RSS

Om Gud inte finns

08 Apr

Som jag ser det finns det två möjliga sätt att förhålla sig till Bibelns Gud:
Antingen finns han eller så finns han inte.

Världsbilden utan Gud

Om vi utgår från grundantagandet att det inte finns någon övernaturlig gud som står utanför tid och rum, leder det till att allt måste förklaras genom naturliga processer. Allt! Det vill säga inte bara den materia som ska lyda under naturlagarna – även tiden, rummet och till och med naturlagarna själva måste blivit till genom de naturliga processer som de är med och sätter ramarna för.

För mig låter detta fullständigt ologiskt. Jag tycker det är mycket mer logiskt att allt naturligt har ett övernaturligt ursprung, det vill säga blivit till genom en aktör som själv står utanför och är oberoende av tid, rum och de naturlagar som aktören själv bestämt. Men eftersom jag inte kan förklara varifrån Gud kommer går jag med på att likställa dessa två utgångspunkter eftersom de båda saknar förklaring:

 1. I begynnelsen fanns materian, tiden, rummet och naturlagarna.
 2. I begynnelsen fanns Gud (som är ursprunget till allt i utgångspunkt 1).

Så grundantagandet att det inte finns någon övernaturlig gud innebär egentligen att materian, tiden, rummet och naturlagarna är allt som finns och därmed allt som behövs för att förklara allt annat, t ex:

 • Universums ordning (solsystem, galaxer, galaxhopar, supergalaxhopar)
 • Livets uppkomst (den första självreplikerande molekylens tillblivelse)
 • Livets mångfald

Listan kan göras mycket längre, men jag tänker inte göra det denna gång. En sak som inte behöver förklaras är livets mening. Eftersom det inte fanns något högre syfte i själva ursprunget kan man förstås inte heller förvänta sig att det ska finnas något högre syfte med en enskild människas liv (även om man förstås kan hitta på ett syfte).

Bibeln utan Gud

Om det inte finns någon Gud måste det förstås finnas andra förklaringar till hur Bibeln blivit till. En del vill förklara det med att alltihop är påhittat av människor. Historikerna menar dock att det måste finnas något korn av sanning i det som berättas – som i ”Historien om Jesus” där man menar att personen Jesus tveklöst har funnits men att allt som berättas i evangelierna inte nödvändigtvis är sant. Detta är ett rimligt och logiskt sätt att förhålla sig till Bibeln om man utgår från att Gud inte finns. För om Gud inte finns kan inte Bibeln vara inspirerad och allt som står om Gud är förstås påhittat av människor.

Nästa gång ska jag skriva om det andra sättet att se på Bibelns Gud – alltså att han finns.

Annons
 

Etiketter: , , , , , , , , , ,

26 svar till “Om Gud inte finns

 1. MrArboc

  9 april, 2012 at 08:46

  Tänk om det finns gudar, men andra gudar än bibelns gud? Hur skulle ditt resonemang se ut om Asarna återkom från Valhall? 🙂

  Nej, jag har ingen kommentar till det du faktiskt skrivit i inlägget. Det är ganska självklart att en skapelsetroende kristen har de åsikterna.

   
  • Katja

   9 april, 2012 at 11:57

   Det är faktiskt en intressant fråga MrArboc 🙂 Alltså, vad det är som gör att just bibelns Gud är den sanna Guden, att kristendomen skulle vara sann och inte hinduismen tex? Kanske tar Johannes upp det i något inlägg framöver för det är en intressant diskussion 😛

    
   • Johannes Axelsson

    10 april, 2012 at 10:26

    I nästa inlägg (Om Gud finns) tar jag upp det här med olika gudsbilder. Jag föreslår att vi fortsätter diskussionen där.

     
 2. sikay91

  9 april, 2012 at 10:54

  Om Gud inte finns så slipper vi försöka lösa teodicéproblemet… http://sv.wikipedia.org/wiki/Teodicéproblemet

   
  • sikay91

   9 april, 2012 at 10:54

   Yey, kommentar # 1500!!! 😀

    
  • Johannes Axelsson

   10 april, 2012 at 10:15

   Teodicéproblemet? Det finns en mycket bra lösning på det, vilket framgår om man läser Bibeln. Jag har för mig att du och jag har diskuterat det tidigare. Ledtråd: den fria viljan

    
   • sikay91

    10 april, 2012 at 12:06

    Du lyssnar alltså till något i stil med ”en teodicé enligt Bibeln” på Wikipediasidan?

    I så fall vill jag först påpeka en inkonsekvens i den förklaringen som ges på Wikipedia. I citat sägs det att det är ”en ovän” (jag tolkar detta som djävulen) som har planterat ogräset, men i stycket under citatet hänvisar författaren till den fria viljan som en teodicé. Om det nu är djävulen som har placerat ut ondska och lidande i världen tycker jag att Jahve är en ganska maktlös gud om han inte kan åtgärda detta för att minska människornas lidande. Om det är Jahve som har byggt in den fria viljan och denna orsakar ondska och lidande så ljuger han (eller är schizofren) i liknelsen med ogräset genom att säga att ondskan är orsakad av en ovän.

    En intressant fråga, troligen värd ett eget blogginlägg, var är bevisen för den ”fria viljan”? Att våra beslut baseras på fysiska och kemiska processer i våra hjärnor hoppas jag att vi kan ta för givet, vad är det då som säger att våra beslut är mer än ett resultat av våra tidigare erfarenheter (inklusive värderingar orsakade av tidigare erfarenheter) och de villkor som finns för det aktuella ”valet”?

     
    • Johannes Axelsson

     10 april, 2012 at 22:50

     Jag bemöter bland annat din kommentar i mitt senaste inlägg: Newsflash: Teodicéproblemet löst!

     Anser du alltså att vi inte har någon fri vilja, eller är du bara intresserad av en diskussion om saken?

      
     • sikay91

      11 april, 2012 at 10:23

      Angående fri vilja är jag ärligt talat lite rädd för att sätta mig in i frågan. Låt mig sätta upp några premisser:

      1) Allt som sker i universum har en eller flera orsaker (inte i bemärkelsen ”syfte” utan i bemärkelsen ”något som leder till att just detta sker”).

      2) Människans tankar, beslutsprocesser, medvetande, m.m. är resultatet av biologiska processer (jonkanaler som öppnas och stängs i nervceller som en reaktion på stimuli, olika nervceller aktiverar vissa nervceller och inhiberar andra i ett specifikt mönster, et.c.).

      3) Det finns inget som är ”övernaturligt”, allt som påverkar den ”naturliga” världen på något sätt är per definition naturligt och går därmed att undersöka mha naturvetenskapen. (Utesluter alltså själ, ”spöke i maskinen”, o. dyl.)

      4) Om vi teoretiskt kunde veta ALLA* förutsättningar och villkor för en situation så skulle vi med 100 % säkerhet kunna förutspå hur den kommer att sluta. (Fullständig förståelse för ”naturlagarna”, kunskap om alla faktorer som påverkar t.ex. ett beslut).

      1 och 2 visar oss då att våra tankar och beslut är produkter av våran genetik, våra upplevelser och de villkor som ställs på oss i en given situation. Premiss nummer 3 (som jag tror är var du och jag skiljer oss åt) utesluter att vi på något sätt skulle ha en ”fri vilja” som inte går att se i varken fMRI, PET, EEG, CT eller någon framtida observationsteknik. Fyran är mer eller mindre, som jag ser det, dödsstöten för att någon individ ska ha vad man kan kalla en ”fri vilja”, förutsatt att mina tre tidigare premisser gäller. Självklart får man inte glömma att det faktiskt kan komma någon ny teknik som gör att vi kan observera ”fri vilja”, men för tillfället verkar de flesta studier, tillsammans med bakomliggande filosofi och logik, visa på motsatsen. Bl.a. finns det studier där forskare kan förutse om en person kommer att trycka på en knapp till höger eller en knapp till vänster, upp till 6 sekunder innan personen trycker på knappen! (se exempelvis: http://www.youtube.com/watch?v=N6S9OidmNZM). Neurobiologen Sam Harris (bland andra) har också skrivit och talat en del om fri vilja: http://www.youtube.com/watch?v=iRIcbsRXQ0o (och Google 😉 )

      Som sagt, antar man en gud som har ”gett oss fri vilja” så slipper man tänka i de här banorna, men vi har fortfarande inte hittat den fria viljan i den ”verkliga världen”.

      *Undantaget i ”ALLA” är självklart kvantfysiska sannolikheter som vi inte kan veta hur de kommer att bete sig från fall till fall, men om man vill ha kvantfysik som grund till fri vilja så skulle jag mer kalla oss slumpgeneratorer än fritt tänkande varelser 😉

       
      • sikay91

       11 april, 2012 at 10:37

       Som en bifråga kan man fråga sig: Vad gör det här med moral? Kan vi ha fängelser om människan saknar en fri vilja? Kan vi straffa brottslingar för sina brott?

       Även om detta inte har någon påverkan på frågan om vi har en fri vilja eller inte, så är det en viktig fråga. Min syn på det hela är att vi som människor måste komma fram till hur vi kan minska lidande och maximera lycka i världen (vilket annat mål är värt något om det inte ökar lyckan för någon?). Utifrån detta kan vi sätta upp moraliska principer (inte stjäla, inte döda, inte våldta, vara snäll mot andra, ta hand om dig själv så att du själv finner lycka, et.c.). Sedan kan vi, precis som nu, sätta upp regelverk (”villkor”) så att alla ”inten” blir motbjudande för så många som möjligt. Vi kan också se till att prata mer om filosofi och moral i grundskolan så att barn från en tidig ålder får en chans att ta ställning till dessa viktiga frågor.

       Det finns rätt läskiga tillämpningar på kunskapen om avsaknad av fri vilja, läs t.ex. den här artikeln: http://blogs.scientificamerican.com/bering-in-mind/2010/04/06/scientists-say-free-will-probably-doesnt-exist-but-urge-dont-stop-believing/. Jag är dock av den starka åsikten att vi inte bör blunda för vad som ser ut att vara verkligheten bara för att det verkar obehagligt, utan att vi istället bör fokusera en hel del kraft på att se till att konsekvenserna inte blir lika långtgående som de blir om vi slutar att bry oss*.

       *Här låter det som om jag faktiskt tycker något, men det är för att jag tycker något. Sen om detta är min egna fria vilja eller resultatet av min genetik och mina erfarenheter spelar mindre roll i sammanhanget. Jag (oavsett fri vilja eller inte) vill ha ett samhälle där vi minskar lidande och ökar lycka, därför anser jag att om det nu är sant att vi inte har någon fri vilja bör vi börja diskutera hur detta påverkar moral och etik.

        
 3. Anders Hesselbom

  9 april, 2012 at 12:29

  Hur vet du att du pratar om rätt gud?

   
 4. Emil Karlsson

  9 april, 2012 at 21:33

  Jag misstänker att det finns fler alternativ än ”bibelns gud existerar” och ”det finns ingen gud”. En möjlighet är att en gudvariant som liknar bibelns gud i olika stora grader existerar, men att bibeln ändå har mänskliga författare som kan ha missförstått en del saker eller helt enkelt inte haft tillgång till avancerade mätinstrument som partikelacceleratorer och nästa generationens sekvenseringsteknologi, så de har lämnat en inkomplett bild av verkligheten.

  Det går nog också att ha en religiös tro på att Jesus existerar, var gud / guds son (hur det där fungerar är jagi nte helt hundra på), dog för människans synder och återuppstod fysiskt från det döda, men ändå tänka att människans historiska metoder inte är tillräckligt starka för att demonstera existensen av t. ex. mirakel (vilket betyder att man kan tro på mirakel, men vara kritisk till de som säger att bibeln är tillräckligt bra evidens för mirakel utan att för den sakens skull vara ärkeateist). Så då kan man (verkar det som) utan motsägelse, tro på bibelns mirakel, men samtidigt förkasta (1) tanken på att bibeln utgör tillräckligt starka belägg för existens av mirakel och (2) tanken att bibeln är historiskt och naturvetenskapligt korrekt i alla avseenden.

  Är detta är en nyanserad och modern gudstro, eller sofistikerat trams? Vem vet.

   
  • Johannes Axelsson

   10 april, 2012 at 10:34

   Om Gud finns (och är moralisk) borde han ha sett till att hans kommunikation till mänskligheten inte fylldes av fel och överdrifter. Jag tycker inte att en sådan gudsbild som du beskriver är ”tramsig”, men jag menar att det finns förnuftsmässiga skäl att välja en tro på Bibeln som sann. Vad sägs om att fortsätta denna diskussion vid nästa inlägg (Om Gud finns)?

    
 5. kris08

  10 april, 2012 at 09:43

  Om man förutsätter att just Bibelns Gud finns och att Bibeln är bokstavligt sann, så återstår ju problemet med alla andra religioner…
  Varje kultur som nått en viss nivå har ju skapat någon form av religion, först naturdyrkan, men till slut en religion med tillhörande dokument.

  Rör det sig om inbillning eller demoniska villfarelser?

   
  • Johannes Axelsson

   10 april, 2012 at 10:22

   Vad finns det för belägg för en sådan ”religionsevolution” som du hänvisar till? Vad finns det historiskt som säger att det inte kan vara tvärtom: Det började med tillbedjan av den riktige Skaparen, men ”urartade” till olika former av naturdyrkan. ”…de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen” (Rom 1:24)

   Innan Bibeln först nedtecknades förvaltades den genom muntlig tradition. Och det var ju inte så svårt att göra det och se till att allt blev rätt om Adam till och med levde samtidigt som Noas farfar.

    
   • kris08

    10 april, 2012 at 14:03

    Tja, det finns väl ungefär samma samsyn som när det gäller ”vanlig” evolution.
    När överlevnaden är säkrad har man tid att fråga sig var man kommer ifrån och hur naturen fungerar. När man börjar odla marken observerar man och försöker förutsäga och påverka årstidernas växlingar och vädret. Högre kulturer utvecklar ett särskilt prästerskap osv.

    Freudiansk felreferens där? :
    ROM 1:24 ”Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med
    varandra skändade sina kroppar”!

    (Det skulle vara ROM 1:25)

    Förutom att vara promiskuösa och homosexuella ska konkurrenterna tydligen vara:

    ”uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra”

    Gudomligt inspirerat, fullständigt objektivt och helt fritt från mänskligt förtal och illfundighet, eller?

     
 6. sikay91

  10 april, 2012 at 11:21

  Om du är intresserad av ”religionsevolutionen” så kan jag rekommendera http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_origin_of_religion som första läsning. Där presenteras de vanligaste hypoteserna. Sen finns det bevis för begravningsritualer (utförda av neandertalare!), ett accepterat tecken på religiös aktivitet. Så jag undrar om inte Paulus har lite problem med sin tidslinje om det ska vara Jahve som var först…

  ”Innan Bibeln först nedtecknades förvaltades den genom muntlig tradition. Och det var ju inte så svårt att göra det och se till att allt blev rätt om Adam till och med levde samtidigt som Noas farfar.” Har du några som helst belägg (utom Bibeln) för att Adam skulle ha levt så länge? Utan en bibeltro blir nämligen det påståendet helt absurt… Och om vi inte kan lita på att Adam levde så länge, har du hört talas om ”viskleken”? Den där en person viskar något i en annan persons öra och den andra personen ska sedan försöka föra vidare meddelandet. Tänk dig den leken, fast om stora, komplexa händelser och med längre tidsperioder mellan ”överförandet” av information. Om jag vore en kärleksfull gud som inte ville att människorna skulle missförstå mitt budskap hade jag gjort som Allah och skickat ned en ängel för att diktera hela skriften, inte bara nöja mig med 10 bud på tavlor och sen låta en massa felbara människor skriva resten…

   
  • Johannes Axelsson

   10 april, 2012 at 11:50

   Och hur vet man att ”neandertalarna” inte var människor som var levande för några tusen år sedan? Allt står och faller förstås med dateringen.

   Om Adam skapades av Gud med en perfekt genetisk kod, varför skulle det då vara ”absurt” att han levde i 930 år medan vi som degenererats genom flera tusen år av mutationer (och en kraftig inavelseeffekt i och med att det bara var 8 pers varav flera från samma familj som var med i arken) bara lever cirka 10 % av den tiden?

   Angående viskleken: Israeliterna gjorde det till en sport att memorera långa texter och att återberätta så korrekt som möjligt. Om farfars far, farfar och far sitter kring en lägereld och lyssnar när nästa generation ska återberätta historien om världens tillblivelse, tror du inte att barnen kommer att bli rättade om de skulle berätta fel?

   Om du tänker efter lite, vad tycker du är mest tillförlitligt: En skrift som kommunicerats från Gud genom en enda person, eller en skrift som är ett bibliotek av 66 böcker författade av olika personer från olika tidsåldrar som vittnar om sina erfarenheter av Gud (ofta med direkta budskap från Gud). Alltså, vad är mest tillförlitligt: Ett vittne, eller många vittnen?

   Och varför skulle inte en kärlekfull Gud genom inspiration i både nedtecknandet och i urvalet av skrifter kunna bevara sitt budskap? Om Gud vill vinna över oss människor till sin sida är det ju ett både smart och hederligt drag att låta människor berätta för människor om sina erfarenheter av honom istället för att han berättar om sig själv. Ett gott ord från en referens säger ofta mer än tusen ord i ett CV som man författat själv.

    
   • sikay91

    10 april, 2012 at 12:27

    Vad har du för problem med hur vi daterar geologiska fynd? http://asebeia.wordpress.com/artiklar/dateringsteknik-absolut-datering/ Om man inte anser Bibeln vara ett dokument värt att ta hänsyn till när man ser på de data vi har (vilket det inte är) så är Jordens ålder och annan form av datering rätt tydlig med sina slutsatser!

    Än en gång, jag ser inte Bibeln som en tillförlitlig källa, har du några som helst oberoende bevis för att en man kan leva 930 år? Menar du en genetisk kod som inte tillåter mutationer när du skriver ”perfekt genetisk kod”? Då kan du ju inte ge särskilt mycket för mikroevolution heller… Om guds ”perfekta genetiska kod” inte tillåter mutationer kan ju inte heller någon anpassning ske från generation till generation. Om gud hade tänkt tillåta mikroevolution ser jag ingen anledning att låta den första människan ha ett ofelbart genom. Hur uppstod mekanismerna som tillät mutationer att ske?

    Även den unge israelitens farfar kan väl ha upplevt en händelse något felaktigt (såsom alla människor gör, se: https://newtonbloggen.wordpress.com/2012/04/05/konflikt-infor-24-ogonvittnen/). Därför menar jag att Jahve borde ha skickat ner sitt budskap i klartext, istället för att låta människor skriva om det, ifall han ville att budskapet skulle vara ofelbart (och allt annat är väl ovärdigt en ofelbar och perfekt gud?).

    Om det enskilda vittnet är ofelbart och perfekt (typ en omanipulerad övervakningskamera) skulle jag ta det varje gång framför 66 vittnen som säger olika saker…

    I ditt sista stycke låter det som att Jahve inspirerar (manipulerar?) människor till att skriva goda recensioner om honom istället för att själv deklarera vad han står för och vad han har gjort. Om ett nutida TV-företag betalar folk för att gå in på prisjämförelsesidor för att skriva överdrivet positiva recensioner om en produkt tycker jag att detta är falsk marknadsföring och ohederligt å det grövsta. Jag håller med om att vi människor lättare övertygas av information från våra jämlikar, men det förstärker bara ohederligheten hos Jahve om han i så fall förmedlade sitt budskap genom ”inspirerade” människor, istället för att själv stå för vad han ville!

     
    • Johannes Axelsson

     10 april, 2012 at 13:43

     Bra och relevanta frågor!

     ”Vad har du för problem med hur vi daterar geologiska fynd?”

     Många! Men av erfarenhet vet jag att det är onödigt att ge sig in i en sådan diskussion om man inte har tid att förklara det grundligt. Annars blir det bara ”Yes it is” – ”No it isn’t” osv 😉 Jag kommer att ta upp problemen med datering senare.

     ”Än en gång, jag ser inte Bibeln som en tillförlitlig källa, har du några som helst oberoende bevis för att en man kan leva 930 år?”

     Som jag (och flera andra) redan påpekat är det vetenskapligt belagt att vår kod muterar sönder. Räknar man baklänges på det finner man dels att vi kan ha levt längre förr, och dels att människans dna har en maxålder på 10 000 år (jag vet, citation needed, du får antingen ha tålamod tills jag tar upp det, eller göra det du är mycket bra på – själv söka information på nätet).

     Med ”perfekt genetisk kod” menar jag en som ännu inte hade hunnit skadas av mutationer. Många mutationer (t ex när de leder till cancer) orsakas bevisligen av en skadlig livsstil. Det liv Gud ursprungligen avsett för oss var antagligen mycket mer hälsofrämjande. Sedan kan jag bara gissa mig till hur Gud hade tänkt fixa till de mutationer som ändå bör ha uppstått. Kanske var koden byggd för att klara av att reparera mutationer till en viss gräns. Eller så fyllde virus utsprungligen en sådan uppehållande funktion. Kanske innehöll frukten från livets träd en dos av nyttiga virus och bakterier. Detta är förstås bara en vild spekulation. Men det skulle vara intressant om någon forskade utifrån hypotesen att alla virus en gång varit nyttiga. Vem vet vad man skullr komma fram till då? Botemedlet mot cancer?

     Sk mikroevolution (läs: variation) var förstås Guds avsikt från början. Han byggde in möjligheten till snabb anpassning till olika miljöer.

     ”Om det enskilda vittnet är ofelbart och perfekt (typ en omanipulerad övervakningskamera) skulle jag ta det varje gång framför 66 vittnen som säger olika saker…”

     Om de 66 vittnena är samstämmiga då?
     Anser du att 1 vittne skulle väga lika tungt i ett rättssammanhang?
     Och vill du med detta säga att du skulle betrakta Koranen eller Mormons bok som mer tillförlitlig än Bibeln?

     ”I ditt sista stycke låter det som att Jahve inspirerar (manipulerar?) människor till att skriva goda recensioner om honom istället för att själv deklarera vad han står för och vad han har gjort”… ”falsk marknadsföring och ohederligt å det grövsta”

     Om man tror att Gud är sjävisk, ohederlig och omoralisk är detta definitivt en möjlighet vi inte kan bortse från. Om jag trodde detta om Gud skulle jag förstås inte lita på ett ord av vad Bibeln säger.

     Men av förnuftsmässiga, etiska, och känslomässiga skäl har jag valt att lita på Gud – och därmed litar jag på att han inte har manipulerat in lögner om sig själv i Bibeln.

     Jag tycker nästan att Gud är för hederlig. För ofta låter han sig bli beskylld för sådant som han själv inte har orsakat. Men iofs är han ju ytterst ansvarig för all ondska som han har makt att förhindra. Bibeln Gud skyller inte ifrån sig, utan tar på sig ansvaret till den grad att han dog istället för oss.

      
     • nanowire

      10 april, 2012 at 16:04

      Johannes,

      Det finns nog ingen som tror på en ”självisk, ohederlig och omoralisk” gud? Det verkar i så fall befängt.

      Du tror på en god och allsmäktig gud genom att du känslomässigt har bestämt dig för att det är så. Det spelar ingen roll för dig att det på ett mer objektivt plan inte verkar stämma. Men för oss andra spelar det stor roll att det verkar osannolikt att det finns en gud. Inte omöjligt men väldigt osannolikt.

       
     • sikay91

      10 april, 2012 at 20:00

      Var finns de vetenskapliga beläggen på att vår genetiska kod muteras sönder och att den maximalt kan ha funnits i 10000 år (för jag antar att det är så man ska tolka det du skrev, inte att en persons DNA har en maxålder på 10000 år)? Det lät som en väldigt intressant bit av fakta som jag har missat. Eller är det helt enkelt någon extrapolering som en kreationist har gjort utan att ta hänsyn till viktiga detaljer, varpå hens uträkningar inte har accepterats av andra forskare?

      Men Johannes, mikroevolution (och makroevolution) sker genom mutationer och epigenetiska förändringar som nedärvs till nästa generation. OM Gud satte in en ”perfekt genetisk kod” i Adam så bör det väl ha varit meningen att denna ”perfekta” kod skulle nedärvas till Adams avkommor också? Låter det troligt att Gud ville ge alla organismer förutom människan möjligheten till anpassning och evolution?

      DNA-replikation görs med hjälp av ett enzym (egentligen en stor famlij av enzymer, troligen resultatet av fördelaktiga genduplikationer) som heter DNA-polymeras. De ”läser av” en nuvarande del av enkelsträngat DNA (DNA:s dubbelsträng har tidigare i replikationen delats upp till två enkla strängar av ett helikas) och sätter dit motsvarande kvävebas (A till T, C till G och vice versa). De flesta av DNA-polymeraserna gör ungefär ett fel på 10 miljoner ”basparsmatchningar” (inklusive inbyggd rättning av gjorda fel) och sen finns det ytterligare rättningsmekanismer som rättar till 99 av 100 kvarvarande fel. Allt som allt en ”mutation rate” på 1/1×10^9. Sedan det ska göras 6,4 miljarder basparsmatchningar per celldelning får man statistiskt sett 6,4 mutationer per replikation (3,2 till vardera dottercell). Ämnen som ger upphov till cancer försämrar på olika sätt hur bra cellerna är på att replikera sitt DNA.

      Var vill jag komma med detta? Jo: Oavsett hur bra livsstil man än har så kommer dessa mutationer till slut att ge upphov till cancer. För att cancer ska utvecklas så behövs inte en mutation på en gen, utan cellerna (och kroppen) har olika säkerhetssystem för att metastaserande tumörer inte ska bildas. Det krävs mutationer som gör att cellen ständigt delar på sig, mutationer som gör att cellen inte bryr sig om att telomererna i ändarna av kromosomerna tar slut, mutationer som gör att cellen inte självdör när den får signalen att göra så pga ohejdad celldelning och mycket annat. Detta är förklaringen till att det, som tur är, tar ett tag innan cancer utvecklas. Men man kan dock inte få både och, man kan inte ha möjlighet till evolution och anpassning utan att på köpet få en risk för cancer. Dessa mutationer är inte nödvändigtvis något man har sedan födseln, utan det är mutationer som man samlar på sig under sitt liv. Att Adams genom ”ännu inte hade hunnit skadats av mutationer” blir därför okvalificerat ”techno-babble”. Endera fungerade Adams (om han nu har funnits) genom precis som alla andras, eller så var det inte tänkt att människan skulle utvecklas. Det första alternativet gör det praktiskt taget omöjligt att Adam skulle leva till 930 (om inte Gud gick in manuellt och rättade till de ”dåliga mutationerna” hos Adam men slutade göra det hos resten av oss människor), det andra alternativet tycker jag tyder på att Gud inte ville människorna lika väl som han ville djuren, men att han ändrade sig efter syndafallet…

      De 66 vittnena skulle fortfarande bara vara människor och ögonvittnen… (http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_hysteria) Jag tar hellre en ofelbar källa än 66 felbara, om än konsekventa, källor. Om jag vore muslim (eller mormon) så skulle jag kunna lägga mycket mer tillit i min heliga skrift än som ”vanlig kristen”. Enligt min religions logik skulle dessa skrifter vara Guds ofelbara ord och man slipper tvista om vad som är upplevelser, vad som är inspirerat och vad som är rent ”Guds ord”. Inte för att jag personligen finner dessa religioner mer trovärda, men jag skulle vara säkrare på Koranen eller Mormons bok än på Bibeln.

      Bibelns gud är, precis som du säger, ansvarig för all ondska han låter ske på Jorden, om det nu är så att han existerar. Fundera ett tag över vad detta innebär. Varje moder som har dött under barnafödsel, alla missfall, varje fall av hustrumisshandel, alla mord, all otrohet, alla krig, allt lidande i hela världen har Bibelns gud haft möjlighet att hindra genom att visa sig själv eller genom att ingripa på något smart sätt (om han nu inte vill visa sig). Om han finns, har han gjort detta? Nej! Han har suttit tyst (utom att skicka sig själv/sin son för att försöka reda ut begreppen med liknelser och diverse mindre mirakel för att sedan lova att Kungadömet snart ska komma utan att hålla vad han lovat). Har Gud möjlighet att förhindra allt lidande utan att göra det så är han den mest omoraliske typen vi känner till. Vad skulle du tycka om en människa hade möjligheten att trycka på en knapp för att utrota fattigdom, sjukdom, hunger och lidande utan att göra det? Att du kan skriva att Bibelns gud är kärleksfull utan att förklara varför han inte ingriper övergår mitt förstånd. Förutsatt att människan har en fri vilja ser jag inga som helst problem moraliskt med att en eventuell Gud skulle plockat bort denna för att utrota lidande och ondska i världen.

      Om nu Jesus verkligen tog på sig alla människans synder genom att offra sig själv, borde inte Gud ha nöjt sig där och instiftat sitt kungadöme direkt?

       
      • mk83m

       14 april, 2012 at 21:04

       Ursäkta att jag lägger mig i men masshysteri passar inte in som argument här. Masshysteri är ett begrepp som är både tidsmässigt och spatialt begränsat.

       De 66 som tidigare i discussionen syftas på är för utspridda både spatial och i tiden för att masshysteri skulle fungera som diagnos.

       De sista fråga Sikay hade tyckte jag var bra och jag tänker klura lite på den. Rent spontant dras min tanke till när något fotbollslag (Hammarby??? Ursäkta min totala brist på sportintresse) vann redan halvvägs genom säsongen poängmässigt men spelade ändå klart alla sina kvarvarande matcher.

       Men som sagt, jag ska klura på det.

        

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: