RSS

Månadsarkiv: maj 2012

Adams revben kan ha vuxit tillbaka

Bild: Gray’s Anatomy genom Wikipedia

Enligt Bibeln skapades Eva, den första kvinnan, av ett revben från Adam:

Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. (1 Mos 2:21-22 - Folkbibeln)

När Gud tog ut ett av Adams revben var det världens första operation, med sövning och allt. Men varför valde Gud just ett revben? Jag tror att det delvis var för att symbolisera  vilket slags förhållande världens första par skulle ha till varandra. Eva skapades av ett revben från Adams sida för att indikera att hon inte skulle kontrollera honom som hans överhuvud, inte heller skulle hon trampas på som om hon var underlägsen mannen – hon skulle stå vid hans sida som en jämlik.

Men det finns en sak om revbenet som inte många känner till. Det är det enda benet i kroppen som kan växa tillbaka efter att man opererat ut det (förutsatt att benhinnan lämnas kvar intakt). Read the rest of this entry »

 

Etiketter: ,

Starka reaktioner när hjärnkirurgen blev inbjuden som talare

Dr Benjamin Carson – Foto: John Hopkins Hospital

Dr Ben Carson är förmodligen världens mest kända och uppskattade hjärnkirurg. Det har till och med gjorts en film om hans livshistoria (Gifted hands: The Ben Carson Story). Det finns mycket jag skulle vilja berätta om honom, men det får bli en annan gång. Just nu är Carson aktuell på grund av starka reaktioner från lärare, studenter och personal vid Emory University i Atlanta. Carson har nämligen blivit inbjuden att hålla tal till de studenter som tar examen den 14 maj, och det gillas inte av de nära 500 personer som har undertecknat ett öppet brev som publicerats i universitets studenttidning.

Vad är det då som de reagerar så starkt emot? Jo, att Ben Carson är skapelsetroende. De är oroliga eftersom han uppfattas som en som ”förstår vetenskap” och att detta i sig kan göra att folk börjar betrakta skapelsetro som ett intellektuellt hederligt alternativ. De reagerar alltså inte på något som Ben Carson förväntas säga i sitt tal, utan helt på att han inte tror på evolutionen.

Nedan följer brevet som publicerades i The Emory Wheel 23 april, och som undertecknats av 494 personerRead the rest of this entry »

 

Etiketter:

Kvack så mycket!

Foto: Wikipedia user Alexander Klink

I den skeptiska podcasten Kvack! har jag blivit tilldelad utmärkelsen Veckans KvackYou (som verkar ha hämtat inspiration från voffarnas utmärkelse Årets förvillare). Detta inslag i programmet är tänkt att knyta ihop varje program och handlar om att utse en person eller organisation som har gjort något ”extra klandervärt”. Det är tydligen första gången man har med detta inslag, och det kan höras här (från 1:06:30). Jag tänkte jag skulle ta tillfället i akt och bemöta några av de saker som kvackarna säger om mig och om skapelsetroende i allmänhet.

”… tycks hänga upp sig lite på det faktum att Newton …
var kristen då, precis som alla var när Newton levde …”

Sir Isaac Newton betraktas av många som den främste vetenskapsman som någonsin levt – och han var skapelsetroende. Invändningen att han skulle ha varit det bara för att alla var det eller för att han var tvingad till det, har jag bemött i det här inlägget. Newton var inte bara kristen till namnet. Hans tro genomsyrade hela hans liv och hans syn på naturvetenskapen. Några citat:

”I have a fundamental belief in the Bible as the Word of God, written by men who were inspired. I study the Bible daily.”

”Atheism is so senseless. When I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance.”

Johannes presenterar sig själv på sin blogg som… att han är kristen (det är det han säger först),
i andra hand är han bibelläsande, i tredje hand är han skapelsetroende … och sista hand är han NO-lärare.

Jag har aldrig tänkt på det som en rangordning. NO-lärare är ett substantiv och sådana brukar komma efter adjektiven. Men om jag skulle vara tvungen att välja skulle jag vara kristen i första hand. Bibelläsande och skapelsetroende beskriver vilken sorts kristen jag är och syftar även på Newton.

Johannes … ser sig själv som lite mobbad … de är mobbade (kreationisterna)
av sånna här trista biologer /…/ å de är så mobbade de är så mobbade

Ett typiskt beteende hos mobbare är just att håna den mobbade för att denne upplever sig vara mobbad. Kvackarna uppvisar här just ett sådant beteende.  Read the rest of this entry »

 

Etiketter: ,

Evolutionistisk Ap-ologetik: Kromosomfusion

Apologetik = försvar av en åskådning (från grekiskans ἀπολογία = tala i försvar)

Evolutionister försvarar ofta sin tro med att peka på likheter mellan människor och apor. I ett tidigare inlägg skrev jag om likheterna mellan människans och schimpansens DNA. Förutom att likheterna (påstådda 99 %) har visat sig vara kraftigt överdrivna, så är inte evolutionsteorin ensam om att kunna förklara eller förutspå genetiska likheter mellan organismer. Bara för att något passar in i evolutionsteorin, betyder det inte automatiskt att andra förklaringar är uteslutna.

Jag blir ibland beskylld för samma logiska felslut: Bara för att jag kan ge exempel på vetenskapliga observationer som stöder skapelsetro bevisar inte det automatiskt att evolutionsteorin är fel. Eller: Bara för att jag kan visa på brister i evolutionsteorin så bevisar inte det att skapelsetron är sann. Jag håller förstås helt med om det. För att undvika denna logiska fälla är det viktigt för varje sanningssökare att förstå detta: Samma iakttagelse kan förklaras på olika sätt. (Det var bland annat det jag ville demonstrera när vi gjorde experimentet med ”liggande stolen”.) Därför bör vi inte på förhand utesluta förklaringar eller låsa oss till en förklaring bara för att den passar i det egna paradigmet. Man får gärna föredra förklaringar och välja den man tycker bäst om (t ex för att den är den ”rakaste förklaringen”). Men man bör vara medveten om att man har gjort ett val.  Read the rest of this entry »

 
14 kommentarer

Skrivet av på 8 maj, 2012 i Människan

 

Etiketter: , , ,

Omröstning: Hur dog dinosaurierna ut?

Palais de la Decouverte Tyrannosaurus rex p1050042

 

Evolutionistisk Ap-ologetik: DNA

Apologetik = försvar av en åskådning (från grekiskans ἀπολογία = tala i försvar)

Evolutionister försvarar ofta sin tro med att peka på likheter mellan människor och apor. Ett vanligt argument är att människor och schimpanser har väldigt lika DNA. Man får ofta höra att likheten är 99 %, eller ”omkring 99 %”.

Av detta har många dragit den felaktiga slutsatsen att vi är 99 % schimpanser, och t ex 92 % babianer. Men om man fortsätter denna tanke neråt förstår man hur tokig den är. Som evolutionisten Steve Jones påpekade delar vi 50 % av vårt DNA med bananer, men det gör oss inte till 50 % bananer.

Katt: 90%
Ko: 80%
Mus: 75%
Bananfluga: 60%
Banan: 50%

(Tack till Michael Musso som sammanställt ovanstående lista med hänvisningar.)

Att det finns genetiska likheter mellan olika organismer är precis vad man kan vänta sig om dessa har samma designer. En arkitekt använder vanligtvis samma byggmaterial till olika typer av byggnader, och olika sorters bilar har många gemensamma delar. Eftersom vi människor lever i samma värld som djuren och till exempel äter samma mat är det bra att vi har kroppar som fungerar på samma sätt. Vi kan också förvänta oss att organismer som har större yttre likheter även har fler gemensamma drag i ritningarna.

Stämmer det att likheten är 99 %?

99 % är avrundat från 98,7 % som verkar vara den högsta andel som förekommit i vetenskaplig litteratur. (Jag har även sett 99,4 % men jag vet inte varifrån det kommer.) Det varierar annars mellan 96 % och 98,7 %. Anledningen till att uppgifterna har varierat så kraftigt är att den teknik man tidigare använde sig av inte har varit särskilt exakt. Man hade inte sekvenserat hela schimpansens DNA, utan endast använt sig av ett sekvenseringsutkast. Man utgick från vissa proteinkodande avsnitt i människans arvsmassa (som endast utgjorde en bråkdel av våra tre miljarder baspar) och sökte likheter i schimpansens arvsmassa, som dessutom är 10 % större än människans.

Senare forskning har visat att 99 % och till och med 96 % är kraftigt överdrivet. Det finns många skillnader mellan människans och schimpansens DNA som är svåra att förklara. Särskilt stora skillnader är det i Y-kromosomen. Eftersom det är så stora strukturella skillnader är det svårt att sätta en siffra på det. Forskarna talar numera om en total likhet på 70 %, och då har man inte ens tagit hänsyn till strukturella skillnader.

”I predict that when we have a reliable, complete chimpanzee genome, the overall similarity of the human genome will prove to be close to 70% (and very far from 99%).” (Dr Richard Buggs)

 
166 kommentarer

Skrivet av på 6 maj, 2012 i Människan

 

Etiketter:

Vad Jesus inte visste

I kommentarerna till gårdagens inlägg (Vad säger Jesus om världens ålder) väcktes en intressant fråga av Mattias Larsson:

Dessutom finns det ju klara indikationer på att Jesus åtminstone i sin jordiska inkarnation inte hade full kännedom om samma saker som Gud:

”Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Matt 24:36, och typ samma sak i Mark 13:32)

Jag tror att när Sonen (aka Ordet; Joh 1:1-3) blev människan Jesus var han inte längre allsmäktig eller allvetande. Han kunde inte längre minnas vem han var eller vad han hade gjort tidigare. Allt detta fick han lära sig på nytt. När Gud blev människa deltog han i världen på samma villkor som alla andra människor. Detta var en förutsättning för att han skulle kunna rädda oss (Heb 2:9, 17-18). Han var fortfarande Gud (Joh 8:58), men utan egen gudomlig kraft (Fil 2:6-7). Han hade dock tillgång till den eftersom han fick den av Fadern, och samma möjlighet erbjuds alla människor. Vi kan nämligen också få kraft att göra det som Jesus gjorde – till och med ”ännu större” gärningar (Joh 14:12). Alltså handlade inte Jesus av egen kraft och han talade inte med egna ord:

”De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar.” (Joh 14:10)

Det betyder att allt Jesus visste var sådant han antingen hade lärt sig på vanligt vis eller fått uppenbarat för sig – precis som för oss. Det betyder också att Jesus som barn måste ha blivit undervisad om de ord som han själv en gång hade talat till israeliterna! Men han undervisades inte bara av sin mor utan också av sin Far. För allt annat som Jesus behövde veta för sin tjänst här här i världen uppenbarade Fadern för honom.

Men en del saker behövde han inte veta. Read the rest of this entry »

 
9 kommentarer

Skrivet av på 5 maj, 2012 i Bilden av Gud, Jesus

 

Etiketter: ,

Vad säger Jesus om världens ålder?

En del kristna vill läsa in miljoner eller miljarder år före, mellan eller inom skapelsedagarna, men detta stämmer inte med vad Jesus själv säger. Jesus borde veta eftersom han själv är Skaparen – Ordet som blev människa (Joh 1:1-3).

Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” (Matt 19:4)

”Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna.” (Mark 10:6, Folkbibeln)

”Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.” (Luk 11:50-51, Folkbibeln)

Om Gud började skapa världen miljarder år innan han till slut skapade de första människorna, så var ”världens begynnelse” (ordagrant från grundtexten: ”grundandet av världen”) inte alls samtida med de första människorna. Enligt den tidsskalan kom människorna in i bilden vid slutet av världens historia.

Men om de första människorna skapades inom en vecka efter att skapelsen inleddes är det ur judarnas perspektiv (ca 4000 år senare) att betrakta som samtida. Även Abels död är ur det perspektivet samtida med världens begynnelse. En annan text som vittnar om detta bibliska tidsperspektiv:

”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.” (Rom 1:20)

Hur kunde människor uppfatta Skaparens verk alltsedan världen skapades om det inte fanns några människor förrän miljarder eller miljoner år senare?

 

Etiketter: ,

En knasig historia om en död katt

Ja, det här är nog den knasigaste historia jag någonsin diktat ihop. Vi får väl se om det är någon som hänger med i svängarna och förstår vad den handlar om. (Gör gärna läsförståelsetestet längst ner.) :D

 

En pojke och en flicka var ute i skogen och gick. Plötsligt fick de syn på en stor plåtlåda som stod där mellan träden. När de kom fram till den såg de en lapp med texten:

”Här vilar en katt. Rör ej. Jag är tillbaka inom en timme. Hälsningar, Erwin”

De blev förfärligt nyfikna. ”Här vilar en katt. Betyder det att katten är död eller levande?” undrade pojken. ”Kanske både död och levande?” föreslog flickan. ”Nä, det går ju inte” sa pojken. ”Förresten har ju katter nio liv, så de är i princip odödliga.” Läs mer…

 

Newtonbloggens tredje lag

Första gången jag fick höra den tredje av Newtons rörelselagar var det med den här formuleringen: ”Mot varje kraft svarar en lika stor och motsatt riktad motkraft.” Jag tänkte nu presentera min egen version. Baserat på mina observationer av kommentarer här på Newtonbloggen kan jag nu presentera följande: (Tada!)

 

Newtonbloggens tredje lag:
Mot varje argument svarar ett lika stort och motsatt riktat motargument.

 

Jag tror att alla som är med och argumenterar och kommenterar här har upplevt detta och kan bekräfta att denna lag stämmer. Så här kan det gå till: Read the rest of this entry »

 

Etiketter:

Ett gott skratt förlänger… Jordens ålder?

Till dig som kommit hit från ”Kvack!”: Läs gärna mitt inlägg Kvack så mycket!

Det här filmklippet tycker jag demonstrerar hur svårt det är att utmana paradigmet som säger att Jorden är miljarder år gammal. Detta är så djupt rotat i oss, och ofta får dem som tror på en ‘ung’ Jord utså den här formen av mobbning:

Kan man tro på både Gud och evolutionen?

Vi kommer in i programmet just när Richard Dawkins får frågan: ”Kan man tro på Gud samtidigt som man tror på evolutionsteorin?” Han svarar att det finns många kristna som tror på evolutionsteorin, och räknar upp olika ledare inom katolska kyrkan som ”ser bevisen och vet att evolutionen är ett faktum”. Alltså är det är ett ”empiriskt faktum” att man kan tro på båda. Han säger att inte alla tror så, men att åtminstone de ledare som är ”värda namnet” är av denna uppfattning. Dawkins vill gärna vara med och bestämma hur en god kristen ledare ska vara: De ska predika att evolutionen är sann och att Adam och Eva aldrig har existerat. Men som vi har sett tidigare inser Dawkins att även om det är många kristna som tror på evolutionen så går det emot vad Bibeln lär.  Read the rest of this entry »

 

Etiketter: ,

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 51 andra följare