RSS

”Historien om Jesus” – del 2 av 3

04 Apr

Tidigare inlägg:
Ny dokumentär på SVT: Historien om Jesus
”Historien om Jesus” – del 1 av 3

Den andra delen av dokumentärfilmen (som är tillgänglig på SVT Play till 3 maj) handlar om Jesus verksamhet: hans underverk och undervisning, samt vad han hade för plan med allt han gjorde. Hela filmen utgår från frågeställningen: ”Hur tolkades och uppfattades detta av folket som levde på den tiden?”

Förra gången hade jag en del att anmärka på, men den här gången tycker jag att det är så mycket som är bra, så det mesta blir bara en massa citat från det som sägs i filmen. Det är bara en grej jag har opponerar mig på, inte på grund av något teologiskt, utan enbart på grund av min egen bild av Jesus som en fantastisk glädjespridare: Skådespelaren som spelar Jesus borde le oftare! 😀

Jesus underverk

Aposteln Johannes avslutar sitt evangelium med orden ”Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.” (Joh 21:25) Jesus botade många människor, och dessa underverk nämns oftast bara i förbifarten. Typ: Han kom till ett nytt ställe, undervisade folket och ”botade alla som var sjuka”. Men drygt 35 av Jesus underverk skildras i detalj. För den som studerar Bibeln blir det tydligt att det finns en tanke med urvalet av underverk som nämns, och att underverken fyllde flera olika syften:

För det första blev förstås människor glada och friska. Och som nämns i filmen: ”Dessutom gjorde läkeundren att människor återfick sin plats i samhället. De var inte längre utstötta på grund av sitt handikapp eller sin orenhet.”

För det andra var dessa underverk bevis på att Gud verkade genom honom, och de var tecken på Jesus identitet. När han stillade stormen utbrast lärjungarna ”Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.” (Mark 4:41) Bara Gud kan göra så.

För det tredje förmedlar en del av Jesus underverk även en andlig poäng, som t ex när den blindfödde mannen botades (Joh 9) och detta kopplas ihop med att se och förstå sanningen. Eller att Jesus i sitt första underverk gjorde vatten till vin och på så vis demonstrerade att han bringar liv och livskraft. När Jesus gav lärjungarna en stor fiskefångst illustrerade han bland annat vilket överflöd av välsignelser Gud kan ge. Underverken ”tolkas i ljuset av berättelser från Israels förgångna eller i ljuset av de gärningar som Gud har utfört med Israels folk.” Det finns med andra ord en del symboliska paralleller. Mose delade vattnet, Jesus gick på vattnet. Nu är förstås frågan:

”Ägde miraklen verkligen rum, eller ska man bara se dem som symboliska handlingar?”

”Varje modern människa i en vetenskaplig värld ställer frågan: Är undren äkta, eller är det snarare fråga om tidig kristen mytbildning? Beundrade de Jesus så till den grad att historierna om honom förstorades upp och han blev denne mirakelgörare?”

Experterna i dokumentärfilmen är tydliga med att Jesus måste ha haft rykte om sig att vara en undergörare. Och då kan man förstås fråga sig hur sannolikt det är att han bibehöll detta rykte om folket aldrig fick se bevis på det. Var människor på den tiden mer lättlurade?

”Forskarna brukade rationalisera historierna om Jesu under. En påstod att historien om Jesus som gick på vattnet skulle vara en illusion. Att Jesus gick på grunt vatten och lärjungarna trodde att han gick på vattnet. Forskarna tolkar miraklen på det sättet för de är moderna, rationella människor. De tenderar att se forntidens människor som vidskepliga och naiva. Men den tidens människor var också skeptiska till mirakler. Och de visste när något ovanligt hände.”

Människorna på den här tiden skulle förstås kräva bevis på dessa rykten och vilja se det med egna ögon. Vi som läser om det idag får helt enkelt välja hur vi förhåller oss till övernaturliga under:

”Antingen tror man att sånt är möjligt, eller så tror man det inte.”

Jesus undervisning

Professor Obery Hendricks från New York Theological Seminary betonar de radikala och revolutionära budskapen i Jesus undervisning:

”Judeen var direkt ockuperat av romarna och Galileen styrdes av en judisk lydkung. Folket levde i ofrihet, och politiskt och ekonomiskt förtryck var bister verklighet.”

Till dessa människor förkunnade Jesus, ända från början av sin offentliga verksamhet att ”de förtryckta skulle bli fria. Det är en väldigt radikal programförklaring.”

”Först är folk med på noterna [we really like what he’s saying] men sen börjar de dra öronen åt sig [wait a minute]. Det är alldeles för omstörtande saker. Det berättas att de jagar honom och vill döda honom för de inser hur radikalt hans budskap är. Kanske är de rädda för romarna eller också är det eliten i synagogan som inser att det hotar deras ekonomiska intressen. Men det talar om för oss att han från allra första början sågs som ytterst revolutionär. Om de följde honom skulle det betyda mer förändringar i samhället än de hade upplevt sen profeternas tid.”

”När den kristna läran på 300-talet blev statsreligion i det romerska riket under Konstantin den store så blev Jesus revolutionära budskap nedtonat för att passa kejsaren. /../ Han tolkade vad Jesus lärde ur makthavarnas perspektiv. Jesus predikade för de förtryckta. Med Konstanin förändrades det i grunden. Det blev förtryckarnas religion. Sen dess är det så Jesus budskap har tolkats och det revolutionära i budskapet har tonats ner.”

Jesus kvinnosyn

Ett av de sätt på vilket Jesus undervisning var radikal och revolutionär var den kvinnosyn han verkade för:

”På den tiden, i det patriarkaliska samhället, sågs kvinnor som ägodelar. Kvinnor såg som ofullgångna män. Att Jesus hade en kvinna i kretsen av sina närmaste lärjungar var väldigt radikalt. Det var att bryta mot kulturen i det patriarkala samhället.”

”En av de största utmaningarna som Jesus ställde sina samtida inför var hans kvinnosyn. Kvinnorna hade en framträdande roll i hans väckelserörelse. Evangelierna berättar att Maria Magdalena var en av hans närmaste lärjungar. /…/ I Johannes evangelium var hon till och med den förste som blev vittne till hans uppståndelse.”

Jesus liknelser

Jesus använde ofta liknelser i sin undervisning. Ungefär en tredjedel av all Jesus undervisning (som finns nedtecknad) består av liknelser. ”En liknelse är en enkel berättelse som förmedlar ett djupare budskap.” Dessa var fulla av bilder hämtade från den Galileiska landsbygden. Jesus lyfte fram något som folket kände igen vilket gjorde att de hade lättare att ta till sig budskapet. Och när de senare såg dessa saker i vardagslivet blev de påminda om vad Jesus hade sagt.

”Obery Hendricks menar att [saligprisningarnas] ursprungliga sprängkraft i ett senare skede har försvagats och urvattnats av den kristna kyrkan.”

”Saligprisningarna brukar ses som nåt trevligt för barnen i söndagsskolan – några användarvänliga, fromma yttranden som barnen kan rabbla. Och det är inte ofta människor inser hur radikal innebörden av saligförklaringarna faktiskt var.”

”En stor del av hans predikningar går ut på att medvetandegöra människor och ge dem självkänsla.”

”Jag skulle vilja att Jesus kom tillbaka en stund så att vi fick höra honom säga det här! Så att människor kunde inse att de har fått det hela om bakfoten och kunde uppleva hans rättmätiga harm över folkets fattigdom och hans indignation över att de rika struntar i dem som lever i armod. Om vi kunde få se honom en enda dag! Kom tillbaka, Jesus, och tala om för oss vad det var du faktiskt predikade! Det skulle kunna förändra världen.”

Det är det vi kristna har som uppdrag! Att visa Kristus för människor runt ikring oss genom att göra som Kristus skulle ha gjort. Det är Obery Hendricks som presenterar ovanstående tankar och önskar att folk kunde få höra Jesus tala idag. Hendricks tillägger att Jesus budskap kan uppfattas som radikalt än idag:

”Men kanske skulle de vid makten korsfästa honom igen om han kom och predikade på samma sätt.”

Jesus plan

En röd tråd i detta avsnitt av filmen har varit att Jesus agerade enligt en mycket genomtänkt plan:

”Det står ganska klart att det Jesus gör inte sker av en slump. Jesus verkar ha en avsikt med det han gör.”

Vi är vana vid att folk ofta drivs av själviska motiv, så därför tänker vi kanske att detta även gällde Jesus. När någon har en agenda eller plan tänker vi automatiskt att det är något lurt och ondskefullt bakom det. (Detta får mig osökt att Jag kommer osökt att ”My evil plan to save the world” med det kristna ska-bandet Five iron Frenzy. I den låten är budskapet att våra mänskliga planer kommer till korta jämfört med Guds planer.) Men om Jesus var Guds Son och agerade enligt vad han fått höra genom direkt kommunikation med Fadern, så kommer denna plan inte från honom själv. Och enligt vad Bibeln säger om Jesus var hans plan raka motsatsen till självisk. Hans plan var att dö för att alla som tror på honom ska få evigt liv. (Joh 3:16)
En fråga som väcks i den här delen av filmen är om Jesus aktivt sökte konflikter med de judiska ledarna i syfte att dö på det sätt som var förutspått. Den frågan ska vi titta närmare på nästa gång.
Annons
 

Etiketter: , , , , , , , ,

Ett svar till “”Historien om Jesus” – del 2 av 3

  1. Katja

    9 april, 2012 at 17:09

    Jag tänkte också på det, att han som spelar Jesus i filmen ser väldigt allvarlig ut hela tiden, det är inte den bilden jag har fått av hur Jesus var, i filmen ger han sken av att vara hård och ja, nästan läskig. Jag tror Jesus predikade och betedde sig mycket mer ödmjukt till sättet än vad man får se i filmen, sådär så att barnen vågade gå fram till honom och kände sig trygga tex. Men det är ju den bild jag har fått av Jesus 😛

     

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: