RSS

Somliga tror att de inte tror

05 Aug

Utan att röra till det och hamna i ord-definitionernas djungel (t ex: vad menas egentligen med ateism?) så kan vi i all enkelhet konstatera att vi alla har något slags uppfattning om hur och varför vi finns till. Vi har inte alltid färdiga svar, men vi har alltid frågor. Vi bryr oss olika mycket och ägnar olika mycket tid åt att filosofera över dessa frågor, men vi har alla tänkt på dem och återkommer till dem då och då.

En del betraktar sig själva som neutrala, bara för att de inte bekänner sig till någon religion. Som en följd av att de ser sig själva som neutrala tror somliga att de är mer objektiva och därmed mer lämpade att avgöra vad som är sant. Men oförmåga att inse att du faktiskt har en åsikt, kan snarare göra det svårare att för dig vara objektiv – det kan snarare göra dig mindre lämpad att avgöra vad som är sant.

Det är först när vi är medvetna om våra egna tankar och åsikter som vi kan lära oss att i viss mån tänka förbi dem. Det är först då vi kan se mer objektivt på saker och ting. Om man tror att man inte tror – om man tror att man är helt neutral – då är man inte heller medveten om de tankesystem man lyder under. Min uppmaning till alla som eftersträvar objektivitet och förmåga att avgöra vad som är sant, är därför:

Var ärlig mot dig själv och fundera först över vilka erfarenheter som kan ha hjälpt till att forma dina tankar och åsikter. Vilka människor finns det i ditt liv som tänker på samma sätt som du, och vad betyder de personerna för dig? En tanke är förstås inte automatiskt fel bara för att du kommer på hur du fått den, eller för att du vet vem som har tänkt samma tanke före dig. Därför behöver du inte vara orolig för att reflektera över detta. Det är du själv och ingen annan som bestämmer vad du ska tro på.

Sätt ord på vad du tror. Du kan till exempel lista några punkter som börjar med ”Jag tror …” Fundera sedan över varför du tror så. Just nu behöver du inte ha en fullständig förklaring för att backa upp varje trospunkt, du behöver bara fundera över hur det kommer sig att du har valt just detta synsätt.

Alla har vi en uppfattning om hur och varför. Denna uppfattning ligger sedan till grund för många andra åsikter och val. Därför är det viktigt att reflektera över denna grund. Om inte grunden håller så håller inte heller alla de andra tankar och åsikter som bygger på den.

Annons
 

63 svar till “Somliga tror att de inte tror

 1. MrArboc

  20 augusti, 2012 at 07:12

  Ja självklart. Du som tror på den nykristna läran är självklart mer objektiv och ärlig än vi andra.

   
 2. Spito

  20 augusti, 2012 at 07:20

  Kort övning, här kommer min lista.

  1. Jag tror bara på sådant som jag har förnuftiga rationella skäl att hålla för sant.
  Slut.

   
  • Rolf Lampa

   21 augusti, 2012 at 23:19

   Att tro att Absolut allting, har blivit till av Absolut ingenting, med hjälp av Absolut ingenting, uppfyller ingen av dina tre kriterier. Du verkar helt sakna en förnuftig, rationell och sann början till ditt ”Slut”.

   // Rolf Lampa

    
   • jon

    22 augusti, 2012 at 08:03

    ”Att tro att Absolut allting, har blivit till av Absolut ingenting, med hjälp av Absolut ingenting”

    Vem har någonsin påstått att allting har uppstått ur absolut ingenting? Det är inte vad den morderna fysiken påstår. Däremot har man kunnat följa universum tillbaka till en SINGULARITET. Med det är något annat. Och en singularitet är fysiskt fullt möjligt. Dock svår för oss att föreställa oss.

     
    • Rolf Lampa

     22 augusti, 2012 at 13:34

     När man inte hade en rationell förklaring med referens till det kända så fick man övergå till att ”förklara” med referens till det okända istället, vilket inte är en förklaring alls.

     Jag har ju fått intrycket av att det krävs oändligt mer tro för att tro på de sekulära reinkarnationslärorna än för att tro på Gud. Gud är ett rationellt väsen och därmed en rationell förklaring till ett rationellt universum.

     Men du som studerat singulariteter empiriskt så att du vet allt om dem. Hur funkar dom? Som popcorn ungefär? Brukar inte explosioner skapa kaos istället för ordning? Och så vidare. Den tron strider ju mot både mot rationellt förnuft och naturens lagar och skapar fler problem än den löser.

     // Rolf Lampa

      
     • MrArboc

      22 augusti, 2012 at 14:23

      När man inte hade en rationell förklaring med referens till det kända så fick man övergå till att ”förklara” med referens till det okända istället, vilket inte är en förklaring alls.

      Vilket är en förklaring till varför exempelvis kristendomen uppstod…

      Detta var nog det vettigaste Rolf någonsin har skrivit!

       
     • jon

      22 augusti, 2012 at 21:38

      ”Men du som studerat singulariteter empiriskt ”

      Att singularitet är möjligt och en del i teorin om universums uppkomst vet nog du också. Frågan är bara vilken emperi du vänder dig till som så totalt avvisar all vetenskap som känns obekväm för dig?

       
      • Rolf Lampa

       22 augusti, 2012 at 23:59

       BLÅSNINGEN

       Den teorin har inte kunnat studeras empiriskt. Naturligtvis inte. Den kan ju inte heller expandera utan att något sätter i gång det, och även om man låter fantasin sätta igång det hela som stannar ju den fantasieggande explosionen av inom en planksekund eller så. Så då får man ta till den stora Blåsningen för att få fjutt på fantasi-explosionen igen och… explosioner, bomber och granater brukar dock inte ordna upp saker, de brukar istället ställa till med en väldans oreda. Och så vidare.

       Folk har alltså gått alla moders Blåsning… =)

       // Rolf Lampa

        
       • MrArboc

        23 augusti, 2012 at 00:48

        Rolf: Kan guds skapelse studeras empiriskt? Jag tycker det är lite gulligt att du försöker använda vetenskapen för att försvara din tro – eller rättare sagt vad du inte tror på.

         
        • MrArboc

         23 augusti, 2012 at 08:47

         Inget? Rolf, du är ju expert på att koka soppa på spik, så jag är lite besviken att jag inte får en intetsägande uppsats som svar…

          
        • Rolf Lampa

         23 augusti, 2012 at 14:40

         HISTORIA KAN INTE UPPREPAS

         MrArboc: ”Kan guds skapelse studeras empiriskt?

         Jag hoppas du ursäktar, men historiska engångshändelser kan inte i efterhand studeras medan de pågår. Det betyder följaktligen att själva skapelseprocessen, en historisk engångshändelse, inte kan studeras empiriskt.

         Men, visst kan man studera resultatet av skapelsen för att se efter om den uppvisar de typiska särdrag den borde ha om den var skapad med de egenskaper och det syfte den sades ha, samt om den är numera är utsatt för den nedbrytning som orsakar sjukdom och död som skapelsehypotesen förutsätter.

         Och alla observationer som överhuvudtaget görs kan, utan att orsaka fler problem än de löser, tolkas till stöd åt skapelsehypotesen. Dvs komplett fungerande felfri skapelse från början, som dessutom hade inbyggd förmåga att genererar ett ”vimmel” av levande varelser. Efter den fina begynnelsen lades dock hela skapelsen under den numera ständigt pågående nedbrytande processen från det ursprungliga felfria. Och här är vi nu. Observationerna stämmer exakt. Och prediktioner utifrån denna utgångspunkt stämmer också.

         Men när man observerar nedbrytning (det är det enda vi ser) och tolkar det som motsatsen, dvs som att ”storskalig utveckling pågår” då… ja, då skapar man fler problem än man löser.

         Notera också att evolutionsteorin – som gör anspråk på att pågå just nu – ändå INTE kunnat bekräfta påstådd (storskaliga) utveckling genom den (småskaliga) evolutions processen. Det stämmer bara helt enkelt inte.

         Men detta anmärkningsvärda förhållande är ju ingen överraskning för oss skapelsetroende som erkänner vad alla kan se med ögonen och erfara personligen – tilltagande nedbrytning av genomet med åtföljande genetiska sjukdomar och slutligen död (om ingen olyckshändelse avslutar processen med de nedbrytande mutationerna i förtid).

         Men stämmer gör det däremot om man utgår ifrån skapelseperspektivet om komplett fungerande förutseende design (inklusive inbyggda biologiska variationsmekanismer) redan från början.

         // Rolf Lampa

          
         • MrArboc

          23 augusti, 2012 at 14:43

          Är du ett troll Rolf? Roande och skrattretande är du i alla fall.

           
         • MrArboc

          24 augusti, 2012 at 10:33

          Empiri innebär att en slutledning är grundad på erfarenhet. Empiri bygger på vetenskapliga undersökningar av verkligheten, iakttagelser och experiment och därav gjorda erfarenheter, snarare än på i förväg uppställda teorier eller filosofiska resonemang.

          Skapelsen kan alltså studeras empiriskt – om den skett. Detta betyder alltså att du antingen är otroligt okunnig eller att du ljuger. Ljuger du eller har du ingen aning om vad du talar om?

           
          • Rolf Lampa

           25 augusti, 2012 at 18:49

           Jag skrev (med fetstil) att ”skapelseprocessen, en historisk engångshändelse, inte kan studeras empiriskt..

           Och nu påstår du att jag sade att skapelsen inte kan studeras empiriskt. Vem ljuger?

           Drar en djup suck.

           // Rolf Lampa

            
          • MrArboc

           25 augusti, 2012 at 18:56

           Driver du med oss Rolf? Dra en djup suck, och be någon hjälpa dig att tolka de inlägg du skriver och svarar på…

            
         • kris08

          24 augusti, 2012 at 11:13

          ”Dvs komplett fungerande felfri skapelse från början, som dessutom hade inbyggd förmåga att genererar ett “vimmel” av levande varelser”

          En magisk mutationsfri förmåga att vimla fritt inom de lika absoluta som obestämda ”skapade slagen”?

          Enda sättet att undvika att gapskratta är att koppla bort sitt kritiska tänkande och sätta på sig skygglapparna i form av ”skapelseperspektivet om komplett fungerande förutseende design (inklusive inbyggda biologiska variationsmekanismer) redan från början”.

           
          • myrklafsaren

           24 augusti, 2012 at 11:50

           Kris08.
           Ett litet leende kan man gott kosta på sig iallafall.
           Lampas vimmelteori är ju egentligen en bit på vägen till ett erkännande av evolutionen, fast han kallar det anpassning istället, för han får konstiga kliande utslag av ordet evolution.
           Man kan ju säga att dom första encelliga djuren hade just förmågan att generera vimmel och dom då genererade slagen är uppdelningen i olika fyla, Ryggsträngsdjur, leddjur osv. som inte vad jag vet parar sig över gränserna, utan nya arter tycks hålla sig inom sitt utvecklingsträd.
           Vår käre Lampa har ju en bit kvar tills han lyser tillräckligt starkt för att skapa klarhet, men man får vara glad för det lilla.

            
       • Peter Lundin (@3ntangled)

        23 augusti, 2012 at 11:18

        Du har en annan teori att erbjuda Rolf? En som kan studeras empiriskt?

        Med din egen logik så faller Gud, skapelsen och Jesus också in i kategorin ”alla moders Blåsning”. Det är ju lite roligt!

         
        • Rolf Lampa

         23 augusti, 2012 at 14:41

         Se inlägget ”HISTORIA KAN INTE UPPREPAS” ovan. (23 augusti, 2012 at 14:40)

          
         • Peter Lundin (@3ntangled)

          24 augusti, 2012 at 09:12

          Det är inte särskilt stringenta evidenskrav du har på skapelseberättelsen Rolf. Du nöjer dig med sådant som inte bekräftar en skapelse men inte heller talar emot. Om något talar mot skapelsen så förkastar du det med argumentet att det inte finns empiri att tillgå på området.

          Detta är ganska symptomatiskt för någon som fastnat i sina dogmer och inte vågar utmana dessa. Öppenheten får ge vika för den blinda tron.

          Rolf skriver:
          ”Det neodarwinistiska evolutionstänket spricker direkt man petar i sambandet mellan dess påstådda principer och den biologiska verkligheten där ute”

          Du har ännu inte lyckats peka ut vad det är som ”spricker” inte heller har du något alternativ att erbjuda med bättre prediktionskraft och som kan ge oss ny kunskap. Det är faktiskt lite förvånade att du ännu inte fattat att du inte kan använda religionen för att vederlägga vetenskapliga teorier.

           
          • Rolf Lampa

           25 augusti, 2012 at 18:52

           Peter ” Om något talar mot skapelsen så förkastar du det”

           Vad dillar du om? Vem har diskuterat eller ens hört talas om ett ”motbevis mot skapelse?” Vilket bevis skulle det i så fall vara?

           // Rolf Lampa

            
         • Peter Lundin (@3ntangled)

          25 augusti, 2012 at 19:52

          ”Peter ” Om något talar mot skapelsen så förkastar du det”

          Vad dillar du om? Vem har diskuterat eller ens hört talas om ett “motbevis mot skapelse?” Vilket bevis skulle det i så fall vara?”

          Vem det är som ”dillar” framgår med all önskad tydlighet. För det första har jag inte pratat om ”motbevis” jag har sagt att evolutionsteorin (och big bang) talat mot skapelsen.

          Är det inte dags att sluta med eristiken nu, Rolf?

           
   • Spito

    23 augusti, 2012 at 22:49

    Om jag inte vet så håller jag tyst. Jag kommer inte dragandes med kunskapssurrogat. Jag tror på bara på sådant som jag har förnuftiga skält att hålla för sant. Det gör att jag att jag vid många tillfällen måste säga:
    – Jag vet inte.

    Prova själv någon gång Rolf att göra det samma. Eller spricker något i dig då?

     
    • Rolf Lampa

     24 augusti, 2012 at 01:42

     När det handlar om komplex funktionalitet handlar saken inte bara om ”vet” eller ”inte vet”. Det handlar om att förstå.

     Jag vet nämligen exakt vad problemet är med den påstådda storskaliga evolutionen. Det finns inget påvisat samband mellan en tänkt princip och dess påstådda resultat – ute i naturen.

     Det neodarwinistiska evolutionstänket spricker direkt man petar i sambandet mellan dess påstådda principer och den biologiska verkligheten där ute.

     // Rolf Lampa

      
     • Spito

      24 augusti, 2012 at 07:08

      Jag kan inte visa något i dina ögon tillräckligt bevisat ”påvisat samband”. Om jag gjorde det så skulle du bara skärpa beviskraven för att slippa få fel.

      För det här handlar inte om vetande för dig. Du är en religiös fundamentalist som har bestämt dig för att tro på ett visst sätt. Din tro förbjuder dig att se det uppenbara.

       
      • Rolf Lampa

       25 augusti, 2012 at 18:53

       Vad är det som är ”uppenbart” menar du?

        
     • jon

      24 augusti, 2012 at 07:29

      Rolf

      ”Det neodarwinistiska evolutionstänket spricker direkt man petar i sambandet mellan dess påstådda principer och den biologiska verkligheten där ute. ”

      Precis detta försökte blan annat Michael Behe bevisa i Doverrättegången. Som du vet så blev kreationisternas försvar totalkrossat. I princip allt som kreationistsidan påstod fanns det klara bevis på att dom hade fel. Precis som du viftar bort allt som totalt sågar dina argument viftade Behe bort alla dom bevis som staplades framför honom.

      Vad jag förstår så är detta en medveten strategi som endast har till syfte att få mindre pålästa människor att tveka inför evolutionen. Men, till motsats mot vad du påstår, så är hela teoribygget om evolutionen en välbevisad teori som uppfyller alla de högst ställda kraven som finns runt vetenskapliga principer. Den har en väldigt hög förutsägbarhet vilket gör att man utifrån teorin kan formulera testbara teorier.

      Ett bra exempel på det är skillnaden mellan människa och schimpans. Människan har 23 kromosompar, Schimpansen har 24. Förklaringen bör då vara att någon gång efter människans och schimpansens förfader ”skiljde” sig från varandra bör ett kromosompar slagit ihop sig. Detta fann man mycket riktigt beviset på vilket ytterligare styrker idéen om människan och schimpansens gemensamma ursprung samt stärker evolutionsteorin.

      Nu vet jag att detta är tankar som är tabu för en kreationist. Jag vet också att du gärna viftar bort dessa besvärande fakta men.. dom finns.

      http://www.genteknik.se/sv/lardomar-fran-schimpansens-genom

       
 3. myrklafsaren

  20 augusti, 2012 at 09:05

  Johannes du har väl trott på gud sedan du var liten, var det möjligtvis någon som påverkade dig till det?
  Själv är jag övertygad om att tron på övernaturliga sagofigurer i princip bara kan upprätthållas genom stark indoktrinering av barn, undantag finns naturligtvis, men är du ett av dom?

   
  • Hugin

   20 augusti, 2012 at 11:00

   Då finns det faktiskt en ganska gedigen lista på såkallade ”undantag” 🙂 Speciellt anmärkningsvärda torde de undantag vara som en gång i tiden var radikala ateister eller evolutionsprofessorer, men sedermera konverterade till kristendom, eftersom du menar att det i princip borde vara omöjligt om man inte indoktrinerats in i Gudstro sedan barnsben.

    
   • MrArboc

    20 augusti, 2012 at 11:07

    Har du något exempel på någon sådan person som INTE vuxit upp i ett kristet sammanhang?

    Nä? Trodde inte det heller…

     
   • myrklafsaren

    21 augusti, 2012 at 16:37

    Själv känner jag (eller kände) ett sådant undantag, Göran Schmidt, en ganska välkänd figur i kreationistsammanhang tror jag, vad jag vet så var hans uppväxt inte särskilt religiös, men ett eller flera undantag ändrar inte det mycket påtagliga faktum att de flesta människors framtida uppfattningar om tro eller inte tro grundläggs genom indoktrinering i mycket tidig ålder, annars skulle det ju växa upp ungefär lika många kristna, muslimer, hinduer eller ateister i alla världens länder.
    Det man upplever som sanning är inte säkrare än att man skulle haft en helt annan sanning i en annan kultur.
    Att istället för indoktrinering uppmuntra och ge alla ungar chansen att välja själva är det enda hederliga i ett civiliserat samhälle, därför borde religiösa skolor förbjudas och kreationistiska ideer bara få förekomma på religionskunskapslektioner.

     
   • Mattias Larsson

    22 augusti, 2012 at 05:48

    Hugin, jag undrar om du kan kommentera mina frågor som syns i den här tråden:

    https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/07/17/omkastat-berg/#comment-5488

     
 4. Janolof

  20 augusti, 2012 at 09:12

  Visst är det så, och det är ju utifrån insikten om våra förutfattade meningars förmåga att styra våra tolkningar och påverka vår syn på omvärlden som den vetenskapliga metodiken arbetats fram. Den syftar ju till att i möjligaste mån undvika denna typ av bias (och andra).

  Men du, enligt vad du själv erkänt, låter din förutfattade tro styra vilka vetenskapliga beskrivningar som du vill acceptera. Och när de vetenskapliga beskrivningarna inte stämmer överens med dina uppfattningar så utgår du från att forskarna gör på samma sätt som du. Utan att ha någon annan grund för denna anklagelse än att det inte stämmer med vad du vill tro.

  Pröva själv med att fråga dig: är jag riktigt ärlig när jag avfärdar vetenskaplig forskning på dessa grunder?

   
  • Johannes Axelsson

   20 augusti, 2012 at 09:56

   I den mån jag avfärdar vetenskapliga påståenden sker det på vetenskapliga grunder.

    
   • Nonfiction

    20 augusti, 2012 at 10:19

    Johannes,

    Jag tror de flesta här kan se att så inte är fallet. Du har ju aldrig några vetenskapliga argument på din sida — utan väljer ständigt att fly hellre än att illa fäkta i diskussionera. Ditt flyktbeteende är väldokumenterat vid det här laget. På annan plats på denna blogg har du ju dessutom skrivit:

    ”Jag vill utmana dig som läser detta att inte kompromissa med evolutionen. Våga istället lita på att Gud faktiskt har uppenbarat sanningen genom Bibeln och bevarat den för att vi ska ha en chans att veta hur allt ligger till. Bibeln är som naturvetenskapens facit. Du behöver inte låta dig bekymras av alla till synes okrossbara motargument – det är bara rökridåer – utan kan tryggt vila i att Gud har bra svar att ge till dem som söker. Varje naturvetenskaplig upptäckt vittnar om Skaparen. Låt inte dem som är motståndare till Gud få ha ensamrätt på att tolka dessa upptäckter. Vi behöver inte alls kapitulera för naturvetenskapen – det vore totalt onödigt! Vi kan istället dra nytta av naturvetenskapen. Du har Skaparen på din sida, därför törs du gå emot strömmen!”

    Så när du försöker framställa dig själv som någon slags neutral objektiv betraktare som avfärdar vetenskapliga påståenden på vetenskapliga grunder blir det ju bara fånigt, Johannes. Det är väl ändå ganska uppenbart att det är en fråga om dogmatisk, religiös fundamentalism där man, per automatik, förkastar allt som inte går att förena med bokstavstron? Eller hur?

     
   • Peter Lundin (@3ntangled)

    20 augusti, 2012 at 11:19

    Det är helt enkelt inte sant! Alla dina försök att vederlägga vetenskapliga påståenden involverar premissen att det finns ett högre väsen.

    ”I den mån” – ett understatement. Det är rätt mycket du måste avfärda för att få skapelseberättelsen att gå ihop.

     
   • Janolof

    20 augusti, 2012 at 15:03

    Och hur kan du Johannes, avgöra om dina ” vetenskapliga grunder” är bättre underbyggda än de vetenskapliga påståenden som du avfärdar? Har du den nödvändiga kompetensen, eller är det helt enkelt så att din tro får dig att föredra den ena?

    Om två vetenskapliga läger står emot varandra har man som lekman oftast mycket svårt att avgöra vilken som har bäst stöd i fakta. Visst kanske man föredrar den ena, men om det inte är så att man inte har lika grundliga bakgrundskunskaper och har ägnat lika mycket tid åt att sätta sig in detaljerna, vilket man knappast har om man inte själv forskat i området, så bör man fråga sig om man inte föredrar den mer av känslomässiga än av sakliga skäl.

    Fråga dig själv varför du, som är NO-lärare, föredrar dem framför de vetenskapliga?

     
 5. Johnny Lilja

  20 augusti, 2012 at 10:01

  Ateist är ungefär som ickerökare. När jag säger att jag är ateist så betyder det att jag inte tror på Shiva eller Allah eller Jehova eller….. Det betyder inte att jag måste ha en åsikt om allt jag INTE tror på. Jag känner inte till alla gudar som dyrkas här i världen och kan således inte ha en åsikt om alla heller förutom den att det saknas rationella skäl att tro på övernaturliga saker. Åsikt? Snarare uppfattning. Fullständigt objektiva är inte vi människor, däri är vi överens men jag har invändningar mot ”Det är du själv och ingen annan som bestämmer vad du ska tro på.” Tro är faktiskt ingen viljeakt. Man BESTÄMMER inte vad man tror på.

   
  • Rolf Lampa

   21 augusti, 2012 at 23:26

   ORATIONELLT ATT INTE TRO

   Johnny Lilja sade: ””… det saknas rationella skäl att tro på övernaturliga saker.”

   Innan det naturliga fanns, materia, energi och naturlagar och allt det där, inträffade det att någonting icke-naturligt orsakade det naturliga att börja existera. Det finns alltså helt rationella skäl att tro att något övernaturligt (=icke-naturligt) finns.

   Det vore orationellt att inte tro på det övernaturliga.

   // Rolf Lampa

    
   • Johnny Lilja

    22 augusti, 2012 at 09:29

    Innan. Vet du ens att det fanns ett innan? Och varför skulle det funnits något övernaturligt då? Och vad fanns i så fall innan det övernaturliga? Eftersom ingen kan påvisa det övernaturligas existens eller ens ställa upp en empiriskt vettig hypotes om det övernaturliga saknas rationella skäl att tro på Shiva, Jehova, Maat, vättar, spöken, änglar etc. etc.

     
    • Rolf Lampa

     22 augusti, 2012 at 13:23

     Vad orsakade Big bang?

      
     • kris08

      22 augusti, 2012 at 13:52

      För några hundra år sedan var frågan snarare: Varför roterar solen runt Jorden?
      Några nöjde sig inte med en övernaturlig ”förklaring” utan försökte ta reda på svaret med hjälp av modeller som prövades mot observationer…

       
      • Rolf Lampa

       25 augusti, 2012 at 18:58

       Vet du vad som orsakade big bang?

        
    • Rolf Lampa

     25 augusti, 2012 at 18:57

     Hur var det med big bang? Vad orsakade den?

      
   • Peter Lundin (@3ntangled)

    22 augusti, 2012 at 09:37

    Det erbjuder inget förklaringsvärde att prata om ”övernaturligt” eller ”icke-naturligt”. Det är bara etiketter vi sätter på något vi inte kan förklara och/eller förstå.
    Inte heller leder det till slutsatsen att det är rationellt att tro på något vi inte kan förstå eller förklara.

     
    • Rolf Lampa

     22 augusti, 2012 at 13:23

     På vilka grunder antar du att det inte fanns ett innan?

      
 6. kris08

  20 augusti, 2012 at 10:16

  Det enda vi helt säkert vet är att vi inte vet allt!
  Då kan man antingen försöka treva sig fram bit för bit och se vilken förnuftsmässig modell som bäst beskriver verkligheten.
  Eller så kan man kapitulera, välja bort förnuftet och istället försöka försöka tvinga in allt i någon gammal religions stelnade former. Detta kräver att man får sålla bort enorma mängder kunskap för att hitta någon liten misstolkad detalj som kan passa in i sitt föråldrade mönster.
  Allt för att undfly den skrämmande känslan att något inte är känt, kontrollerat och förutsägbart.

   
 7. nanowire

  20 augusti, 2012 at 16:20

  Det finns många viktiga poänger att göra i detta sammanhang. Men det viktigaste är nog ändå inte vad man tror i den enskilda frågan utan hur man kommit fram till det. Grundar man sig i allt för stor utsträckning på personifierad auktoritetstro underblåst av önsketänkande bör man akta sig, oavsett om tron gäller gud, jultomten eller Andrea Rossi.

   
 8. Dan

  20 augusti, 2012 at 17:07

  Och somliga förväxlar ”tro” med ”önskan”.

   
  • -A-

   23 augusti, 2012 at 22:42

   Frågan är väl varför man skulle önska att evolutionsteorin är sann 😉

    
   • Johannes Axelsson

    25 augusti, 2012 at 02:13

    Good point, A!

     
    • MrArboc

     25 augusti, 2012 at 02:22

     Och där har vi väl kommit ner till grundbulten i hela frågan. Ni VILL att världen ska vara skapad av er gud, och ni antar att vi VILL att den inte ska vara det. Ser du problemet Johannes?

      
     • Johannes Axelsson

      25 augusti, 2012 at 02:26

      Ja, det är väl klart att jag vill det. Varför vill inte du det?

       
      • MrArboc

       25 augusti, 2012 at 02:28

       Du förstår alltså inte problemet, vilket förklarar en hel del.

        
       • Johannes Axelsson

        25 augusti, 2012 at 02:35

        För mig är det inga problem, eftersom jag vet att jag tror.

        Problem blir det för den som tror att han vet, fastän han i själva verket TROR baserat på önsketänkande – utan att ens vara medveten om det!

         
        • Peter Lundin (@3ntangled)

         25 augusti, 2012 at 17:44

         ”För mig är det inga problem, eftersom jag vet att jag tror.

         Problem blir det för den som tror att han vet, fastän han i själva verket TROR baserat på önsketänkande – utan att ens vara medveten om det!”

         Rolig att du just beskrev en skapelsetroende, religiös fundamentalist.. Du har som MrArboc skriver inte förstått ännu.

          
      • Peter Lundin (@3ntangled)

       25 augusti, 2012 at 17:41

       ”Ja, det är väl klart att jag vill det. Varför vill inte du det?”

       Det hänger inte på om vi vill eller inte vill. Studier av verkligheten har gett oss evolutionsteorin bl.a. Eftersom den helt motsäger en ”guds skapelse” så som den framställs i bibeln. så har de flesta valt att förkasta skapelsen. Inte svårare än så.

       Så för att sammanfatta, vi väljer den modell som bäst beskriver hur världen är beskaffad.

        
       • Rolf Lampa

        25 augusti, 2012 at 19:10

        Peter Lundin ”Studier av verkligheten har gett oss evolutionsteorin bl.a. Eftersom den helt motsäger en “guds skapelse”

        Helt fel. Ateister behövde en alternativ skapelseberättelse, för deras tro stred mot den natur som fanns i verkligheten. Ateismen var helt enkelt verklighetsfrämmande. Så behovet av en alternativ ”skapelseberättelse” var rent filosofisk, eller hade sin grund i ett metafysiskt problem – man ville ju inte framstå som verklighetsfrämmande idioter.

        Nu har ju inte det faktiska förhållandet ändrats, men en jättelik bluff av osannolika proportioner blåstes upp med fejk och fanatisk iver att underminera Bibelns skapelseberättelse.

        Notera att observationer av Guds skapelse inte motsäger Bibeln, det är ett obevisat gudlöst tankesystem framtvingat av metafysiska skäl som motsäger Bibeln.

        Storskalig evolution är både dålig vetenskap och dålig religion. Ett skämt faktiskt. Historien kommer att skratta åt vår tids dårskaper..

        // Rolf Lampa

         
        • MrArboc

         25 augusti, 2012 at 19:23

         Rolf pratar om idioter. Ska vi skratta eller gråta?

          
        • myrklafsaren

         25 augusti, 2012 at 19:40

         Vad får du allt från Rolf, skulle underminerandet av bibelns skapelseberättelse vara orsaken till evolutionsteorin!
         Dom som började ”underminerandet” var ju troende själva, men med tiden kom alla nya rön i konflikt med skapelsesagan och det började ramla ner lite polletter här och var.
         Många av dom tidiga vetenskapsmännen fick säkert kämpa hårt, både med sig själva och sin tro och med maktens män för att komma framåt.
         Numera stöds evolutionsteorin av i princip varenda vetenskapsman och ditt påstående idiotförklarar i ett svep alla dom som ligger bakom all ny och bevisat fungerande teknologi.
         Dina anklagelser är idiotiska och pinsamma, men kanske är det precis vad man kan vänta sig av en religiös fundamentalist.

          
        • Peter Lundin (@3ntangled)

         25 augusti, 2012 at 19:47

         ”Helt fel. Ateister behövde en alternativ skapelseberättelse…”

         Allt i den kommentaren speglar din okunskap eller ovilja att förstå.

         Ingen ”behövde” nåt. Studier av verkligheten har gett oss de vetenskapliga teorier vi har i dag. Syftet är inte att underminera någon skapelseberättelse – tror du det så får du ta på dig foliehatten och ansluta dig till konspirationsteoretikernas läger.

         Att skapelseberättelsen har blivit allt mer osannolik är däremot en konsekvens av att vår förståelse och kunskap om verkligheten ökat och fortsätter öka.

          

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: