RSS

Finns det motsägelser mellan första och andra kapitlet i Första Mosebok?

26 Nov

I många översättningar ser det ut att finnas motsägelser mellan första och andra kapitlet i Första Mosebok. Det handlar om den kronologiska ordningen i vilken växter, djur och människor skapades (se tabellen). När man tar en titt på grundtexten ser man dock att kapitel två inte alls säger emot den kronologiska ordningen i kapitel ett, utan helt enkelt ger oss mer detaljerad information om den sjätte dagens skeenden. Innan jag gör det ska jag bara visa motsägelser som brukar lyftas fram.

Av kapitel två kan man få intrycket att växter och djur skapades mellan det att mannen skapades och kvinnan skapades, särskilt när man läser det i den här översättningen (Bibel 2000). Det skulle helt klart innebära motsägelser mot kapitel ett, som är väldigt tydlig med kronologin.

Faktiskt har hela det första kapitlet ett starkt fokus på kronologi och tid. Det börjar med det ultimata tid-ordet ”begynnelsen”, det sätts tydliga gränser mellan skapelsedagarna (som numreras), och det slutar med att den sjunde dagen avskiljs som helig tid. Alltså var det fokus på tid och kronologi i det första kapitlet. Det andra andra kapitlet fokuserar inte på kronologi och tid utan snarare plats. Gud avskilde en helig plats – Eden – som skulle vara människornas hem. Även människorna är väldigt starkt i fokus. Därför kan vi inte förvänta oss att allt ska nämnas i kronologisk ordning i det andra kapitlet, samtidigt som det förstås inte bör finnas några direkta motsägelser när tids-ord väl används, vilket det bland annat görs i vers 5 och 19.

Vers 2:5 säger att ”ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat” när Gud skapade mannen. Vidare beskriver vers 2:9 hur ”Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken”. Så, skapades växterna före mannen eller skapades mannen före växterna?

Vers 2:19 ger intrycket att ”markens djur och himlens fåglar” formades efter Adam men före Eva, medan 1:26-27 istället ger intrycket att både Adam och Eva skapades efter alla djur. Så, vilket är det? Och hur var det med fåglarna? Skapades de samma dag som människorna och djuren, eller skapades de en dag tidigare (enligt kapitel ett)? Det är utan tvekan kapitel ett vi bör förlita oss på när det gäller den rätta kronologiska ordningen, eftersom den är så tydlig på den punkten. Men hur ska vi då förstå dessa texter i kapitel två?

Felöversättning

All denna förvirring beror faktiskt på två dåligt översatta verser. Det är tråkigt när det händer. Kanske har översättarna låtit sitt arbete färgas av bibelkritikernas försök att plocka sönder Bibeln. Jag kan berätta mer om bibelkritikernas idéer en annan gång, men jag vill bara kort nämna att det inte finns några som helst historiska bevis för att Första Mosebok någonsin har varit något annat än en komplett helhet.

 

1. Buskar och örter

I vers 2:5 står det som sagt: ”när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat” (Bibel 2000). I Folkbibeln står det ”ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken”. De flesta engelska översättningar följer samma mönster: buskar och örter. Men en del har översatt texten mer ordagrant: ”Now no shrub of the field was yet in the earth, and no plant of the field had yet sprouted”. Det finns ett ord i den hebreiska grundtexten som hoppats över i de flesta översättningar – sadeh – som betyder åker eller fält. Antagligen förstod inte alla översättare varför det ordet var viktigt i sammanhanget, så det bakades ihop med orden för buske och ört/växt. Men det skulle de inte ha gjort!

De växter som skapades den tredje dagen kallades enbart eseb (som betyder ört eller växt). Men de växter som nämns i kapitel två, och som alltså inte hade vuxit upp vid den sjätte dagens början, kallas eseb ha-sadeh – åkerväxter! Vad 2:5 säger är alltså att en viss sorts växter inte hade skapats ännu. Anledningen får vi veta i samma vers: För att det ännu inte fanns någon människor som kunde odla dem. Gud väntade alltså med att skapa de växter som skulle vara människornas huvudsakliga föda (1 Mos 3:18) – på samma sätt väntade han ju också med att skapa trädgården Eden – tills han hade skapat människan. Dessa växter skapas också för en specifik plats – närmare bestämt i Eden där människorna skulle bo – och tydligen inte över hela planeten. Vi skulle med all rätt kunna kalla dem födoväxter eller odlingsväxter, eftersom de skulle odlas och eftersom de skulle vara människornas föda. En mer korrekt översättning av vers 2:5 vore således:

När inga odlingsbuskar fanns på jorden och inga odlingsväxter hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde bruka marken.

Det är alltså bara om man plockar bort ordet sadeh som det blir en motsägelse mellan den här versen och kapitel ett. Tyvärr har man gjort just det i många översättningar, och då är det ju inte så konstigt om folk tycker det är motsägelsefullt. Många motsägelser och missförstånd beror på dåliga översättningar. Den riktiga betydelsen blir ”lost in translation”! För det mesta gör det inte så stor skillnad – det går att förstå poängen ändå – men ibland får det allvarliga konsekvenser.

 

2. Djur och fåglar

Även den andra motsägelsen har orsakats av dålig översättning. Det hela hänger på vilken tempusform ordet ”formade” ska ha i vers 2:19. Enligt Bibel 2000 lyder texten Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen”. Enligt Folkbibeln lyder samma vers Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen…”. Visst märks skillnaden? ”Formade” eller ”hade format”? I hebreiskan skiljer man inte mellan imperfekt och pluskvamperfekt. Det är meningen att det ska förstås av sammanhanget.

Därför kanske man kan tycka det är förlåtligt att man översatte som man gjorde i Bibel 2000. Båda tempusformerna är ju tillåtna. Men när det gällde att välja rätt tempusform baserat på sammanhanget måste man ändå säga att Bibel 2000 helt har missat målet. I föregående kapitel berättades det nämligen klart och tydligt att de landlevande djuren och himlens fåglar skapades på olika dagar. Därför måste den korrekta översättningen vara ”hade format”. Det ger en helt annan innebörd, och det leder inte alls till någon motsägelse mellan den här versen och kapitel ett. Endast om man på förhand förutsätter att det ska finnas en motsägelse kan man alltså översätta det med ”formade”. Jag befarar att det är så man har gjort i Bibel 2000.

(De är dock inte ensamma om det. Av de 38 engelska översättningar som finns listade här är det bara nio som har prickat rätt: ”had formed”. Sex andra översättningar kommer undan med att de inte har inlett meningen med ”And” eller ”So”, utan bara skrivit något i stil med ”The Lord God formed”. På det viset kommer de undan med att det inte knyter ihop det tidsmässigt med skapandet av mannen.)

Slutsats: Det finns ingen motsägelse i kronologin mellan första och andra kapitlet i Första Mosebok.
De som till varje pris vill kunna avfärda skapelseberättelsen som orimlig får allt ta att hitta något annat att haka upp sig på. 😉

Annons
 
33 kommentarer

Publicerat av på 26 november, 2012 i Skapelsen, Svåra bibeltexter

 

33 svar till “Finns det motsägelser mellan första och andra kapitlet i Första Mosebok?

 1. Tomas

  27 november, 2012 at 07:58

  Intressant! Bra skrivet, det redde ut ett par viktiga frågetecken.

   
 2. jon

  27 november, 2012 at 08:46

  Johannes, du pekar på något som jag har pekat på tidigare. Vid översättningar så kan det lätt bli fel. Men det kan även bli fel vid kopiering av texter. GT:s texter har kopierat ett otal gånger och vi kan inte vara säker på att ens orginaltexterna är identiska med de ursprungliga texter som en gång i tiden skrevs ner. Vid översättning mellan olika språk måste dessutom översättaren vara väl förtrogen med både det ursprungliga språket och det språket som man översätter till. Dessutom så är språk något dynamiskt och ord och innebörder ändras med tiden.

  Kort sagt, vi kan inte på något sätt vara säker på innebörden av texter utan att ha kunskaper om tiden den skrev i. Din analys kan mycket väl vara riktig men den kan även vara helt fel. Vid texanalyser har man dock kommit fram till att det är olika författare till första och andra kapitlet vilket gör att vi måste utgå från att det är 2 olika berättelser. Åtminstonde tills motsatsen är bevisad.

   
  • Magnus

   28 november, 2012 at 12:48

   Hejsan

   När det gäller kritik mot grundtextens överensstämmelse med ursprunget är det främst två områden som kritiseras.

   Först av allt hävdas att fel uppstår vid kopiering av texter, både medvetna redigeringar eller rena omsrkivningar samt rena misstag. Denna kritik förs ofta fram av dem som medvetet vill minska Bibelns trovärdighet och som inte lägger så stor vikt vid fakta.

   Dödahavsrullarna som innehåller i stort sett hela GT visar att det under mer än 1000 år knappt skett någon ändring av texterna som kopierats under denna tid, De få skillnader som finns rör sig oftast om stavning, innehåll och mening är dock intakt.
   Detta pekar på att kopieringen skedde med en extrem noggrannhet som sällan skådats gällande andra typer av texter. (som exempel kan nämnas att uppgiften att kopiera religiösa texter ansågs vara ett heligt kall i många kulturer och att noggrannheten däremed var upphöjt till lag. Innan man skrev Guds namn fick den som kopierade genomgå en reningsceremoni… )

   Den andra poängen som förs fram är att muntlig tradition förändrar berättelserna och att berättarna lägger till och brer på. Detta är sant när det gäller roliga historier där en berättare skarvar efter eget huvud för att göra historien bättre men i kulturer med muntlig tradition är berättandet, speciellt om historiska händelser, något helt annat.

   I de kulturer där det skrivna ordet inte finns är det mycket viktigt att hålla sig till berättelsen och att inte ändra något. En berättare utbildas i konsten att minnas och berättelserna är uppbyggda så att fakta skall kommas ihåg utan att ändras. De skilnader som kan uppstå rör sig därför inte om de centrala detaljerna utan snarare om det omkring som har mindre betydelse för innehållet och poängen. Det är även viktigt att komma ihåg att en berättare oftast gick som lärling hos en äldre berättare som gradvis lärde upp den eller de yngre berättarna i konsten under flera år. Detta medförde att berättelserna gick i arv på ett sätt vi har svårt att förstå i vår kultur där berättarkonsten i det här avseendet dött ut men om man studerar kulturer idag där den muntliga traditionen fortfarande är stark ser man att de historiska berättelser som finns förblir oförändrade under generationer.

   Så rent textkritiskt kan man inte med 100% säkerhet säga att texterna vi idag har är identiska med ursprunget men det vi ser av den existerande forskningen är att sannolikheten för att de inte är det är extremt små och att de skillnader som kan finnas är av så liten betydelse att vi ändå kan anse dem vara identiska med ursprunget.

   Denna ståndpunkt har jag tagit efter att ha lyssnat till och läst ett antal olika källor i ämnet. Jag hade gärna gett en källa men hittar ingen bra just nu, däremot kan jag tipsa ett antal böcker som tar upp fakta i dessa frågor.
   Lee Stroble: Fallet Jesus, (en djupdykning i de fakta som omger Jesus som person genom ett antal intervjuer med olika forskare inom olika områden. Här finns mycket referenser att hämta)
   Vesa Annala: flera böcker, (Svensk författare, tidigare ateist, som tar upp olika frågor om ateism, evolution, Guds existens etc, även här finns enormt mycket referenser för den som vill dyka djupare)
   William Lane Craig: diverse artiklar och föreläsningar, se http://www.reasonablefaith.org

   /MK

    
   • jon

    30 november, 2012 at 08:20

    Magnus

    Förstår att du gärna vill att moseboken ska vara ett samlat verk med anor från uttåget ur egypten. En verk som inte på något sätt har ändrats under årtusenden.

    Men forskning har trots allt visat något helt annat. Det troligaste är att moseboken samanställdes av äldre texter samt till viss mån nytt material. Sammanstälningen skedde troligtvis under babylonska fånegskapen.

    Många av mosebokens märkliga motsägelser beror helt enkelt på denna sammanställning. ”Redaktören” har inte haft full koll på kronologin. Ett bra exempel är 1Mos8 6-10. Noa släpper först ut en korp som flyger fram och tillbaka tills vattnet torkat upp. Sedan verkar han ha glömt bort det och släpper ut en duva som inte hittar någon plats att landa på då det var vatten överallt. Duvan rymde så småningom. Kanske förstod den att den skulle bli ett brännoffer annars?
    Överhuvudtaget så har ”flodhistorien” stor överensstämmelse med Babylonska flodberättelsen.

    Men det mest ”graverande” för moseboken är trots allt 2Kung22. Här ”hittar” Hilkia lagen i templet. Den verkar vara okänd. Troligtvis skrev Hilkia lagtexterna.

    Det anses dessutom att det är samma författare till 5Mos och Joshua om jag inte missminner mig. Språket och rytmen i dessa böcker tyder på att det är samma författare.

    Så idéen om att de två skapelseberättelserna i första moseboken är hör ihop vilar på extremt svag grund.

     
 3. Thomas Schwartz

  27 november, 2012 at 09:06

  Johannes, jag antar att din CV inte berättar om bibelhebreiska jämte svenskan och engelskan på språkdelen, och att du därför har fått hjälp med inlägget från någon som kan språket. Vem eller vad är din källa till informationen i inlägget?

   
  • Johannes Axelsson

   27 november, 2012 at 09:13

   Jag har läst om detta på många olika ställen. Du kommer väldigt långt med bara http://www.blueletterbible.org (tryck på C som i concordance när du kollat upp en text). Man behöver inte kunna så mycket hebreiska och grekiska för att kunna kolla upp grundtexten.

    
   • Thomas Schwartz

    27 november, 2012 at 09:41

    Jag har också använt blueletterbible många gånger för att kolla upp deras konkordans, men jag vill hävda att frågan i ditt inlägg ovan kräver en viss insikt i Hebreisk gramatik, något som en simpel ordboksöversättning helt enkelt inte klarar av att leverera. Du känner ju en del personer som har studerat språket ifråga, har du rådfrågat någon av dem inför den här publiceringen?

     
   • Thomas Schwartz

    27 november, 2012 at 09:45

    Jag ska tillägga att du kan ha helt rätt i inlägget ovan, jag vill bara ha det bekräftat av någon som kan biblehebreiska.

     
 4. Janolof

  27 november, 2012 at 10:15

  ”inte finns några som helst historiska bevis för att Första Mosebok någonsin har varit något annat än en komplett helhet.”

  Bibelforskare anser förstås annorlunda. Men du brukar ju inte lägga så stor vikt vid vad vetenskapen säger om det går emot din tro…
  http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis_creation_narrative

   
  • Thomas Olsson

   28 november, 2012 at 11:44

   Bibelforskare är inte en enhetlig grupp. Bibelforskande liberalteologer är t.ex. ofta opålitliga…

    
   • vastergotland1

    28 november, 2012 at 12:31

    Opålitliga ur vilket kriterium?

     
   • janolof

    28 november, 2012 at 13:45

    Det finns säkert olika uppfattning bland bibelforskare, men man kanju inte avfärda någon uppfattning bara för att den stämmer med ens egen.

     
    • Johannes Axelsson

     29 november, 2012 at 12:02

     Nej, men man kan förstås avfärda dem för att de inte stämmer med logik.

      
     • Janolof

      30 november, 2012 at 08:59

      Skulle bibelforskare generellt ha större problem med logiken än du, menar du?

       
 5. Naths

  27 november, 2012 at 16:57

  Bra blogg, med många intressanta reflektioner!

   
 6. Nick B (@knickb)

  28 november, 2012 at 12:32

  Jag läser medicin och en av mina kursare blev väldigt överraskad när hon på termin 4 äntligen fick klart för sig att män rent anatomiskt inte saknar ett revben. Man kan inte bara bli NO-lärare.

   
  • Johannes Axelsson

   28 november, 2012 at 12:37

   Har skrivit om det här:

   ”Ibland möter man dem som har fått för sig att män har ett revben färre än kvinnor, eftersom Gud tog ett revben från Adam. Men det är förstås helt galet. Ärr eller förvärvade egenskaper går inte i arv eftersom de inte lagras i vårt DNA (en som råkat få tummen avsågad får inte barn som saknar en tumme). Dessutom kan alltså Adams revben ha vuxit tillbaka.”

    
   • Nick B (@knickb)

    28 november, 2012 at 14:36

    Haha!
    Jag utelämnade ”Jag sätter fem spänn på att Johannes kan härleda korrekt antal revben ur genesis. Hon hade uppenbarligen sovit sig igenom bibelstudierna.” ur mitt inlägg och det var precis den förklaringen jag tänkte på, för det var det första jag själv kom att tänka på;) Dock var det utväxande benet en oväntad twist;) Speciellt som [God doesn’t help amputees] som du säkert väl känner till och har en finfin workaround for, I’m sure;)
    Hoppas att du inte tar illa upp för att jag har en raljerande ton. Jag tänker mig att du betraktar vår sida på ungefär samma sätt som vi betraktar dig. Otursamt oinformerade och fast i ett grundläggande feltänk som hindrar en från att se det uppenbara, eller hur? Jag hade säkert kunnat vara i din position om jag hade haft samma uppväxt. Att träffa på någon med din världsbild är som att råka på en omöjlig bana i Angry birds. Man bara måste prova en gång till;) Jag förmodar att det är OK eftersom du verkar vara likadan. Säg ifrån annars.

     
    • Johannes Axelsson

     28 november, 2012 at 14:42

     Tack NickB! Jag tar inte alls illa upp, utan uppskattar att frågor kommer upp. Har du förresten hört talas om Newtonbloggens tredje lag. 🙂

      
     • Nick B (@knickb)

      28 november, 2012 at 16:41

      Spännande. Jag gillar att leka. Det bör vara någonting om att allt eftersom man gör inlägg kommer till slut något att inträffa. Kanske att man kallar den andre idiot, eller att man blir arg? Eller att någon referens dyker upp? Nej, det är för självklart Newton, Einstein, Darwin, Adam, Moses…
      Kanske Why doesn’t god help amputees? Det bör vara något man som skapelsetroende möts av om och om igen… Kanske att bibeln är full av motsägelser? Nej, jag ger upp, nu kollar jag… Stopp!!! JAg tror att jag kom på det. Självklart egentligen. JA. Jag säger att det är något med Newtons lagar och det här borde jag verkligen kunna, det måste vara med likriktad motkraft och JA det är den tredje, det börjar komma tillbaka man möts av samma ammunition som man själv levererar, typ, NU kollar jag….och jag lovar att inte sudda om jag har fel;)…
      OK, jag var ganska nära. Läste hela och skriver väl i princip under. Eventuellt ÄR det dock meningslöst;) Men i stort har vi samma syn på saken. Jag tappar dock lätt intresset för de gamla vanliga argumenten, eftersom jag vet att det inte spelar någon roll hur goda de är. Jag provar ofta med ett par stycken när jag träffar på en ny motståndare, men det är ju aldrig lönt egentligen. Jag fascineras nog mest av själva tankeprocessen hos motståndaren. Vilka djupa grundantaganden som skiljer sig.

      Jag har t.ex. ett övertag mot precis alla skapelsetroende som jag har träffat på, inklusive dig. Jag vet att er verklighetsuppfattning styrs av att ni på någon nivå VILL tro att det finns en mening, en gud, en ordning, ett liv efter döden, eller vad ni vill. Samtliga av er är oförmögna att omfatta att det hos ateisten inte i botten finn s en önskan om att på något sätt få slippa att förhålla sig till de moraliska implikationer som existensen av en gud skulle innebära och därför har en benägenhet att ta till os och acceptera en världsbild som inte innehåller en gud trots att en sådan strider mot vissa ”sunt förnuft”-principer.

      Ert felaktiga antagande på den punkten beror på att ni utgår från er själva.

      Vårt felaktiga antagande om er är utgår på samma sätt från oss. Vi har en tilltro till den vetenskapliga metoden och peer-review-förfarandet och till slut betraktar vi resultat som sanna när de bekräftas i tillräckligt hög grad. Utrycket ”vetenskapligt bevisat” slängs lite oförsiktigt från båda sidor, men helt strikt finns det inget som är vetenskapligt bevisat och kommer heller aldrig att finnas. Det enda som finns är evidens, teoribyggen förutsägelser och mer eller mindre goda mätningar som kan stärka eller stödja olika hypoteser. Ni har dock inte samma förtroende som vi för att arbetet sker utan en bakomliggande agenda. Detta inte minst för att ni tror att allt syftar till att slippa ifrån gud, vilket färgar forskarnas glasögon. Därför låter ni er inte imponeras av 999 mätningar om den 1000:e är avvikande.

      Vi saknar å andra sidan er fullkomliga tillit till att bibeln är inspirerad av gud och att man därigenom kan finna kunskap om vad gud tycker, bara man studerar den tillräckligt noga. Grundantagandet där är ”om jag tycker att det är skumt har jag inte förstått och måste läsa på ett nytt sätt. Glöm inte att gud är gåtfull och att det vore hybris av mig att kräva att jag skall kunna förstå allt. Jag måste lita på gud” Med den ramsan kommer man långt. Vi afvärdar i stället bibeln som rent felaktig i sådana lägen.
      Vi har samma tänk om naturen. ”Om jag tycker att detta verkar skumt måste jag gå tillbaka och tänka en gång till. Jag har uppenbarligen inte förstått hur det fungerar ännu, men det kanske klarnar i framtiden, när vi har mer data och bättre teorier.” Där är det i stället ni som på ett tidigt stadium avfärdar hela teoribygget från grunden.

      Det finns ju en sak till (minst). Eftersom ni vet att den som söker gud skall finna honom har vi ju uppenbarligen inte sökt gud. Orsaken till att vi inte har gjort det måste ju rimligen vara att vi har något emot honom från början och därför inte vill finna honom. Alltså vill vi bort från gud och därav hela halabaloet med evolutionen. Jag förstår att det verkar rimligt.

      ”Sök gud och du skall finna honom” är ju det enda i hela bibeln som går att testa. Ni har sökt gud och funnit honom. Case closed. Gud är verklig och bibeln är sann. Det finns inga alternativa möjligheter.
      En del människor får dock inget svar alls. Noll. För dessa människor tappar hela gudskonceptet extremt i trovärdighet. Speciellt som man genom livet träffar människor som är dödsseriösa med att de flyger över jorden när de mediterar, att de varit på andra planeter, att de blir helade av magnetarmband osv. Förutom en rejäl skepsis till gudsbegreppet infinner sig också en rejäl skepsis till verklighetsbakgrunden till människors upplevelser, såväl som respekt för hjärnans enorma suggetionskraft.

      När du träffar dessa människor har du säkert märkt att biblen som referensverk väger extremt lätt. Något som också utmärker dessa människor är ofta att de inte väljer sin tro. Den bara kommer. Så fungerar t.ex. jag. Jag tror vad som helst om jag blir övertygad. Jag har inga preferenser. Däremot har jag en grundmurad och totalt motsägelsefri verklighetsuppfattning, så om du skall bryta mot den får du har ett riktigt bra case. ”Inga andra möjligheter” är verkligen tandlöst på mig, liksom ”omöjligt”. Det finns alltid en annan möjlighet. Frågan är vilken som är rätt. Jag har gått från att leva i en oändlig statisk rymd, till en oändlig expanderande decelereranade rymd, till en numer eventuellt oändlig expanderande accelererande rymd, som bara är en av ett eventuellt oändligt antal. Jag känner människor som jobbar med detta och vet att de inte slarvar med dimensionerna. Det är de som tittar på en utomjordiskt komplicerad whiteboard och påpekar ett teckenfel som föreläsaren har gjort. Newton var absolut av sådan kaliber. Problemet är att jag det inte finns några skapelsetroende med sådan kapacitet. Newton var också övertygad alkemist. Han levde på 1600-talet. Han skulle aldrig köpa Heissenbergs osäkerhetsrelation och skulle förmodligen räknas som en n00b i world of warcraft.

      Kort sagt, du har ett grundantagande om min tankeprocess som inte är korrekt. Det finns säkert en del människor som förnekar gud för att de är arga eller inte vill tro på honom. För att kunna ha en sådan ståndpunkt krävs det att man någon stans ändå tror att ha finns och värjer sig. Det är en annan sak och sådana människor är helt klart öppna för teologiska och teleologiska, såväl som enkla vetenskapskritiska argument. Det är nog inte i första hand sådana som du lockar till dig;)

      Långt, va?

       
      • Nick B (@knickb)

       28 november, 2012 at 17:37

       Tänkte bara förtydliga att vad jag avsåg med övertag inte var att ni har en vilja att tro, utan att ni felaktigt antar att jag fungerar likadant och att jag är medveten om skillnaden.
       Jag vet inte om man kan kalla det ett övertag egentligen. Det innebär dock en kognitiv assymmetri.

        
      • Johannes Axelsson

       29 november, 2012 at 21:15

       Är det något i ovanstående som du vill ha svar på, eller ville du bara skriva av dig?

        
   • Nick B (@knickb)

    28 november, 2012 at 15:20

    Såg Eva ut som en vanlig kvinna, eller fanns det någon anatomisk avvikelse?

    (Notera att jag skriver om den hypotetiska Adam och Eva. Det är inte samma sak som att jag tror att de har funnits. Ibland verkar skapelsetroende förvirrade på den punkten. Detta gäller allt jag skriver i framtiden också, likaså om jag uttalar mig om guds egenskaper och förmågor.)

    Det finns naturligtvis en twist bakom min fråga. Något som du eventuellt aldrig har funderat över. Om du hamnar i ett dilemma vill jag att du skall ställa dig frågan varför du aldrig ställt dig denna fråga. Att finna på ett kreativt svar som löser knuten kommer garanterat inte att vara en utmaning för dig, så mycket träning som du har i den sporten. Få se om du antar utmaningen.

    Äh, vilket trams jag håller på med. Jag föreställer mig att du svarar att hon saknar navel, men i övrigt är normal. Då säger jag varför då? Avnavlingen är ju ett utvecklingssteg, precis som gastrulationen, förslutandet av foramen ovale och puberteten?

    Nej, det jag tänker att du aldrig reflekterat över är hur det var tänkt att hon skulle kunna föda ut Kain, Abel och alla andra barn utan att känna smärta om deras gigantiska kranium skulle pressas igenom hennes omogna livmoderhals och vaginalöppning som planen var innan hon och Adam smakade på en frukt?
    Notera att du inte har reflekterat över det, men att du är extremt bekymrad över vatteninnehållet i månsten? Som sagt är jag säker på att du nästan reflexmässigt kan tänka ut en lösning. Jag kan. Alla barn skulle tillverkas för hand av gud av t.ex. frukt eller naglar eller en evig skinksmörgås. Det är bara att fabulera fritt. Frågan är varför du inte har krävt ett svar tidigare.
    Lägg också märke till att du nu känner dig lockad att inte svara på detta inlägg och hoppas att få andra läser det. Det hade varit en smidig lösning. Det är det fortfarande, men nu ett uns mindre smidigt. Det blir nog i stället plan b: Ett spelat överlägset svar dom inleds med ”Självklart…” eller liknande. Vi får se vilket det blir. Åter igen: Notera processerna i din hjärna och hur du försöker att skaka av dig obehaget på alla sätt. Du kommer att leta efter en detalj någonstans i mitt inlägg som du tycker är felaktig. Har du bara hittat en detalj kan du kassera hela tankegången från början till slut.

    Kan du? Eller fanns det någonstans en läxa?

     
    • Johannes Axelsson

     29 november, 2012 at 21:16

     Det är ganska mycket här som jag inte känner igen. Säg till om du vill ha svar på något specifikt. Vad är din poäng? Att jag inte har tänkt igenom saker och ting?

      
 7. janolof

  28 november, 2012 at 13:47

  ”förvärvade egenskaper går inte i arv ”

  Gäller det synd också?

   
  • Johannes Axelsson

   28 november, 2012 at 14:46

   Jag syftade som sagt på egenskaper som inte lagras i DNA.
   Apropå synd som går i arv, kan jag tipsa om detta inlägg:
   Gud varnar: Barn blir lidande av föräldrars dåliga val

    
   • Nick B (@knickb)

    28 november, 2012 at 17:12

    Läst! Om du skulle tröttna på att vara lärare ser jag en lysande framtid som proffessionell överklagare av P-böter;)

     
   • Janolof

    29 november, 2012 at 09:44

    Jo,jo. Du du kom undan arvsynden genom en egen kreativ tolkning, som jag sammanfattade så här.

    ”- Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en nitälskande Gud, som genom att jag låter den fria viljan verka, låter fädernas missgärningar drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.”
    https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/09/23/ar-det-sant-att-gud-later-straffet-for-fadernas-skuld-drabba-barnen/

     
    • Johannes Axelsson

     29 november, 2012 at 21:18

     Janolof, hur skulle du vilja definiera ”arvssynd” (utifrån Bibeln)?

      
 8. Janolof

  30 november, 2012 at 09:09

  ”Arvssynden” är väl uppfattningen att Gud lät hela skapelsen drabbas av Adam och Evas infall att äta frukten av kunskapens träd. Du menar t.ex att det påverkade även allt annat levande, med kötttäätande, farliga mutationer mm.

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: