RSS

Kvack så mycket!

09 Maj

Foto: Wikipedia user Alexander Klink

I den skeptiska podcasten Kvack! har jag blivit tilldelad utmärkelsen Veckans KvackYou (som verkar ha hämtat inspiration från voffarnas utmärkelse Årets förvillare). Detta inslag i programmet är tänkt att knyta ihop varje program och handlar om att utse en person eller organisation som har gjort något ”extra klandervärt”. Det är tydligen första gången man har med detta inslag, och det kan höras här (från 1:06:30). Jag tänkte jag skulle ta tillfället i akt och bemöta några av de saker som kvackarna säger om mig och om skapelsetroende i allmänhet.

”… tycks hänga upp sig lite på det faktum att Newton …
var kristen då, precis som alla var när Newton levde …”

Sir Isaac Newton betraktas av många som den främste vetenskapsman som någonsin levt – och han var skapelsetroende. Invändningen att han skulle ha varit det bara för att alla var det eller för att han var tvingad till det, har jag bemött i det här inlägget. Newton var inte bara kristen till namnet. Hans tro genomsyrade hela hans liv och hans syn på naturvetenskapen. Några citat:

”I have a fundamental belief in the Bible as the Word of God, written by men who were inspired. I study the Bible daily.”

”Atheism is so senseless. When I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance.”

Johannes presenterar sig själv på sin blogg som… att han är kristen (det är det han säger först),
i andra hand är han bibelläsande, i tredje hand är han skapelsetroende … och sista hand är han NO-lärare.

Jag har aldrig tänkt på det som en rangordning. NO-lärare är ett substantiv och sådana brukar komma efter adjektiven. Men om jag skulle vara tvungen att välja skulle jag vara kristen i första hand. Bibelläsande och skapelsetroende beskriver vilken sorts kristen jag är och syftar även på Newton.

Johannes … ser sig själv som lite mobbad … de är mobbade (kreationisterna)
av sånna här trista biologer /…/ å de är så mobbade de är så mobbade

Ett typiskt beteende hos mobbare är just att håna den mobbade för att denne upplever sig vara mobbad. Kvackarna uppvisar här just ett sådant beteende. De skapelsetroende som är trygga i sin tro och har vant sig vid den typen av bemötande påverkas inte särskilt mycket av tom kritik som denna. De som inte är helt trygga i sin tro eller känner att de inte har några bra argument orkar inte stå emot och väljer därför att kapitulera för trycket. Och det är precis vad förtryckarna vill, antar jag: skrämmas till omvändelse. Diskriminering mot skapelsetroende blir allt vanligare och tonen blir allt hårdare. Vad jag säger i mitt inlägg Ett gott skratt förlänger … Jordens ålder?, som kvackarna hänvisar till, är dock inte hur jobbigt detta är för skapelsetroende, utan vilket misslyckande det i själva verket innebär för evolutionisterna, när de i brist på övertygande argument måste ta till förlöjligande för att vinna över folk på sin sida.

Vad Johannes gillar att hävda då – det är det här jag ställer mig först och främst emot –
är att det finns någon sorts relativism inom kunskap,
 att bevis och evidens kan peka åt olika håll samtidigt.
/…/ Det är inte så att det finns bevis mot och för samtidigt.

Här uppvisar programledaren en övertro till vetenskapens fantastiska förmågor. Han har förstås rätt i att två förklaringar inte båda kan vara sanna om de motsäger varandra. Sanningen är ju som den är oavsett om vi tror på den eller ej. Däremot är vår bild av hur denna sanning ser ut under ständig förändring och utveckling. Jag tror att de allra flesta som är naturvetenskapligt skolade skulle hålla med mig om att samma iakttagelse kan tolkas på flera olika sätt. Bland forskarna pågår det ständiga diskussioner om vilka modeller som är bäst på att förklara det vi ser – inte vilken modell som är ensam om att kunna förklara någonting överhuvudtaget.

Det som han har störst problem med, och det som många troende har störst problem med:
… makroevolution kontra mikroevolution. 

Det är snarare evolutionister som har problem med mikroevolution och makroevolution, eller evolution överhuvudtaget. Deras problem ligger i att bevisa att någon form av utveckling egentligen sker, och att det inte bara är biologisk variation vi ser – en omfördelning av befintligt genetiskt material. Den genetiska koden kan visserligen skriva om sig själv, men det verkar ske enligt inprogrammerade mönster som förvånade genetiker just nu är i färd med att utforska. Jag gissar att synen på slumpmässiga mutationer och naturligt urval som evolutionens motor kommer att vara helt ute om ett decennium eller två.

Man hävdar att: makroevolution finns inte, utan arter skapas av Gud.

När Gud skapade arterna såg de inte ut exakt som de gör idag. Han byggde in en fantastik mekanism till anpassning genom biologisk variation.

Det är lite svårt att hävda att olika virus inte muterar, för det kan vi faktiskt bevittna i labb numera.

Så vitt jag vet är det ingen som förnekar att det sker mutationer. Det finns många genetiska sjukdomar som orsakats av skadliga mutationer och vi skapelsetroende ser dessa som dödliga tecken på den degenerering som sker och har skett ända sedan syndafallet. Frågan är om det ens finns några positiva mutationer som kan leda utvecklingen framåt.

Makroevolution är mikroevolution över lång tid

Det är därför man vill att det ska ha gått många många miljoner år, för att man tror att det ökar sannolikheten för det osannolika. Men lång tid skapar egentligen bara mer problem för evolutionen, eftersom det hinner bli fler skadliga mutationer. Man kan inte förvandla en nedförsbacke till en uppförsbacke genom att göra den ofantligt lång. Det blir bara en ännu längre nedförsbacke.

Så Johannes, du är en skam för lärarkåren och du borde skämmas tycker jag.
Du är fientlig mot kunskap, vill förstöra kunskap och ersätta kunskap med vidskepelse.
Och för det så säger jag: Kvack you, Johannes Axelsson!

Kvack för den! Jag håller absolut med om att den lärare som vill förstöra kunskap och ersätta den med vidskepelse borde skämmas. Men jag tror inte att vanligt folk har så ont uppsåt. Därför tror jag inte heller att du är en ond människa, fastän du själv säger dig vara det på din blogg. Jag tror att du har goda avsikter, men att du helt enkelt är en av många som har grovt fel.

Jag hoppas att du som skeptiker en dag vågar tillämpa skeptiskt tänkande på det enda som skeptiker i regel inte vågar tillämpa det på: Evolutionen – den allra heligaste av alla heliga (an)kor. Kvack och hej!

Annons
 

Etiketter: ,

34 svar till “Kvack så mycket!

 1. Anders Hesselbom

  10 maj, 2012 at 22:05

  Evolutionsteorin är inte heligare än t.ex. teorin som säger att både jorden och livet är miljarder år gammal. Astrofysiker säger att universum har funnits tre gånger så länge som jorden. Men jag har förstått att du helst uttrycker ditt missnöje mot just biologer. Stämmer det?

   
  • Johannes Axelsson

   10 maj, 2012 at 22:15

   Nej, det var inte meningen att enbart rikta mig till biologer. Jag har nu ändrat det till ”Evolutionen” så att fler kan känna sig inkluderade. 🙂

    
 2. Nonfiction

  10 maj, 2012 at 22:18

  _När Gud skapade arterna såg de inte ut exakt som de gör idag. Han byggde in en fantastik mekanism till anpassning genom biologisk variation._

  Vilken evidens har du för att denna gud (vilken?) skapat några någonting? Talar du om någonting som går att verifiera empiriskt? Hur prövar vi din föreställning om att denna gud ”byggt in” en fantastisk mekanism för anpassning?

   
  • Johannes Axelsson

   11 maj, 2012 at 11:49

   Den finns en forskningsgren som kallas baraminologi. Den bedrivs av skapelsetroende forskare och handlar om att fastställa vilka som var de ursprungliga arterna.

   Den fantastiska mekanismen för anpassning studeras inom en annan forskningsgren som kallas genetik.

    
   • Nonfiction

    11 maj, 2012 at 12:07

    Johannes ,

    Det var ett väldigt undflyende svar, så jag får nog tyvärr upprepa mina frågor. Vilken är din evidens för att någon gud (vilken?) skapat några arter — och hur prövar (eller verifierar) vi din vid förställningen om att den här guden har ”byggt in” mekanismer för variation? Det här är ganska viktiga frågor, och jag skulle uppskatta om du inte bara undvek dem. Var finns evidensen för din egen förklaring? Vad har du för belägg för att det finns en gud som ”byggt in” någonting i våra gener?

     
   • Janolof

    11 maj, 2012 at 13:51

    Det blir intressant att se om de kommer fram till gemensam uppfattning om var gränserna melllan dessa ”baramin” går. Som det är nu så tycks gränserna väldigt godtyckliga, varierar på vem man frågar och vad som diskuteras. Handlar det om mikroevolution så ger man gärna snävare gänser än om det handlar om hur många djur som var med på arken.

    Jag tvivlar dock på att man når konsensus på samma sätt som inom vetenskapen. Inom vetenskapen testas alla nya ideér mot verkligheten och de som inte håller måttet faller så småningom undan. Inom religionen finns ingen sådan verklighetstest (eller så ignoreras den) och varje ny idé ger upphov till en ny trosriktning. Det gäller även de som utgår från samma heliga skrift.

     
   • Lars Johan Erkell

    11 maj, 2012 at 15:36

    Johannes,
    Baraminologi är ju en metod som testats av även en ”vanlig” forskare. Den amerikanske biologen Phil Senter har använt den på ett stort dinosauriematerial, och han kom med denna metod fram till att det bara fanns 8 ”baramin” bland dinosaurierna. Det blev grupper med en enorm inbördes variation, långt mycket större än de ”skapade slag” man brukar påstå finns bland exempelvis dagens däggdjur. Artikeln finns här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1420-9101.2011.02349.x/abstract . PZ Myers kommentar finns här: http://scienceblogs.com/pharyngula/2011/07/turnabout_is_fair_play_2.php

    Senter testade också en annan metod som används av kreationister, ”classic multidimensional scaling” (CMDS). Här blev resultaten helt annorlunda; coelurosaurier och fåglar bildade en gemensam grupp, inkluderande Archaeopteryx (!). Det här kan förstås ingen kreationist acceptera. Artikeln finns här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1420-9101.2010.02039.x/abstract

    Jag har åtskilliga gånger påpekat att det inte existerar någon kreationistisk systematik som tydligt visar vilka de ”skapade slagen” skulle vara. Vi får nog vänta länge på den systematiken, inte minst för att baraminologin i stora delar bekräftar evolutionsteorin.

     
 3. Lars Johan Erkell

  11 maj, 2012 at 09:30

  Precis, och vilka är dessa ”inprogrammerade mönster som förvånade genetiker just nu är i färd med att utforska”? Det här är ju väldigt spännade – kan du vara snäll att ge oss referenser till den vetenskapliga litteraturen?

   
  • Johannes Axelsson

   11 maj, 2012 at 11:44

   Ja, det gör jag gärna. Om du först ger mig referenser till dina påståenden om kromosomfusionen. Dvs svarar på mina invändningar i den här kommentaren.

   Det skulle även vara intressant att höra dina tankar kring det som kvackarna sa om kunskapsrelativism och bevis som pekar åt två håll samtidigt.

    
   • Lars Johan Erkell

    11 maj, 2012 at 11:59

    Johannes, jag har under flera dagar försökt publicera min kommentar i den tråden, men det har inte fungerat. Jag försökte just göra det i den här tråden istället, men det funkade inte heller. Jag skickar dig kommentaren via e-post så kanske du kan se till att den kommer in på rätt ställe?

    Vad gäller kvackarna har jag inte lyssnat på dem, så det får vi ta en annan gång.

     
    • Johannes Axelsson

     11 maj, 2012 at 12:04

     Bra att du sa det. Den hade fastnat i spam-filtret av någon anledning, men nu har jag godkänt den och filtret har förhoppningsvis lärt sig till nästa gång.

      
 4. Thomas Olsson

  11 maj, 2012 at 10:08

  Tack, Johannes! Det var ett väldigt bra svar. Och humoristiskt. Jag har ofta förundrats över det faktum att evolutionstroende väldigt ofta (min upplevelse, alltså!) är så ilskna och humorbefriade. När jag får tid, skall jag klicka på Kvack-länken och försöka hitta något roligt och/eller vänligt…

   
 5. kris08

  11 maj, 2012 at 12:18

  Underkänt!

  Omfattande efterforskningar (Wikipedia…) visar att ett Newtoncitat är felaktigt:

  ”Atheism is so senseless” is a portion of a statement Newton is known to have made in ”A short Schem of the true Religion”, but there have been no occurrences of the rest of this statement yet located prior to 1994″.

  Ska vara:

  ”Atheism is so senseless & odious to mankind that it never had many professors. Can it be by accident that all birds beasts & men have their right side & left side alike shaped (except in their bowells) & just two eyes & no more on either side the face” …

  ”Accident”? Nej, alla som inte förkastar de senaste 300 årens forskning vet hur ”birds beasts & men” utvecklas såväl från befruktning som från ett gemensamt ursprung!

   
  • Johannes Axelsson

   11 maj, 2012 at 13:21

   Citatet är skrivet av J. H. Tiner i Isaac Newton – Inventor, Scientist, and Teacher, Mon Media, Milford (Michigan), 1975.

   Antingen har Tiner (eller någon före honom) fabricerat citatet – helt i onödan i så fall, eftersom Newton uppenbarligen säger andra saker om ateism med samma poäng, vilket du själv citerar. Men det kan ju också vara så att citatet finns men att det inte har digitaliserats till sökbar form ännu.

   The Newton Project pågår fortfarande. Om man inte kan vänta på dem så kan man ju besöka the National Library of Israel, som har lagt upp en stor del av Newtons teologiska skrifter som bilder (där texten inte är sökbar).

    
   • kris08

    11 maj, 2012 at 14:38

    Organiserad ateism dök inte upp förrän slutet av 1700-talet. Innan dess var det väl snarast ett skällsord, eftersom det inte fanns något seriöst (eller legalt!) alternativ. Det krävdes ju mycket arbete att hitta naturliga förklaringar på de ”outgrundliga” eller ”mirakulösa” fenomenen i naturen, och biologi var väl knappast heller Newtons bästa gren.

    Förresten säger han i ”Seven statements on religion”:

    1 That religion & Philosophy are to be preserved distinct. We are not to introduce divine revelations into Philosophy, nor philosophical opinions into religion.

    2 That Religion & polity or the laws of God & the laws of man are to be kept distinct. We are not make the commandements of men a part of the laws of God

     
    • -A-

     12 maj, 2012 at 18:54

     Begreppet ”ateism” har dock funnits betydligt längre, även om det tidigare användes mer som ett skällsord. Men även om det inte fanns ”organiserad” ateism i samma utsträckning vid den tiden, utesluter det ju ingalunda att Newton skulle ha kunnat säga det som Johannes citerat.

      
 6. Peter Lundin (@3ntangled)

  11 maj, 2012 at 14:22

  Johannes skriver:
  ”Jag hoppas att du som skeptiker en dag vågar tillämpa skeptiskt tänkande på det enda som skeptiker i regel inte vågar tillämpa det på: Evolutionen – den allra heligaste av alla heliga (an)kor. Kvack och hej!”

  Fast det har vi (!) aldrig hävdat att vi inte är beredda att göra.

  Som du förstår så krävs det en hypotes som låter sig prövas med samma vetenskapliga metoder som ligger till grund för evolutionsteorin. I dagsläget finns det ingen sådan hypotes.

  Det finns en mängd synpunkter och åsikter, främst från det kristna skapelsetroende lägret. Tills man kan presentera belägg för sina påståenden så är det inget annat än just ”påståenden”.

  Det är möjligt att det kommer ett paradigmskifte. Kanske upptäcker man snart något revolutionerande som ställer den just nu rådande samsynen på ända. Vad vet jag. Det vore jättespännande.

  Just nu är evolutionsteorin den bästa beskrivningen om vårt ursprung som finns att tillgå.

   
  • Jonathan

   15 maj, 2012 at 11:35

   Peter Lundin skrev: ”Just nu är evolutionsteorin den bästa beskrivningen om vårt ursprung som finns att tillgå.”
   Förutsatt att det inte finns en Gud, ja.

    
   • Janolof

    15 maj, 2012 at 13:03

    Nej, evolutionsteorin förutsätter att världen är så pass logisk och begripbar att den går att undersöka vetenskapligt. Den förutsätter inte icke-existensen av en gud. Däremot förutsätter den att en eventuell gud inte blandar sig i så mycket att den påverkar de vetenskapliga undersökningarna. De förutsättelserna gäller för övrigt all vetenskap.

     
    • Janolof

     15 maj, 2012 at 14:30

     Tillägg: Och evolutionsteorin är den bästa beskrivningen om vårt ursprung som finns att tillgå, oavsett om det finns en gud eller inte.

      
     • Mattias Larsson

      15 maj, 2012 at 19:31

      Precis! Om en gud skapade oss, så använde hen en evolutionsprocess. Det följer ju ganska tydligt av tillgängliga evidens.

       
    • Jonathan

     21 maj, 2012 at 08:56

     Jag motsätter mig det. Och det gör många högt uppsatta vetenskapsmän också: “Let me summarize my views on what modern evolutionary biology tells us loud and clear … There are no gods, no purposes, no goal-directed forces of any kind. There is no life after death. When I die, I am absolutely certain that I am going to be dead. That’s the end for me. There is no ultimate foundation for ethics, no ultimate meaning to life, and no free will for humans, either.” Provine, W.B. (1994), Origins Research 16(1/2), s. 9, 30 april, 1994 (Finns på: http://www.arn.org/docs/orpages/or161/161main.htm 6 april, 2012)
     I det strikt materialistiska universumet (utan en transcendent gud) finns det dessutom ingenting som säger att logik är nyckeln till sanning. Låt mig ställa dig den frågan: Vad är orsaken till att du menar att logik kan föra oss till det som är sant? Om du svarar med logik så har du gett ett cirkelresonemang. Logik förutsätter transcendenta lagar som måste ha ett transcendent ursprung. Så om du vill använda dig av logik för att förstå världen så blir du tvungen att kliva in i ett teistiskt universum.

      
 7. LarsN

  11 maj, 2012 at 14:31

  Johannes, har du läst det sista stycket om ”forskningsgrenen” Baraminologi, som du länkade till:

  ” Baraminologi har inte producerat någon vetenskaplig forskning som gåtts igenom med peer-review. Som all kreationism så är baraminologi en pseudovetenskap och inget som skall presenteras som riktig vetenskap. ”

   
  • Johannes Axelsson

   11 maj, 2012 at 15:05

   Lars, man ska inte tro på allt som står på Wikipedia. 😉

    
   • MrArboc

    11 maj, 2012 at 15:18

    Då kanske du ska redigera Wikipediasidan och lägga in referenser?

     
    • Johannes Axelsson

     11 maj, 2012 at 15:25

     Det är nog ingen idé att försöka. Det skulle antagligen plockas bort direkt. Frågan är för infekterad och jag tycker inte det är så intressant att föra debatten på diverse wikipedia-sidor.

      
   • Nonfiction

    12 maj, 2012 at 17:01

    Johannes,

    Då ser jag fram emot ett uttömmande svar från din sida. Vilken vetenskaplig forskning som gått igenom peer-review har ”baraminologin” producerat?

     
 8. Johnny Lilja

  12 maj, 2012 at 13:02

  Det finns en broms som hindrar mikroevolutionen att verka i så många steg att en ny art kan uppstå(?)
  Kvack, kvack. Var är bromsen kära kreationister?
  Baraminologi? Baraminologi har inte producerat någon vetenskaplig forskning som gåtts igenom med peer-review. Stäämer inte det påståendet?
  Vad blir nästa steg; Intelligent gravitation? Hoppsan, det finns de som tror på det också! http://www.theonion.com/articles/evangelical-scientists-refute-gravity-with-new-int,1778/
  Trippelkvack! Vad blir då nästa steg? Intelligent interferenslära? Intelligenta vågrörelser? Åskguden som himlen att mullra?

   
 9. Jonathan

  15 maj, 2012 at 11:31

  Hehe!
  De skjöt sig verkligen i foten med att använda Mona Lisa illustrationen. ”Penslar och streck finns men därför måste Mona Lisa vara skapad av en Gud … skratt, skratt”… Ja, även om det finns streck och penslar så måste det åtminstone finnas en designer/konstnär för att Mona Lisa ska kunna komma till! Nu får kvackarna ta och förklara sig.

   
 10. Christian K.

  15 maj, 2012 at 12:07

  Det återstår fortfarande att bevisa att mutationer (den essentiella drivkraften i evolution) faktiskt gör det evolutionister påstår att den gör. Men hittils har vi bara observerat negativa konsekvenser av slumpmässig mutation, ge det nog tid och allt liv kommer utplånas av mutationer. Hur bemöter evolutionister detta mer och mer uppmärksammade faktum? Desto mer vi förstår om mutationer och dess påverkan på vårt genom, desto mer kommer evolutionen falla i skymundan tills den blir tabu… http://creation.com/time-no-friend-of-evolution

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: