RSS

Starka reaktioner när hjärnkirurgen blev inbjuden som talare

10 Maj

Dr Benjamin Carson – Foto: John Hopkins Hospital

Dr Ben Carson är förmodligen världens mest kända och uppskattade hjärnkirurg. Det har till och med gjorts en film om hans livshistoria (Gifted hands: The Ben Carson Story). Det finns mycket jag skulle vilja berätta om honom, men det får bli en annan gång. Just nu är Carson aktuell på grund av starka reaktioner från lärare, studenter och personal vid Emory University i Atlanta. Carson har nämligen blivit inbjuden att hålla tal till de studenter som tar examen den 14 maj, och det gillas inte av de nära 500 personer som har undertecknat ett öppet brev som publicerats i universitets studenttidning.

Vad är det då som de reagerar så starkt emot? Jo, att Ben Carson är skapelsetroende. De är oroliga eftersom han uppfattas som en som ”förstår vetenskap” och att detta i sig kan göra att folk börjar betrakta skapelsetro som ett intellektuellt hederligt alternativ. De reagerar alltså inte på något som Ben Carson förväntas säga i sitt tal, utan helt på att han inte tror på evolutionen.

Nedan följer brevet som publicerades i The Emory Wheel 23 april, och som undertecknats av 494 personer

To the Editor:

We are writing to call the attention of the Emory Community to this year’s commencement speaker’s denial of evolution. Dr. Ben Carson is a world-renowned neurosurgeon, who has advanced medicine and who has supported the education of countless children through his philanthropic organization. These accomplishments can provide a great inspiration to graduating Emory students. But, as those students, their families, and the Emory Community listen to his speech, we ask you to also consider the enormous positive impact of science on our lives and how that science rests squarely on the shoulders of evolution.

What is most deeply concerning about Dr. Carson’s dismissal of evolution is that he equates the acceptance of evolution with a lack of ethics and morality. In an interview published on the Adventist Review website he states, ”Ultimately, if you accept the evolutionary theory, you dismiss ethics, you don’t have to abide by a set of moral codes, you determine your own conscience based on your own desires.”

Dr. Carson insists on not seeing a difference between science, which is predictive and falsifiable, and religious belief systems, which by their very nature cannot be falsified. This is especially troubling since his great achievements in medicine allow him to be viewed as someone who ”understands science.”

Accepting evolution, and the scientific method in general, are not at odds with being moral or religious, as is well demonstrated by strongly religious scientists, and political and academic leaders, including Francis Collins (director of the National Institutes of Health), President Jimmy Carter, and many of the faculty and students who will be attending commencement on May 14th.

Dr. Carson argues that there is no evidence for evolution, that there are no transitional fossils that provide evidence for the evolution of humans from a common ancestor with others apes, that evolution is a wholly random process, and that life is too complex to have originated by the natural process of evolution. All of these claims are incorrect. The evidence for evolution is overwhelming: ape-human transitional fossils are discovered at an ever increasing rate, and the processes by which organisms evolve new and more complex body plans are now known to be caused by relatively simple alterations of the expression of small numbers of developmental genes. Our understanding of the evolutionary process has advanced our ability to develop animal models for disease, our ability to combat the spread of infectious disease and, in point of fact, the work of Dr. Carson himself is based on scientific advances fostered by an understanding of evolution. Finally, much of the research at this University is based on advances fostered by an understanding of evolution.

The theory of evolution is as strongly supported as the theory of gravity and the theory that infectious diseases are caused by micro-organisms. Dismissing evolution disregards the importance of science and critical thinking to society. Stating that those who accept the underlying principle of biology and medicine are unethical not only encourages the insertion of unnecessary and destructive wedges between Americans but stands against many of the ideals of this University.

Written by:
J. de Roode (Department of Biology)
A. Eisen (Department of Biology)
N. Gerardo (Department of Biology)
I. Nemenman (Departments of Biology and Physics)

Man kan även läsa en artikel i Inside Higher Ed där Ben Carson svarar i en intervju, eller den intervju i Adventist Review som citerats i brevet.

Annons
 

Etiketter:

31 svar till “Starka reaktioner när hjärnkirurgen blev inbjuden som talare

 1. Göran Blixt

  11 maj, 2012 at 15:58

  Helt otroligt, när ska evolutionister inse sin egen arrogans att de har inte hittat svaret på livets ursprung och utveckling. De säger att kreationister är fientliga till kritiskt tänkande, men vi ser mer och mer att det är de själva som är det största hotet för kritiskt tänkande och vetenskap i allmänhet.
  Kritik mot att Gud skapade världen har funnits under hela jordens historia. Detta är sannerligen ett uppfyllande av Bibelns profetior:
  ”18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20, Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.
  21, Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22, De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23, De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24,28, Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär… Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag.”

  Detta är inte sund skepticism, utan envishet. Ärlighet är att inte låta ‘popularitet och grupptryck’ avgöra din världsbild – vilket ligger till grunden för typ all forskning idag. Man säger ”alla vet ju att Evolutionsteorin är så etablerad som gravitationsteorin så därför måste vi jobba inom dess paradigm”. Detta är en sån lögn och alla som undersöker lite själva inser att evolutionen läcker som ett såll.

  Jag tror att (om evolutionen vågar kritisera sin egen ‘vetenskapliga’ teori) så kommer evolutionen snart falla i vetenskapligt tillförtroende och bli mer en tabu teori. Som någon sa tidigare, evolutionen skjuter sig själv i foten. Vetenskapen går framåt och avslöjar sig succesivt själv (t.ex. 99% apa-människa genomlikheten, övergångsformer som inte är det, rudimentära organ som inte är rudimentära osvosv.)

  Men det riktiga problemet ligger så klart djupare än teorier.

   
  • Johnny Lilja

   12 maj, 2012 at 13:21

   Evolutionsteorin säger sig INTE ha svaret på livets ursprung. Evolutionsteorin handlar inte om livets urspung. Den missuppfattningen framförs gång på gång av kreationisterna. Ett gott bevis på att de inte är speciellt insatta. Rent konkret innbär det att evolutionen fungerar OAVSETT livets ursprung vilket innebär att även fler och fler religiösa människor börjar förstå att vetenskapsmännen inte är några idioter utan faktiskt vet vad de sysslar med.
   Evolutionen är MINDRE ifrågasatt än den nuvarande gravitationsteorin.
   Vetenskapen går framåt. de sk. övergångsformerna blir allt fler etc. och därför står evolutionsteorin starkare än någonsin. De kreationistiska påsåenden som jag hört sedan 90-talet att evolutionsteorin är på väg att försvinna etc. hör till fantasins värld.

    
   • Sven Alfen

    12 maj, 2012 at 23:07

    Denna distinktion är något som evolutionister ofta lyfter fram. Anledningen är att det inte finns några bevis för big bang (liksom det inte finns bevis för naturalistisk darwinism / evolutionsteorin.)
    OM evolutionister var så angelägna att separera mellan abiogenesis och utvecklingslära och de inser att det inte finns några belägg för big bang, varför lyfter evolutionister fortfarande fram Big Bang som ‘början’ på evolutionsprocessen (gång på gång)…
    Wikipedia skiljer t.ex. inte på livets ursprung och evolutionsteorin då Big Bang, enligt dom, är den första ‘evolutionen’ -kosmisk evolution: ”There is little evidence regarding the absolute earliest instant of the expansion… ” (men så skrivs det ändå att Big Bang ”describes and explains the general evolution of the universe going forward from that point on.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang). se även (https://www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/splash.html)

    Sen är det bullshit att evolutionister är så ärliga som de lyfter fram sig att vara… T.ex. har nya fossiler hittats som totalt omkullkastar tidigare teorier om dinosaurie-fågel evolutionen ( ttp://www.foxnews.com/story/0,2933,281833,00.html) men då detta inte passar paradigmet skjuts det åt sidan som en ‘ooopart (out of order)’.
    Man har upptäckt att det inte tar miljontals år för Kol eller olja att skapas (http://www.yecheadquarters.org/shame.44.html, http://www.yecheadquarters.org/shame.41.html, http://www.changingworldtech.com/what/index.asp) men då detta inte passar paradigmet och den hela evolutions kon inte FÅR ifrågasättas då den ”är lika reell som gravitationsteorin” (BS då elektricitet är testbart, observerbart mm (något evolutionsteorin INTE är)).
    Läs mer här (http://www.yecheadquarters.org/theistic_evolution.2.html). Evolutionsteorin kommer motbevisa sig själv så småningom, mark my words… Den är otroligt löjlig…

     
    • Thomas Schwartz

     13 maj, 2012 at 01:07

     Sven, att du som kreationist inte kan skilja på big bang (kosmologi), evolution (biologi), abiogenesis (kemi) är väll bara väntat. Att du citerar foxnews som stöd för att någon vetenskaplig teori skulle kullkastats är inte heller oväntat.

     Men seriöst, ”‘är lika reell som gravitationsteorin’ (BS då elektricitet är testbart…”??

     Varför tar du del av en diskussion om naturvetenskap när du blandar ihop gravitation med elektricitet? Johannes har bättre koll på läroplaner än jag, men säkerligen bör redan högstadieelever i den obligatoriska grundskolan ha lärt sig tillräckligt om gravitation och elektricitet för att veta att den senare inte används för att bekräfta den förra?

      
    • Johnny Lilja

     13 maj, 2012 at 10:37

     Nej du drar helt felaktiga slutsatser! Vi gör distinktionen därför att big bang och evolutionsteorin tillhör helt olika vetenskaper. Den ena kallas biologi och den andra fysik (astronomi).
     Wikin utgår (tydligen felaktigt) att alla förstår att ordet evolution kan ha olika betydelser. De utgår från att alla förstår att en artikel om fysik inte innehåller BIOLOGISK evolution. Evolution i allmän betydelse är väl närmast ”utveckling”.
     http://sv.wikipedia.org/wiki/Evolution_(olika_betydelser)

     Evolutionsteorin handlar om biologisk utveckling:
     ”Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer. Evolutionsteorin beskriver hur ärftliga egenskaper i en population förändras från generation till generation genom olika processer. Evolution är ursprunget till den stora variation som finns i den biologiska världen: de nu förekommande arterna är alla besläktade genom ett gemensamt ursprung, och med tiden utvecklas nya arter från de existerande genom artbildning, en produkt av små successiva förändringar över stora tidsrymder.

     De ärftliga egenskaperna finns i generna. I dessa uppstår då och då slumpvisa förändringar, så kallade mutationer, som oftast är mycket små. De olika varianter av motsvarande gener som uppstår på detta sätt kallas alleler. Evolutionen inträffar när alleler blir mer vanliga eller mindre vanliga.

     Med evolutionsteorin menas den vetenskapliga modell som beskriver hur allt liv på jorden har utvecklats från en gemensam urform. Ibland används ordet evolution också som synonym till evolutionsteorin eller utvecklingsläran.” WIKI
     Som du ser ingår inte en förmodad kemisk evolution i evolutionsteorin.

     Abiogenes av a- (icke) och biogenes (bildat genom levande organismer) handlar om livets uppkomst ur icke-liv. Termen kan syfta på flera slags teorier:

     1) Evolutionsteorin förutsätter inte big bang. Även om Zeus eller nån trollade fram universum så funkar evolutionsteorin
     2) Evolutionsteorin är inte beroende av hur livet kom till. Även om Oden eller nån trollade fram urcellen Ellen så funkar evolutionsteorin.

     Det är en väldigt märklig slutsats att en fågellik dinosaurie kullkastar teorin om att fåglarna härstammar från dinosaurierna. Den vetenskapliga debatten om fåglarnas ursprung har pågått i många år. Det är förstås okänt för kreationisterna. Enligt deras märkligt färgade konspirationsteorier så finns ingen vetenskaplig debatt. Men snälla nån! Masa sig iväg till biblioteket och läs ett nummer av Scentific American eller New Scientist!
     OK, så du kan inte skilja på elekticitet och gravitation…..Eller big bang och evolutionsteorin. Inte konstigt när jag ser dina källor….
     Men du kan ändå så mycket vetenskap att du kan slå det biologiska forskarsamhället på fingrarna.

     OK, om du nu skulle läsa ex New Scientist så skulle du veta att den nuvarande gravitationsteorin varit under omprövning i många år.
     http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantgravitation
     .

      
 2. Dan

  11 maj, 2012 at 19:08

  Johannes, jag har två frågor kring det som är brevets viktigaste kritik mot Dr Benjamin Carson (det att han påstår att den som accepterar evolutionsteorin avfärdar etik och moral och har ett samvete baserat på sina egna begär).

  1. Är det en korrekt tolkning av var Dr Benjamin Carson står?
  2. Oavsett om det är en korrekt tolkning eller inte, hur anser du evolutionsteorin påverkar människors moral?

   
  • -A-

   12 maj, 2012 at 19:07

   Bara en inflikning angående vad Carson sagt (och inte sagt) som jag även postat lite längre ner…

   Såhär står det i Washington Posts artikel om de påstådda uttalandena:

   ”…Carson told Inside Higher Ed that the Review article had not published his complete quote and that he does not think evolutionists are unethical. Here’s what he told Inside Higher Ed:

   “It would have been extremely courteous if they had asked me whether it was true that I said people who are evolutionist are unethical, which I never did. Those of us who believe in God and derive our sense of right and wrong and ethics from God’s word really have no difficulty whatsoever defining where our ethics come from. People who believe in survival of the fittest might have more difficulty deriving where their ethics come from. A lot of evolutionists are very ethical people.”

   http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/post/ben-carsons-creationist-views-spark-controvery-over-commencement-speech/2012/05/08/gIQAi0vsBU_blog.html

   http://www.insidehighered.com/news/2012/05/08/commencement-speakers-creationist-views-prompt-criticism-emory

    
   • Dan

    12 maj, 2012 at 19:46

    Ok, så svaret på min första fråga är att adventistreview (http://www.adventistreview.org/2004-1509/story2.html) felciterade Carson. Fair enough.

    Då saknar jag bara svar på min andra fråga: hur påverkar evolutionsteorin människors moral anser du (Johannes)?

     
    • Jonathan

     15 maj, 2012 at 11:21

     ”You and me, baby ain’t nothing but mammals, so let’s do it like they do on the Discovery Channel.”

      
    • Dan

     18 maj, 2012 at 18:42

     Johannes, jag är ärligt nyfiken. Hur påverkar evolutionsteorin människors moral anser du?

      
 3. Rolf Lampa

  11 maj, 2012 at 20:19

  Helt otroligt.

  Denna smutsiga historia säger verkligen något om evolutionisters moral. Det man kan hoppas på är att några evolutionister skäms, och vaknar.

  Vidrigt.

  // Rolf Lampa

   
  • Dan

   11 maj, 2012 at 20:40

   Vad säger denna historia om evolutionisters moral?

    
   • Dan

    18 maj, 2012 at 18:41

    Inget svar från Rolf om vad denna historia säger om evolutionisters moral. Jag drar därmed slutsatsen att denna historia inte säger någonting om evolutionisters moral!

     
  • Erik Lundin

   12 maj, 2012 at 10:06

   Vilka är det som räknas som ”evolutionister” och vad vet du om deras moral?

    
   • Erik Lundin

    19 maj, 2012 at 09:58

    Jag drar även slutsatsen här att Rolf inte vet vilka som räknas som ”evolutionister” och han vet i själva verket ingenting om deras moral.

     
  • Mattias

   15 maj, 2012 at 19:28

   Ditt inlägg tror jag säger betydligt mer om dig själv.

    
 4. kris08

  11 maj, 2012 at 22:22

  ”Ultimately, if you accept the evolutionary theory, you dismiss ethics, you don’t have to abide by a set of moral codes, you determine your own conscience based on your own desires. You have no reason for things such as selfless love, when a father dives in to save his son from drowning. ”

  Vidrigt var ordet!

   
 5. Ludvig Grahn

  11 maj, 2012 at 23:23

  Tja, om det stämmer att han har gjort de där uttalandena om moral och etik så var det väl ett väldigt välformulerat och nödvändigt brev. Och, du förenklar ju historien, Johannes, läs hela brevet!

   
 6. Nonfiction

  12 maj, 2012 at 09:19

  ”De reagerar alltså inte på något som Ben Carson förväntas säga i sitt tal, utan helt på att han inte tror på evolutionen.”

  Det var en egendomlig förenkling. Har du själv läst det brev du kommenterar? Man är väldigt mycket mer specifik i sin kritik än så.

   
 7. Erik Lundin

  12 maj, 2012 at 10:28

  ”By believing we are the product of random acts, we eliminate morality and the basis of ethical behavior. For if there is no such thing as moral authority, you can do anything you want. You make everything relative, and there’s no reason for any of our higher values.”

  ”Ultimately, if you accept the evolutionary theory, you dismiss ethics, you don’t have to abide by a set of moral codes, you determine your own conscience based on your own desires. You have no reason for things such as selfless love, when a father dives in to save his son from drowning.”

  Ben Carson låter inte som den sortens person jag vill sätta mig och ta en kaffe med. Jag hade gärna skrivit under brevet.

   
  • -A-

   12 maj, 2012 at 17:48

   ”Carson is world renowned for his work with children, becoming in 1987 the first surgeon to successfully separate siamese twins conjoined at the back of the head. In 2000 he was awarded the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award in the United States.”

   Du får dricka kaffe med vem du vill, men jag tror du vet alldeles för lite om Ben Carson för att göra det uttalandet.

    
 8. Thomas Schwartz

  12 maj, 2012 at 10:31

  En annan adventistblogg har kommenterat den här situationen, jag citerar en bit:

  ”Are there evolutionist bullies out there? Yes. But these medical students and faculty at Emory University are not. They wrote a letter to the editor of the school’s newspaper. (What intimidation!) In this letter they did not call for protests or for the administration to rescind the invitation. They did not call for anything. They merely voiced their difference of opinion on ethics and evolution from Ben Carson. They praised his achievements while voicing their deep concern about what he thinks of the ethics of people who take evolution seriously. Here is how they closed their short letter.

  The theory of evolution is as strongly supported as the theory of gravity and the theory that infectious diseases are caused by micro-organisms. Dismissing evolution disregards the importance of science and critical thinking to society. Stating that those who accept the underlying principle of biology and medicine are unethical not only encourages the insertion of unnecessary and destructive wedges between Americans but stands against many of the ideals of this University.
  The roughly 500 scientists and doctors left it at that. They were concerned with wedges and protecting the ideals of their community. Just like everyone else. Anyone feeling intimidated by that probably has some deeper epistemological issues with which to deal.

  No one doubts that Ben Carson’s hands are gifted. He is a world renowned neurosurgeon, a giving person and a famous Seventh-day Adventist. But his statements to the Adventist Review and what he’s said subsequently about ethics and evolution do show that he’s not very aware of the serious writing that have been done on ethics post-Darwin. When he says, ”For if there is no such thing as moral authority, you can do anything you want,” he’s right to note a serious question, but he fails his audience in and out of the church by not recognizing that people have wrestled with that question for ages and have come up with some pretty good reasons to be moral without buying into Divine Command Theory. Carson should at least acknowledge, if not read, the work of serious Christians and non-believers on ethics in an age skeptical of the deontological.

  …..

  Given a chance, thanks to the publication of the letter, Ben Carson clarified his remarks: ”A lot of evolutionists are very ethical people.”

  Those trying to turn this into a showdown between Creation and Evolution are the real bullies. They are manipulating the evidence for their own political ends. I like Ben Carson even though I disagree with his theory of origins, and I don’t think that it’s ethical for him to be treated this way. If we can’t be honest about the facts in a 541-word letter, how are we going to make sense of our world?

  http://spectrummagazine.org/blog/2012/05/11/ethics-evolution-and-ben-carson

   
  • Mattias Larsson

   12 maj, 2012 at 11:05

   Thomas S: Det tyckte jag var ett mycket tänkvärt inlägg. Tack för att du lyckades gräva fram det. Man blir faktiskt lite rörd när man läser det här. Det finns verkligen en vilja till klarhet och rationell dialog som förenar folk från de mest skilda perspektiv, och en del av behållningen med den här bloggen är att man får se ganska mycket sådant som man aldrig annars skulle ha stött på.

    
   • Thomas Schwartz

    12 maj, 2012 at 11:46

    Jag håller med. Du har ju också länkat till en hel del tänkvärt Mattias.

     
 9. Johnny Lilja

  12 maj, 2012 at 13:30

  ”Dr. Carson insists on not seeing a difference between science, which is predictive and falsifiable, and religious belief systems, which by their very nature cannot be falsified”
  Hans uttalande om moral är ju dessutom helt verklighetsfrämmande.
  Ja, jag måste säga att en sådan talare inte är lämplig på ett universitet. Han representerar ju trots allt unversitet och i förlängningen universitets anställda i den här situationen. Därför är det i högsta grad rimligt att de får ha ett ord med i laget!

   
 10. Erik

  12 maj, 2012 at 17:21

  Uppdatering från den 11/5. Enligt en av kommentatorerna på Spectrumartikeln så skickade en av de ursprungliga upphovsmakarna till brevet ett uppföljande brev till skoltidningen :

  ”On Thursday 26 April, President Jim Wagner met with the Faculty Science Council, and one of the items on the agenda was the Emory Wheel Letter. We had an enormously positive and fruitful discussion with President Wagner, who had been made aware of the letter earlier in the week. Starting off this discussion was the mutual agreement that Dr. Carson is a fantastic physician, who is likely to inspire many young people in realizing their dreams to become medical doctors.

  President Wagner explained that the committee who had invited Dr. Carson and recommended him for an honorary degree (in Humane Letters, not Science) had not explored fully Dr. Carson¹s views on evolution. He explained that the University has already implemented an additional background checking step in the procedures that will lead to commencement speaker invitations and the awarding of honorary degrees in the future. Overall, President Wagner thanked all those who signed the letter for bringing up this important issue, and for starting a valuable discussion among the Emory community. He expressed his hopes that this discussion can be followed up in the fall, with a College-wide discussion on truth and systems of belief.

  Thanks again for your support,

  Jacobus (Jaap) de Roode Assistant Professor of Biology Emory University”

  Dr Carson kommer alltså med största sannolikhet att föreläsa.

   
 11. Christian K.

  15 maj, 2012 at 12:19

  Dr Sanford (uppfinnaren av ‘the gene gun’) beskriver sin resa från evolutionist till skapelsetroende och hur otroligt svårt det ÄR att vara troende i Vetenskapliga cirklar.
  ‘I think the academic environment is very hostile to the very idea of a living and active God, making it almost impossible for a genuine Christian to feel open or welcome.

  http://creation.com/geneticist-evolution-impossible

   
   • Christian K.

    15 maj, 2012 at 12:22

    ”Consequently, in the present intellectual climate, to reject evolutionary theory has the appearance of rejecting science itself. This is totally upside down.”

     
    • Christian K.

     15 maj, 2012 at 12:23

     ”An axiomatic statement often repeated by biologists is: “Nothing makes sense in biology, except in the light of evolution”. However, nothing could be further from the truth! I believe that apart from ideology, the truth is exactly the opposite: “Nothing makes sense in biology except in the light of design” – Dr. Sanford

      

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: