svar här ovan, det var dumt skrivet, jag såg det genast när jag tryckt på skicka knappen, men då var det för sent.

    
 7. ägge

  17 december, 2012 at 10:03

  varför har vi blindtarm?

   
 8. Thomas Schwartz

  1 januari, 2013 at 23:09

  Good myths really do illuminate and convey realities and are, in that sense, true, even if that which they narrate never occurred in space and time; that which they narrate is not fact, per se. Myths are true not if (and only if) what they narrate happened, but if they make vivid intangible, unempirical realities. The truth of Genesis chapters 1 and 2-3, then, lies not with their historicity or scientific accuracy, but with their ability to help us to taste the bittersweet human condition as both akin to and estranged from God and to see the world as it is, as God’s good handiwork and cosmic cathedral. So, then, for Lewis, one need not assess or defend the historicity of these stories, but only to receive them as they are and to taste and see that the Word of God is, indeed, good.

  http://biologos.org/blog/surprised-by-jack-part-2-reflecting-on-the-scriptures

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: