RSS

Intervju med newtonbloggaren – del 2

31 Maj

Här kommer fortsättningen av intervjun, där jag svarar på frågor om evolutionen.

Tror du på teorin att Gud skapade jorden på sju dagar?

Jag tror att Gud skapade Jorden under en vecka bestående av vanliga 24-timmars-dygn. Gud kunde ha gjort det på en bråkdels sekund, men valde att göra det på en vecka – för vår skull (vilket jag skriver om här). Men jag skulle inte kalla detta för en ”teori”, eftersom skapelsens längd inte kan bekräftas med hjälp av naturvetenskap. Den biten är helt baserad på Bibeln. Men det finns en hel del annat som kan undersökas med hjälp av naturvetenskap, och som faktiskt passar in väldigt bra på övrigt som Bibeln beskriver (t ex om en världsvid översvämning: läs gärna här, här, här och här).

Tror du inte att vetenskapen har någon inblandning i livets uppkomst? Detta experiment [Miller-Urey-experimentet] visar att evolutionen kan ha skett på ett vetenskapligt sätt. Vad är dina tankar om detta?

Med ”vetenskapligt sätt” antar jag att du menar om det finns en naturlig förklaring (naturalistisk) till livets uppkomst, som alltså inte behöver hjälp av någon övernaturlig Gud för att komma igång. Svar: Nej, jag tycker det är mycket ologiskt att den första cellen skulle ha uppstått genom naturliga processer – det är kemiskt och matematiskt absurt. Om någon påstår att forskarna har lyckats skapa liv i ett laboratorium, så har den personen grovt fel. Efter mängder av försök lyckades man framställa lite drygt hälften av de 20 aminosyror som behövs för att kunna göra proteiner. Vad Miller-Urey-experimentet egentligen demonstrerade var att inte ens intelligenta forskare lyckades framställa alla de 20 aminosyror som behövs för att kunna bygga upp liv. (Läs gärna om Den svåra konsten att få aminosyror att uppstå helt utan påverkan av någon intelligens.) Om man mot förmodan skulle få fram alla aminosyror finns det många många fler problem som forskarna inte kan förklara. Varför just detta experiment fortfarande lyfts fram efter alla dessa år, är för att man inte har något bättre att komma med. Forskarna är ärliga och erkänner att de inte vet hur livet har uppkommit. Läroboksförfattarna vill helst ha med något om livets uppkomst för att boken ska kännas mer komplett. Ateister vill helst undvika det ämnet helt och hållet.

Vad är dina åsikter om teorin att människan härstammar från aporna?

Enkelt uttryckt är min åsikt denna: De fossila arter som heter något med apa (pithecus) är helt enkelt fossil av hundraprocentiga apor. De arter som heter något med människa (homo) är fossil av hundraprocentiga människor. (OBS! Det där var en förenkling. I själva verket är det mer komplicerat än så. Forskarna har svårt att klassificera allt, och en del vill läsa in nya arter där de inte finns. Piltdownmannen är inte den enda bluffen inom det här området.)

Om vi studerar de fossila skallarna av t ex Homo erectus och neandertalare ser vi att det finns människor som har samma form på skallarna idag. Därför finns det ingen anledning att anta att de inte skulle vara människor baserat på formen på deras skelett. Om du skulle möta en av dem på stan (i moderna kläder) skulle du troligtvis inte lägga märke till att det var något annorlunda med deras utseende.

Om du tror att Gud ”satte” djuren till jorden, tror du i så fall att han satte alla olika djurarter på jorden på en och samma gång, eller tror du att alla djurarter utvecklats från en art som han från början satte på jorden?

Jag tror att Gud skapade alla djurgrupper (ej detsamma som arter) under skapelseveckan, men att han även byggde in möjligheten till rik variation. T ex finns det flera hästdjur: häst, åsna, sebra. Jag tror att alla dessa härstammar från samma art, men att de genom variation har fått olika utseenden (typ som de där tvillingarna jag länkade till tidigare, fast med större variation än bara hudfärg). De olika hästdjuren kan para sig med varandra och få avkomma. (En korsning mellan sebra och åsna kallas förresten zebrass. :D) Men man kan inte korsa en häst och en ko, för de härstammar inte från samma skapade slag.

När du stöter på bevis på vetenskapen, blir du då någon gång osäker på vad du ska tro och tycka eller står du alltid fast vid din tro?

Jag har sett och hört rätt många argument som talar både för och emot evolutionen. Med tiden har jag lärt mig att vissa argument för evolution som till en början verkat mycket starka, visar sig vara betydligt svagare vid en närmare granskning. Därför blir jag inte längre osäker när någon kommer med ett till synes starkt argument för evolutionen, för jag tänker att jag kommer att finna att det är på samma vis med det argumentet som med många andra.

Sedan ska man ha klart för sig att det finns många vetenskapliga observationer som passar in i båda modellerna. Det betyder förstås inte att båda modellerna är rätt på samma gång, men att observationen varken bevisar eller motbevisar den ena eller den andra synen i det fallet. Ofta handlar det om att man själv får tänka efter vilken förklaring som passar bäst – inte vilken som är den enda tänkbara förklaringen.

Djur och växtlivet som det ser ut idag, tror du att det för alltid kommer se ut som det gör idag, eller tror du att det kommer fortsätta att utvecklas?

Jag tror inte att det sker en utveckling, men däremot att det sker variation och anpassning till olika miljöer. Jag tror att en klok skapare har byggt in denna förmåga till anpassning i våra gener.

Om du tror att utvecklingen går framåt, tror du då att det gör det genom mutation (förändring i den genetiska delen i en cell, dna) eller tror du att det sker med hjälp av Gud?

Jag tror inte att mutationer överhuvudtaget kan få utvecklingen att gå ”framåt”. Mutationer skadar våra gener och orsakar cancer och en massa hemska genetiska sjukdomar. Vårt DNA förstörs flera hundra gånger snabbare än det skulle kunna förbättras. Vad vi ser är snarare motsatsen till evolution: devolution.

Tycker du inte att det finns tillräckligt med bevis på att livet uppkom på ett vetenskapligt sätt, i form av fossiler, avlämningar, experiment m.m. för att din tro ska ändras?

Det finns väldigt många fossil av hastigt begravda djur, vilket stämmer perfekt med den världsvida översvämning som beskrivs i Biblen. Dessa begravda djur är ofta väldigt lika nu levande djur fastän det sägs ha gått flera miljoner år av evolution sedan de begravdes. Det finns även dinosauriefossil som inte har hunnit förstenas helt och hållet, trots att de ska ha legat där i 65 000 000 år. Fossil kan bildas mycket snabbare än så (se Fossilt smör) och experiment har visat att proteiner inte kan finnas kvar efter så lång tid. Det finns massvis av observationer som passar bättre in i Bibelns scenariot (att det bara har gått några tusen år sedan detta begravdes), och det finns mängder av observationer som är svåra för evolutionister att förklara (de har förklaringar, men jag tycker det är väldigt krystade). Jag tycker att bevisen pekar på att dessa skildringar som nedtecknats i en flera tusen år gammal skrift stämmer bättre med naturvetenskapliga upptäckter än vad idén om evolutionen gör. Så länge bevisen pekar åt det håller, varför skulle jag då ändra min tro?

Finns det någon eller några händelser i evolutionen (nu vet jag dock inte hur insatt du är i dessa händelser) där du tvekar på att det är Guds verk?

Jag vet inte om det stämmer, men jag har tolkat frågan så här: Finns det något som jag inte tycker passar så bra i ett skapelseperspektiv? Ja, det finns ett par saker som tidigare har stått på min lista över besvärligheter. Den listan blir ständigt kortare och kortare efter hand som jag lär mig mer och mer. T ex: Tidigare hade jag svårt att förstå varför Gud skulle ha skapade virus och bakterier. Sedan förstod jag att de förstås lär ha varit nyttiga från början (det finns ju många goda bakterier), men eftersom dessa små organismer är extra känsliga för mutationer så har de förstörts, så att en del av dem istället orsakar problem.

Tror du bokstavligen på allt som står i Biblen?

Ja. Finns det egentligen någon anledning att inte tro på det som står i Bibeln? Varför skulle författarna ljuga? De är så ärliga om sina egna personliga fel och brister så det är helt förbluffande. Vad skulle författarna tjäna på att berätta vitt och brett om sina patetiska misslyckanden och ibland fruktansvärda misstag? Den mest logiska slutsatsen tycker jag är att de faktiskt hade mött Gud, ångrade sig och ville dela med sig av denna lärdom till alla efterlevande.

Tycker du att det är jobbigt att det finns så många motståndare till kreationismen? Tar det mycket energi för dig när du blir motsagd och måste komma med motargument för att andra ska förstå dina tankar?

För min egen del är det inte jobbigt när jag blir motsagd, för det är jag helt beredd på. Det är helt naturligt, och det vore konstigt om mina motståndare plötsligt skulle erkänna att något argument från skapelsetroende faktiskt håller. Många av dem är starkt fientliga till all religion överhuvudtaget och det skulle innebära en väldigt stor förändring av deras liv om Bibeln visade sig vara sann. Någon sådan förändring vill de inte veta av, så därför måste de finna något sätt att såga allt som skapelsetroende skriver. Alla har förstås inte denna inställning, men för mig underlättar det att känna till att vissa tänker så. Det hjälper mig att inte ta illa upp av en del påhopp, utan att istället försöka ha överseende med att mitt perspektiv rör upp jobbiga känslor hos vissa.

Vi skapelsetroende kämpar i ett kraftigt numerärt underläge. Därför är det svårt att hinna med alla diskussioner och följa upp alla frågor man får. Att föra den här debatten ger mig ändå mer energi än det tar, för det känns roligt och meningsfullt att kämpa för en god sak.

Läs gärna: Tio saker som jag anser talar för skapelse

Annons
 

13 svar till “Intervju med newtonbloggaren – del 2

 1. Mattias

  1 juni, 2012 at 07:04

  Det olyckliga är ju att det är just vissa typer av frågor som du verkar ha svårt för att hinna med, man kan nästan få intrycket att det är en medveten handling. Det och att du upprepar argument som du fått påvisat är rent felaktiga ger intrycket av någon som inte är riktigt hederlig vad gäller sin argumentation.
  Här har du en lista med några fler frågor

  * Kommerntarer kring Lars Johan Erkells svar angående mineraliserat smör vilket inte är detsamma som fossil.
  * Vilka vetenskapliga framgångar har uppnåtts med Baraminologi, länkar till peer-reviewed papers?
  * Hur bevisar du din gud med det kosmologiska argumentet?
  * Kommentarer kring Mattias Larssons fråga ang. varför inte dinosaurier och människor hittas i samma geologiska lager.
  * Nonfictions fråga ang. mänskliga gener som kodar för äggula och varför det finns blinda djur som fortfarande har ögon och tandlösa djur som fortfarande har trasiga kopior av gener som kodar för produktion av tandemalj?
  * Dr Benjamin Carson artikeln, var det en ärlig presentation av vad som kritiserades, du fick en hel del kommentarer men du svarade aldrig.
  * Nonfictions frågor ang vilken din evidens är för att någon gud (vilken?) skapat några arter — och hur prövar (eller verifierar) vi föreställningen om att den här guden har ”byggt in” mekanismer för variation?
  * Lars Johan Erkell mflr väntar nog på att du svarar honom ang. kromosomfusionen?
  * Diskussionen kring Sarfati videon som säkert hade blivit intressant uteblev du från.
  * Lars Johan Erkäll frågade dig ang vilka ”nya” egenskaper som skiljer människor från apor?
  * Människor med svansar, du skulle återkomma ang det?
  * Italienska ödlorna under inlägget om rekordsnabba hönor
  * Lars Johan Erkälls fråga ang. varför den vetenskapliga metoden verkar fungera bra utom när den strider mot din tro
  * Jonathans svar under Diamanten: den skapelsetroendes bästa vän.
  * Lars Johan Erkells frågor ang. vilken mekanism hindrar mikroevolution att övergå i makroevolution samt positiva bevis för kreationism.
  * Thomas Schwartz kommentarer kring Hastigt begravda djur.
  * Thomas Schwartz kommentarer kring Ockham
  * Jonathans kommentarer kring Märkliga geologiska böjelser
  * Lars Johan Erkells kommentarer kring skapelsetro på NO-lektioner
  * Lars Johan Erkells fråga under inlägget Bilogiska superdatorer. ”Den ultimata [förklaringen] är ju rätt självklar”, skriver du – skulle du kunna formulera den ultimata förklaringen i ett skapelse- eller ID-perspektiv på ett sätt som är empiriskt verifierbart?”

   
  • Johannes Axelsson

   3 juni, 2012 at 17:26

   Listan kan säkert göras längre. Bland kommentarerna nedan finns det t ex ytterligare ett tiotal frågor som någon kanske får för sig att det inte finns svar på och skulle vilja lägga till i min att-göra-lista. En del av frågorna som du syftar på känner jag själv att jag vill följa upp senare. En del av dem tycker jag är ointressanta och irrelevanta. Sorry. Men om du inte gillar det jag skriver (och tydligen inte skriver)… så är det ingen som tvingar dig att hänga här (eller är det det?)

   När jag hänvisar till tidigare inlägg som du tycker har påvisats som felaktiga, så är det för att jag helt enkelt inte håller med. Jag tycker alltså att inläggen fortfarande håller. Om jag har skrivit något felaktigt så rättar jag självklart till det. Projicerar du din egen ohederlighet på mig?

    
   • Mattias

    4 juni, 2012 at 07:31

    Jag menar inte att du inte skulle ha svar men det man kan lätt få intrycket att du inte har svar eftersom du i väldigt sällan bemöter de frågor du får när du kommer med påståenden kring olika vetenskapliga områden. Vi kan exempelvis ta det kosmologiska argumentet som du då möjligen fortfarande anser håller enligt din ovanstående kommentar. Hur använder du det för att bevisa din gud? Du ville om jag inte minns fel mena på att det var just ett sådant. Om du inte kan använda det är det då ärligt av dig att lyfta fram det som ett argument? Du har säkert ett svar, kanske var det för trivialt för att du skulle bemöda dig att nedteckna det men jag har svårt att se hur du kommer fram till din gud med hjälp av det, säkert är jag inte helt ensam om det. Humor me please.

     
 2. Andreas

  1 juni, 2012 at 08:10

  Varför har neandertalarna inte samma DNA som oss? Har du sett ”Who wrote the bible” http://video.google.com/videoplay?docid=2061773048178434620 ?

   
 3. Peter Lundin (@3ntangled)

  1 juni, 2012 at 09:55

  ”Finns det egentligen någon anledning att inte tro på det som står i Bibeln? Varför skulle författarna ljuga?”

  Finns det egentligen någon anledning att inte tro på evolutionsteorin? Varför skulle forskarna ljuga?

   
  • nanowire

   1 juni, 2012 at 10:42

   ”Finns det egentligen någon anledning att inte tro på det som står i Bibeln? Varför skulle författarna ljuga?”

   Det är dessutom en falsk dikotomi. Att författarna inte ljuger behöver inte betyda att det som står är sant.

   Och varför skulle förresten författarna till alla andra religiösa skrifter ljuga?

    
   • jon

    1 juni, 2012 at 19:19

    ”Och varför skulle förresten författarna till alla andra religiösa skrifter ljuga?”
    Ja varför ska man tro på en rätt sentida gren inom kristendomen framför andra betydligt äldre religioner. Vad gör bibeln, som är skriven av människor, mer trovärdig än koranen som sägs vara dikterad direkt av gud? Varför nämns aldrig mormons bok som till och med har vittnen som intygar om dess ursprung? http://scriptures.lds.org/sv/bm/eghtwtns

    Ska vi acceptera religiösa skrifter som 100% sanna så ställer det till mer problem än vad det löser. Problematiken om livets och proteinernas uppkomst kan man förvisso lösa, åtminstonde tills vidare, med att hänvisa till gud.

    Personligen tror jag det är lättare att förklara livets och proteinernas uppkomst än att förklara guds uppkomst.

     
 4. Erik Lundin

  1 juni, 2012 at 10:36

  God morgon Johannes.

  Om nu så mycket talar för den bibliska världsbilden enligt dig, varför är det då inte denna värdsbild som den vetenskapliga metoden har kommit fram till?

  Är det för att det är fel på den vetenskapliga metoden, för att forskare är inkompetenta eller är det vetenskapliga samfundet helt enkelt en ateistisk sammansvärjning?

   
 5. myrklafsaren

  1 juni, 2012 at 10:38

  Nu fick man sig iallafall ett gott skratt ”jag tycker det är mycket ologiskt att den första cellen skulle ha uppstått genom naturliga processer – det är kemiskt och matematiskt absurt.”
  Aj aj, du söker efter logik, iofs ett behjärtansvärt drag hos en religiös människa.
  Men svaret på hur den uppstod blev att den skapades av en varelse som inte ens är en varelse, som står utanför både tiden och rummet och inte ens består av materia, men som ändå kan tänka och skapa saker, trots att han inte har något att tänka eller skapa med.
  Alltså det mest ologiska och absurda som som någon människa någonsin hört talas om, blir i dina ögon logiskt och tydligen även kemiskt och matematiskt rätt för att vetenskapen ännu inte i detalj har förklarat hur den första cellen bildades.
  Känns det inte lite löjligt att använda sådana begrepp som ologiskt och absurt när dom ändå inte betyder ett skvatt för dina förklaringar om universum.
  Varför inte vara lika ödmjuk som vetenskapen istället och nöja dig med att du inget vet och
  har du någon bra plan för vad du gör den dagen forskarna löser även detta problem?

   
 6. kris08

  1 juni, 2012 at 16:17

  O sancta simplicitas!

   
 7. Johnny Lilja

  3 juni, 2012 at 10:51

  Vem tror på det här?
  ”Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets.”
  (2 Krön 4:2)
  Platt Jord ”Trädet växte sig stort & väldigt och nådde ända upp till himlen, så att det syntes till världens ände”
  Platt cirkel: ”ovan jordens rund,Han breder ut himlen som en duk, spänner upp den som ett tält att bo i”
  Jorden var platt på den tiden ”på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen”

   
 8. Johnny Lilja

  5 juni, 2012 at 17:21

  Bara ett litet tillägg. En intervju med en f.d. kreationist tillför väl en intressant dimension
  http://www.fritankesmedja.se/maria-gunther-axelsson-en-ex-kreationist-talar-ut

   
  • Mattias Larsson

   5 juni, 2012 at 22:52

   Ja, hennes bok Big Bang Eller Varde Ljus? är verkligen läsvärd. Den borde framför allt Johannes läsa.

    

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: