RSS

Har kören gett mig sin välsignelse?

29 Mar

Med ”kören” menar jag den grupp av bloggare som två gånger har kritiserat mig ”i kör” genom att publicera identiska blogginlägg där de besjunger min olämplighet som NO-lärare. När jag bemötte delar av kritiken och samtidigt gav upprättelse åt användningen av abakus i matematikundervisningen, blev jag anklagad för att ha varit orättvis och gett en felaktig bild av vad mina kritiker egentligen menar. Tydligen får jag inte återge hur jag uppfattar kritiken från andra, samtidigt som mina kritiker verkar få återge mina åsikter hur felaktigt de vill. 😉 Jag anstränger mig för att representera andras åsikter på ett korrekt sätt, för jag vill inte bemöta andra på samma sätt som jag själv upplever att jag blivit bemött. Jag vill inte sjunka till den nivån att jag börjar gå på spelare istället för puck!

Mitt namn verkar nämligen ha blivit till ett skällsord inom detta lilla hörn av bloggosfären. Den senaste månaden har jag vant mig vid att se mitt namn som rubrik i andra bloggares inlägg (t ex ”Fallet Johannes Axelsson”). Exempel på några tacklingar jag har fått är när kören i sin första sång sjöng om mina ”vanföreställningar” eller när någon skrev att det finns tre problem med Universum ”1. 99,99% kan inte hålla liv. 2. Solsystem och stjärnor dör långsamt ut. 3. Johannes Axelsson jobbar som NO-lärare.” Kanske vitsigt, men samtidigt kan man ju tycka att det är lite … [insert word here].

Men, det är väl sånt som händer i kretsar där man gjort det till en sport att ha en så hård ton mot kreationister som möjligt. För om man debatterar för snällt riskerar man att bli stämplad som ”kreationistkramare”, och det vore förstås en förfärlig skam. Att däremot som kristen, bibelläsande och skapeletroende bli stämplad som ”ateistkramare” eller liknande (t ex skeptikerkramare eller humanistkramare), skulle snarare betraktas som något väldigt fint och beundransvärt. Så det vill jag gärna vilja vara: En ateistkramare! 😀

Nu kommer några säkert att uppfatta detta försvar som att jag är gnällig och gör mig till martyr eller liknande. Men om jag å andra sidan inte förklarar hur jag ser på saken har jag istället varit dålig på att kommunicera var jag står, vilket bara leder till fler missförstånd. Och missförstånd är inget jag vill främja.

Därför tänkte jag istället försöka reda ut ett missförstånd. När jag lyssnar till körens senaste sång får jag faktiskt känslan av att de ger sin välsignelse till att agera just så som jag menar att i stort sett varje NO-lärare bör agera. Jag kan förstås ha uppfattat det fel, men jag tolkar det som att de anser att man får prata om skapelsetro på NO-lektioner, bara man agerar professionellt. Här kommer ett par citat. Läs dem gärna i sitt sammanhang. Det mesta är hämtat från sångens sista verser:

”Får jag berätta om skapelsetro fastän det inte nämns specifikt i kursplanen?” Ja, det får du. Men den springande punkten är OM. Du får, även inom ramen för NO-undervisningen, ta upp kreationism, intelligent design och andra idéer om hur livet uppstått och utvecklats. Inte som ett alternativ till evolutionsteorin, utan som exempel på hur människor har, och i vissa fall fortfarande tror. Du till och med bör göra det inte minst för att ge ett historiskt och kulturellt perspektiv och visa hur lätt det är att dra slutsatser om hur världen är beskaffad utan kritiskt tänkande.

”Kan jag som skapelsetroende undervisa om evolutionsteorin? Är det möjligt att agera professionellt i sin undervisning om något som man själv inte tror på?” Svaret beror på hur dina kunskaper om evolutionsteorin, vetenskap och skapelsemyter ser ut och hur professionellt du kan agera och ställa dina egna uppfattningar åt sidan.

Alltså, om jag har förstått kören rätt, menar de att jag inte bara får utan till och med bör berätta om skapelsetro. (Ganska likt vad jag själv sa i mitt allra första inlägg om skapelsetro i skolan, fast förstås med en annan motivering.) Detta är dock, menar de, under förutsättning att jag agerar professionellt och kan ställa mina egna uppfattningar åt sidan. All-righty then! 😀 Då är vi överens! Det är ju precis så jag har sagt att jag tänker göra! Jag vet inte varifrån de har fått sin uppfattning att jag tänker stå i klassrummet och säga ”så här tror jag, stick i stäv med rådande vetenskaplig konsensus”. Kören sjunger ut detta felaktiga citat alldeles i introt. Men jag har aldrig sagt så. Jo, förresten! Jag kan ha sagt något liknande här på bloggen. Jag har ju faktiskt uttryckt en hel del här om vad jag anser om evolutionism och att jag personligen tycker att skapelsetro är ett bättre alternativ. Men jag har aldrig sagt att en lärare bör stå och säga så inför sina elever.

En fråga du bör ställa dig själv är hur ärlig du vill vara mot dig själv. Kan du ge en rättvis bild av evolutionsteorin om du själv inte tror på den? Ska du gå emot din egen övertygelse och undervisa I evolution och OM skapelsemyter? Kanske finns din plats på en annan plats än i klassrummet?

Jag gör skillnad på mina åsikter och min lärarroll. Att en lärare talar ut om sin syn på evolutionsternas heliga ko på sin privata blogg, säger inget om hur läraren agerar i sin undervisning. Jag har dock märkt att många av mina kritiker blandar ihop detta. De ser inte skillnaden mellan mina åsikter och min lärarroll. (Därav anmälningar och upprörda känslor.) De tycker förstås att det ska vara en skillnad, och de menar att det finns många lärare som klarar av göra en sådan skillnad, men de tror inte att jag klarar av det. Det hela bygger alltså på en misstro. De förstår inte hur någon med mina åsikter skulle kunna lyckas med den balansgången. Men de känner inte mig och har aldrig sett hur jag undervisar.

Skulle kritikerna själva kunna stå inför en klass och undervisa om något de inte tror på (t ex skapelsetro eller Bibeln) och ge en rättvis bild av det? Jag tror definitivt att det är möjligt. Om jag klarar det måste det väl finnas andra som klarar det. Men om mina kritiker skulle svara nej för egen del, och säga att de skulle ha svårt att ge en rättvis bild av skapelsetro eller Bibeln (eller om de med ”rättvis bild” avser ”en bild som avslöjar hur idiotiskt och ovetenskapligt det är att tro så”) då har vi ju förklaringen till varför de inte heller kan föreställa sig att jag kan ge en rättvis bild av något som jag inte tror på. Projicering alltså.

För att kunna ge en rättvis bild av något man själv inte tror på krävs bland annat dessa två saker:

 • Att man är tillräckligt påläst i den andra uppfattningen.*
  (Är man inte det får man väl bjuda in någon som är det.)
 • Att man noga vaktar sin tunga (och sitt minspel) så att man inte förlöjligar den andra uppfattningen i sin undervisning. (Klarar man inte det får man väl bjuda in någon som kan det.)

Jag tycker alltså inte att en lärare ska avslöja sina egna åsikter i undervisningen (förutom när det är åsikter som rör intolerans och annat som man enligt skolans värdegrund aktivt ska motverka, men då är det ju också skolverkets åsikter). Utanför skolan får en lärare självklart ha egna åsikter och sprida dem, men bör alltid uppvisa respekt gentemot människor som är av en annan åsikt.

Det finns ju både skapelsetroende och evolutionstroende elever. Ingen av dessa ska någonsin behöva undra om deras lärare dömer (eller bedömer) dem baserat på deras uppfattning. ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.” (Läroplan 2011) Det innebär också att om en elev uttrycker att man är dum om man tror på ett visst sätt, är det lärarens ansvar att motverka sådana attityder.

Man måste då förklara att det inte handlar om ”dumhet”, utan att det rör sig om olika synsätt. Om man verkligen vill förklara det så att eleverna förstår det måste man möta denna intolerans med kunskap som gör att de lever sig in i hur andra människor tänker. Jag anser att det bästa sättet att motverka sådan intolerans är att presentera argument för de olika uppfattningarna så att eleverna till slut kan säga: ”Aha! Nu förstår jag varför andra inte tycker som jag. Det är inte för att de är dumma eller ljuger. De har helt enkelt ett annat sätt att se på saken. Nu kan jag till och med se det med deras ögon! Jag tycker fortfarande att mitt eget sätt är bättre, men nu förstå jag i alla fall hur de tänker.” Jag har som ambition att alla mina elever ska få en sådan ”uppenbarelse” oavsett om de tror på skapelse eller evolution. (Den som finner denna approach intressant får gärna läsa mer om det här och här.)

*För den som inte är insatt i vad skapelsetro handlar om, eller som själv inte kan se de brister som finns i evolutionsteorin, är det kanske lätt att dra slutsatsen att när jag och andra kritiserar evolutionsteorin så är det för att vi inte har förstått den. Jaha, men tänk om vi kritiserar evolutionsteorin just för att vi faktiskt har förstått den och genomskådat dess brister. Det påminner om exemplet med 1+1=10: ”Även i det som en människa tolkar som ‘oförmåga att göra den enklaste huvudräkning’, kan det finnas en solklar logik för andra!” Jag förstår evolutionsteorin. Jag ser ”logiken” och är införstådd med tänket. Jag vet hur jag ska ge en rättvis bild av det. (Naturligtvis får man ibland bekanta sig med något ”nytt” enskilt argument eller exempel som man inte hört förut, men huvuddragen och huvudargumenten för evolutionsteorin är desamma.) Men i tillägg till detta – som en bonus – förstår jag också skapelsetro och kan därför ge en rättvis bild även på detta område.

Jag tycker nu att jag har bemött själva kärnan i körens kritik och rett ut vad jag uppfattar som det allvarligaste missförståndet. Men det finns förstås mycket kvar som skulle behöva bemötas och diskuteras…

Annons
 
29 kommentarer

Publicerat av på 29 mars, 2012 i Skapelsetro i skolan

 

29 svar till “Har kören gett mig sin välsignelse?

 1. Anders Hesselbom

  30 mars, 2012 at 08:35

  ”Jaha, men tänk om vi kritiserar evolutionsteorin just för att vi faktiskt har förstått den och genomskådat dess brister.”

  Du lär dig fort i så fall.

   
 2. Lars Johan Erkell

  30 mars, 2012 at 09:00

  Johannes, visst skulle en skapelsetroende lärare kunna diskutera evolution och skapelsetro på ett bra sätt, även om jag tror att det vore en mycket svår uppgift. Dels därför att det, som du antyder, är svårt att inte låta sina egna värderingar skina igenom, men framför allt därför att en lärare som är ungjordskreationist visar en brist i professionell kompetens genom att inte kunna göra skillnad mellan vetenskap och pseudovetenskap.

  Det här är en allvarlig anklagelse, så jag är skyldig dig ett förtydligande. Kreationismen har idag utvecklats till en egen, mycket aktiv, subkultur med egna organisationer, konferenser, ett stort utbud av litteratur osv. Iden här miljön finns ingen skillnad mellan religion och vetenskap, det är rent av så att religionen ställs före vetenskapen. För att få detta att gå ihop är man tvungen att konsekvent vantolka evolutionsteorin och evidensen för den, så att den framstår som en parodi på vetenskap. Om du går in på Biolog(g) finner du ett 40-tal inlägg där jag granskar kreationistiska påståenden i detalj. Jag menar att det är oerhört tydligt att kreationism är en religiöst motiverad pseudovetenskap. Att du likställer den med etablerad vetenskap ser jag som bekymmer. Men du är säkert en utmärkt NO-lärare så länge du håller dig borta från just det här temat, det tvivlar jag inte på.

   
  • Johannes Axelsson

   30 mars, 2012 at 10:17

   ”Jag menar att det är oerhört tydligt att kreationism är en religiöst motiverad pseudovetenskap.”

   Och jag menar att det är oerhört tydligt att evolutionism är en religiöst [läs filosofiskt om du inte tycker att ordet religiöst passar] motiverad pseudovetenskap. Evolutionister utgår ju också från ett filosofiskt grundantagande: ‘Bara det som kan undersökas med hjälp av naturvetenskap existerar’. På så vis har man på förhand uteslutit möjligheten att det finns en övernaturlig kraft/person som står utanför tid och rum. Ovetandes om att man har gjort detta grundantagande drar man en mängd slutsatser som egentligen inte alls grundar sig i naturvetenskap utan bara är tolkningar baserade på grundantagandet. Således är evolutionisten inte medveten om att en stor del av denna ”vetenskap” inte alls är vetenskap. En lära som utgör sig för att vara vetenskap kallas pseudovetenskap!

   Ordet skapelsetro innehåller, som du kanske märker ordet ”tro”. Voila! Där har du vårt erkännande att skapelsetro inte bara är vetenskap utan faktiskt utgår från ett religiöst grundantagande. Hur kan en lära som inte ens utger sig för att vara en vetenskap kallas pseudovetenskap?

   Alltså passar etiketten ‘pseudovetenskap’ bättre in på evolutionsteorin är på skapelsetro! Detta resonemang erhåller vi om vi väljer att definiera vetenskap som ‘strikt naturvetenskap som inte får innehålla några filosofiska grundantaganden’. Om sådana inslag vore tillåtna skulle vi dock kunna kalla dem båda vetenskap, eftersom båda utgår från naturvetenskapliga observationer som sedan tolkas. Men jag tycker personligen att det är bättre att hålla isär dessa och vara tydlig med vad som är observation och vad som är tolkning. Då kan var och en få gå dit bevisen pekar utan att någon överordnad tyckare på förhand bestämmer vilken riktning som är rätt.

    
   • Anders Hesselbom

    30 mars, 2012 at 10:40

    Det är sådana här uttalanden som gör att det känns jobbigt att veta att ditt uppdrag är att förmedla att evolutionsteori är vetenskap. Centralt inom biologi dessutom. Vi är överens om din rätt att blogga om detta, men när du går till jobbet, är du vår – vetenskapens – representant. Då finns inte skapelsetro, endast evolutionsteori som förklaring till arternas mångfald. Det är därför vi betalar dig. Förstår du att dina uttalanden väcker oro?

     
   • kris08

    30 mars, 2012 at 11:04

    Suck, tillbaka på ruta ett!
    Naturvetenskapen KAN INTE bevisa eller motbevisa någon osynlig (alt. onödig?) skapares existens. Däremot har de flesta naturfenomen som tidigare fått förklarats som ”gud(ar)s verk” fått en allmänt accepterad vetenskaplig förklaring. Det finns faktiskt luckor i kunskapen om t ex hur blixtar bildas, men få hävdar att Zeus eller Tor är i farten… Däremot har man riktat in sig på frågan som RÅKAR röra sig om deras eget ursprung. Jag misstänker att det rör sig om simpel fåfänga: Guds avbild och skapelsens krona istället för en simpel apsläkting…

     
   • Sture

    30 mars, 2012 at 12:37

    Att evolution är en religion är ju något flera evolutionister själva stöder. Anti-kreationisten Michael Ruse, professor i filosofi och zoologi vid ‘University of Guelph, Canada’ sa:
    “Evolution is promoted by its practitioners as more than mere science. Evolution is promulgated as an ideology, a secular religion—a full-fledged alternative to Christianity, with meaning and morality. I am an ardent evolutionist and an ex-Christian, but I must admit that in this one complaint—and Mr [sic] Gish is but one of many to make it—the literalists are absolutely right. Evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning, and it is true of evolution still today… Evolution therefore came into being as a kind of secular ideology, an explicit substitute for Christianity…
    The debate between creation and evolution is primarily a dispute between two worldviews, with mutually incompatible underlying assumptions.”

    Läs hans längre artikel på: http://www.huffingtonpost.com/michael-ruse/is-darwinism-a-religion_b_904828.html

    Där han bland annat skriver:
    ”At the time of Darwin himself, his great defender Thomas Henry Huxley (grandfather of the novelist Aldous Huxley) set out consciously to make of Darwinism a phenomenon that not only substituted for religion but that gave the same emotional satisfactions of religion. Like those who were to follow, Huxley did not see the world (as would I and Dawkins) as blind and meaningless, but rather as something with a direction — a direction upwards as evolution led progressively to our species. As the Christian sees the world made for humans, so Huxley saw the world preparing for humans, and as the Christian sees moral action centered on humans so likewise Huxley saw moral action centered on humans.
    Huxley gave what he himself called ”lay sermons,” and he worked hard to promote his world vision. In one of the most interesting moves, he and fellow workers even set about building churches — cathedrals — to their new religion. Except they called them ”museums of natural history.” These were places where, instead of going to a Christian cathedral on a Sunday morning, a family could go on a Sunday afternoon and seen magnificent panoramas of past life: all of those fossil dinosaurs being dug up in the American West and shipped east for all to see and admire. On the principle that imitation is the sincerest form of flattery, natural history museum after museum was built in the style of a gothic cathedral or earlier.”

    Vetenskaplig Materialism, Humanism, Darwinism, Marxism, Kreationism – it’s all the same… Religioner.
    Ruse avslutar sin artikel såhär:
    ”Today, the world’s most distinguished Darwinian, Edward O. Wilson of Harvard University, likewise thinks that evolution progresses up to humans and speaks of his world picture as a ”myth” that must replace conventional religions.”

    Läs gärna edward O wilson’s bok – ”on human nature”

     
    • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

     30 mars, 2012 at 13:00

     En trevligare vy av Ateism 2.0 som religion eller religionsalternativ ges av Alain de Botton på http://www.ted.com/talks/alain_de_botton_atheism_2_0.html

     Jag tycker ”Förbundet Humanisterna” borde ta Alain på orden och införa något mer gudstjänstliknade så att de slipper få avslag på sina ansökningar om att bli trossamfund
     http://humanistbloggen.blogspot.se/2011/11/humanisterna-ar-inget-trossamfund.html

     Det var ju inte så svår för http://kopimistsamfundet.se/

      
    • Anders Hesselbom

     30 mars, 2012 at 13:25

     Både Ruse och Wilson har relevant kompetens för att kunna uttala sig, och båda accepterar evolutionsteorin. Båda säger en del andra saker som kan vara intressanta att ta in, men det är viktigt att påpeka att de inte påstår (och aldrig skulle påstå) något annat än vi har utvecklats från ett gemensamt ursprung som vi delar med annat liv.

      
    • Lars Johan Erkell

     30 mars, 2012 at 13:32

     Sture, att ”evolution är en religion är ju något flera evolutionister själva stöder” var en nyhet för mig. Jag har aldig hört någon kollega påstå detta. Michael Ruse är en filosof som intar en ytterlighetsposition i det här avseendet, och jag anser att han har fel här. Den anser också många andra biologer; Ruse har fått mycket kritik för den här typen av uttalanden. Den här typen av uttalanden kan kanske förklaras av att han (i likhet med Wilson) försöker göra vad han kan för att gjuta olja på vågorna i kreationistkontroversen. Jag (och många andra) tycker han går för långt.

      
   • Lars Johan Erkell

    30 mars, 2012 at 14:06

    Jaha, Johannes, där vädrade du evolutionistspöket. Sanningen är att den ”evolutionism” du talar om inte existerar, det är ett retoriskt begrepp skapat av kreationister. En halmgubbe. Den evolutionsbiologi som existerar i verkligheten är ett resultat av etablerade vetenskapliga metoder tillämpade på biologiska frågeställningar. Och de utesluter inte alls någon gud, vilket du redan fått påpekat för dig.

    ”Hur kan en lära [skapelsetro] som inte ens utger sig för att vara en vetenskap kallas pseudovetenskap?”, frågar du. Därför att du själv påstår att den är ett giltigt alternativ till etablerad vetenskap, är svaret – det är ju detta hela den här diskussionen handlar om.

    Så vill du kalla evolutionsteorin för pseudovetenskap med hänvisning till att den borde vara ”strikt naturvetenskap som inte får innehålla några filosofiska grundantaganden”, och sedan säger du att det är viktigt att skilja på observation och tolkning. Jag vet inte hur mycket vetenskapsteori du läste under din utbildning, men mina studenter får mycket klart för sig att *alla* teorier vilar på grundantaganden, och att det är omöjligt att helt skilja mellan teori och observation. Känner du igen begrepp som Neuraths teoriberoende observationer, Poppers förväntningshorisont, Kuhns paradigmteori eller Gadamers förförståelse?

    Du är kanske inte medveten om det, men du illustrerar tydligt poängen jag ville göra i min första kommentar – du kan inte skilja mellan vetenskap och pseudovetenskap. Anledningen är att du har en helt skev bild av vad vetenskap är. Du förlitar dig på någon sorts kreationistisk vetenskapsteori (signerad Phillip Johnson) och inte på etablerad vetenskap. Inte här heller.

     
    • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

     30 mars, 2012 at 14:53

     ”du själv påstår att den är ett giltigt alternativ till etablerad vetenskap, är svaret – det är ju detta hela den här diskussionen handlar om.”

     Jag tror ni pratar förbi varandra här. Kan ni båda utveckla lite mer?

     Giltigt alternativ som livsåskådning syn på verkligheten (baserat på axiom utanför det naturvetenskapligt testbara) är väl det Johannes menat med skapelsetro?

     Lars Johan är det du menar med pseudovetenskap sådant som utger sig för att vara etablerad naturvetenskap men inte är det? Är i så fall din definition av etablerad naturvetenskap sådant som accepteras av en överväldigande majoritet av dagens peer-review process? Det är väl vad man kan mena med ”etablerad” eller? En sorts majoritets-tänk som ofta kan vara användbar, men inte ofelbar.

     Själv tycker jag ”intelligent design” ställer till det och halkar in i pseudovetenskap när/om man t.ex. försöker hävda att det finns en kontrovers inom ”etablerad naturvetenskap” – då ser jag mycket hellre en tydligt religiöst grundad ”skapelstro” som är tydligt öppen med sitt grundantagande och inte utger sig för att vara ”etablerad naturvetenskap” utan istället tydligt säger sig för att vara ett verklighets/livsåskådningsalternativ baserat på en kombination av gudstro och observationer. (Man borde skriva ett manifest för ”intelligentare skapelsetro-diskussion” att hänvisa till för att reda ut missförstånd i debatter.)

     En sådan skapelsetro borde ”etablerad naturvetenskap” ha mindre emot, däremot kan förstås ateister ogilla den.

      
     • Lars Johan Erkell

      30 mars, 2012 at 20:00

      P-P-U-T, med pseudovetenskap menar jag sådant som gör anspråk på att vara vetenskap men som inte uppfyller kriterierna. Kreationister hävdar ofta att man kan ge ”bättre förklaringar” än evolutionsbiologin, som framställs som ett helt misslyckat projekt. Man understryker ivrigt att man riktar helt vetenskaplig kritik mot teorin. Så visst gör man anspråk på vetenskap, men fällan är att man räknar in Bibeln i sin vetenskap. Och då är inte vi naturvetare med i båten.

      Så var det kriterierna för vetenskap. Man behöver inte gå längre än till Wikipedia för att hitta en passabel definition: ”Science is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe”. Kravet på testbarhet utesluter gudar och mystiska krafter i naturvetenskapligt arbete, men utesluter inte att de ändå skulle kunna finnas. Med ”etablerad vetenskap” syftar man snarare på den verksamhet som bedrivs vid universitet och forskningsinstitut och som kallas forskning, men i realiteten följer den helt definitionen ovan.

      Problemet med ID är att det faller igenom som pseudovetenskap – man kan inte ställa upp prövbara hypoteser. Problemet med att jämföra skapelsetro med vetenskap är att det inte går – det är att jämföra äpplen med päron.

       
    • Johannes Axelsson

     30 mars, 2012 at 15:37

     Du har en mycket intressant argumentationsteknik, Lars Johan!

     Jag sa inte att ”evolutionsteorin är en pseudovetenskap”. Det påståendet sparar jag till ett annat tillfälle, men jag sa inte det nu. 😉 Detta var vad ja sa:

     Alltså passar etiketten ‘pseudovetenskap’ bättre in på evolutionsteorin är på skapelsetro! [notera ordet ‘bättre’]

     Sedan förklarade jag ur vilken aspekt etiketten pseudovetenskap passar in på evolutionsteorin:

     Detta resonemang erhåller vi om vi väljer att definiera vetenskap som ‘strikt naturvetenskap som inte får innehålla några filosofiska grundantaganden’

     Eftersom jag vant mig vid att du och jag lägger olika innebörd i en del begrepp (som t ex ”information” och ”komplexitet”) var jag noga med att förklara vilken typ av ”vetenskap” som resonemanget byggde på. Jag aktade mig till och med för att säga ”experimentell vetenskap” för jag tänkte att du skulle missförstå det. Tyvärr var jag inte lika försiktig med ordet ”evolutionism”. (Du får gärna berätta för mig vilket namn du vill sätta på din ”ism” så kan jag använda det istället.)

     Hur som helst… Du svarar genom att strunta i den definition som jag bjussade på och lägger istället fram en annan definition av ordet vetenskap – en helt okej definition, men inte den jag angav som nyckel för att förstå resonemanget. Och vips så får du det till att jag har påstått att ”vetenskap (som bygger på filosofiska grundantaganden) = vetenskap (som inte bygger på filosofiska grundantaganden)”. Hmm…

     Jag prövar ett nytt grepp. Vore tacksam om du kunde svara på dessa frågor:
     1. Vad anser du om begreppet ”experimentell vetenskap”?
     2. Anser du att alla naturvetenskapliga områden är lika beroende av filosofiska grundantaganden?

     Ska bli spännande att se om du klarar av att svara utan att berätta för mig hur dåligt insatt jag är jämfört med dig. 😀

      
     • Lars Johan Erkell

      30 mars, 2012 at 16:32

      Johannes, att säga att etiketten ”pseudovetenskap” passar bättre in på evolutionsteori än på skapelsetro, är i mina öron att säga att evolutionsteorin är en pseudovetenskap i kubik. Men tydligen är det inte så i dina öron. 🙂

      Jag tycker inte att du har givit någon tydlig definition av vad du lägger in i ordet ”vetenskap”, så jag använder ordet i dess konventionella betydelse, som det förstås exempelvis inom vetenskapsteorin. Men jag skall försöka svara på dina frågor, så kanske vi kan hitta varandra:

      1. Begreppet ”experimentell vetenskap” är ingenting jag brukar använda, men du syftar nog på vetenskap som bedrivs enligt hypotetisk-deduktiv metod, alltså metoden att pröva teorier genom att ställa upp hypoteser som man testar på något sätt, oftast genom experiment eller observationer.

      2. Den andra frågan förstår jag inte – ”Anser du att alla naturvetenskapliga områden är lika beroende av filosofiska grundantaganden?”. Eftersom våra grundantaganden kanske inte ens är medvetna går det inte att svara på den frågan; det enda man kan säga är att vi alltid utgår från olika grundantaganden. Allt enligt Kuhn paradigmteori. 🙂

      Jag får nästan intrycket av att du aldrig läst någon vetenskapsteori – om det skulle vara så illa kan jag rekommendera Torsten Thuréns ”Vetenskapsteori för nybörjare” (Liber, 2:a upplagan 2007). Den är kortfattad, lättläst och bra.

      … nej, jag klarade det inte av att svara utan att …

       
   • MrArboc

    30 mars, 2012 at 17:02

    Bara det som kan undersökas med hjälp av naturvetenskap existerar

    Källa på det?

     
 3. Janolof

  30 mars, 2012 at 11:02

  ”Evolutionister utgår ju också från ett filosofiskt grundantagande: ‘Bara det som kan undersökas med hjälp av naturvetenskap existerar’.”

  Och att det här är felaktigt måste du rimligen ha fått höra många gånger redan? Om inte så får du höra det nu. Lär dig begreppet ”metodologisk naturalism”

  ”Metodologisk naturalism är ett metodologiskt förhållningssätt inom naturvetenskap, som innebär att man enbart studerar naturens lagbundenhet, och bara söker förklaringar och ställer upp hypoteser i termer av naturliga orsaker. Man avstår från att åberopa övernaturliga förklaringar eller postulera övernaturliga väsen, som inte följer naturlagar. Den metodologiska naturalismen, i motsats till den metafysiska naturalismen, förnekar inte att något övernaturligt skulle kunna existera, men betraktar det som utanför vetenskapens räckvidd.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Metodologisk_naturalism

  En kurs i vetenskapsteori kanske vore på sin plats?

   
  • Johannes Axelsson

   30 mars, 2012 at 14:01

   Ja, jag skulle verkligen inte tacka nej till att läsa fler kurser. Min kunskap är förstås väldigt begränsad i förhållande till allt som finns att kunna. Därför är jag ständigt på jakt efter mer. 🙂

   Jag förstod inte riktigt vad du såg för fel i meningen jag skrev. Jag nämner ju inte ens ordet ”naturalism” utan går istället rakt på en definition för att förklara vad jag menar. Enligt de definitioner som du länkade till är det förstås metafysisk naturalism som jag menar att evolutionister utgår ifrån. Det du citerar om metodologiska naturalismen tycker jag låter riktigt vettigt.

    
 4. Ola

  30 mars, 2012 at 11:07

  Jag har inget intresse i att förlöjliga dig och din tro, men jag värnar om de barn du undervisar. Barn har en medfödd tendens att tro på auktoriteter, vilket är ett effektiv sätt att klara livhanken. ”Bada in i floden, för där finns krokodiler”. ”Hoppa inte ut för stupet, för då dör du”. Dessa barn tror även i visst motto på dig och din undervisning och där blir jag orolig. Jag utgår från den kunskap jag har om mig själv, när jag känner oro för dina dubbla roller. Din ena roll är gentemot dig själv, där du tror på skapelseberättelsen och inte på evolutionsteorin. Den andra rollen är när du undervisar dina elever och per din egen definition måste gå emot din egen övertygelse. Att det väcker oro hos oss borde vara ställt bortom varje tvivel. Men ingen kan döma dig förrän det är bevisat att du begått ett fel, och det tycker jag är viktigt. Det kommer högst sannolikt att stanna på en nivå där ord står mot ord, och där vill jag inte påstå att du gör något fel förrän jag fått det bevisat för mig. Men varningsflaggan vajar…
  Låt mig spekulera lite. Det är en sak att stå inför klassen och undervisa, för då följer du säkert den planering du lagt upp för dina lektioner, vilken i sig förhoppningsvis följer läroplanen. Jag skulle nog tycka att det var lite motigt att undervisa i något som jag verkligen inte tror på, men det är hur jag känner. Du är säkert duktigare på detta än jag. Men utöver undervisningen kommer du ofelbart att hamna i olika samtal med dina elever, utan för klassen, kanske bara du och en eller två elever. Även i dessa situationer måste du helhjärtat försvara evolutionsteorin framför skapelseberättelsen. ÄVEN om dina elever i detta samtal delar din åsikt om skapelseberättelsen. Jag är imponerad av att du klarar av det, men påstår inte att du inte gör det.
  Vidare tycker jag att det är rätt att uppmärksamma skapelseberättelsen, som ett exempel på en missuppfattning, på samma sätt som jag tycker att det är rätt att belysa Lamarcismen som ett exempel på en felaktig slutsats.
  Troligen kommer inte denna diskussion längre än att den debatteras här. Du kommer inte ändra dig, eftersom så mycket annat du hänger upp din tillvaro på troligen skulle rämna i fogarna som du gav upp skapelsetron. Men vi kommer fortsätta att vara oroliga. Med fog och all rätt vill jag även påstå.

   
  • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

   30 mars, 2012 at 12:43

   Angående ”mycket annat du hänger upp din tillvaro på troligen skulle rämna i fogarna som du gav upp skapelsetron”…

   Det stämmer kanske till viss del. Däremot har nog de flesta troende uppvuxna i sekulära Sverige (inklusive Johannes) redan funderat ordentligt seriöst över möjligheten att det inte finns någon gud. På religiöst språk brukar det kallas ”att tvivla” och uppfattas i alla sunda (icke sekteristiska) religiösa sammanhang som en naturlig del av livet.

   Ett praktiskt sätt att hantera det hela är att lista ut vilka delar av ens livsval som skulle vara annorlunda respektive likadana om man visste säkert att det inte finns en gud. Om din tro inte är baserad på rädsla för straff (helvetestro m.m.) eller att ditt liv blir inskränkt på ett sätt du egentligen inte vill – bara för att du vill få en belöning i ett liv efter detta – då kanske det faktiskt är så att tron ger ett mervärde redan i detta livet. Då behöver man inte vara så rädd för rämnande fogar. Ömtålighet och ovisshet kan på många sätt vara vackrare än orubblighet i livet.

   Om man är den Dawkins-diggande högljutt argumenterade varianten av ateist (vilket tack och lov bara några ateister är) så undrar jag dock hur ofta man funderar ordentligt seriöst över möjligheten att det faktiskt finns någon gud som är personligt intresserad av varje människa. Kanske är man även då för rädd att allt för mycket av ens tillvaro skulle rämna? Kanske så rädd att om man blev personligen tilltalad av Gud så skulle man hellre skriva in sig på psyk än fundera på om det var verkligt. (Sådana människor får en eventuell gud vara rätt påhittig för att nå fram till på ett sätt som respekterar den fria viljan, åtminstone innan de själva väljer att söker efter honom…)

   Jag tror att de som tillåter sig (och tillåts av omgivningen) att tvivla på egna grundantaganden är bättre på att förstå och redogöra för andras synsätt än de som aldrig tvivlat.

    
   • nanowire

    30 mars, 2012 at 15:17

    ”Jag tror att de som tillåter sig (och tillåts av omgivningen) att tvivla på egna grundantaganden är bättre på att förstå och redogöra för andras synsätt än de som aldrig tvivlat.”

    Jag har svårt att tro att inte alla håller med om detta. Det är inte ett direkt kontroversiellt påstående att man bör fundera på och ifrågasätta sina egna grundantaganden.

     
   • kris08

    30 mars, 2012 at 16:44

    Väl skrivet, fast frågan var väl inte om Guds existens utan om skapelsehistorien ska tolkas bokstavligt eller symboliskt? En symbolisk tolkning kan ju inte vetenskapen säga mycket om.
    Jag har en bok från mitten av 1800-talet ”Stenarnes vittnesbörd eller Skriften, bekräftad af geologien” där man avfärdar en bokstavlig tolkning av jordens ålder, men i övrigt försöker passa in vetenskapliga resultat efter olika bibelställen. Jag tror författaren skulle bli ganska förvånad över att så många fortfarande efter 150 år hänger kvar vid den gamla tolkningen.

     
 5. Jonathan Fryxelius

  30 mars, 2012 at 15:17

  Jättebra skrivet, Johannes. Det är härligt att läsa dina inlägg, de är sakliga, relevanta och sanna.

   
  • Per

   30 mars, 2012 at 17:19

   Ja, och det är ju så bra att Johannes klev in och genomskådade vetenskapen för den konspiration som den är. Respekt!

    
   • parallella-paradigm-utvecklar-tanken

    31 mars, 2012 at 08:20

    Per, den sortens ironi drar ner debattnivån och förstör i onödan ateismens och resonabla ateisters chans att nå fram med sitt budskap.

     
 6. klalin

  30 mars, 2012 at 21:19

  Så länge du erbjuder ett transparent forum i bloggosfären och inte blandar detta med en proffessionell uppgift någon annanstans, tja, då finns det ingen anledning att anklaga dig för något. Jag har haft mycket nöje av att läsa Newtonbloggen och skattar högt dem som, liksom du, orkar sträva mot strömmen. Ser själv att skapelsen är höljd i dunkel, men, såg i går dokumentären om Sarah Palin på SVT-Play. Där finns fortfarande mina främsta undringar, varför skapelsetro så ofta förenas med exkluderande, kolonialistiska och patriarkala föreställningar vad gäller hur själva jordelivet bör inrättas. Det är verkligen ett påfallande fenomen, men innebär inte att jag dömer någon per ”guilt-by-association”.

   
 7. Rolf Lampa

  31 mars, 2012 at 01:41

  Janolof skrev: // ”“Metodologisk naturalism … innebär att man enbart studerar naturens lagbundenhet, och bara söker förklaringar och ställer upp hypoteser i termer av naturliga orsaker” //

  Man söker inte förklaringar ENBART till det man observerar. Man observerar ju enbart förändringar. Men att riva ett hus är också en förändring. Att mutera sönder en gen från ett tidigare tillstånd till ett annat, kan, om genen fungerade bra innan, ses som att ”riva ett hus”, eller en del av ett hus. Alla mutationer sker på ett sådant sätt som är skadliga eller neutrala.

  När man nu söker ”förklaringar” till just mutationer så behöver man inta blanda in metafysik i det. Mutationer sker med hög hastighet i kemiska processer som sker under överinseende av mekanismer för proof-reading, som också leder till korrektion och /U eller kassation av 99% av alla mutationer som uppkommer överhuvudtaget, och så vidare.

  Men det är ju inte de förklaringarna som orsakar att gudlösa ateister idiotförklarar skapelsetroende. Det är de metafysiska ”förklaringarna” som orsakar sådana starka känslor. Förklaringarna av något man inte vet och inte kunnat observera – nämligen extrapolation av de förändringar vi KAN observera som ”förklaring” till hur vi utvecklats fram till idag.

  Den påhittade (metafysiska) historien börjar dock lika spektakulärt som den slutar, nämligen med antagandet att Absolut allt i universum blev till av Absolut ingenting, på grund av Absolut ingenting.

  En sådan filosofisk utgångspunkt – med sitt särskilda behov av ”förklaringar” av hur vi finns till i den form vi finns idag – är dock ingen stadig grund att stå på när man försöker idiotförklara andra synsätt som kan visas stämma bättre med den kända verkligheten. Skapelsetanken har dock ingen anledning att med våld klämma in den ateistiska utgångspunkten, därför har vi skapelsetroende också mindre problem med att acceptera alla observatoner av verkligheten och inte bara vissa.

  Och snälla, skilj på observation och tolkning av observation, så kan vi senare lättare se vilka tolkningar som har bäst stöd i empiriska observationer. Det är dock just detta, att alla fakta får redovisas, som nu förhindras med dumstämpling och våldsamma angrepp. Annars avslöjas ju hela det betänkliga metafysiska projektet under (falsk) vetenskaplig flagg.

  Mvh
  // Rolf Lampa

   
 8. Rolf Lampa

  31 mars, 2012 at 01:59

  kris08 skrev: // … författaren skulle bli ganska förvånad över att så många fortfarande efter 150 år hänger kvar vid den gamla tolkningen. //

  Sträcker sig den historiska horisonten bara tillbaka till 1800-talet? I ett annat inlägg noterade jag hur den skapelsetroende Nicolaus Steno, den moderna geologins grundare genom sin forskning lade grunde för den stratigrafi som fortfarande är helt grundläggande inom genologin. han verkade på 1600-talet. Man läser hans verk än idag på universitetsnivå (se kommentar under föregående blogginlägg).

  Beträffande evolutionstron så är ju grundtankarna där inte heller väsentligen nya. Där sträcker sig rötterna tillbaka till outvecklad hednisk tro från 600-talet före Kristus. Anaximander (610–546 fKr) lärde att människan evolverade från fiskarna. Epikurus (341–270 fKr) lärde att det inte behövdes någon Gud eller gudar eftersom universum blev till genom slumpmässiga atomrörelser. Och så vidare.

  Vi bevittnar i flera avseenden återkomsten av urgammal hedendom, men nu under falsk namn av modern vetenskap. Den nämnde Nicolaus Steno var en av många grundare av den moderna vetenskapen som nästan helt utan undantag var skapelsetroende, däribland Newton, Pascal, och hela bunten. Men nu är dessa idiotförklarade, eller så förnekar man fanatiskt att de trodde vad de själv uttryckligen en sade att de trodde. Steno till exempel sade att:

  ”När det gäller jordens första framträdande är Skriften och Naturen överens om detta, att allt var täckt med vatten; hur och när detta började, och hur länge det varade, säger inte Naturen, men Skriften förtäljer” (p. 263 [69]).

  Se hela artioklen här: http://rilsource.org/wiki/Utkast:Nicolaus_Steno_-_Geologisk_pionj%C3%A4r_och_biblisk_skapelsetroende/sv

  Citat ur artikeln:

  Den så kallade konflikten mellan geologin och Bibeln började i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet när människor som James Hutton och Charles Lyell påtvingade geologin en ny filosofi – uniformismen. Enligt Lyells ord i titeln på sin bok, var det ”ett försök att förklara den tidigare förändringarna av jordens yta med hänvisning till de orsaker som nu är verksamma”.

  Ingenstans har visade de att den bibliska ramberättelsen var felaktig. Snarare struntade de fullständigt i Bibeln och syndafloden (2 Peter 3:3-7). Emellertid har under de senaste decennierna geologer sagt att Charles Lyells gradvisa uniformism inte matchar observationerna. (Se t.ex. Ager, D., The New Catastrophism, Cambridge University Press, 1993.)

  // Rolf Lampa

   
  • kris08

   2 april, 2012 at 11:34

   Steno gjorde förvisso en bestående insats när det gäller stratigrafi, men den är ju bara en bråkdel av geologin. Man undrar hur han kom till Toscana utan att lägga märke till Alperna. Eller, visst ja, sediment måste ju vara färska och mjuka för att kunna veckas… 😉
   Kan jämföras med Linné som gjorde ett utmärkt arbete när det gäller de enkelt lagrade Västgötabergen, men vars övriga insatser inom geologi var försumbara. Geologin i övriga Sverige låter sig ju knappast förklaras av någon Syndaflod.

   ”Vi bevittnar i flera avseenden återkomsten av urgammal hedendom, men nu under falsk namn av modern vetenskap”

   Jag är nog hellre upplyst hedning än blint troende! 😉

    

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: