RSS

Tio saker som talar för skapelse

11 Mar

Det har efterfrågats en lista över argument för skapelse. Det är svårt att förklara allt kortfattat, så jag förstår att mina läsare kommer att vilja veta mer om både det ena och det andra. Men här kommer ett försök som vi i alla fall kan utgå från för vidare diskussioner. Här kommer alltså mitt urval av tio saker som jag anser talar för skapelse – utan inbördes ordning:

1. Ordning – I naturen ser vi hur ordning går mot oordning. I frånvaro av liv eller någon kraft som ingriper, säger oss all erfarenhet att strukturer bryts ner istället för att byggas upp. Denna princip gäller stjärnor såväl som kemiska ämnen – och vår genetiska kod. Istället för mutationer som leder till nya och förbättrade egenskaper ser vi hur de gör att den genetiska koden förfaller (genetiska sjukdomar, cancer, etc). Detta stämmer överens med Bibelns beskrivning av hur en Gud griper in och skapar ordning (”formar”) ur kaoset (”i begynnelsen var kaos”). Mutationernas negativa inverkan på allt levande stämmer överens med effekterna av syndafallet (där människorna inte längre fick äta av livets träd). Mutationer är också förklaringen till människornas minskade åldrar efter översvämningen. Evolutionen behöver mutationer som leder till nya användbara egenskaper, inte att befintliga egenskaper förstörs (vilket är vad vi observerar).

2. Liv – Trots många skarpa och kreativa hjärnors inblandning står forskarna idag längre från en förklaring till livets uppkomst än innan man började nysta i denna gåta. Med tanke på hur osannolik livets uppkomst är, förvånas jag över att inte ännu fler ansluter sig till tanken att en skapare/designer satt igång livet – eller att man åtminstone håller den möjligheten öppen. Jag är medveten om att många betraktar detta som ett god-of-the-gaps-argument… Men att istället säga att ”jag vet inte hur, men det skedde av sig självt”, blir ju inte så mycket bättre: ett evolution-of-the-gaps-argument. Det är även anmärkningsvärt att hela Universum (och vår planet) är perfekt kalibrerat för att hysa liv.

3. Anpassning – Organismer anpassar sig för bra och för snabbt till olika miljöer för att bara vara ett resultat av slumpmässiga mutationer i kombination med naturligt urval. Instruktionerna för hur de ska kunna anpassa sig till olika miljöer verkar finnas lagrade i organismerna från början – alltså är allt programmerat för anpassning och variation.

4. Komplexa organ och funktioner – kroppen har flera organ och funktioner som samverkar med varandra och behöver varandra för att kunna fungera. Allt behöver vara på plats fullt fungerande, annars är de inbördes delarna helt värdelösa och utgör bara en belastning för individen. Det naturliga urvalet (som inte kan planera för framtiden) borde sortera bort ofullständiga organ som saknar funktion. Det naturliga urvalet kan inte tänka ”det här sparar vi, för med lite fler slumpmässiga ändringar kan det bli något som är bra att ha”. (Några exempel: roterande bakterieflageller, blodets koaguleringsförmåga, ATP-syntas-enzymet)

5. Bibelns trovärdighet – Detta bibliotek av 66 skrifter har ett 40-tal författare med helt olika bakgrund och från helt olika tidsperioder. Den nedtecknades under en tidsperiod på ca 1500 år. Man behöver hitta på världens största konspirationsteori för att förklara hur dessa skildringar skulle vara ett resultat av lögner eller påhitt – särskilt allt som har att göra med händelserna kring Jesus Kristus. Allt är skildrat med noggrannhet och med en anda av uppriktighet, innehållande detaljer och hänvisningar till sådant som går att bekräfta med hjälp av arkeologi och utomstående historiska källor. När Gud griper in i verkligheten sker det alltid i samspel med befintliga naturlagar eller fenomen. Bibeln innehåller även profetior om framtiden (t ex Danielsboken) med förutsägelser som gått i uppfyllelse trots att de legat helt utom aktörernas kontroll.

6. Mening – Bibeln ger en enhetlig och fullständig förklaring till moralens och ondskans ursprung. Den erbjuder även en lösning på problemen. Den ger framtidshopp och mening med tillvaron. Den förklarar var materian och naturlagarna kommer från. Inget av detta kan förklaras av evolutionismen. Bibelns Gud är kärleksfull och uppmanar oss att ta hand om den svage, medan evolutionens gud slår ihjäl de sämst anpassade. Enligt Bibeln är döden en katastrof – enligt evolutionen är döden en nödvändighet.

7. Information – Vår genetiska kod (DNA) innehåller mängder av information, och inte bara information om hur proteiner ska byggas ihop, utan också metainformation (information om informationen): information om när och hur de olika avsnitten ska användas, var de börjar och var de slutar, hur informationen ska lagras och göras tillgänglig, etc. Det görs dagligen framsteg inom detta område och det blir bara mer och mer förunderligt hur komplext vårt DNA är. Samtidigt är det ingen som lyckats visa hur information kan uppstå av sig självt.

8. Fossil – Det finns mängder av fossil som är identiska (eller nästan identiska) med nu levande organismer. Enligt evolutionsteorin borde 95-99 % av alla arter vara utdöda idag, men fossilen tyder på det omvända: 250 000 fossila arter jämfört med ca 3 000 000 levande arter. Det råder också stor brist på fossil som kan betraktas som mellanformer (om det ens finns några). Detta är i motsats till vad man skulle kunna vänta sig om evolutionsteorin var sann, men det stämmer överens med vad man kan vänta sig om Bibeln är sann.

9. Översvämning – Väldigt många av Jordens fossil vittnar om hastig och plötslig översvämning: djur som överraskas och blir begravda medan de föder, äter eller ruvar på ägg, samt trädstammar som går rakt igenom flera lager (polystrata fossil). Och så upptäcks fler och fler fossil som inte hunnit fossileras helt, vilket tyder på att de varit levande relativt nyligen. Många dateringsmetoder tyder också på att dessa lager bildats nyligt. Dessa överväldigande geologiska tecken på att det skett en stor översvämning (där sedimentlager har avsatts ovanpå varandra) finner vi över hela världen. Det finns inga spår av tid mellan dessa lager (vittring, trädrötter eller gångar grävda av djur), som det dock finns före och efter alla de lager som bildats genom översvämningen.

10. Civilisationer – Mycket tyder på att människans historia började relativt nyligen. Flera civilisationer med relativt hög teknologi uppstår över hela Jorden vid ungefär samma tidpunkt. Detta är precis vad vi kan vänta oss om alla dessa civilisationer byggdes upp av överlevare efter översvämingen. Om människan däremot utvecklats under lång tid borde det funnits intelligenta människor under en längre tid bakåt än vad det nu finns spår av. Det vore mycket osannolikt om flera civilisationer uppstod oberoende av varandra och nådde en hög teknologisk och kulturell nivå vid samma tidpunkt utan att lämna tydliga spår efter någon teknologisk eller kulturell utveckling.

Annons
 

58 svar till “Tio saker som talar för skapelse

 1. Carl

  12 mars, 2012 at 01:13

  Jättebra lista!! Tack för att du ställer upp det så här överskådligt!
  En liten bipunkt till liv skulle kunna vara ”medvetande”. Dvs att det finns ”något” som vi kallar ”jag”, och som vi påstår står över den enbart materiella kausaliteten. Utan den skulle vi t.ex. inte ha någon fri vilja.

   
  • Mattias

   14 mars, 2012 at 06:32

   Det finns inga väl underbyggda evidens för att medvetandet på något sätt står över den materiella kausaliteten, och detta inkluderar existensen av en fri vilja. Däremot finns det gott om exempel på motsatsen.

    
 2. Anders H

  12 mars, 2012 at 08:06

  Kunde du inte ta med något evidens när du ändå är i farten? http://www.evolutionsteori.se/vetenskap/evidens/

   
 3. sikay91

  12 mars, 2012 at 10:40

  Svarat på de fem första punkterna på min blogg Vemvadhurvarför: http://vemvadhurvarfor.wordpress.com/2012/03/12/hur-star-sig-evidensen-for-skapelseberattelsen-del-1/

   
  • Vilhelm

   12 mars, 2012 at 21:34

   Silkay91, Jag uppskattar hur du bemöter argument med argument. Det visar att du är bra mycket mer mogen än vissa här. Om du verkligen vill göra en förändring och hjälpa människor studera ‘evidensen’ så bör du dock lägga ner den sarkastiska och nedvärderande ton som lyser igenom i din blogg och vissa inlägg.
   Du är även för angelägen om beröm och att folk ska tycka du är duktig på att argumentera för att kunna påverka debatten på ett positivt sätt. Sanningen, om du säger dig ha den, behöver inte smutskastning och nedvärdering. Du kan på så vis vinna argumentet men förlora debatten om du förstår vad jag menar.
   Jag är inte själv övertygad i detta område men en sak som lyser igenom starkt när jag läser dessa inlägg är den ärligt ödmjukare ton som Johannes bemöter all smutskastning, frågeställningar och kritik på… Han verkar som en sjystare person helt enkelt och man är mer villig att lyssna på hans argument för han respekterar andras åsikter och inlägg.
   Bara en tanke för fortsatt diskussion.

    
  • Ludvig Grahn

   12 mars, 2012 at 23:46

   Mycket bra svar sikay91, framför allt på fråga 1-4, 5:an går ju att utveckla lite mer. 🙂

    
  • Johannes Axelsson

   14 mars, 2012 at 07:24

   Jag svarar på sikay91’s svar i inlägget Ordning och reda bland osannolikt resistenta motsägelser med komplex.

    
 4. Mattias

  12 mars, 2012 at 11:36

  sikay91 regerar.

   
  • sikay91

   12 mars, 2012 at 11:59

   Tackar ödmjukast för berömmet 🙂

    
 5. Per

  12 mars, 2012 at 14:22

  Johannes, är det verkligen evolutionsteorin som förklarar livets uppkomst? Är du säker på det?

   
  • Ano

   12 mars, 2012 at 16:22

   Evolutionsteorin nämns inte som en förklaring till livets uppkomst i bloggposten.

   Att försöka tvinga ord i munnen på honom ger en negativ framtoning av din sida, och av de personer som tveklöst kommer grupperas med dig av andra läsare. Det har vidare en direkt menlig inverkan på eventuella tvivlares förmåga att ta till sig det budskap som mer seriösa personer för fram, samt försvårar givande diskussion med människor av annan uppfattning.

    
   • sikay91

    12 mars, 2012 at 18:57

    Jag tror att det kan vara punkt 2 (Liv) och Johannes försök till skämt med ”evolution-of-the-gaps-argument” som gjorde att vi reagerade på evolution/livets uppkomst 😉 Sen är vi nog, ärligt talat, ovana att fokus inte läggs på att försöka skjuta ned evolution så mycket som att försöka lägga fram positiva belägg för skapelse 😉

     
   • Per

    12 mars, 2012 at 21:26

    Du har rätt. Det är faktiskt inte evolutionsteorin specifikt som Johannes kritiserar. Det är vetenskap i allmänhet. Det finns poster här som argumenterar mot jordens ålder på 4,5 miljarder år, vilket inte heller är evolutionsteori utan geovetenskap och kosmologi.

     
 6. Anders

  12 mars, 2012 at 17:34

  Johannes, här är ett par videolänkar som understryker din punkt nr. 1. De blev inlagda på en av dina tidigare bloggar av Stefan D. Jag lägger in dem här så att fler hittar dom.

  Dr. John Sanford ”Genetic Entropy and the Mystery of the Genome” 1/2
  http://www.youtube.com/watch?v=pJ-4umGkgos speltid 11:39

  Dr. John Sanford ”Genetic Entropy and the Mystery of the Genome” 2/2
  http://www.youtube.com/watch?v=K8KbM-xkfVk speltid 8:04

   
 7. Lars Johan Erkell

  12 mars, 2012 at 21:00

  Johannes, du diskuterar ”information” i den sjunde punkten, och säger att den inte kan uppstå av sig själv. Problemet är vare sig du eller någon annan kreationist kan definiera eller än mindre mäta denna ”information”. Se vidare http://biologg.wordpress.com/2011/03/17/information/

  Vad gäller den sista punkten undrar jag förresten hur det kommer sig att de centralamerikanska högkulturerna helt glömde bort hur man gjuter brons, och att hjulet faktiskt är en praktisk uppfinning?

   
  • Johannes Axelsson

   13 mars, 2012 at 22:05

   Lars Johan. Jag tycker det känns som att du till stor del argumenterar genom att definiera om ord. 😉 T ex tycker du att ord som ”komplext” och ”information” låter för designat, så därför vill du förklara varför dessa ord inte får användas. Jag tycker du först ska försöka omvända alla forskare som betraktar ”DNA-koden” som information, och kanske övertyga dem om att sluta använda förvillande ord som ”mRNA” för att inte ge sken av att denna molekyl skulle innehålla någon form av ”budskap”.

   Angående min punkt 10: När allt folk skildes åt efter bygget av Babels torn är det väl inte så konstigt om de utvandrande folken saknade en del know-how i sina skaror. Och även om de som gick därifrån bar med sig all den tidens teknologiska kunskap är det inte säkert att de förstod värdet av att bevara den, eller att det visste hur. Särskilt om de av erfarenhet väntat sig att de skulle leva i flera hundra år och kunna föra kunskap vidare till flera och generationer, men så levde de ”bara” ca 150. Tänk dig in i scenariot att vi skulle utrymma hela Jorden och flytta till en annan planet. Vi skulle förstås ta med oss all teknologisk kunskap vi kunde. Det är förstås ingen konst om man kan ha datorer eller åtminstone böcker. Men om vi var tvungna att förlita oss på muntlig (och praktisk) tradition, är det inte säkert att vi på den nya planeten skulle kunna bygga kärnreaktorer, datorer eller en nya rymdskepp. Även om en person vet hur man sätter ihop en dator måste det finnas någon i gänget som vet hur man bygger komponenter, hur man utvinner metallerna för att bygga komponenterna, osv. Vad jag vill säga är att det inte är konstigt om kunskap går förlorad vid en utvandring.

    
   • Thomas Schwartz

    14 mars, 2012 at 10:37

    Johannes, det är väll ända skillnad pa att definiera om ord och att fraga vad deras definition är?

     
    • Johannes Axelsson

     14 mars, 2012 at 11:11

     Helt klart. Självklart får man göra det. Av vad han skrivit på sin egen blogg och i en kommentar till ett annat inlägg fick jag dock känslan av att argumentationstekniken går ut på att definiera om ord som de flesta andra accepterar en viss betydelse av. Men jag kan förstås ha fått fel intryck.

      
   • Lars Johan Erkell

    14 mars, 2012 at 11:59

    Johannes, det handlar om att tydligt definiera de begrepp man använder, något som är nödvändigt i en vetenskaplig diskussion. Och beskyll mig inte för att argumentera ”genom att definiera om ord” – just detta är en kreationistisk paradgren, och begreppen komplexitet och information har misshandlats brutalt i det här sammanhanget. Det är därför jag ber dig definiera vad du talar om, för att (om möjligt) få till stånd en meningsfull diskussion. Jag undrar dock om du är intresserad av en sådan, du glider undan hela tiden.

    Vad gäller den sista punkten kan jag hålla med dig om att kulturer kan ”tappa” teknologier, men jag har svårt att tänka mig att något så väsentligt som bronsteknologin bara glöms bort – fungerande redskap och vapen avstår man väl inte från? Och är det något som är bra att ha när man flyttar är det väl hjulet? Dessutom är väl hjulet ganska svårglömt – har men en gång sett ett enda hjul glömmer man det aldrig.

     
 8. parallella-paradigm-utvecklar-tanken

  12 mars, 2012 at 21:23

  Angående punkt 6 så kan det vara lite väl luddigt att prata om döden som en katastrof utan att säga vilket livs död man talar om. Bibeln verkar främst vara ett budskap till människor och säger nog väldigt litet om t.ex bakteriers och småorganismers eventuella rätt att slippa död. (Vi vet heller inget om eventuellt budskap till delfiner etc.)

  Om det finns en designande skapare verkar det helt klart som att bakteriers (och enskilda cellers) återkommande död ingår i designtanken från början. Detsamma gäller nog en hel del insekter och andra djur.

  Däremot verkar bibeln tala om att det inte var tänkt att människorna skulle döda något större djur medvetet före syndafallet respektive på nya jorden. (Nya jorden = i framtiden efter att Gud gör ctrl-alt-delete på jordklotet och återställer backup av valda delar.)

   
  • Johannes Axelsson

   13 mars, 2012 at 08:16

   Det har du rätt i. Här menade jag i första hand människors död. En del organismer verkar enligt Bibeln inte räknas som levande på det sätt som vi räknar idag. Kanske dras gränsen vid om de har blod (”sitt liv”) i sig.

    
 9. Andreas

  13 mars, 2012 at 08:18

  Jösses vilket kvalificerat skitsnack… Saker du säger att vetenskapen inte kan förklara är ren fantasi från din sida. Människan idag är ett resultat av selektiv evolution genom miljoner år, sedan våra apförfäder. Nä dra huvudet ur häcken och sluta leva i barnsliga illusioner.

   
 10. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:18

  1. Mutationer har inga åsikter, mutationer är fel vid kopiering, varken mer eller mindre. Om en mutation är bra eller dålig kan bara mätas med hur det påverkar individens chans att överleva och fortplanta sig. Ordning och oordning är två väldigt subjektiva begrepp, problemet är att våra hjärnor är väldigt begränsade och ofta förknippar komplexa system med oordning och kaos. I själva verket finns där all information och en ordning bara det att den är så komplex att vi kallar det kaos eller oordning. Exempel hur gaspartiklar rör sig. I själva verket handlar det om energi inte ordning eller oordning. Världen strävar alltid mot ett lägre energitillstånd så tillvida att någon energi inte tillförs. Energi kan tillföras på olika sätt. Människor äter (-> Mycket kraft under kort tid). Stjärnor och planeter bildas tack vare gravitation. Svag kraft under väldig lång tid.En stjärna lyser för att atomerna i stjärnans inre utsätts för sådant tryck att dem smälter samman och frigör enorm energi, så kallad fusions energi. Denna energi strålar ut från stjärnan och stjärnan tappar energi, men det är gravitationen som är den drivande kraften.

   
 11. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:18

  2. Du skjuter bara problemet ett steg vidare. Du skapar en lösning genom att säga att en gud skapade liv utan att ställa frågan VEM SKAPADE GUDEN??? Det är korrekt att det krävs ganska speciella förutsättningar för att skapa liv, men om rätt förutsättningar finns under tillräckligt lång tid så är det oundvikligt att atomer binder samman till nukleotider som till slut bildar RNA som vid ett tillfälle råkar hamna i en oljebubbla o voilla den första primitiva cellen har bildats. När två komplementära RNA strängar sen hittar varandra och bildar en mer stabil DNA sträng finns plötsligt en cell med en kopieringsmekanism och härifrån kan vad som helst hända givet fortsatt goda förhållanden och lång lång tid.

   
 12. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:19

  3. Anpassning. Det hela är bara en fråga om överlevnad. Av den myriad av arter som finns på jorden idag så är det ändå bara en liten del av alla arter som har funnits under årens lopp men som har dött ut. Se t.ex. alla fosila lämningar från ffa Jura och Krita. Än idag dör arter ut på löpande band. Människor är oerhört anpassningsbara men en pingvin skulle aldrig klara sig länge på afrikanska steppen, lika dåligt som en elefant skulle klara sig på sydpolen.

   
 13. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:21

  4. Detta beror på att evolution är en ackumulerande process. En individ kommer inte fram helt slumpartat utan bygger hela tiden på en kombination av sina föräldrars DNA. Det är ingen slump att vi har så många organ gemensamt med alla däggdjur. Om en skapare skapade liv varför gjorde han inte alla perfekta? Jag måste t.ex. använda glasögon. Det skulle vara som att tillverka vissa bilar med taskigt ljus… äh tyvärr just denna bilen måste du ha extraljus på.

   
 14. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:22

  5. Bibeln har talande brinnande buskar och en talande orm, Noak byggde en ark som fick plats med ett par från varje djurart. Bibeln kontradikterar sig på ett flertal ställen. Här är några exempel på motsägelser http://www.infidels.org/library/modern/donald_morgan/inconsistencies.html
  Bibeln är en sagobok. Den hör hemma på samma hylla som Sagan om ringen o andra sagoböcker. Den har inget att göra bland vetenskapliga verk och endast en väldigt liten del kan användas som historieskildring och den måste tas med en mycket stor nypa salt.

   
 15. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:23

  6. Evolutionen har ingen gud. Du har helt uppenbart aldrig läst bibeln för en mer tyrranisk, sadistisk o hämndlysten gud får man nog leta efter. Moral har med uppfostran och anpassning i ett samhälle att göra, om du är omoralisk kommer du snart bli utkastad från det samhället. Moral är inget som dikteras av bibeln. Det är helt sant att evolution inte förklarar var materia eller naturlagar kommer från. Evolution visar hur under årens lopp olika arter har uppkommit genom en ackumulering av genetiska variationer och olika levnadsförhållanden. Bibelns svar på vart materian och naturlagarna kommer från är ju inte svår att gissa. Vem som skapade guden frågar man självklart inte.

   
 16. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:24

  7. DNA uppstår inte av sig själv, ja en gång gjorde det, den första DNA-strängen för en 3.5 miljarder år sen, men det DNA som du har i din kropp har du ärvt från dina föräldrar, det är inget som slumpmässigt uppstått av sig självt för o skapa just dig. Ditt svar är återigen en skapare, min fråga är fortfarande vem skapade skaparen?

   
 17. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:25

  8. I punkt 3 säger du att arter är för bra anpassade men här ser du bevis på att flera arter uppenbarligen dött ut. Varför? Att hitta mellanformer är lika svårt som att idag hitta en sony walkman eller en VHS videospelare. En genetisk förändring måste heller inte vara gradvis utan kan ta rejäla skutt. Och du kan ALLTID säga att det saknas mellanformer… Säg nu att man hittar en mellanform mellan två olika arter… nog skulle man kunna klämma in en mellanform mellan dem också?

   
 18. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:25

  9. Vad är din poäng? Att det inte finns någon tid? Att man inte kan datera? Det finns något som heter radioaktivt sönderfall. Isotoper av grundämnen är instabila och sönderfaller med en väldigt exakt halveringstid. Det radioaktiva sönderfallet kan såvitt vi förstår inte påverkas och är således en väldigt exakt metod att datera olika matrial.

   
 19. frankyspeaking

  13 mars, 2012 at 18:26

  10. Vänta lite nu… menar du att en översvämning gjorde att människor blev intelligenta och började skapa civilisationer? Före översvämningen ingen civilisation, efter översvämningen civilisation??? Det enda vettiga man kan dra ur det du skrivit här är att ur ett geologiskt perspektiv där jorden är omkring 4.5 miljarder år så är mänskliga civilisationer väldigt unga eftersom dem bara funnits i c.a 2.5 miljoner år om man räknar stenåldern som den första civilisationen. Om man räknar från bronsåldern och framåt är det endast cirka 6500 år sedan vilket är betydligt kortare än 4.5 miljarder år… ser man det sen till ett kosmiskt perspektiv där det kända universummet idag sägs vara ca. 13.7 miljarder år så är det en ännu kortare tid.

   
  • Johannes Axelsson

   13 mars, 2012 at 22:15

   Nej, enligt Bibeln fanns det väldigt mycket civilisation före översvämningen. De åtta personer som var med i arken hade 120 år på sig att förbereda sig. Självklart såg de till att lära sig all värdefull teknologisk kunskap så att de kunde ha nytta av den i livet efter översvämningen (se mitt svar till Lars Johan längre upp).

   Kul att du fann något ljus i min andra poäng.

    
 20. klalin

  13 mars, 2012 at 19:39

  ”Vet du tiden för stengetterna att föda, vakar du över, när hindarna böra kalva? Räknar du månaderna, som de skola gå dräktiga, ja, vet du tiden för dem att föda?” (Job 39:4-7). Att, som man gör inom genesis-rörelsen söka gudsbevis enligt de starkt materialistiska, dualistiska och deduktiva principer som en gång uppställdes av Descartes, är bara dumt och fåfängt. Sådant som skapelse och evolution kan inte förstås i termer av deduktiv logik. Johannes talas om ”mellanformer”. Vad är det? Form mellan vilka former bestämt av vad? Cirkelbevis helt upphängda kring den mänskliga ovanan att sortera, klassifiera och indela allt i sin omgivning. Sådant värdsligt och småttigt sysslar nog inte skapelsen med. Vill man söka stöd för sin tro är det bättre att söka inåt. Och någon gång läsa Jobs bok.

   
  • Johannes Axelsson

   13 mars, 2012 at 22:20

   Jobs bok gillar jag. Det är som en enda lång ”debatt med stort fokus på att pröva varandras argument. Argumenten måste vara välgrundade och logiska. När någon talar utan kunskap och visdom får de minsann höra det.” (återvunnet från Newsflash: Gud grundade naturvetenskapen!)

    
 21. Erik

  14 mars, 2012 at 11:24

  Hej Johannes. Angående punkt 2, där du skriver att ”Det är även anmärkningsvärt att hela Universum (och vår planet) är perfekt kalibrerat för att hysa liv.”

  Är detta inte lite väl att ta i när universum bevisligen är en extremt ogästvänlig plats? Jag rekommenderar följande klipp från en föreläsning av Neil deGrasse Tyson.

   
  • sikay91

   14 mars, 2012 at 14:09

   Bra klipp, jag har lagt in det i mitt blogginlägg som svarar på punkt 1-5 🙂 (http://wp.me/p1OWni-60)

    
  • Anders

   16 mars, 2012 at 18:13

   Med tanke på allt detta som jorden skulle kunna varit utsatt för är det ofattbart att det överhuvud taget skulle kunna finnas något liv kvar efter 3,5 miljarder år.

    
  • Lex

   11 juli, 2012 at 00:21

   Tjena Erik!

   När det gäller på vilket sätt Universum är finkalibrerat även för liv så kanske du vill betrakta följande artikel? (http://www.reasons.org/articles/fine-tuning-for-life-in-the-universe-aug-2006)

   Denna filmsnutt verkar vara ett tydligt exempel på att man kan se på SAMMA fakta på olika sätt. Med evolutionistisk eller ateistisk utgångspunkt så kan man lägga fram det som i filmen. Men med skapelse och teism som grund kan man ta exakt samma fakta och dra helt andra slutsatser. Det bevisar inte VILKET av dem som är rätt eller om någon annan världsbild kanske är rätt.

   (0:07) Alla punkterna ”Most planet orbits are unstable, …, One-way universe will wind down to oblivion” är i enlighet med en skapelsetroende kristens världsbild. Man kanske kan likna det vid observationer på ett slags komplext urverk som Någon satt ihop och ”vridit” upp en gång i tiden. Nu är det ”down-hill” eller ”winding down”.

   (0:24) ”Forces are just right for life”. HELA universum är verkligen inte designat för liv. Alla är överens. Ganska meningslös punkt tycker jag. Det finns däremot många tecken som tyder på att JORDEN skulle vara designad för liv. (http://www.reasons.org/articles/probability-for-life-on-earth)

   (2:00) ”Nature killing us”: Mutationer ansamlas över tid i vårt genom. (Våga läsa Genetic Entropy av Sanford. Jag gjorde det förra månaden. Eftersom jag är matematiker/statistiker så fördjupar jag mig just nu mer i just detta för att se matematiskt hur det ligger till med de här sakerna och för att förstå saker även djupare.) Strålning kan också förklara mutationer, men mkt annat också. OM du antar att floden har skett som bibeln beskriver, vad hade det vatten som regnade ner på jorden (resten kom enligt bibeln underifrån) vid floden för syfte? Ett förslag är naturligtvis SOLSKYDD och inte ett partiellt sol/strålningsskydd utan ett fullständigt eftersom det rimligtvis täckte hela jorden. (”Vattenbaldakin” är kanske ordet i sammanhanget). Därmed ingen hudcancer från solstrålning.

   ”Warm-blooded must eat constantly, compared with Crocodiles” Hemskt att måsta äta ofta? Jag tycker personligen att det är mycket trevligt att det inte är en gång i månaden eller så.

   (3:12) ”They are tragic”. Muterade foster alltså. Håller helt med! Det är inget argument mot DESIGN, bara degenereringen av designen. Det är down inte up. Sanford igen.

   (4:07) ”Some percent of us will shoke to death every year”. Jag kan verkligen förstå argumentet. Fortfarande DESIGN oavsett vad vi tycker om designen som sådan. En bil är fortfarande inte DUMT designad även om jag sätter mig i den utan bilbälte och kör i 200km/h rätt mot en betongmur.

   Neil Tyson säger att han skulle tycka att det vore ”really cool” om vi istället för ETT ”IN-hål”, skulle ha TRE ”IN-hål” – ett för varje sak: ett för att tala, ett för att äta/dricka och ett för att andas genom.
   Vidare kan jag tänka mig att på skoj utvidga hans kommentar med:
   Och istället för TVÅ ”UT-hål”, ha FYRA UT-hål: ett för avföring, ett för urin, ett för gaser och ett för sex/fortplantning. (Jag reserverar mig för om jag glömt något.)

   Men hade det varit så vi nu sett ut, så hade minsann någon tyckt att detta är löjligt INEFFEKTIV och dum design!

   För all design finns ju tradeoff också. Man ska nog inte vara alltför snabb att döma i sådana här frågor tror jag. Lätt att inte ha hela bilden. De som jobbar som konstruktörer vet nog mer om detta.

   Mvh,
   Lex

    
 22. Patrik Eriksson

  14 mars, 2012 at 13:37

  Jag undrar fortfarande varför ingen upplyste människorna i den egyptiska högkulturen om att syndafloden dödade allt på hela jorden?

   
 23. sikay91

  15 mars, 2012 at 12:08

   
 24. Mattias L

  18 mars, 2012 at 00:23

  (Hoppsan, det finns plötsligt en annan Mattias bland kommentatorerna, så jag ändrar mitt alias lite.)

  Hej Johannes. Din lista borde definitivt rangordnas så att man prioriterar saker i olika ordning. Bland de delar av din världsbild som går mest på tvärs med etablerad vetenskap ingår ju föreställningarna om en ung jord, samtidig skapelse av allt levande i motsats till utveckling från gemensamt ursprung, och en biblisk syndaflod. I jämförelse med dessa är ju till exempel frågor om livets uppkomst och universalkonstanternas ursprung närmast irrelevanta distraktioner på gränsen av vår vetenskapliga förståelse. Så länge du avstår från en djuplodande diskussion om de grundläggande och mest väldokumenterade delarna av den vetenskapliga kunskapen kan dina övriga inlägg betraktas som rena rökridåer. Detta gäller särskilt vaga indicieargument som inte på något sätt utgör entydig evidens för din ståndpunkt. Får vi också be dig om tydliga referenser till dina olika argument, även om de utgörs av copy-pastade kreationistlänkar. Det är viktigt att kunna diskutera källan till de argument som du anser vara trovärdiga.

  De frågor du bör ställa dig själv är väl bland andra:
  1) Vilket är viktigast för dig; att få kunskap om vad som är sant, eller att till varje pris försvara en världsbild som du är emotionellt bunden till? Om nu dessa alternativ skulle komma i konflikt med varandra, vilket vi inte behöver utgå från. För egen del skulle jag vilja svara sanningen framför allt. Och jag ställer inte frågan för att förolämpa dig. Se mitt förtydligande rörande ditt argument #6 .

  2) Anser du att det i princip borde vara möjligt att rekonstruera de huvudsakliga skeenden som karakteriserar jordens och livets utvecklingshistoria, baserat på observerbara evidens? Detta gäller i synnerhet när man skiljer mellan alternativ som är så pass olika som de vi avhandlar på din blogg. För egen del skulle jag hävda att detta borde vara fullt möjligt.

  OK; KOMMENTARER TILL DINA ARGUMENT FÖR SKAPELSE.
  Mina kommentarer är inte tänkt att ersätta andras inlägg här och på övriga bloggar. Bara några kompletterande detaljer:
  1. Ordning: Du blandar friskt äpplen och päron som olika exempel på ”ordning” som ett mycket vagt begrepp, understödda av icke underbyggda indicieargument. Rörande mutationer och deras förment negativa effekter som ackumuleras i en population med tiden: Har du evidens för att människans livslängd har minskat under historien? Har du evidens för att genetiska sjukdomar och cancer har ökat under historien? Har du några evidens för hur den genetiska koden har förändrats under människans historia? Vad skulle du räkna som ett exempel på en ny funktion som uppstår genom en mutation? Nylon-nedbrytande enzymer hos bakterier? http://www.nmsr.org/nylon.htm
  Mutationer, möjligheter till positiva sådana, och deras förment negativa effekter på en population är värda ett eget blogginlägg. Starta gärna ett sådant inlägg, så kan man diskutera dessa frågor. Då kan vi också titta närmare på John Sanford, som är en riktig lirare.

  2. Livets uppkomst: Knappast ett trivialt problem även om det finns en naturalistisk förklaring, trots ”skarpa och kreativa hjärnors inblandning”, utan en av de svåraste vetenskapliga frågorna att besvara. En orsak till detta torde vara uppenbar: Möjligheten att hitta biokemiska spår efter förloppet när så lång tid har förflutit är kanske obefintlig. Därför kanske vi aldrig kommer att kunna få reda på hur det har gått till enligt strikt vetenskapliga kriterier. Det bästa vi kan hoppas på (om detta överhuvudtaget visar sig möjligt) är kanske att kunna återskapa någon form av självreplikerande system eller förstadium till liv genom ”reverse engineering”, och därigenom få någon slags ledtråd till vad som skulle kunna utgöra fossila evidens.
  Men: om du är intresserad av att testa de två alternativen evolution kontra biblisk skapelse, varför fokuserar du då så mycket på själva livets uppkomst, för vilket vi egentligen saknar evidens för eller emot något tänkbart alternativ? Om du verkligen är intresserad av att testa olika alternativ enligt falsifierbara kriterier (du vet vad falsifierbarhet innebär, va?), varför inte fokusera på de jämförelser där det finns evidens och åtminstone försöka formulera testbara hypoteser?

  5. Bibelns trovärdighet: Kan du inte starta en separat bloggpost om just biblisk trovärdighet. Det vore ju en riktig höjdare.

  6. Mening: Allvarligt talat, tycker du verkligen att den här punkten hör hemma bland argument för en verklighetsuppfattning? ”Den ger framtidshopp och mening med tillvaron”? Tror du att verkligheten styrs av vad du gillar? Jag trodde det handlade om vad som är sant?

  8. Fossiler: Ja här och i de geologiska materialen lär man ju ha den bästa chansen att falsifiera antingen en biblisk skapelsemodell eller en evolutionsmodell. Rörande ditt specifika argument: ”Enligt evolutionsteorin borde 95-99% av alla arter vara utdöda idag…” osv. Detta är ingen teoretisk förutsägelse från ”evolutionsteorin” utan en empirisk iakttagelse från paleontologiska studier. Om du hävdar att något tyder på att situationen är den omvända så har du nog räknat bakvänt. Jag är förbluffad över ditt påstående att antalet idag beskrivna fossila arter har någon som helst relation till det verkliga antalet arter som någonsin har funnits. Och att det överhuvud taget går att direkt jämföra antalet beskrivna fossila arter med antalet beskrivna nu levande arter på ett meningsfullt sätt. Det förefaller vara ett häpnadsväckande ogenomtänkt argument. Hur tänkte du här egentligen? Eller var har du läst det här? Vore det inte mera meningsfullt att börja karakterisera PROPORTIONEN av nu levande arter i det fossila materialet? Och jag antar att denna proportion är närmast obefintlig, vilket leder till antagandet att antalet levande arter idag är en mycket liten andel av alla som någonsin har levt.

  9. Översvämningar: Varifrån kommer idén att ”vissa fossiler har begravts i översvämningar” = ”alla fossiler har begravts i översvämningar”? Som jag sade ovan, det är i det här man kan falsifiera den ena eller den andra av de två alternativ som det gnabbas om på den här bloggen. Tro mig, vi kommer att återkomma till detta.

   
 25. Mattias L

  18 mars, 2012 at 00:54

  Johannes, om du faktiskt är intresserad av att testa huruvida verkligheten stämmer bäst med en biblisk skapelsemodell eller en evolutionär modell som innefattar gemensamt släktskap (låt oss också inkludera så kallad teistisk evolution och anta att det finns en skapare med i bilden här, för att inte fastna i sidospåret om livets uppkomst):
  Dessa två modeller ger två absolut motsägande antaganden, som borde kunna ge en ypperlig möjlighet att identifiera kriterier för att skilja mellan dem.

  1) (Biblisk skapelsemodell): Alla arter skapades samtidigt och har också samexisterat med minimala variationer under en icke obetydlig del av världens existens.
  2) (Evolutionär modell): Olika organismgrupper har inte alla existerat samtidigt. Eftersom olika organismgrupper har utvecklats ur andra grupper kommer det att finnas en tydlig skillnad i sammansättning bland levande organismer beroende på när man befinner sig under jordens historia.

  Vi mjukstartar med ett påstående som du kan antingen acceptera eller bestrida:

  A) Fossiler av människor eller hominida apor har aldrig hittats tillsammans med dinosauriefossil, eller i liknande sedimentära lager.

  Själv skulle jag hävda att A tyder på att alternativ 2 är sant, snarare än 1. Om inte detta är fallet, varför inte?

   
 26. Christian K.

  18 mars, 2012 at 11:16

  Mattias L.
  Det finns flera fossiliserade fotspår av människor och dinosaurier. Sen att de ABSOLUT inte passar in i evolutions-paradigmet har per automatik klassificerat dem till ‘oo-part’ (out of order parts) i arkeologi.
  Se t.ex. ‘the delk tracks’:
  http://ianjuby.org/delk/
  Kritiken som lämnas mot den (tex. http://paleo.cc/paluxy/delk.htm) lyser igenom av bias. Det finns flera andra, men undersök själv.

   
 27. Mattias L

  18 mars, 2012 at 12:57

  Det var bra länkar du gav där, Christian. Det borde låta läsarna kunna bilda sig en egen uppfattning. Särskilt om de noterar historien bakom fyndet:

  ”In July of 2000, Alvis Delk was wandering through the Paluxy river, in Glen Rose, Texas, when he flipped over a slab of rock which contained a pristine fossil dinosaur track. These tracks are common in the area, and he took it home for a keepsake.
  It sat in his living room for eight years.

  Sadly, in 2007, he had a bad accident which left him hospitalized for quite some time. When he got home, he needed money to pay off his medical bills, and began to clean off the dinosaur track in hopes that he could perhaps fetch a few hundred dollars for it.
  This is when he discovered that was also a fossil human footprint in the rock, still covered under dried clay.”

  En sådan tillkomsthistoria gör ju mycket för att öka trovärdigheten hos det här fyndet. Den sista spiken skulle ju kunna slås i evolutionismens kista om de lät oberoende forskare undersöka fyndet också.

   
 28. kris08

  19 mars, 2012 at 11:37

  Naturligtvis ska man kasta bort hundratals år av forskning och hundratals miljoner ”normala” fynd p g a det här fullständigt naturliga och odiskutabla fyndet! 😉

  För att citera en som försvarar (!) det:

  ”Furthermore, Dr. Carl Baugh (director of the Creation Evidence Museum) actually interviewed people who carved dinosaur tracks during the depression. These people tried carving human tracks once in a while (one must immediately wonder why they would do this – might I suggest it was because of the fossil human tracks they had seen in the Paluxy river bed which inspired them?), the human tracks never sold, and so they stopped carving them. Secondly, they never carved a dinosaur track and a human track together, for the simple reason that everybody immediately thought it was a fake and wouldn’t buy the track.”

   
 29. Mattias L

  19 mars, 2012 at 19:47

  Här är förresten ett Youtube-klipp (1 av 3) av Ian Juby och hans polare Carl Baugh, som diskuterar dinosaurieägg och syndafloden. Fundera på hur trovärdiga de här herrarna är.

  Här är också Potholer54’s obarmhärtigt sarkastiska och roliga kritik av radarparet Juby och Baugh.

  För den som tycker att en sådan här kritik är respektlös och hånfull: Jovisst, men hur ska man annars hantera sådant här?

   
 30. frankyspeaking

  3 april, 2012 at 11:24

  NO-lärare? Det gör mig illamående. Jag hoppas verkligen, för elevernas skull, att du lämnar din tro hemma när du går till jobbet.

   
 31. Johnny Lilja

  15 april, 2012 at 16:40

  Kommentarer till punkterna.
  1) Helt fel. Du har själv uppstått ur ett enkelt ägg. Komplicerade kristaller kan bildas ur en vattendroppe. Alla kan se att ditt påstående är fel.
  Vilka mutationer som förs vidare avgörs av det naturliga urvalet. Positiva överlever, negativa inte. Darwin fattade det på 1800-talet. Sveriges kristna har tydligen inte kommit lika långt.
  2) Jag finner det mycket mer sannolikt att en enkel organism kan uppstå än en mycket komplicerad, som ju en gud onekligen måste vara. Eller hur?
  3) Innehållslösa och tomma spekulationer från dina fantasier. Finns inget empirisk fog för påståendena från din sida
  4) Det har inte slagit dig att någon av delarna som hör ihop, från början haft en annan funktion? Eller att dessa delar utvecklats tillsammans? Jfr med ett valv av stenar om man tar bort en sten så rasar det. Enligt din ”logik” har någon med övernaturlig kraft satt dit alla stenarna tillsammans exakt samtidigt…
  5) Kallar du dessa orimligheter för sanningar? Icke-argument.
  6) Nej du har rätt i att evolutionsläran inte säger något om mening. Dock säger den något om moralen och dess uppkomst. Varför din gode gud skapat malariamyggan etc lyckas väl knappast bibeln förklara…. Hur som helst kan ju knappast texten i en gammal samling myter varken säga bu eller bä när det gäller evolutionen i sig?
  7) Suck, naturligt urval
  8) Så vilket material skulle dagens liv vara uppbygt av om alla tidigare djur och växter blivit fossiliserade? Vidare, tidigare djur och v’äxter är verkligen inte identiska med dagens. Ursäkta, ska gå och mata tyrannosaurusen utanför huset…
  9) Undrar var du fått detta ifrån . Det är bara fel helt enkelt. Det är väl för övrigt självklart att det också finns lager som bildas nyligen, eller hur? Evolutionen och fossiliseringen fortsätter…
  10. Nej det är vad vi kan vänta oss efter slutet av en istid. Din bibel däremot snackar om en översvämning. Konstigt då att inte djuren t.ex fiskarna blandades upp då? Nästan samtliga av malawisjöns fiskar är endemiska t.ex. Jag har också alltid funderat på hur exempelvis koalan kunde knalla tillbaka till just australien från arken, eller pingvinerna ´till antarktis. Den lilla kivin måste haft en tuff uppgift att gå till Nya Zeeland.

   

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: